Munkatársak publikációi, előadásai 2020-ban

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Bakonyi Zsuzsanna

Bánfi Szilvia

Bárány Zsófia

Boreczky Anna

Borvölgyi Györgyi

Dancs Szabolcs

Deák Eszter

Deák László

Dede Franciska

Elbe István

Ilácsa Szabina

Farkas Gábor Farkas

Fehér István

Feke Eszter

Földesi Ferenc

Füri Katalin

Hangodi Ágnes

Illyés Boglárka

Kelemen Éva

Kis Domokos Dániel

Konrád Eszter

Korondi Ágnes

Kovács Eszter

Mann Jolán

Nagy Andor

Pap Ágnes

Perger Péter

Ráczné Radó Rita

Rajnai Edit

Rétfalvi P. Zsófia

Rózsafalvi Zsuzsanna

Samu Botond Gergő

Sánta Sára

Sárközy Réka

Simon Bernadett

Sirató Ildikó

Szabó Piroska

Szabóné Kozma Katalin

Szebelédi Zsolt

Szovák Márton

Szvorényi Róbert

Tóth Anna Judit

Tóth Máté

Tóth Zsuzsanna

Túri Klaudia

Varga Bernadett

Vásárhelyi Judit

Vasné Tóth Kornélia

Vilcsek Andrea

Visy Beatrix

Zichy Mihály

Zsupán Edina


 

Bakonyi Zsuzsanna


Kritikák, recenziók:

 • A Gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelő Intézet „Seminarium Incarnatae Sapientiae” Könyvtárának régi állománya, I, 1601 előtti nyomtatványok és Régi Magyar Könyvtár, Összeáll. Szügyi-Szűcs Judit, Veres Annamária, Budapest, MTAK, 2019 (A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 12) Magyar Könyvszemle, 2020/2, 174–176.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • A kuruc vitézek imádságoskönyve. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 179.
 • Az első magyar nyelvű nyomtatott szakácskönyv. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 175.
 • Az első magyar nyelvű állatorvosi könyv. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 159.
 • Apácai Csere János Enciklopédiája. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 157.
 • Eposz a mohácsi csatáról. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 155.
 • A Szigeti veszedelem első kiadása. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 153.
 • A legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 92–93.
 • Thuróczy János magyar krónikája. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 88–89.
 • A katolikus hitelvek védelme. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 147.
 • Pázmány Péter Kalauza. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 130–131.
 • Törvénytár a 16. század végéről. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 121.
 • Telegdi Miklós postillái. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 115.
 • Unitárius tanítás a gyermekkeresztségről. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 109.
 • Magyarország első szokásjoggyűjteménye. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 107.
 • Magyarország története egy európai humanista tollából. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 101.
 • Honterus híres görög nyelvtankönyve. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 95.
 • Zágrábi misekönyv a 16. század elejéről. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga, Bernadett), Budapest, 2020, 91.

Egyéb publikáció:

 • Martin Fumée II. Lajosról szóló históriájának három változata 1594–1686. (2. változat) = Farkas, Gábor Farkas; B. Szabó, János (szerk.) Örök Mohács : Szövegek és értelmezések, Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 537.
 • Thomas Wolsey kancellár levele VIII. Henrik angol királynak, Westminster, 1526. október 23. = Farkas, Gábor Farkas; B. Szabó, János (szerk.) Örök Mohács : Szövegek és értelmezések, Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 199.

 

 

Bánfi Szilvia

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A sokszorosított grafika szerepe Raphael Hoffhalter tipográfus tevékenységében, Művészettörténeti Értesítő, (68)2019. 1-2. sz., 5-31.

Egyéb írások:

 • Mit árul el a „Noli altum sapere” nyomdászjelvény használata? OSZK-blog, 2020. október 5.

 

Bárány Zsófia

 

Szerkesztett kötet:

 • Polgári átalakulás és nemzeti önrendelkezés. Válogatás szabad György írásaiból. Válogatta és előszót írta: Csorba László és Hermann Róbert. Szerkesztette: Bárány Zsófia. Szakmai szempontból ellenőrizte: Csorba László. Bp., 2019. 264.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Zsófia Bárány: ,,Die protestantischen Schwesterkirchen”. „Landtagsberichte“ für den Heiligen Stuhl. (1839‒40). Reformácia v Strednej Európe. Reformáció Közép-Európában. Reformation in Mittel- und Südost Europa. II. Eds. Annamária Kónyova‒Peter Kónya. Prešov, 2018. 121‒137.
 • Bárány Zsófia‒Somorjai Szabolcs: Szakrális és politikai tér találkozása a nyilvánosságban. Lonovics József prédikációi a reformkori csanádi egyházmegyéből. Mestereknek gyengyének. Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. OSZK‒SZIT. Bp., 2020. 617‒626.
 • Bárány Zsófia: Sajtó és kanonokok, 1820‒1841. c. 1 ív terjedelmű, az OSZK Törzsgyűjteményéből illusztrált tanulmány. Megjelenés helye: Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században c. konferencia tanulmánykötete. PTE BTK TTI szervezésében. Pécs, 2019. szept. 19‒20. (Megjelenés alatt)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

Kritikák, recenziók:

 • Deák Ágnes: Suttogások és hallgatások. Sajtó és sajtópolitika Magyarországon, 1861–1867. Századok, 154. évf. (2020) 3. sz. 654‒656.
 • Géra Eleonóra: Házasság Budán. Családtörténetek a török kiűzése után újjászülető (fő)városból 1686–1726. Magyar Családtörténetek: Tanulmányok 3. Korall, 82. sz. (2020) 167‒174.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Somorjai Ádám (szerk.): Dai Rapporti del nunzio Lorenzo Schioppa, 1920–1925. Lorenzo Schioppa nuncius politikai jelentéseiből. ELTE‒METEM‒HEH rendezésében: 2020. október 1. ELTE BTK Tanácsterem

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • Szapáry Gyula Kutatócsoport – ELTE BTK; kutató

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

Rádióinterjúk a Magyar Katolikus Rádió részére

 • Bárány Zsófia: Egy reformkori „megfontolt” plébános és a nyilvánosság: Lonovics József Sajóvárkonyban. Adásban: Arcok és sorsok c. műsorban. 2020. júl. 02.
 • Bárány Zsófia‒Somorjai Szabolcs: „Az, kinek semmije sincs, annak kölcsönöz, kinek mindene van”. Gazdasági alapú püspöki érvelések a reformkori szakrális és politikai nyilvánosságban. Adásban: Arcok és sorsok c. műsorban. 2020. jún. 11.
 • Bárány Zsófia‒Somorjai Szabolcs: A tömegtájékoztatás kezdetei és a katolikus egyház viszonya. Adásban: Arcok és sorsok c. műsorban. I. rész ‒ 2020. ápr. 16., II. rész – 2020. ápr. 23.

 

Boreczky Anna

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Történetírás és könyvkultúra Mátyás király udvarában. A „budai műhely” verzójára. In „Az ország díszére”. A Corvina könyvtár budai műhelye. (Szerk. Zsupán Edina) Bp., OSZK, 2020, 135–147.
 • Zágráb MR 153. Megjegyzések a zooantropomorf evangélistaportrék hagyományához. In „Mestereknek gyengyének”. Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. (Szerk. Hende Fanni - Kisdi Klára - Korondi Ágnes), Bp., OSZK, Szent István Társulat, 2020, 43–50.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Historiography and Propaganda in the Royal Court of King Matthias. Hungarian Book Culture at the End of the Middle Ages and Beyond. RIPU, 43 (2019), 23–35.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • Thuróczy János: A magyarok krónikája. In „Az ország díszére”. A Corvina könyvtár budai műhelye. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 2020, 435–437.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • CEU Medieval Studies Department, Spring Term, Early Christian and Byzantine Art

 

Borvölgyi Györgyi

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Történeti kötések Ráday Gedeon gyűjteményében. Egy több évtizedes kutatásról (Csenki Évával közösen leadott tanulmány készülő kötetbe, várható megjelenés: 2021).

Egyéb írások:

 • Könyvek magántulajdonban (1770-1820). Könyvtörténeti konferencia az MTA Könyvtár és Információs központban. Könyv. Könyvtár, Könyvtáros, 29. (2020) 3. 32-34.

Egyéb publikáció:

 • A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2018-ban In: Magyar Könyvszemle,  135.(2019) 4, 505-535. (Megjelent 2020-ban)
 • A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2019-ben  In: Magyar Könyvszemle (Leadva 2020. november)

 

Dancs Szabolcs

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Könyv, Könyvtár, Könyvtáros: Szerkesztőbizottság
 • Tudományos és Műszaki Tájékoztatás: Tanácsadó testület
 • Knižnica: Szerkesztőbizottság

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Let the sunshine in, and let the data out! A revolution of library standards, copyright (and access policies?), Knižnica, 21(1). 2020. pp. 22-27.
 • Mit jelent RDA-kompatibilisnek lenni? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 67(10). 2020. pp. 526-537.

Konferencia-előadások:

 • Rights clearance documentation tool: pilot research based on the feedback of international libraries. Elhangzott: EODOPEN Requirements Workshop, 2020. május 15. (online, Radó Ritával közösen)
 • EURIG Editorial Committee: Report to the annual General Meeting of the Members, 2020. Elhangzott: Virtual Annual EURIG Meeting 2020, 2020. május 19. (online, Christian Alivertivel közösen)
 • Könyvtár(os) és társadalom – hatás és ellenhatás. Elhangzott: K2 továbbképzési sorozat – Könyvtárak hatása a társadalomban: mérjük és tegyük láthatóvá! 2020. június 18. (online)
 • Hagyományos MARC alapú gyűjteménykezelő rendszerek szemantikus transzformációja. Elhangzott: Networkshop 2020. 2020. szeptember 4. (online, Mohay Anikóval közösen)
 • Implementation of RDA in Hungary. Elhangzott: Virtual Annual EURIG Meeting 2020. 2020. szeptember 16. (online, Ilácsa Szabinával közösen)
 • Megújulás, digitalizáció és új szolgáltatások az Országos Széchényi Könyvtárban. Elhangzott: Agria Média 2020 és ICI-16 Információ- és Oktatástechnológiai konferencia, 2020. október 9. (online, Rózsa Dáviddal és Mészáros Tamással közösen)
 • Rights Statements in METS and a new model of access. Elhangzott: 3rd EODOPEN Project Meeting, 2020. november 5. (online)
 • Tájékoztató a Könyvtári Szabványosítási Iroda tevékenységéről. Elhangzott: Környezettudatos könyvtárak, sikeres fenntarthatóság: 20 éves a Könyvtári Intézet, 2020. november 26. (online)

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • EURIG Editorial Committee
 • IFLA BCM Review Group
 • Magyar Szabványügyi Testület, MCS 508 „Könyvtár és dokumentáció” (elnök)
 • Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság (elnök)

 

Deák Eszter

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Csokonai Vitéz Mihály levelei Széchényi Ferencnek és Széchényi Ferencnének – Az előkerült autográf tisztázatok = Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények 2020
 • Széchényi Ferenc a mecénás és könyvtáralapító – bevezető tanulmány Széchényi Ferenc levelezésének az OSzK tudástári honlapján való megjelentetése elé. 25 p.

Egyéb írások:

 • Széchényi Ferenc a magyar nemzeti könyvtár megalapítója - 218 éves az Országos Széchényi Könyvtár blogbejegyzés (2020. november 25).
 • Széchényi Ferenc emlékezete - Halálának kétszázadik évfordulójára - blogbejegyzés (2020 december 13.)

 

Deák László

  

Önálló kötet:

 • A jel újbóli helyreállítása – Film, hagyomány és innováció – válogatott és összegyűjtött filmelméleti, filmelemző írások, Magyar Napló Kiadó – FOKUSZ Egyesület, Budapest, 2020, 570 p.

Folyóirat-szerkesztés:

 • Átalvető, az EKOSZ negyedéves lapja, 2020. tél.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Foglyok - viszonylag, Deák Kristóf filmjéről, Filmszem, X. évf. 2. szám, 2020, Nyár, 14-19., https://epa.oszk.hu/03500/03508/00038/pdf/EPA03508_filmszem_2020_02_14-1...
 • 1918–1920 filmeken. In: A szétszóródás előtt - Irodalom és művészet 1918-1920. A tokaji írótábor tanácskozásai 2019, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2020, 112–120.
 • Generációs filmek Magyarországon (1989–2016), In: A gyermek szemiotikája szerk. Balázs Géza - Pölcz Ádám, Magyar Szemiotikai Tanulmányok 51–52., Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, 2020, 219–228.

