Munkatársak publikációi, előadásai 2016-ban

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Bakonyi Zsuzsanna

Bánfi Szilvia

Bárány Zsófia

Baróthy Zoltán

Bíró Csilla

Bognár Noémi Erika

Boka László

Boreczky Anna

Borvölgyi Györgyi

Csillag Katalin

Dalloul Zaynab

Dancs Szabolcs

Danku György

Deák Eszter

Ekler Péter

Elbe István

Eörsi László

Érdi Marianne

Farkas Gábor Farkas

Földesi Ferenc

Golub Xénia

Hangodi Ágnes

Heltai János

Hoffmann Gizella

Illyés Boglárka

Jávorka Brigitta

Kelemen Éva

Keller Márkus

Kertész Balázs

Kis Domokos Dániel

Kovács Eszter

Kőrösi Zsuzsanna

Lénárt István

Lipthay Endre

Madas Edit

Mann Jolán

Matolay Katalin

Mikusi Balázs

Nagy Györgyi

Pap Ágnes

Pászti László

Patonai Anikó Ágnes

Perger Péter

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

Ráczné Radó Rita

Rainer M. János

 

Rajnai Edit

Rojas Mónika

Rózsafalvi Zsuzsanna

Samu Botond Gergő

Simon Bernadett

Sirató Ildikó

Somogyi József

Somlai Katalin

Szebelédi Zsolt

Szegő Iván Miklós

Szvorényi Róbert

Tabajdi Gábor

Tasnády Attila

Tóth Béla István

Tóth Máté

Tóth Zsuzsanna

Túri Klaudia

Varga Bernadett

Vasné Tóth Kornélia

Vesztróczy Zsolt

Visy Beatrix

Vizkeletyné Ecsedy Judit

Zichy Mihály


 

Bakonyi Zsuzsanna

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár zoológiai könyvei a 16–18. századból, Magyar Könyvszemle, 2016/4. (Bakonyi Gáborral közösen)

Kritikák, recenziók:

 • Karolina Anna Mroziewicz: Imprinting Identities, Illustrated Latin-Language Histories of St. Stephen's Kingdom (1488–1700). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. Magyar Könyvszemle, 2016/2, 237–240.
 • Karolina Anna Mroziewicz: Imprinting Identities, Illustrated Latin-Language Histories of St. Stephen's Kingdom (1488–1700). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. Hungarian Historical Review, megjelenés alatt

Konferencia-előadások:

 • A pyrausta halála – 16–18. századi zoológiai könyvritkaságok és bestsellerek a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban. Bakonyi Gáborral közösen. A Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának 1034. előadóülése. ELTE TTK, 2016. 10. 05.

 

 

Bánfi Szilvia

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A hatalmi harc áldozatául esett tipográfus Töltési István tragikus véget ért debreceni működéséről, és a meg nem valósult bibliakiadásról. In. Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományban és a művészetekben. (Szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2016, [Bibliotheca Scientiae et Artis IV. –sorozatszerk., Boka László], 34–43.
 • Binder János Fülöp metszetei a máriaradnai kegyképről a budai Landerer-nyomda kiadványaiban (17621771). (Szerk. Mikó Árpád), Művészettörténeti Értesítő, (65. kötet), 2016. 1. sz., 99–111.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A debreceni városi nyomda évszázadokat átölelő első korszaka, Magyar Grafika,  (60. évf.),  2016. 2. sz., 56–61.
 • A nagyszombati ábécéskönyv CISIO JANUS részének korábban nem ismert magyar nyelvű hónapversei, Irodalomtörténeti Közlemények (120. évf.), 2016. 1. sz., 72–79.

Konferencia-előadások:

 • Az első magyarországi ősnyomda. Andreas Hess budai műhelye (14721473), a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe alkalmából
  V. Ecsedy Judittal közösen tartott előadás, Bp., OSzK, 2016. szeptember 2-án és 4-én.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Nyomtatott és illusztrált magyar vonatkozású könyvek tipográfiai feltárása a 18. század második felében (17511780) c. NKFI-OTKA (K 104231 számú) pályázatban tagként.

 

 

Bárány Zsófia

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Vegyes házasságok és a sajtó Lonovics József római kiküldetése idején. In Véleménysajtótól a tömegsajtóig. Fejezetek a magyar újságírás történelméből 1848–1918. (Szerk. Klestenitz Tibor ‒ Paál Vince), Bp., MTA BTK, 2016, [Médiatudományi Könyvek. Sorozatszerk. Koltay András ‒ Klestenitz Tibor], [Megjelenés alatt]
 • A religio és nemzet elválaszthatatlansága. A bencés rend szerepe a modern Magyarország kialakulásában. In Collectanea Sancti Martini IV. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek értesítője 4. (Szerk. Dénesi Tamás ‒ Dejcsics Konrád OSB), Pannonhalma, 2016. [Megjelenés alatt]
 • Lonovics József és Eger. In Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből. Eger, Egri Főegyházmegyei Levéltár, 2016. [Megjelenés alatt]
 • „Fama volat. Lonovics József hírneve.” In Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére.(Szerk. Anka László ‒ Kovács Kálmán Árpád – Ligeti Dávid ‒ Makkai Béla – Schwarczwölder Ádám), Bp., KRE‒L’Harmattan, 2016. [Megjelenés alatt]

Konferencia-előadások:

 • Lonovics József egri érsek levelezéséből, „Emlékiratok, naplók és magánlevelezések mint az egyháztörténet-írás forrásai” c. tudományos konferencia, Egyháztörténészek 3. országos találkozója, Murga, MTA BTK, 2016. június 8–9.
 • 1840-41’s diplomatic negotiations of József Lonovics with the Holy See. „Empire and Diversity. The Habsburg Monarchy in the long 19th Century” Summer Academy. Tübingen, University of Tübingen, 2016. szeptember 15.
 • Az 183940. évi országgyűlés a bécsi nunciatúra híradásaiban, „Az információs nézőpont szerepe és lehetőségei a vallás, a vallási eszmék és az egyházak történetének kutatásában” c. tudományos konferencia, a Szegedi Információtörténeti Műhely ötödik konferenciája, Szeged, Agora Informatorium, 2016. október 19.
 • Országgyűlési Tudósítások és az Apostoli Szentszék (183940), „Zene és média, média és történelem” c. tudományos konferencia, Bp., MTA BTK, 2016. december 9.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Lonovics József szentszéki diplomáciai missziója” c. PhD értekezés munkahelyi vitája. Felkért hozzászólók: Fónagy Zoltán (MTA), Klestenitz Tibor (MTA), Pajkossy Gábor (ELTE), Soós István (MTA), Tóth Tamás (Róma‒PMI), ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár, 2016. június 23.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium alkotói pályázatának támogatása a „Lonovics József – Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolata a reformkorban”. c. kézirat megírására.  

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéken megbízott előadó a 2015/2016-os tanév második, és a 2016/2017-es tanév első félévében. Kurzuscím: A reformkori országgyűlések  a vallásügyi viták tükrében (1790–1848)
 • A Kodolányi János Főiskola Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszékén megbízott előadó a 2015/2016-os tanév második, és a 2016/2017-es tanév első félévében. Kurzuscím: Idegen nyelv és interkulturális kommunikáció nyelvi coaching 1.
 • Az ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszéken megbízott előadó a 2016/2017-es tanév első félévében. Kurzuscím: Fejezetek Magyarország történetéből és a tantárgy pedagógiája.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Résztvevő a „Chiamati al dialogo interreligioso – cosa significa oggi? Scuola Dialogo Interreligioso” c. nemzetközi nyári egyetemen. Castel Gandolfo, Center For Interreligious Dialogue. 2016. május 26–29.
 • Résztvevő az „Empire and Diversity. The Habsburg Monarchy in the long 19th Century” c. nemzetközi nyári egyetemen. Tübingen, University of Tübingen, 2016. szeptember 8–18.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • „184849 és az egység” c. ünnepi megemlékezés az 184849. évi forradalomról és szabadságharcról. Máriapoli Zánka 2016. Zánka, Erzsébet Üdülőközpont és Tábor, 2016. március 15. – Ünnepi beszéd

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • Bázisközösségek Magyarországon: Fokoláre Mozgalom. Rövid interjú (10 perc). (Szerk. Gőbel Ágoston ‒ Takács Ilona). Mária Rádió, Életige c. műsor, 2016. november 4.

 

 

Baróthy Zoltán

 

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Mifélék, novella, megj.: Műút online, 2016. július

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Károli Gáspár Református Egyetem BTK Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék Kreatív írás – szépirodalomírás tantárgy oktatása a 2015–2016/2. félévben
 • Károli Gáspár Református Egyetem BTK Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék Kreatív írás – reklámszövegírás tantárgy oktatása a 2015–2016/2. félévben
 • Károli Gáspár Református Egyetem BTK Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék Szépirodalomírás tantárgy oktatása a 2016–2017/1. félévben
 • Károli Gáspár Református Egyetem BTK Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék reklámszövegírás tantárgy oktatása a 2016–2017/1. félévben

 

Bíró Csilla

 

Szerkesztett kötet (teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben, szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, 2016. (Bibliotheca Scientiae et Artis 8.)

Tanulmány, könyvfejezet:

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

Kritikák, recenziók:

 • Corvina Augusta – hatalmi reprezentációra ítélve. Könyvismertető a Corvina Augusta. Die Handschriften des Königs Matthias Corvinus in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, hrsg. von Edina Zsupán unter Mitarbeit von Christian Heitzmann, Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae, 2014.(Supplementum Corvinianum III) kötetről, megjelenés alatt a Magyar Tudományban 
 • Recenzió az ItK 2016/4. (544–551 o.) számában az alábbi kötetről: Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások, szerk. Biró Annamária, Boka László, Nagyvárad–Budapest, Partium Kiadó, reciti, 2014, 348 l.

Konferencia-előadások:

 • Előadás az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport IX. Lelkiségtörténeti Konferenciáján (Barokk vallásos közösségek, Budapest, 2016. április 1–2.). Előadásom címe: Seneca Christianus a nagyszombati Boldogasszony Látogatása Társulat kiadványai között
 • Előadás a Szlovák Nemzeti Könyvtár "Libraries as a Phenomenon of Culture and Erudition" (11–13th, May, 2016, Martin) című konferenciáján. Előadásom címe: The work entitled Seneca Christianus among the editions of the Congregation of Visitation of Our Lady at Trnava
 • Előadás az OSZK Tudományos Ülésszakán, 2016. november 25-én: Coelius Gergely pálos szerzetes Énekek éneke-kommentárja mint a bibliai hermeneutika egyik példája

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Petőfi Irodalmi Múzeum, 2016. október 26. Amit tudni akarsz a sárkányokról (de sosem merted megkérdezni) – kerekasztal-beszélgetés, ahol a rejtőzködő lények nyomába eredünk Benedek Katalin (magyar népmese-katalógus 7 kötetének szerkesztője, MTA BTK Néprajzi Kutatóintézet, nyug. főmunkatársa), Bíró Csilla (OSZK, Régi Nyomtatványok Tára), Nagy András (író, egyetemi oktató), Kleinheincz Csilla (fantasy író, fordító), Orosz Katalin (klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta) és Trencsényi László (az egyfejű) segítségével.
 • Könyvbemutató 2016. nov. 9-én Kolozsváron: 'Petrarcha Ferenc: A jó szerencsének és a szerencsétlenségnek orvosságairól, Székely László fordítása (1760–1762)' – a Kolozsvár Társaság szervezésében
 • Könyvbemutató 2016. nov. 11-én Székelyudvarhelyen: 'Petrarcha Ferenc: A jó szerencsének és a szerencsétlenségnek orvosságairól, Székely László fordítása (1760–1762)' a Magyar Tudomány Napja alkalmából a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum szervezésében

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj 2014–2017

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Vendégelőadás Kolozsváron az EME I (Bölcsészet- Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya) és a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének szervezésében: Hésziodosz művei és a mitologikus hagyomány (2016. nov. 10.)

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • Petőfi Irodalmi Múzeum, Sárkányok mindig lesznek kiállítás 2016. március 27 – 2016. november 6. – a középkori egység szervezője.

 

Bognár Noémi Erika

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Bognár Noémi Erika, Tóth Máté: Tartalmi feltáró eszközök használata a magyarországi könyvtárakban, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2016. (25. évf.) 6. sz. 18–30. p.
 • Bognár Noémi Erika, Fehér Miklós, Somogyi József: Összefoglaló a Fogalmak, adatgyűjtési eljárások a könyvtári statisztikában című információs napról, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2016. (25. évf.) 8. sz. 28–36. p.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Bognár Noémi Erika: A 10 leggyakoribb hiba a statisztikai adatlap kitöltésénél, K 1.0 műhelynap: Fogalmak, adatgyűjtési eljárások a könyvtári statisztikában című műhelynap, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. június 16.
 • Bognár Noémi Erika: Rendezvényszervezés a könyvtárban, Könyvtár, ami összeköt – A 2016-os ösztöndíjasok programja a Könyvtári Intézetben, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. október 13.

 

 

Boka László

 

Szerkesztett kötet (teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • „Tipográfia régtől fogva”. A 450 éves nagyváradi nyomdászat története. (szerk. BOKA László – EMŐDI András) Argumentum–OSZK, Bp., 2016, 156.
 • Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 2. (szerk. BIRÓ Annamária – BOKA László) Partium Kiadó–reciti, Nagyvárad–Budapest, 2016, 332.
 • Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. (szerk. ifj. BERTÉNYI Iván – BOKA László – KATONA Anikó) Bibliotheca Nationalis Hungariae, Bp., 2016, 544.
 • Collectors and collections – The Treasures of the Collections in the National Széchényi Library. (ed. László BOKA – Lídia WENDELIN FERENCZY), OSZK–Kossuth Publishing House, Bp., 2016, 252.
 • Propaganda az I. világháborúban. Propaganda in World War I. – Kiállítási katalógus és tanulmánykötet (szerk. Ifj. BERTÉNYI Iván – BOKA László) Bibliotheca Nationalis Hungariae, Bp., 2016, 374.

Könyvsorozat-szerkesztés:

 • Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái. A Kriterion Kiadó és az Országos Széchényi Könyvtár közös könyvsorozata. Sorozatszerkesztő BOKA László és FILEP Tamás Gusztáv. (2016-ban 1 kötet)
 • Bibliotheca Scientiae et Artis. A Gondolat Kiadó és az OSZK közös könyvsorozata. (Az OSZK éves Tudományos Ülésszakjain elhangzott előadások válogatott, szerkesztett tanulmányaival) Sorozatszerkesztő BOKA László. (2016-ban 1 kötet)
 • Amor Librorum. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös fakszimile-sorozata. (2016-ban 1 kötet)
 • Nemzeti Téka. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös könyvsorozata. (Sorozatszerkeztő BOKA László és KÉGLI Ferenc) (2016-ban 2 kötet)

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • A Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottságának tag). (Évente 4 szám, 2010–)
 • A Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények (szerkesztőbizottsági tag). (Éves megjelenés, 2011–)
 • Az Irodalmi Magazin negyedéves irodalmi periodika (szerkesztőbizottsági tag). (Évente 4 szám, 2014–)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Nyomdászattörténeti körkép Nagyváradon a 20 század első felében. In „Tipográfia régtől fogva”. A 450 éves nagyváradi nyomdászat története. (szerk. BOKA László – EMŐDI András) Argumentum–OSZK, Bp., 2016. 105–156.
 • „A nekifeszült mentő-akarat”. Kuncz és az Erdélyi Helikon. In Kabán Annamária – Mózes Huba szerk. Honfoglaló, nagy írónemzedék. Az erdélyi Helikon írói közösség megalakulásának 90. évfordulójáról megemlékező miskolci tudományos konferencia előadásai. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016. 43–50.
 • „Énekek a nagy időkből”? – népszerű irodalmi antológiák a Nagy Háború idején. In ifj. Bertényi Iván – Boka László – Katona Anikó szerk., Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. OSZK, Bp., 2016. 337–362.
 • „Szellemi erupczió” – és hadi készülődések… A Budapesti Újságírók Egyesületének 1909-es Almanachja. In A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1909. [Reprint kiadás] OSZK–Argumentum, Bp., 2016. 17–43.
 • A szavak háborúja. In Ifj. Bertényi Iván – Boka László szerk., Propaganda az I. világháborúban. Kiállítási katalógus és tanulmánykötet. [közösen Rózsafalvi Zsuzsannával] Bibliotheca Nationalis Hungariae, Bp., 2016. 75–95.
 • The War of Words. In (Iván Bertényi Jr. – László Boka ed.) Propaganda in World War I. Exhibition catalogue, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Bp., 2016. 97–118.
 • Metafora, jelkép, devaláció? Hitek és értékpozíciók elvesztésének poétikai folyamata és a recepció felületes sémáinak paradoxona Szilágyi Domokos költészetének értékítéleteiben. In Palkó Gábor, Szilágyi Zsófia Júlia szerk., „Határincidens” Tanulmányok Szilágyi Domokosról. PIM Studiolo, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2016. 8–22.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Szellemi erupczió” – és hadi készülődések… A Holnap és a Budapesti Újságírók Egyesületének 1909-es Almanachja. Irodalomismeret, 2016/12.
 • Pacifisták a Nyugat körén kívül – két példa. (Dutka és Emőd). Várad, 2016/12.

 • Metafora, jelkép, devalváció? Hitek és értékpozíciók elvesztésének poétikai folyamata és a recepció felületes sémáinak paradoxona Szilágyi Domokos költészetének értékítéleteiben. Kortárs, 2016/3.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Előszó, In „Tipográfia régtől fogva”. A 450 éves nagyváradi nyomdászat története. (szerk. BOKA László – EMŐDI András) Argumentum–OSZK, Bp., 2016. 7–8.
 • Előszó, In Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. 2. (Szerk. BIRÓ Annamária – BOKA László) Partium Kiadó–reciti Nagyvárad–Budapest, 2016., 7–13.
 • Köszöntő – In Magyarok a Kaukázusban, (szerk., Kránitz Péter), OSZK – Örmény Kulturális Egyesület, Bp., 2016.
 • Előszó – egy páratlan középköri képeskönyv hasonmás kiadása elé. In Bestiarium Zircense [hasonmás és forrásközlés] szerk., Boreczky Anna, Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2016. 5–8.
 • Az OSZK mint „brand” – igényesség, rang. [Tóth Péter interjúja Boka Lászlóval], 2016, augusztus 24.
 • „Félnótás könyvgyűjtő vagyok” – beszélgetés a 60 éves Monok Istvánnal. [kérdezett: Boka László], Helikon, (Kolozsvár) XXVI. évf., 16 sz., 2016. augusztus 25. 2–4.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Magyarok a Kaukázusban, szerk. Kránitz Péter, OSZK–Örmény Kulturális Központ, Bp., 2016.
 • Bestiarium Zircense. [Cod. Lat. 506., fol. 286r–293v. hasonmás kiadás], szerk. Boreczky Anna, OSZK, Bp., 2016.
 • A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja, 1909. [Reprint kiadás], OSZK–Argumentum, Bp., 2016.
 • Ex Libris és könyvkultúra. (szerk. Vasné Tóth Kornélia), Kossuth–OSZK, Bp., 2016.
 • Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái. III. [Életmű-sorozat] Felleg a város felett; – szerk. Juhász Andrea, Kriterion Kiadó–Országos Széchényi Könyvtár, Kolozsvár–Bp., 2016.

