Ernst-kódex

Ernst-kódex

Ernst-kódex (OSZK, Cod. Lat. 431)
Vita Sancti Martini. Legendae Sancti Stephani Regis

Hasonmás kiadás, papírkötéses változat
A tanulmánykötetet szerkesztette: Dr. Déri Balázs

OSZK–Pannonhalmi Főapátság, Budapest, 2016., 250 oldal + 99 oldal tanulmánykötet
ISBN 978 963 200 652 9

Melléklet ISBN 978 963 200 653 6

9 500,- Ft
Kapható

Szent Márton, a pannóniai Savariából származó szerzetespüspök születésének ezerhétszázadik évében egyedülálló együttműködés valósult meg a Pannonhalmi Főapátság, az Országos Széchényi Könyvtár és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara között. Így jelenhetett meg az Ernst-kódex (OSZK Cod. Lat. 431) első teljes hasonmás kiadása egy tanulmánykötet kíséretében, amelyben a téma szakértői – Madas Edit, Dejcsics Konrád, Thoroczkay Gábor, Déri Balázs és Szovák Kornél – kiváló írásokban mutatják be és elemzik a kódexet.

A pannonhalmi Szent Márton-év azt tűzte ki céljául, hogy a 4. századi tours-i szerzetespüspök alakját a maga teljességében ragadja meg és hozza közel a 21. század emberéhez egy szakmai-tudományos párbeszéd keretében. Ez alkalom lehetőséget adott arra is, hogy az Ernst-kódexszel és anyagával részletesebben megismerkedhessen az olvasót. Az Ernst-kódex ugyanis a magyarországi hagiográfiai irodalom és a XII. századi hazai könyvkultúra egyik legfontosabb emléke. Sulpicius Severus Szent Márton püspökről szóló írásait és a Szent István-legendák legkorábbi fennmaradt szövegét tartalmazza. A kódex írásai a 12. század harmadik negyedére datálhatok, ahogy erre az írás és a díszítés alapján következtetni lehet. A tulajdonosbejegyzések alapján pedig nyomon követhetjük sok évszázados útját, míg végül egy német antikvárius üzleti ajánlatára 1928-ban Ernst Lajos múzeumalapító és műgyűjtő tulajdonába került. Ernst bőkezűen támogatta a ritka forrás feldolgozását, így méltán viseli és őrzi nevét annak a kódexnek, amely 1934-ben az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonába került.