KDS-K

Nyomtatóbarát változatPDF változat

KDS-K: A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása a könyvtárakban

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretében a kormány felhívta az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a feladatkörét érintően a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását elősegítő közgyűjteményi digitalizálási stratégia elkészítéséről. Ennek köszönhetően született meg a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS). A stratégia célja, hogy a közgyűjteményi digitalizált dokumentumok aránya a teljes digitalizálandó állományhoz képest 2020-ra megközelítse az 50%-ot. A létrejövő tartalmak könnyebb megtalálhatósága és felhasználhatósága érdekében további kiemelt cél a Nemzeti Adattár Projekt (NAP) megvalósítása. Ennek eredményeként – a közgyűjtemények együttműködésével – létrejön egy online kereső rendszer, amelynek alapja egy egységes, könnyen kezelhető adat-nyilvántartási rendszer kidolgozása. A cél az, hogy a nemzeti öntudatra nevelés és a nemzeti alapműveltség elsajátítása során támaszkodni lehessen kulturális-szellemi örökségünk valamennyi, közgyűjteményben fellelhető adattartalmára. Ennek legfontosabb feltétele egy olyan, felhasználóbarát, inspiráló és élményt jelentő közös keresési felület kialakítása, amely összekapcsolja a különböző tartalmakat és egy speciális, szabványos közgyűjteményi interfészt hoz létre.

A KDS a könyvtári ágazat aggregátoraként az Országos Széchényi Könyvtárat (OSZK) jelöli meg. Az ágazati aggregátori feladatokat pedig a következőképpen határozza meg:

  • részvétel az ágazati ajánlások kidolgozásában;
  • szakterületenként digitalizálási módszertani útmutató kidolgozása; szükség esetén további szakági aggregátorok bevonása;
  • NISZ Zrt. archiválási feladataiban való koordinációs közreműködés
  • felmérések készítése az egyes intézmények digitalizálási kapacitásáról (szakember, géppark);
  • intézményi együttműködési modellek kidolgozása (személyi és eszközköltségek megosztásának figyelembevételével);
  • javaslattétel az elkészített felmérések alapján regionális digitalizáló műhelyek létrehozására, illetve piaci szereplők esetleges bevonására;
  • nemzetközi együttműködések elősegítése (digitális csere lehetősége);
  • intézményi, intézményközi projekttervek koordinálása;
  • a megvalósult projektek értékelése;
  • előrehaladási jelentést elkészítése a Közgyűjteményi Digitalizálási Kollégium részére.

2018-ban jelent meg az 1175/2018. (III. 28.) Kormányhatározat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről. Az ebben meghatározott kereteknek megfelelően és az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyeztetve kezdte meg a OSZK a KDS-hez kapcsolódó könyvtári feladatok tervezését és végrehajtását.

A 2019-es év egyik legfontosabb, a KDS-hez kapcsolódó feladata a megyei hatókörű városi könyvtárak, állami egyetemi könyvtárak, illetve azok konzorciumai számára – a könyvtárak együttműködését segítendő – pályázat kiírása a könyvtári digitalizálás támogatására. Erről bővebb információ a Pályázati aloldalon található.

A KDS-K projekt keretében arra törekszünk, hogy a lehető legjobban megfeleljünk a stratégiai céloknak és az ágazati aggregátori szerepkörből fakadó elvárásoknak.

A KDS-K-hoz kapcsolódó további információ az OSZK Projektirodájától, a kds-k@oszk.hu e-mail címen vagy a 06-1-224-3705-ös telefonszámon kérhető.