Konferencia-előadások:

 • Fekete madarak. A visszahúzódó Babits, A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tudományos konferenciája Babits Mihály lírai életművéről, Petőfi Irodalmi Múzum, 2016. november.
 • Hatalom, kultusz, irodalom – Sütő András és az 19701980-as évek erdélyi magyar irodalma. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2016. október 3. [A PTE BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Klasszikus Irodalomtörténeti és Modern Irodalomtörténeti Tanszékeinek, valamint az MTA PAB I. sz. Szakbizottsága Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Munkabizottságainak rendezvénye.]
 • Pacifisták a Nyugat körén kívül – két példa (Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének I. világháborús centenáriumi interdiszciplináris konferenciája: „E nagy tivornyán”) Budapest, 2016. június 8–9–10.
 • Dragomán György: A fehér király. (Az újabb magyar irodalom a bolgár fordítások tükrében c. nemzetközi konferencián, a Szépírók Társasága és a Balassi Intézet rendezésében). Szófia, Ohridi Szt. Kelemen Tudományegyetem, 2016. május 20–21.
 • „A nekifeszült mentő-akarat”. Kuncz és az Erdélyi Helikon. Emlékkonferencia az Erdélyi Helikon írói közösség megalakulásának 90. évfordulóján, az MTA Miskolci Területi Bizottsága, a ME Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, az Észak-magyarországi Irodalmi Kör és a Dsida Akadémia szervezésében. MTA Miskolc kirendeltség székháza, Miskolc, 2016. május 5.
 • „Énekek a nagy időkből”? – népszerű háborús antológiák és pacifista verselők a Nyugat körén kívül. (Az OSZK Propaganda – történelem, művészet és média az első világháborúban c. interdiszciplináris konferenciája), Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2016. január 23.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok:

 • Propaganda – történelem, művészet és média az első világháborúban. – interdiszciplináris konferencia; (a konferencia titkárai: Boka László, ifj. Bertényi Iván, Katona Anikó) Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2016. január 22–23.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban c. kötet (szerk. ifj. BERTÉNYI Iván – BOKA László – KATONA Anikó, OSZK, Bp., 2016) kapcsán a szerkesztőkkel beszélget Ablonczy Balázs. OSZK, Bp., december 12.
 • Propaganda az első világháborúban – Az azonos című kötet kapcsán a szerkesztő Boka Lászlót kérdezi Simon Judit. VIII. Nagyváradi KönyvMaraton, 2016. november 19.
 • Bágyoni Szabó István: Egy íróasztal vendégei (Amrobooks, Győr, 2016). A kötetet bemutatja Boka László, irodalomtörténész. Bp., Magyar Írószövetség, 2016. október 18.
 • A Budapesti Újságírók Egyesülete 1909-es Almanachja reprint kiadása (OSZK–Argumentum, 2016) kapcsán Széchenyi Ágnes, az MTA Irodalomtudományi intézetének főmunkatársa kérdezi a kötet két kísérőtanulmányának szerzőit, Boka László és Szénási Zoltán irodalomtörténészeket. Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe a Budai Várban. Pódiumbeszélgetés, 2016. szeptember 2.
 • 87. Ünnepi Könyvhét. Balatonfüred. A Könyvhetet megnyitó Bodor Ádám Kossuth-díjas íróval beszélget Dr. Boka László, irodalomtörténész. Balatonfüred, Vaszary villa, 2016. június 10.
 • Festum Varadinum XXV. Kötetbemutató és pódiumbeszélgetés a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség szervezésében. (Jankovits László: Nobilis Ingenio; Várad kincsei Debrecenben – kiállítási katalógus; A Szent Orsolya-rendi Historia Domus) A köteteket bemutatja és a szerzőkkel, ill. szerkesztőkkel beszélget: Boka László irodalomtörténész. Nagyvárad, 2016. április 23.
 • Fiatal Írók Tárlata és Aukciója. Kerekasztal-beszélgetés. Vezeti: Visy Beatrix kritikus, irodalomtörténész, részvevők: Boka László irodalomtörténész, Fehér Renátó (JAK), Kalapos Éva Veronika (FISZ), Korpa Tamás (FISZ elnökségi tag), Bp., OSZK, 2016. április 12.
 • Egy íróról, irodalomszervezőről, literary gentlemanről. A Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái c. sorozat kapcsán beszélgetnek: Boka László irodalomtörténész, Filep Tamás Gusztáv eszmetörténész, valamint a hozzájuk csatlakozó H. Szabó Gyula kiadóvezető és Jeney Éva irodalomtörténész. Nagyvárad, A Holnap után fesztivál. IV. évad, 2016. április 7.
 • Propaganda az első világháborúban – finisszázs és kötetbemutató (Az azonos című kötet kapcsán beszélgetnek: Zeidler Miklós, Filep Tamás Gusztáv, valamint Boka László, Ifj. Bertényi Iván, Katona Anikó, Rózsafalvi Zsuzsanna, Szőts Zoltán Oszkár). OSZK, Bp., 2016. április 5.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Propaganda az Első Világháborúban /Propaganda in World War I.: (kiállítás, nemzetközi konferencia, kerekasztal-beszélgetések, katalógus és konferencia-kötet) – projektvezető OSZK, Budapest, 2014–2016.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel):

 • OSZK Tudományos Bizottság (elnök) (2008–)
 • PKE Államvizsga Bizottság (tag) (2012–)
 • Klebelsberg ösztöndíjbizottság (2008–)

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • 20. századi komparatív művelődés- és eszmetörténet (emlékezet, narratíva, kapcsolatháló) – egyetemi féléves előadássorozat (2016–). Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp., Magiszteri képzés (MA II. évfolyam), történettudományi szakirány.
 • Irodalom és művelődéstudomány – egyetemi éves előadássorozat (2010–). Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. Magiszteri képzés (MA II. évfolyam), Multikulturalitás, illetve Filozófia szakirányok.
 • Kortárs magyar irodalom – egyetemi féléves előadás és szemináriumsorozat, (2012–) Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék. BA. III. évfolyam.
 • Erdélyi magyar irodalom – egyetemi féléves előadássorozat, (2012–) Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék. BA. III. évfolyam.
 • Irodalom, film, színház – egyetemi féléves előadássorozat (2013–). Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. Magiszteri képzés (MA I. évfolyam) Magyar irodalom szakirány.
 • Irodalomkritika – egyetemi féléves előadássorozat (2013–). Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. Magiszteri képzés (MA I. évfolyam) Magyar irodalom szakirány.

Kiállításrendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • Többes számban. (A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár I. világháborús centenáriumi tárlata. Székesfehérvár, 2016. április 14–20. (kurátor: Császtvay Tünde; szakértők: Ifj. Bertényi Iván, Boka László)
 • Propaganda az I. világháborúban. OSZK, Bp., 2015. október 16 – 2016. március 20. (kurátorok: ifj. Bertényi Iván, Katona Anikó, Szőts Zoltán Oszkár; Rózsafalvi Zsuzsanna, Boka László. Kiállításszervezés és koordináció: Boka László)

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2016. november 24.
 • „Emlékezzünk jeles elődeinkre” – konferenciamegnyitó, OSZK, Bp., 2016. november 18.
 • Bestiarium Zircense – kötetbemutató, köszöntő, Zirci Ciszterci Apátság, 2016. október 13.
 • Bródy Vera: A bábtervező mesél – könyvbemutató, OSZK, Bp., 2016. szeptember 30.
 • Zsidó kéziratok és vallási tárgyak – kiállítás, köszöntő, OSZK, Bp., 2016. április 19.
 • Az Amerikai Magyar Alapítvány konferenciája, köszöntő, OSZK, Bp., 2016. április 18.
 • Ernst kódex. Kiállításmegnyitó és kötetbemutató. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár, 2016. április 15.
 • Modern magyar Ex Librisek. Kiállításmegnyitó és kötetbemutató. – OSZK, Bp., 2016. február 24,
 • Propaganda – történelem, művészet és média az első világháborúban. – konferenciamegnyitó, szekcióelnöklet, zárszó. Országos Széchényi Könyvtár, 2016. január 22–23.

 

Boreczky Anna

Önálló kötet:

 • Bestiarium Zircense. Hasonmás az Országos Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 506-os kéziratából. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2016, 76 p.

Szerkesztett kötet (ide teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • Classical Heritage and Medieval Innovation. Illustrated Texts from Late Antiquity to the Early Middle Ages. (Szerk., Boreczky Anna), Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean, III/1, 2016, 215 p.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • The Illustrated Life of Apollonius and Tarsia. A Papyrus-style Narrative in Ottonian Art. In Classical Heritage and Medieval Innovation. Illustrated Texts from Late Antiquity to the Early Middle Ages. (Szerk., Boreczky Anna), Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean, III/1, 2016, 76–91.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Classical Heritage and Medieval Innovation. In Classical Heritage and Medieval Innovation. Illustrated Texts from Late Antiquity to the Early Middle Ages. (Szerk., Boreczky Anna), Convivium. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean, III/1, 2016, 15–19.
 • Lossai Péter, az első magyar földmérő. Történetiség, fikció vagy fantázia? Országos Széchényi Könyvtár, Földabrosz blog, 2016. október 14.

Konferencia-előadások: 

 • Papirusz-stílus" a középkori könyvfestészetben. Egy családregény hagyományozódás-történeti konzekvenciái. Nyitott napok rendezvénysorozat, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2016. április 20.
 • Epizódok Apollonius király históriájának középkori hagyományozódás-történetéből. Szövegváltozatok és képi elbeszélések, Fordítás, tolmácsolás, értelmezés" c. tudományos ülésszak, Bp. Országos Széchényi Könyvtár, 2016. november 24–25.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Bestiarium Zircense. (A kötetről beszélgetnek: Csányi Vilmos, Boreczky Anna). Ciszterci Műemlékkönyvtár Zirc, 2016. október 13.
 • Bestiarium Zircense. (A kötetről beszélgetnek Géczi János, Boreczky Anna). Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém, 2016. november 15.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával 2016. augusztus 31-ig lezárult egyéni kutatás „Az illusztrált Apollonius. Egy középkori sikertörténet alakváltozatai”  címen.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Marina Metelko zágrábi doktorandusz PhD disszertációjához kapcsolódó konzulensi tevékenység.
 • Alkalomszerű kodikológiai szemináriumok a CEU Medieval Studies hallgatóinak (2016. október 26., 2016. november 16.) és az Universität Wien történész hallgatóinak (2016. szeptember 6.).

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Alkalomszerű kódexbemutatók az Országos Széchényi Könyvtár hivatalos vendégei számára angolul. (2016. január 27. – a szaudi nagykövet látogatása, 2016. május 6. – svéd könyvtároscsoport látogatása, 2016. június 3. – bolgár delegáció látogatása, 2016. augusztus 24. – az iraki konzul látogatása, 2016. szeptember 21. – az ILAB konferencia résztvevőinek látogatása, 2016. november 3. – a bolgár nemzeti könyvtár vezetőségének látogatása, 2016. november 24. – az osztrák akadémia Kommission für Schrift und Buchwesen des Mittelalters munkatársainak látogatása.)

 

Borvölgyi  Györgyi

 

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés): 

 • Hegyközi Ilonával közösen: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2015-ben In: Magyar Könyvszemle. – megjelenés alatt

 

 

Csillag Katalin

Konferencia-előadások: 

 • Képfordítások, „Fordítás-tolmácsolás-értelmezés" c. tudományos ülészak, Bp., OSZK, 2016. november 25.

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka): 

 • A főváros fotográfusa – Escher Károly, K 11 Művészeti és Kulturális Központ,  (Budapest, VII., Király u. 11.)  2016. április 6– április 30.  (kurátori tevékenység)
 • Escher Károly emlékszoba  (Szekszárd) előkészítése,  kiállítási képanyag válogatása, bevezető- és magyarázó szövegek összeállítása. Kapcsolódó katalógushoz képválogatás,  tanulmány megírása. 

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 •   A főváros fotográfusa – Escher Károly c. kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetések

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Sosem látott képeken a századelő színészeiOrient Rádió, 2016. ápr. 25., kb. 30 perces riport
 • Escher Károly képei Budapesten, OrientPress, riporter: Már Anna
 • Escher Károly fotókiállítása Erzsébetvárosban  = Barátság, XXIII. évf. 3. sz., 2016. június 15., 8602–8604.  

 

 

Dalloul Zaynab

 

Tanulmány, könyvfejezet:       

 • Interpretations of Janus Pannonius‘ Eranemos in light of the cultural heritage and library of count Sámuel Teleki and Alexander Kovásznai, kézirat leadva, megjelenés alatt: In: KNIHA 2015 Martin, Slovenská Národná Knižnica, 2016

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:       

 • Una cinquecentina particolare di Bernardino Guerralda nella Biblioteca Nazionale di Budapest, in Le fusa del gatto. Libri, librai e molto altro, Torrita di Siena: Società Bibliografica Toscana, 2016 [Sinalunga : Tipografia Rossi], pp. 85–107.

Konferencia-előadások:       

 • Interpretations of Janus Pannonius‘ Eranemos in light of the cultural heritage and library of count Sámuel Teleki and Alexander Kovásznai – angol nyelvű előadás: Libraries as a Phenomenon of Culture and Erudition – international conference of the Slovak National Library in cooperation with the Association of Slovak Librarians, held from 11 to 13 May, 2016. in Martin
 • Janus Pannonius antik reminiszcenciái a Carmen pro pacanda Italia c. dicskölteményben, elhangzott: Országos Széchényi Könyvtár, Tudományos Ülésszak, 2016, nov. 24–25.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):       

 • 2015–2018-ig terjedő három évben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülök.

 

 

Dancs Szabolcs

 

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (szerkesztőbizottsági tag)
 • Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (tanácsadó testületi tag)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Improving direct and indirect impacts of libraries on culture and society = Zvyšování přímého a nepřímého dopadu knihoven na kulturu a společnost, Libraries V4 in the decoy of digital age, Moravská zemská knihovna v Brně, Brno, 2016. pp. 77–94.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A hosszú távú megőrzés szabványos útja (és a Rosetta rendszer példája), Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63(1). 2016. pp. 27–37.
 • Hírek a könyvtári szabványosítás háza tájáról. Az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság megalakulása, Könyvtári Figyelő, 62(1). 2016. pp. 30–33.
 • Névtér építése nemzeti könyvtári környezetben és a bibliográfiai metamorfózis, Könyvtári Figyelő, 62(1). 2016. pp. 77–85.
 • Ismét az ETO hasznáról – az új elektronikus kiadás előkészületeinek fényében, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 25(4). 2016. pp. 3–8.
 • Az Európai Unió Bírósága előtt a könyvtárügy jövője? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 25(9). 2016. pp. 3-8.
 • Újra a könyvtári szolgáltatási platformokról (és egyéb könyvtári rendszerekről), Könyvtári Figyelő, 62(3). 2016. pp. 391–396.
 • A Bibliográfiai Átállás programja – az RDA franciaországi átültetése, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63(9). 2016. pp. 344–352.
 • A szerzői jog helye a nemzetközi könyvtárügyben és a lengyel szerzői jogi reform példája, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 25(12). 2016. pp. 9–19.
 • A V4 országok könyvtárosainak válaszai a digitális kor kihívásaira, Könyvtári Figyelő, 62(4). 2016. pp. 523–535.

Konferencia-előadások:

 • Improving direct and indirect impacts of libraries on culture and society = Zvyšování přímého a nepřímého dopadu knihoven na kulturu a společnost. Elhangzott: Libraries V4 in the decoy of digital age, Moravská zemská knihovna v Brně, Brno, 2016. május 31.
 • The „Transition bibliographique” program: the French recipe for adopting RDA. Elhangzott: Workshop Information interactions 2016, Univerzitná knižnica v Bratislave, Pozsony, 2016. október 26.

 

Danku György

 

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Térképtörténeti Közlemények on-line szakmai folyóirat  (2106. ápr. 1-től) szerkesztőbizottsági tagként tannulmányok szakmai értékelése. Földabrosz térképtörténeti blog

Tudományos igényű honlap-szerkesztés:

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A Széchényi Könyvtár Térképtárának új szerzeménye. A New Mapp of the Kingdom of Hungary and the adjacent countries by Phil. Lea. Térképtörténeti Közlemények I. (online folyóirat) 2016, 1–14.
 • Luigi Ferdinando Marsigli. Fordulat Magyarország térképi ábrázolástörténetében. Térképtörténeti Közlemények I. (online folyóirat) 2016. 31–42.

Kritikák, recenziók:

 • George Carhart: Frederick de Wit and the First Concise Reference Atlas (George Carhart: Frederick de Wit and the First Concise Reference Atlas. Leiden – Boston: Brill, Hes & De Graaf, 2016 ), recenzió, megjel. Földabrosz blog, 2016. márc. 18.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • A Tabula Hungariae ad quator latera... avagy a Lázár-tékrép. Az UNESCO Világemlékezete lista magyarországi elemei. Budapest: az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, 2016, 18–21.
 • Tabula ad quator latere... or the Lazarus Map. Hungarian items on UNESCO's Memory of the World Register. Budapest: The Hungarian National Commission for UNESCO, megjel. alatt
 • A Lázár-térkép, ahogy még nem látta! Földabrosz blog, 2016. márc. 24.
 • Hessel Gerritsz. Az Indiai-óceán hajózási térképe 1621. Földabrosz blog. 2016. ápr. 13.
 • Montenegró 16. századi térképeken. Földabrosz blog. 2016. máj. 26.

Konferencia-előadások:

 • Luigi Ferdinando Marsigli. Fordulat Magyarország térképi ábrázolástörténetében, A Magyar Királyság általános térképe, 18041810. Emlékkiállítás Lipszky János huszártiszt térképészeti munkáságáról, születésének 250. évfordulója alkalmából. c. konferencia. Bp., OSZK, 2016. ápr. 11.
 • Vezetés a Térképtárban térképnyomdászati áttekintéssel és más érdekességekkel, A "Földabrosztól" a digitális térképekig. Kutatók éjszakája az Országos Széchényi Könyvtárban. c. rendezvény, 2016. szeptember 30.

Kiállításrendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • Társkurátori munka: A Magyar Királyság általános térképe, 18041810. Emlékkiállítás Lipszky János huszártiszt térképészeti munkásságáról, születésének 250. évfordulója alkalmából. c. kiállítás, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. ápr. 11 (megnyitó)

 

Deák Eszter

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • "A Betegségnek Árnyéka se környékezi Kisdedünket." Kiss József három levele Széchényi Ferencnek = Alexander multifrons, Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére, A Magyar Könyvszemle és a Mokka–R Egyesület Füzetei 8. Argumentum kiadó-Országos Széchényi Könyvtár, 19–24 l.

 

Ekler Péter

 

Szerkesztett kötet (teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • Germanico-Hungarica. Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. Red. von Péter Ekler, Bernadett Varga. Budapest, Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 111 p.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Péter Ekler, Findings on the Text of the Bessarion Corvina Codex (Budapest, National Széchényi Library, Cod. Lat. 438), In Byzanz und das Abendland IV. Studia Byzantino-Occidentalia. Herausgegeben von Erika Juhász. Bp., Eötvös-József-Collegium, 2016, 143–148.

Konferencia-előadások:

 • Péter Ekler, Greek and Byzantine Authors and Augustinus Moravus Olomucensis/Brassicanus. Part Two; Byzanz und das Abendland/Byzance et l´Occident V. Studia Byzantino-Occidentalia.Gallica - Italica - Germanica - Graeca.Internationale Konferenz / Colloque International, Eötvös-József-Collegium, Budapest / Collège Eötvös József, Budapest, 23. November 2016 / 23 novembre 2016. (20')

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • Ekler Péter, Röpirat Buda elestéről. In Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Kiállítási katalógus. A Budapesti Történeti Múzeum és a Muzeum Historyczne Miasta Krakowa közös kiállítása. Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, 2016. március 18 - július 24. Budapest, BTM; Kraków, Muz. Historyczne Miasta Krakowa, 2016, 267. l.
 • Ekler, Péter, Pamphlet on the Fall of Buda. In On Common Path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Exhibition Catalogue. Common Exhibition of the Budapest History Museum and the Historical Museum of the City of Kraków. Budapest, March 18-July 24, 2016. Budapest, BTM; Kraków, Muz. Historyczne Miasta Krakowa, 2016, 267. l.
 • Ekler, Péter, Die Ausgabe des historischen Werkes Bonfinis in deutscher Sprache/Bonfini történeti művének német nyelvű kiadása. In Germanico-Hungarica. Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. Red. von Péter Ekler, Bernadett Varga. Budapest, Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 20–21. p.
 • Ekler, Péter, Die Bücher von Péter Révay über die Heilige Krone/Révay Péter Szent Koronáról írt könyvei. In Germanico-Hungarica. Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. Red. von Péter Ekler, Bernadett Varga. Budapest, Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 25–26. p.
 • Ekler, Péter, Der Springbrunnen in Nürnberg in Erinnerung an die Schlacht von Nagyharsány (1687)/A nagyharsányi csata emlékére emelt szökőkút Nürnbergben (1687). In Germanico-Hungarica. Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. Red. von Péter Ekler, Bernadett Varga. Budapest, Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 39–40. p.

