A magyar Himnusz képes albuma

A magyar Himnusz képes albuma

A magyar Himnusz képes albuma
Felelős szerkesztő: Tóth Magdaléna
OSZK–Argumentum Kiadó, Budapest, 2017., 128 oldal
ISBN 978 963 200 663 5

4 950,- Ft
Kapható

A magyar himnusz mindannyiunk kiemelt szellemi öröksége: nemzeti imádságunk, mely a magyarság mindenkori összetartozását hivatott jelképezni. Kölcsey Ferenc költészeti remeke (a Hymnus), e kiemelkedően megrendítő költemény, s Erkel Ferenc ehhez írt pályaműve (a Hymnusz) közösen alkotja azt a kulturális-szellemi-vallási hármas-egységet, melyet mindannyian csak himnuszként, a magyarság féltve őrzött unikális kincseként emlegetünk. Ennek ’artefaktumai’, vagyis a kéziratos vers és a zenemű kottapéldánya is az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményeiben találhatók, ott ereklyeként őrzöttek. Mindkét dokumentum fennmaradt eredetije külön-külön is felbecsülhetetlen irodalom- és zenetörténeti érték.
Az Országos Széchényi Könyvtár és az Argumentum kiadó közös vállalkozása 2017. január 22-re időzítve jelenik meg, egyedülálló módon, hiszen kötetünk négy, hiánypótló nagytanulmányban igyekszik összegezni mindazt, amit ma ezen együttesről a kutatások mai állása szerint hitelesen tudhatunk. Mindezt színes, képes albumban, zenei CD-melléklettel.

A kötetben az európai nemzeti himnuszokról – történelmi távlatból, de a jelenig tartóan – Voigt Vilmos értekezik. A magyar romantika egyik legnagyobb költőjének versét s annak lehetséges forrásait, illetve helyét az életműben (és a haza és haladás gondolatában) Szabó G. Zoltán alapos tanulmánya részletezi, elemzi, mely írás nem pusztán a magyar irodalom és történelem talán egyik legismertebb költői művéről mond el mindent érdemlegesen, de annak fogadtatását és utóéletét is górcső alá veszi. Az Erkel-féle megzenésített Hymnuszról s általában a zeneműről Bónis Ferenc egy korábbi, most újabb adalékokkal is kibővített írása szól, a kötetet pedig Riskó Kata tanulmánya zárja, mely Erkel művének keletkezését, stíluselemeit és későbbi hagyományozódását vizsgálja, miközben a zenemű körüli pályázat történelmi részleteibe is beavatja az olvasót. Kötetünket zenei válogatás is gazdagítja, melynek anyagát szintén Riskó Kata válogatta.