Források és hagyományképek

Források és hagyományképek

Források és hagyományképek
Szerkesztette: Stemler Ágnes
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2014.
[Bibliotheca Scientiae & Artis 5., sorozatszerk. Boka László]
200 oldal
ISBN 978 963 200 619 2

3 000,- Ft
Kapható

Jelen kiadvány tanulmányaiban a régi könyvekkel és kéziratokkal foglalkozó kutatók figyelme a forrásoknak a kutatásban betöltött alapvető szerepére fókuszál. A források használatával, értelmezésével szoros kapcsolatban vonul végig a köteten egy másik fontos gondolat, a latin és a magyar nyelv szerepe a régi magyar irodalomban, e két nyelv egymáshoz való viszonya, a latin–magyar kétnyelvűség, ami a magyar művelődést egészen a 18. század végéig jellemezte. A latin és magyar nyelv viszonya hagyományosan főként a 18. század végének megélénkülő magyar nyelvű tudományos könyvkiadása, illetve ezzel összefüggésben a nyelvújítás korai szakaszának vizsgálata kapcsán kerül rendre előtérbe, azonban ennek előzményei jóval régebbi időkig nyúlnak vissza, így a korábbi időszakok magyar nyelvű, illetve magyarországi kiadványainak vizsgálata ebben a kontextusban éppen ugyanannyira érdekes lehet, miként ennek ellenpontja, vagyis az a tény, hogy a 18–19. század fordulóját jellemző magyarországi tudományos irodalom igen nagy része még latin nyelvű.

A tanulmányok tehát elsősorban a források megléte-hiánya, kezelése, felhasználási módja felől közelítk meg témájukat, s hogy egy-egy forrásnak hány interpretációja lehetett akár a saját korában, akár később, azt jól mutatja a témák sokasága, a felvázolt és elemzett hagyományképek változása és változatossága.

Az Országos Széchényi Könyvtár évente rendezi meg Tudományos Ülésszakát, mely az intézmény kutatóinak lehetőséget ad kutatási témájuk bemutatására, megvitatására, ezáltal is segítve a kutatók közötti tudományos diskurzust. A konferenciák válogatott, szerkesztett anyagai 2010-től önálló tanulmánykötetekben Bibliotheca Scientiae et Artis címmel könyvsorozat formájában látnak napvilágot, melynek sorozatszerkesztője Boka László, az OSZK tudományos igazgatója. Az egyes köteteket a mindenkori ülésszak kurátora szerkeszti.

A sorozat további tagjai:

  • Érték és értelmezés Szerk. Boka László, Sirató Ildikó Budapest, OSZK–Gondolat, 2010.
  • Szöveg – emlék – kép Szerk. Boka László, P. Vásárhelyi Judit Budapest, OSZK–Gondolat, 2011.
  • Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények Szerk. Boka László, Földesi Ferenc, Mikusi Balázs Budapest, OSZK–Gondolat, 2012.
  • Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció Szerk. Kötél Emőke, Rainer M. János Budapest, OSZK–Gondolat, 2013.
  • tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek Szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix Budapest, OSZK–Gondolat, 2014.
  • INTERPRETÁCIÓK INTERPRETÁCIÓJA. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök Szerk. Zsupán Edina Budapest, OSZK–Gondolat, 2015.
  • HATALMI DISKURZUSOK Szerk. Bító Csilla, Visy Beatrix Budapest, OSZK–Gondolat, 2016.

Bibliotheca Scientiae et Artis (BScA)

Az Országos Széchényi Könyvtár évente rendezi meg Tudományos Ülésszakát, mely az intézmény kutatóinak lehetőséget ad kutatási témájuk bemutatására, megvitatására, ezáltal is segítve a kutatók közötti tudományos diskurzust. A konferenciák válogatott, szerkesztett anyagai 2010-től önálló tanulmánykötetekben Bibliotheca Scientiae et Artis címmel könyvsorozat formájában látnak napvilágot, melynek sorozatszerkesztője Boka László, az OSZK tudományos igazgatója. Az egyes köteteket a mindenkori ülésszak kurátora szerkeszti.