Propaganda – könyvbemutató

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2016/12/12

Az Országos Széchényi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban (szerkesztette: Ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó) című kötetének bemutatójára.

A kötetet bemutatja, illetve a szerkesztőkkel beszélget Ablonczy Balázs, történész, az MTA Történettudományi Intézet főmunkatársa

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, 516. Tanácsterem
Időpont: 2016. december 12. (hétfő), 16 óra

A kiadvány a helyszínen kedvezményesen megvásárolható!

 

A KÖTETRŐL

Az Országos Széchényi Könyvtár 2016 januárjában kétnapos interdiszciplináris konferenciát szervezett annak a projektnek a keretében, mely az első világháború alatti hátországi propagandát és annak időbeli változásait, formáit és tendenciáit kívánta a különböző tudományterületeken megvizsgálni, s elsődlegesen a nemzeti könyvtárban 2015 őszén megnyílt nagykiállítás révén (illetve egyéb rendezvények és kiadványok segítségével is) a Nagy Háború centenáriumi évétől kezdve óhajtotta ezt az összetett tematikát a figyelem középpontjába állítani. E sikeres tárlat által felvetett kérdésköröket a szűkebb szakmai területek képviselőivel megvitatandó szerveztük azt a tudományos konferenciát, melynek szerkesztett, válogatott tanulmányait tartalmazza e kötet. Kiadványunk különböző tárgyterületek – történettudomány, sajtótörténet, irodalomtörténet, művészettörténet – eredményeit kívánja összekapcsolni, s közel harminc írásban vizsgálni a hátországbeli propaganda alakváltozatait a politika, a sajtó, a szépirodalom vagy éppen a vizuális kultúra területén.

Tartalom

GRÓH GÁSPÁR: Volt egyszer egy háború
PROPAGANDA ÉS ALAKVÁLTOZATAI
ROMSICS IGNÁC: Az első világháború – száz év távlatából
Z. KARVALICS LÁSZLÓ:Nagy Háború és propaganda
ROMAN HOLEC: Az Osztrák–Magyar Monarchia mint a ,,kis népek gyilkosa”
POLLMANN FERENC: Atrocitás-propaganda és az osztrák–magyar–szerb háború
SZÉKELY TAMÁS: A szövetséges uralkodók kultusza Magyarországon az első világháborúban
SZOLECZKY EMESE: „Boldog, békés lövészárok?”
STENCINGER NORBERT: „Bizalommal és reménykedve fordulunk hozzád”
BALÁZS ESZTER: A magyar társadalom önmozgósítása az első világháború elején
ZÁVODI SZILVIA: Háborús propaganda a hétköznapi tárgyakon
TÖRÖK RÓBERT: „Kimérés csak addig tart, ameddig a készlet tart!”
KOVÁCS VILMOS: A magyar hadiipar az Osztrák–Magyar Monarchiában
SAJTÓ ÉS SAJTÓIRÁNYÍTÁS
BUZINKAY GÉZA: Sajtó és/vagy propaganda az első világháború alatt
SZABÓ DÁNIEL: A magyarországi sajtó a háború kitörésekor
PAÁL VINCE: Sajtóirányítás és -ellenőrzés Magyarországon a Nagy Háború éveiben
BALLA TIBOR: Az osztrák–magyar Sajtóhadiszállás szervezete és tevékenysége a Nagy Háborúban
KLESTENITZ TIBOR: A Nagy Háború propagandájának megítélése a magyar sajtóban
VÖRÖS BOLDIZSÁR: Terek, Tömegek, Filmek
IRODALOM ÉS HÁBORÚ
VERES MIKLÓS: A jövő század háborúi
BORBÁS ANDREA: De versek íródnak
BOKA LÁSZLÓ: ,,Énekek a nagy időkből”?
VISY BEATRIX: A vers mint antipropaganda
RÓZSAFALVI ZSUZSANNA: Emőd Tamás háborús tematikájú művei a Modern Színpadon
CSÉVE ANNA: „…ha már van háború, hát akkor miért nincsen?”
SZILÁGYI ZSÓFIA: „Annak, ami vele történt, nem volt jegye és szava”
MŰVÉSZET ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA
SZÜCS GYÖRGY: Kávéház, műterem, lövészárok, avagy Herman zászlós kalandjai a világháborúban
MURÁDIN JENŐ: Erdélyi művészek az első világháború idején
IFJ. BERTÉNYI IVÁN: Szögelőszobrok
KATONA ANIKÓ: Háborús plakát: hatásos fegyver vagy patrióta giccs?
SAMU BOTOND GERGŐ: Láncra vert gyarmatok, civakodó ebek, Szent Háború és az antant acélgyűrűje