Megjelent a Fehér Könyv

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiában (KDS) megfogalmazott célok szerint a közgyűjteményi digitalizált dokumentumok arányának  a teljes digitalizálandó állományhoz képest 2020-ra meg kell közelítenie az 50%-ot.

A létrejövő tartalmak könnyebb megtalálhatósága és felhasználhatósága érdekében meg kell valósítani a Nemzeti Adattár Projektet (NAP) is. Ahhoz, hogy ezeket a célokat elérhessük, szükség van az országos szintű együttműködés kialakítására a digitalizálás területén.

Az együttműködés azonban nem merül ki a feladatok megosztásában és koordinálásában, a hatékony közös munkához elengedhetetlenül szükséges az egységes módszertan alkalmazása is. Ennek segítésére a KDS-ben meghatározott közgyűjteményi szereplők, azaz a Magyar Nemzeti Filmarchívum, az MTVA Archívuma, az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár és a Forum Hungaricum Nonprofit Kft, valamint szakági szakértők közösen kidolgozták a Fehér Könyv. Módszertani útmutató a közgyűjteményi kulturális örökség digitalizálásához és közzétételéhez című kiadványt. Ez tartalmazza a közgyűjtemények digitalizálási munkájához szükséges szabványokat és módszertani segédleteket, valamint  – egyfajta zsinórmértékként szolgálva a múzeumok, könyvtárak, levéltárak és audiovizuális gyűjtemények munkájához – elősegíti az egységes elvek mentén történő műtárgy-digitalizálást.