Munkatársak publikációi, előadásai 2012-ben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Amberg Eszter

Bánfi Szilvia

Baumgartner Bernadette

Berkes Katalin

Bíró Csilla

Boka László

Boreczky Anna

Bódyné Márkus Rozália

Dalloul Zaynab

Dancs Szabolcs

Deák Eszter

Ekler Péter

Elbe István

Eörsi László

Farkas Gábor Farkas

Hangodi Ágnes

Heltai János

Illyés Boglárka

Katona Anikó

Keller Márkus

Kenedi János

Kertész Balázs

Kis Domokos Dániel

Kovács Eszter

Kőrösi Zsuzsanna

Lipthay Endre

Mann Jolán

Mezey László Miklós

Mikusi Balázs

Nagy Györgyi

Pap Ágnes

Papp Judit

Pászti László

Perger Péter

Pétervári Kinga

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

R. Kelemen Éva

Rainer M. János

Rajnai Edit

Sárközy Réka Andrea

Sirató Ildikó

Stemler Ágnes

Szőts Zoltán Oszkár

Tabajdi Gábor

Tóth Zsuzsanna

Ungvári Krisztián

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit

Varga Bernadett

Vasné Tóth Kornélia

Vesztróczy Zsolt

Zsupán Edina


 

Amberg Eszter

Tanulmányok, cikkek: 

 • A nyilvános könyvtárak jegyzékének, valamint a költségvetési szervek jogállásának és gazdálkodásának 2011. évi változásairól = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 4. sz. 6-11. p. 
 • Könyvtárak a peremhelyzetben élők szolgálatában. = Könyvtári Figyelő, 2012. 2. sz. 241-254. p. 
 • Az alapító okirat. = Korszerű könyvtár. (Szerk.: Dán Krisztina, Fehér Miklós) RAABE, 2012. augusztus 
 • Amberg Eszter - Gerencsér Judit - Sándor Gertrud: Reform az igazságszolgáltatásban és tartalomszolgáltatás a jogi szakkönyvtárakban, avagy az MKE Jogi Szekció szakmai programja a győri vándorgyűlésen. = Könyvtári Levelező/lap, 2012. 9. sz. 15-18. p. 
 • Fogva tartott képzelet? A fogvatartottak olvasási és könyvtárhasználati szokásairól. = Könyvtári Figyelő, 2012. 4. sz. 691-712. p 

Konferenciák: 

 • Félreértések helyett: könyvkiadók és könyvtárak párbeszéde a digitális könyvkiadásról és a szerzői jog aktuális kérdéseiről - az MKE Jogi Szekciója által meghívott kiadók, könyvtárosok és a Typotex Kiadó kerekasztal beszélgetése. (XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtáros Klub, 2012. április 20.) – kerekasztal résztvevő 
 • Könyvtárak a peremhelyzetben élők szolgálatában. (A Büntetés- végrehajtási Osztályok osztályvezetőinek továbbképzése. Pilisszentkereszt, 2012. október 2.) 
 • Nemzeti emlékezet és digitális hozzáférés – digitális emlékezet és nemzeti hozzáférés. Elektronikus dokumentumok a könyvtárakban. A magyarországi könyvtárak és könyvkiadók egyeztetési fóruma. (Országgyűlési Könyvtár, 2012. október 18.) – könyvtáros kerekasztal moderátor 

 

 

Bánfi Szilvia

Tanulmányok:

 • Negyven év „adalékirodalma” az RMNy S(upplementum) tételeiben. In: Sylvae typographicae. Tanulmányok a Régi Magyarországi nyomtatványok 4. kötetének (1656-1670) megjelenése alkalmából. Bp. 2012. 123-140.

Ismertetés:

 • Régi Magyarországi Nyomtatványok 1656-1670. 4. köt. Heltai János, Pavercsik Ilona, Perger Péter és P. Vásárhelyi Judit. Bp. Akadémiai Kiad..-OSZK [Ism.] Bánfi Szilvia = Könyvtári Figyelő 2012 3. sz. 585-587.

Előadások:

 • Negyven év „adalékirodalma” az RMNy S(upplementum) tételekben Konferencia a Régi Magyarországi Nyomtatványok 4. kötetének megjelenése alkalmából, Budapest, OSZK 2012. április 16-án
 • Az Országos Széchényi Könyvtár egykori „Zárt anyag” gyűjteménye. Magyar örökség Nyugaton. Az anyagi és szellemi javak felderítése, számbavétele és megőrzése Felsőpulyai XII. "Kufstein" Tanácskozás, Oberpullendorf/Felsőpulya 2012. szeptember 8-9.
 • A nyomdász Huszár Gál. 500 éve született a szelíd reformátor, Huszár Gál Konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara szervezésében a MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPÉN, Budapest, 2012. november 7.

 

Baumgartner Bernadette

DVD-ROM publikáció:

 • Koncepciós perek Magyarországon 1945 után, munkatárs, kiadó: Magyar Országos Levéltár, Budapest 2012

Magyar nyelven megjelent tanulmányok:

 • Német származás, magyar iskola, román iskolapolitika. A szatmári sváb eredetű falvak katolikus iskolái 1919-1940 között. In: Pro Minoritate, 2012/ tavasz . 173-193.
 • A katolikus egyház és a szatmári német mozgalom a két világháború között. In: Magyar Kisebbség, 2011/3-4. 139-159.

Idegen nyelven megjelent tanulmány:

 • Fragen der politischen Integration von Minderheiten. Zum VII. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Hungarologie in Kalusenburg. In: Spiegelungen, Heft 1. 7(61) Jahrgang 2012, München. 57-60.

 

Berkes Katalin

Tanulmány:

 • Camelopardalis Heliodori, In: Pleroma 1947-2012, Rokay Zoltán köszöntése, szerk. Csipak Árpád, Óbecse, 2012. 30-40.

Katalógustétel:

 • Passing the borders: 34 katalógustétel leírása angol nyelven (katalógustétel angolul)

 

Bíró Csilla

Előadások:

 • Krisztus szenvedéstörténete mint a szemlélődés tárgya Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában - előadás a Tudományos Ülésszakon, 2012. január 31.
 • Felemelkedési misztika és a hegy-metafora Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában - előadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának V. lelkiségtörténeti konferenciáján (Misztika a 16-18. századi Magyarországon) 2012. április 14.; az előadás megjelenés alatt a PPKE-BTK Lelkiségtörténeti Műhelyének kiadványában
 • Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában - előadás az MTA-Irodalomtudományi Intézetében, 2012. október 31.

Tanulmányok:

 • Andreas Pannonius Énekek éneke kommentárjának prológusa a középkori kommentárelőszavak tükrében. In: Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára, ed. Enikő Békés et Emericus Tegyey, Debrecini et Budapestini, MMXII, 111-119. (Classica-Mediaevalia-Neolatina VI.)
 • Krisztus szenvedéstörténete mint a szemlélődés tárgya Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában. In: Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények, szerk. Boka László, Földesi Ferenc, Mikusi Balázs, BNH-Gondolat, Bp. 2012, 179-192.

 

Boka László

Tanulmány:

 • Kötődések és kötöttségek. Kántor Lajos fiktív szemináriumai. Bárka, 2012/6.

Rövidebb írás, cikk, előszó:

 • Tudatosság és felelősség. (Előszó) In: Deák Eszter-Zvara Edina szerk. „Levélben értesítsen engem” Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról, Országos Széchényi Könyvtár – Kossuth kiadó, Bp., 2012., 9-10.
 • Előszó. In: Sylvae Typographicae, Tanulmányok a Régi Magyarországi Nyomtatványok 4. kötetének (1656-1670) megjelenése alkalmából. Argumentum – OSZK, A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei. 5., Bp., 2012. 7-9.
 • Előszó. In: Az identitás forrásai, (Szerk. Boka László - Földesi Ferenc - Mikusi Balázs) Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2012, Bibliotheca Scientiae et Artis III., 264., 7-10.
 • A megújult Apor kódex. The reincarnated Apor Codex. Philobiblon, 2012.

Előadás:

 • Párhuzamos kánonelvek. Szlovák Tudományos Akadémia, Világirodalmi Intézet, Pozsony, 2012, január 25.
 • Várad az irodalomban. – Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem, Félix-fürdő, 2012, május 15.
 • Helyzetértelmezés, értékszemlélet, irodalom. Az erdélyi magyar irodalom kánonjainak alakulása. Partium Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv-és Irodalomtudományi tanszék, Nagyvárad, 2012, május 24.
 • Várad az irodalomban. Irodalmi összeállítás. Az Ady Endre Gimnázium 240. Öregdiák-találkozója. Nagyvárad, 2012, május 27.
 • Kiállítás- és kiadványpolitika, marketing közgyűjteményi környezetben. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének szakmai konferenciája, Veszprém, Érseki Hittudományi Főiskola, 2012. június 26.

