Érték és értelmezés – Bibliotheca Scientiae et Artis 1.

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2011/05/19

Érték és értelmezésA Bibliotheca Scientiae et Artis első kötete, miként a sorozat többi tagja is majd az Országos Széchényi Könyvtár által évente rendezett Tudományos Ülésszak elhangzott előadásainak válogatott, szerkesztett anyagát adja közre. A Nemzeti Könyvtár, gazdag gyűjteményeinek tudományos igényű feltárásával, munkatársai kutatói tevékenységével és az egyetemi, illetve akadémiai szféra intézményeivel való együttműködésben, tudományos műhelyként kívánja megmutatni magát.

Az írott nemzeti emlékezet egyik legfontosabb őrző bástyájaként a nemzeti intézmény saját évszázados értékeire és új kincseire, valamint azok feltárásának szükségszerűségére éppúgy hangsúlyt fektet, mint a korszerűség tudományközi kihívásaira. A tanulmányok szerzői a nemzeti könyvtár kutatói, mellettük neves vendégelőadók, egyetemi tanárok, akadémikusok, saját szakterületeiken, változatos tematikákban összegzik kutatási eredményeiket. A vizsgálódásokban kitüntetett helyen szerepelnek azok a tematikák, melyek közvetve vagy közvetlenül a nemzeti könyvtárnak saját unikális darabjaira, gazdag kézirat- és hanganyagára, vagy magukra az egyes gyűjteményekre, hagyatékokra összpontosítanak.

A sorozat méltó folytatója s új őrzője kíván lenni az egykori OSZK évkönyvek szellemi értékeinek, szándéka szerint a tudományok és művészetek új tárát, szellemi tékáját nyújtva évről évre.
A sorozat első kötetének (Érték és értelmezés) szerzői egy széles művelődéstörténeti horizontban érték és értelmezés filológiai jelentőségét, történeti kontextusát, recepciótörténeti fordulatait vizsgálják. A vizsgálódás több művészeti ágra terjed ki. Hangsúlyosabb az irodalom- és könyvtörténeti értekezés, de a színház és zenetörténet mellett megtalálható a történettudomány is, mint a nemzeti könyvtár fontos szakkönyvtári sajátja.

Ezeken túl intézménytörténeti, könyvtártörténeti írások is helyet kaptak a válogatásban. A kötet változatos tematikáját az OSZK különböző egységei, páratlan gyűjteményei, tárai és kutatóműhelyei indokolják. Az írások történeti megalapozottsággal kívánnak hozzáférhetővé tenni irodalmi, művészeti, kultúratudományi kérdéseket és kardinális részterületeket, érveket és eredményeket filológiában, kor- és társadalomrajzban egyaránt. Érveit az értékelésnek, a különböző értékelveknek, hiszen művek, művészi értékek és értelmezéseik kijelölése által olyan kérdéskörök kerülnek előtérbe, melyek a széles értelemben értett hagyományértéshez, kulturális kánonápoláshoz és kánonformáláshoz szinkrón és diakrón módon egyaránt kapcsolódnak.

A könyv adatai