Kritikák, recenziók:

Egyéb írások:

Konferencia-előadások:

 • A 2019-es Magyar Filmhét játékfilmjeinek szerelemképe, előadás az Erósz, a szerelem szemiotikája (19. Semiotica Agriensis) konferencián, Eger, Esterházy Károly Egyetem, 2020. szeptember 26.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Libás Matyi - elbeszélő költemény Farkas Mihály Ambrus és Tóth István "Sztív" megzenésítésében, A CD bemutatója a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2020. február 11., 18 óra.
 • Nyolcágú csillag, Székely Mózes és a brassói csata - kiseposz megzenésítve Fábri Géza által, A CD bemutatója a Petőfi Irodalmi Mútzeumban, 2020. március 10., 18 óra

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • In honorem Deák-Sárosi László: Adamik Tamás, B. Tóth Klára, Baka Györgyi és Vitéz Ferenc versei, Agria XIV. éfv., 4. szám, 2020. tél, 189–191.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 

Dede Franciska

 

Szerkesztett kötet:

 • Mercurius 2018‒2019. Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. Felelős szerk. Boka László, szerk. Dede Franciska. Bp., 2020. (megjelenés alatt)
 • Bulletin 2018‒2019. National Széchényi Library. Bp., 2020. (megjelenés alatt)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Magyar írók otthonukban. Az Új Idők sorozata 1903‒1914 In Töredéktől töredékig. Bp., Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, 2021. (leadott kézirat)
 • A budapesti társaság (1886) In Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben. Dimenziók konferencia III. 2019 (megjelenés alatt)

Egyéb írások:

 • Kutatók éjszakája 2018, 2019. In Mercurius 2018‒2019. Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. Felelős szerk. Boka László, szerk. Dede Franciska. Bp., 2020, 63‒64. (megjelenés alatt)
 • Boka László, Dede Franciska: Intézményi tudományos együttműködések. In Mercurius 2018‒2019. Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. Felelős szerk. Boka László, szerk. Dede Franciska. Bp., 2020, 71‒73. (megjelenés alatt)
 • Albumok, hasonmások, tanulmánykötetek. A nemzeti könyvtár kiadványai. In Mercurius 2018‒2019. Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve. Felelős szerk. Boka László, szerk. Dede Franciska. Bp., 2020, 74‒76. (megjelenés alatt)

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Sajtótörténeti érdekességek a századfordulóról: A Hét és az Új Idők első évtizedei (az indulástól 1914-ig) - négy előadás a József Attila szabadegyetemen
  • Írószerep, írókép: A Hét és az Új Idők írói a századfordulón - 2020. március 9.
  • Játék a közönséggel - 2020. szeptember 28.
  •  Festmény, rajz és fotográfia: illusztrációk A Hétben és az Új Időkben - 2020. október 12.
  • Országok, városok, otthonok az Új Idők fény­képein - 2020. október 26.

 

Elbe István

 

Kritikák, recenziók:

 • Egy kivételes könyvtár kincsei : Todoreszku Gyula és neje, Horváth Aranka könyvtára. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2020. 6. sz. 39-44.

Egyéb írások:

 • Új országos Digitalizáló Központ létrehozása az Országos Széchényi Könyvtárban. Mercurius 2018-2019., 2020. 83-85.
 • Egy múzeum emlékezete. Mercurius 2018-2019., 2020. 59.

 Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Trianon 100 - Emlékműveink sorsa a Kárpát-medencében. (42. részes blog-sorozat). nemzetikonyvtar.blog.hu, 2020. 05. 05 - 2021. 02. 11.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Minikönyv-tár Pápán. Megnyitó beszéd. Pápa, Jókai Mór Városi könyvtár, 2020. okt. 7.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

 • Trianon 100 - Emlékműveink sorsa a Kárpát-medencében. Interjú. Kossuth rádió, Határok nélkül c. műsor. 2020. máj. 6. ; Kossuth rádió, Jó reggelt Magyarország! c. műsor, 2020. máj. 7.; Katolikus rádió, Akvarell c. műsor, 2020. máj. 7.; Civil rádió, 117 perc c. műsor, 2020. máj. 21.
 • Zárolt kiadványok az OSZK-ban. Interjú. Kossuth rádió. Harminc éve szabadon c. műsor. 2020. júl. 10.

Ilácsa Szabina

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

Konferencia-előadások:

Egyéb publikáció:

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • RDA-HU munkacsoport
 • RSC Technical Working Group

 

Farkas Gábor Farkas

 

Önálló kötet:

 • Az eltűnt Thuróczy nyomában. A brünni kiadás példányainak provenienciájáról. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2020. 144 p.

Szerkesztett kötet:

 • Székely István: Chronica, ez vilagnac jeles dolgairol, Craccoba, Striykouiai Lazar altal, 1559. Hasonmás kiadás, bev. tanulmányt írta Boér Hunor, Farkas Gábor Farkas. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár–Kossuth Kiadó, cop. 2019. (Amor librorum) 237 f. [2020-ban jelent meg!]
 • Örök Mohács. Szövegek és értelmezések. Szerk. B. Szabó János, Farkas Gábor Farkas. Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020. (Mohács 1526–2026, Rekonstrukció és emlékezet) 968 p.

Folyóirat-szerkesztés:

 • Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám (2011-től).

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A Keszthelyi és a Festetics-kódex 1947-es megvásárlásának története. In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet III. Szerk. Haader Lea, Juhász Dezső, Korompay Klára, Szentgyörgyi Rudolf, Terbe Erika, C. Vladár Zsuzsa. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2020. pp. 1–17. [megjelenés előtt!]
 • Egy 19. századi magyar könyvgyűjtő és a kódexek. In: „Mestereknek gyengyének.” Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár–Szent István Társulat, 2020. pp. 175–182.
 • The codices of the bibliophile Lajos Farkas. A book collector in the Carpathian Basin in the 19th century. In: Studia Bibliographica Posoniensia. Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, 2020. pp. 150–160.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Elpusztult és lappangó brünni Thuróczy-példányok. = Magyar Könyvszemle, 135(2019) pp. 344–363. [2020-ban jelent meg]
 • Codices, incunabula and the Theuerdank. = Kniha, 45(2019) pp. 7–19. [2020-ban jelent meg]
 • Régi könyvek irodája, megőrzés, nyilvántartás, szolgáltatás. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 29(2020) pp. 15–19.
 • Budimska hronika  štampana 1473. godine. = Godišnjak Biblioteke Matice srpske, 44(2020) pp. 87–107.

Kritikák, recenziók:

 • A mohácsi csata egy új képe. = Magyar Könyvszemle, 135(2019) pp. 508–514. [2020-ban jelent meg!]
 • Calliotheca: kincsek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából. = Magyar Könyvszemle, 136(2020) pp. 76–78.
 • Egy kivételes könyvtár kincsei. = Magyar Könyvszemle, 136(2020) pp. 176–180.
 • Könyvtári (?) problémák. = Magyar Könyvszemle, 136(2020) pp. 272–279.

Konferencia-előadások:

 • Mohács 1526–2026. Rekonstrukció és emlékezet. Mohács, Kanizsai Dorottya Múzeum. A jó történet, Mohács-rekonstrukciók. (2020. 08. 29.)

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Mohács 1526–2026 projekt: kutató (2019–).

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • Könyvtörténeti Munkabizottság: titkár (2000–2017), tag (2017–).
 • Műtárgyvédelmi Iroda, Kulturális Javak Bizottsága: tag (2014–).
 • MOKKA-Régi könyvek tagozat: tag (2006–2018), elnök (2018–).

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történettudományi Doktori Iskola, Budapest. Előadás: A történelem és az ellenség, régi könyvek a nemzet könyvtárában. (2020. 03. 06.)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történettudományi Doktori Iskola, Budapest. Kora újkori eszmetörténet (BTR-DK-930). Oktatás: heti 2 óra konzultáció (2020. 09-től).
 • Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. Szakmai továbbképzés: Muzeális könyvtári dokumentumok: megőrzés, nyilvántartás, szolgáltatás (2020–2021). Oktatás: 4 óra. (2020. 12. 01–03.)

Doktori bizottsági munka:

 • Szvorényi Róbert (OSZK) doktori szigorlatán (2020. 06. 18.) és munkahelyi vitáján (2020. 12. 14.) bizottsági tag (PPKE Történettudományi Doktori Iskola).

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Beszédes történelem. Pestszentimre, Pestszentimrei Közösségi Ház. Különleges kincsek és megoldásra váró rejtélyek a nemzeti könyvtár raktárainak mélyéből. (2020. 09. 29.)
 • Magyar irodalom és művelődéstörténet a kora újkorban. Piliscsaba, Szent Tamás Keresztény Közéleti Akadémia. Hogyan válik a történet történelemmé? Régi könyvek, régi történetek. (2020. 11. 24.)

 

 

Fehér István

Kritikák, recenziók:

 • Jevgenyij Vodolazkin: Laurosz (Budapest, 2015, Európa Kiadó) [könyvkritika], Magyar Hüperión, 2020/1, 83–84.

 

Feke Eszter

 

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Műfaj születik? Biztató indulás a videokritikák vilgában. (Kerekasztal-beszélgetés a Nemzeti Színház és a Kortárs folyóirat pályázata kapcsán. Résztvevők: Fodor Bernadett, Szirmai Gergely, Thimár Attila, Tölli Zsófia, Verebes Ernő, Feke Eszter) Nemzeti Színház, Bp., 2020. február 23.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

 • Rádióinterjú a KARC Fm számára Széchenyi Ödönről és a Budavári Sikló ötletéről. 2020. március 4.
 • Rádióinterjú a Kossuth rádió számára Széchenyi Ödön munkásságáról a Budavári Sikló indulásának 150. évfordulója kapcsán. 2020. június 25.

 

Földesi Ferenc

 

Kritikák, recenziók: 

 • Földesi Ferenc: Mikes Kelemen. Constantinápolyban gróf P... E... írott levelei M... K... In Tüskés Gábor (szerk.): Critica: Források az irodalom- és kultúratudományi szakkritika történetéhez, 1986-2020. Budapest: Reciti, 2020. pp. 163-167.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • Földesi Ferenc - Rozsondai Marianne: Plutarchus: Királyok és hadvezérek mondásai Janus Pannonius fordításában In: Zsupán Edina (szerk.) "Az ország díszére." A Corvina könyvtár budai műhelye: Kiállítási katalógus. Budapest, Magyarország: Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), (2020) pp. 180-183.
 • Földesi Ferenc: Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei (Rerum Ungaricarum Decades) In: Zsupán Edina (szerk.) "Az ország díszére." A Corvina könyvtár budai műhelye : Kiállítási katalógus. Budapest, Magyarország : Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), (2020) pp. 346-347.

Egyéb publikáció: 

 • Zsupán Edina (szerk.) "Az ország díszére." A Corvina könyvtár budai műhelye : Kiállítási katalógus. Névmutató: Földesi Ferenc

Tv-, Rádió és online médiaszereplés: 

 • TV- és rádió szereplések, kb. 6-8 alkalom (M5, Kossuth Rádió), a Corvina 3D és a Corvina-kiállítás apropóján

 

Füri Katalin

 

Konferencia-előadások:

 • Build and Read! Visual-Themes in the Propaganda publications in Hungary between 1949 and 1956. "Fifties in Europe" c. konferencia, Kaleidoscope project.Berlin, Museum für Fotografie, 2020. február 21-22.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Eszterházy Károly Egyetem, VMI, Eger.
 • Képzőművészet vs. alkalmazott művészet. Meghívott vendégek: Csepella Olivér, Kétyi Balázs és Puklus Péter. Kepes INtézet, Eger, 2020. április 9. Kerekasztal-beszélgetés szervezése és koordinátora.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • "Fifties in Europe" Kaleidoscope project. Projektszervezés és kutatás. 2019-2020.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Eszterházy Károly Egyetem, Eger VMI. (EKE) docens, óraadó
 • Színház- és Filmművészeti Egyetem, Film- és média Intézet, Budapest. (SZFE) óraadó
 • Magyar Képzőművészeti Egyetem, Restaurátor művész levelező képzés, Budapest. (MKE) óraadó

Oktatott tantárgyak neve, száma:

 • 2019/2020: EKE - művészettörténet, heti 12 óra
 • 2019/2020: SZFE - fotótörténet,  heti 2 óra
 • 2020/2021: EKE - művészettörténet, heti 4 óra
 • 2020/2021: MKE -  művészettörténet, heti 6 óra

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 

Hangodi Ágnes

Folyóirat-szerkesztés:

 • Könyvtári Figyelő (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2006-tól)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A Könyvtári Intézet képzési tevékenysége (2017-2019), Mercurius 2018-2019., 81-82.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Oktatás / segédkönyvtáros képzés
 • Vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagi tevékenység / segédkönyvtáros képzés
 • OKJ-s segédkönyvtáros központi írásbeli vizsgatételsorok készítése és lektorálása
 • Lektori tevékenység a Könyvtári Figyelő szerkesztőségében
 • Közreműködés könyvtári akkreditált továbbképzési programok tervezésében, írásában
 • Felnőttképzési szakértői tevékenység

 

Illyés Boglárka

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Egy zenei levél anatómiája. Saint-Saëns magyarországi turnéjának előzményei és háttere. In Emlék - Emlékmű - Műemlék. (Szerk. Boreczky Anna - Dede Franciska - Szegő Iván), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat Kiadó, [Bibliotheca Scientiae et Artis XII. -sorozatszerk. Boka László], (megjelenés alatt).

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Két kultúra között ‒ De Gerando Antonina levelei Alfred Dumesnilhez, Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2020, 567-620.

Egyéb írások:

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

 • Beszélgetés az OSZK Zeneműtáráról. Elhangzott 2020. november 30-án a Katolikus Rádió Espressivo című műsorában (szerk. Laczó Zoltán Vince. Munkatárs: Cs. Nagy Tamás).