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés): 

 • Ekler Péter, Az ókori görög és római irodalom mint eszmény és előkép Augustinus Moravus Olomucensis (14671513) életművében. (Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2013–2016). Részletes zárójelentés, kézirat. Budapest, 2016, 54 l.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Ekler Péter, Az ókori görög és római irodalom mint eszmény és előkép Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513) életművében. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja, 2013–2016

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • Az Europa Humanistica program keretében a "Humanistes du bassin des Carpates III. Humanistes du Royaume de Hongrie par Péter Ekler, Farkas Gábor Kiss et István Monok" (Turnhout, Brepols, 2017, 629 lap) kötet nyomdakész, tördelt változatának elkészítése

 

Elbe István

 

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Volt egyszer egy Fölöspéldány csoport. OSZK blog, 2016. feb. 11.
 • Könyvek Lilliputból. OSZK blog, 2016. nov. 16.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Lisztóczky László. "Szeretettel írom ide a nevem". Könyvtáram egri vonatkozású dedikációi. (Lektorálta Deé Nagy Anikó és Elbe István) Pomáz – Eger, Kráter Műhely Egy. – Dsida Jenő Baráti Kör, 2016

Konferencia-előadások:

 • A magyar emlékművek sorsa az elszakított területeken Trianon után. Vetítettképes előadás. Eger, Bródy Sándor megyei Könyvtár, 2016. jún. 3.
 • Könyvek Lilliputból. Vetítettképes előadás. Székesfehérvár, Hetedhét Játékmúzeum – Moskovszky-gyűjtemény, 2016. nov. 8.

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • Zichy megrajzolt hősei. OSZK Ereklye-tér, 2016. jún. 15. – okt. 28.
 • "Kincseit a nemzetnek szánta"  Todoreszku-kiállítás. OSZK VI. szint, Kézirattár folyosója, 2016. szept. 16. – 2017. jan. 28.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • Todoreszku Gyuláról. Kossuth Rádió. 2016. szept. 18. Egy hazában, 23,07.
 • Minikönyvek a Moskovszky-gyűjteményből. Az interjút készítette Benkő Andrea. Kossuth Rádió, 2016. nov. 12. Szombat délelőtt, 11,31.

 

Eörsi László

Önálló kötet:

 • Kőbánya 1956.  Fegyveres ellenállás a X. kerületben. Bp., Kőbányai Önkormányzat támogatásával az 1956-os Intézet Alapítvány, 2016, 92 p.
 • A csepeli fegyveres ellenállás, 1956. Bp., Kronosz– Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára–1956-os Intézet, 2016, 226 p.
 • Zugló 1956.  Fegyveres ellenállás a XIV. kerületben. Bp., Zuglói Önkormányzat, 2016, 137 p.
 • „Rendkívüli idők, rendkívüli cselekmények”. Tóth Ilona és Mansfeld Péter története és mítosza. Bp., Szerzői kiadás, 2016, 203 p.
 • Pesti srácok az Erzsébetvárosban. Bp., 7. Kerület Barátai Egyesület, 2016, 39 p.

Tudományos igényű honlap-szerkesztés:

Tanulmány, könyvfejezet:

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A Budavár 1956-os ostroma. Tűzvész az Országos Levéltárban. Levéltári Közlemények, 2016. 157-167.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Csaló az igazak között (Harangi Zoltán). Élet és Irodalom 2016. I. 15.
 • Obersovszky Gyula. Országos Széchényi Könyvtár-honlap 2016. III. 2.
 • A csepeli szabadságharc. Élet és Irodalom 2016. VI. 17. 5.
 • A Corvin köziek (In: A magyar október. A BBC History és az Országos Széchenyi Könyvtár 1956-os Intézete közös kiadványa). 2016. október
 • A felkelőcsoportok (In: A magyar október. A BBC History és az Országos Széchenyi Könyvtár 1956-os Intézete közös kiadványa). 2016. október
 • Az intervenció és a megtorlás (In: A magyar október. A BBC History és az Országos Széchenyi Könyvtár 1956-os Intézete közös kiadványa). 2016. október
 • A Tóth Ilona-ügy. Élet és Irodalom 2016. X. 21. 8.

Konferencia-előadások:

 • 1956 a Kaposvári Csiky Gergely színház produkcióiban (Eger, Eötvös Károly Egyetem, szeptember 7.)
 • A csepeli szabadságharc (Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, november 4.)
 • A Tóth Ilona-mítosz (Budapest Főváros Levéltára, november 15.)

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Eörsi László: Kőbánya 1956. Fegyveres ellenállás a X. kerületben. Bemutatta: Verbai Lajos. Kő Café (X. ker. Előd utca 2.), 2016. október 25.
 • Eörsi László: Zugló 1956 – Fegyveres ellenállás a XIV. kerületben. Bemutatta: Karácsony Gergely. Lipták Villa (XIV. ker., Hermina utca 3.), 2016. október 26.
 • Eörsi László: A csepeli fegyveres ellenállás, 1956. Bemutatta: Standeisky Éva és Sárközi Mátyás. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (VI. ker., Budapest, Eötvös utca 7.), 2016. november 7.  
 • Eörsi László: „Rendkívüli idők, rendkívüli cselekmények”. Tóth Ilona és Mansfeld Péter története és mítosza. Bemutatta: Vágvölgyi B. András. FUGA Budapesti Építészeti Központ (V. ker. Petőfi Sándor u. 5.), 2016. október 31.
 • Eörsi László: Pesti srácok az Erzsébetvárosban. A 7. Kerület Barátai Egyesület részvételével. Liebling vendéglátó (VII. ker. Akácfa u. 51.), 2016. november 8.
 • Sándor Iván: A forradalom visszanéz bemutatóján felkért beszélgetőpartner: György Péter, Térey János és Eörsi László. ELTE, 2016. október 21.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Előadás Biszku Béláról – Eleven Emlékmű rendezvénye – Szabadság tér, ápr. 14.
 • Ébinger Endre gyűjteményének kiállításán megnyitó beszéd, majd Ebinger Endre és Ilyés László 1956-os beszélgetésekor moderátor – Budakalász, Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2011 Budakalász, Szentendrei út 9.), okt. 6.
 • Előadás az 1956-os forradalomról.  IX. ker. Leövey Klára Gimnázium, okt. 7.
 • Kerekasztal beszélgetés Gábor Pál Angi Vera című filmjéről (Fazekas Eszterrel és Báron Györggyel). Szolnoki Képzőművész Filmfesztivál, Templom utca 4., okt. 14.
 • Pódiumbeszélgetés a csepeli forradalomról. Csepel Munkásotthon, okt. 18.
 • Előadás az 1956-os forradalomról.  XIV. ker. Deák Ferenc Középiskola kollégiuma, okt. 19.
 • Egy harcos, egy történész és egy dokufilm. Pódiumbeszélgetés Gajárszki B. Áronnal és Swéger Andrással.   – A38-as hajó, okt. 20.
 • Előadás az 1956-os forradalomról. Pilis Kármán József Városi Könyvtár, okt. 21.
 • Októberről tárgyilagosan. Pódiumbeszélgetés Böröcz Józseffel és Földes Györggyel.  Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezet (BDSZ), Budapest VI., Városliget fasor 46-48., okt. 22.
 • „Kötelező forradalom” - Emlékezetünk nyomonkövetése, avagy leválasztható-e a politika egy politikai forradalom emlékezetéről? Kerekasztal beszélgetés Bernáth Lászlóval,  Dupcsik Csabával és Miklósi Lászlóval. Auróra, VIII. Auróra u. 11.
 • 1956 a XIII. kerületben. Pódiumbeszélgetés Juhász Katalinnal.  Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény, XIII. ker. József Attila tér 4., okt. 28.
 • Fiatalok az 1956-os forradalomban. Előadás. Encs, Művelődési Ház, nov. 3.
 • Forradalom a Széna téren és Pesthidegkúton. Előadás. Klebelsberg Kultúrkúria, II. ker. Templom u. 2-10.
 • Az "1956-os" írókról, művészekről. Kerekasztal beszélgetés Gajdó Tamással és Révész Sándorral. Bajor Gizi Múzeum, nov. 23.
 • Előadás az 1956-os forradalomról. Budakalász, Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2011 Budakalász, Szentendrei út 9.) dec. 1.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • Klubrádió, ápr. 4. Biszku Béláról (Szénási Sándor)
 • Civilrádió, jún. 13. A jún. 16-i évfordulóról
 • Klubrádió, aug. 8. Az emlékévről (Szénási Sándor)
 • RTL Klub, szept. 26. Múltunk. Az ’56-os utca
 • Tilos Rádió, okt. 10. A „pesti srácokról” (Széky János)
 • Hit Rádió, okt. 12. Az 1956-os forradalom
 • TV2, Tények, okt. 21. Szerelmek a forradalom árnyékában
 • Lélektanilag felderíthetetlen, miért dördültek el az első fegyverek (Buják Attila interjúja). 168 óra, 2016. X. 21.
 • filmvilag.blog, október 21. Beszélgetés Eörsi László történésszel Pigniczky Réka Hazatérés (2006) című dokumentumfilmjéről (Szűk Balázs)
 • Klubrádió, okt. 27. „Pesti srácok” (Szénási Sándor)
 • Rádió Q. Menza, okt. 28. Az 1956-os forradalom (Rózsa Mihály)
 • Klubrádió, nov. 4. Dózsa és Pruck (Dési János)
 • ATV, nov. 5.  Dózsa és Pruck (Bombera Krisztina)
 • HírTV, nov. 6. Dózsa és Pruck
 • ATV, nov. 7. Jean-Pierre Pedrazzini
 • HírTV, nov. 8. Az 1956-os forradalom
 • Tilos Rádió, dec. 2. A „pesti srácok” (Csunderlik Péter)

 

Érdi Marianne

 

Szerkesztett kötet (teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • Papíripar - Eláztatva... Vízkár könyv- és irattárakban, útmutató a hatékony felkészülésre és mentésre. (Szerk., Érdi Marianne, Orosz Katalin, Peller Tamás, Szlabey Dorottya), Bp., Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, 2016, 1.sz

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Papíripar Eláztatva... (felelős szerkesztő) LIX. évf. 1. szám

Konferencia-szervezés, titkári feladatok:

 • PNYME Restaurátor Szakosztály szakmai előadói napok szervezése, vezetése: DIGITALIZÁLÁS = ÁLLOMÁNYVÉDELEM? A dokumentumok elő- és utóélete - Bp., MNL Országos Levéltár Lovagterme 2016. február 8.
 • Víz, papír, térkép, kézirat, tintamarás - Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2016. május 23.
 • Fényképezés, könyvkötés  Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2016. október 17.
 • A restaurátor szakma sokszínűsége – Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2016. december 12.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet, 3. és 4. éves papír-bőr szakos hallgatóknak óraadó tanár, Bőr technikatörténet, tárgyismeret, szak szerinti művészettörténet

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztályának elnöke
 • Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság alapító tagja

 

Farkas Gábor Farkas

 

Szerkesztett kötet (teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • „Nekünk mégis Mohács kell...”: II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései, szerk. Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. 336 p.

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám (2011-től)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • II. Lajos király temetései. In: „Nekünk mégis Mohács kell...”: II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései”, szerk. Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. pp. 125–138.

Kritikák, recenziók:

 • The Apponyi Family in the History of Book Culture. = Magyar Könyvszemle, 132(2016) pp. 241–248.

Konferencia-előadások:

 • The Libraries as a Phenomenon of Culture and Erudition. Martin, Slovak National Library. Secret Treasures in the Libraries The Case of a King’s Assassination as Presented in Early Prints and Manuscripts.
 • International League of Antiquarian Booksellers (ILAB), Congress & Fair, Budapest, Hungarian National Library. Treasures and History in the Rare Books Department.
 • Szabadegyetem a Vármúzeumban, Budapesti Történeti Múzeum. Királygyilkosság vagy lovasbaleset? II. Lajos magyar király halála és temetései.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Könyvlopások, védési eljárások és könyvmanipulációk. Résztvevők: Borda Lajos, Buzinkay Péter, Farkas Gábor Farkas. Moderátor Monok István. Országos Széchényi Könyvtár, 2016. november 8.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel):

 • Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Munkabizottsága (2000-től) titkár
 • Forster Központ, Kulturális Javak Bizottsága (2014-től) tag

 

Földesi Ferenc

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Lázár János, Christian Wolff tanítványa. (Vázlat az erdélyi wolffianizmus kezdeteihez). In A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon, 16501750, szerk. Balázs Mihály, Bartók István, Szeged, 2016, 265–275.
 • Lázár János: Preces philosophi ad Deum In Köleséri Sámuel és az európai felvilágosodás, szerk. Balázs Mihály-Font Zsuzsa- Kovács András. Kolozsvár: EME, 2016.
 • Két 18. századi munka a barátságról In Magyarországi tudósok levelezése. Tanulmányok, szerk. Szelestei Nagy László, Budapest : MTA-PPKE Barokk Irod. és Lelkiség Kutcsop., 2016, 87–94.

Konferencia-előadások:

 • Weöres Sándor, az "értelemetlen" versek problémája
  Műélmény Kávézó, OKSZIK, 2016 szept.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • MTA BtK, OTKA, Magyarországi tudósok levelezése, 16–18. század

 

Golub Xénia

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Szláv antikváink és szerb possessoraik. In Hatalmi diskurzusok: A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben. (Szerk. Bíró Csilla  – Visy Beatrix), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2016, [Bibliotheca Scientiae et Artis VIII. – sorozatszerk., Boka László], 83104.
 • Serbian monks as documented by the handwritten inscriptions in the early printed Cyrillic Slavonic books from the territory of the Serbian Orthodox Eparchy of Buda. In Ниш и Византија: Зборник радова XIV. (Уред. Ракоција, Миша), Ниш, Град Ниш – Универзитет у Нишу – Нишки културни центар, 2016, 601614.
 • Európa aranyfedezete: „A humanizmus napjainkban” (Egy Mandelstam-esszé margójára). In A ja sz vami: Tanulmánykötet Szőke Katalin születésnapjára. (Szerk. Hetényi Zsuzsa – Kalafatics Zsuzsa – Józsa György Zoltán), Bp., ELTE BTK, 2016. [Dolce Filologia XIV.], 4150.

Kritikák, recenziók:

 • Terdik, Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században. Művészet és reprezentáció [Greek Catholic Episcopal Centres in Hungary in the Eighteenth Century: Art and Self-Representation], Acta Historiae Artium, 2016/57, 149–166. (angol nyelven)
 • Terdik Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században. Művészet és reprezentáció, Athanasiana, 2016/43, megjelenés alatt

Konferencia-előadások:

 • A grábóci szerb ortodox monostor művelődés- és művészettörténeti jelentősége, Magyarország és a keleti kereszténység – kultuszok, templomok, nyelvemlékek c. konferencia a magyarországi bolgár ortodox egyházközség 100. évfordulója és a szláv írásbeliség és kultúra napja alkalmából, Bp., ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék – Bolgár Kulturális Fórum, 2016. május 24.
 • The Iconographic Programme of the Wall-Painting Ensemble of the Monastery Church of Grábóc, “Byzantium across time and space“, International Sympozium "Niš and Byzantium XIV", Niš, University of Niš, 2016. június 3–4.

 

Hangodi Ágnes

 

Konferencia-előadások:

 • Magyar könyvtárosok Kárpát-medencei továbbképző hálózata, "a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 48. vándorgyűlése, Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár – Pannon Egyetemi Könyvár és Levéltár, 2016. július 7–8.
 • Könyvtáraink szerepe a digitális írástudás fejlesztésében, "Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében" c. konferencia a Magyar Könyvtárosok Egyesületének szervezésében, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. november 9.

Konferenciaszervezés, titkári feladatok:

 • Emlékülés Kovács Máté születésének 110. évfordulója alkalmából; Hajdúszoboszló, 2016. november 11.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Szakmai továbbképzés szervezése a "Könyvtár, ami összeköt" program 2016-os ösztöndíjasai számára a Könyvtári Intézetben, 2016. október 13.
 • Kuratórium titkári feladatok ellátása, Kovács Máté Alapítvány

 

Heltai János

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Die ungarischen Studenten von David Pareus  David Pareus magyar tanítványai. In Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. Germanico-Hungarica. Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. (Szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett), Bp. Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 92–93
 • Imre Pécseli Király, Catechismus, az az a keresztyeni tudománnak fundamentomiról és ágairol valo rövid tanítás... Brewer, Leutschau 1635, RMK I 654. In Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. Germanico-Hungarica. Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. (Szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett), Bp. Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 94–95
 • David Pareus, Collegiorum theologicorum... pars altera..., Geyder, Heidelberg 1620 (RMK III 1293A). In Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. Germanico-Hungarica. Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. (Szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett), Bp. Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 96–97
 • Imre Újfalvi Katona, Tractatus de auctoritate patrum, conciliorum et traditionum... Rhodius, Frankfurt am Main 1611 (App H. 713). In Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. Germanico-Hungarica. Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. (Szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett), Bp. Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 98–99

Konferencia-előadások:

 • A Bizonyos okok 1671. évi pozsonyi kiadása, Scriptura et reformanda. A reformáció hatásai a Miskolci Egyetem BTK oktatói legújabb kutatásainak tükrében c. konferencia Miskolci Egyetem 2016, október 5.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Az RMNy tudománytörténeti helyzete és a bibliográfiai egység fogalma, Kerekasztal beszélgetés, MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága, a Magyar Könyvszemle Szerkesztősége, OSzK, 2016, március 2.
 • Őze Sándor, Az apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció Magyarországán, Könyvbemutató, Pázmány Péter Tudomány Egyetem, 2016, április 2
 • Imre Mihály, Utak Herborn és Nápoly között, Könyvbemutató, Debreceni Egyetem, 2016, április 18

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése:

 • Április folyamán kilenc ösztöndíj pályázatot bíráltam el a MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya Bolyai Kollégiuma számára.
 • Novemberben négy kutatási beszámolót bíráltam el a MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya Bolyai Kollégiuma számára.
 • Novemberben egy OTKA kutatás zárójelentését bíráltam el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal számára.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Heti 10 órában tanítottam a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának magyar szakán.

Doktori bizottsági munka:

 • Opponens voltam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen László Anikó, Apokaliptikus államelmélet ésvilágszemlélet a XVII. században című Phd-értekezésének nyilvános vitáján 2016. április 18-án.
 • Elnök voltam a Miskolci Egyetemen Pap Ingrid, Biblikus nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon című phd-értekezésének nyilvános vitáján 2016. május 23-án.
 • Bizottsági tag voltam a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen Péntek Veronika, Meditáció és devóció. Ecsedi Báthori István és Pécsi Lukács elmélkedő művének műfaji és lelkiségtörténeti megközelítése c. phd-értekezésének nyilvános vitáján 2016. október 14-én.
 • Elnök voltam a Miskolci Egyetemen Horváth Zita habilitációs előadásain 2016. október 20-án.
 • November folyamán opponensi véleményt készítettem Hargittay Emil, Pázmány Péter írói fejlődése és az életmű genezise című akadémiai doktori értekezéséről. A nyilvános vitára 2017 elején kerül sor.

 

Hoffmann Gizella

Konferencia-előadások:

 • A Historia Ecclesiastica Unitariorum in Transylvania keletkezéstörténete új megvilágításban (A 3. és 4. Continuator, Kozma Mihály és Kozma János Históriája alapján.  „János Zsigmond emlékkonferencia”, Budapest, Budapesti Unitárius Egyházközség, 2016. november 18.
 • Rövid Historiája Az Cseh Országi Ecclésiák üldöztetésének... (Comenius Historia persecutionum Ecclesiae Bohemicae című művének ismert és ismeretlen magyar fordításainak kéziratairól (1665?–1795). Fordítás, tolmácsolás, értelmezésOrszágos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszak, 2016. november 24.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Uzoni Fosztó István–Kozma Mihály–Kozma János: Az Erdélyi Unitárius Egyház története III. kötetének sajtó alá rendezése latin nyelvű kéziratos források alapján. Kiadja a Magyar Unitárius Egyház. A kiadás az OSZK támogatásával jönne létre. (Munkatársak: Kovács Sándor, Molnár Lehel, Kolozsvár; Balász Mihály SZTE Szeged) Megjelenés: 2018

Kiállításrendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • „Evangélikus vonatkozású kéziratok az OSZK Kézirattárában.”  Evangélikus magyartanárok látogatása az OSZK-ban: Kiállítás, előadás és bemutató tartása. Nyári Evangélikus Pedagógus Akadémia, Budapest 2016. június 28. keretén belül.

