Ad fontes. Válogatott tanulmányok

Ad fontes. Válogatott tanulmányok

Ad fontes – Válogatott tanulmányok/Ausgewählte Schriften
Írta: Vizkelety András, szerkesztette Berzeviczy Klára, Jónácsik László, Lőkös Péter
OSZK–Szent István Társulat, Budapest, 2011., 446 oldal
ISBN 978 963 277 274 5

Kapható

A Vizkelety András 80. születésnapjára készített ünnepi kötet a pályán töltött 53 év tudományos publikációiból ad átfogó válogatást. Egy nagy ívű tudományos életpálya elismert teljesítményei, legjellegzetesebb és legfontosabb dokumentumai ezek az írások. A magyarországi középkortudomány és a germanisztika nemzetközi Vizkelety András munkássága nyomán jelentős eredményekkel gazdagodott, fontos szegmenseket tárt fel a német-magyar irodalmi, művelődéstörténeti kapcsolatok területéről is, így biztos, hogy az újabb kutató-nemzedékek nemcsak haszonnal, hanem élvezettel is fognak e dolgozatokból tanulni és tanítani. A kötetben található főképp német nyelvű tanulmányok széles spektrumban ölelik fel a tudós szerzőjük által kutatott témákat és területeket.