 

Kelemen Éva

Önálló kötet:

 • Az járt oda, aki kottát is tudott olvasni. Fejezetek az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára történetéből. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2020, 216 p.

Konferencia-előadások:

 • „Évfordulók nyomába: Gondolatok Dohnányi Ernőről”, Magyar zenetörténeti kérdések Lavottán innen és túl című zenetudományi konferencia Lavotta János halálának bicentenáriuma emlékére, Sátoraljaújhely-Tállya, 2020. október 2-3.

 

Kis Domokos Dániel

 

Önálló kötet:

 • Ahol virág, madár megértenek. Báró Eötvös Loránd versei és fordításai. Összegyűjtötte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a mutatókat összeállította Kis Domokos Dániel. Szörényi László ajánlásával. Unicus Műhely, Bp. 2020. 216 p.

Folyóirat-szerkesztés:

 • Presbiter. A Magyar Reformátos Presbiteri Szövetség lapja. Évi 6 szám.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A Magyar Református Presbiteri Szövetség története. 1. Előzmények. 30 éves a Magyar Református Presbiteri Szövetség. Magyar Református Presbiteri Szövetség, Bp. 2020. 19.
 • A presbiternevelés kérdése egyházunkban. [Forrásközlés. Részletek Kis Dániel sárbogárdi lelkész beszédéből (1930).] 30 éves a Magyar Református Presbiteri Szövetség. Magyar Református Presbiteri Szövetség, Bp. 2020. 100-101.

Egyéb írások:

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

 • Ahol virág, madár megértenek. Báró Eötvös Loránd versei és fordításai. Összegyűjtötte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta, a mutatókat összeállította Kis Domokos Dániel. Szörényi László ajánlásával. Unicus Műhely, Bp. 2020. 216 p.
 • Katolikus Rádió. Nyelvédesanyánk. Anyanyelvi műsor. Szerkesztő: Nagy György András. Elhangzott: 2020.10.18. 16:04.
  https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/533619
 • Bartók Rádió, Súgólyuk - kulturális magazin. Szerkesztő-műsorvezető: Radványi Dorottya; Zenei szerkesztő: Miklósi András.
 • Ahol virág, madár megértenek. Báró Eötvös Loránd versei és fordításai. Unicus Műhely, 2020. A kötetről és Eötvös Lorándról beszélget Kis Domokos Dániellel a szerkesztő, Radványi Dorottya. 2020. 10.31., 10:41:31-től.
  https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-bartok/?date=2020-10-31_10-00-00&en...

 

 

Konrád Eszter

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • "'Quidam devotissimus frater, qui XXX. annis in Vicaria Boznae laboraverat'. Giovanni Ristori, Sienai Bernardin lelki vezetője." In Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet: Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára, 65-80. Szerk. Papp Ingrid. Reciti konferenciakötetek 7. Budapest: Reciti, 2020

Kritikák, recenziók:

 • Marie-Madeleine de Cevins: Confraternity, Mendicant Orders, and Salvation in the Middle Ages. The Contribution of the Hungarian Sources (c.1270 - c. 1530). Turnhout: Brepols, 2018. Europa sacra 23. Recenzió. Hungarian Historical Review 8/3 (2019): 623-625.
 • Le vite quattrocentesche di s. Bernardino da Siena. Vol. 3: Il canone agiografico di San Bernardino (post 1460). Edited by Daniele Solvi. (Quaderni di Hagiographica, 14). Florence: SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 2018. Recenzió. Franciscan Studies 77 (2019): 287-294.

Konferencia-előadások:

 • „Quidam devotissimus frater, qui XXX. annis in Vicaria Boznae laboraverat”: ki volt Sienai Bernardin nevelője novícius korában? Tarnai Andor emlékkonferencia. Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2019. szeptember 24-25.
 • A Meditationes Vitae Christi és a hagiográfia: Egy kutatócsoport bemutatkozása. Falvay Dáviddal, Szemere Dittával és Ertl Péterrel közösen tartott előadás a Magyar Hagiográfiai Társaság ülésén. ELTE BTK, 2019. október 14.
 • Povertà nei sermoni dei santi degli ordini mendicanti, composti in Ungheria (secoli XIV-XV). IV edizione - I Cantieri dell'Agiografia „Comunicare la santità". Róma, Università La Sapienza - Pontificia Università di Sant'Antonio da Padua, 2020. január 21-23.
 • Tanító, térítő, csodatevő: Páduai Szent Antal tisztelete a középkori Magyarországon. On-line előadás a Magyar Hagiográfiai Társaság ülésén. ELTE BTK, 2020. november 16.
 • Traktátus és töredék. Az OSzK Cod. ital. 1-es jelzetű kódexe. Országos Széchényi Könyvtár, XX. Tudományos Ülésszak. Budapest, OSzK, 2019. november 21-22.

Egyéb publikáció:

 • Mario Marubbi, „Francesco da Castello pályafutása.” In: „Az ország díszére”. A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, 83-92. Ford. Konrád Eszter. Szerk. Zsupán Edina. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2020.
 • Mario Marubbi, „D 3. A piacenzai San Sisto-monostor 1. számú graduáléja.” In: „Az ország díszére”. A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, 204-207. Ford. Konrád Eszter. Szerk. Zsupán Edina. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2020.
 • Mario Marubbi, „D 4. A piacenzai San Sisto-monostor 3. számú graduáléja.” In: „Az ország díszére”. A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, 208. Ford. Konrád Eszter. Szerk. Zsupán Edina. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2020.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • OTKA-témák száma: kutatóként való részvétel „A Meditationes Vitae Christi hosszú olasz  változatának kritikai kiadása" című, 129671-es azonosítójú OTKA-ban
 • Kutatócsoport-vezető: dr. Falvay Dávid, ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék

 

Korondi Ágnes

 

Szerkesztett kötet:

 • „Mestereknek gyengyének”. Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. (Szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes), Bp., OSZK ‒ Szent István Társulat, 2020.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Szent Jeromos, az auctor a késő középkori magyar nyelvű kódexekben. In Emlék – Emlékmű – Műemlék. (Szerk. Boreczky Anna, Dede Franciska, Szegő Iván), Bp., OSZK–Gondolat Kiadó, [Bibliotheca Scientiae & Artis 12., sorozatszerk. Boka László ] (megjelenés előtt).
 • Mária kis zsolozsmájának népnyelvi fordításai és a Festetics-kódex: Liturgikus úzus és anyanyelv. In „Mestereknek gyengyének”. Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. (Szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes), Bp., OSZK ‒ Szent István Társulat, 2020, 259–284.

Konferencia-előadások:

 • Szent Jeromos alakja a középkori magyarországi liturgikus szövegekben, „Ama scientiam Scripturarum” c., Szent Jeromos halálának 1600. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, Bp., PPKE Hittudományi Kar, PPKE Bölcsészettudományi Karának Klasszika Filológia Tanszéke, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Váci Egyházmegyei Könyvtár, 2020. szeptember 30–október 1.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • A Müncheni kódex és a Jordánszky-kódex leírása a Miatyánkról szóló, Schöck Gyula által kiadott tanulmánykötet második, tételleírásokból álló felében (megjelenés előtt).

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • ‘Deconfundamus linguam eorum’. Methodological Overview for the ‘Tower of Bibles’ Project c. workshopon részvétel, szervező: FESMAR (CNRS – Université François-Rabelais de Tours, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance – Université de Poitiers, Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation médiévale), Poitiers, 2020. január 24.
 • Egy régi magyar irodalom dolgozatot értékelése a kolozsvári BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskolájának TDK-ján, 2020. május 15.
 • Egy dolgozat bírálata és az összes dolgozat online bemutatásakor zsűrizés a XXIII. Reál- és Humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia összevont Bölcsészettudomány szekciójában, Kolozsvár, 2020. október 24.
 • Az anyanyelvű íráshasználat kezdetei a középkori Magyarországon és Kelet-Közép- Európában címmel online előadás tartása az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémián, 2020. november 23.
 • Tudománynépszerűsítő előadás a misztika kutatásáról a kolozsvári BBTE magyar szakán dr. Farmati Anna régi magyar irodalom kurzusának keretében, november 25-én.
 •  Az Országos Széchényi Könyvtár középkori és reneszánsz kódexeket bemutató tematikus honlapjai címmel webinárium tartása Zsupán Edinával közösen a Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár, Magyar Nemzeti Galéria, Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum és az OSZK közreműködésével létrejött Kapocs virtuális tárlathoz kapcsolódó webináriumsorozat keretében, 2020. december 15.

 

Kovács Eszter

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Poezie ve službách pedagogie v 17. století. In Kniha 2019. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry (Szerk. Klimeková, Agáta -- Škulová, Daniela) Martin, Slovenská národná kniznica, 2019, 111-126.
 • 18th century Nativity plays in Slovak from Zsolna. In Theory and practice in 17th-19th century theatre: sources, influences, texts in Latin and in Vernacular, ways towards professional stage. (Szerk. Czibula Katalin -- Demeter Júlia -- Pintér Márta Zsuzsanna) Eger, Líceum, 2019, 145-151.

Egyéb publikáció:

 • A cseh nyelvű szemelvények fordítása az Örök Mohács: Szövegek és értelmezések. (Szerk. B. Szabó János -- Farkas Gábor Farkas) Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020. könyvbe. (227-228, 368-369, 439-440, 492.)

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Történettudományi Intézet, adjunktus  

Doktori bizottsági munka:

 • 2020. november 16. Nemesné Kis Tímea PhD védésén opponens, ELTE BTK

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

 

Mann Jolán

 

Szerkesztett kötet:

 • „Szülővárosom vagy Zágráb…” Fejtő Ferenc emlékére rendezett tudományos szimpózium (Zágráb, 2018. október 12–13.) előadásainak tanulmánykötete – „Zagrebe, ti si moj rodni grad…” Simpozij u spomen na Ferenca Fejtőa Zagreb, 12–13. listopada 2018. (Szerk.: Franciska Ćurković-Major – Kristina Katalinic – Mann Jolán, Zágráb, FF press, 2020.  316.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • „Fejtő Ferenc és Miroslav Krleža párhuzamos útjai (Az útirajz, az emlékirat és az esszé példái)”. In. „Szülővárosom vagy Zágráb…” Fejtő Ferenc emlékére rendezett tudományos szimpózium (Zágráb, 2018. október 12–13.) előadásainak tanulmánykötete. („Zagrebe, ti si moj rodni grad…” Simpozij u spomen na Ferenca Fejtőa Zagreb, 12–13. listopada 2018.), Zágráb: FF press, 2020, 301–316.
 • „Paralelna putovanja Ferenca Fejtőa i Miroslava Krleže (U žanrovskim primjerima putopisa, memoara i eseja)” In. „Szülővárosom vagy Zágráb…” Fejtő Ferenc emlékére rendezett tudományos szimpózium (Zágráb, 2018. október 12–13.) előadásainak tanulmánykötete. („Zagrebe, ti si moj rodni grad…” Simpozij u spomen na Ferenca Fejtőa Zagreb, 12–13. listopada 2018.), Zágráb: FF press, 2020, 285–299.
 • „Prevara ili ideal? Hrvatsko-ugarska nagodba u Krležinim djelima (Csalás vagy eszmény? A horvát-magyar kiegyezés Krleža műveiben)”. In. A XIV. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos konferencián (MTA Székház Pécs, 2018. október 19.) a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, a PTE Bölcsészettudományi Kar Horvát Tanszéke, a PAB Szlavisztikai Bizottsága és a Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete által szervezett elhangzott előadások tanulmánykötete, Pécs: Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, 2020. Megjelenés folyamatban.

Kritikák, recenziók:

 • Traume bivanja ženom. (Szilárd Borbély: Tijelu. Ode i legende, Zagreb, OceanMore, 2018. Ford.: Lea Kovács – Borbély Szilárd: A testhez. Ódák és legendák, Pozsony, Kalligram, 2010.). Treća. Interdisciplinarni teorijsko-istraživački časopis, Centar za ženske studije, Zagreb. Megjelenés folyamatban.

