Az Integrált portál projektről

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása az OSZK-ban – TÁMOP-3.2.16-15-2015-0001

A TÁMOP-3.2.16-15-2015-0001 pályázaton az Országos Széchényi Könyvtár 70 millió Ft-ot nyert, a támogatás mértéke 100 %.
A program megvalósítási ideje: 2015. július 16-2015. november 30.

A projekt alapvető célja

A köznevelés feladata – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint – többek között a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése, az egyetemes kultúra közvetítése.
A NAT hangsúlyos szerepet szentel a diákok digitális kompetenciájának fejlesztésének, mely magában foglalja az információs társadalom technológiáinak és a technológiák által hozzáférhetővé tett tartalmainak használatát.
A „Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása az OSZK-ban” című TÁMOP-3.2.16-15-2015-0001 kódszámú kiemelt program célja, hogy biztosítsa a nemzeti kulturális értékek rendelkezésre állását, elérhető és egységes elvek alapján kereshetővé tett formában, a jelenleg fejlesztés alatt álló Nemzeti Köznevelési Portálhoz illeszkedő módon a tanulók formális, nem-formális tanulását elősegítve.
A program világossá teszi, hogy a fejlesztések megteremtik a már digitalizált, de a nagyközönség részére eddig hozzáférhetetlen anyagok minden felhasználó számára egyenlő feltételekkel hozzáférhetővé tételét mind a köznevelés, mind a kutatás és más felhasználók számára.

A projekt rész céljai, tevékenységei

A konstrukció célja, hogy megvalósítsa az OSZK állományában lévő, eddig külön-külön rendszerekben hozzáférhető és kereshető, a széles nyilvánosság számára elérhetetlen digitális vagy digitalizált tartalmakat magukba foglaló adatbázisok (Térképtár, OSZK Digitális Könyvtár, Magyar Digitális Képkönyvtár, Digitális Képarchívum, Magyar Elektronikus Könyvtár, Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis) egyablakos kereshetőségét integrált portál segítségével.
Az egységes, kereshető integrált portál, a köznevelési terület igényeit kielégítő tartalmakat rejtő adatbázisok kiválasztásával, biztosítani fogja az illeszkedést a megvalósulás alatt álló Nemzeti Köznevelés Portálhoz, mely lehetővé teszi a digitális tartalmak köznevelés általi hozzáférhetőségét, kereshetőségét és felhasználhatóságát.

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt átfogó célja, hogy az OSZK külön-külön rendszerekben hozzáférhető adatbázisait integrálva, a Nemzeti Köznevelési Portálhoz történő illesztés megtervezésén keresztül, hozzájáruljon a megfelelő minőségű, felhasználóbarát, az elvárásokat kielégítő elektronikus szolgáltatások hiányának csökkentéséhez, egyszersmind hozzájárul a nemzeti kulturális örökség kiemelt részét képező írásos emlékek tanulást elősegítő, széles körű, fizikai és földrajti korlátozásoktól mentes hozzáférhetővé tételéhez.
A pilot projektben 15 000, a kulturális örökség részét képező értékes kincs rendezett, hosszú távú megőrzése és elérhetősége valósul meg.
A projekt eredményeként az egységes portál részeként elkészül a digitális tár, az egyablakos keresést biztosító fejlett kereső rendszer, dokumentáció a kereső rendszer és a létező rendszereink lehetséges összekapcsolásáról, és egy jó gyakorlat, ami lehetővé teszi az adatvagyon további elemeinek integrálását is.
A projekt olyan fejlesztésre irányul, amelynek célja az OSZK által üzemeltetett elektronikus szolgáltatások továbbfejlesztése, figyelemmel a növekvő felhasználói igényekre és a költséghatékonyság szempontjaira. A fejlesztések eredményeként a részben (offline, illetve részben elektronikusan) jelenleg is üzemelő szolgáltatások a jelenleginél magasabb színvonalon, felhasználó-barátabb és költséghatékonyabb módon válnak hozzáférhetővé.

A projekt főbb elemei:

  • Az OSZK oktatást támogató adatbázisainak feltérképezése, elemzése, értékelése,
  • a használók számára egységes keresést biztosító integrált portál kialakítása,
  • az elektronikus szolgáltatások továbbfejlesztése érdekében a kiválasztott adatbázisok migrációja az integrált portálra.

Az OSZK stratégiai céljai közül az alábbiak közvetlenül kapcsolódnak a jelenlegi projekthez:

  • a nemzeti könyvtár teljes állományának hozzáférhetővé tétele elektronikus állományfeltáró eszközök segítségével;
  • minőségi szolgáltatások fejlesztése annak érdekében, hogy a kutatók, az oktatásban részt vevők és más felhasználók egyszerűen és megbízhatóan érjék el a gyűjtemények tartalmait.