Több tízezer unikális dokumentum vált szabadon hozzáférhetővé adatbázisainkban 2020-ban

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2021/01/04

 

Könyvtárunk a legnagyobb magyar közgyűjteményként ritkán megtekinthető és sokszor első látásra meglepő kincsek egész sorát őrzi. 2020 folyamán viszont egyre több kuriózum vált digitálisan szabadon hozzáférhetővé az újonnan indult adatbázisaink segítségével.
Fotótér” néven új tartalomszolgáltatást indítottunk 2020. június 4-én. Az első két gyűjtemény, amelyet a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója alkalmából tettünk közzé, összesen tízezer képből áll, és az első világháború, valamint a Trianon utáni Erdély fotográfiáit tartalmazza. Az adatbázis a könyvtár fejlesztésében, az Országos Könyvtári Platform projekt keretében készült el. A képek a nemzeti bibliotéka közel hatszázezer dokumentumot őrző Fényképtárából származnak.

A nyár közepétől az otthonunkból is bejárhatjuk Mátyás király díszkönyvtárát. Kódexekbe lapozhatunk és bebarangolhatjuk A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye című kiállítás termeit a virtuális térben. Elérhetővé tettük a 2018/2019-es monumentális kiállításunk 3D-s online változatát, amely az eredeti kiállítás élményét rekonstruálva otthonunkba viszi el e világhírű dokumentumokat. Az interneten a középkori kódexek, pénzérmék, a Mátyás-trónkárpit mellett megtekinthetők a kiállításon levetített kisfilmek, valamint a kurátor mozgóképes összefoglalója a tárlat első termében.

 

Augusztustól csaknem ezer, 1850 előtt nyomtatott hazai és külföldi térkép vált digitálisan elérhetővé. A „Földabrosz” címet viselő adatbázisban szereplő térképek jelentős része a 18. században készült, de több 17. századi kiadás is gazdagítja a könyvtárunk alapítójától, gróf Széchényi Ferenctől (1754–1820) származó gyűjteményt.

1956 – történelem röplapokon címmel októberben újabb virtuálisan böngészhető tartalomszolgáltatást indítottunk. Könyvtárunk e jelentős és igen speciális állományegysége napjainkra mintegy másfél ezer dokumentumot foglal magába, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc során, illetve az azt követő hónapokban keletkezetek. A gyűjtemény legkorábbra datált darabja október 22-én készült. A forradalom és szabadságharc október 23-ától november 4-éig tartó időszakából több mint ötszáz aprónyomtatvány származik. A később keletkezett dokumentumokat részben az ellenállás, részben a megtorlás érdekében adták közre.

A novemberben indult Régi Ritka című digitális adatbázisunkban elsőként a bibliofil gyűjtő, gróf Apponyi Sándor (1844–1925) jelentős történeti forrásértékkel bíró metszetgyűjteményének mintegy ezer darabját tettük virtuális közkinccsé. A 16. századtól a 19. századig terjedő időszak magyarországi eseményeinek külföldi recepcióját felvonultató gazdag grafikai anyag egyrészt könyvtárunk nagy adományozójának különálló metszetgyűjteményéből, másrészt világhírű Hungarica-könyvgyűjteményéből származik. A többnyire magyar vonatkozású metszetek műfajukat tekintve elsősorban portrék, város-, vár-, csata- és ostromképek, illetve a kor híres eseményeiről készült képek (királykoronázások, kivégzések stb.), de található köztük térkép, allegória, életkép és tézislap is.

Az adatbázisok nézegetéséhez hasznos időtöltést, eredményes böngészést kívánunk! Hamarosan újabb unikális darabokat bemutató gyűjteménnyel jelentkezünk!

Kapcsolódó hír:
Hangtár – Hatvan évnyi gramofonlemezt hallgathat meg online