Bibliotheca Hungarica Antiqua

Az keresztényi gyülekezetben való isteni dicséretek

Az keresztényi gyülekezetben való isteni dicséretek
Bártfa, 1593.
H. Hubert Gabriella tanulmányával
A fakszimile kiadás az OSZK és az MTA KIK példányáról készült
Bibliotheca Hungarica Antiqua, 67.
OSZK–Balassi Kiadó–MTA BTK ItI., Budapest, 2019., 428 oldal + 70 oldal tanulmány
ISBN 978 963 456 046 3 fakszimile
ISBN 978 963 456 047 3 tanulmány

3 500,- Ft
Kapható

Psalterium Ungaricum. Kis katekizmus

Szenci Molnár Albert: Psalterium Ungaricum. Kis katekizmus
Herborn, 1607.
P. Vásárhelyi Judit tanulmányával
A fakszimile kiadás a Ráday Könyvtár példányáról készült
Bibliotheca Hungarica antiqua, 66.
OSZK–Balassi Kiadó, Budapest, 2017.
526 oldal + 54 oldal tanulmány
ISBN 978 963 456 016 6 fakszimile
ISBN 978 963 456 017 3 tanulmány

4 800,- Ft
Kapható

Jubileus esztendei prédikáció. Appendix de idolo Lauretano

Szenci Molnár Albert: Jubileus esztendei prédikáció. Appendix de idolo Lauretano
Oppenheim, 1618.
Imre Mihály tanulmányával
A fakszimile kiadás az OSZK példányáról készült
OSZK–Balassi Kiadó, Budapest, 2017.
Bibliotheca Hungarica Antiqua, 65.
112 oldal + 35 oldal tanulmány
ISBN 978 963 456 014 2 fakszimile
ISBN 978 963 456 015 9 tanulmány

3 000,- Ft
Kapható

Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás...

Szenci Molnár Albert: Az keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás...
Hanovia, 1624.
P. Vásárhelyi Judit és Szabó András tanulmányával
A fakszimile szövegét közzéteszi: Kőszeghy Péter
A fakszimile kiadás az OSZK példányáról (RMK I 540) készült
OSZK–MTA ItI–Balassi Kiadó, Budapest, 2009.
[Bibliotheca Hungarica antiqua, 43., sorozatszerk. Kőszeghy Péter]
1620 oldal + 52 oldal tanulmány
ISBN 978 963 506 820 3 fakszimile
ISBN 978 963 506 557 8 tanulmány

14 000,- Ft
Kapható

Formulae puerilium colloquiorum - Dicta Graeciae sapientum – Libellus Elegantissimus – Civilitas Morum

Formulae puerilium colloquiorum - Dicta Graeciae sapientum – Libellus Elegantissimus – Civilitas Morum
Bitskey István tanulmányával [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]
Készült. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának RMIR O 12., ill. a Késmárki Evangélikus Líceum Könyvtárának N 5364, RAR. 11 jelzetű példányai alapján
Bibliotheca Hungarica Antiqua 40.
OSZK – Balassi Kiadó – MTA Irodalomtud. Int., Budapest, 2007., 217 +56 old
ISBN 978 6963 506 705 3 (Fakszimilie)
ISBN 978 963 506 726 8 (Tanulmány)

3 000,- Ft
Elfogyott

Herbarium

Herbarium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetükről és hasznairól
(Kolozsvár, 1578)
Írta: Horhi Melius Péter
Szabó T Attila tanulmányával [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]
Készült az Országos Széchényi Könyvtár RMK I 141. sz. példányai alapján.
Bibliotheca Hungarica Antiqua 37.
OSZK – Balassi Kiadó – MTA Irodalomtud. Int., Budapest, 2002., 188 fol.  + tanulmány 31 old.
ISBN 963 506 492 6 (Fakszimilie)
ISBN 963 506 502 7 (Tanulmány)

4 000,- Ft
Elfogyott

Új Testamentum magyar nyelven

Új testamentum magyar nyelven
(Bécs, 1536)

Fordította: Pesti (Mizsér) Gábor
Sajtó alá rendezte: Kőszeghy Péter
Tanulmány: Hubert Ildikó

Bibliotheca Hungarica antiqua 34.
Budapest, Balassi Kiadó, 2002., 500 + 44 oldal
ISBN 963-506-460-8
ISBN 963-506-459-4 (tanulmány)
ISSN 0067-8007

Elfogyott

Imadsagos könyveczke, mellyben szép hálá adásoc és áhitatos könyörgésec vadnac...

Imadsagos könyveczke, mellyben szép hálá adásoc és áhitatos könyörgésec vadnac... mellyet magyar nyelven uyonnan boczátott ki Szenci Molnár Albert
P. Vásárhelyi Judit tanulmányával
A fakszimile szövegét közzéteszi: P. Vásárhelyi Judit
OSZK–MTA Iti–Balassi Kiadó, Budapest, 2002., 436 oldal
[Bibliotheca Hungarica antiqua, 35., sorozatszerk. Kőszeghy Péter]
ISBN 978 963 506 462 4

3 200,- Ft
Elfogyott
Tartalom átvétel