Elhunyt Lipták Dorottya, könyvtárunk munkatársa

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2018/01/26

Lipták Dorottya, az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport munkatársaÉletének 67. évében, 2018 januárjában elhunyt Lipták Dorottya, az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport munkatársa.

Lipták Dorottya 1951-ben született Budapesten. 1976-ban szerzett diplomát történelemből a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, ahol ezt követően évekig historiográfiát oktatott. Történészi doktori fokozatának 1979-es megszerzését követően 1990-ig a Közép- és Kelet-Európai Akadémiai Kutatási Központ tagjaként folytatta tudományos pályáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd a Magyar Tudományos Akadémia, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos munkatársaként végzett kutatásokat. 2005 decemberében lépett be az Országos Széchényi Könyvtárba a XIX–XX. századi Könyvtörténeti Osztály munkatársaként. 2007 januárjától haláláig az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport 19. századi Sajtó- és Könyvtörténeti Műhelyét vezette tudományos főmunkatársként.

Kutatásait a 19–20. századi Habsburg Birodalom, ill. Osztrák–Magyar Monarchia sajtótörténetének témájában végezte, leginkább a könyvkiadók és -kereskedők szakmai életútjára, cégeik vizsgálatára helyezve a hangsúlyt. Számos magyar és idegen nyelvű munkája közül kiemelkedik a monarchia sajtójának összehasonlító elemzése (Újságok és újságolvasók Ferenc József korában: Bécs – Budapest – Prága, 2002), illetve Heckenast Gusztáv könyvkiadó szakmai életútjának feltárása (Kihívások és vonzások: Heckenast könyves vállalkozásainak története és pályaíve az egyéni vállalattól a részvénytársaságig, In: A vállalkozó és a kultúra, Kossuth, Budapest, 2012). Ő volt a kurátora az Országos Széchényi Könyvtár Vállalkozás, kultúra, polgárosodás. Heckenast Gusztáv emlékkiállítás című 2011-es tárlatának is.

Lipták Dorottya hangsúlyt helyezett arra is, hogy mindig lépést tartson a nemzetközi történetírás módszertanának változásaival, így fontosnak tartotta a kapcsolattartást a külföldi, elsősorban német kutatókkal és műhelyekkel. Kiemelt figyelmet fordított a fiatal kutatók tudományos pályájának elindítására és támogatásra is, hozzájárulva ezáltal a generációk közötti szakmai párbeszéd előmozdításához.

 

Lipták Dorottya római katolikus gyászszertartása 2018. február 17-én 10.30 órakor kezdődik a Farkasréti Temető Makovecz-ravatalozójában.

Ezt követően engesztelő szentmisén vehetnek részt az őt gyászolók a felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János-templomban (Apor Vilmos tér 9.) 11.45 órakor.

 

Emlékét megőrizzük.