Szabó Károly emlékkönyv

Szabó Károly emlékkönyv

Szabó Károly emlékkönyv
Szerkesztette: Szőnyi Éva
A szerkesztésben közreműködött és a mutatókat összeállította: Kégli Ferenc
OSZK – Gondolat Kiadó – Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, 2020., 295 oldal
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc],
ISBN 978 963 200 713 7

3 300,- Ft
Kapható

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének keretében működő bibliográfus szakmai szervezet immáron bő két és fél évtizede szentel tudományos ülésszakot jelentős szaktudósaink életművének felidézésére, az Emlékezzünk jeles elődeinkre...! című emlékülés sorozatában. A nagy példaképek sorából kitűnik az a három bibliográfus, akiket „a XIX. századi, nagy szakmaalapító bibliográfus triász” fogalmával jelölünk: Szabó Károly (1824–1890), id. Szinnyei József (1830–1913) és Petrik Géza (1845–1925). Az 1996-ban megjelent Petrik-kötet és a 2014-es kiadású Szinnyei emlékkönyv után, 2020- ban végre kiadásra kerülhet a Szabó Károly emlékkönyv is.

A kötet anyagát elsősorban a 2015-ben, Szabó Károly halálának 125. évfordulójáról megemlékező tudományos ülésen elhangzott – Bényei Miklós, Pogányné Rózsa Gabriella, Pogány György és P. Vásárhelyi Judit – előadásoknak szerkesztett változata adja. A 2019-ben NKA-támogatást nyert kötet Szabó Károly születésének 195. évfordulójára esett, amely alkalmat adott arra, hogy egy Szabó Sándor által írt, átfogó Szabó Károly-tanulmánnyal adjuk közre a könyvet, valamint Pogány György Lukinich Imre bibliográfusi működéséről írott közleményével. A végül 2020-ban, Szabó Károly halálának 130 éves évfordulóján megjelenő emlékkönyv további újdonságokat is tartalmaz: Gazda István kigyűjtötte az RMK (és pótlásainak) természettudományos anyagát, Kégli Ferenc pedig elkészítette Szabó Károly műveinek teljes bibliográfiáját.

Nemzeti téka

Nemzeti téka az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó 2010-ben indult közös sorozata. Folytatója kíván lenni Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, valamint az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei címmel megjelent sorozatoknak, továbbéltetve mindazon értékeket, amelyeket az elődöknek tekintett sorozatok képviseltek. Olyan művelődéstörténeti, nyomda-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti, illetve könyvtár-informatikai vonatkozású könyvek tékája, azaz tároló helye, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak nemzeti könyvtárunkhoz vagy annak gyűjtőköréhez. Tanulmányok, konferencia-előadások közreadása mellett a sorozat a nemzeti könyvtár vagy egyéb gyűjtemények hungarika vonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs teret kíván nyújtani, segédleteket biztosítva ezáltal a magyar művelődéstörténet további kutatásaihoz.