Könyvszerkesztés:

 • Az identitás forrásai. (szerk. Boka László - Földesi Ferenc - Mikusi Balázs). Bibliotheca Scientiae et Artis 3. Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2012. 264.
 • Nemzeti Téka. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös könyvsorozata. (Szerk. Boka László és Kégli Ferenc) – (2012-ben 2 kötet)
 • Amor Librorum. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös fakszimile-sorozata. Kossuth Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, (2012-ben 3 kötet)

Folyóirat- és honlapszerkesztés:

 • Bulletin 2011. (ed. László Boka) National Széchényi Library, Budapest, 2012. 52.
 • Mercurius 2012. (szerk. Boka László) Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2012. 52.
 • A Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának tagja. Évente 4 szám. (2010-)
 • A Lymbus szerkesztőbizottságnak tagja. Éves megjelenés. (2011-)
 • A Várad című kulturális havilap állandó munkatársa. Havi megjelenés. (2002-)
 • Az OSZK Történeti honlap – felelős szerkesztő. (2008-)

Könyvbemutató:

 • Markovits Rodion: Aranyvonat, (Kriterion, 2012) OSZK, Bp., 2012. március 27. (H. Szabón Gyulával, Filep Tamás Gusztávval)
 •  Apollonius pictus. (szerk. Boreczky Anna, Németh András, OSZK, Bp., 2011.) (Marosi Ernővel, Ritoók Zsigmonddal) OSZK, Bp., 2012. március 28.
 • Vizkelety András: Múltidőben (Argumentum, 2012) OSZK, Bp., 2012. május 22.
 • A Magyar Viseletek Története. 1900. (reprint) Kossuth – Országos Széchényi Könyvtár, 2012. – OSZK, Bp., 2012, november 6. (Kocsis András Sándorral)
 • „Levélben értesítsen engem” (OSZK-Kossuth, Bp., 2012) Széchényi emléknap, Bp., 2012. november 27. (Zvara Edinával)

Konferenciaelnöklet és kerekasztal-beszélgetés:

 • Ipolyi Arnold emlékkonferencia. Országos Széchényi Könyvtár, Szekcióelnöklet. Budapest, 2012. február 29.
 • Női identitásminták alakulása, kortárs költészet. Kerekasztal-beszélgetés, KönyvTÁRlat 3. (Horváth Györgyi, Jablonczay Tímea, Kiss Judit Ágnes, László Noémi; moderátor: Boka László) OSZK, Bp., 2012. március 8.
 • Nemzettudat 2012. Kerekasztal-beszélgetés. (résztvevők: Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Boka László, Kovalszki Péter, Huncik Péter) Nemzeti önkép és szomszédság - Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Akadémiai napok. Nagyvárad, Félix-fürdő, 2012. május 16.
 • Nemzeti önkép és helyzetadta identitások Kerekasztal-beszélgetés. (résztvevők: Vályi-Nagy Ágnes, Boka László, Fosztó László, Szabó Ágnes, Zászkaliczky Márton) Nemzeti önkép és szomszédság - Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Akadémiai napok. Nagyvárad, Félix-fürdő, 2012. május 18.
 •  „Kóczos, merész és fiatal”. Kerekasztal-beszélgetés A Holnap szerepéről, jelentőségéről. (résztvevők: Boka László, Sipos Lajos, Péter I. Zoltán); Nagyvárad, Ady Endre Emlékmúzeum, 2012. november 3.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Az identitás forrásai – éves OSZK Tudományos Ülésszak, 2012. OSZK, Bp., 2012. január 30.
 • Az Régi Magyarországi Nyomtatványok 4. kötete megjelenése kapcsán rendezett tudományos konferencia. OSZK, Bp., 2012. április 16.
 • Miroslav Krleza emlékkiállítás. Balatonfüred, Kisfaludy Galéria, Kiállítás-megnyitó, köszöntő. 2012. június 8.
 • Az Ország Tükre. A képes sajtó Magyarországon 1780-1880. című kiállítás. Budapest Történeti Múzeum, Bp., 2012. szeptember 19.
 • Bod Péter emlékülés. Bod Péter születésének 300. évfordulója alkalmából. Bp., OSZK, 2012. október 25.
 • Amor Librorum Klub. Az OSZK és a Kossuth Kiadó rendezvénye, Bp., OSZK, 2012. november 21.
 • Örkény prózamondó verseny, Az „Örkény 100” centenáriumi év záróeseménye. Bp., OSZK, 2012. november 26.
 • Esemény: elbeszélés és interpretáció. Az OSZK éves Tudományos Ülésszakja, 2012. november 27.
 • Képes Világ. Tudományos konferencia a 19. századi magyarországi illusztrált sajtóról, Bp., OSZK, 2012. december 7-8.
 • Emlékezzünk jeles elődeinkre. MKE Bibliográfiai szekció emlékülése, Bp., OSZK, 2012. december 14.

Kiállítás-szervezés:

 • Vállalkozás, Kultúra, Polgárosodás. Emlékkiállítás Heckenast Gusztáv születésének 200. évfordulójára. OSZK, Budapest, 2011. november 18. – 2012. március 30. (kurátor: Lipták Dorottya)
 • Ragyogás. Könyv és porcelánkülönlegességek. Az OSZK és a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Közös kiállítása. OSZK, Budapest, 2012. április 18. – szeptember 30. (kurátor: Kötél Emőke)
 • Fényes Szabolcs emlékkiállítás. Szigligeti Színház, Nagyvárad, 2012, április 30. – május 31. (kurátor: Nagy Béla)
 • Az Ország Tükre. A képes sajtó Magyarországon 1780-1880. című kiállítás. Budapest Történeti Múzeum, Bp., 2012. szeptember – 2013. január. (kurátor: Révész Emese)

Interjú, rádiós és televíziós szereplés:

 • Kántor Lajos: Konglomerát. (Erdély) (Kossuth kiadó, Bp., 2012.) című kötetéről. MR1 - Kossuth Rádió. 2012, augusztus 26. Határok nélkül. (Riporter: Veres Emese Gyöngyvér.)
 • A Holnapról és jelentőségéről. A Bukaresti Rádió Magyar Nyelvű Adása. 2012. november 5. rádió. (Riporter: Szűcs László)

Oktatási tevékenység:

 • Irodalom és művelődéstudomány – egyetemi előadássorozat 2011-2012-es tanév, 1-2. félév. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Magiszteri képzés, multikulturalitás (angol és német) szakirány.
 • Erdélyi magyar irodalom egyetemi előadássorozat, 2012/2013 tanév. III. évfolyam, 1. félév. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék.

Doktori bizottsági tagság:

 • Vincze Ferenc: Dsida Jenő költészetének kiadástörténeti, értelmezésbeli, kanonizációs eljárásai és dilemmái c. PhD. disszertáció. ELTE BTK, Budapest, 2012. június 14.

 

Boreczky Anna

Tanulmányok:

 • Motivwanderungen in Mitteleuropa oder die „Montage” im Mittelalter. Das Beispiel der „hierarchischen” Verkündigung aus den Budapester Concordantiae caritatis. In: Susanne Rischpler, Maria Theisen (Hrsg.): Inspiration – Rezeption. Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts. Tagungsband zum internationalen Kolloquium „Böhmische Buchmalerei”. Kusthistorisches Institut der Universität Wien, 4.-6. September 2009. Codices Manuscripti, Supplementum 6. Purkersdorf 2012, 33-44.
 • Vienna: 1413. The Workshop of the Budapest Concordantiae Caritatis. In: Marjeta Ciglenečki, Polona Vidmar (eds.): Art and Architecture around 1400. Global and Regional Perspectives. Maribor 2012, 281-291.
 • Kaland, ármány, szerelem. Késő antik regény az első ezredfordulón. In: Szalon 16, 2012/4, 14-16.

Előadások:

 • „Inspiration – Rezeption. Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts - Österreichische Akademie der Wissenschaften: pódium-beszélgetés az” című kötet bemutatása alkalmából (Maria Theisen irányításával, Susanne Rischpler, Francesca Manzari, Milada Studničkova és Eva Veselovska részvételével), március 1., Bécs.
 • Meeting-point: the workshop of the book-painter. - Referátum a Kommission für Schrift und Buchwesen des Mittelalters der Österreichischen Akademie der Wissenschaften és az Institut für Österreichische Geschichtsforschung közös szervezésében megrendezett „Dialog mit dem Fremden: Kultur als Ergebnis überregionalen Handel(n)s?” című kerekasztal-beszélgetésen, március 2., Bécs.
 • Két hasonmás kiadvány, az Apollonius pictus és a Budapesti Concordantiae caritatis bemutatása - (Németh András, Xavier Barral i Altet, Francesca Manzari, Marco Buonocore és Marco Guardo részvételével), május 10., Római Magyar Akadémia.
 • A középkori tudás tárháza egy 15. századi képeskönyvben: a Piarista Könyvtár Concordantiae caritatis kódexe. - Ars Sacra fesztivál, szeptember 21., Piarista Központi Könyvtár.
 • Kaland, ármány, szerelem: Apollonius pictus, a középkor egyik népszerű regénye képekben. – Könyvtárlat, szeptember 27., OSZK.

 

Bódyné Márkus Rozália 

Tanulmányok:

 • „Neki az irodalom eszköz, nem cél”? Heckenast Gusztáv periodikái 1837-1874. In: A vállalkozó és a kultúra. Heckenast Gusztáv, a legendás könyvkiadó (1811-1878). Szerk.: Lipták Dorottya. Kossuth Kiadó – Eszterházy Károly Főiskola, Budapest – Eger, 2012. 179-218.
 • „Nemzeti sztereotípiák – esztétikai értékek – közönségsiker: Magyar és német nyelvű színikritikák az 1840-es években”. In: Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. Szerk.: Boka László – Földesi Ferenc – Mikusi Balázs. Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, 2012. 99-114.

Előadások: 

 • „Nemzeti sztereotípiák – esztétikai értékek – közönségsiker: Magyar és német nyelvű színikritikák az 1840-es években”. Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszakán elhangzott előadás, Budapest, 2012. január 30.
 • „A Sonntags Zeitung: illusztrált német nyelvű hetilap a Vasárnapi Ujság szomszédságában”. Előadás az „Ország Tükre. Képes sajtó Magyarországon. 1780-1880" című, az OSZK és a Budapesti Történeti Múzeum által rendezett kiállításhoz kapcsolódó tudományos konferencián, Budapest, 2012. december 7. 

 

Dalloul Zaynab

Tanulmány:

 • Berger Illés és a Domus Augustissimae Austriae columnae sidera c. eposza In: Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára, Classica, mediaevalia, neolatina, VI, Debrecini et Budapestini, MMXII. (2012.) pp. 63-73.

Katalógustételek:

 • “Europa Jagellonica” a 2012. november 9-én nyíló kiállításra megjelenő kiadványhoz: RMK III. 175 - Missale Strigoniense, Venice, Nicolaus of Francfurt, 1511.
 • Inc. 1143 - Thuróczi J: Chronica Hungarorum, Augsburg, Feger and Ratdolt, 1488.
 • Röpl. 39 - Pamphlet "Ain Ermanung wider die Türcken...", Augsburg, S. Otmar, 1522.
 • App. H. 106 - J. Cuspinianus: Congressus ...trium regum ... in Vienna, Wien, J. Singrenius, 1515.
 • App. H. 2524 - Newe Zeytung: wie und welcher Gestalt Keyserliche Maiestat...", Nurnberg, F. Peypus, 1515.

 

Dancs Szabolcs

Cikkek:

 • Az efemer kiadványok gyűjtésének nemzetközi gyakorlatáról és annak tanulságairól = Könyvtári Figyelő, 58(2). 2012. pp. 336-342.
 • Digitális tartalmak hosszú távú megőrzéséről a Rosetta rendszerben = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59(5). 2012. pp. 192-200.
 • Az elektronikus kötelespéldányok könyvtári szolgáltatása = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59(10). 2012. pp. 407-448.
 • Kötelező letét vagy “köteles harács”? – gondolatok a kötelespéldány-szolgáltatás céljairól = Könyvtári Figyelő, 58(4). 2012. pp. 753-756.