Tudományos fokozatszerzés a tárgyévben:

 • Miroslav Krleža életművének hungarikája a horvát kulturális emlékezet kontextusában címmel 2020. október 9-én sikeresen megvédtem a doktori disszertációmat az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Szláv irodalmak Doktori Programjában. A doktori fokozat minősítése: summa cum laude (100 %). Az ELTE Doktori Tanácsa 2020. november hó 23-i határozatával hagyta jóvá a doktori (PhD) fokozat odaítélését irodalom- és kultúratudományokban (orosz és szláv irodalmak szakterületen). A doktori fokozat minősítése: summa cum laude. Okl. sz.: P-5854/2020.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Zágrábi Egyetem BTK Hungarológia szak
  Heti óraszám: 4 (2 szeminárium)
  Oktatott tárgyak:
  1. félév:
  - Magyar irodalom III. A XX. század első felének magyar irodalma: modernizmus és avantgárd (BA III. évfolyam)
  - Irodalmi áramlatok és poétikák a 19. századi magyar irodalomban (MA I. évfolyam)

2. félév:

- Magyar irodalom IV. A XX. század második felének magyar irodalma: háború utáni és posztmodern irodalom (BA III. évfolyam)

- Irodalmi áramlatok és poétikák a 20. századi magyar irodalomban (MA I. évfolyam)

- Horvát–magyar irodalmi kapcsolatok (speckoll. MA)

 • ELTE BTK Horvát szak
  Heti óraszám: 8 (4 szeminárium)
  Oktatott tantárgyak:
  1. félév:
  - Horvát civilizáció 1. (BA HOR16-231)
  - Horvát irodalomtörténet 2. szeminárium (BA HOR11-222)
  - Modern horvát kultúra, nyelv, irodalom. Szövegolvasási és -értelmezési alapozó (MA HORD-105)
  - A romantika és a realizmus a horvát irodalomban szeminárium (MA HORD-242)

2. félév:

- Horvát civilizáció 2. (BA HOR16-232)

- Horvát irodalomtörténet 4. szeminárium (BA HOR11-224)

- A romantika és a realizmus a horvát irodalomban 2. (MA HORD-242)

- A modernizmus és a posztmodern a horvát irodalomban (MA HORD-244)

 

Nagy Andor

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Békésiné, B. N. E., & Nagy, A. (2020). Könyvtárak.hu – könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál. KÖNYVTÁRI FIGYELŐ, 66(2), 333–341.
 • Nagy, A., & Kiszl, P. (2020). Personal digital legacy preservation by libraries. JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE, 2020. http://doi.org/10.1177/0961000620948574
 • Nagy, A., & Bognár, N. E. (2020). Könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál, ez a Könyvtárak.hu! Könyvtári HírZengő: Baranya Megyei Könyvtárosok Lapja, 4(2), 8–8.

Konferencia-előadások:

 • Library Management of Personal Digital Legacy, 2020. január 22-24. - BOBCATSSS Nemzetközi Könyvtáros Konferencia (Párizs, Franciaország).
 • A 21. századi digitális sötét kor, 2020. december 10. - Eötvös Loránd Tudományegyetem Intézményi Új Nemzeti Kiválóság Program konferencia.

 

Pap Ágnes

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • „Egy tudományos folyóirat halálának érdekes körülményei” In: Töredéktől töredékig. (Szerk. Kovács Eszter - Visy Beatrix), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2019. [Bibliotheca Scientiae & Artis XIII.] sajtó alatt

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Az 1911-es koronázó darbár Delhiben – Ferenczy Árpád tudósításai alapján. (előadás), Magyar Indiai Baráti Társaság, 2020. február 19.

 

Perger Péter

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A jegenyei missale. In „Mestereknek gyengyének.” Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. (Szerk. Hende Fanni -- Kisdi Klára -- Korondi Ágnes), Bp., OSZK – Szent István Társulat, 2019. 167-173. (2020-ban jelent meg)
 • Borsa Gedeon — Perger Péter: Heltai „Újtestamentum”-ának kiadása(i) vízjel nélküli papíron (1561-1562) In Ötvös László. Szent Biblia: Heltai Gáspár és munkatársai fordításában. Debrecen–Bp., Lux, 2019, 1070-1095 (utánközlés, 2020-ban jelent meg)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Újabb adatok David Pareus hazai recepciójához, egy I. Rákóczi György super-exlibrisével ellátott Pareus kötet sorsa, MKsz. 2020 (lektorálás alatt)

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Bányai Réka -- V. Ecsedy Judit: A Váradi Biblia variánsai (lektorálta Kimpián Annamária és Perger Péter) Bp. – Marosvásárhely, Országos Széchényi Könyvtár – Teleki Téka alapítvány, 2019, 57 (2020-ban jelent meg)

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • Nyomtatvány, kézirat és oklevél leírások:
  - A Központi Antikvárium 153. aukciója. 2020. június 5. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2020, 45, 52--63, 65, 75, 76, 77, 98, 125, 126, 130, 159, 160, 197, 199, 202, 204, 208, 210, 242, 247, 248, 255, 286, 287, 289, 297, 298, 299, 331, 359, 363, 364, 366, 367, 385, 389-401, 408 410, 412, 413, 415-420, 434, 450, 469, 475, 491. tételek
  - A Központi Antikvárium 154. aukciója. 2020. november 27. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2020, 24-28, 74, 207, 209, 212, 301-303, 322 -- 324, 360, 414, 439. tételek
  - A Központi Antikvárium 155. aukciója. 2020. december 4. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2020, 14, 30, 65, 110, 111, 114, 115, 116, 125-127, 137, 138, 140. tételek

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság, tag

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. Szakmai továbbképzés: Muzeális könyvtári dokumentumok: megőrzés, nyilvántartás, szolgáltatás: Magyar Nemzeti Bibliográfia és a Régi Magyarországi Nyomtatványok 1800-ig; Régi nyomtatványok feltárása -- formátum, terjedelem (2020–2021).
  Oktatás: 4 óra. (2020. 12. 02.)

 

Ráczné Radó Rita

 

Tudományos igényű honlap-szerkesztés:

 • OSZK EODOPEN honlap szerkesztése - 2020. november; Honlap szerkezetének és tartalmának tervezése, feltöltése - A honlap jelenleg építési folyamatban van

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Radó Rita: A norvég csoda nyomában – avagy hogyan jött létre az első elektronikus nemzeti könyvtár Európában. In: Könyvtári Figyelő. 30. (2020) 3., p. 501-506.
 • Rita Radó: The value of our digital collections and services based on library standards. In: Knižnica. 21. (2020) 4., p. 46-53.

Konferencia-előadások:

 • Könyvtári és különgyűjteményi digitalizálás - Módszertani útmutató a közgyűjteményi kulturális örökség digitalizálásához és közzétételéhez / Radó Rita - KDS Fehér könyv workshop, 2020.12.01. - Budapest (Online)
 • Rights clearance documentation tool - pilot research based on the feedback of international libraries / Szabolcs Dancs - Rita Radó - 2nd EODOPEN Project Meeting, 2020.05.13-15. - Olmütz (Online)

Konferencia-szervezés, titkári feladatok:

 • ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ együttműködési projektjének keretében rendezett workshop szervezése. Workshop helye és ideje: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, 1062 Budapest Lendvay u. 23.; 2020. november 11.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • EODOPEN Projekt - (Digitális dokumentumok jogkezelése) - Szakmai munkatárs
 • PIQL II. Projekt, 2020. (Digitális dokumentumok hosszútávú megőrzése) - Projektvezető

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • ISO/TC 46 műszaki bizottság SC4 albizottság (Technical interoperability)
 • ISO/TC 46 műszaki bizottság SC8 albizottság (Quality–Statistics and performance evaluation)
 • QQML International member (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries)

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet - Egyetemi tanársegéd

 

Rajnai Edit

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A színi kerületi rendszer kialakulása Magyarországon (1. rész), Szcenárium, 2020/április–május, 87–101. (Utánközlés: Acta Papensia (AP) 2011 (XI.), 1–2 sz. 1–22.)
 • A színi kerületi rendszer kialakulása Magyarországon (2. rész), Szcenárium, 2020/szeptember, 86–99. (Részben utánközlés: Acta Papensia (AP) 2011 (XI.), 1–2 sz. 1–22. és új szöveg.)

Egyéb írások:

 

Rétfalvi P. Zsófia

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • "Mi felfordult világ ez itt?" Petőfi Sándor és Madách Imre Tündérálma. In Töredéktől töredékig. (Szerk. Kovács Eszer, Visy Beatrix), Bp., OSZK - Gondolat, 2021 (Bibliotheca Scientiae et Artis 13.) (Megjelenés alatt.)
 • "Óh, nő, ha te..." Madách Imre előíró nőképéről. In XXVIII. Madách Szimpózium, Madách Irodalmi Társaság, 2021 (Megjelenés alatt)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Gyarló Ádám, gyarló Éva, Irodalmi Magazin, 2020/4. (Megjelenés alatt.)
 • Színház az egész múzeum? - Az alsósztregovai Madách-kastély mint színházi tér, Palócföld 2021/1. (Megjelenés alatt)

Egyéb írások:

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Farkas Gábor Farkas: Az eltűnt Thuróczy nyomában: A brünni kiadás példányainak provenienciájáról. (kiadói szerkesztés: Rétfalvi P. Zsófia, Velkey György László), Bp., OSZK, 2020
 • Kelemen Éva: Az járt oda, aki kottát is tudott olvasni -- Fejezetek az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára történetéből. (kiadói szerkesztés: Mariska Borbála, Rétfalvi P. Zsófia) Bp., OSZK, 2020

Konferencia-előadások:

 • Álomnarratívák etikai megközelítése. A PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Műhelykonferenciája, Pécs (MS Teams), 2020. május 7., 14.
 • Madách Imre nőképéről. Madách Irodalmi Társaság, Szeged, 2020. szeptember 25.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • PhD-ösztöndíj (2019--2023)

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • 2020. januártól júniusig a PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén PhD-hallgatóként a következő tantárgyakat tanítottam:
  - Műfajelméleti gondolkodás a klasszikus magyar irodalomban
  - Sajátos problémák a régi és klasszikus irodalomban II.

 

Rózsafalvi Zsuzsanna

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Az Országos Széchényi Könyvtár Kaffka Margit-gyűjteménye, In Kaffka 100, Tanulmányok Kaffka Margitról, Szerk. Mészáros Zsolt, Parádi Andrea, Rákai Orsolya, Bp., PIM, 163-184.

Egyéb írások:

 • Ízelítő Ady-rekiviáiból. Ady Endre érettségi bizonyítványa és egyetemi indexe, Ady Endre sajtó- és utazási igazolványai, Az Ady-relikviák doboza, Nagyváradi fotók Ady életútjáról, Ady egyik Prien am Chiemseeből küldött fotóképeslapja Brüll Bertának,  Ady és Csinszka 1917 nyarán – üvegnegatív

Konferencia-előadások:

 • Ambrus Zoltán álnév- és névhasználatáról. – Az adatbőség zavarai. Sajtótörténeti konferencia a POLECOLIT szervezésében. MTA ITI, 2020. május 18. (Digitális konferencia)

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • Arany János kritikai kiadás: Arany János Hun-trilógiájának sajtó alá rendezése. Kutatásvezető: Korompay H. János. Beszámolóra sor került 2020. március 28.
 • MTA Lendület Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoport: A XIX. század második felének könyvkiadás- és sajtótörténete. Kutatásvezető: Hites Sándor. (Kapcsolódó konferenciaelőadás alább.)

Doktori bizottsági munka:

 • Nagy Beáta: A hangulat poétikája a 19–20. század fordulójának magyar kisregényeiben. Doktori védésen való részvétel opponensi minőségeben. ELTE BTK, 2020. június 8. 14-16.30.

Kiállítás-rendezés:

 • „Fut velem egy rossz szekér..." Ady 100 - kamarakiállítás ( Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna)

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Az Ady hagyaték története. Megnyitóbeszéd. „Fut velem egy rossz szekér..." Ady 100 - kamarakiállítás. 2020. január 22.

 

Samu Botond Gergő

 

Tanulmány, könyvfejezet:

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 

 

Sánta Sára

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Sánta Sára - Szebelédi Zsolt - Túri Klaudia, Johannes Michael Brutus: Magyar Históriája 1490–1552. In: Farkas, Gábor Farkas; B., Szabó János (szerk.) Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 434-439.
 • Sánta Sára - Tóth Gergely, Joachimus Cureus: Gentis Silesiae Annales. In: Farkas, Gábor Farkas; B., Szabó János (szerk.) Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 422-427.
 • Sánta Sára - Tóth Gergely, Bernardus Vapovius: Fragmentum Sigismundi. In: Farkas, Gábor Farkas; B., Szabó János (szerk.) Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 338-344.
 • Sánta Sára, A mohácsi csatára vonatkozó veszteséglista. In: Farkas, Gábor Farkas; B., Szabó János (szerk.) Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 218-220.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Sánta Sára, A régész Schönvisner István: az Antiquitatum et Historiae Sabariensis... (1791) archeológiai vonatkozásai. Savaria A Vas megyei Múzeumok Értesítője 41 (2019), 83-90.

Kritikák, recenziók:

Egyéb írások:

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • „Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa” c. OTKA-projekt K 124170 (2018–2021): szerződéses munkatárs
 • „Lendület” Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoport 2015–2020: szerződéses munkatárs
 • „Mohács 1526 – 2026: Rekonstrukció és Emlékezet” kutatócsoport MTA BTK: fordítás, szerkesztés

 

Sárközy Réka

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Rozpocena pamet madarske revoluce 1956, Soudobe dejicny, 2/2020. 325-337.
 • Fotótér. Az OSZK új tartalomszolgáltatása, Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2020/11. 33-41.

Kritikák, recenziók:

 • Túl sokat vállal a Visszatérés Epipóba, és mint film nem áll össze, HVG360, 2020.10.13

Konferencia-előadások:

 • Documentary Photos of a Revolution - Kaleidoscope, "Fifties in Europe" projekt "New strategies for User Engagement and Digital Heritage" c. konferencia, 2020. február 20-21.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • Kaleidoscope, Fifties in Europe c. nemzetközi kutatási és digitalizálási projektben projekt koordinációs, kutatói és kutatásszervezési feladatok

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikációs és Médiaintézetben óraadó tanár
  Tárgyak: Médiaelemzés, Vizuális befolyásolás, Kulturális Újratermelés története, Gyártási és szervezési ismeretek, Multimediális művészetek, Kutatásmódszertan

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

 • Hegyvidék TV - Riport a Fotótérről, 2020 június 8.
 • Én Vagyok Itt, M2, riport a Fotótér c. online tartalomszerkesztés népszerűsítéséhez 2020. június 15.
 • Duna World  5 kontinens c. magazinműsor A Kossuth albumok - az OSZK Mikes programja kapcsán 2020. augusztus 22.

