Megjelent a pécsi pálos konferencia előadásait tartalmazó kötet

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2015/12/14

Budaszentlőrinc, az egykori főkolostor maradványai, fákkal körülvéve - légi felvétel

 

A 2015 februárjában, Pécsett tartott pálos rendtörténeti konferencia kötete a Szent István Társulat kiadásában, a Rendtörténeti konferenciák című sorozat részeként Sarbak Gábor szerkesztésében látott napvilágot.

Részlet a szerkesztő előszavából: „Az előadók rendtörténeti kutatásaik valóban legfrissebb eredményeit mutatták be. Az elhangzottak egy része természetesen kapcsolódott Pécs városához, a pécsi pálosok életéhez és múltjához, tágabb értelemben pedig az akkor bezárás előtt álló kiállítás által felvetődött kérdések kerültek előtérbe és nem egy esetben új megvilágításba. A szűkre szabott idő nem engedte meg, hogy a pálos élet valamelyest is teljességre törekvő bemutatása vagy feldolgozása kerüljön a vizsgálódások középpontjába, emiatt sajnos sok érdekes és fontos terület maradt említés nélkül. Ennek ellenére reméljük, hogy a jelen kötetbe rendezett előadások egyrészt előbbre viszik és bátorítják a szerteágazó kutatásokat, másrészt pedig sikerül a rendről egy olyan képet közvetíteniük és az érdeklődő nagyközönség elé tárniuk, amelyik megfelel a források nyomán feltárt történelmi valóságnak. Hisszük, hogy a történelem és a többrétegű hagyomány biztos talaján kaphat csak újból erőre a pálos rend Magyarországon, és élheti hiteles szerzetesi életét az eljövendő években”

A Pálosaink és Pécs című konferenciakötet borítójaA kötetben a szerkesztő bevezetője után az alábbi tanulmányok olvashatók:

  • F. Romhányi Beatrix: Heremitae – monachi – fratres. Szempontok a pálos rend történetének újragondolásához
  • Benkő Elek: A Szent Kereszt remetéinek korai kolostorai a Pilisben
  • Bencze Zoltán: Budaszentlőrinc, a középkori pálos főkolostor
  • Bojtos Anita: Eszmény és hivatás: pálosok a katolikus megújulásban
  • Horváth István: A Jakab-hegyi remeték élete a 18. században
  • Damásdi Zoltán: Pálos emlékek a Pécsi Egyházmegyei Levéltárban
  • Baku Eszter: Weichinger Károly és a pécsi Pálos Templom és kolostor építéstörténete
  • Prakfalvi Endre: Weichinger Károly (1893–1982) építész és Pécs
  • Lantosné Imre Mária: A Lyceum. A pálosok temploma és egykori rendháza a legújabb kutatások fényében
  • Szilárdfy Zoltán: A pálos rend kegyképei: a Częstochowai és Sasvári Boldogasszony

A kötet bibliográfiai adatai: Pálosaink és Pécs. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchényi Könyvtár Pálosaink, a fehér barátok című kiállításához (Janus Pannonius Múzeum, Modern Magyar Képtár, Pécs, 2014. október 17. – 2015. február 8.) kapcsolódó rendtörténeti tudományos konferencia tanulmányai, szerk.: Sarbak Gábor, Szent István Társulat, Budapest, 2016. (Művelődéstörténeti Műhely Rendtörténeti konferenciák 4/4)

A kötet megvásárolható a Szent István Társulat könyvesboltjában (Stephanus Könyvesház, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.) és boltunkban.

Kirándulók a Mecsekben, a Jakabhegyen, a Pálos kolostor romjainál