 

Illyés Boglárka

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Francia opera és magyar önreprezentáció. Massenet Heródiásának budapesti díszelőadása az 1885-ös Országos Kiállítás kontextusában. In Hatalmi diskurzusok: A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben. (Szerk. Bíró Csilla – Visy Beatrix), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2016, [Bibliotheca Scientiae et Artis VIII. –sorozatszerk. Boka László ], 142–158.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Szigetvár 450 Zrínyi Miklós hősi emlékezete a zenében 12. OSZK Blog, 2016. augusztus 5–6.

Konferencia-előadások:

 • Traduttore, traditore? Massenet Werther című operájának magyar változatai. "Fordítás, tolmácsolás, értelmezés" c. tudományos ülésszak, Bp., OSZK, 2016. november 24–25.

 

Jávorka Brigitta

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Alyson Bell – Jávorka Brigitta: Modern Times, Modern Librarians: A Comparison of Historical and Modern Library Services of Hungary and the United States. (Szerk. Fanny Blanchard, Valentin Famelart , Katarina Leyrer,  Guilhem Martin Saint -Léon, Paulin Ribbe, Laure Fabre) Information, Libraries, Democracy: 24th BOBCATSSS Conference Proceedings & Abstracts, Enssib, Villeurbanne, Franciaország, 2016, 104–110.
 • The Relevance of the Local Library for the Different Subgroups of the Community. (Szerk . Romana Macháčková, Jindra Pavelková , Soňa Šinclová) Conference Libraries V4 in the Decoy of Digital Age, Brno, Csehország, The Moravian Library, 2016, 191–214.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Arany Zsuzsanna - Jávorka Brigitta - Nagy Andor – Németh Márton: Egy hét az oroszlán barlangjában  BOBCATSSS 2016, Lyon. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2016. (25. évf.) 3. sz. 17–22.
 • Tóth Máté - Jávorka Brigitta: A városi könyvtárak helyzete. In: Könyvtári Figyelő, 2016. (62. évf.) 2. sz. 169–184.
 • Jávorka Brigitta: Személyes információszervezés a gyakorlatban. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2016. (63. évf.) 6–7. sz. 264–270.

Kritikák, recenziók:

 • Jávorka Brigitta: Tóth Máté: Könyvtár és közösség. In: Könyvtári levelező/lap, 2016. (28. évf.) 4. sz. 37-38.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

Konferencia-előadások:

 • Modern times, modern librarians, BOBCATSSS 2016 konferencián közös előadás Alyson Bell amerikai könyvtáros hallgatóval, Lyon, Franciaország, ENSSIB, 2016. január 27-29.
 • Gyorsjelentés a városi könyvtárakról, PEMEKSZ konferencia közös előadás Dr. Tóth Mátéval, Bp., OSZK, 2016. február 24.
 • Személyes információszervezés a gyakorlatban, Networkshop 2016, Debrecen, Debreceni Egyetem, 2016. március 29 – április 1.
 • The Relevance of the Local Library for the Different Subgroups of the Community, Conference Libraries V4 in the Decoy of Digital Age, Brno, Csehország, The Moravian Library, 2016. május 31 – június 1.
 • Opportunities for the Development of Information Literacy: Experiences on a Library Bus, ECIL2016  European Conference on Information Literacy, Prága, Csehország, 2016. október 10–13.
 • A jövő kompetenciái, Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája, Pécs, PTE KTK, 2016. 2016. november 17–19.

 

 

Kelemen Éva

Tanulmány, könyvfejezet:

 • " Dohnányi Ernő hagyatéka" In: Collectors and Collections.The Treasures of the Collections in the National Széchényi Library (Edited by László Boka, Lídia Wendelin Ferenczy ) Bp., OSZK–Kossuth Kiadó, 2016.

Konferencia-előadások:

 • Ahogy tetszik... Farkas Ferenc kísérőzenéi a a Nemzeti Színház 1930-as évekbeli Shakespeare-felújításaihoz, "Fordítás, tomácsolás értelmezés" az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka,  Bp., 2016. november 24–25.

 

Keller Márkus

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Tiéd a lakás, magad építed!: Lakásépítés és az állami erőforrások a hosszú ötvenes években Magyarországon KOMMENTÁR 11: pp. 100-117. (2016)

Konferencia-előadások:

 • Wer baut? Die Wohnungsfrage in Ungarn in vergleichender Perspektive (1945–1960), Institut für vergleichende Städtegeschichte, Universität Münster
 • „Wie wohnt man sozialistisch? Wohnkultur in Ungarn 1945–1960“ Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Humboldt-Universität zu Berlin
 • Staatlich geförderte Eigentumsbildung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein deutsch-ungarischer Vergleich, Forschungscolloquium zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Humboldt Universität zu Berlin
 • „Die Wohnungsfrage in Ost und West. Wohnungspolitik, Architekten und experimentelle Wohnsiedlungen in Ungarn und in der BRD 1948-1960“, FORSCHUNGSKOLLOQUIUM „Geschichte und Sozialanthropologie Südost- und Osteuropas“Lehrstuhl Geschichte Südost- und Osteuropas an der Universität Regensburg, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg

Tudományos fokozatszerzés a tárgyévben:

 • Habilitáció, Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen, BTK

 

Kertész Balázs

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Afterlife of the Forteenth-Century Chronicle-Compositions, megjelenés alatt a Képes Krónika latin-angol kétnyelvű kiadásának tanulmánykötetében.
 • A koldulórendek megtelepedése az "ország közepén", megjelenés alatt az alábbi konferencia tanulmánykötetében: Az első 300 év Magyarországon és Európában. A Domonkos-rend megalakulásának 800. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi tudományos konferencia, Székesfehérvár, 2016. november 2–3.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A 14. századi magyarországi krónikaszerkesztmények utóélete a késő középkorban, Századok, 2016, 473–499.
 • A magyarországi obszerváns ferences vikária 1499. évi konstitúciói, Magyar Könyvszemle, 2016, 257–270.
 • A magyarországi obszerváns ferencesek 1499. és 1518. évi konstitúcióinak prológusa, megjelenés alatt a Történelmi Szemle 2016/4. számában.
 • The 1499 Constitutions of the Hungarian Observant Franciscan Vicary, megjelenés alatt a Chronica című évkönyvben.

Konferencia-előadások:

 • A koldulórendek megtelepedése az "ország közepén", elhangzott: Az első 300 év Magyarországon és Európában. A Domonkos-rend megalakulásának 800. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi tudományos konferencia, Székesfehérvár, 2016. november 2–3.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. Időtartama: 2014. szeptember 1. – 2017. augusztus 31.

 

Kis Domokos Dániel

 

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Presbiter, a Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja. Rovatszerkesztő, Magyar Presbiter című rovat 2010-től

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A „csendes ellenreformáció” légkörében. In. Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerk. Horn Ildikó, Lauter Éva, Várkonyi Gábor et al. 1–2. köt. L’Harmattan Kiadó, Bp. 2016. 1. köt. 513–534. p.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Bibliás magyarok. [Hegedűs Lóránt (1872–1943), pénzügyminiszter]. Presbiter, 2016. 2. sz. 4. p.
 • Péter apostol igazi húsvétja. Presbiter, 2016. 2. sz. 1–2. p.
 • Zeppelin és börtönmisszió. Presbiter, 2016. 3. sz. 4. p.
 • Őszi pünkösd. Presbiter, 2016. 5. sz. 6. p.
 • Mária és József. Presbiter, 2016. 6. sz.

Konferencia-előadások:

 • Bartók és a színpad. „Bartók és a színpad” – művészeti, bölcseleti és tudományos konferencia. Bartók Fesztivál, Miskolc, 2016. június 11–12.

 

Kovács Eszter

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Cseh lelkiségi irodalom a Makula nélkül való tükörben. In Makulátlan tükör: Tanulmányok a Makula nélkül való tükör című kegyességi műről. (szerk. Maczák Ibolya) Bp., MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016. 7–13.
 • Trenčínská jezuitská kolej jako spojka mezi českými a uherskými jezuity. In Okno nielen do archeologie. (szerk. Igor Zmeták) Trenčín, Mesto Trencín, 2016. 36–45.
 • Rumer Gergely irodalmi munkássága. In Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. (szerk. Perger Péter) Bp., Argumentum Kiadó – OSZK, 2016. 169–173.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Rumer Gergely olmützi rektori évei (16131618), Magyar Sion, 2016/1. 135–139.

Konferencia-előadások:

 • Literární dílo Gregora Rumera, "Knižnica ako fenomén a kultury a vzdelanosti" c. nemzetközi tudományos konferencia, Martin, Slovenská národná knižnica, 2016. május 11–13.
 • Trenčínská jezuitská kolej, jako spojka mezi českými a uherskými jezuitami, "Okno nielen do archeologie" c. konferencia, Trenčín, Mestská knižnica, 2016. október 10.
 • A területi és nyelvi identitás kérdései a jezsuita rend katalógusai alapján 1773-ig, "A szlovák nemzettudat változásai" c. nemzetközi tudományos konferencia, Esztergom, Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2016. október 10.
 • Jegyzetek Václav Budovec Antialkorán című művének magyar fordítása mellé. "Fordítás, tolmácsolás, értelmezés" c. tudományos konferencia, Budapest, OSzK, 2016. november 24.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok:

 • A szlovák nemzettudat változásai. - nemzetközi tudományos konferencia magyar és szlovák nyelven. (A konferencia titkárai: Kovács Eszter, Mészáros Andor) Esztergom, Szent Adalbert Központ, 2016. október 10.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Richárd Pražák: Má maďarská cesta, Brno, 2014. (szerk. Kiss Szemán Róbert – Mészáros Andor) című könyv ismertetése. 2016. január 20-án, az ELTE BTK Szlavisztika és Balti Szláv Filológia tanszék szervezésében.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum, a Památník národního písemnictví levéltárának gyűjteményében című  OTKA (107667) kutatásban veszek részt.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, 2016-2017-es tanév, őszi félév, megbízott előadó, Felekezet és identitás a kora újkori Európában és Magyarországon, gyakorlat.

Doktori bizottsági munka:

 • Balázs József doktori szigorlatán bizottsági tag. 2016. június 17. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történettudományi Doktori Iskola.
 • Szuromi Kristóf doktori szigorlatán bizottsági tag, belső munkahelyi vitáján opponens. 2016. november 22. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történettudományi Doktori Iskola.

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • 2016. május 30 – július 31. Tudományos-ismeretterjesztő kiállítás Esztergomban, „Lengyel szentek és boldogok” címmel, a lengyel kereszténység 1050. évfordulójára a Szent Adalbert Központban a Szent Adalbert Kelet- és Közép Európa Kutatásokért Alapítvány szervezésében.A kiállítás társkurátorai: Magony-Bíró Katalin, Kovács Eszter és Mészáros Andor

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • 2016. április 20-án, „Iszlámismeret Csehországban a 16–17. század fordulóján” címmel előadás a Szent Adalbert Kelet- és Közép Európa Kutatásokért Alapítvány szervezésében, Budapesten.

Kőrösi Zsuzsanna

Tudományos igényű honlap szerkesztése:

Népi Kollégiumok Országos Szövetsége (2016–) (Életrajzok)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Kőrösi Zsuzsanna: Egyik napról a másikra. In: A magyar október. A BBC History különszáma. (Szerk. Rainer M. János), Bp., Kossuth Kiadó, 2016, 74–79. o.
 • Kőrösi Zsuzsanna: Gyerekek a forradalomban. In: A magyar október. A BBC History különszáma. (Szerk. Rainer M. János), Bp., Kossuth Kiadó, 2016, 80–85. o.
 • Kőrösi Zsuzsanna: Menekülés. In: A magyar október. A BBC History különszáma. Szerkesztette Rainer M. János, Bp., Kossuth Kiadó, 2016, 92–97. o.
 • Kőrösi Zsuzsanna: Az 1956-os forradalom gyerekszemmel – naplórészletek és életinterjúk tükrében. GEO. 2016. október, 22–41. o.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Vízizrí. Munkáskultúra a Duna partján. Workers’ Culture on the Banks of the Danube. Petőfi Irodalmi Múzeum–Kassák Múzeum, Budapest, 2016. (szöveggondozás)
 • Konferencia-előadások
 • 56-os emigránsok meneküléstörténetei. Eger, 1956-os Intézet Alapítvány–Eszterházy Károly Egyetem, 2016. szeptember 8–10.

 

 

Lénárt András

Tudományos igényű honlap-szerkesztés:

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Lénárt András: Csillagos házak Budapesten, 1944 – 2014. In A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar holokauszt 70 év távlatából. Tanulmányok. Szerkesztette Molnár Judit, Budapest, Balassi Kiadó, 2016.
 • Az egyesített zsidó hitközség és a hatalom 1956 után. In HATALMI DISKURZUSOK.
 • Hatalom és társadalom diskurzusai a 20. század második felében Magyarországon. Szerk., Boka László, Országos Széchényi Könyvtár, 240-251.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Kovács Éva – Lénárt András – Szabari Vera: (Fel)talált tudomány. Az 1971-es Kemény-féle reprezentatív cigánykutatás idején keletkezett kvalitatív szociológiai források utóélete. Híd, 2016. december 104-125.
 • Lénárt András: Felnőtté válás és integráció az Ausztriában letelepült 1956-os emigráns diákok körében. VILÁGTÖRTÉNET 6. (38. évf.) 2016/3 451-468.
 • Bezsenyi Tamás – Lénárt András „Itt maguknál öröm lehet rendőrnek lenni!” A bűn ábrázolása a Kádár-korszak játékfilmjeiben. Korall 17. évf. 65. sz. 2016 . 108-136.
 • Lénárt András: Zsidó indentitáskutatások a holokauszt után született generáció körében. socio.hu 2016/3.
 • Groteszk pillanatok október 23-án - A magyar október. Bookazine BBC History. OSZK – Kossuth Kiadó, Budapest, 2016, 22-24.
 • Arat a halál – uo. 62-67
 • Távolra szakadtak uo., 98-103.
 • Képünk a világban uo. 104-109

Egyéb írások:

 • Lénárt András: Kezdetben volt az Á(t)kos. A Magyar Állami Operaház „Kádár utolsó beszéde” című előadása kapcsán
 • Lénárt András: Vacogó menyasszony. Kányádi Sándor: Kétszemélyes tragédia, Zelei Miklós: Zoltán újratemetve – Beregszászi Színház, Zsámbéki Színházi Bázis
 • Lénárt András: Megint Itt Kell Élned, Halnod – Update: Többhangú Változat Itt élned, halnod kell: zenés történelmi utazás a honfoglalástól napjainkig – Koltay Gábor – Esztrád Színház

Konferencia-előadások:

 • Bezsenyi Tamás – Lénárt András: „Csak baj ne legyen belőle” – Az 1956-os forradalom mint referencialitás a Kádárkorszakban. c. előadás a 1956 és a szocializmus: Válság és újragondolás. Eszterházy Károly Egyetem – 1956-os Intézet Alapítvány, 2016. szeptember 8.
 • Bezsenyi Tamás – Lénárt András: „Itt maguknál öröm lehet rendőrnek lenni!” – A bűn ábrázolása a Kádár-korszak játékfilmjeiben. c. előadás a RDOE fórumán, 2016. november 17.
 • Lénárt András: „Miért ment el sok zsidó, és miért maradt még több Magyarországon 1956-ban?” c. előadás Az 1956-os forradalom Magyarországon és a zsidó közösség c. konferencián, A Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma, Maszuah – Nemzetközi Holokauszt Tanulmányok Intézete - Magyarország Tel-Avivi Nagykövetsége, 2016. november 22.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • OTKA MTA Szociológiai Intézet Voices – a XX. század hangja kutatócsoport. Gyűjteményrendezés.

Kiállítás-rendezés:

 • “My Diary – Your News” –A Blinken OSA Archívum kiállítása, 1956. Október 19 – November 27., társkurátor

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • „Beágyazott emlékeink”, dokumentumfilm, R: Oláh Kata, bemutató: 2016. november 29., szakértő
 • Gyuricza Kata Sára – Gyuricza Péter: Sorsfordító forradalom. Magyarország 1956 [La Revolución que cambió el destino. Hungría, 1956],Budapest, Magyarország Spanyol Nagykövetsége, interjú 56-60.
 • Naszvadi Judith: A mi 56-unk. Budapest, Figyelem Kiadó, 2016, interjú 37-40. M1, Ma reggel, interjú az „Én naplóm, ti híreitek” c. 1956-os kiállításról, 2016. októbe1 18.

 

Lipthay Endre

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Gróf Mikó Imre és Rhédey Mária levelezése 1848-ból, Lymbus Magyarságtudományi Közlemények, 2016 (megjelenés alatt).

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Hivatás  hagyomány  identitás. Arisztokrácia és memoárirodalom a 20. században. (Előadás). Kada Elek Kultúrális Napok. Kecskeméti Szakképzési Centrum – Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola, 2016 április 12.
 • A Nemzeti Könyvtár "nemzeti öröksége". Reformkori nagyjaink kéziratos hagyatéka (Széchenyi, Kossuth, Deák, Petőfi, Jókai és Arany). (Előadás és prezentáció) OSzK, 2016. október 15.
 • Az ismeretlen Petőfi. Az OSzK-ban őrzött autográf rajzok, kéziratok szerepe a költő munkásságában. (Előadás) Cserépfalu, Közösségi Ház 2016. május 20.
 • Petőfi forradalma és szerelme. Költészet és közélet a költő hagyatéka tükrében. (Előadás, beszélgetés). Cserépfalu, Éltalános Iskola és Gimnázium, 2106. május 20.

 

Madas Edit

 

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Az Ernst-kódex leírása. In Ernst-kódex (OSZK, Cod. Lat. 431). Fakszimile kiadás és Tanulmánykötet (szerk. Déri Balázs). Bp. – Pannonhalma, OSZK  – Pannonhalmi Főapátság – Pytheas Könyvmanufaktúra, 2016, 11–19.
 • Szent Márton chablis-i gyógyító csodája az Ernst-kódexben. In Alexander Multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. (Szerk. Perger Péter). Bp., [A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei 8.] 29–34.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Folyóiratok számára, anonym lektorálás kb. 15 db.

Konferencia-előadások:

 • Az MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport története, eredményei, tervei. Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Szakmai nap, Bp., Piarista Rendház, 2016. február 24.
 • Szent Márton a középkori legenda- és szermóirodalomban. In Martinus pauper et dives–Szent Márton öröksége. ELTE – Pannonhlami Főapátság, Bp. – Pannonhalma, 2016. április 14–15.
 • Latin liturgikus szövegek  magyar fordítások. Egyházzenei továbbképző napok. Magyar Egyházzenei Társaság, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Sümeg, 2016. június 16–19.
 • A középkori magyar nyelvű irodalom fordítóiról. Fordítási technikák, árulkodó hibák. ELTE BTK KITI Nyitott napok. 2016. november 12.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Közép-európai paleográfiai kerekasztal: Bécs, Budapest, Prága, Stuttgart. Prágai Akadémia, 2016. június 22–23.

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése:

 • NKFIH (OTKA), Domus, MTA-SYLFF, Biblissima (Franciaország)

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel):

 • LFZTE doktori tanács
 • PPKE doktori tanács
 • MTA I. osztály tag
 • MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottság (tag)
 • Klasszikafilológiai Bizottság (tag)
 • Közép- és Neolatin Munkabizottság (elnök)
 • Könyvtörténeti Munkabizottság (elnök)
 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (volt OTKA) Társadalomtudományi Kollégium (tag)
 • Comité International de Paléographie Latine (tag)
 • International Medieval Sermon Studies Society (tag) 
 • Bibliotheca bibliothecarum novissima (Biblissima). Az írott nemzeti örökség feldolgozása és digitalizálása Franciaországban (középkor és reneszánsz) Tudományos tanácsadó testület tagja

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • PPKE egyetemi előadások, szemináriumok, doktori iskola.

Doktori bizottsági munka:

 • Bartók Zsófia, PhD opponens, védés: 2016. május 14. – Bakonyi Dóra PhD opponens, védés: 2016. november 22. – Zsupán Edina PhD témavezetés, védés: 2016. december 12. – Seláf Levente habilitációs bizottságának tagja, 2016. február 15.