 

Simon Bernadett

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • „…Alig van olyan kicsi fészek, melynek ne volna meg a maga hírlapja…” – A kiállítások alkalmából megjelenő lapok fejlődése a kezdetektől 1896-ig. In „A tudomány ekként rajzolja világát”. Irodalom, nevelés és történelem metszetei II. Tanulmánykötet. (Szerk. Fodor József Péter – Mizera Tamás – Szabó P. Katalin), Bp., Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2020, 100-120.
  http://www.eltereader.hu/media/2020/08/dosz_atudomanyII_nyv.pdf

Egyéb írások:

 

 

Sirató Ildikó

 

Szerkesztett kötet:

 • Soltis Lajos emlékezete. A 2020-ban meg nem valósulhatott 2. Soltis Lajos Emlékkonferenciára készült írások, szerk. Sirató Ildikó. Celldömölk, Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület, 2021, sajtó alatt.

Könyvsorozat-szerkesztés:

 • Studia Theatralica. Országos Széchényi Könyvtár (sorozatszerkesztő Sirató Ildikó)

Folyóirat-szerkesztés:

 • Színpad. Előadóművészetek technikája. Évi 4 szám (szerkesztőbizottsági tag 2008-tól)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Felsőoktatás fejezet in Háttal Európának. A kultúra, az oktatás, a tudomány és a média leépítése Magyarországon 2010-2019. / Higher Education in Hungary Turns its Back on Europe. Dismantling Culture, Education, Science and the Media in Hungary 2010-2019. Ed. by Civilian Editorial Board. Budapest, Humán Platform, 2019. 37-42. p.
 • A szcenikus apa és fia -- a két Spannraft Ágoston in Ha kiderül az alkony. Tanulmányok Spannraft Marcellina tiszteletére, szerk. Béres István, Korpics Márta. Budapest, L'Harmattan, 2019. 183-188. p.
 • Liliomfi – a múlt tükre vagy a jelené? Szigligeti vigasz-vígjátékától (1849) Makk Károly filmjén (1954) át a Sztalker Csoport változatáig (2015) és tovább in Emlék – Emlékmű – Műemlék, szerk. Boreczky Anna, Dede Franciska és Szegő Iván. Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae–Gondolat Kiadó, 2020. sajtó alatt [Bibliotheca Scientiae & Artis 12.]
 • Klasszikus drámaíróink műtöredékeiről in Töredéktől töredékig, szerk. Kovács Eszter, Visy Beatrix. Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae—Gondolat Kiadó, 2020. sajtó alatt
 • Bölcsészet- és művészettudomány, Művészetelméleti közelítésmódok, A színháztudományi kutatások alapjai és irányai. In: Lanszki, Anita (szerk.) Bevezetés a tánccal kapcsolatos kutatások módszertanába. Budapest: Magyar Táncművészeti Egyetem, (2020) pp. 14-17., 126-128., 128-131. p.
 • A Kalevala magyar színpadi recepciójáról (1940—2008). Csepregi Márta születésnapi köszöntéséül in Tanulmányok a balti finn kultúra köréből Csepregi Márta tiszteletére (munkacím). Budapest, ELTE BTK, 2021 tavasz, sajtó alatt
 • Emlékezés és remény in Soltis Lajos emlékezete. A 2020-ban meg nem valósulhatott 2. Soltis Lajos Emlékkonferenciára készült írások, szerk. Sirató Ildikó. Celldömölk, Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület, 2021, sajtó alatt

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Színházi rendszerváltás. Államosítás, cenzúra, oldódás és a nagy kérdés: Mihez kezdjünk a szabadsággal? in Nemzeti. A Nemzeti Színház Magazinja, VII. évf. 4. sz. 2019/2020-as évad, 2019. december 2020. január. 12-17. o. https://nemzetiszinhaz.hu/magazin/folyoirat/nm/VII/4
 • A nemzeti önazonosság keresése. Áttekintés az újra független Észtország színházi életéről in Nemzeti. A Nemzeti Színház Magazinja, VII. évf. 5. sz. 2019/2020-as évad, 2020. január--február. 17-19. o. https://nemzetiszinhaz.hu/magazin/folyoirat/nm/VII/5
 • Szerepdarab. A Bánk bán a nemzeti színpadon in Nemzeti. A Nemzeti Színház Magazinja, VIII. évf. 2. sz. 2020/2021-es évad, 2020. október--november. 10-13. o. https://nemzetiszinhaz.hu/magazin/folyoirat/nm/VIII/2

Egyéb írások:

 • Vörös Csillagok. A Rákosi-korszak szórakoztatóipara és a szocialista revük. Különleges hangulatú kamarakiállítás a Színháztörténeti Tárban in Mercurius 2019-2020, szerk. Boka László, Dede Franciska. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2020. sajtó alatt
 • Kerényi Ferenc szócikk in Múzeumi Arképcsarnok -- 2, Budapest, PIM, 2020. 09. 06., sajtó alatt
 • Interjú, Magyar Demokrata, Kovács Dániel: Thália piros fehér zöld temploma. Nemzet és színház a reformkorban -- 2020. szeptember [nem jelent meg]
 • "Mondottam ember, küzdj'..." Esszé az Irodalmi Magazin 2020. évi téli számába, sajtó alatt
 • Tapaus SZFE. Kenelle yliopistomme kuuluu? Ketkä oikeastaan valtasivat Budapestin Teatteri- ja elokuvataiteen yliopiston? [Az SZFE eset. Kié az egyetem? Kik szállták meg valójában a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemet?] in Suomi-Unkari. A Finn-Magyar Társaság, Helsinki, lapja. 2020. 11. 30. Sajtó alatt
 • Elöljáróban in Soltis Lajos emlékezete. A 2020-ban meg nem valósulhatott 2. Soltis Lajos Emlékkonferenciára készült írások, szerk. Sirató Ildikó. Celldömölk, Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület, 2021, sajtó alatt

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Katona József három színjáték. A' Lucza Széke -- Aubigny Clementia -- A rózsa. Kritikai kiadás, s. a. r., jegyz. Demeter Júlia, Nagy Imre, lektorálta Sirató Ildikó, szerk. Soóky Andrea. Budapest, Balassi Kiadó, 2020. 548 o. [Katona József korai drámái]
 • Borsa Miklós--Szabó-Jilek Iván, Tűzben született. A korszakteremtő Asphaleia színpad története, lektor Sirató Ildikó. Budapest, Szabó-Jilek Kft. 2020. 232 o.
 • Miklósy Gyula naplója 1888-1891, s. a. r., jegyz. Rajnai Edit, lektor Sirató Ildikó. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2021 -- szerkesztés alatt. Főszöveg 1 716 397 n 469 o., apparátus 166 765 n 95 o

Konferencia-előadások:

 • Epäonnistumiset 1800-luvun teatterissa. Yritykset näyttämömenestysten luomiseen, ja miten ne voivat pettää [Kudarcok a 19. századi színpadon. Színházi sikerdramaturgiák és bukások] in Eksymisiä, epäonnistumisia ja umpikujia / Bakslag, borttappanden och återvändsgränder [Tévedések, kudarcok és zsákutcák], a  19. század kutatóhálózat (1800-luvun tutkimuksen verkosto) konferenciája, Helsinki, 2020. 01. 30-31.
 • Madách (lélek)színpada és Az ember tragédiája színházi története, Balassagyarmat, Palóc Múzeum, 2020. 02. 17.
 • Finn és észt kulturális kapcsolatok. Balassi Intézet -- Magyarország Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy, 2020. 02.21.
 • Sibelius és a színház. Online előadás a Magyar Sibelius Társaság tagjai számára. 2020. 11. 20. https://www.facebook.com/sirato.ildiko/videos/10224804094356726
 • A magyar nemzeti színjátszás. Bánk, Csongor, Ádám. Három romantikus nemzeti drámánk előadás-történetéről, Piliscsaba, 2020. 11. 27.
 • Elmaradt/elhalasztott konferenciák:
  - 1. A drámakarakterek közvetett szituatív kommunikációjának színpadi lehetőségei és megoldásai -- a levéltől a telefonon át a közösségi média, a videobeszélgetés ás a virtualitás eszközeinek dramaturgiai használatáig in Színház és technológia. Színháztzudományi konferencia, ELTE, 2020.04.;
  - 2. Theatre and Drama in Context of Cultural Relations and Comparative Research of Finno-Ugric and Western-European Literatures and Cultures in CIFU 13. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Universität Wien, 2020. 08.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Baráti emlékezés Dr. Kerényi Ferenc 76. születésnapja alkalmából, Budapest, OSZK, 2020. 03. 07.
 • A magyar színjátszás rövid története -- könyvbemutató előadás és beszélgetés, Marosvásárhely, KAB Színháztudományi Szakosztálya, Marosvásárhelyui Színművészeti Egyetem Stúdió Színháza, 2020. 02. 20.
 • OISTAT HUNGARY online beszélgetés: Mit tud(hat) a színháztudós? Beszélgetés Sirató Ildikóval a színházkutatásról, színháztudományról. 2020. 12. 16. https://www.facebook.com/events/378334563455396

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • NKA Iparművészeti Szakkollégium: sikeres egyéni alkotói pályázat -- Ruttka Andrea pályaképe és műkatalógusa megírására, 2020--2021
 • MMKI pályázat Bólya Annamária vezetésével -- virtuális tánctörténet, közreműködő

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése:

 • Bessenyei Ágnes mentorálása Az év fiatal könyvtárosa pályázat során
 • MMA Alkotói Ösztöndíjas témavezetése-tutorálása

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • MTA Irodalomtudományi Bizottsága Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága, és Néprajztudományi Bizottsága Tánctudományi Munkabizottsága tagja
 • IFTR / FIRT (Nemzetközi Színháztudományi Társaság) tagja
 • ITI (Nemzetközi Színházi Intézet) Magyar Központja tagja
 • ICFUC (Finnugor Kongresszusok Nemzetközi Szervezőbizottsága) Magyarországi BIzottsága tagja
 • OISTAT (Szcenográfusok, Színházépítészek és -technikusok Nemzetközi Szervezete) Magyar Központ Egyesület tagja, kutatási szekcióvezető
 • ASSITEJ (Gyermek- és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetsége) Magyar Központja tagja
 • TeaTS (Finn Színháztudományi Társaság) tagja
 • Magyar Tánctudományi Társaság tagja
 • SUS (Finnugor Társaság), Helsinki tagja
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja, felügyelőbizottságának elnöke
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja
 • Klárika 100 Alapítvány kuratóriumának elnöke
 • Magyar-Észt Társaság tagja
 • Kalevala Baráti Kör tagja
 • Reguly Társaság tagja
 • Bozsik Yvette Társulat Alapítványa felügyelőbizottságának tagja
 • Tánccal a Párkapcsolatokért Alapítvány kuratóriumi tagja
 • Amnesty International Hungary tagja
 • WWF támogató tagja
 • Mensa HungarIQa tagja

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Magyar Táncművészeti Egyetem, egyetemi docens
 • Sapientia -- Erdélyi Magyar Tudományegyetem, óraadó oktató, 2020. őszi félév
 • ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Az uráli népek folklórja és irodalma program, témavezető oktató
 • Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia, óraadó előadó, 2020. őszi félév

Doktori bizottsági munka:

 • Opponens: Benyovszky-Tóth Anita (PTE BTK), védés 2020. 06. 17.
 • Opponens: Erdélyi Melinda (ELTE BTK), opponensi vélemény leadása 2020. 11. 29

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Zelei Miklós Vendégség című drámájának egyedi, tematikus feldolgozása 4 tételben. Budapest, Rózsavölgyi Közösségi Ház, 2020. 02. 16., 03. 14., 12. ?, ?

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Táncképek, a MANK fotókiállításának megnyitója, Magyar Táncművészeti Egyetem, 2020. 09. 17.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

 • Rádió Bézs. Szaunában Petterivel. Grosschmid Péter műsora -- közreműködő beszélgetőtárs 9 adásban (+ 2 ismétlés): 2020. 02. 14., 02. 28., 03. 06., 03. 13., 03. 27., 04. 17. (ism.), 05. 22. (ism.), 08. 07., 10. 16., 12. 04., 12. 18.
  https://www.radiobezs.hu/radiobezs/grosschmid-peter

 

Szabó Piroska

 

Önálló kötet:

 • A dinárhamisítók nyomában: Bicskey Elek vajdasági magyar tanító pénzhamisítási ügye, 1928–1929. (Forráskiad. Berkes József – Kántás Balázs – Szabó Piroska – Szerényi Ildkió), Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár – L’Harmattan Könyvkiadó, 2020, 150 p.

