Magyarország bibliographiája 1712–1860 IX. Pótlások

Magyarország bibliographiája 1712–1860 IX. Pótlások

Magyarország bibliographiája 1712–1860 IX. Pótlások
Petrik Géza Magyarország bibliográphiája 1712–1860 című művéhez 1701–1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok
Összeállította és szerkesztette: Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit
Letkorálta: P. Vásárhelyi Judit
Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2017.
496 oldal
ISBN 978 963 200 667 3

2 400,- Ft
Kapható

A magyar retrospektív bibliográfia sorozata újabb kötettel bővült: Petrik Géza nagy jelentőségű, eredetileg négy kötetes munkájának (Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712–1860, Budapest 18881892.) újabb kiegészítésével, amely az 1701 és 1800 között Magyarországon megjelent kiadványokat és a külföldön részben vagy egészében magyarul kiadott műveket írja le. A kötet 3 782 új bibliográfiai tételt foglal magában, és ezzel a 18. század hazai, nemzeti bibliográfiában regisztrált könyvek száma 30 417 tételre nőtt.

Jelen kötet jelentősége és érdekessége, hogy nagy mennyiségben tartalmaz Erdélyben megjelent műveket, amelyek összeírásával nagyrészt Petrik Géza maga is adós maradt. A bibliográfia korábbi pótköteteibe sem kerülhettek be ilyen tételek az ottani kutatás nehézségei miatt. A kötet címanyagának mintegy kétharmada éppen ezért erdélyi és partiumi könyvtárakból, levéltárakból és múzeumokból származik. A hazai könyvtárakból már jóval kevesebb új adat bukkant fel, viszont új lehetőségként az anyaggyűjtés kiterjedhetett Ukrajnán belül Kárpátaljára is. További különlegessége a kötetnek, hogy a benne foglalt tételek ritkaságnak számítanak, mivel jelentős részük mindössze egy-két példányban maradt fenn.

A bibliográfia az Országos Széchényi Könyvtár Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályán készült, szerkesztette Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit.