Klebelsberg Kuno-ösztöndíj

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2017/10/12

Kiírásra kerültek a Klebelsberg Kuno ösztöndíj 2018. évre szóló pályázatai. A pályázatot a fenntartó minisztérium (a KKM) évenként egy alkalommal hirdeti meg.

Általános ismertető: A Klebelsberg Kuno-ösztöndíj hungarológiai témájú, a magyar nyelv és kultúra külföldi emlékeinek feltárására és megőrzésére irányuló kutatási projekteket támogat. Az ösztöndíj 1999 évi alapítása óta több mint 15 országban támogatott többszáz kutatást. 2006 és 2017 között több mint 330 kutatási projekt valósult meg az ösztöndíj keretében.

Célok: Az ösztöndíj általános célja, hogy elősegítse a külföldi magyar intézetekben, valamint egyéb helyszíneken a magyar nyelv és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozását; hozzájáruljon a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munkához; támogassa bölcsészet- és társadalomtudományi szakemberek, kutatók, oktatók külföldi könyvtári, kézirattári, múzeumi és levéltári kutatásait, valamint kulturális és tudományos célú, külföldi tanulmányútját.

Időtartam: Az ösztöndíj időtartamát a bíráló bizottság határozza meg a pályázat elbírálásakor. A pályázati munkatervtől függően az ösztöndíj időtartama legfeljebb 3 hónap lehet.

Ösztöndíj: Az ösztöndíj átlagosan havi 300.000 forintnak megfelelő pénzbeli hozzájárulást, valamint a Collegium Hungaricumokkal rendelkező városokban szállást, egyéb helyeken szállásköltség-hozzájárulást biztosít. Ezen felül az ösztöndíj fedezi az ösztöndíj teljes időtartamára szóló utasbiztosítást és az egyszeri oda-vissza út költségét.

Pályázati feltételek: A pályázaton az vehet részt, aki mesterképzésben vagy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 158. § (5) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a tudományos, fokozattal rendelkező oktatók, kutatók. Az ösztöndíj több alkalommal is elnyerhető. Az ösztöndíjnak nem feltétele a magyar állampolgárság.  

Hungarológiai kutatási célokat szolgáló pályázat esetén szükséges a következő intézmények egyikének főigazgatója által kiállított igazolás arról, hogy a tervezett pályázati projekt új eredményeket hozhat a hungarológiai kutatásban:

  • Magyar Nemzeti Levéltár
  • Országos Széchényi Könyvtár
  • Magyar Nemzeti Múzeum

A részletes pályázati feltételek az aktuális pályázati felhívásban olvashatók!

További információk a pályázatról