Folyóirat-szerkesztés:

 • Könyvtári Figyelő (rovatszerkesztő). Évente 4 szám. (2018 júliusától)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Berkes József – Kántás Balázs – Szabó Piroska – Szerényi Ildkió: A dinárhamisítók nyomában: Bicskey Elek vajdasági magyar tanító pénzhamisítási ügye, 1928–1929. In A dinárhamisítók nyomában: Bicskey Elek vajdasági magyar tanító pénzhamisítási ügye, 1928–1929. (Forráskiad. Berkes József – Kántás Balázs – Szabó Piroska – Szerényi Ildkió), Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár – L’Harmattan Könyvkiadó, 2020, 7–63.

Egyéb írások:

 • Bódog András – Szabó Piroska: Túl a horizonton: Online beszélgetéssorozat a könyvtárügy nemzetközi pionírjaival, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2020/6, 27–35.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 

Szabóné Kozma Katalin

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A gyermekek számára készült moralizáló történetek a 19. század elején mint a felnőttkori társadalmi szerepek előkészítői. In Művelődés, műveltség, minőség. (Szerk. Pelesz Nelli), Szeged, Radnóti Szegedi Öröksége Alapítvány, 2020, 67-80.
 • Döbrentei Gábor A' kis Gyula könyve című műve két kiadásának összehasonlító elemzése. In A tudomány ekként rajzolja világát: Irodalom, nevelés és történelem metszetei II. (Szerk. Fodor József Péter - Mizera Tamás - Szabó P. Katalin), Bp., DOSZ - OPKM, 2020, 166-187.

Konferencia-előadások:

 • A 19. század eleji gyermekkönyvek szülőszerepei, "Mi és a tudomány jövője", a XXIII. Tavaszi Szél Konferencia, Bp., DOSZ, 2020. október 16.
 • Die Vorbereitung der Mädchen und Jungen auf die späteren sozialen Rollen durch die moralischen Erzählungen, Beobachtungen anhand ungarischer Texte, "Moralische Erzählungen im späten 18. Jahrhundert, Übersetzung, Verbreitung und europäische Rezeption" c. konferencia, Namur, Université de Namur, Faculté de Philosophie et Lettres, 2020. október 21-23.
 • A gyermekek jövőképe a felvilágosodás korának iskolai és házi használatra szánt művei alapján, "Család a nevelés és az oktatás fókuszában", XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debrecen, Debreceni Egyetem - MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság - Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, 2020. november 5-7

 

Szebelédi Zsolt

 

Egyéb írások:

 • Ki volt Mátyás király udvari bolondja? 2020, blogbejegyzés (nemzetikonyvtar.blog.hu)
 • Baljós égi vándorok? Jacob Schnitzler üstökösökről szóló munkája a Régi Nyomtatványok Tárában. 2020, blogbejegyzés (nemzetikonyvtar.blog.hu)

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • Novellagyűjtemény a mesés Keletről. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 111–111.
 • Heltai Gáspár krónikája. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 113–113.
 • Az első magyar nyelvű botanikai szakkönyv a 16. századból. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 117–117.
 • A vizsolyi biblia. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 122–123.
 • Pécsi Lukács fordításai Szent Ágoston műveiből. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 125–125.
 • Balassi Bálint és testvére halálára írt költemények. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 127–127.
 • Verses társadalomkritika. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 133–133.
 • Az első magyar nyelvű katolikus Biblia. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 137–137.
 • Értekezés a legfőbb jóról. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 141–141.
 • A híres lócsei naptárak egyike. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 143–143.
 • Gersei Pethő Gergely krónikája. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 163–163.
 • Árgirus királyfi históriája. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 167–167.
 • Az első magyar nyelvű kertészeti szakkönyv. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 169–169.
 • Fortunatus kalandjai. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 173–173.
 • Az ónódi országgyűlés törvénycikkei. In Todoreszku. Egy kivételes könyvtár kincsei. (Ed. Varga Bernadett) Budapest, 2020, 181–181.

Egyéb publikáció:

 • Caspar Ursinus Velius Lajos király haláláról és Magyarország bukásáról. In Kasza Péter (Szerk.), Caspar Ursinus Velius: Lajos király haláláról és Magyarország bukásáról. / Caspar Ursinus Velius: De interitu regis Ludovici et clade Hungariae : Egy elveszettnek hitt beszámoló a mohácsi csatáról / A Long-Lost Report about the Battle of Mohács. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont–Országos Széchényi Könyvtár, 125–141.
 • Michael Brutus Magyar Históriája 1490–1552. In Farkas Gábor Farkas, B. Szabó János (Szerk.), Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 434–439.
 • Frangepán Kristóf levele a szlavónia nemeseihez. In Farkas Gábor Farkas, B. Szabó János (Szerk.), Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 126–127.
 • I. Szulejmán levele Andrea Gritti velencei dózséhoz. In Farkas Gábor Farkas, B. Szabó János (Szerk.), Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 134–136.
 • Konzisztoriális akta Magyarország mohácsi vereségéről : 1526 szeptember 28. In Farkas Gábor Farkas, B. Szabó János (Szerk.), Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 174–174.
 • Konzisztoriális akta Magyarország pusztulásáról és a király haláláról, 1526 október 1. In Farkas Gábor Farkas, B. Szabó János (Szerk.), Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 178–178.
 • Konzisztoriális akta Szapolyai János leveléről, 1527 január 7. In Farkas Gábor Farkas, B. Szabó János (Szerk.), Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020,
 • Paulus Iovius, A Mohácsi ütközet és a csatát követő események. In Farkas Gábor Farkas, B. Szabó János (Szerk.), Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 384–387.
 • Jan Tomás Pesina z Cechorodu, Ucalegon. In Farkas Gábor Farkas, B. Szabó János (Szerk.), Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 479–480.
 • Jan Tomás Pesina z Cechorodu, Mars Moravicus. In Farkas Gábor Farkas, B. Szabó János (Szerk.), Örök Mohács : Szövegek és értelmezések. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 485–491.
 • Zsinati akták. In Damásdi Zoltán (Szerk.), Az 1863. évi pécsi egyházmegyei zsinat. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 208–237.
 • Függelék. In Damásdi Zoltán (Szerk.), Az 1863. évi pécsi egyházmegyei zsinat. Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 280–289.
 • Jegyzetek. In Tüskés Gábor (kiad.), Francois II. Rákóczy: Confession d'un pécheur. Paris, Honoré Champion, 2020.

 

Szovák Márton

 

Szerkesztett kötet:

 • Vestigia III. Italianista tanulmányok a magyar humanizmus és a tizenöt éves háború idejéről. (Szerk., Domokos György, W. Somogyi Judit, Szovák Márton), Bp., Balassi Kiadó, 2020, 263.
 • Three Early Modern Commentaries on Persius: Ioannes Murmellius', Hadrianus Turnebus' and Nicodemus Frischlin's Commentaries on Persius with Hermannus Buschius' Letter on Persius' Satires. (Szerk., Szovák Márton, Takács László, Tuhári Attila), Piliscsaba-Bp., Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Szent István Társulat, 2020, XXV+216.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Újabb adatok Csulai Móré Fülöp diplomáciai pályájához. In Vestigia III. Italianista tanulmányok a magyar humanizmus és a tizenöt éves háború idejéről. (Szerk., Domokos György, W. Somogyi Judit, Szovák Márton), Bp., Balassi Kiadó, 2020, 197-215.
 • Magyar arckép olasz tükörben. In Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben (Szerk., Bajáki Rita; Báthory Orsolya), Bp., MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2020, 157-178.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Jean Gerson Buzdítása: Pontosítás a CIH 1422 leírásához, Magyar Könyvszemle, 2020/2, 138-141.

Egyéb írások:

 • Gyarapítottam is, meg nem is. OSZK blog, 2020.

Konferencia-előadások:

 • A hungarikakutatás kihívásai Itáliában és Magyarországon, #hagyomány #történelem #innováció c. konferencia, Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2020. január 17.
 • Egy magyar arckép Benedetto Chiarello SJ erkölcsi tükrében, Olasz hatás a magyar lelkiségre c. Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport felolvasóülés, Budapest, PPKE BTK, 2020. január 30.
 • Vendégoldalak, Közvetítők és közvetítés c. "Az értelmezés hatalma” módszertani konferencia junior kiadása, Budapest, MTA BTK ITI, 2020. szeptember 22.

Egyéb publikáció:

 • A mohácsi csatára vonatkozó részletek Marin Sanudo naplójából. (Ford.: Szovák Márton, Domokos György, Dalloul Zaynab) In Örök Mohács: Szövegek és értelmezések. (Szerk., B. Szabó János, Farkas Gábor Farkas), Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 26-28, 36-37, 39-40, 43, 46, 54-55, 57-58, 60-61, 65, 67-69, 71, 75, 86, 88, 97, 103-104, 107-108, 110, 114-115, 117, 120-126, 130, 138, 140, 142-148, 152, 155, 158, 160, 163-167, 173-174, 199-200, 216-218.
 • A király indulásának rajza Budáról a Török ellen 1526-ban, illetve az emberek és az ellátmány, amelyet magával vitt. Buda, 1526. július 20. (Ford.: Szovák Márton) In Örök Mohács: Szövegek és értelmezések. (Szerk., B. Szabó János, Farkas Gábor Farkas), Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 92-93.
 • I. Szulejmán levele Andrea Gritti velencei dózséhoz. 1526. szepzember 5-6.[?]. (Ford.: Szebelédi Zsolt, Szovák Márton) In Örök Mohács: Szövegek és értelmezések. (Szerk., B. Szabó János, Farkas Gábor Farkas), Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 134-136.
 • Giovanni Nicolò Doglioni: Magyarország. 1595 (részlet). (Ford.: Szovák Márton) In Örök Mohács: Szövegek és értelmezések. (Szerk., B. Szabó János, Farkas Gábor Farkas), Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 440-441.
 • Cesare Campana: A keresztények és törökök, illetve a törökök és a perzsák közt zajló háborúk történeti összefoglalója. 1597 (részletek). (Ford.: Szovák Márton) In Örök Mohács: Szövegek és értelmezések. (Szerk., B. Szabó János, Farkas Gábor Farkas), Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 442.
 • Ciro Spontone: Magyarország királyainak cselekedetei. 1601 (részlet). (Ford.: Szovák Márton) In Örök Mohács: Szövegek és értelmezések. (Szerk., B. Szabó János, Farkas Gábor Farkas), Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 443-444.
 • Alberto Lazzari: Okok és ügyek, melyek a legfontosabb háborúkhoz, illetve királyságok, köztársaságok, államok és uralmak változásaihoz vezettek Európában, Ázsiában és Afrikában az 1494. évtől a jelenig. 1669 (részlet). (Ford.: Szovák Márton) In Örök Mohács: Szövegek és értelmezések. (Szerk., B. Szabó János, Farkas Gábor Farkas), Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 481-485.
 • Federico Ghislieri: A felséges Károly Emánuel savoyai hercegnek ajánlott katonai tárgyú beszédei, melyekben először is elutasítja a kopja használatát, egy újfajta katonasággal a török erők ellen. 1618 (részlet). (Ford.: Szovák Márton) In Örök Mohács: Szövegek és értelmezések. (Szerk., B. Szabó János, Farkas Gábor Farkas), Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 542-543.
 • Benedetto Chiarello: Erkölcsi megfontolások tragikus eseményekről - Lajos, aki mocsárba fulladt. 1688 (részlet). (Ford.: Szovák Márton) In Örök Mohács: Szövegek és értelmezések. (Szerk., B. Szabó János, Farkas Gábor Farkas), Bp., Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 547-549.
 • Anonymi auctoris sive Hadriani Turnebi commentarii in A. Persii Flacci Satyras. (A forráskiadást készítette: Szovák Márton) In Three Early Modern Commentaries on Persius: Ioannes Murmellius', Hadrianus Turnebus' and Nicodemus Frischlin's Commentaries on Persius with Hermannus Buschius' Letter on Persius' Satires. (Szerk. Szovák Márton, Takács László, Tuhári Attila), Piliscsaba-Bp., Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete, Szent István Társulat, 2020, 89-140.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • NKFIH K 128797 „XIV–XVI. századi magyar történelmi és irodalmi források Olaszország levéltáraiban és könyvtáraiban” - kutatócsoporti tag
 • ÚNKP-19-3-I-PPKE-66 „Csulai Móré Fülöp alakja a legújabb olasz források tükrében” - egyéni kutatási ösztöndíj

 

Szvorényi Róbert

Kritikák, recenziók:

 • Veits Marchthallers Beschreibung Ungarischer Sachen von A(nno) 1588. (Veit Marchthaler magyar dolgainak leírása az 1588. évtől. Fordította, sajtó alá rendezte és bevezette Németh S. Katalin. Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2020, 208 p.) Magyar Könyvszemle (136)2020, 277-282.

 

 

Tóth Anna Judit

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • „Kísértetjárda fürdők a késő ókorban” In Test és társadalom a patrisztikus korban. (Szerk.: Sághy Marianne), Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 2020, [Studia patrum 9] 182-195.
 • Dionysus and his Doppelgängers at John Lydus. In Initiation into the Mysteries.(Szerk.: Daróczi A. – Sepsi E. – Vassányi M.), Bp., KRE– L’Harmattan, 2020, 93-104.
 • Álarcos ünnepi felvonulások az ókorban. In Tánc és szakralitás. Tanulmányok a rituális táncok világából. (Szerk.: Péterbencze Anikó), Bp., Csángó Fesztivál Alapítvány,  2020. 43–56.  