Referátum:

 • ARROW: az Europeanaban tárolt jogi információk és árva művek nyilvántartása, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59(10). 2012. pp. 435-437.

Előadás:

 • Az elektronikus kötelespéldányok könyvtári szolgáltatása  – elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. Vándorgyűlésén, Győrben, 2012. július 13-án, az MKE Jogi Szekció által szervezett „Elektronikus kötelespéldány-szolgáltatás” című kerekasztal-beszélgetés vitaindító előadásaként

Szerkesztés:

 • Szerkesztőbizottsági tag: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

 

Deák Eszter

 

 • Levélben értesítsen engem! Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról - Deák Eszter – Zvara Edina:. OSZK-Kossuth 2012. 280 p.

Tanulmányok:

 •  „Szeretnék Excellenciádnak a legszebb hungarikumokkal szolgálni” Széchényi Ferenc német könyvbeszerzői a nemzeti könyvgyűjtemény létrehozása idején. In: Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. Szerk. Boka László, Földesi Ferenc, Mikusi Balázs. OSZK – Gondolat 2012. 214–225.
 • „Mit Sehnsucht erwarte ich den Katalog von Eurer Excellenz” (Juraj Ribay levelei Széchényi Ferenchez) In: Lymbus Magyarságtudományi forrásközlemények 2011. (megjelent 2012) 331–355.p.

Forrásközlő tanulmány:

 • Zay Sámuel beadványa Komárom vármegyének (1802)  = Orvostörténeti Közlemények, Budapest, 2012. No. 1–4., 95–103.

 

Ekler Péter

Tanulmányok, cikkek:

 • George of Trebizond’s Grammar on the Basis of Priscian’s Institutiones. (Comparative analyse) = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 52, 2012, 45-57.
 • „Epistolaris itaque formula attenuato stilo ducetur potissimum ...” Az ideális stílusnem kérdése Augustinus Moravus Olomucensis De modo epistolandi-jában. In: Convivium Pajorin Klára 70. születésnapjára. Ediderunt Enikő Békés et Emericus Tegyey. Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis; Institutum Doctrinae Litterarum Academiae Scientiarum Hungaricae, Debrecini et Budapestini MMXII, 75-81. (Classica – Mediaevalia – Neolatina VI.).
 • Gyarmati Bíró Miklós és Axiokhosz-kommentárja (Bártfa, David Gutgesell, 1578) = Irodalomtörténeti Közlemények 115 (2011), 2, 225-228.

Előadás:

 • Papias’s Ars and George of Trebizond’s Compendium. Two grammars based on the Institutiones of Priscian. A comparative analysis. = “Cheminement des motifs au Moyen Âge : rencontre de l’Orient et de l’Occident”. (The Migration of Motifs in the Middle Ages: The Meeting of the East and West). Eötvös József Collegium, 2012. november 29.

 

Elbe István

Tanulmány:

 • Kossuth és az EMKE = Művelődés. LXV. évf. 3 sz. (2012. március).
 • Kossuth és az EMKE = Emlékkönyv Fülöp Lajos nyolcvanadik születésnapjára. Szerk. Lisztóczky László. p. 199-212.

Könyvismertetés:

 • Vívódó kompozíciók. Kossuth „specialistája”, Horvay János = Magyar Nemzet. 2012. jan. 7. p. 35.
 • Kossuth szobrásza – az elfeledett Horvay = Reformátusok Lapja. 2012. január 22. p. 8.
 • A két könyvismertető az alábbi műről készült: Ismerős művek elfeledett alkotója. Horvay János. Szerk. Kriston Vízi József, Millisits Máté. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egy., 2011.

Kiállítás megnyitó:

 • Ajánlással és kézírással ékes könyvek. Kiállítás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. Eger, 2012. márc. 19. A megnyitó szövege megjelent: Egri Magazin. V. évf. 5. sz. (2012. május).

 

Eörsi László

Tanulmányok, cikkek:

 • „Kecskeméti” (Harangi Zoltán). = Élet és Irodalom, 2012. II. 10. 10. p.
 • Az „örök vamzer” (Harangi Zoltán) = Beszélő, 2012/1–3. 51–57. p.
 • Pongrátz Gergely (1932–2005). = BBC History, 2012/4. 98. p.
 • Újra Tóth Ilona (Tulipán Éva: Szigorúan ellenőrzött emlékezet. A Köztársaság téri ostrom 1956-ban.). = Népszabadság, 2012. VIII. 9. 2. p.
 • Memento: 56 06 / őrült lélek vert hadak (Kaposvári botránykeltés a forradalom ötvenedik évfordulóján). = Színház, 2012/11. 2–12.
 • „Málnási” és az állambiztonság (Molnár Sándor) = Élet és Irodalom, 2012. X. 7.

 

Farkas Gábor Farkas

 

Elektronikus tanulmányok (OSZK-blog):

Tanulmányok:

 • Décsy Antal és a Ceres.= Magyar Könyvszemle, 128(2012) [előkészületben] (Zsoldos Endre) p. 14.
 • Département des livres rare de la Bibliothèque Nationale de Hongrie. Archives et Bibliothèques de Belgique, 84(2013) [előkészületben] p. 17.
 • Hungarica Project. Digitalization Plan of Rare Books in Hungary 2012–2017. 16.  storočie v zrkadle knižnej kultúry – 16th Century in the Reflection of Literacy Culture. Ed. E. Frimmová, M. Bobôvá. Banská Bystrica, 2013. [előkészületben] p. 12.

Fontosabb előadások:

 

Hangodi Ágnes

 

Tanulmány, cikk:

 • Akkreditált programok a könyvtáros továbbképzés területén – lehetőségek a Könyvtári Intézetben = Korszerű Könyvtár. Budapest, Raabe, 2012. Kiegészítő kötet, 2012. február [21 p.]
 • A Könyvtári Intézet képzési szolgáltatásai a változó jogszabályi háttér tükrében = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 4. 12-17. p.

Előadások:

 • A Könyvtári Intézet képzési szolgáltatásai. 40 éves a MKE Műszaki szekciója. Jubileumi szakmai nap. OSZK. Budapest, 2012. január 19.
 • A Könyvtári Intézet „Határon túli könyvtári szakemberek képzése és továbbképzése” programja. Országos Könyvtárügyi Konferencia. OSZK. Budapest. 2012. november 23.

 

Heltai János

 • Régi Magyarországi Nyomtatványok. Negyedik kötet 1656—1670.- Szerkesztette Vásárhelyi Judit. Bp. 2012, 1362 pag.+ 100 t. (Mint egyik szerző)

Tanulmány:

 • Lölki okulár = Sylvae typographicae. Tanulmányok a Régi Magyarországi Nyomtatványok 4. kötetének (1656-1670) megjelenése alkalmából. Szerkesztette Vásárhelyi Judit. Bp. Argumentum Kiasó 2012, 53-62.p.
 • A perikópák XVI. századi szövegtörténete = Textológia és filológia a régi magyar irodalomban. Szerkesztette Kecskeméti Gábor és Tasi Réka. Miskolc 2012, 53-70.p.

 

Illyés Boglárka

Tanulmány:

 • Frankofília és a francia zene recepciója Magyarországon a 20. század elején. In: Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. (Szerk. Boka László, Földesi Ferenc, Mikusi Balázs.) Budapest, OSZK – Gondolat Kiadó, 2012, Bibliotheca Scientiae et Artis 3., p. 62-72.

Előadás:

 • Frankofília és a francia zene recepciója Magyarországon a 20. század első felében. OSZK tudományos ülésszak, 2012. január 30.

 

Katona Anikó

Publikációk:

 • Egy ismeretlen gyűjtemény. Külföldi plakátok a Plakát- és Kisnyomtatványtárban. In: Az identitás forrásai. Bibliotheca Scientiae et Artis, szerk: Boka László, Fölesi Ferenc, Mikusi Balázs. OSZK Tudományos Ülésszak 2011. Konferenciakötet. Országos Széchényi Könyvtár, Gondolat Kiadó, Budapest, 2012.
 • Balogh István. Egy plakátművész életműve. Kiállítási katalógus. AMI, Magyar Plakát Társaság, 2012.
 • Művészettörténeti értékelés Anna Beek 14 lapjáról. In: Múlt-kor történelmi magazin. 2012. nyár.
 • Nagybányától Egerig. Kastaly István festményeiről. Kísérőszöveg Kastaly István kisvárdai kiállításához, 2012. július.
 • Kötetünk képeiről. In: Dr. Kovács Gábor: Hogyan szokjunk le a dohányzásról? Medicina kiadó, Budapest, 2012.

Előadások:

 • Populáris képek: a sajtóillusztráció és a plakát. Mediális különbségek, továbbélő képi sémák. -„Képes világ” Tudományos konferencia a 19. századi magyarországi illusztrált sajtóról. Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár. 2012. december 7-8.
 • Posters and postcards – Digitizing in the Collection of Small Prints. “Manuscriptorium Workshop” Országos Széchényi Könyvtár, 2012. szeptember 11.
 • Plakáton a világ. Art deco plakátművészet Magyarországon. Magyar Iparművészeti Múzeum, 2012. szeptember 15.
 • A nemzeti identitás konstrukciójának hagyományai - a 19. századi sajtóillusztráció hatása a plakátművészetre. „Identitás-kreációk a művészetben” - TÁMOP Konferencia, ELTE-BTK Művészettörténeti Intézet, 2012.április 25.
 • Tóth Tamás: plakátok. - Megnyitó beszéd,

Szervezett kiállítások:

 • Balogh István plakátjai. - Sopron, Alkalmazott Művészeti Intézet, Formaterem. 2012. november 14- december 15.
 • A művészet plakátjai. Kiállításplakátok. - 2012. április 4. - 2012. szeptember 2., Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár, Zirc.

 

Keller Márkus

Könyvek:

 • Indokolt lakásszükséglet. A lakáspolitika az 1950-es években. Talentum sorozat, Eötvös Kiadó, Budapest, 2012.
 • Branczik Márta - Keller Márkus: Korszerű lakás 1960 - Az óbudai kísérlet, Budapesti Történeti Múzeum, 1956-os Intézet, Terc Kiadó, 2011.