 

 

Mann Jolán

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A hatalom árnyékában – Sinkó Ervin életművének irodalomtörténeti helye. In. Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben. (Szerk.: Visy Beatrix, Bíró Csilla), Bp., OSZK–Gondolat Kiadó, 2016. [Bibliotheca Scientiae et Artis VIII. – sorozatszerk., Boka László], 307–320.
 • Modusi fantastike Krležina opusa u kontekstu svjetske književnosti. [A fantasztikum Krleža műveiben. Világirodalmi összefüggések] In. Fantastika: problem zbilje [Fantasztikum: valóságproblémák], szerk.: Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić, Andrea Meyer-Fraatz, Split–Zagreb, Književni krug Split–Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2016. [Komparativna povijest hrvatske književnosti 18. (Split, 2015. szept. 24–25)], 193–209.
 • Margalićevi prijevodi hrvatske književnosti na mađarski. [A horvát irodalom Margalits Ede fordításaiban]. In. Od početka do danas. 120 godina kroatistike u Budimpešti, szerk.: Lukács István, Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2016, 395–410. (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica) ISBN 978-963-284-832-7

Kritikák, recenziók:

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Stanko Andrić Szimurg című kisregénye magyar fordításának nyelvi lektorálása. (Magyar Napló Kiadó, 2016. Ford.: Szeli Valéria)

Konferencia-előadások:

 • Krleža szimfóniái – zene és irodalom kölcsönhatása. „E nagy tivornyán”. Második interdiszciplináris konferencia az első világháború kultúrtörténetéről. (Budapest, MTA BTK–ITI, 2016. június 8–10.)
 • Az 1956-os forradalom Miroslav Krleža naplóiban. Kultúra- és tudományköziség. Magyarságtudomány a 21. században című VIII. Nemzetközi Hungarológai Kongresszus (Pécs, 2016. aug. 22–27.): Napló és történelem című szekció (aug. 23.): Hornyák Árpád, Pritz Pál
 • Sinkó Ervin munkásságának kultúrpolitikai vonatkozásai. Kultúra- és tudományköziség. Magyarságtudomány a 21. században című VIII. Nemzetközi Hungarológai Kongresszus (Pécs, 2016. aug. 22–27.): Magyar-horvát kapcsolatok. Politika és kultúracímű szekció: című szekció (aug. 27.): Sokcsevits Dénes
 • Dnevnik kao zrcalo identiteta. (Dnevnici Miroslava Krleže i Sándora Máraija). [A napló mint az identitás tükre Miroslav Krleža és Márai Sándor naplóiban]. Műfajelméleti problémák. Nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi konferencia [Vrsta ili žanr. Komparativna povijest hrvatske književnosti. Međunarodni znanstveni skup] (Split, 2016. szept. 29–30).
 • Obitelj Zrinski u opusu Miroslava Krleže. [A Zrínyiek Miroslav Krleža műveiben]. XIII. nemzetközi kroatisztikai tudományos konferencia (Pécs, 2016. október 21–22.)
 • Enver Čolaković (19131976) műfordításai írói hagyatékának tükrében. Fordítás, tolmácsolás, értelmezés – Az OSZK Tudományos ülésszaka (2016. november 24.)

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • A Književna smotra folyóirat „Magyar menyasszony” című tematikus számanak bemutatója 2016. március 3-án a zágrábi Balassi Intézetben.

 • Kerekasztal-beszélgetés a zágrábi 5. Krleža-fesztivál (2016. július 1–7.) Reggeli Krležával című 2016. július 7-i rendezvényén.

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfiakészítés):

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

Kiállításrendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • Ludas Matyi a rendszer szolgálatában címmel minitárlat rendezése az OSZK V. Könyvtárlatán 2016. április 14-én (Kötél Emőkével).

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Od Anne Lesznai do Ane Borongay [Lesznai Annától Borongay Annáig] címmel előadás a zágrábi 5. Krleža-fesztivál (2016. július 1–7.) keretében a zágrábi Balassi Intézetben 2016. július 2-án 19 órakor.
 • Zrínyi Miklós az Adriai tengernek Syrenaia című kötetének bemutató előadása az OSZK Testes évad című VI. Könyvtárlatán 2016. szeptember 15-én.

 

 

Matolay Katalin

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A csekei Kölcsey-könyvtár, Irodalmi magazin, 2015/3., [2016], 99–100.

 

 

Mikusi Balázs

 

Szerkesztett kötet (teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • Wolfgang Amadé Mozart levelei. Bp., Gondolat Kiadó, 2016, 502.

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Magyar Zene (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2010–)
 • Musicologica Austriaca (szerkesztőbizottsági tag). Online megjelenés. (2015–)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Joseph Haydn’s String Quartet Collection. In The String Quartet: From the Private to the Public Sphere. (Szerk. Christian Speck), Turnhout, Brepols, 2016, 61–75.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

Kritikák, recenziók:

 • A halacska másik élete, (Péteri Lóránt: Mahler, a scherzo és a „kísérteties”), Muzsika 59/10 (2016. október), 42–44.
 • Bryan Proksch: Reviving Haydn: New Appreciations in the Twentieth Century, Notes 73/1 (September 2016), 86–88.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

Konferencia-előadások:

 • Joseph Haydn kottatára. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszékének „Eszterháza” c. tematikus napja, Bp., Zeneakadémia, 2016. április 19–20.
 • Joseph Haydn vonósnégyes-gyűjteménye. Kultúra és zene: városok, templomok és kastélyok zenéje Magyarországon c. konferencia, Fehérvárcsurgó, Károlyi-kastély, 2016. szeptember 22–23.
 • „Ez teljesen privát beszélgetés”: Ligeti György és Fábián Imre életműinterjúja. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XIII. tudományos konferenciája (A zenetörténetírás kritikájától a zenekritikaírás művészetéig: Konferencia a 70 éves Tallián Tibor tiszteletére), Bp., MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2016. október 14–15.
 • La finta Mirandolina: Hevesi Sándor Mozart-mentőexpedíciója. Az OSZK Fordítás, tolmácsolás, értelmezés c. tudományos ülésszakja, Bp., OSZK, 2016. november 24–25.

Konferenciaszervezés, titkári feladatok:

 • Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. OSZK Tudományos Ülésszak, Bp. OSZK, 2016. november 24–25.

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfiakészítés):

SZAKFORDÍTÁSOK

 • Jürgen Hunkemöller: Műfajok, témák, toposzok Bartók zenéjében. I. Sirató, II. Scherzo. Magyar Zene, 2016/2, 189–213.
 • Jürgen Hunkemöller: Műfajok, témák, toposzok Bartók zenéjében. III. Korál. Magyar Zene, 2016/3, 289–304.
 • John Butt: A posztmodern gondolkodásmód, a zenetudomány és a Bach-kutatás jövője. Magyar Zene, 2016/4, 361–372.
 • A Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) nemzetközi adatbázis számára a magyar nyelvű zenei tárgyú szakirodalom rezüméinek angolra fordítása.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető:

 • „Joseph Haydn kottatára (monográfia)” – MTA Bolyai-ösztöndíja (2016–2019)
 • „Erkel Ferenc műhelye” – OTKA-pályázat, résztvevő kutató (vezeti: Szacsvai Kim Katalin, MTA BTK ZTI)

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése:

 • Az MTA BTK Zenetudományi Intézet ötéves munkáját értékelő háromfős bizottság tagja.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel):

 • International Association of Music Libraries (IAML) – Vice-President
 • International Association of Music Libraries (IAML) Bibliography Commission – Vice-Chair
 • Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság – elnök
 • MTA Zenetudományi Bizottság – titkár
 • OSZK Tudományos Bizottság – tag
 • RILM (Répertoire International de Littérature Musicale) National Committe of Hungary – co-chair
 • RISM (Répertoire International des Sources Musicales) Hungarian Working Group – head
 • AIBM [a IAML francia rövidítése] Magyar Nemzeti Csoport – titkár

 

Nagy Györgyi

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • The reception of the battle of Buda (1686) in the light of the Apponyi Hungarica collection kézirat leadva, megjelenés alatt: In: KNIHA 2015 Martin, Slovenská Národná Knižnica 2016.

Kritikák, recenziók:

 • Kovács Eszer: “Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak szószóllója…” Cseh–magyar jezsuita összefüggések a kezdetektől 1773-ig, Budapest, PPKE, OSZK. Hungarian Historical Review, megjelenés alatt.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

Konferencia-előadások:

 • The reception of the battle of Buda (1686) in the light of the Apponyi Hungarica collection – angol nyelvű előadás: Libraries as a Phenomenon of Culture and Erudition – international conference of the Slovak National Library in cooperation with the Association of Slovak Librarians, held from 11 to 13 May, 2016. in Martin

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • Az első Magyarországon nyomtatott könyv – Das erste in Ungarn gedruckte Buch = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 24.
 • A Thuróczy-krónika Mátyás király számára készült díszpéldánya – Das Prachtexemplar der Thuróczy-Chronik für König Matthias Corvinus = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 28–29.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • „Nekünk mégis Mohács kell...”: II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései, szerk. Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. 336 p. – illusztrációk válogatása a kötethez

 

Pap Ágnes

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A király és a királyság intézménye az Agni-puránában. Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben. (Szerk.Visy Beatrix - Bíró Csilla) Bp., OSZK – Gondolat Kiadó, 2016, 28–37.

Konferencia-előadások:

 • On the renderings of Sándor Petőfi’s poems by Umrao Singh Sher-Gil. International Conference on Translation: Art, Craft and Cross-Cultural Praxis. New Delhi, Department of Slavonic & Finno-Ugrian Studies, 2016. október 25–26.
 • Amrita Sher-Gil (1913–1941) and Umrao Singh Sher-Gil (1870-1954). Father and daughter in Hungary. New Delhi, Department of Slavonic & Finno-Ugrian Studies, 2016. november 10. [előadás]

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Acts from vision: István Széchenyi, Founder of Modern Hungary, (megnyitó Prof. Gulshan Sachdev-vel együtt). Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi, 2016. november 11.

 

Pászti László

 

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Térképtörténeti Közlemények. Online évkönyv. Főszerkesztő. ISSN szám folyamatban. (2016-tól)
 • Catastrum. Katasztertörténeti folyóirat (szerkesztőbizottsági tag) Évente 4 szám. (2013-tól) ISSN 2064–5805

Tudományos igényű honlap-szerkesztés:

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A katonai jog harcászati vonatkozásai az 1848–49-es szabadságharc példáján. In: Hadtörténelmi Közlemények, 2016/1. szám. (92–120. o.)

Kritikák, recenziók:

 • Recenzió. Zvara Edina: Egy tudós hazafi Bécsben. Görög Demeter és könyvtára. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. november 8.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Lipszky János Tabula generalis Regni Hungariae című térképének utóélete. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. április 6.
 • Hungarika-térképek a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményében. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. április 22.
 • Dr. Patay Pálné (1924–2015). In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. május 4.
 • Újdonságok a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményéből 1. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. június 13.
 • A königgrätzi csata tervrajza. 1866. júl. 3. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. július 1.
 • Újdonságok a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményéből 2. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. július 11.
 • Múzeumok Éjszakáján mutattuk: Elekes Ferenc földgömbje. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. július 20.
 • Múzeumok Éjszakáján mutattuk: Turner István földgömbje. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. július 27.
 • A péterváradi csata 1716. augusztus 5-én. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. augusztus 5.
 • Múzeumok Éjszakáján mutattuk: Reimer-földgömb. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. augusztus 12.
 • Újdonságok a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményéből 3. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. augusztus 17.
 • Újdonságok a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményéből 4. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. szeptember 2.
 • Szigetvár ostromának ábrázolásai. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. szeptember 7.
 • Újdonságok a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményéből 5. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. október 4.
 • Újdonságok a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményéből 6. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. október 24.

Konferencia-előadások:

 • A Lipszky-térképek katasztere. Újrakiadások, másolatok, feldolgozások. A Magyar Királyság általános térképe, 1804–1810. Emlékkiállítás Lipszky János huszártiszt térképészeti munkásságáról, születésének 250. évfordulója alkalmából c. rendezvényt bevezető konferencia. OSZK, 2016. április 11.
 • Lipszky János Magyarország-térképe és annak utóélete. Víz, papír, térkép, kézirat, tintamarás. PNYME Restaurátor Szakosztály Szakmai előadói nap OSZK, 2016. május 23.
 • A Lipszky-térképek katasztere. Újrakiadások, másolatok, feldolgozások. Lipszky János huszártiszt, térképész születésének 250. évfordulója alkalmából c. rendezvényt bevezető konferencia. Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára (Pécs, Rét utca 9.), 2016. november 25.
 • A magyar térképtörténet vázlata. Előadás a Budai Polgári Kör összejövetelén. Budapest (Hunyadi János út 8.), 2016. február 19.
 • Blogbemutató – Földabrosz, térképtörténeti blog a nemzeti könyvtárban. A „FÖLDABROSZTÓL” a digitális térképekig. Kutatók Éjszakája a Térképtárban. OSZK, 2016. szeptember 30.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok:

 • A Magyar Királyság általános térképe, 1804–1810. Emlékkiállítás Lipszky János huszártiszt térképészeti munkásságáról, születésének 250. évfordulója alkalmából c. rendezvényt bevezető konferencia. OSZK, 2016. április 11. (Társszervező: Reisz T. Csaba)

Kiállításrendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • Szép Magyar Térkép 2015. OSZK, 2016. április 1–30.
 • A Magyar Királyság általános térképe, 1804–1810. Emlékkiállítás Lipszky János huszártiszt térképészeti munkásságáról, születésének 250. évfordulója alkalmából. Kurátorok: Pászti László – Reisz T. Csaba (MNL OL). OSZK Térképtár, 2016. április 11. – július 9.
 • Lipszky János huszártiszt, térképész születésének 250. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás. Kurátorok: Pászti László – Reisz T. Csaba (MNL OL). Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, 2016. november 25-től

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • Szép Magyar Térkép 2015. Szerkesztő-műsorvezető: Soós Andrea (Lánchíd Rádió, Tarsoly). 2016. március 26. 10.00 és 12.00 között (telefonos riport)
 • Lipszky. Újságíró: Kolozsi Ádám (Index.hu, Tudomány). 2016.04.04. 16:23
 • Földabrosz, Szép Magyar Térkép 2015, Lipszky-kiállítás. Riporter: Társi István (M1, Mindentudás) 2016.04.07.
 • Lipszky-kiállítás. Riporter: Oláh András (Info Rádió) 2016.04.12. (adásban: 2016.04.17. fél 12 és 12 között)
 • A térképészet fejlődése, lehetőségei az ókortól a 21. századig. In: A tudomány hangjai. Szerkesztő-műsorvezető: Radványi Dorottya (Kossuth Rádió) Beszélgetőtársak: Oláh Krisztina (OSZK Térképtár), dr. Török Zsolt Győző (ELTE) 2016.10.06. (adásban: 2016.10.08. 14.30–15.00)

 

Patonai Anikó Ágnes

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Hattyúk és a hatalom: Balettbemutatók a Magyar Állami Operaházban 1950-53 között. In: Hatalmi diskurzusok: A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben. (szerk. Bíró Csilla - Visy Beatrix) Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2016, [Bibliotheca Scientiae et Artis VIII. –sorozatszerk., Boka László], 283–298.
 • Balettelőadások a budapesti Operaházban az első világháború kitörése előtt. In: Kappanyos András (Szerk.), Emlékezés egy nyár-éjszakára. Interdiszciplináris tanulmányok 1914 mikrotörténelméről, Bp., MTA Bölcsécsettudományi Kutatóközpont, 2015., 321331.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Balettelőadások a budapesti Operaház 1913–14-es évadában, Szcenárium, IV. évf. 1. sz., 2016. január, 46–57.

Konferencia-előadások:

 • Mozikánon - megfilmesített magyar irodalmi művek az első világháború első felében, OSZK Tudományos ülésszak, Bp., OSZK, 2016. november 24–25.
 • Az országos gyásztól a szénszünetig - magyarországi mozik 1916 novembere és 1917 márciusa között, „E nagy tivornyán” – Interdiszciplináris konferencia az első világháború kultúrtörténetéről, Bp., MTA BTK ITI, 2016. június 8-10.
 • Balettbemutatók a budapesti Operaházban az 1913–14-es évadban, Magyar színházi nyelvújítók a 20. században c. konferencia, Bp., Nemzeti Színház, 2015. november 28.
 • Hattyúk és a hatalom: Balettbemutatók a Magyar Állami Operaházban 1950-53 között, OSZK Tudományos ülésszak, Bp., OSZK, 2015. november 25–26.

 

 

Perger Péter

 

Szerkesztett kötet (teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. (Szerk. Perger Péter), Bp., Argumentum Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, 2016 (A Magyar Könyvszemle és a Mokka–R Egyesület Füzetei, 8), 214.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Zsámboky János Plautus edíciójának ismeretlen kiadása és hazai olvasója. In Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. (Szerk. Perger Péter), Bp., Argumentum Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, 2016 (A Magyar Könyvszemle és a Mokka–R Egyesület Füzetei, 8), 119–122.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Alexander multifrons, azaz a sokarcú, sokoldalú Dörnyei Sándor. In Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. (Szerk. Perger Péter), Bp., Argumentum Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, 2016 (A Magyar Könyvszemle és a Mokka–R Egyesület Füzetei, 8), 9–10.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Maczák Ibolya, Az 1800-ig megjelent magyarországi prédikációk bibliográfiája. (Lektorálta: Perger Péter) Bp., MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2016, 274.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Nyomtatott és illusztrált magyarországi és magyar vonatkozású művek tipográfiai feltárása a 18. sz. második felében (1751-1780), OTKA K 104231 sz. projekt, tag.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel):

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság, tagság

 

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

 

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2000-től)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Bibliaolvasó kalauz a 18. században. In MONOKgraphia: Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. (Szerk. Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina), Bp., Kossuth Kiadó, 2016, 721–725.
 • Johann Piscator autográf verse Hódmezővásárhelyen. In In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. (Szerk. Bitskey István – Fazakas Gergely Tamás – Luffy Katalin – Száraz Orsolya), Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, 59–63.
 • Samuel Spielenberger ismeretlen verse és albumbejegyzése. In Alexander multifrons. (Szerk. Perger Péter), Bp., Argumentum – OSZK, 2016 [A Magyar Könyvszemle és a MOKKA R Füzetei 8. – sorozatszerk., Monok István], 35–38.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Újabb, eddig ismeretlen bártfai evangélikus énekeskönyv a 17. századból – RMNy S 1759 A, Magyar Könyvszemle, 132(2016), 75–80.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Kerekasztal-beszélgetés a régi könyvekről (Beszélgetnek: Borda Lajos, Heltai János, H. Hubert Gabriella, P. Vásárhelyi Judit, Sz. Nagy László, V. Ecsedy Judit). OSZK, Bp., 2016. március 2.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • Albert Szenci Molnárs Psalmenübersetzung – Szenci Molnár Albert zsoltárfordításai = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. (Szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett), Bp., Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 66–70.
 • Albert Szenci Molnárs Institutio-Übersetzung Szenci Molnár Albert Institutio-fordítása = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. (Szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett), Bp., Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 70–73.

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése:

 • Ősz Előd (Kolozsvár) A Budapesten és környékén őrzött kora újkori Kálvin kiadások feltérképezése és leírása című Domus Hungarica pályájatának témavezetője.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel):

 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság
 • A Magyar Bibliatársulat Alapítvány Kuratóriuma
 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság
 • Ókortudományi Társaság

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Egyetemi Tanár és törzstag a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 2013. szeptember 1-től.
 • A 2015/2016-os tanév tavaszi félévében tanított tárgyak:
 • Régi Magyarországi Irodalom II. – szeminárium (heti 2 óra);
 • Irodalom, művelődés és medialitás – előadás (heti 2 óra);
 • Régi Irodalmak története – előadás (heti 2 óra)

Doktori bizottsági munka:

 • Komárom, Selye János Egyetem, 2016. augusztus 31. opponens Vrábel Tünde: Protestáns késő humanizmus: Szepsi Csombor Márton és Szenci Molnár Albert kései munkássága az Udvari schola és a Discursus de summo bono című művek elemzése című PhD-disszertációjának vitáján.
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2016. október 14. bizottsági tag Péntek Veronika: Meditáció és dévóció Ecsedi Báthori István és Pécsi Lukács elmélkedő művének műfaji és lelkiségtörténeti megközelítése című PhD-disszertációjának vitáján.
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2016. december 2. elnök Bretz Annamária: Bod Péter historia litteraria programja című PhD-disszertációjának vitáján.