Kritikák, recenziók:

 • (Pócs,  Éva (ed.): The Magical and Sacred Medical World. 2019, Cambridge Scholars.) In María Palleiro--Éva Pócs (eds.): Verbal Charms and Narrative Genres. Acta Ethnographica Hungarica 64(2).Thematic issue, 2019, 520-523.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Fehér Bence: Menandrosz protector töredékei. (lektorálta: Tóth Anna Judit) Bp., Magyarságkutató Intézet, 2019.

Konferencia-előadások:

 • Komáromi Csipkés György a nyelvek keletkezéséről. II. Ősi írásaink konferencia. MKI, 2020 december 10-11.

 

Tóth Máté

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Könyvtári Figyelő (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2015-től)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Tóth, Máté ; Audunson, Ragnar ; Hobohm, Hans-Cristoph: LAM Professionals and the Public Sphere In: Audunson, Ragnar; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (szerk.) Libraries, Archives and Museums as Democratic Spaces in a Digital Age. Berlin, Németország : De Gruyter Saur, (2020) pp. 165-184. p.
 • Tóth, Máté: Organization and Funding of Digitization in the Visegrád Countries In: Audunson, Ragnar; Andresen, Herbjørn; Fagerlid, Cicilie; Henningsen, Erik; Hobohm, Hans-Christoph; Jochumsen, Henrik; Larsen, Håkon; Vold, Tonje (szerk.) Libraries, Archives and Museums as Democratic Spaces in a Digital Age. Berlin, Németország : De Gruyter Saur, (2020) pp. 111-132. p.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Tóth, Máté: Az ALMPUB projekt = KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 66 : 2 pp. 343-350. p. (2020)
 • Tóth, Máté: Olvasás- és könyvtárhasználati kutatások a Könyvtári Intézetben = KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 66 : 2 pp. 241-250. p. (2020

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja. Módszertani útmutató a közösségi részvételen alapuló működtetéséhez. Szerk. Arapovics Mária, Beke Márton, Dóri Éva, Tóth Máté. Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás. EFOP-1.3.1-15-00001. Budapest, 2019.

Konferencia-előadások:

 • Tóth Máté: Mit olvasunk? Mennyit olvasunk? = Reading and Writing literary texts in the Age of Digital Humanities Olvasás és írás a digitális bölcsészet korában. Multiplikációs esemény – workshop és továbbképzés. 2020. október 26-27. PPKE BTK.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. heti 6 óra

 

Tóth Zsuzsanna

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Hogyan kötötték be Nagylucsei Orbán pszaltériumát? In: Hende, Fanni; Kisdi Klára; Korondi, Ágnes (szerk) "Mestereknek gyengyének": Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. Budapest, Magyarország: Országos Széchényi Könyvtár OSZK), Szent István Társulat, (2020) pp. 139-146. 8p

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Corvina-kötések az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében, ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 19, 2019, 7-18. magyar, 125-130. román nyelven

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • Tagja vagyok az OSZK Kötéstörténeti Munkacsoportjának

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Bizottságának tagja
 • Magyar Papír- és Vízjelkutatók Társaságának vezetőségi tagja

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött corvinák kötésének készítéstechnikája, önálló előadói est az Újpesti Közművelődési kör szervezésében az Újpesti Kulturális Központban., 2019. február 22.
 • A corvinák veretei és a karmos csattípus jelenléte Magyarországon. Arhitectura religioasă medievală din Transilvania / Középkori egyházi építészet Erdélyben, Conferință științifică internațională / Nemzetközi tudományos konferencia ediția a IX-a / IX. kiadás, 11–14 aprilie 2019 /2019. április 11–14. 2019., Szatmárnémeti
 • Könyv- és levéltári dokumentumok megőrzése és védelme. Műemlékvédelmi továbbképzés, 2019 április 25., Szabadka, Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának díszterme
 • Egy könyvről… XX. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia, Székelyudvarhely, 2019. szeptember 30 – október
 • Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött corvinák kötésének készítéstechnikája. Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka 2019. november 21-22.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

 

Túri Klaudia

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Changing the View – How to Rise the Seraphic Ardour in Ourselves, Presentation of a Seraphic Prognosticon. In Kniha 2020: Zborník o problémoh a dejinách kniznej kultúry (Szerk. Daniela Skulová), Martin, Slovenská narodná kniznicá, 2020, 122-132.
  https://online.fliphtml5.com/mdfbt/kgxe/#p=125

Egyéb írások:

Egyéb publikáció:

 • Johannes Michael Brutus Magyar Históriája 1490–1552, ford. Sánta, Sára; Szebelédi, Zsolt; Túri, Klaudia, in: Örök Mohács: Szövegek és értelmezések, szerk. Farkas, Gábor Farkas; B. Szabó, János, Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020, 434-439.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Előadás tartása (kisfilm) a Régi Nyomtaványok Táráról az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia diákjai számára (2020. december)

 

Varga Bernadett

 

Tudományos igényű honlap-szerkesztés:

Tanulmány, könyvfejezet:

Egyéb írások:

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • A refomáció irodalma (online előadás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent Tamás Akdémiájának szervezésében tartott előadás-sorozaton, 2020.november 24. 10.30–12.00)
 • A 16. századi magyar nyomdászattörténet és a reformáció (online előadás a Könyvtári Intézet által szervezett Muzeális könyvtári dokumentumok: megőrzés, nyilvántartás, szolgáltatás című kurzuson, 2020. december 2. 9.30–10.15)
 • A 17–18. századi magyar nyomdászattörténet és a katolikus megújulás (online előadás a Könyvtári Intézet által szervezett Muzeális könyvtári dokumentumok: megőrzés, nyilvántartás, szolgáltatás című kurzuson, 2020. december 2. 10.15–11.00)

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

 • Az 1681-ben lezajlott soproni királyné-koronázásról szóló unikális röplap kapcsán:
  • 2020. január. 08.: Kossuth Rádió, Napközben
  • 2020. január 08.: M5, Ez itt a kérdés
  • 2020. január 09.: Kossuth Rádió, Jó reggelt Magyarország!
  • 2020. január 13.: Hegyvidék Tv, Híradó
  • 2020. január 13.: Katolikus Rádió
  • 2020. január 31.: Demokrata (lásd a megjelent írást: https://demokrata.hu/kultura/barokk-bulvar-205270/)
 • A Régi Ritka honlap kapcsán:
  • 2020. november 11. Infó Rádió
  • 2020. november 19.: Manna FM, Reggeli Manna
  • 2020. november 26.: Katolikus Rádió

 

Vásárhelyi Judit

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2000-től)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Újabb könyvek Naprághy Demeter könyvtárából, Arrabona, 57 (2019), 73-96.

Egyéb írások:

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • 2017. július 1-től 2020. február 25-ig az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Támogatott Kutatócsoport vezetője.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • A Magyar Bibliatársulat Alapítvány Kuratóriuma
 • MTA BTK Reneszánsz-Barokk Kutatócsoport
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság
 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Egyetemi tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 2020. február 25-ig – 2020-ban már nem tanítottam.

 

Vasné Tóth Kornélia

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Kisgrafika (szerkesztőbizottsági tag és lektor, 2011-től). Évente 4 szám. 2019-től egyedüli szerkesztőként.

Tudományos igényű honlap-szerkesztés:

 • Magyar Ex libris - A magyar ex libris életet bemutató honlap szerkesztése, szövegek írása (2014-től)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Ponyvák Széchényi alapkönyvtárából az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár gyűjteményében (1770–1820), In. Köny­vek ma­gán­tu­laj­don­ban (1770–1820), szer­k. Dó­bék Ág­nes, Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 6. Bu­da­pest, Re­ci­ti Kiadó, 2020, 45–59., https://www.reciti.hu/wp-content/uploads/Rekonf_6_vn.pdf

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Krier Rudolf (1910–2000), Kisgrafika, 2020/1. sz., 9–10., http://www.kisgrafika.hu/ujsag/kisgrafika-2020-1.pdf
 • A száz éve elhunyt soproni nyomdász-kiadó, Röttig Odo (1883–1920) emlékezete, Magyar Grafika, 2020/1. sz., 67–71., https://mgonline.hu/system/articles/2386/articles_2386_original.pdf?1582...
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Id. Szentesi Flórián (1910–2000), Kisgrafika, 2020/2. sz., 9–11.
 • 100 éve hunyt el Röttig Odo soproni nyomdász-kiadó, ex libris gyűjtő, Kisgrafika, 2020/3. sz., 2–4.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Tóth Ervin (1910–1999), Kisgrafika, 2020/3. sz., 8–9.
 • A „tudományos búvár”, gyűjtő id. Szinnyei József emlékére, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2020/7–8. sz., 68–73., https://epa.oszk.hu/01300/01367/00330/pdf/EPA01367_3K_2020_07-08_068-073...
 • 50 éve történt. A XIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszus hazánkban, Kisgrafika, 2020/4., 8–10.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Kertész Dénes (1930–1993), Kisgrafika, 2020/4., 11–12.

Kritikák, recenziók:

 • Geológiával és bányászattal kapcsolatos ex librisek, Kisgrafika, 2020/1. sz., 14.
 • Lippóczy Norbertre emlékezve. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2018–2019., Kisgrafika, 2020/1. sz., 14.
 • Vén Zoltán legújabb albuma (2019), Kisgrafika, 2020/2. sz., 14.
 • A „Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon” újabb kötete, Kisgrafika, 2020/3. sz., 11–12.
 • DEG Jahrbuch 2020, Kisgrafika, 2020/4. sz., 14–15.

Egyéb írások:

 • Kékesi László simontornyai centenáriumi kiállítása, Kisgrafika, 2020/1. sz., 3–5.
 • Nemzetközi ex libris pályázat és kiállítás Szabadkán, Kisgrafika, 2020/1. sz., 12.
 • A 38. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus (2020) programterve, Kisgrafika, 2020/1. sz., 13.
 • Lapszemle, Kisgrafika, 2020/1. sz., 13.
 • Bemutatkozik Bugyi István József grafikusművész, Kisgrafika, 2020/2. sz., 5–9.
 • Az ex libris gyűjtés fogalomtára IV., Kisgrafika, 2020/2. sz., 11.
 • Hírek, Hommage à Nagy László Lázár, Kisgrafika, 2020/2. sz., 12.
 • Lapszemle, Kisgrafika, 2020/2. sz., 13.
 • „Vasakarat – sikert arat”. Vastagh Gyula műgyűjteményéről az Országos Széchényi Könyvtár ex librisei kapcsán, OSZK blog, 2020. 05. 06., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/05/06/_vasakarat_sikert_arat
 • „Nagy magyarok emlékének”. Mátyás király lovas szobra ex librisen, OSZK blog, 2020. 07. 13., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/07/13/_nagy_magyarok_emlekenek_maty...
 • Ötven éve hunyt el a soproni ex libris élet kiemelkedő alakja, Csatkai Endre, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2020/5, 46–49., https://epa.oszk.hu/01300/01367/00328/pdf/EPA01367_3K_2020_05_46-49.pdf
 • „Itthonom Baranya, otthonom Kalotaszeg”. Bálint Ferenc grafikus 60 éves, Kisgrafika, 2020/3. sz., 7.
 • Az ex libris gyűjtés fogalomtára V., Kisgrafika, 2020/3. sz., 9–10.
 • Lapszemle, Kisgrafika, 2020/3. sz., 11.
 • Beszámoló a KBK 2020. július 25-i tisztújító közgyűléséről, Kisgrafika, 2020/3. sz., 12–13.
 • Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 1. rész, OSZK blog, 2020. 09. 08., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/09/08/ex_libris_gyujtok_gyujtemenye...
 • Arady Kálmán – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 2. rész, OSZK blog, 2020. 10. 06.,https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/10/06/arady_kalman_ex_libris_gyujtok_gyujtemenyek_2_resz
 • Metszetek – illusztrációk – álmok, Kisgrafika, 2020/4. sz., 3–4. (a kiskunhalasi  kiállítás megnyitószövege)
 • Bemutatkozik Kapolcsi Kovács Csaba ajkai grafikusművész, Kisgrafika, 2020/4. sz., 6–7. (interjú)
 • FISAE-kongresszus helyett online kiállítás, Kisgrafika, 2020/4. sz., 12.
 • Lapszemle, Kisgrafika, 2020/4. sz., 14.
 • Balogh Ferenc – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 3. rész, OSZK blog, 2020. 11. 03., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/11/03/balogh_ferenc_ex_libris_gyujt...
 • Metszetek – illusztrációk – álmok. Palásti Erzsébet kiállítása Kiskunhalason, Magyar Grafika, 2020. november, 52–55.
 • Békés István – Ex libris gyűjtők, gyűjtemények. 4. rész, OSZK blog, 2020. 12. 01., https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2020/12/01/bekes_istvan_ex_libris_gyujto...
Konferencia-előadások:
 • Széchényi Ferenc alapkönyvtára. Vásári ponyvák a nemzeti nyelv és az olvasás szolgálatában (1770–1820), "Könyvek magántulajdonban" c. tudományos konferencia, Bp., MTA Könyvtár és Információs Központ, 2020. március 6.
 • Invokáció Vénuszhoz – szerelem az ex libriseken, az "Erósz, a szerelem szemiotikája" (Semiotica Agriensis, 19.) című online konferencia, 2020. szeptember 26.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • A Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Bizottsága Könyvtörténeti Munkabizottságának tagsága (2018–).