Tanulmányok:

 • Modernität im Osten - Die Óbudaer Versuchswohnsiedlung in Ungarn. Theoretische Ansätze und ihre Probleme. In: Europäische Großstädte zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Ende des Kalten Krieges (1945-1989) Archiv der Hauptstadt Prag, Documenta Pragensia XXX, Praha, Scriptorium, 2011, 277-291.
 • Az Óbudai Kísérleti Lakótelep és a kádári modernitás in Urbs. In: Magyar Várostörténeti Évkönyv VI. 2011, 161-178.

 

Kenedi János

Kiállítások:

Szabó Zoltán jubileumi kiállítások

 • PIM;  2012. május 29.
 • OSZK; 2012. május 31.

Előadás:

 • Szabó Zoltán szülőháza. (Visegrádi u. 5.)  2012. életművéről kiadásáról szóló előadás. PIM. 2012.június 11.
 • Az USA és a magyar politikai rendőrség összehasonlítása a véleményes bűncselekmények esetében, a hidegháború alatt. (Cluster per : Supreme Court of United States. Amnesty International et. All & James R. Clapper Jr. Director of National Intellegence, Et All. New York., 2012. 09. 21.

Konzulens:

 • Cserhalmi Sára „Drága besúgott barátaim” c. filmjénél. 2011-2012.
 • Katona József színház, Gorkij: „Az áruló” c. monodrámájához, 2011-2012.

 

Kertész Balázs

 • Magyarországon készült 16. századi ferences kézirat a Bajor Állami Könyvtárban. In: Magyar Könyvszemle 128 (2012) 212–233.p.

 

Kis Domokos Dániel

Tanulmányok:

 • A fejedelem bujdosótársa. 250 éve halt meg Mikes Kelemen. In: Valóság, 2012. 4. sz. 17-31. p.
 • Drámai hangulat és reális értékelés: „Magyarok Törökországban” és „Egy bujdosó kuruc”. In: Századok, 2012. 4. sz. 961-980. p.
 • Párizs és Rákóczi. In: Múltunk és jövőnk Európában. „Europa” Club [Bécs] évkönyve. Bécs, 2012. 269-300. p.

Cikkek:

 • Egyetlen vers. [Áprily Lajos születésének 125. évfordulója alkalmából] In: Presbiter, 2012. 1. sz. január-február, 4. p.
 • A családvédelem nemzetmentő parancsáról. In: Presbiter, 2012. 2. sz. március-április, 4. p.
 • Épületkövek a holnap egyházához. In: Presbiter, 2012. 3. sz. május-június, 4. p.
 • Brunner Emil a presbiteri intézményről. In: Presbiter, 2012. 4. sz. július-augusztus, 15. p.
 • Reformáció napján. In: Presbiter, 2012. 5. sz. szeptember-október, 6. p.
 • Számoltatás. In: Presbiter, 2012. 6. sz. november-december, 3. p.

 

Kovács Eszter

 

Konferenciaelőadások, konferenciakötetek:

 • Bohemika v sbírce Sándora Apponyiho. In: Problematika historických a vzácných knížních fondů 2011. (red. Rostislav Krušinský) Olomouc-Brno, 2012. 163-173.
 • Svatý Vojtěch a Ostříhom. In: Okno 12 storočí. (zostavil Igor Zmeták) Trenčín, 2012. 18-21. (Előadásként elhangzott 2012. június 21-én Trencsénben.)
 • Biblikus cseh verses emlékek Magyarországon 1655-1670 között és rendszerezési elveik. In: Sylvae typographicae Tanulmányok a Régi Magyarországi Nyomtatványok 4. kötetének (1656-1670) megjelenése alkalmából. (szerk. P. Vásárhelyi Judit) A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R egyesület füzetei 5. Budapest, Argumentum kiadó, 2012. 117-121.
 • A Makula nélkül való tükör cseh forrása. Konferenciaelőadás. Elhangzott a Misztika a 16-18. századi Magyarországon címmel Piliscsabán 2012. április 13-14-én megrendezett tudományos konferencián.
 • Nepomuki Szent János a 18. századi magyarországi drámairodalomban Konferenciaelőadás. Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia és a nyitrai Konstantin filozófus Egyetem „Drámák határhelyzetben” címmel Nyitrán rendezett tudományos konferenciáján 2012. szeptember 6-án. Tanulmánykötetben való megjelentetése folyamatban.
 • Nové výsledky maďarské národní retrospektívní bibliografie ve středoevropském kontextu Konferenciaelőadás. Elhangzott az eperjesi tudományos könyvtár (Štátná vedecká knižnica, Prešov) konferenciáján 2012. szeptember 11-én Eperjesen. Tanulmánykötetben való megjelentetése folyamatban.
 • Slovensko-české incipity v maďarske národní retrospetívní bibliografii (RMNy-STU) In: Brněnská hungaroslaviszica a česko-slovensko-maďarské vztahy. Segedín 2012. 75-86. (Előadásként elhangzott 2012. február 28-án Brnoban a Masaryk egyetem konferenciáján.)
 • Kniha jako trezor. Autentických středověkých a raně novověkých, českých a maďarských textů v díle Judity Újfalusi In: Bibliotheca Antiqua. (red. Rostislav Krušinsky) Olomouc, 2012. 145-154. (Előadásként elhangzott 2012. november 8-án Olomoucban, a Tudományos könyvtár (Vědecká knihovna v Olomouci) konferenciáján)
 • Magyarországi jezsuiták és a cseh rendtartomány 1773-ig. Konferenciaelőadás. Elhangzottt 2012. november 10-én Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Eszmetörténet című konferenciáján.

Recenziók:

 • Pumprla, Václav: Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století. Praha, Filosofický ústav Akademie věd České republiky kabinet pro klasická studia, 2010. 1307 p.; Magyar Könyvszemle 2012/3 406-407. p.

Szócikkek:

 • Wagner, Ferenc In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. XIII. (Főszerkesztő: Kőszeghy Péter) Budapest, Balassi kiadó, 2012.

Interjú:

 • Tomász Trancygier: Zhovoráme sa s Eszter Kovács. Knižnica roč. 13. 2012. 7-8. 46-47.

 

Kőrösi Zsuzsanna

Tanulmány:

 • „Jöttment vagyok itt is”. Identitások és traumák egy élettörténeti interjúban. In Bögre Zsuzsanna–Keszei András–Ö Kovács József (szerk.): Az identitások korlátai. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 323–331. p.
 • A keresztény középosztály élettörténeti emlékezete. In Rainer M. János (szerk.): Évkönyv XVII. Budapest, 1956-os Intézet, megjelenés alatt

 

Lipthay Endre

Monográfia:

 • A Verebi Végh család története. Felelős kiadó: Verebi Végh Péter, Vereb. 2009. 215 p.

Tanulmány:

 • „Franciából Székely Nyelvre” – Mikes Kelemen kéziratos fordításai az Országos Széchényi Könyvtárban. In: Legeza László köszöntése 60. születésnapján. Szerk. Windisch István. Mikes Kiadó, Budapest, 2012.  43-53.

Kiállításmegynyitó:

 • Előadás: Mecenatúra és Herendi porcelán a 19. században.
 • „Herend a kastélyban” című kiállítás, Szécsény, Kastélymúzeum 2009. július 1.
 • Petőfi Sándor: Anyám tyúkja című verse és más családi vonatkozású írásai.
 • Múzeumok éjszakája. Budapest, OSZK. 2011. június 24.

Reprezentáció:

Riportkötet:

 • „Krisztus, ki a fényből feltündökölsz…” Dr. Török József professzorral beszélget Domonkos Máté és Lipthay Endre. Kairosz Kiadó 2011. ’Miért hiszek?’ c. sorozat

 

Mann Jolán

Konferenciaelőadások és megjelent tanulmányok:

 • Enver Čolaković – a többszörös identitású elhallgatott író és műfordító. In: Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. (szerk. Boka László, Földesi Ferenc, Mikusi Balázs), OSZK – Gondolat Kiadó, Bp., 2012, Bibliotheca Scientiae et Artis 3., 162–178. o.
 • Enver Čolaković – prešućeni pisac i prevoditelj mađarske književnosti. [Enver Čolaković – elhallgatott író és a magyar irodalom horvát fordítója]. In: Nomadi margine. Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem. [Az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet által 2010. március 24-én tartott nemzetközi konferencián elhangzott előadás.], Bp., ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, II. kerületi horvát önkormányzat, 2012. 12 p.
 • Reprezentacija ženskosti u djelima Envera Čolakovića. [A nőiség reprezentációi Enver Čolaković műveiben]. In: Zbornik radova Prvog bosanskohercegovačkog kongresa održanog od 25. i do 29. svibnja 2011. u Sarajevu. [A 2011. máj. 25-29-én Szarajevóban megrendezett Első Bosznia-Hercegovinai Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszuson elhangzott előadás: Megjelenés folyamatban.]
 • Konferenciaelőadások, megjelenés folyamatban:

 • Miroslav Krleža na repertoaru Hrvatskoga kazališta u Pečuhu. Povodom 20 godina Hrvatskog kazališta u Pečuhu. [Miroslav Krleža a Pécsi Horvát Színház műsorán. A Pécsi Horvát Színház fennállásának 20. évfordulója alkalmából]. - Elhangzott a XI. nemzetközi kroatisztikai tudományos konferencián (2012. október 12-13. Pécs).
 • Krležina nepročitana »hungarica«. Nepoznati hungarološki tekstovi u rukopisnoj ostavštini Miroslava Krleže. [Krleža olvasatlan »hungaricá«ja. A Krleža-hagyaték ismeretlen hungarológiai szövegei.] Elhangzott „Az ismeretlen Krleža: a szövegtől a népszerű képzetekig” címmel a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia, a Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Karának Komparatisztikai tanszéke és a Spliti Irodalmi Kör szervezésében 2012. szeptember 26–28-án Splitben megrendezett 15. horvát összehasonlító irodalomtudományi nemzetközi tudományos konferencián.

Tudományos-ismeretterjesztő előadások:

Ismertetések:

 • Örkény-év a nemzeti könyvtárban. In: Mercurius 2012, OSZK. (Sudár Annamáriával).
 • Rövidhírek (A Fiume magyar emlékezete és A magyarul tudó horvát klasszikus – Miroslav Krleža című kiállítások balatonfüredi megrendezéséről 2012-ben. In: Mercurius 2012, OSZK.

