Szinnyei és követői

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2014/11/14

Az OSZK gondozásában jelent meg a „Szinnyei és követői” című Id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójáról megemlékező centenáriumi emlékkönyv.

A mű fülszövege: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bibliográfiai Szekciója két évtizede rendezi meg emlékkonferencia-sorozatát, Emlékezzünk jeles elődeinkre…! címmel.
2013 szeptemberében id. Szinnyei József (180–1913) halálának centenáriumi ünnepségét rendezte meg a Bibliográfiai Szekció az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködve, tudományos emlékülés és kamarakiállítás megtartásával a nemzeti könyvtár hírlapolvasójában, amely immáron Szinnyei teremnek neveztetik.
A centenáriumi megemlékezéshez járul a jelen kiadvány is, amelyben Gazda István, Kégli Ferenc és Szögi László Szinnyei munkásságát bemutató előadásainak szerkesztett változatát, Borsos Attila kiállításmegnyitóját és Perjámosi Sándortól a kiállított Szinnyei-kéziratok és levelek első közlését adjuk közre.
A kötetet további három szakmai portréval egészítjük ki, ugyancsak a bibliográfiai számbavétel területéről: Fitz József (1888–1964) bibliográfiai tevékenységét Pogány György, Dezsényi Béla (1907–1972) szakmai hagyatékát Vass Johanna mutatja be, míg Busa Margit (1914–2009) hosszú bibliográfusi pályafutásáról Nagy Anikó számol be. Emlékkönyvünket a bibliográfia elméleti alapjait tudománytörténeti megközelítésben tárgyaló tanulmánnyal zárjuk, Pogányné Rózsa Gabriella tollából.

Részlet az előszóból: A Nemzeti téka 30. kötetét tartja kezében a tisztelt olvasó. Talán nem puszta véletlen, hogy a 2000-ben indult sorozatunknak ezt a kerek, ünnepinek is nevezhető számát egy olyan életműnek ajánljuk, amely a neves bibliográfus, idősebb Szinnyei József emlékét kívánja megidézni, és azt ápolva némiképp továbbépíteni mindazt a munkát, melyet ő példamutatóan az utódokra hagyott. Ennek a monumentális életműnek egyetlen, sokatmondó jelszava volt: Gutta cavat lapidem – vagyis a csepp kivájja a követ…

Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár, a Gondolat Kiadó és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Szerkesztette: Szőnyi Éva
(Nemzeti Téka)
ISBN 978 963 200 635 2
A kiadvány ára: 2 000,– Ft.

A kiadvány megvásárolható az OSZK könyvesboltjában és megrendelhető a Kiadványtárban. Elérhetőségek:

Budai-Király Tímea
Tel.: 22-43-878
Fax: 22-43-744
Email