Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek – Bibliotheca Scientiae et Artis 6.

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2014/08/26

Az Országos Széchényi Könyvtár szervezésében 2014. január 27-én megtartott konferencia előadásait adja közre a Bibliotheca Scientiae & Artis sorozatunk most megjelent hatodik kötete.

A kötet ismertetője: Ha egy heterotípia, jelen esetben a Nemzeti Könyvtár, tudományos konferenciát szervez, milyen téma lehetne aktuálisabb és kihívóbb a tanácskozás számára, ha nem éppen a tér fogalmának interdiszciplináris igényű vizsgálata? Jelen kötetünk szerzői – meghívott előadóink és az OSZK kutatói – ezúttal a tér és a hely fogalmai felől, a modern térelméleti munkák felhasználásával közelítenek kutatási témáikhoz, termékeny párbeszédet alakítva ki így a különböző tudományterületek között.

A kötet két nagy tematikai egység köré szerveződik. Az első rész az irodalomelmélet fogalmaival, irodalmi művek, műcsoportok elemzésével vizsgálja a fiktív és valós tereket, helyszíneket, hangsúlyt helyezve társadalmi terekre, térmetaforákra és térhierarchiákra, kronotoposzokra, mitikus terekre, a város és vidék tereire, valamint a határ fogalmának és motívumainak körüljárására. A második tematikus blokk tanulmányai a Széchényi Könyvtár gazdag gyűjteményrészeivel összhangban, leginkább az azokban végzett kutatások mentén a művelődéstörténet, a művészettörténet, a filológia, a térképészet, a színháztörténet és a zenetudomány eszközeinek és forrásainak bevonásával elemeznek valós, múltbéli, illetve jelenleg is létező nem fiktív tereket vagy azok ábrázolásait. Kérdésfelvetéseik között olyan időszerű és gyakorlati témák szerepelnek, mint a könyvtárak helye és funkciója a társadalomban, a nemzeti emlékezet megőrzésének lehetőségei, a színház tereinek változásai, vagy a kulturális örökség megőrzésének digitális alkalmazásai.

A ’tér’ és a ’hely’ irodalmi, társművészeti reprezentációin, jelentésviszonyain túl tehát a legkülönbözőbb tereket, tér-képzeteket is érdemes minden irányból újra és újra körüljárni, hiszen minden egyes időpontban új arcukat mutathatják, így új ötletekre, együttgondolkodásra inspirálhatnak.

A mű adatai:
Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek (Bibliotheca Scientiae & Artis 6.)
Szerkesztette: Bíró Csilla és Visy Beatrix
Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó
ISBN 978 963 200 624 6
A kiadvány ára: 3 500,- Ft.

Megrendelhető a Kiadványtártól emailben, vagy megvásárolható a könyvtár főbejáratánál található ajándékboltban.

 

Az OSZK és a Gondolat Kiadó közös kiadásában megjelenő Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat korábbi kötetei: