Jubileus esztendei prédikáció. Appendix de idolo Lauretano

Jubileus esztendei prédikáció. Appendix de idolo Lauretano

Szenci Molnár Albert: Jubileus esztendei prédikáció. Appendix de idolo Lauretano
Oppenheim, 1618.
Imre Mihály tanulmányával
A fakszimile kiadás az OSZK példányáról készült
OSZK–Balassi Kiadó, Budapest, 2017.
Bibliotheca Hungarica Antiqua, 65.
112 oldal + 35 oldal tanulmány
ISBN 978 963 456 014 2 fakszimile
ISBN 978 963 456 015 9 tanulmány

3 000,- Ft
Kapható

A kis kötet egy magyar és egy latin nyelvű munkát tartalmaz. A reformáció 500 éves jubileumának alkalmából a Balassi Kiadó és az OSZK közös kiadásban az 1617-es századik évforduló ünnepségsorozatának egyik írásos emlékét jelentette meg hasonmás kiadásban. A Jubileus esztendei prédikáció (pontosabban: Secularis Concio Euangelica, az az Jubileus Esztendei Praedikatzo [sic!]). 1618-ban jelent Oppenheimben meg Szenci Molnár Albert tollából, amelynek alapja a kor egyik neves teológiaprofesszorának, a német Abraham Scultetusnak megjelent prédikációja, amit igyekszik a magyar olvasóhoz is alakítani. A Bethlen Miklósnak szóló ajánlásban indokolja az évforduló ünneplésének szükségességét, érvelésének polemikus jellege, hangvétele a kiadvány mindkét részére érvényes. A hasonmás kötet kísérőfüzetében Imre Mihály a magyar nyelvű mű mellett részletesen elemzi a latin nyelvű írást, az Appendix de idolo Lauretanót is, amely pedig alapvetően az európai kontextus összefüggéseibe illeszti a jubileum ünneplésének nagy vitatémáit.

Bibliotheca Hungarica Antiqua

Varjas Béla alapította (1959) és haláláig (1985) ő szerkesztette a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatot, amelyben 16–17. századi hungarica nyomtatványok látnak napvilágot fakszimile kiadásban, a kiadványt és szerzőjét tudományos igénnyel ismertető tanulmányokkal, angol, esetenként német és angol summázattal. A sorozat szerkesztője 1986-tól Kőszeghy Péter. Noha az elsődleges cél az irodalomtörténeti vagy könyvészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű, sokszor csak egyetlen példányban létező munkák hozzáférhetővé tétele a kutatás számára, e bibliofil kiadványok számos esetben a nagyközönség érdeklődését is felkeltik. Varjas Béla szerkesztésében jelent meg az első 12 kötet, a sorozat 2014-ben a 44. kötetnél tartott. 2000-től a kiadás társkiadója az OSZK, 2014-től az MTA Könyvtára.