Kiállítás rendezése, kiemelt jelentőségű programok szervezése:

 • A magyarul tudó horvát klasszikus. Miroslav Krleža című OSZK-kiállítás adaptációja. (Sudár Annamáriával).: Kisfaludy Galéria, Balatonfüred (2012. június 8. – 2011. július 22.) Tárlatvezetés, protokolláris előszó.
 • Az OSZK Örkény Istvánról készült internetes tartalomszolgáltatásának szerkesztése, a programok napi frissítése az Örkény-évben.
 • Az Örkény-nap rendezvényeinek szervezése az OSZK-ban:
 • Az Országos Örkény Prózamondó Verseny szervezése és a döntő lebonyolítása.
 • A Hungarofest, a Cultiris Galéria és az OSZK közös kiállításának megrendezése (Sudár Annamáriával).

Riport:

 • Antall István riportja a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában 2012. október 10-én az OSZK programjairól és az Örkény István honlapról az Örkény-év kapcsán (Sudár Annamáriával).

 

Mezey László Miklós

Könyv:

 • Vissza. (Elbeszélések) Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2012. 244 p.

Folyóiratcikkek:

 • Századokat átívelő évtizedek. Bibliográfia és tanulmányok Zombori István 60. születésnapjára. (Könyvismertetés) = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 1. sz. 60-62. p.
 • Az utolsó fenyőág. (Elbeszélés) = PoLíSz, 2012. január (140. sz.) 63-69. p.
 • (Pegán Anitával) „Nem öncélú kulturális projekteket szeretnénk támogatni.” Interjú Kenyeres Istvánnal, az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma vezetőjével = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 3. sz. 3-9. p.
 • Horváth Tibor emlékezete. A Könyv és Nevelés különszáma. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2013. 3. sz. 63-64. p.
 • Előszó. In: Csató László: Hiány. (Versek). Budapest, 3BT Kiadó, 2012. 5-6. p.
 • „Partnerségen alapuló szolgálat”. Interjú Bánkeszi Lajosnéval, a Könyvtári Intézet igazgatójával. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 5. sz. 3-9. p.
 • A majdnem világhírű regény. (Utószó). In: Neubauer Pál: A jóslat. Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2012. 377-380. p.
 • Eger városának történetei. (Könyvismertetés) = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 6. sz. 63-64. p.
 • „Az egyesület mozgásban van.” Interjú Fehér Miklóssal, az MKE főtitkárával. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 7. sz. 3-10. p.
 • „A magunk értékeinek fölmutatása.” Kérdez Mezey László Miklós. In: Incze László: A rendtartó székely város. (Szerk. Szabó Judit. Előszó: Egyed Ákos.) Kolozsvár, Polis Könyvkiadó, 2012. 218-224. p.
 • Egy szerelem dokumentumai. Sárándi József: Fabatka. (Könyvismertetés) = Szél-járás, 2012. 2. sz. 83-84. p.
 • Egy „kis” téma nagyigényű földolgozása. A szentesi díszkút története. (Könyvismertetés) = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 8. sz. 61-64. p.
 • Krencseyné Győri Erzsébet (1936-2012) (Nekrológ) = Könyvtári Levelező/lap, 2012. 9. sz. 25-27.p.
 • A monogram. (Elbeszélés) = Szél-járás, 2012. 3. sz. 9-12. p.
 • (Vajda Kornéllal) Húszéves a 3K. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 11. sz. 3-12. p.
 • Krencseyné Győri Erzsébet (1936-2012) (Nekrológ) = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 11. sz. 51-54. p.
 • (Pegán Anitával) „A könyvtár, ami összeköt.” Interjú a „Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” című ösztöndíjprogram résztvevőivel. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012. 12. sz. 35-46. p.

Mikusi Balázs

Szerkesztett kötet:

 • Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. (Szerk. Boka László, Földesi Ferenc és Mikusi Balázs), Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Bp., 2012, Bibliotheca Scientiae et Artis III.

Kötetterjedelmű szövegközreadás:

 • Pernye András: Budapest hangversenytermeiben. Válogatott zenekritikák 1959–1975. (Vál. és szerk. Mikusi Balázs), Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2012.

Tanulmányok:

 •  „Was für Redner sind wir nicht”. Haydn és a retorika. Magyar Zene 50/2 (2012. május), 143–157.
 •  „Magyarok Istene, rontsd a labanc hadát”. Adalékok a Rákóczi-induló befogadástörténetéhez. In Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. (szerk. Boka László – Földesi Ferenc – Mikusi Balázs), Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2012, Bibliotheca Scientiae et Artis III., 41–61.

Tudományos előadások:

 •  „Magyarok Istene, rontsd a labanc hadát”: Adalékok a Rákóczi-induló befogadástörténetéhez. Az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka. Budapest, 2012. január 30.
 •  „Strong, firm, bold, persistent, big and forceful”: The rise of the male choir in early 19th-century Germany. 17th Biennial Conference on Nineteenth-Century Music. Edinburgh, 2012. június 27–30.
 •  „Quand un tendron viant dans ces lieux”: Kiegészítések Haydn 60. szimfóniájának értelmezéséhez. „In memoriam László Dobszay”: A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság  IX. Tudományos Konferenciája. Budapest, 2012. október 11–13.

Felkért előadások:

 • Digitizing the estate of Ferenc Erkel, the founder of Hungarian national opera. Manuscriptorium Workshop. OSZK, 2012. szeptember 11.
 • Az Esterházy-gyűjtemény újrafelfedezése. MTA Zenetudományi Bizottság ülése. MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2012. október 18.

Ismertetőszövegek kiállításokhoz:

 •  „A Közel-Kelet az operaszínpadon” (2012. június 16. – szeptember 29.) ismertetőszövegek megírása
 •  „Patriae Sacrata Anno 1802 – 1802-ben a hazának szentelve” (2012. november 27. – 2013. január 28.) a zenék válogatása és ismertetőszövegeik megírása

Szakfordítások:

 • Dorothea Redepenning: Liszt és a képzőművészet. Szisztematikus töprengések. Magyar Zene 50/2 (2012. május), 158–168.
 • Rossana Dalmonte: Még egyszer az itáliai költészet és zene Lisztre gyakorolt hatásáról. A Benedetto sia l’giorno Petrarca-szonett. Magyar Zene 50/3 (2012. augusztus), 259–281.
 • Richard Taruskin: Liszt és a rossz ízlés. Magyar Zene 50/4 (2011. november), 419–444.

Folyóirat szerkesztőbizottsági tagság:

 • Magyar Zene

Rövidebb televíziós és rádióinterjúk:

 • „A Közel-Kelet az operaszínpadon” kiállításról Duna Televízió, 2012. szeptember 11.
 • Pernye András zenekritikáiból válogató új kötetről, Klubrádió, 2012. december 19.

 

Nagy Györgyi

Recenzió:

 • Batthyáneum: az alapító és műve. In: Iskolakultúra XXII. évf. 9. sz. 94-96. (recenzió: Batthyaneum: Omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (1741–1798) Ed: Doina Biro Hendre. Bucureşti 2011, Editura Bibliotecii Naţionale a României emlékkötetről)

 

Pap Ágnes

Előadás:

 • „Umrao Singh Sher-Gil és felesége levelei Jászai Marihoz” - OSZK Tudományos ülésszak (2012. január 30.)
 • „Irodalmi Nobel-díjasok – Rabindranath Tagore” – Óbudai Platán Könyvtár (2012. február. 21.)

Tanulmányok:

 • „G. Hajnóczy Rózsa indiai levelei.”= Irodalmi Szemle. 2012/7 (76–85), /9 (28–33), /10 (57–64)
 • Umrao Singh Sher-Gil és felesége levelei Jászai Marihoz. In: Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. Szerk.: Boka László, Földesi Ferenc, Mikusi Balázs. Budapest. 2012. OSZK, Gondolat Kiadó. 151–161.

Kiállítás:

 • Ősi ösvényeken Ázsiában. 150 éve született Stein Aurél Kelet-kutató. Kamarakiállítás. (2012. november 27–2013. február 23.) (kurátor)

 

Papp Judit

Kiállítások, rendezvények:

 • Részvétel az OSZK-ban megrendezésre került kiállítások rendezésében Múzeumok éjszakája 2012.

Előadások, konferenciák:

 • Vetítettképes előadás a Magyar Képzőművészeti Egyetem DLA hallgatói számára a megelőző szemeszter kutatási eredményeiről
 • Vetítettképes előadás a Magyar Képzőművészeti Egyetem DLA hallgatói számára a hároméves DLA képzés során elvégzett kutatási eredményekről

Tanácsadás:

 • A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában őrzött Fülep-hagyaték fotóanyagának konzerválásával és restaurálásával kapcsolatos teendők.
 • A hajdúszoboszlói Bocskai Múzeum helytörténeti kiállításában elhelyezett archivális fényképek konzerválásával és restaurálásával kapcsolatos teendők.
 • A miskolci Hermann Ottó Múzeum fotónegatív-anyagának hosszútávú konzerválásával kapcsolatos teendők.

 

Pászti László

Cikk:

 • Kiegészítés Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel Magyarország-térképének kiadástör-ténetéhez In: Geodézia és kartográfia 2012/1-2. (9-12. o.)

 

Perger Péter

Tanulmány, cikk hazai tudományos folyóiratban magyarul:

 • Az első szebeni nyomda betűi és díszei In: Magyar Könyvszemle 2012. 4. 417-424.
 • Tanulmány, cikk külföldi folyóiratban idegen nyelven:
 • Buchstaben und Verzierungen der ersten siebenbürgischen Druckerei in Hermannstadt (1525) = Brukenthal Acta Musei (megjelenés alatt)

Tanulmánykötetben:

 • Érdekességek és nehézségek az RMNy kalendárium leírásai körül. In: Sylvae typographicae. Tanulmányok a Régi Magyarországi Nyomtatványok 4. kötetének (1656-1670) megjelenése alkalmából. A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület füzetei 5. Szerk.: P. Vásárhelyi Judit Bp. 2012. Argumentum 83-92.
 • Megjelent könyv/monográfia, magyarul:
 • Heltai János -- Pavercsik Ilona -- Perger Péter -- P. Vásárhelyi Judit: Régi Magyarországi Nyomtatványok 4. 1656--1670, Budapest, 2012
 • Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:
 • Érdekességek és nehézségek az RMNy kalendárium leírásai körül. - Konferencia a Régi Magyarországi Nyomtatványok 4. kötetének (1656-1670) megjelenése alkalmából.

