Dubniczay István hantai prépost, a zirci ciszterci apátság mecénása

Dubniczay István hantai prépost, a zirci ciszterci apátság mecénása

Dubniczay István hantai prépost, a zirci ciszterci apátság mecénása
Szerkesztette: Vida Beáta
OSZK-Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház,
Zirc-Budapest, 2018., 130 oldal
ISBN 978-963-20-0683-3

3 200,- Ft
Kapható

Haec est ergo voluntas mea.” Ez tehát az én akaratom – e szavakkal zárja testamentumát Dubniczay István hantai prépost és a ciszterci rend testvére, de egész életét jellemezhetné e mondat. Az egykori veszprémi kanonok művelt és elszánt férfiú volt, aki mindvégig kitartott céljai mellett. Az egyház elleni vélt vagy valós támadásokat személyes ügyként kezelte. Elöljárójával, Padányi Biró Mártonnal évtizedeken át viharos volt a kapcsolata, annak ellenére, hogy mindketten a veszprémi püspökség érdekeit tartották szem előtt. Élete végén belépett a zirci rendbe, és a ciszterciek bőkezű mecénása lett. Nevét még napjainkban is városi legendák őrzik.

Ez a hiánypótló kötet a Dubniczay István nevéhez kötött kézirat fakszimile kiadását tartalmazza a latin és a magyar átirattal együtt. A hantai prépost életének bemutatását Vida Beáta, a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház történésze készítette, a kézirat ismertetőjét pedig Varga Tibor és Karlinszky Balázs, a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár munkatársai állították össze.

A könyvet ajánljuk Dubniczay István emlékének és mindazoknak, akik szívükön viselik a barokk mecénás örökségét.