OKR-projekt

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Országos Könyvtári Rendszer Projekt

Az OSZK jelentős, nagyon időszerű változások előtt áll. Az változások megvalósításához a Kormány 1605/2016. (XI. 8.) határozata (Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról) alapján közel 10 milliárd forintos állami támogatást kapott. A projektet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és az OSZK, konzorciuma valósítja meg. A KIFÜ felelős a projekt irányításáért és a beszerzésekért, az OSZK pedig a személyi és szakmai hátteret biztosítja. A projekt 2016 novemberétől 2020. december 29-ig tart.

A változások és megújulás célja, hogy a nemzeti könyvtár és az országos könyvtári rendszer minél jobban meg tudjon felelni a digitális korszak egyre komplexebb felhasználói elvárásainak és a nemzeti könyvtár el tudja látni a hagyományos és új médiák hosszú távú megőrzésének feladatát is.

A megújulás feladatai között kiemelt helyen szerepel az Országos Könyvtári Platform (OKP), amely egyrészt az OSZK régi integrált könyvtári rendszerét váltja föl, másrészt az országos könyvtári szolgáltatások megújítását biztosítja. Technológiai értelemben egy olyan „felhő” alakul ki, amely képes lesz nem csak az OSZK, hanem más könyvtárak alapvető folyamatainak működtetésére is. A közös platform révén megújulhat a MOKKA, a MOKKA-R, az MKDNY és az ODR is. A folyamathoz azonban a meglévő adatokat az együttműködést biztosító közös „nyelvre” kell hozni. Ennek érdekében elkezdődik a korábban keletkezett adatok konszolidációja, és elkezdődött az RDA (Resource Description and Access) bevezetése. A rendszer képes lesz a komplexebb könyvtári adatmodellek alkalmazására is (FRBR, BIBFRAME).

A meglévő és a jövőben keletkező digitális tartalmak kezelésére, szolgáltatására szintén a közös platform nyújt megoldást. A könyvtárakban található analóg dokumentumok hozzáférhetővé tétele a digitális térben a következő évtized egyik fő feladata. Ennek megfelelően a Digitális Jólét Program és a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia is kiemelt feladatként határozza meg a digitalizálást. Az OSZK-nak is kulcsszerepe van ebben a folyamatban. A következő évben létrejön az OSZK-ban az új digitalizáló központ, ami – a tervek szerint – évente 6-10 millió oldal minőségi digitalizálására lesz képes. A digitalizáláshoz a megfelelő tárolókapacitás is biztosítva lesz, hiszen a digitális anyagok szolgáltatása csak akkor valósulhat meg fenntarthatóan, ha a meglévő, illetve a létrejövő digitális tartalmak hosszú távú megőrzése is biztosított lesz és elegendő tárhely áll rendelkezésre.

Folyamatban van a web-aratás és web-archiválás kérdéseivel foglalkozó kísérleti program is, amely megfelelő elméleti és technológiai alapot teremt a magyar webtér folyamatos mentésének megvalósítására. Ezek mellett a tartalomszolgáltatás fejlesztése is kiemelt szerepet kap: megújul néhány korábbi honlap (Corvina-, Nyelvemlékek- és a Typographia-honlap) és több mint egy tucat új, úgynevezett „tudástár” is megvalósul, és útjára indul a közgyűjtemények számára is nélkülözhetetlen Magyar Nemzeti Névtér is.

A fenti folyamatok azonban nem valósíthatók meg az OSZK szervezeti kultúrájának és szervezetének fejlesztése, illetve a munkafolyamatainak és szolgáltatásainak megújítása, és a szakmai munkát érintő infrastruktúra modernizálása nélkül.

Természetesen egy ilyen nagy volumenű projekt sok kérdést vet fel, és sok még a tisztázandó részlet, de a folyamat elindult. Az eredmény nemcsak az OSZK, hanem a magyar könyvtári szolgáltatások megújulása is lesz.