Bestiarium Zircense

Bestiarium Zircense

Bestiarium Zircense
Hasonmás az Országos Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 506-os kéziratából Boreczky Anna bevezetőjével
OSZK–Zirci Ciszterci Apátság, Budapest–Zirc, 2016. 75 oldal
ISBN 978 963 200 658 1

2 900,- Ft
Kapható

Az utóbbi félévszázad zivataros történelme miatt ma Magyarországon alig 4-5 műemlékkönyvtár hirdeti a rendi könyvtárak egykori fényét. A zirci Ciszterci Műemlékkönyvtár a kevés kivételek egyike, mely az Országos Széchényi Könyvtár szakmai patronálása mellett hazai műemlékkönyvtáraink közt komoly tudományos és múzeumi szakfeladatokat lát el, s páratlan történeti, művelődéstörténeti és persze helytörténeti jelentőséggel bír értékes állománya révén. A ma is mintegy 70 ősnyomtatványt, köztük 10 darab országosan unikális példányt őrző Műemlékkönyvtár kincsei közül ritkán mutathatunk meg egyes kiemelkedő darabokat.

A most közreadott hasonmás kiadás egy eredetileg a zirci apátság birtokában lévő kódexnek egy részletét közli, egy 15. századi Bestiáriumot. Az anyag kolligátum-jellege és antikvitásba nyúló eredete, valamint több évszázados rejtőzködése igazi csemegévé, kortörténeti dokumentummá teszi. A benne olvasható magyar szavak miatt nem csak fontos kultúrtörténeti, hanem igazi nyelvtörténeti dokumentum is. Szövege magyarul még nem jelent meg, ezért az egyes élőlények rövid bemutatása a magyar olvasóközönségnek először nyújt bepillantást ebbe a középkori moralizáló állat-történeteket tartalmazó műbe. A közreadást alapos könyv- és művelődéstörténeti kutatások előzték meg, a hasonmást munkatársunknak, a szerkesztést vállaló Boreczky Anna művészettörténésznek bilingvis tanulmánya vezeti be.

Az eddig csak könyvtári-szakmai körökben ismert művet a maga teljességében az Országos Széchényi Könyvtár az Apátsággal együttműködve ajánlja a mai kutatók és a szélesebb olvasóközönség figyelmébe.