 

 

Ráczné Radó Rita

 

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Villám Judit – Mezey László Miklós: "A könyvtár, ami összeköt"
  Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2016. (25.évf.) 12. sz. 20–34. old. (megjelenés alatt)

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • „Könyvtár ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című program
  Országgyűlés Hivatala – Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság
  2016. szeptember 24 – október 23.
  A programon az Országos Széchényi Könyvtár delegáltjaként vettem rész.

 

Rainer M. János

Önálló kötet:

 • Rainer M. János: Az 1956-os magyar forradalom. Bevezetés. Bp., 2016, Osiris, 188 old.
 • Rainer M. János: Nagy Imre. Bp., 2016. Nagy Imre Alapítvány, 271 old.

Szerkesztett kötet:

 • Rainer M. János (szerk.): A magyar október. A BBC History különszáma. Bp. 2016. 144. old.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Rainer M. János: Önéletrajzi reprezentáció és hatalmi diskurzus – a „századosok” önéletrajzai, 1949-51. In Bíró Csilla – Visy Beatrix (szerk.): Hatalmi diskurzusok – A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben. Budapest, 2016, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat, 192-205. (Bibliotheca Scientiae et Artis 8. köt.)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Rainer M. János: A forradalom mérlege. BBC History, VI. év. 2016. 10. sz., 22-27.
 • Rainer M. János: Nagy Imre, 1956 és a szocializmus. Korunk,  2016. 10. sz. 95-105.
 • Rainer M. János: Mit akartak a forradalmárok? A magyar október. A BBC History különszáma. Bp. 2016. 4-9.
 • Rainer M. János: Kossuth Lajos tér. A magyar október. A BBC History különszáma. Bp. 2016. 26-31.
 • Rainer M. János: Nagy Imre útja. A magyar október. A BBC History különszáma. Bp. 2016. 110-114.
 • Rainer M. János: Kádár János főszerepe. A magyar október. A BBC History különszáma. Bp. 2016. 116-121.
 • Rainer M. János: 1956 és a szocializmus. Élet és Irodalom, LX. évf. 42. sz. 2016. okt. 21. 3-4.

Kritikák, recenziók:

 • Rainer M. János: Állítás és kétely. [Földes György: Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I-II.] Múltunk, 2016. 2. sz. 246-260.
 • Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk)
 • Rainer M. János: Szelektív múlt. HVG, 2016. okt. 20. 43. sz. 8-10.
 • Rainer M. János: Mi lehetett volna, ha...? Utószó. In Cserna-Szabó András – Szálinger Balázs (szerk.): A másik forradalom. alternatív ötvenhat. Budapest, 2016, Cser Kiadó, 224-239.

Konferencia-előadások:

 • 2016. ápr. 28. Eger, Breznay Imre Tehetségműhely. Középosztályi státuszvesztés és –visszaszerzés 1945 után – a századosok c. előadás
 • 2016. máj. 2. Kaposvár, Megyei és Városi Könyvtár. Nagy Imre, 1956 – és a szocializmus c. előadás
 • 2016. máj. 25. Budapest, European Network Remembrance and Solidarity & MTA & NEB, 1956. Contexts, Impact, Remembrance. 5th Annual European Remembrance Symposium c. konferencia, Consequences of 1956: short-run, long-run, remembrance – a keynote speech c. előadás
 • 2016. jún. 7. Szeged, Szegedi Tudományegyetem – Nagy Imre Társaság, Nagy Imre emlékkonferencia, Nagy Imre, 1956 – és a szocializmus c. előadás
 • 2016. 09. 08. Eger, Eszterházy Károly Egyetem (EKE), EKE – 1956-os Intézet Alapítvány (r.) 1956 és a szocializmus – válság és újragondolás c. konferencia, 1956 és a szocializmus c. nyitó előadás
 • 2016. 10. 08. Budapest, Történelemtanárok Egylete konferenciája, A demokratikus ellenzéki mozgalom mint hagyomány c. előadás
 • 2016. 10. 13. Esztergom, MNL Komárom-Esztergom megyei Fióklevéltár konferenciája, 1956 – következmények és emlékezet c. előadás
 • 2016. 10. 16. Budapest, Bibó István Közéleti Társaság konferenciája, Nagy Imre és az ellenzéki értelmiség c. előadás
 • 2016. 10. 17. Budapest, MTA Kodály terme, Demokratikus Átalakulásért Intézet, „Az 1956-os forradalom hatása a magyar rendszerváltoztatásra” c. konferenciája, 1956 eszméinek hatása az 1980-as években c. előadás
 • 2016. 10. 17. Budapest, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem „Mit kezdhetünk Bibó István örökségével” c. konferenciája, korreferátum
 • 2016. 10. 25. Budapest, Parlament Felsőházi terme, Ünnepi megemlékezés és konferencia, A Nagy Imre-kormány és a forradalom c. előadás
 • 2016. 11. 04. Beregszász (Ukrajna), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, „Megkötések nélkül 1956-ról” - Kárpát-medencei konferencia, Az 1956-os magyar forradalom - hatások és következmények, különös tekintettel Kelet-Európára c. előadás
 • 2016. 11. 11. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Történelmi emlékülés – Forradalom és szabadságharc a XX. században: 1956 c. konferencia, 1956 a világpolitikában c. előadás
 • 2016. 11. 23. Eger, Bródy Sándor városi és megyei Könyvtár, 1956 után – megtorlás c. előadás
 • 2016. 11. 24. Budapest, Andrássy Egyetem, 1956 - The Consequences of 1956: Short-Term, Long-Term, Remembrance c. előadás
 • 2016. 12. 8. Budapest, BASEES Regional Conference on 1956, Consequences of 1956, keynote address

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • 2016. jan. 26. Budapest, Politikatörténeti Intézet. Kerekasztal Földes György Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai I-II. c. művéről, (Mitrovits Miklóssal, Stefano Bottonival és Földes Györggyel
 • 2016. febr. 22. Budapest, CAPA Központ. Tárlatvezetés Esterházy Marcell, Forgács Péter, Gerhes Gábor Jelentés c. kiállításán, (Esterházy Marcellel)
 • 2016. márc. 17. Budapest, MTA BtK Jogtudományi Intézet. Kerekasztal a Biszku-perről (Jakab Andrással, Gellért Ádámmal, Hollán Miklóssal
 • 2016. jún. 23. Budapest, Olvasókör, 1956 jelentősége ma c. előadás és beszélgetés
 • 2016. 10. 04. Budapest, Örkény István Könyvesbolt, Peter Unwin: Nagyhatalmi játszmák - 1956 című könyvének bemutatása
 • 2016. 10. 06. Budapest, Eleven Emlékmű, beszélgetés 1956-ról
 • 2016. 10. 18. Budapest, Óbudai Platán Könyvtár, beszélgetés 1956-ról Csics Gyulával
 • 2016. 11. 04. Ungvár (Ukrajna), Ilkó Galéria, 1956 helye közös történelmünkben c. pódiumbeszélgetés
 • 2016. 11. 07. Budapest, Eötvös 10 Kulturális Központ, Filmklub, beszélgetés Mérei Anna: harminckét sor c. filmjéről
 • 2016. 11.17. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Nóvé Béla Patria Nostra c. könyvének bemutatása

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Eszterházy Károly Főiskola, Történettudományi Intézete, Jelenkori Magyar Történelem Tanszék; uo. Történettudományi Doktori Iskola, további jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanár

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • 2016. máj. 23. Budapest, III. kerület Bécsi út, Göncz Árpád emléktábla avatása Göncz Árpád és 1956 c. beszéd

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 

 

Rajnai Edit

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • „Theaterordnung”. A színjátszás lehetőségei az 1850-as években. In A hatalom reprezentációi. (Szerk. Bíró Csilla – Visy Beatrix), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2016, [Bibliotheca Scientiae et Artis VIII. – sorozatszerk., Boka László], 129–141.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Színházi évkönyv a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os évadra. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiadványterveinek lektorálása a Nemzeti Kulturális Alap pályázatára, 2016

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • „Cinkos akusztika”. Színház és cenzúra, 1960–1988. KönyvTárlat-rendezvénysorozat. Országos Széchényi Könyvtár, 2016. január 21.

 

 

Rojas Mónika

 

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • 2015-ben az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma megbízásából egy évre szóló pályázatot nyertem. (Pályázati azonosító: 3802/05894.)
  Egy életút a hagyaték tükrében (Orbók Loránd munkássága, különös tekintettel barcelonai működésére). 165 p.
 • Pályázatom anyagát 2016. szeptemberében teljesítettem, és az NKA-nak elküldtem.

 

 

Rózsafalvi Zsuzsanna

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A szavak háborúja / Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna. In: Propaganda az I. világháborúban: az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. okt. 16 2016. április 9.). [szerk. ifj. Bertényi Iván, Boka László]. - Budapest, OSzK, 2016. 75–95.
 • Ady és Babits pacifizmusa. In. Propaganda az I. világháborúban: az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. okt. 16 2016. április 9., Budapest, OSzK, 2016,  301320.
 • A háború krónikásai In.  Propaganda az I. világháborúban: az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. okt. 162016. április 9.), Budapest, OSzK, 2016, 321–330.
 • Mindnyájunknak el kell menni színház és kabaré In. Propaganda az I. világháborúban: az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. okt. 162016. április 9.), Budapest, OSzK, 2016, 359–370.
 • Cenzúra és újságírás/Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna  In. Propaganda az I. világháborúban: az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. okt. 162016. április 9.), Budapest, OSzK, 2016, 331–342.
 •  Írók, költők a propagandisztikus lelkesedés ellenében  In. Propaganda az I. világháborúban: az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. okt. 162016. április 9.), Budapest, 2016,  OSzK, 349–358.
 • Feszty Árpádné és a Baumgerten Alapítvány ügye, In. „ ...a könyvteremtő ember...” Írások Babits Mihályról Téglás János tiszteletére, Szombathely, Savaria University Press, 2016, 205–212.
 • Individuum-kollektívum-hatalom. Csere Tibor: Őseink kertje, Erdély. In: Hatalmi diskurzusok – A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., sorozatszerk., Boka László,  Szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Budapest, OSzK, 2016,  299–298.

Konferencia-előadások:

 • Emőd Tamás háborús tematikájú művei és műfajai Bárdos Artúr Modern Színpadán. Propaganda – történelem, művészet és média az első világháborúban. Budapest, OSzK,  2016. 01. 23.
 • Meghalni jobb? Gábor Andor elfedett írásai az első világháború idejéből. E nagy tivornyán. Budapest, MTA ITI. E nagy tivornyán, 2016. június 9.
 • Emlékek és emlékezők. Visszaemlékezések Erdély 1916-os lerohanásáról. Emlékkonferencia Erdély 1916-os lerohanásáról. Budapest, MTA TK Kisebbségkutató Intézet, 2016. szeptember 13.
 • Eötvös Károly és a Révai Testvérek. Két évforduló között. Emlékülés Eötvös Károlyról. Veszprém. Eötvös Károly Városi Könyvtár, 2016. nov. 9.
 • Babits fordítási dilemmái Dante hat sora kapcsán. OszK, Tudományos ülésszak, Fordítás, tolmácsolás, értelmezés, Budapest, 2016. nov. 24–25.
 • Kerüld a szépet! Novella a fókuszmondatról és Tarrakanoff Annáról. (Jókai konferencia) Balatonfüred, 2016. december 2–3.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Kriterion könyvbemutató: Cseres Tibor, Őseink kertje, Erdély és Dienes András, Négy nap. 2016. márc. 14. A két regény megjelenés kapcsán beszélgettek: Cseres Judit, Filep Tamás Gusztáv, Rózsafalvi Zsuzsanna, Szabó Gyula.
 • A Propaganda az első világháborúban című kötet könyvbemutatója. A Propaganda az I. világháborúban: az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. okt. 162016. április 9.), Budapest, OSzK, 2016. kötetről beszélgettek: ifj. Bertényi Iván, Cziegler András, Filep Tamás Gusztáv, Rózsafalvi Zsuzsanna,  Múzeumok Majálisa Magyar
 • Nemzeti Múzeum és Múzeumkert, 2016. május 21. A Propaganda az első világháborúban című kötet könyvbemutatója.A Propaganda az I. világháborúban: az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. okt. 162016. április 9.), Budapest, OSzK, 2016. A beszélgetés résztvevői: Zeidler Miklós történész, Filep Tamás, Ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó,  Rózsafalvi Zsuzsanna, Szőts Zoltán Oszkár.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Babits Mihály Kritikai Kiadás:  Esszé, tanulmányok alsorozat. (részvevő)
 • Jókai Mór Kritikai Kiadás: (résztvevő)

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Pázmány Péter Tudományegyetem: Megbízott előadó. 2016. ősz.

Doktori bizottsági munka:

 • Horváth Réka: Babits Mihály tudományszervező tevékenysége a harmincas években. Elővédés, bizottsági opponens. 2016. május 4-én. 14.00. PPKE Mikszáth téri Sophianum épülete.

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka):

Propaganda az első világháboróban. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2015. okt. 16–2016. április 9.) Társkurátor.

 

 

Samu Botond Gergő

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • "Láncra vert gyarmatok, civakodó ebek, Szent Háború és az antant acélgyűrűje" [Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban Szerkesztette: Ifj. Bertényi Iván, Boka László, Katona Anikó]

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • Az első világháború térképeken: Háborús hétköznapok (2016.09.29-2017.03.31.) rendezés, építés, plakátterv

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • MTVA M5 Hétvégi belépő c. műsor az első világháborús térképkiállítás ismertetője (2016.12.04.)

 

Simon Bernadett

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Egy kiállítás képei… In Nézőpontok. Tanulmányok. (Főszerk. Erdődy Gábor), Budapest, ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola, 2016, 27–40.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

Konferencia-előadások:

 • „Nagy ünnep lesz ez!” A Millenniumi Kiállítási Értesítő című lap ígérete"Fordítás, tolmácsolás, értelmezés" c. tudományos konferencia, Budapest, OSZK, 2016. november 24–25.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • A 2015/2016-os tanév második, és a 2016/2017-es tanév első félévében, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékén dr. Erdődy Gábor Dualizmuskori emlékiratok című kurzusán, egykori doktorandusztársammal óraadó tanárként veszünk részt.

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • Ezredéves álmok. Az 1896-os Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás 120. évfordulója, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, VII. emeleti Katalógustér, 2016. április 20–2016. július 16.
 • Ezredéves álmok. Az 1896-os Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás 120. évfordulójára, az Országos Széchényi Könyvtár kiállításának újraálmodása, Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dagály utcai Könyvtára, 2016. szeptember 1–2016. október 9.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Kocsis Tibor (Flora Film International) rendezésében bemutatott Békebeli Budapest című dokumentumfilmben, az Ezredéves álmok című kiállításon bemutatott, válogatott képanyag hangsúlyos elemként szerepelt.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Ezredéves álmok. Az 1896-os Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás 120. évfordulója, Budapest, OSZK, VII. emeleti Katalógustér, 2016. április 20. 15 óra – Kiállításmegnyitó
 • Ezredéves álmok. Az 1896-os Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás 120. évfordulójára, az Országos Széchényi Könyvtár kiállításának újraálmodása, Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dagály utcai Könyvtára, 2016. szeptember 1. 18 óra – Kiállításmegnyitó

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • Egy kiállítás üzenete  120 év után. Az Országos Széchényi Könyvtár tárlata, az 1896. évi honfoglalási Millennium kiállításáról.(Kérdező: Kiss Péter Ernő. Beszélgetőtársak: Káldy Mária, dr. Ságvári György, Simon Bernadett). Kossuth Rádió, Megújuló értékeink, 2016. május 25.
 • Az OSZK Ezredéves álmok című kiállításáról. (Berek Péter telefonos interjúja). Civil Rádió, 117 perc, 2016. június 9.

 

Sirató Ildikó

 

Önálló kötet:

 • A magyar színjátszás rövid története. Bp., Holnap Kiadó, 2017, sajtó alatt

Könyvsorozat-szerkesztés:

 • Studia Theatralica. A Savaria University Press és az Országos széchényi Könyvtár könyvsorozata. (Sorozatszerkesztő Sirató Ildikó) (2 kötet kiadásra előkészítése)

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Színpad (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2008-tól)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A "különc" gróf Kegyencze a színpadon. In Teleki László emlékezete. (Szerk. Debreczeni–Droppán Béla), Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 2016, sajtó alatt
 • Hamlet él! Az első magyar Shakespeare-fodítások (magyarítások) dramaturgiájáról. In A Magyar Shakespeare Bizottság jubileumi kötete. Shakespeare Live 400. (Szerk. Almási Zsolt, Fabiny Tibor, Pikli Natália), Bp., 2016. sajtó alatt
 • Kazinczy és a színház. In A 48. Kazinczy Napok előadásai. (Szerk. Kolár Péter), Kassa, 2017. sajtó alatt

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A harmadik Globe  több, mint színháztörténeti rekonstrukció, Színpad, 2016. március (XII. évf. 1. sz.) 53–56.

Kritikák, recenziók:

 • Emlék és varázslat. "...Sem emlék, sem varázslat..." Oberfrank Pál önálló estje Radnóti Miklós versei alapján a Latinovits-Bujtor Játékszínben. Bemutató: 2016. május 8. Séd, 2016 nyár, 88.
 • Päeva kokkuvõte: Ildikó Sirató. Blog-bejegyzés, Draama 2016, 2016. szeptember 9.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

Konferencia-előadások:

 • Kansannäytelmien kyläläiset kaupunginteattereiden näyttämöllä [Népszínmű-parasztok a városi színházak színpadán], 1800-luvun tutkimuksen verkoston konferenssi [A 19. század kutatóhálózat éves konferenciája], Helsinki, 2016. január 28-29.
 • Vizuális dramaturgia. 15 éves a Kabóca Bábszínház, ünnepi konferencia (szekcióvezetés), Veszprém, Kabóca Bábszínház, 2016. február 12.
 • Túl a színpadon -- a site specific előadások keretei elméleti és gyakorlati szempontokból, Túl a színpadon, színháztudományi konferencia, Pécs, PTE, 2016. április 15–16.
 • Hamlet él! Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról, A Magyar Shakespeare Bizottság konferenciája. Bp., 2016. április 22–23.
 • Színház a városnak. A 200 éves magyar hivatásos színészet és Szabadka köszöntése, Ünnepi konferencia a magyar hivatásos színjátszás 200. évfordulóján. Szabadka, Szabadkai Népszínház, 2016. június 4.
 • A színház táguló határai a harmadik évezred kezdetén. Kitekintéssel a dramaturgia és az előadó-művészet néhány kérdésére, Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Pécs, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság–PTE, 2016. augusztus 22-27.
 • A kimondás ereje. Az utóbbi évtizedek ifjúsági színjátékainak tematikus újdonságáról Janne Teller epikája (Semmi, Minden) és az előbbi regény bábszínpadi adaptációja kapcsán, Szitár Katalin emlékkonferencia, Veszprém, PE MFTK, 2016. augusztus 31–szeptember 1.
 • Kazinczy és a színház, 48. Kazinczy Napok, Kassa, Thália Színház, 2016. november 3–5.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok:

 • Shakespeare-diákkonferencia (Szervezőtanár) Veszprém, PE MFTK, 2016. április 21.
 • Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka. (A konferencia titkárai Mikusi Balázs, Rózsafalvi Zsuzsanna, Sirató Ildikó) Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2016. november 24–25.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Dikció akció beszélgetéssorozat, Pannon Egyetem. Évente 6-8 alkalom. 2016. március 9. Kováts Adél, április 13. Lázár Kati, május 5. Petőcz András, október 5. Bata Rita, november 22. Harangi Mária, december 7. Zalán Tibor
 • Könyvbemutató Faludy György 106. születésnapján a csongrádi Faludy Irodalmi Műhellyel közös szervezésben, Bp., OSZK, 2016. szeptember 22.
 • Leár. Könyvbemutató, Bp., OSZK, 2016. október 12.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • OTKA - ZtI, A 19. századi magyar operajátszás (Kutató tag) (2015. január 1-től)

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel):

 • MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottság (tag)
 • MTA Tánctudományi Munkabizottság (tag)
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (tag)
 • Magyar Irodalomtörténeti Tárasaság (tag)
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció (tag)
 • ITI (Nemzetközi színházi Intézet) Magyar Központja (tag)
 • IFTR / FIRT (Nemzetközi Színháztudományi Társaság) (tag)
 • ASSITEJ (Gyermek- és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetsége) Magyar Központja (tag)
 • OISTAT (Szcenikusok, Színháztechnikusok és Színházépítészek Nemzetközi Szervezete) Magyar Központ (tag)
 • Teatterintutkimuksen Seura (Finn Színháztudományi Társaság) (tag)
 • 1800-luvun tutkimuksen verkosto (19. század kutatóhálózat) (tag)
 • Suomalais-Ugrilainen seura (Finnugor Társaság) (tag)
 • Magyar-Finn Társaság, Kalevala Baráti Kör, Csepeli Magyar-Finn Baráti Kör (tag)
 • Magyar-Észt Társaság (tag)
 • Reguly Társaság (tag)
 • Bozsik Yvette Társulat Alapítvány (felügyelőbizottsági tag)
 • Klárika 100 Alapítvány (elnökségi tag)
 • Mensa HungarIQa (tag)

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Pannon Egyetem MFTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Színháztudományi Intézeti Tanszék (egyetemi docens)
 • ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola (témavezető oktató)

Doktori bizottsági munka:

 • Doktori (PhD) szigorlati bizottsági tag (Molnár Dániel, 2016. március 3.)
 • PhD témavezetés, Raitsits Tivadar (házi védés, ELTE BTK, 2016. november 8.), Forgó Marietta

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • Shakespeare hősei, Bp., OSZK SZT, 2016. július 7. (Kurátor Bessenyei Ágnes, társkurátor Sirató Ildikó)

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Kortárs észt színházi előadások. Vetítés- és előadássorozat az Észt Intézetben. Bp., 2012 március–2016 január
 • Misztika és mitológia a kortárs finnugor irodalmakban, Sirató Ildikó és Bába Laura beszélgetése, Ünnepi Könyvhét, Veszprém, Petőfi Színház, 2016. június 16.
 • Draama 2016. Észt színházi fesztivál, Tartu, 2016. szeptember 5–11.
 • A Bánk bán "nálunk és más nemzeteknél", előadás, Katona Napok, Kecskemét, Agora Ifjúsági Otthon, 2016. november 12.
 • Katona József emlékbeszéd-író és -mondó verseny 712. évfolyamos diákoknak, zsűrielnök, Katona Napok, Kecskemét, Agora Ifjúsági Otthon, 2016. november 12.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Látványtér 2015. Kiállításmegnyitó, Bp., FUGA, 2016. január 8.
 • Shakespeare hősei, Bp., OSZK SZT, 2016. július 7.
 • Köszöntés az I. Veszprémi Egyetemi Színházi Talákozó megnyitóján, valamint beszélgetések, Veszprém, PE, 2016. október 14-16.
 • Kétszáz éves a magyar hivatásos színjátszás Kassán, kiállításnyitó, Kassa, Kultúrpark, 2016. november 3.
 • Gáspár Gábor fotográfus Észak Észak című kiállításának megnyitója, Veszprém, Művészetek Háza, 2016. november 4.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • Sajtó-, rádiós és televíziós interjúk
 • Újvidéki Televízió, dokumentumfilm Balog István Cserny György című darabjának 2017 februárjában esedékes színházi bemutatója kapcsán, OSZK, 2016. október 25–26.

 

 

Somogyi József

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Összefoglaló a Fogalmak, adatgyűjtési eljárások a könyvtári statisztikában című információs napról / Bognár Noémi, Fehér Miklós, Somogyi József. In: 3K – 25. (2016) 8., 28–36.

Konferencia-előadások:

 • Somogyi József: Statisztikai kérdések és válaszok, K 1.0 műhelynap: Fogalmak, adatgyűjtési eljárások a könyvtári statisztikában című műhelynap, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. június 16.

Somlai Katalin

 

Tudományos igényű honlap-szerkesztés:

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Go West! A nyugati ösztöndíjpolitika diskurzusai az 1960-as 1970-es évek Magyarországán. In Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben. Szerkesztette: Bíró Csilla és Visy Beatrix. Gondolat Kiadó, 2016. 251-260.
 • Megmozdul a nép. In A magyar október. Szerkesztette: Rainer M. János. Budapest, Kossuth Kiadó, 2016. 10-15.
 • Munkástanácsok. In A magyar október. Szerkesztette: Rainer M. János. Szerkesztette: Rainer M. János. Budapest, Kossuth Kiadó, 2016. 32-37.
 • A vidék ereje. In A magyar október. Szerkesztette: Rainer M. János. Budapest, Kossuth Kiadó, 2016. 40-49.

Konferencia-előadások:

 • Sorsközösségben - Mester Miklós emlékképe kitelepítésben töltött éveiről c. előadás
 • Honukban  otthontalanok (A budapesti kitelepítések 65. évfordulója) című konferencián, Budapest, ÁBTL, 2016. május 26–27.
 • Egy elfogadva elvetett eszmény? – A munkásönkormányzatiság kérdése a gazdasági reformban (1965-1968)
 • 1956 és a szocializmus: válság és újragondolás. Eger, 1956-os Intézet Alapítvány-Eszterházy Károly Egyetem, 2016. szeptember 8-10.
 • La rivoluzione e la guerra d’indipendenza ungheresi nella dinamica delle relazioni diplomatiche e culturali italo-ungheresi
 • (Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc helye az olasz-magyar diplomáciai és kulturális kapcsolatok dinamikájában)
 • Roma, Accademia d’Ungheria, 2016. október 19-20.
 • Kettőshatalom a megszállás után: munkástanácsok és forradalmi bizottságok utóvédharcai
 • Megkötések nélkül 1956-ról, Kárpát-medencei konferencia, Beregszász (Ukrajna), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2016. november 3-5.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Romano Pietrosanti: Imre Nagy, un ungherese comunista. Vita e martirio di un leader dell’ottobre 1956 (Le Monnier 2014) c. monográfiájának bemutatása. Róma, 2016. október 16. Accademia d’Ungheria.

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése:

 • Blinken Open Society Archive '56-RÓL HITELESEN c. Tanári pályázat zsüritagság, bírálat

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • Il Sole 24 Ore olasz napilap 1956. Október 23-i kulturális melléklete számára interjú a Nők és 1956 témában

 

 

Szebelédi Zsolt

 

Szerkesztett kötet (teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • "Nekünk mégis Mohács kell...": II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései” (Az Országos Széchényi Könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett és bővített kiadása). (Szerk., Farkas Gábor Farkas – Szebelédi Zsolt – Varga Bernadett), Bp., MTA Bölcsészettudományi Központ; Országos Széchényi Könyvtár, 2016, 336.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A Sárffy-levél értelmezésének nehézségei filológus szemmel. In Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett (Szerk.), "Nekünk mégis Mohács kell...": II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései” (Az Országos Széchényi Könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett és bővített kiadása). Bp., MTA Bölcsészettudományi Központ; Országos Széchényi Könyvtár, 2016, 85–95.
 •  

Szegő Iván Miklós

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Elit és hatalom viszonya. Történelmi, filozófiai és társadalomtudományi megközelítések. In: Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben. (Szerk.: Bíró Csilla, Visy Beatrix.) Bibliotheca Nationalis Hungariae/ Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, Budapest, 2016. 180-191.

Kritikák, recenziók:

Egyéb írások:

Konferencia-előadások

 • Forradalom 1956-ban. A világot változtatta meg, nem Magyarországot. „Városi programok az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából.” Zalaegerszeg, 2016. október 22.
 • Mindennapi élet 1945-1956 között, mi idézte elő az 56-os forradalmat? A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény előadássorozata. Hajdúnánás, 2016. október 5. Kéky Lajos Városi Művelődési Központ.
 • Mindennapi élet 1956 után: megtorlás és restauráció. A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény előadássorozata. Hajdúnánás; 2016. október 12. Kéky Lajos Városi Művelődési Központ.
 • Munkástanácsok és 1989. „1956 és a szocializmus: Válság és újragondolás.” – tudományos konferencia az Eszterházy Károly Egyetemen. Eger; 2016. szeptember 8.
 • A nagyhatalmak és a környező államok viszonyulása a magyar forradalomhoz. Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság előadássorozata. Tata, 2016. december 6.
 • Siralmas állapotban találta a magyar egészségügyet az 1956-os forradalom; Hazipatika.com, 2016. október 21.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető)

 • OSZK 1956-os Intézet-OHA életútinterjú-készítési projekt.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben

 

 

Szvorényi Róbert

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Eperjesi Serédy Márton publikálatlan magyar verse és annak forrása = Alexander multifrons: Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére, szerk. Perger Péter, Bp., Argumentum, 2016 (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei, 8), 123–127.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Szádoczki Vera, 1800 előtti magyarországi katolikus népénekek és énekeskönyvek bibliográfiája, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Bp., 2015.

 

Tabajdi Gábor

 

Önálló kötet

 • Budapest a szabadság napjaiban. 1956. Bp., Jaffa, 2016, 271. p.

Tanulmány, könyvfejezet

 • A hatalom a kereszténydemokrata hagyományban. In: Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben. (Szerk.: Bíró Csilla – Visy Beatrix) Bp., OSZK-Gondolat, 2016, 228-239.
 • Az első számú közellenség. In: Magyar október. (Szerk.: Rainer M. János) Bp., Kossuth, 2016, 16-21.
 • A politikai pártok. In: Magyar október. (Szerk.: Rainer M. János) Bp., Kossuth, 2016, 68-72.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok

 • A kereszténydemokrata hagyomány és az állambiztonsági iratok, Betekintő 2015/4
 • Magyar kereszténydemokraták dialógusa, Múltunk 2016/4, 248-266.

Konferencia-előadások

 • A kereszténység és a demokrácia fogalmai, „A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok” c. konferencia, Bp., OSZK, 2016. november 24-25.
 • A keresztényszocializmus mint jövőkép,  „1956 és a szocializmus: válság és újragondolás” c. konferencia, Eger, EKE- 1956-os Intézet Alapítvány, 2016. szeptember 8-10.

 

Tasnády Attila

 

 

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Plakátjaink Kína egyik ősi fővárosában, Hszianban, OSZK Blog, 2016. november 8.

Konferencia-előadások:

 • Karc és betű. A Képcsarnok Vállalat szépirodalmi témájú metszetei az 1960-as években, Országos Széchényi Könyvtár, ,„Fordítás-tolmácsolás-értelmezés" Tudományos Ülésszak, 2016, november 24–25.

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • A bőség zavara, 80 éves a Plakát- és Kisnyomtatványtár, (társkurátor Kopcsay Ágnessel) Országos Széchényi Könyvtár, 2016, október 24–2017, július 31.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Előadás és műhelybeszélgetés a Magyar idegenforgalmi plakátok kiállításhoz kapcsolódóan, Peihua Egyetem Művészeti Kara, Hszian, 2016. október 9.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Megnyitóbeszéd a Magyar idegenforgalmi plakátok kiállításon, Qiao Mai Yuan Szépművészeti Múzeum, Hszian, 2016. október 9.

 

 

Tóth Béla István

 

Recenziók:

 

 

Tóth Máté

 

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Könyvtári Figyelő (szerkesztőbozottsági tag), évente 4 szám. (2014-től)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

Konferencia-előadások:

 • Jávorka Brigitta – Tóth Máté: Gyorsjelentés a városi könyvtárakról, PEMEKSZ konferencia, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. február 24.
 • Tóth Máté: Könyvtár és közösség, Informálni – Integrálni – Inspirálni, Közkönyvtárak a XXI. században, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, 2016. április 19.
 • Tóth Máté: A könyvtár és a könyvtáros jövőjekönyvtári paradigmaváltás és a hibrid könyvtár, A jövő könyvtára felé előadássorozat, 1. alkalom. Miskolc, Egyetemi Könyvtár, 2016. május 31.
 • Tóth Máté: The role of public libraries in Lifelong Learning a multicultural and digital context, Brno, Masaryk University, 2016. június 7.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Kitekintés – külföldi felsőoktatási könyvtárak „jó gyakorlatai” első kézből (Kerekasztal beszélgetés) Kürti Tímea Melinda, Dér Ádám, Tóth Máté; Moderátor: Dr. Téglási Ágnes szekcióelnök (MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekció), 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2016. április 23.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • A Le Mans-i egyetem vezetésével létrejött kutatói hálózat (amelynek én is tagja vagyok) „ANR Reading in Europe” címmel sikeres pályázatot adott be, amelyet egy H2020 keretében megvalósuló európai olvasáskutatási projektre való pályázat előkészítésére használunk fel. A pályázatot 2017-ben adja be a hálózat. – Az Oslói és Akershusi Főiskola vezetésével elindult az ALMPUB projekt, amely a könyvtárak, levéltárak és múzeumok mint közösségi terek változásai a digitális korban témát kutatja svájci, német, norvég, svéd, finn, dán, magyar összevetésben.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

PTE–KPVK

Heti 14 óra oktatói tevékenység az informatikus-könyvtáros képzés keretében.

 • BA szinten nappali tagozaton: Integrált könyvtári rendszerek, Osztályozási rendszerek és információkereső nyelvek I–II. szeminárium,
 • MA szinten nappali és levelező tagozaton: Intelligens webes alkalmazások, Könyvtár és Információtudományi kutatószeminárium, Szakértői rendszerek, tudásbázisok – Könyvtári szolgáltatások menedzselése I., Társadalom- és bölcsészettudományi tájékoztatás.

Vendégoktató az Ankarai egyetemen 2016. május 2–6.

 • 8 órás kurzus. Libraries as generators of social capital in a multicultural and digital context.

 

Tóth Zsuzsanna

 

Szerkesztett kötet (teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 •  Egy könyvről…. In: MONOKgraphia Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára (Szerk. Nyerges Judit – Verók Attila – Zvara Edina), Bp., Kossuth Kiadó, 2016, 700–705.

Konferencia-előadások:

 • A Magyarországon élő evangélikus szlovákok rézveretes kötései, XVII. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia, Székelyudvarhely, Haás Rezső Múzeum szervezésében a MÜTF Oktatási Központban, 2016. október 3–7.
 • Az Apor-kódextől a zirci éggömbig, önálló előadói est az Újpesti Közművelődési Kör szervezésében az Újpesti Kultúrális Központban, 2016. november 18.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel):

 • Részt veszek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti Bizottságának munkájában.
 • Vezetőségi tagja vagyok a Magyar Papír és Vízjelkutatók Társaságának, és részt veszek a Magyar Vízjel Adatbank vízjelgyűjtő munkájában.

 

Túri Klaudia

 

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • Túri Klaudia, A pálosok újabb misekönyve. In Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Kiállítási katalógus. A Budapesti Történeti Múzeum és a Muzeum Historyczne Miasta Krakowa közös kiállítása. Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum, 2016. március 18július 24. Budapest, BTM; Kraków, Muz. Historyczne Miasta Krakowa, 2016, 187.
 • Túri, Klaudia, Missal for Paulines. In On Common Path. Budapest and Kraków in the Middle Ages. Exhibition Catalogue. Common Exhibition of the Budapest History Museum and the Historical Museum of the City of Kraków. Budapest, March 18July 24, 2016. Budapest, BTM; Kraków, Muz. Historyczne Miasta Krakowa, 2016, 187.
 • Túri, Klaudia,Die Beschreibung von Nagyszombat/Tyrnau im Werk Martin Zeillers/Nagyszombat leírása Martin Zeiller művében. In Germanico-Hungarica. Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. Red. von Péter Ekler, Bernadett Varga. Budapest, Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 60–61.
 • Túri, Klaudia, Das Schatzkästlein der Völker der Welt/A világ népeinek kincsestára. In Germanico-Hungarica. Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke. Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből. Red. von Péter Ekler, Bernadett Varga. Budapest, Széchényi-Nationalbibliothek, 2016, 108–109.

 

Varga Bernadett

 

Szerkesztett kötet (teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • „Nekünk mégis Mohács kell...”: II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései, szerk. Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett, Bp., MTA Történettudományi Intézet−Országos Széchényi Könyvtár, 2016.
 • Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A hazai kálvinista nyomdászat hajnala és hőskora = A reformáció kincsei II., Bp., Tarsoly, 2016, megjelenés alatt

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Három kötet Vitnyédi (Wittnyédi) István elveszett könyvtárából, Magyar Könyvszemle, 132(2016), 81−88. (Jelentősen kibővítve jelent meg a tavaly jelentett állapothoz képest!)
 • Két kiegészítés a debreceni városi nyomda 18. századi rézmetszeteihez, Magyar Grafika 60(2016), 62−63.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

Konferencia-előadások:

 • Orbis sensualium pictus ..., avagy a Látható világ... Elhangzott: Könyvtárlat VI., Testes évad, Láb, 2016. november 10. 

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • Jacobus Lucius Transylvanus metszetei a Hoffgreff-Heltai nyomdában  Die Holzschnitte von Jacobus Lucius Transylvanus in der Hoffgreff-Heltai-DruckereiGermanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 42–44.
 • Károlyi Gáspár és a wittenbergi történelemszemlélet  Gáspár Károlyi und die Wittenberger Geschichtsanschauung = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 46–47.
 • Németország az első magyar nyelvű útleírásban - Deutschland in der ersten ungarischsprachigen Reisebeschreibung = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 64–65.
 • A herborni professzorok oktatási programja Erdélyben  Das Unterrichtsprogramm der Herborner Professoren in Siebenbürgen = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 74–75.
 • Martin Opitz gyászbeszéde és elégiája Károlyi Zsuzsanna temetésére  Martin Opitz' Traueransprache und Elegie anlässlich der Beerdigung von Zsuzsanna Károlyi = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 76–77.
 • Johann Heinrich Alsted - Johann Heinrich Alsted = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 78–81.
 • Johann Heinrich Bisterfeld  Johann Heinrich Bisterfeld = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 82–87.
 • Philipp Ludwig Piscator - Philipp Ludwig Piscator = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 88–89.
 • A lőcsei Brewer-nyomda   Die Brewer-Druckerei in Lőcse/Leutschau = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 90–91.
 • A magyar királyok és hercegek arcképcsarnoka - Porträtgalerie der ungarischen Könige und Herzöge = Germanico-Hungarica: Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke: Album a Régi Nyomtatványok tára kincseiből, szerk. Ekler Péter, Varga Bernadett, Bp., OSZK, 2016, 100–101.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • 104231 azonosítójú, "Nyomtatott és illusztrált magyarországi és magyar vonatkozású könyvek tipográfiai feltárása a 18. sz. második felében (1751–1780)'' című OTKA-pályázat részvevője

Doktori bizottsági munka (opponencia, elnöklet, stb. PhD és MTA-doktori fokozatok esetén):

 • Miskolci Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2016. 10. 03. Opponens és szigorlati bizottsági tag a Martis Zsombor, „Nagyob kű emelés is kell Sion vára rakására”: Gyülekezetalapítás, polémia és mártíromság Czeglédi István életművében című disszertációját bíráló bizottságban

Kiállításrendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • „Kincseit a nemzetnek szánta”: 150 éve született Todoreszku Gyula (Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2016. 09. 16 − 2016. 12. 16.), kurátor
 • Kiállításmegnyitó vezetés 2016. 09. 16. 11.00
 • Vezetések:
  • 10.04. kedd 15.00 (Múzeumok Őszi Fesztiválja)
  • 10.06. csütörtök 15.30 (Tapolcai Gimnázium)
  • 10.11. kedd 15.00 (Múzeumok Őszi Fesztiválja)
  • 10.15. szombat 11.00 (Heltai János tanítványai Miskolci Egyetem)
  • 10.17. hétfő 14.00 (Restaurátorok konferenciája)

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • 2016. 10. 07. interjú a Kossuth Rádió, Hangtár című műsorában (a felvétel időpontja) – téma a Todoreszku-kiállítás
 • 2016. 10. 25. interjú a MTVA Román Nemzetiségi Műsorok Szerkesztőségének  (a felvétel időpontja) – téma a Todoreszku-kiállítás
 • 2106. 11. 29. – interjú a Kontakt Rádió  Tárlatról tárlatra című műsora számára (a felvétel időpontja) – téma a Todoreszku-kiállítás 

 

Vasné Tóth Kornélia

 

Önálló kötet:

 • Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Bp., Országos Széchényi Könyvtár – Kossuth Kiadó, 2016., 352 p.
 • Ürmös Péter kisgrafikai világa, Bp., Kisgrafika Barátok Köre, 2016., 56 p.