Kiállítás-rendezés:

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • 2020. szeptember 11. Metszetek – illusztrációk – álmok (Palásti Erzsébet kiállításának megnyitása), Csipkeház és Csipkemúzeum, Kiskunhalas

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

Vilcsek Andrea

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • ’Hungarian Bookbindings of the incunabula period’, in Anette Hagan (ed.), Incunabula across Europe, Leiden, Brill, [megjelenés alatt].

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • Az MTA Művelődéstörténeti Bizottság Könyvtörténeti Munkabizottságának tagja
 • A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztálya elnökségi tagja
 • A CERL Bookbindings Working Group tagja

 

Visy Beatrix

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • „melyik a csont és melyik a márvány” – A Világpor két kiadásáról, avagy homo totus a malomban / „which is of bone and which is of marble?” – on the two Editions of Világpor, or Homo Totus in the Mill = Kánon és komparatisztika, A kánonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban, szerk. Szávai Dorottya – Földes Györgyi, Gondolat, Budapest, 2020, 312–319.
 • Mondd, hogy csíííz! – Fénykép mint „valóság”, fénykép mint (fikciós) kép szerepe, használata kisgyermekkorban = Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén meghirdetett, 2020. május 8-i konferencia tanulmánykötete, szerk Balog Edit, Basch Éva et. all, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Szeged 2020, 211–223.
 • Súlyos határsértés. Határhely(zet)ek, identitáshatárok Tolnai Ottó Szeméremékszerek című regényében = Transzkulturalizmus és bilingvizmus, szerk. Hegedűs Orsolya, Németh Zoltán, N. Tóth Anikó, Petres Csizmadia Gabriella, Nitra, 2019, 183–192.
 •  „Hullani kezdtek hullani a semmi stukatúrjai” – A poézis őrleménye Tolnai Ottó Világpor című kötetében = Töredéktől Töredékig, szerk. Kovács Eszter, Visy Beatrix, BScA 12., Bp., Gondolat – OSZK, 2021. [megjelenés előtt]

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Vénuszdomb, Bódi Katalin: Éva születése, Alföld, 2020/6, 94–99.
 • "pillantás útján terjed": Apokalipszis Saramago "Vakság" című disztópiájában, PRAE: irodalmi folyóirat, 2020/2. 74-87.

Kritikák, recenziók:

 • ÉS-Kvartett – Mécs Anna Kapcsolati hiba című novelláskötetéről, ÉS, 2020/49. szám, 2020. december 4.
 • ÉS-Kvartett – Tompa Andrea Haza című regényéről, ÉS, 2020/45. szám, 2020. november 6.
 • Gyülekező a Trevi-kútnál, Nádasdy Ádám: A szakállas Neptun, ÉS 2020/ 34. szám, 2020. augusztus 19.
 •  „Right Here Waiting For You”, Szilasi László: Kései házasság, ÉS, 2020/36. szám, 2020. szeptember 4.
 •  „Különös küldetésem” Wirth Imre: Lementem egy üveg borért Hajnóczynak, ÉS, 2020/30. szám, 2020. július 24.
 • "Feltámasztani? Lehet ilyet?", Láng Zsolt: Bolyai, Jelenkor 2020/7–8, 848–852.
 • Ex libris, Kabai Csaba: Árnyékboksz, Kemenes Henriette: Odú, Ozsváth Zsuzsa: Előző részek, Székely Örs: ostinato, ÉS, 2020/47. szám, 2020. november 20.
 • Mennyezet és padló: Erdődy Edit: A lélek színpadán, ÉS, 2020/9. szám, 2020. február 28.
 • Ki akar jobb jegyet nyelvjárástanból? Mucha Dorka: Puncs, Jelenkor, 2020/2, 221–224.
 • ÉS-kvartett Babarczy Eszter A mérgezett nő című novelláskötetéről, ÉS, 2020/10. szám, 2020. március 6.
 • Pedig latrokkal is játszott, Bruno Vieira Amaral: Ma velem leszel a paradicsomban, ÉS, 2020/25. szám, 2020. június 19.
 • Elmondom, mid vagyok, mid nem, Győrfi Kata: Te alszol mélyebben, ÉS, 2019/51-52, 2019. december 19.
 • ÉS-kvartett – Bereményi Géza Magyar Copperfield című regényéről, ÉS, 2020/23. szám, 2020. június 5.
 • ÉS-kvartett – Láng Zsolt Bolyai című regényéről, ÉS, 2020/19. szám, 2020. május 8.
 • ÉS-kvartett – Barnás Ferenc Életünk végéig című regényéről, ÉS, 2020/14. szám, 2020. április 3.
 • ÉS-kvartett – Moesko Péter Megyünk haza című novelláskötetéről, ÉS, 2020/6. szám, 2020. február 7.
 • ÉS-kvartett – Berta Ádám Nem attól vizes a hal című regényéről, ÉS, 2019/49. szám, 2019. december 6.

Egyéb írások:

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Erdődy Edit: A lélek színpadán című posztumusz kötetének bemutatója, 2020. január 27. Írók Boltja

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • PPKE, Biblioterápia szakképzés, tantárgy: Befogadáslélektan, irodalompszichológia

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Móricz Zsigmond Alkotói Ösztöndíj, bíráló bizottsági tag
 • Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíj, bíráló bizottsági tag

 

Zichy Mihály

 

Konferencia-előadások:

 • Az Apponyi-kastély kincsei. Előadás Radványi Orsolyával együtt a Magyar Történellmi Családok Egyesületének "A magyar történelmi családok Trianon tükrében" c. konferenciáján. . Pest Megyei kormányhivatal. 2020. szeptember 18.
 • Vorkuta: a bányászváros a sztálini múlt árnyékában. Kiállításmegnyitó előadás "Kényszeermunkatáborok a Szovjetúnióban - magyarok a táborokban. Gondolatok az államról" címmel. A Gulág Alapítvány és a Történelmi Családok Egyesülete támogatásával Borromeo Szent Károly Katolikus Kör KultKör sorozatában. Bp. 17. k. XV. u. 2. 2020.február 29.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • „Zichy József utazásai 1875–76 és 1877” Előadás a Magyar Történelmi Családok Egyesülete klubestjén (Budai Polgári Casino helyiségében Budapest, I. ker., Hunyady János út 8.).

 

Zsupán Edina

 

Szerkesztett kötet:

 • Zsupán Edina (szerk.) „Az ország díszére” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2020.

Tudományos igényű honlap-szerkesztés:

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A Corvina könyvtár budai scriptorai. In: „Mestereknek gyengyének.” Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára, szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója 2020, 125–137.
 • Johann Schwartzkopfs Bibliotheksbeschreibung und die höfische Repräsentation Hezog Augusts: Einleitung zur digitalen Ausgabe (hg. und übers. von Christian Heitzmann und Thomas Stäcker, Editiones Electronicae Guelficae)
 • „Bibliotheca Corvina”, in: Demystifying Central Europe. Bohemia, Hungary and Poland from the 7th to the 16th century, ed. par Marie-Madeleine de Chevins, Paris: Passés composés, 2021.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Zsupán Edina: A szövegalkotás tényezői Janus Pannonius Apophthegmata-fordításában ItK 2020. 472-495.

Egyéb írások:

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • Q. Curtius Rufus: Nagy Sándor (Res gestae Alexandri Magni), ELTE EK, Cod. Lat. 4. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Bp., OSZK, 2020, Kat. B1, 172–173.
 • Johann von Königsbeg (Regiomontanus): 63 szabály az „első mozgató” táblázatához (Canones LXIII in tabulam primi mobilis), Bp., OSZK, Cod. Lat. 412. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. B2, 174–177.
 • Johann von Königsberg (Regiomontanus): Ptolemaeus Almagestjének kivonata (Epitome Almagesti), Bécs, ÖNB, Cod. 44. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. B3, 178–181.
 • [Ekler Péter társszerzőségében] Georgius Trapezuntius: Rétorika (Rhetoricorum libri V), Bp., OSZK, Cod. Lat. 281. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. D6, 216–219.
 • [Zsoldos Endre társszerzőségében] Ptolemaeus: Nagy Értekezés (Magna compositio – Almagest) Georgius Trapezuntius fordításában, Bécs, ÖNB, Cod. 24. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. d9, 224–227.
 • [Zsoldos Endre társszerzőségében] Johannes Tolhopff: Stellarium, Wolfenbüttel, HAB, Cod. 84.1 Aug. 2o. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. d10, 228–231.
 • Pseudo-Aristeas: Levél Philocrateshez a Septuaginta fordításáról (Epistula ad Philocratem), München, BSB, Clm 627. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. d11, 232–234.
 • Beda Venerabilis: A dolgok természetéről (De natura rerum) – L. A. Seneca: Természettudományos kérdések (Naturales quaestiones), München, BSB, Clm 175. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Bp., OSZK, 2020, Kat. e7, 266–269.
 • M. T. Cicero: Verres ellen mondott beszédek (In Verrem orationes VII), Bp., ELTE EK, Cod. Lat. 2. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. F2, 292–294.
 • Scriptores Historiae Augustae és más művek, Bp., ELTE EK, Cod. Lat. 7. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. F5, 303–305.
 • Silius Italicus: A második pun háború (De secundo bello Punico libri XVII), Bp., ELTE EK, Cod. Lat. 8. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. F6, 306–308.
 • Eusebius Krónikájának második könyve (Chronikoi Kanones) Szent Jeromos latin fordításában, Bp., ELTE EK, Cod. Lat. 5. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. F8, 313–315.
 • Eusebius: Evangéliumi felkészülés Georgius Trapezuntius fordításában (De evangelica praeparatione libri XIV per Georgium Trapezuntium traducta), Bp., ELTE EK, Cod. Lat. 6. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. F9, 316–317.
 • [Rozsondai Marianne társszerzőségében] Flavius Philostratos: Hőstörténet, Képek, Szofisták életrajzai, Levelek (Heroica, Imagines, De vitis sophistarum, Epistolae), Bp., OSZK, Cod. Lat. 417. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. G1, 340–344.
 • Nagy Szent Vazul: Eunomius ellen a Fiúisten és a Szentlélek istenséféről – A Szentlélekről (Adversus Eunomium de divinitate filii et spiritus sancti – Ad Amphilochium de spiritu sancto adversus Eunomium), Bp., OSZK, Cod. Lat. 415. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. H1, 362–364.
 • C. M. Victorinus: Kommentár Cicero De inventionéjéhez (Commenta in Ciceronis Rhetorica), Bp., OSZK, Cod. Lat. 370. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. H2, 365–368.
 • Flavius Blondus: Az újraálmodott Róma (Roma Instaurata). Győr, Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Armadio I, No 1. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. H3, 369–371.
 • Konrad von Mure: Epikus költemény az istenek származásáról (Genealogia deorum) és más művek, Bp., OSZK, Cod. Lat. 423. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. H9, 393–395.
 • [Ekler Péter és Rozsondai Marianne társszerzőségében] Georgius Trapezuntius: Grammatica. Bp., OSZK, Cod. Lat. 428. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. H10, 396–398.
 • Isocrates beszédei, Bp., OSZK, Cod. Lat. 430. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. H11, 399–401.
 • [Rozsondai Marianne társszerzőségében] Xenophón művei Francesco Filelfo fordításában, Bp., OSZK, Cod. Lat. 422. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. H13, 405–407.
 • [Janzsó Miklós társszerzőségében] Quintilianus: Szónoklattan (Institutio oratoria), Bp., OSZK, Cod. Lat. 414. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. H19, 421–423.
 • Cyrillus Alexandrinus: A Szentháromságról (Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate), Bp., OSZK, Cod. Lat. 358. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. H20, 424–425.
 • Nagy Szent Vazul: Szentbeszédek a teremtéstörténetről (Homiliae in Hexaemeron), Bp., Cod. Lat. 426. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. H21, 426–428.
 • [Rozsondai Marianne társszerzőségében] Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata (Epitome rerum Ungaricarum), Bp., OSZK, Cod. Lat. 249. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. I1, 430–434.
 • [Rozsondai Marianne társszerzőségében] Nicolaus de Mirabilibus: Az eleve elrendelésről (De praedestinatione), Bécs, ÖNB, Cod. 1566. In: Zsupán E. (szerk.): „Az ország díszére.” A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Kat. I3, 438–440.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • 2016 - NKFI H K 120495: A reneszánsz művészet Magyarországon (székhelye: MTA BTK, Művészettörténeti Intézet; témavezető: Mikó Árpád)
 • 2019 - A bécsi corvinák komplex feldolgozása - az Österreichische Nationalbibliothek, az Österreichische Akademie der Wissenschaften és az OSZK közös programja

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Korondi Ágnes, Zsupán Edina, Az OSZK középkori és reneszánsz kódexeket bemutató tematikus honlapjai
 • Webinarium, 2020. december 15., 17.00 (online)
 • Magyar könyvkultúra a 15. században: a Corvina könyvtár
 • Muzeális könyvtári dokumentumok: megőrzés, nyilvántartás, szolgáltatás, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2020. december 1–3. (online)