 

Pétervári Kinga

Tanulmányok, cikkek:

 • A szerzői jog internetes felhasználásokkal összefüggő sajátos szabályozási kérdései. In: Pázmándi Kinga, Verebics János (szerk): E-jog. HVG ORAC, 2012.
 • Közbeszerzés: megjelent: Paradigmaváltás (közbeszerzés) Jogászegylet 2012.
 • Államszervezeti jegyzet BME, 2012.
 • Elektronikus pénzfizetési lehetőségek jogi szempontból, jegyzet, BME, 2012.

Konferencia:

 • Kereskedelmi jogot tanítók konferenciája, 2012. május 30–31.
 • Külföldi tanulmányút 2012. július 2–15.

Szerzői jog:

 • Államszervezeti jegyzet BME, 2012.
 • Elektronikus pénzfizetési lehetőségek jogi szempontból, jegyzet, BME, 2012.

 

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

Könyv

 • Régi Magyarországi Nyomtatványok 4. kötete (1656-1670) - Heltai János, Pavercsik Ilona, Perger Péter, P. Vásárhelyi Judit munkája, Käfer István és V. Ecsedy Judit közreműködésével. Szerkesztette P. Vásárhelyi Judit. Budapest, 2012, Akadémiai Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár. 1364 l., 101 t.

Tanulmányok

 • A filológia diadala. Szenci Molnár Albert szövegkiadásai In: Kecskeméti Gábor, Tasi Réka (szerk.): Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28.Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012. 281–293.
 • A biblikus irodalom másfél évtizede In: Sylvae typographicae. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Budapest , 2012, Argumentum (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA R Egyesület Füzetei 5.) 35–42.
 • Néhány gondolat Gömöri György filológiai munkásságáról. Parnasszus 18 (2) 29–31.

Recenzió

 • Hargittay Emil: Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében. Budapest, 2009, Universitas, 283. In: Irodalomtörténeti Közlemények 2011/3. 374–376.

Kisebb tudományos érdekű közlemények (népszerűsítő cikk, megemlékezés, stb.)

 • A Teleki-Téka dícsérete In: Természet Világa (143) 2012. július 302.

Kötetszerkesztés

 • Szöveg – emlék – kép. Szerkesztette Boka László – P. Vásárhelyi Judit. Budapest, 2011, OSZK – Gondolat. 344 l.
 • Régi Magyarországi Nyomtatványok 4. kötet 1656-1670. Heltai János, Perger Péter, Pavercsik Ilona és P. Vásárhelyi Judit munkája. Szerkesztette P. Vásárhelyi Judit. Bp., 2010. Akadémiai Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár. 1362 l., 101 t.
 • Sylvae typographicae. Szerk. P. Vásárhelyi Judit. Budapest , 2012, Argumentum (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA R Egyesület Füzetei 5.) 148 l.

Előadás

 • A biblikus irodalom másfél évtizede Tudományos ülésszak a Régi Magyarországi Nyomtatványok 4. (1656-1670) kötetének megjelenése alkalmából Országos Széchényi Könyvtár 2012. április 16.
 • „Bujdosó diákok” Könyvtárlat Országos Széchényi Könyvtár 2012. november 27.
 • Az RMNy 4. kötete és jövője A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Munkabizottságának ülése Eger, 2012. november 29.
 • Klaniczay Tibor és az RMNy - Klaniczay emlékülés MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Budapest, 2012. december 4.

 

R. Kelemen Éva

Tanulmány, cikk:

 • „A nemzet nagyjainak emlékét ébrentartani a legszebb, és legfontosabb feladatok egyike”. 
 • A Magyar Nemzeti Múzeum Zenetörténeti Osztálya (1929 – 1934). In: Az identitás forrásai. Hangok szövegek, gyűjtemények, (szerk. Boka László – Földesi Ferenc – Mikusi Balázs), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2012, Bibliotheca Scientiae et Artis III., 73–89.

Konferencia-előadás:

 • Szolgálat és kutatás – A Magyar Nemzeti Múzeum Zenetörténeti Osztálya (1929 – 1934). Az OSZK Tudományos Ülésszaka, 2012. január 30.
 • Gyűjtőszenvedély, kutatókedv, szorgalom: Fabó Bertalan a 20. század első évtizedének műkedvelő zenetörténésze. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság IX. Tudományos Konferenciája. In memoriam László Dobszay. Budapest. 2012. október 11-13.

Nyilvános kulturális események, előadások, kiállítások rendezése:

 • Pongrácz Tanár Úrra emlékezem. Elhangozott: a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában Pongrácz Zoltán születésnek 100., halálának 5. évfordulójára rendezett emlékesten, 2012. február 14-én. – Előadás, valamint az ünnepi koncert műsorának összeállítása.
 • Száz éves a (Székes)Fővárosi Énekkar. Az évforduló alkalmából rendezett emlékkiállítás szakmai tanácsadója.

Közművelődési tevékenység:

 • Az ürömi József Nádor Általános Iskola és Alapfokú művészetoktatási intézmény zongora-tanszaki munkájának segítése: zsűrizés, vizsgáztatás. (2010 óta.)

 

Rainer M. János

Tanulmányok, cikkek:

 • Bewaltigung und Kenntnis der Vergangenheit in Ungarn seit 1989 – ein vielfaltiges Erbe. In Florath, Bernd (Hrsg.): Das revolutionsjahr 1989. Die demokratische Revolution in Osteuropa als transnationale Zaesur. Göttingen, 2011, Vandenhoeck & Ruprecht, 233-246.
 • Búvópatakok (bevezetés). = Élet és Irodalom, LVI. évf. 6. sz. 2012. febr. 10. 9.
 • A magyar rendszerváltás szimbolikus alakja. (Utószó a magyar kiadáshoz) In Kim Dae Soon: Göncz Árpád. Politikai életrajz. Budapest, 2012, Scolar, 256-260.
 • Nagy Imre és Kádár János. Párhuzamok és keresztezések. = Rubicon, 2012. 8. sz. 42-47.
 • Nagy Imre és Kádár János. Párhuzamok és keresztezések. In Földes György – Mitrovits Miklós: Kádár János és a 20. századi magyar történelem. Tanulmányok. Budapest, 2012, Napvilág, 110-124.
 • A szovjet típusú rendszer vége – történeti diskurzusok. In Ballabás Dániel (szerk.): Rendszerváltás – történeti távlatból. Eger, 2012, Líceum Kiadó, 32-41. (Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának kiadványai – Konferenciák, műhelybeszélgetések III.)

Recenziók:

 • Azok a régi szép forradalmi idők... = Mozgó Világ, 2012. 2. sz. 101-104. (Recenzió Alexis de Tocqueville: Emlékképek 1848-ról c. könyvéről)
 • A nyolcvankilenc-projekt. = Mozgó Világ, 2012. 3. sz. 98-101. (Recenzió Dalos György: Viszlát, elvtársak! c. könyvéről)
 • A földszinttől az alagsorig. = Mozgó Világ, 2012. 4. sz. 105-109. (Recenzió Horváth Sándor: Két emelet boldogság. Mindennapi szociálpolitika a Kádár-korban c. könyvéről)
 • Mi az, ami még elmondható? = Mozgó Világ, 2012. 5. sz. 84-88. (Recenzió Csapody Tamás Bori munkaszolgálatosok c. könyvéről)
 • A magyar rendszerváltás szimbolikus alakja. = Mozgó Világ, 2012. 6. sz. 86-89. (Recenzió Kim Dae Soon: Göncz Árpád. Politikai életrajz c. könyvéről)
 • Húsz év múlva. = Mozgó Világ, 2012. 7. sz. 121-124. (Recenzió Kornai János A szocialista rendszer c. könyvéről)
 • Összehajoltak... = Mozgó Világ, 2012. 8-9. sz. 206-211. (Recenzió M. Kiss Sándor – Raffay Ernő – Salamon Konrád: Magyarország sorstragédiái a 20 században c. könyvéről)
 • Szélről támadva. = Mozgó Világ, 2012. 10. sz. 121-123. (Recenzió Paksa Rudolf: A magyar szélsőjobboldal története c. könyvéről)
 • Mindent összefoglalva. = Mozgó Világ, 2012. 12. sz. (Recenzió Ormos Mária: Van-e történelem? c. könyvéről)

 

Rajnai Edit

Tanulmány, cikk:

 • Színi szövetségek a Dunántúlon az 1880–1890-es években. In Színházak és színészek a 19. századi Balatonfüreden. A 2011. május 6-án megtartott balatonfüredi színháztörténetei konferencia előadásai. Szerk. Pintér Márta. Balatonfüred, Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatal, 2012, 77–89.

Kiállítás:

 • Múzsák a teátrum téren – 200 éve nyílt meg a pesti Német Színház (1812–1849). Budapesti Történeti Múzeum, 2012. március 20. – szeptember 30.

Lektorálás:

 • Vendégségben Bajor Gizinél. Lektori vélemény az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiadványtervéről, a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumának pályázatához.

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb média-szereplés:

 • Beszélgetés a Múzsák a teátrum téren című kiállításról és a Pesti Német Színházról. Elhangzott a Magyar Katolikus Rádió Akvarell című műsorában 2012. március 29.

 

Sárközy Réka Andrea

Konferencia részvétel:

 • State film financing in Hungary since the democrativ transition of 1989 (állami filmtámogatás Magyarországon a rendszerváltás óta) címmel előadás a visegrádi országok dokumentumfilm-finanszírozásának összehangolása érdekében a magyarországi Filmtörvényről, az állami finanszírozás 2010-es változásairól, és ennek várható hatásáról a filmgyártásban az EAST DOC Platform c. konferencián, Prága, 2012. március 8. és 11.