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka):

 • Kisgrafika  (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2011-től)

Tudományos igényű honlap-szerkesztés:

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Világi és egyházi reprezentáció, hatalmi szimbolika az ex libriseken. In. Hatalmi diskurzusok, A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben (Szerk. Bíró Csilla – Visy Beatrix),  Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae Gondolat Kiadó, 2016., [Bibliotheca Scientiae et Artis 8., sorozatszerk. Boka László], 105–118.
 • Szöveg és kép diszkurzivitása az ex libriseken. In. Nyelvi esszék. (Szerk. Balázs Géza – Minya Károly), Bp., Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter Kft., 2016, 153–156.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Kereskényi Gyula, a helytörténész plébános, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 19., 2016., 67–71.
 • A Szent Iván-éj eredete, az ünnep hagyományozódása az érdi kistérségben, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 19., 2016., 89–91.
 • A köz szolgálatában. Halla Aurél érdi és országos hatókörű tevékenysége, Honismeret, 2016/4., 69–73.

Kritikák, recenziók:

 • Dr. Mayer József emlékezete, Kisgrafika 2016/1., 11.
 • Nemzetközi ex libris kiállítás a belga Ex libris Centrumban (A kiállítás 2015-ös katalógusa kapcsán), Kisgrafika 2016/1., 11–12.
 • Het ex libris in de belle époque, Kisgrafika 2016/3. sz.,13.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • In memoriam Csiby Mihály. Kisgrafika 2016/1., 2–3.
 • In memoriam Csiby Mihály. Művészet és Barátai, 2016. március–április, 22.
 • Ex libris contra ex webis. Kisgrafika 2016/1., 3–4.
 • Jovicza Ignác, az érdi helytörténész. Százhalom, 2016. február, 5–6.
 • Egy száz éve írt levél, Adalékok Jovicza Ignác portréjához. Érdi Újság, 2016. március 2., 11.
 • Ex libris-seregszemle az Országos Széchényi Könyvtárban. Magyar Grafika, 2016. április, 66–67.
 • Ex libris könyvbemutató és kiállítás – a szerző szemével. Kisgrafika, 2016/2., 6–7.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Illyés Sándor László. Kisgrafika, 2016/1., 5.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Szigeti István. Kisgrafika, 2016/2., 7–8.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Katona Gábor. Kisgrafika 2016/3., 6–7.
 • Pálya-kép. Születésnapi beszélgetés Ürmös Péter grafikusművésszel. Kisgrafika 2016/3., 3–6.
 • Szilágyi Magdolna ex librisei az OSZK-ban. Kisgrafika 2016/3., 12.
 • Brittich Erzsébet kisgrafikai világa, különös tekintettel az ex librisekre (Elhangzott 2016. június 29-én a Budapest-fasori Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében rendezett kiállításon). Irodalmi Jelen, 2016. augusztus, 2.
 • In memoriam Csiby Mihály (nekrológ), OSZK-blog, 2016. febr. 11.
 • Brittich Erzsébet kisgrafikai világa, különös tekintettel az ex librisekre. Kisgrafika, 2016/4. sz., 2–3.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Jelencsik Sándor. Kisgrafika, 2016/4. sz., 7–8.
 • Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1906–2006). Kisgrafika, 2016/4. sz., 8–10.

Konferencia-előadások:

 • Képbe karcolt költészet: egy Kosztolányi-vers ex librisen, „Fordítás tolmácsolás értelmezés" c. tudományos ülészak, Bp., OSZK, 2016. november 25.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek (Köszöntő: Boka László, a könyvet bemutatta Ürmös Péter és a szerző, Vasné Tóth Kornélia), OSZK, Bp., 2016. február 24. (könyvbemutató)
 • Ürmös Péter kisgrafikai világa. (Bemutatta a szerző, Vasné Tóth Kornélia). Kisgrafika Barátok Köre, Ferencvárosi Művelődési Központ, Bp., 2016. május 3. (könyvbemutató)
 • Pálya-kép. Születésnapi beszélgetés ÜP grafikusművésszel. (Résztvevők: Ürmös Péter, Vasné Tóth Kornélia). Kisgrafika Barátok Köre, Ferencvárosi Művelődési Központ, Bp., 2016. május 3.

Tudományos fokozatszerzés a tárgyévben:

 • Felvétel az MTA köztestületi tagságába, a II. Filozófia és Történelemtudományok osztályába.

Kiállításrendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • Ex libris és képkultúra (az azonos című könyvhöz kapcsolódóan), OSZK (7. szint katalógustér), Bp., 2016. február 24–április 9.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • In memoriam Csiby Mihály, Budapest, V., Szent Mihály templom,  2016. február 10. (temetési beszéd, nekrológ)
 • Ex libris és képkultúra, Bp., OSZK (7. szint katalógustér), 2016. február 24. (az azonos című kiállításhoz kapcsolódóan)
 • Brittich Erzsébet linóleummetszet kiállítása (kisgrafikák, ex librisek), Bp., a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség imaháza, 2016. június 29.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

RÁDIÓS SZEREPLÉS:

 • Ex libris és képkultúra  könyv és kiállítás. (Oláh András telefonos interjúja). Info Rádió, 2016. 02. 23.
 • Ex libris és képkultúra  kiállítás és könyvbemutató az Országos Széchényi Könyvtárban. (Veress Emese interjúja). Kossuth Rádió, Belépő, 2016. március 1.
 • Ex-libris kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. (Veress Emese interjúja). Kossuth Rádió, Vasárnap délután, 2016. február 28.

INTERJÚ ÚJSÁGNAK:

 • Ex libris és képkultúra c. kiállítás és könyvbemutató kapcsán, Bárkay Tamás interjúja, Népszabadság, 2015. 02. 25. (Erről cikk Zrínyi két neje, két lapja címmel a Népszabadság 2015. február 27-i számában, online cím: Zrínyi Miklós kettős élete.)

 

 

 

Vesztróczy Zsolt

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Az állampolgár védelmében. Nemzetállam és jogállam összefüggései Grünwald Béla életművében. In Államhatalom és társadalmi autonómia viszonya a nyu­gati keresztény civilizációban. (Szerk. Tevesz László), Bp., Eötvös Loránd Tudo­mány­egyetem, Eötvös Kiadó, 2015. 103–117.
 • A politika szolgálólánya vagy segédtudománya? (A történettudo­mány eredményeinek lehetséges hasznosítása a politikai életben). In Válogatás a Dialógus konferencia előadásaiból. (Szerk. Pintér Tibor), Bp., Eötvös Loránd Tudo­mány­egyetem. Bölcsészettudományi Kar, 2015. 135–141., 159.
 • Kritikus vagy mameluk? A dualista kormányzat és a parlament működése Mikszáth Kálmán írásai alapján. In Hatalmi dis­kurzusok. A hatalom reprezentációi tudományokban és a művészetekben. (Szerk. Bíró Csilla – Visy Beatrix), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó,  2016. 159–168.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Modernizácia a/alebo maďarizácia. (Školská politika a ľudové vzdelávanie v hornouhorskom slovenskom regióne v rokoch 1867 – 1918), Acta Historica Neosoliensia, 2015/1-2, 214-235.
 • A poprádi mecénás. Husz Dávid és a poprádi Kárpát Múzeum megalapítása (18761887), Történeti Muzeológiai Szemle, 2015, 235–241.
 • Egy elfelejtett kísérlet. Egy Deák-párti kezdeményezés a nemzetiségi törvény realizálására 1872–1873. Pro minoritate, 2016 tavasz, 61–75.

Kritikák, recenziók:

 • Pánszlávok a kastélyban (Demmel József: Pánszlávok a kastélyban. Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfelejtett története), Pro minoritate, 2015 ősz, 169–172.
 • Beáta Mihalkovičová: Ľudovít Štúr. Életút és emlékhelyek, Klió, 2016/4, 42–45. 

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Budapesti megemlékezés Husz Jánosról. Prágai Tükör, 2015/4, 41–44.
 • Gondolatok a visegrádi együttműködés negyedszázadáról. Új Szó, 2016. február 13. 19. 
 • A magyar Napóleon vagy a „nemzet Júdása”? Száz éve hunyt el Görgei Artúr. Új Szó, 2016. május 21. 19. 
 • Egy uralkodó, három korszak. Ferenc József (18301916). Új Szó, 2016. november 19. 17.

Konferencia-előadások:

 • Család versus iskola? (Az állampolgári nevelés buktatói a felső-magyarországi szlovák régióban a 20. század elején), "A család egykor és ma (3.)" c. konferencia, Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Kaufmann Dávid Zsidó Kultúrakutató Csoportja, Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, Magyar Tudományos Akadémia és az Szegedi Tudományegyetem Vallási Kultúrakutató Csoportja, Bp., 2016. május 26–27.
 • A szlovák politikai önszerveződésről magyar szemmel (A szlovákkérdés Grünwald Béla publicisztikájában), „A szlovák nemzettudta változásai” c. nemzetközi konferencia, Szent Adalbert Közép- és kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Esztergom, 2016. október 10.
 • „A legelső magyar ember, a király” (Ferenc József alakja Mikszáth írásaiban), „”Franz Joseph Málkénu" Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója” c. nemzetközi konferencia, Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Kaufmann Dávid Zsidó Kultúrakutató Csoportja, Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, Magyar Tudományos Akadémia és az Szegedi Tudományegyetem Vallási Kultúrakutató Csoportja, Bp. 2016. október 27.
 • A „Vajda alakja Mikszáth Kálmán parlamenti karcolataiban és publicisztikájában, „Két forduló között”. Emlékülés Eötvös Károlyról (18421916), Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Eötvös Károly Magyar Tengere Alapítvány, Veszprém, 2016. november 19.
 • Történelmi- vagy dokumentumregény? Egy szlovák felkelő írásműve 184849-ről. Jozef Miloslav Hurban, „A történettudomány és a történelmi regény” c. konferencia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp., 2016. november 25.

 

 

Visy Beatrix

 

Szerkesztett kötet (ide teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben, szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, 2016. (Bibliotheca Scientiae et Artis 8.)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A vers mint antipropaganda. Babits Mihály: Fortissimo = Propaganda. Politikai, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban, szerk. ifj. BERTÉNYI Iván, BOKA László, KATONA Anikó, Bp., OSZK, 2016, 363–376.
 • Hangyagirls – Margit, Magda, Mária évei. Női sorslehetőségek a századfordulón = Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írói csoportosulások, szerk. Biró Annamária, Boka László Nagyvárad – Budapest, Partium Kiadó – reciti, 2016, 137–151.

 • A hatalom pozíciója, ábrázolása és hatalmi diskurzusok a kortárs magyar irodalom szegénységnarratíváiban = Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben, szerk. BÍRÓ Csilla, VISY Beatrix, BScA 8., Bp., Gondolat-OSZK, 2016, 321–332.
 • Valamennyi táj. Nádas Péter és a horizont = Filozófus a műteremben. Tanulmányok Radnóti Sándor 70. születésnapjára, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2016, 239–246.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A prímszámok könyve. Sors, idegenség, szegénység Borbély Szilárd Nincstelenek című regényében, Studia Litteraria, 2016/1, 201–217.
 • A vers mint antipropaganda. Babits Mihály: Fortissimo, Irodalomtörténet, 2016/3, 339–348.
 •  „Eltűnni csak” A halál mint kánon- és kultuszformáló Borbély Szilárd életművében, Alföld, 2016/12, 78–85.

Kritikák, recenziók: 

 • Saját belembe töltsenek?” (Bencsik Orsolya: Több élet, kis va(j)dmagyar), Műút 2016058 [megjelenés előtt]

 • „Mi ez a macskacirkusz!?” (Bán Zoltán András: Giccs. Két dráma, néhány próza) ÉS, 2016/46. november 18.

 • „Nézek szemébe az egész világnak” (Menyhért Anna: Egy szabad nő. Erdős Renée regényes élete), Kulter.hu http://kulter.hu/2016/09/nezek-szemebe-az-egesz-vilagnak/
 • EX LIBRIS,Nagy Kata: Inkognitóablak, Vécsei Rita Andrea: Egy reggel futni kezdek, Balogh Ádám: Nyers, Hartay Csaba: Fényképavar, ÉS,  2016/43. október 28.
 • A szívben az aggodalom. Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló 1935–1946, Alföld, 2016/10.
 • Simon kontra Simon. (Nagy Gergely: Simon és Simon), ÉS, 2016/40, október 7.

 • Közegellenállás. (Ladik Katalin: A víz emlékezete), ÉS, 2016/39, szeptember 30.

 • Elomló geometria. (Somogyi Aranka: Testmértan), ÉS, 2016/35. szeptember 2.

 • Sebed a világ? (Hidas Judit: Seb), ÉS, 2016/30, július 29.

 • Magányos helyvadász a szív. (Németh Gábor: Egy mormota nyara), ÉS, 2016/25, június 24.

 • ÉS-kvartett Danyi Zoltán A dögeltakarító című regényéről, ÉS, 2016/22, június 3.
 • ÉS-kvartett Végel László Balkáni szépség című regényéről, ÉS, 2016/18, május 6.
 • A Legkisebb is számít? (Térey János: A Legkisebb Jégkorszak), Műút, 2016/56.
 • ÉS-kvartett Bartis Attila A vége című regényéről, ÉS, 2016/14. április 8.
 • ÉS-kvartett Oravecz Imre Távozó fa című kötetéről, ÉS, 2016/9, március 4.
 • ÉS-kvartett Garaczi László Wünsch híd című művéről, ÉS, 2016/5, február 5.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Propaganda. Politikai, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban, szerk. ifj. BERTÉNYI Iván, BOKA László, KATONA Anikó, Bp., OSZK, 2016. (szöveggondozás, nyelvi lektorálás)

Konferencia-előadások:

 • A vers mint antipropaganda – Babits Mihály: Fortissimo, Propaganda – történelem, művészet és média az első világháborúban, 2016. január 22–23. Országos Széchényi Könyvtár, Kétnapos interdiszciplináris nemzetközi konferencia a Propaganda az első világháborúban című nagykiállításhoz kapcsolódóan
 • Halál és kultusz – A tragikus halál mint kánon- és kultuszformáló következmény Borbély Szilárd életművében KULTOK V. Marketing, brand és kultusz a kortárs irodalomban, 2016. március 18–19. Debrecen
 • A talpaspohár görbülete, Szvoren Edina: Pertu Az újabb magyar irodalom a bolgár fordítások tükrében Ohridi Szt. Kelemen Tudományegyetem, Szófia, 2016. május. 20.
 • „ha szétszakad ajkam, akkor is” – a kimondás, kiáltás képzetei, motívumai Babits háborúellenes költeményeiben, E nagy tivornyán, Interdiszciplináris konferencia az első világháború kultúrtörténetéről,  2016. június 8–10. MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
 • A (traumatikus) emlékezet megszólalásmódjai Valóság és módszer A KRE BTK Kortárs közép-európai regény Kutatócsoportjának III. nemzetközi konferenciája, 2016. november 4–5.
 • Szálljatok szét, gyötrő szavak!” – a kimondás és a hallgatás képzetei Babits Mihály költészetében Babits Mihály lírai életműve ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke-PPKE Babits kutatócsoport, 2016. november 24-25.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok:

 • Propaganda – történelem, művészet és média az első világháborúban, 2016. január 22–23. Országos Széchényi Könyvtár, Kétnapos interdiszciplináris nemzetközi konferencia a Propaganda az első világháborúban című nagykiállításhoz kapcsolódóan, (előadókkal egyeztetés, részt vétel a program összeállításában, rezümék összegyűjtése, plakát, szóróanyag, programfüzet elkészítése, elkészítésének követése)

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Visy Beatrix: Szavakkal körbe – könyvbemutató a Nyitott Műhelyben 2016. január 11-én. A kötetet bemutatta: Bazsányi Sándor, a szerzővel beszélgetett: Gács Anna
 • FITA – Fiatal Írók Tárlata és Aukciója, 2016. április 12-i pódiumbeszélgetés vezetője
 • ÉS-kvartett 2015/16-os éveadának résztvevője, kritikai beszélgetéssorozat az Írók Boltjában, minden hónapo utolsó szerdáján. A beszélgetések szerkesztett anyaga az Élet és Irodalomban jelent meg.
 • Szófiai Magyar Intézet: Szvoren Edina: Pertu című kötetének bolgár fordítása alkalmából könyvbemutató és pódiumbeszélgetés. 2016. május 20. Szófia

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Erdődy Edit-díj 2016, (MTA BTK ITI, Modern Magyar Irodalmi Osztály)
 • NKA Alkotói ösztöndíj, A fénykép a kortárs magyar prózában monográfia megírásához
 • PPKE Babits Kutatócsoport, tag

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • PPKE Senior Akadémia, két előadás

 

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Egy pozsonyi könyvkiadó és rézmetsző, Johann Nepomuk Schauff (17571827). In: Művészettörténeti Értesítő. 2016. 1. sz. 113–127.
 • Egy meghiúsult újságról. In: Alexander multifrons. (Szerk.: Perger Péter). Budapest, 2016, Argumentum–OSZK. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 8.) 143–152.
 • Schauff pozsonyi könyvkiadó kétnyelvű hirdetése (1790). In: Monokgraphia. Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. Szerk.: Nyerges Judit, Verók Attila, Zvara Edina. Budapest 2016, Kossuth K. 170–173.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Az egri könyvnyomtatás kezdetei (1755). In: Magyar Grafika 2016. 2. sz. 52–56.
 • A veszprémi nyomdászat kezdetei (1789). In: Magyar Grafika 2016. 2. sz. 64–66.
 • A Sárvár-újszigeti-nyomda (16361641) . In: Magyar Grafika 2016. 1.sz. 68-71. (Társszerző: Bánfi Szilvia)
 • Arcképek a hazai nyomdászattörténetből. In: Magyar Grafika 2016. 3. sz. 52–58.

Kritikák, recenziók:

 • Petr VOIT: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. 1. Severinsko-kosořská dynastie 14881557. Praha 2013, Koniasch Latin Press 463 l., ill. In: Magyar könyvszemle 2016. 1. 98–100. (recenzió)

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Bécsi nyomdák – magyar olvasók. In: Bécsi Napló (Wien) 2016. 1. sz. 9.
 • Bécsi magyar naptárak. In: Bécsi Napló (Wien) 2016. 2. sz. 6.
 • Királyi titkár és magyar könyvkiadó Bécsben. IN: Bécsi Napló (Wien) 2016. 3. sz. 9.
 • A Kölner Hof nyomdásza.In: Bécsi Napló (Wien) 2016. 4. sz. 10.
 • Magyar betűk – Bécsből. In: Bécsi Napló (Wien) 2016. 5. sz. 8.
 • Egy szép bécsi könyvnyomtató műhely. In: Bécsi Napló (Wien) 2016. 6. sz.

Konferencia-előadások:

 • A marosvásárhelyi könyvnyomtatás kezdetei. A Telekiek és a kultúra c. konferencia, Marosvásárhely 2016. október 14–15.
 • Tipográfus és művész  arcképek a magyarországi nyomdászattörténetből, a Magyar Grafika c. folyóirat 60 éves jubileumi kiállítása alkalmából, OSZK 2016. április 28.
 • A Magyar Nyelv ünnepe alkalmából Az első magyarországi ősnyomda. Andreas Hess budai műhelye (14721473). Előadások Bánfi Szilviával két alkalommal 2016. szeptember 2-án és 4-én, OSZK

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • NKFI-OTKA 104231 számú, Nyomtatott és illusztrált magyarországi és magyarvonatkozású nyomtatványok tipográfiai feltárása a 18. század második felében c. program vezető kutatója

Doktori bizottsági munka:

 • PhD-szigorlaton bizottsági tagság:
 • Papp Ingrid: Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon. A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata. Miskolci Egyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Miskolc 2016. május 23.

 

Zichy Mihály

Konferencia-előadások:

 • Szőlősgyörök község által szervezett emléknap és konferencia Gárdonyi Géza és szülei emléktáblájának felavatása és 1848-as megemlékezés alkalmából – előadáscím: a Zichy család 1848–1849-es emlékei. Szőlősgyörök 2016 március 11.