Interpretációk interpretációja. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2014/11/24

Tudományos ülésszak az Országos Széchényi Könyvtárban
2014. november 24. (hétfő)

A forrásokkal dolgozó kutató alapvető tapasztalata, hogy munkája egykori gyűjteménykezelők, könyvtárosok, intézményi kutatók elsődleges beavatkozásaira, az anyag rendezésére, csoportosítására, olykor akár elsődleges tudományos feldolgozására épül. Rendezetlen anyag vagy gyűjteményrész bármiféle rendezése óhatatlanul valamiféle interpretációt von maga után, amely alapvetően befolyásolja a forráscsoport későbbi tudományos „sorsát”, s amelyhez a szaktudósoknak valamilyen formában mindenféleképpen viszonyulniuk kell. Ezt az elsődleges interpretációt pedig az egymást követő generációk szakembereinek egymásra épülő interpretációi követik.

Az Országos Széchényi Könyvtár immár 15. éve zajló, évente megrendezésre  kerülő Tudományos Ülésszakjainak sorában előadóink idén azt a finom kapcsolatot vizsgálják meg, amely a forrás, a tudós könyvtáros, muzeológus, egykori szaktudósok és az adott kutatási téma mai állapota között megrajzolható, különös tekintettel a fizikai „beavatkozásból” (foliálás, rendezés, tagolás stb.) fakadó, egymást követő és egymásra épülő interpretációk sorozatára.
A kérdésfelvetést indokolttá teszi az a történeti diszciplínáknál jól megfogható jelenség is, hogy a tudomány egy része már nem magával a tárggyal foglalkozik, hanem a tárgyról alkotott tudománnyal.

Az ülésszakot könyvbemutató zárja, az OSZK és a Gondolat Kiadó közös, Bibliotheca Scientiae et Artis című sorozatának (sorozatszerk. Boka László) 3 legújabb kötetét Buda Attila mutatja be. A könyvsorozat az éves tudományos ülésszakok válogatott, szerkesztett anyagát adja közre.

Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Bp. OSzK (2014)
Források és hagyományképek, szerk. Stemler Ágnes (2014)
Esemény és narratíva: történetiség, elbeszélés(ek), interpretáció, szerk. Kötél Emőke, Rainer M. János (2013)

A konferencia programja

9:00 – 9:10 Köszöntő

Plenáris előadás

9:10–9:45 Szentmártoni Szabó Géza: Janus Pannonius lappangó művei nyomában

 

1. szekció, elnök: Zsupán Edina

  9:45 – 10:05 Boreczky Anna: Miller Jakab Ferdinánd és a padovai óratorony: a Lossai-kódex (OSzK, Cod. Lat. 197.) datálási problémái

10:05 – 10:25 Tüske László: „Ha a sors belevájta a karmait …” A metafora a középkori arab stilisztikai hagyományban

10:25 – 10:45 Bíró Csilla: Szerző – scriptor – kiadó: Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjának készülő kritikai kiadásáról

10:45 – 10:55 Vita

10:55 – 11:05 KÁVÉSZÜNET

2. szekció, elnök: Farkas Gábor Farkas

11:05 – 11:25 Lauf Judit: Budai reneszánsz kötéstáblájából előkerült ősnyomtatványok töredékei
(Újabb adalékok a budai könyvkereskedők és könyvkötők történetéhez)

11:25 – 11:45 Szvorényi Róbert: Baranyai Decsi János történeti művének (Commentarii de rebus Ungaricis) datálásához

11:45 – 12:05 Földesi Ferenc: Ad RMNy 3170

12:05 –12:25 Heltai János: Egy RMK a nagyraktárból. Pareus, David: Collegiorum theologicorum pars altera. Heidelberg 1620.

12:25 – 12:35 Vita

12:35 –13:50 EBÉDSZÜNET

Plenáris előadás

13:50 –14:25  Szilágyi Márton: Archiválás és kanonizáció (A Kazinczy-hagyaték utóéletének termékeny dilemmái)

3. szekció, elnök: Boka László

14:25 – 14:45 Mikusi Balázs: „Zeneművek, Goethe-szövegekkel, mintegy 782 szám, 376 kötet és füzetben: Elischer Boldizsár kottagyűjteménye

14:45 – 15:05 Rózsafalvi Zsuzsanna: Rédey Tivadar és a Nemzeti Könyvtár
15:05 – 15:25 Kelemen Éva: ... szép zöld kötésben ... Az Országos Széchényi Könyvtár Dohnányi-gyűjteménye

15:25 – 15:45 Sirató Ildikó: Németh Antal, a Színháztörténeti Tár könyvtárosa
15:45 – 15:55 Vita
15:55 – 16:05 KÁVÉSZÜNET

4. szekció, elnök: Földesi Ferenc

16:05 – 16:25 Horváth Mária: Esztergomi tud(at)os könyvtáralapító és gyűjteménye
16:25 – 16:45 Szőts Zoltán Oszkár: Balkáni gyűjtemény a Nemzeti Könyvtárban?

16:45 – 17:05 Visy Beatrix: Fél kézirat, fél siker?

17:05 – 17:25 Vesztróczy Zsolt: Történetírás és nemzeti nézőpont. (Szlovák és magyar interpretációk Magyarország történetéről 1863-1875)

17:25 – 17:30 Vita, zárszó

17:30 – 18:30 KÖNYVBEMUTATÓ

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös kiadásában megjelenő Bibliotheca Scientiae et Artis c. sorozat három legújabb kötetét bemutatja Buda Attila irodalomtörténész

Kötél Emőke – Rainer M. János (szerk.): Esemény és narratíva
Stemler Ágnes (szerk.): Források és hagyományképek
Bíró Csilla – Visy Beatrix: Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek

A rendezvény meghívója