 

Sirató Ildikó

Tanulmányok, cikkek:

 • Szalay Karola. In: Tánctudományi Közlemények, 2011. 2. sz. 14-16. p.
 • 200 éve nyílt meg a Pesti Német Színház. In: Színpad, 2012. március, 45-47. p.
 • „…megtekinthető a Színháztörténeti Tár olvasótermében és katalógusfolyosóján…” Az elmúlt esztendők nagy évfordulói után a 2011. év kisebb jubileumi kiállításairól. In Mercurius 2011. (Szerk. Boka László.) Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2012.
 • Esszékísérlet Berzsenyihez. Impresszió vagy szimbólum a szinte-romantikus klasszikában. In: A közelítő tél. A Szombathelyen, Celldömölkön és Egyházashetyén 2011. szeptember 30. és október 2. között rendezett A közelítő tél-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. (Szerk. Fűzfa Balázs.) Szombathely, Savaria University Press, 2012. 175-178. p. [A tizenkét legszebb magyar vers 9.]
 • Hozzászólás a színjáték felől. In: „Mentés másként”, avagy mi kerüljön a jövő digitális iskolatáskájába? 5. Budapest, 2012. június 26.http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1105
 • Az eksztázistól a depresszióig (és vissza). Hallucináció és látomás Vörösmarty bor-rapszódiájában. In: A vén cigány. A Székesfehérvárott és Kápolnásnyéken 2012. április 20-22-e között rendezett A vén cigány-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. (Szerk. Fűzfa Balázs.) Szombathely, Savaria University Press, 2012. 111-117. p. [A tizenkét legszebb magyar vers 10.]
 • On Performances of the Festival DRAAMA 2012, an interview in Tartu, 2012. szeptember 9.
 • Egy színháztudós dicséretére. Laudáció Káich Katalinról. Vajdasági Színházi Múzeum, Újvidék, sajtó alatt
 • Lehren des präromantischen Programms des Pester Deutschén Theaters. In „Bretter, die die Welt bedeuten” 200 Jahre Deutsches Theater in Pesth, ELTE Germanisztikai Intézet, sajtó alatt
 • Kustán Magyari Attila: Színház addig létezik, amíg a közönség kéri – Sirató Ildikó teatrológus előadása Kolozsváron. In: Erdélyi Riport, 2012. november 23. 34. p.

 

Stemler Ágnes

Tanulmány/cikk (bibliográfia) külföldi tanulmánykötetben idegen nyelven:

 • Bibliographie linguistique : de l’année 2011 et complément des années précédentes In: Linguistic bibliography : for the year 2011 and supplement for previous years / publ. par le Comité International Permanent des Linguistes. Ed. by René Genis, Hella Olbertz, Sijmen Tol and Eline van der Veken. – Leiden–Boston : BRILL, 2012.

 

Szőts Zoltán Oszkár

Tudományos publikációk

 • Az élő és jövő nemzedékek örök okulására”. Az első világháborús katonai tábori lapok jelentősége. In: Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. (Bibliotheca, Scientiae & Artis 3.) Szerkesztette: Boka László, Földesi Ferenc és Mikusi Balázs.  Budapest, OSZK-Gondolat, 2012. 90–98.p.

 • Könyvtárosok frontszolgálatban az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai és az első világháború. In: Tanulmányok. Történelemtudományi Doktori Iskola. (Asteriskos 2.) Főszerkesztő: Bárdosi Vilmos. Budapest, ELTE-BTK, 2012. 223–227.p.
 • Az Országos Széchényi Könyvtár első világháborús hősi halottja: dr. Hupka Ödön. In: Lymbus, 2011. Budapest, 2012. 449–457.p.

Ismeretterjesztő publikációk

 • A Nagy Háború blogon:
 • Könyvtárosok frontszolgálatban – az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai és az első világháború. 2012. február.
 • A Nagy Háború Werth Henrik szemével. 2012. május.
 • Az Országos Széchényi Könyvtár blogján:
 • Bravúros nyomozás egy eltűnt könyv ügyében. 2012. július.
 • Ha egy dokumentum mesélni tudna… 2012. május.
 • A klímatörténeti kutatás az Országos Széchényi Könyvtár állományának tükrében. 2012. március. 1. rész, 2. rész, 3. rész
 • Magánzárkában született Winnetou? 2012. március.
 • Réthly Antal odafigyelt. 2012. szeptember.
 • A Széchényi Könyvtár útja az alapítástól a Budavári Palotáig. Társszerző: Rácz Ágnes. 2012. november. 1. rész, 2. rész

További sajtómegjelenés:

 • Illényi Balázs: Morális Húzások. HVG. 2012. 13. szám 39. oldal. /Szakvélemény adása a Winnetou magyar kiadásairól./
 • Rablóból pandúr. Hévíz. 2012. 3. szám. 43-46. oldal. /Interjú Karl May életéről. Riporter: Szederkényi Olga./

Konferencia-előadások:

 • „Egy példa az OSZK első világháborús gyűjteményében rejlő kutatási lehetőségekre: a katonai lapok” - „Az identitás forrásai – szövegek, hangok, gyűjtemények” - Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka. 2012. január 30.
 • „Könyvtárosok frontszolgálatban - az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai és az első világháború” -. „Politika, társadalom, intézményrendszer” - Fiatal történészek nemzetközi szimpóziuma, ELTE-BTK. 2012. február 18
 • „Az Országos Széchényi Könyvtár és a Millennium éve a Magyar Könyvszemle tükrében” - „Művelődés, társadalom, egyház” - a Művelődéstörténeti Doktori Program doktorandusz hallgatóinak konferenciája, ELTE-BTK. 2012. április 20
 • "A nemzeti könyvtár balkáni feladatai – Bajza József 1915-ös memoranduma" - „A mindennapi élet változásai és ennek politikai és gazdasági aspektusai a 19–20. században” - Doktorandusz konferencia, ELTE-BTK. 2012. november 22.

Kiállítás-szervezés:

 • Winnetou és a Medveölő – Karl May emlékkiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban (Mint egyedüli kurátor.)
 • Az Ezeregyéjszaka magyarországi fogadtatása (Társkurátor: Matolay Katalin.)

Kiállításmegnyitó-előadás:

 • 2012. január 24. Winnetou és a Medveölő - Karl May (1842-1912) emlékkiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban (2012. január 24. - 2012. március 31.)

 

Tabajdi Gábor

Könyvek:

 • Ungváry Krisztián – Tabajdi Gábor: Budapest a diktatúrák árnyékában. Budapest, Jaffa, 2012.
 • Kiss Réka – Soós Viktor Attila – Tabajdi Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek. Budapest, L’ Harmattan, 2012.

Tanulmányok:

 • Ervin Gábor és a Magyar Szent Kereszt Egyesület. In: Frenyó Zoltán (Szerk.): Ervin  Gábor  emlékezete – Ervin Gábor  bölcseleti  munkái. Budapest, L’ harmattan, 2012. december 5.
 • A politikai rendőrség ingatlanhálózatának kiépülése, 1945-1953. In: Csóka Ferenc (főszerk.): Szakszolgálat Magyarországon. Budapest, 2012.
 • Titkos lakások Budapesten 1956-1978. In: Csóka Ferenc (főszerk.): Szakszolgálat Magyarországon. Budapest, 2012.
 • Hazafias Népfront. In: Vida István (főszerk.) Magyarországi politikai pártok lexikona. (1846-2010) I. kötet. Budapest, Gondolat – ELTE, 2011.

 

Tóth Zsuzsanna

Tudományos publikációk:

 • The Restoration of the Apor Codex With a Preface by László Boka, Director of Academic Affairs, National Széchényi Library, Budapest In: Philobiblon Volume, XVII Number1, Cuj University Press, 2012 pp.64-113.
 • A Magyarországon élő evangélikus szlovákok rézveretes kötései, In: Az identitás forrásai, Hangok, szövegek, gyűjtemények, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat kiadó, 2012, pp 247-263.

Előadás:

 • A Magyarországon élő evangélikus szlovákok rézveretes kötései címmel 2012 január 30.-án tartottam előadást a Széchényi Könyvtárban tartott Tudományos napon
 • „A Magyarországon élő evangélikus szlovákok rézveretes kötései” címmel 2012 február 13.-án előadást tartottam a Papír- és Nyomdaipari Egyesület Restaurátor Szakosztálya által szervezett szakmai napon.
 • „Csatok és veretek kötéseken” és „A Bizánci kötés” címmel 2012 május 21.-én előadásokat tartottam a Papír- és Nyomdaipari Egyesület Restaurátor Szakosztálya által szervezett szakmai napon.

Ungvári Krisztián

Könyvek:

 • Budapest a diktatúrák árnyékában (Tabajdi Gáborral közösen). Budapest 2012. Jaffa.
 • A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1920–1945. Budapest, 2012. Jelenkor.

Tanulmányok, cikkek:

 • A történelmi háttér. In: Budapesttől Bergen–Belsenig. Egy füzet 1944-ből. Ungváry Krisztián tanulmányával. Szerk. Zágoni Zsolt. Budapest, 2012, magánkiadás, 108-126. o. (a kötet magyar-angol nyelvű.
 • Muzeális tokaji kóstoló. In: Bor Plusz 2012, 62–68.o.
 • A kitörés. In: Rubicon, 2012/3, 16-29. o.
 • Személyes történetek (Az ÉS könyve augusztusban). Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély 1940-1944. In: ÉS, 2012. augusztus 12.
 • Félreértelmezések.In:galamus.hu//index.php?option=com_content&view=article&id=156531:felreertelmezesek&catid=71:a-napi-apro&Itemid=109
 • Felelni fognak. In: Heti Válasz, 2012. augusztus 16., 65.o.
 • Hamvába holt szolidaritás sárga falevéllel. In: Magyar Nemzet, 2012. augusztus 31., 19. o.
 • Horthy megítéléséről. In: ÉS, 2012. augusztus 17.
 • A türelmes menyasszony. In: Mult-Kor, 2012 ősz, 64–77. o.
 • Rasszista de rendes. Ravasz László antiszemitizmusa és amit Tőkéczki László ebből elmesél. In: Magyar Narancs, 2012. szeptember 20., 50-52.o.
 • Intézményesített hazugság. http://index.hu/belfold/2012/04/18/intezmenyesitett_hazugsag/
 • Hogyan definiáljuk a hálózati személyt? http://index.hu/velemeny/2012/05/17/hogyan_definialjuk_a_halozati_szemelyt/
 • Szerény javaslat a Jobbik átszervezésére. In: http://hvg.hu/velemeny/20120629_ungvary_szegedi_jobbik
 • Eichmann és Svábhegye. In: http://hvg.hu/velemeny/20120531_eichmann_100_lenne

 

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit

Idegennyelvű tanulmány, külföldön megjelent konferencia-kötetben:

 • In welchen Sprachen veröffentlichten  Pest-Ofner Drucker ihre Bücher im 18. Jahrhundert? In: Deutsche Sprache und Kultur im Raum Pest, Ofen und Budapest (Hrsg. Wynfried Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer. Bremen, 2012. /Presse und Geschichte – Neue Beiträge, Bd. 6)

Recenzió idegen nyelvű könyvről:

 • Batthyaneum. Omagiu fundatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (1741—1798). Ed.: Doina Biro-Hendre. Bucuresti, 2011, Ed. Bibliotecii Nationale a Romaniei - In: Magyar Könyv szemle 2012. 157-160.

