Honvédalbum

Honvédalbum

Honvédalbum
Szerkeszté: Szokoly Viktor
Hasonmás kiadás
OSZK–Kossuth Kiadó, Budapest, 2018., 82 oldal
ISBN 978 963 099 171 1

5 990,- Ft
Kapható

Az 1848-as forradalom és a szabadságharc 20. évfordulójára 1868-ban megjelent impozáns kivitelű emlékalbum hasonmás kiadása többek közt Jókai Mór, Tompa Mihály, Podmaniczky Frigyes, Irányi Dániel, Asbóth Lajos honvédtábornok írásaival, Benczúr Gyula, Jankó János, Liezen-Mayer Sándor, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Wágner Sándor festményei nyomán készült fametszetekkel idézi fel a szabadságharc eseményeit, csatáit, hőseit.

Az 1867. évi kiegyezést követően Magyarországon is megindulhatott a forradalom és szabadságharc történetének feldolgozása és bemutatása, bár a történelmi munkák többsége ekkor még inkább rendezetlen adatok gyűjteménye volt, mint komoly kutatás eredménye. A nagyközönség viszont szívesen fogadta a dicső múltat legendák körébe burkoló munkákat. A kortársak visszaemlékezéseinek többsége hírlapokban, folyóiratokban vagy antológiákban jelent meg. Ebbe a sorba illeszkedik a Szokoly Viktor által szerkesztett Honvédalbum is, melyet nem feltétlenül információs értéke, sokkal inkább az illusztrációk minősége és kivitele emel ki a korabeli antológiák sorából. A szerkesztő ugyanis ambicionálta az igényes kivitelű illusztrációkat, amelyeket azok az akkor még pályájuk elején járó művészek készítették, akiket később a 19. századi képzőművészet kiemelkedő alkotóiként tarthatunk számon.

Az irodalom terén ugyancsak jelentős írásokkal, érdekességekkel találkozhat az olvasó: Jókai ide írta meg a Kőszívű ember fiaiból ismert Baradlay Richárd és Pallvitz Ottó közti párbaj alapjául szolgáló eredeti történetet, illetve egykori pápai iskolatársa Gózon Alajos honvéd alezredes 1849. július 25-i zsolcai hőstettét. P. Szathmáry Károly, akárcsak Ábrai Károly a július 31-i segesvári ütközetben elesett Zeyk Domokos honvédszázadosnak állított emléket. Az albumban helyet kapott Asbóth Lajos honvéd ezredes 1862-ben publikált emlékirataiból egy részlet a peredi csatáról, illetve itt jelent meg először egy részlet Podmaniczky Frigyes báró, honvéd huszárszázados emlékirataiból is.

A most újra közreadott album egyszerre kordokumentum és történeti forrás. A visszaemlékezések mellett legalább olyan fontos az a kép, amelyet összességében fest a forradalom és szabadságharc eseményeiről. A legendaképzés és legendaképződés fontos darabja e kötet, amely már csak ezért is megérdemli, hogy 250 évvel első megjelenése után ismét az olvasó kezébe kerüljön.

(Hermann Róbert bevezetője nyomán.)