Nemzetközi konferencián részvétel német nyelvű előadással:

 • Temeswar, als vermutlicher oder tatsächlicher Druckort - A konferencia címe: Deutsche Sprache und Kultur im Banat - A konferencia helyszíne: Paulis (Románia), 2012. szeptember 19-23.

 

Varga Bernadett

Tanulmányok hazai folyóiratban és tanulmánykötetben:

 • Ibrahim Müteferrika nyomtatványai az Országos Széchényi Könyvtárban, In:MKsz, 2012, 141–146.
 • Ibrahim Müteferrika In: Magyar művelődéstörténeti lexikon, középkor és kora újkor , főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Bp., Balassi, 2012, XIII, 375–377.
 • J. A. Comenius, Orbis sensualium pictus trilinguis…Nürnberg, 1669, hasonmás kiadás, tan. Varga Bernadett, Bp., Kossuth, 2012.
 • „Hát én, Uram, mit szóljak te elötted...?”, Imádság és elmélkedés viszonya Keresztúri Bíró Pál Mennyei társalkodásában In: Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk. Bogár Judit, Piliscsaba, PPKE BTK, 2012 (Pázmány Irodalmi Műhely, Lelkiségtörténeti tanulmányok, 2), 243–255.

 

Vasné Tóth Kornélia

Könyv:

 • Csiby Mihály kisgrafikai életműve (Ex librisek, alkalmi grafikák, szabad grafikák), KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2012.

Tanulmányok folyóiratokban:

 • A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek ikonográfiája In: Magyar Könyvszemle, 2012/1. szám, 93-112.
 • Az ex libris mint a művelődéstörténeti kutatások forrása, II. rész In: Kisgrafika, 2012/1. szám, 3-5.
 • A Rákóczi-szabadságharc kora ex libriseken, alkalmi grafikákon In: Kisgrafika 2012/2. szám, 6-8.
 • Kereskényi Gyula (1835–1911), Érd helytörténész plébánosa In: Honismeret 2012/6. sz.

Tanulmányok tanulmánykötetben:

 • Betekintés a diáknyelvi kutatások módszertanába, szinkrónia és diakrónia együtthatásában In: Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet, Szerk. Balázs Géza-Veszelszki Ágnes, Magyar Szemiotikai Társaság, Bp., 2012., 221-226.

Cikkek:

 • A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály (a kiállításmegnyitó szövege) In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2012/8. sz., 48-52.
 • A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály (a kiállításmegnyitó szövege) In: Kisgrafika, 2012/3. sz., 3-5.
 • A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály c.-el az OSZK honlapján részlet a kiállításmegnyitó szövegéből (http://www.oszk.hu/kiallitasok/kisgrafika-nagymestere-csiby-mihaly).
 • A XXXIV. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus (2012) egy résztvevő szemével In: Kisgrafika, 2012/3. sz., 2-3.
 • Az ex libriseket, kisgrafikákat alkotó Tavaszy Noémi (születésnapi megemlékezés) In: Kisgrafika 2012/4. sz., 2-3.
 • Tavaszy Noémi kisgrafikai alkotásjegyzéke, a Kisgrafika 2012/4. számának melléklete
 • Kőhegyi Gyula „Grafikai mozaikok” c. kiállításmegnyitójának szövege (2012. 09. 14, FSZEK Békásmegyeri Könyvtára) In: Kisgrafika 2012/4. sz., 3-4.

Előadások:

 • II. Rákóczi Ferenc és kortársai, várak, csatahelyszínek ex libriseken, kisgrafikákon - Kisgrafika Barátok Köre, Budapest, Józsefvárosi Galéria, 2012. március 7.
 • A finnországi ex libris kongresszus a résztvevők szemével - Kisgrafika Barátok Köre, Budapest, Kesztyűgyári Közösségi Ház, 2012. október 3.

Kiállítás rendezése, kurátora:

 • A harcunkat megharcoltuk (A Rákóczi-szabadságharc emlékezete) c. kiállítás az OSZK Plakát-és Kisnyomtatványtár előtti térben, 2011. szeptember 20-2012. március 30.
 • A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály c. kiállítás az OSZK Plakát-és Kisnyomtatványtár előtti térben, 2012. április 4-szeptember 10. Vezetés: 2012. 04. 19. (szegedi csoport)

Kiállítás megnyitása:

 • A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály. című kiállítás megnyitása, OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár előtti tér, 2012. április 4
 • Grafikai mozaikok – Kőhegyi Gyula ex libris és kisgrafika kiállításának megnyitása, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtára, 2012. szeptember 14.

 

Vesztróczy Zsolt

Tanulmányok:

 • Modernizáció és/vagy magyarosítás. Iskolapolitika és népoktatás a felső-magyarországi szlovák régióban, 1867-1918 In: Pro minoritate 2012 tél 155-172. (lábjegyzetelt tanulmány)
 • Nacionalizmus és/vagy liberalizmus. (Nemzetállam és jogállam Grünwald Béla életművében) In: Limes 2012. I. 59-68. (lábjegyzetelt tanulmány)

Recenzió:

 • Kereszturi József: Bibó István a könyvtáros. = Magyar Könyvszemle. 2012. 1. 149-150.
 • Grünwald Béla: A felvidék. Politikai tanulmány. Mudroň Mihály: A Felvidék. Felelet Grünwald Béla hasonnevű tanulmányára. = Századok 2012. 3. 737-739.
 • Petra Rybářová: Antiszemitizmus a történelmi Magyarországon. = Klió 2012. IV. 35-36.

Előadás:

 •  „A tölgyerdőre épült város”. Lőcse a magyar irodalomban - Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka - Budapest, 2012. január 30.
 • A magyar politikai élet görbe tükörben. A Černokňažnik című szlovák szatirikus lap magyarságképe (1876−1900). - III. Interdiszciplináris Humorkonferencia. A humor nyelvészeti megközelítésének lehetőségei. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet - Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Budapest, 2012. szeptember 6–7.

Zsupán Edina

Tanulmány:

 • Philosophia picta. A firenzei újplatonizmus budai recepciójához. In: Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények, szerk. Boka László, Földesi Ferenc, Mikusi Balázs, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat, Budapest, 2012, 193-213.

Cikkek, közlemények:

 • LÉPJETEK BE, AZ ISTENEK ITT IS JELEN VANNAK. Ipolyi Arnold pályakezdő évei. - Kiállítás és konferencia az OSzK Kézirattárában (2011. november 25 – 2012. február 29.), in: Mercurius, 2012 (megjelenés alatt)
 • Monumentum Ancyranum. A XVI. század legnagyobb régészeti felfedezése. Kiállítás a Kézirattárban. Múzeumok Éjszakája 2012, in: Mercurius, 2012 (megjelenés alatt)

Előadások

 • Philosophia picta. Zur Rezeption des Florentiner Neuplatonismus am Hof des Königs Matthias Corvinus, Center for Advanced Studies, Ludwig Maximilian Universität, München, Wednesday Lunch 2012. okróber 25.
 • Philosophia picta. A Kálmáncsehi-breviarium egy miniatúrájának értelmezéséhez. - Előadás az MTA Irodalomtudományi Intézetében a REBAKUCS szerdai előadássorozatának keretében 2012. március 21.
 • LÉPJETEK BE, AZ ISTENEK ITT IS JELEN VANNAK, Ipolyi Arnold pályakezdő évei.- Finissage, 2012. február 29.
 • Philosophia picta. A Kálmáncsehi-breviarium egy miniatúrájának értelmezéséhez Előadás az OSzK Tudományos Ülésszakán, 2012. január 21.
 • LÉPJETEK BE, AZ ISTENEK ITT IS JELEN VANNAK, Ipolyi Arnold pályakezdő évei, kiállításmegnyitó előadás, 2011. november 25. OSzK, Kézirattár

Bemutatók a Kézirattárban

 • 2012. július 6. corvinák és keleti kéziratok bemutatása Khammai Dhammasami, buddhista filozófiával foglalkozó professzornak (angol)
 • 2012. július 11. corvinák és a Kézirattár bemutatása angol látogatóknak (angol)
 • 2012. július 13. corvinák és a Kézirattár bemutatása angol látogatóknak (angol)
 • 2012. november 28. Humanista könyvkultúránk görög vonatkozásai. Kódexbemutató a Kézirattárban a Byzanz und das Abendland. Begegnungen zwischen Ost und West (2012. november 26-29.) konferencia résztvevői számára (német)

Óratartás:

 • A Kézirattár klasszika filológiai tárgyú anyagának bemutatása. Óra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem klasszika filológus hallgatói számára. 2012. október 12.

Vendégkutató / tanácsadó

 • Center for Advanced Studies, Ludwig Maximilian Universität, München (2012. október 15 – november 4.) - Catullus, Tibullus, Propertius 15. századi kézirati hagyományának kodikológiai vizsgálata

Kiállításrendezés

 • Csenki Imre emlékezete - Kiállítás a Kézirattárban 2012. december 11 – 2013. január közepe
 • Monumentum Ancyranum. A XVI. század legnagyobb régészeti felfedezése - Kiállítás a Kézirattárban a Múzeumok Éjszakája alkalmából, 2012. június 16.
 • LÉPJETEK BE, AZ ISTENEK ITT IS JELEN VANNAK, Ipolyi Arnold pályakezdő évei. - 2011. november 25-2012. február 29., Kiállítás kurátora

Rádióinterjú, interjú

 • Az Ipolyi Arnold-kiállításról - 2012. március 11. Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság,
 • Az Ipolyi Arnold-kiállításról - 2012. Katolikus Rádió,