Munkatársak publikációi, előadásai 2017-ben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Bakonyi Zsuzsanna

Bánfi Szilvia

Bárány Zsófia

Baróthy Zoltán

Bíró Csilla

Bognár Noémi Erika

Boka László

Boreczky Anna

Borvölgyi Györgyi

Csillag Katalin

Dalloul Zaynab

Dancs Szabolcs

Danku György

Deák Eszter

Ekler Péter

Elbe István

Eörsi László

Érdi Marianne

Farkas Gábor Farkas

Földesi Ferenc

Golub Xénia

Heltai János

Hoffmann Gizella

Illyés Boglárka

Jávorka Brigitta

Kelemen Éva

Keller Márkus

Kis Domokos Dániel

Kovács Eszter

Kőrösi Zsuzsanna

Lénárt András

Lipthay Endre

Mann Jolán

Mikusi Balázs

Oláh Krisztina

Pap Ágnes

Pászti László

Patonai Anikó Ágnes

Perger Péter

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

Ráczné Radó Rita

Rainer M. János

Rajnai Edit

Rózsafalvi Zsuzsanna

Samu Botond Gergő

Sárközi Réka

Simon Bernadett

Somlai Katalin

Szabó Piroska

Szebelédi Zsolt

Szvorényi Róbert

Tabajdi Gábor

Tasnády Attila

Tóth Máté

Tóth Zsuzsanna

Ungváry Krisztián

Varga Bernadett

Vasné Tóth Kornélia

Visy Beatrix

Vizkeletyné Ecsedy Judit

Zichy Mihály

Zsupán Edina


 

Bakonyi Zsuzsanna

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kora újkori zoológia könyveinek vizsgálata, Állattani Közlemények, 2017/1–2. sz. 3–23. (Bakonyi Gáborral közösen)

Kritikák, recenziók:

 • A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai (Incunabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae II.), összeállította W. Salgó Ágnes, Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó, 2017. 258 oldal. Collectanea Sancti Martini V.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • A Chronica Hungarorum OKR projectben való részvétel, a honlap angol szövegének fordítása, lektorálása, a Horváth-fordítás új jegyzeteinek elkészítése, szöveggondozás.

 

 

 

Bánfi Szilvia

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A váradi nyomdászat kezdete és 16. századi története. In. „Tipográfia régtől fogva”. A 450 éves nagyváradi nyomdászat története. (szerk. Boka László – Emődi András) Argumentum–OSZK, Bp., 2016. 9–21.
 • A fiumei Szent Vid-templom Csodakeresztjét ábrázoló újabb rézmetszetváltozat. In. Lelkiség és irodalom. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. (Szer. Bajáki Rita et all.) MTA–PPKE, Bp., 2017. 46–50.  (Pázmány Irodalmi Műhely 17.)

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Nyomtatott és illusztrált magyar vonatkozású könyvek tipográfiai feltárása a 18. század második felében (17511780) c. NKFI-OTKA (K 104231 számú) pályázatban tagként.

 

Bárány Zsófia

Tanulmány, könyvfejezet:

 • „Menjen egyik polgár jobbra, a másik balra, azért a közéletben barátságosan találkozhatunk”. – Lelkiismeret és vallásszabadság kérdése a reformkori Veszprém vármegye nyomtatványaiban. In Acta Papensia. A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei.(Főszerk. Hudi József), Pápa. 2017/3−4. sz. 197−219.

Folyóirat-szerkesztés:

 • Modern Magyarország (ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola Modernkori Magyarország Programjának online folyóirata) (szerkesztőbizottsági tag)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A magyarországi vegyes házasságok kérdése a nemzetközi sajtó tükrében (1841). In. A véleménysajtótól a tömegsajtóig. Fejezetek a magyar újságírás történetéből. (Szerk.: Klestenitz Tibor – Paál Vince) Budapest, 2017. 9–21. (MTA BTK Médiatudományi Könyvek)
 • Menjen egyik polgár jobbra, a másik balra, azért a közéletben barátságosan találkozhatunk”. – Lelkiismeret és vallásszabadság kérdése a reformkori Veszprém vármegye nyomtatványaiban. In Acta Papensia. A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei. (Főszerk. Hudi József), Pápa. 2017/II.sz. [Megjelenés alatt]
 • Lonovics József és Eger. In Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből. Eger, Egri Főegyházmegyei Levéltár, 2016. [Megjelenés alatt]
 • A religio és a nemzet elválaszthatatlansága. A bencés rend szerepe a modern Magyarország kialakulásában. In Collectanea Sancti Martini IV. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek értesítője 4. (Szerk. Dénesi Tamás ‒ Dejcsics Konrád OSB), Pannonhalma, 2016. 119–132.

Egyéb írások: 

 • A szabadság nevében. 1848–49 és az egység. Új város, 2017. 2. sz. 12–14.
 • Interjú Horn Ildikó tanszékvezetővel /ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék/ (Megjelenés helye: Modern Magyarország)

Konferencia-előadások:

 • „Audiencián voltam a császárnál” – Pyrker János László és Lonovics József levelezése. Emlékkonferencia Pyrker János László egri érseki kinevezésének 190. évfordulóján; Egri Érseki Látogatóközpont, Eger, Széchenyi utca 3.; 2017. október 17–18.
 • "Evangelische Schwesterkirche" Berichte über die ungarische Diät an dem Heiligen Stuhl (1839-40). Reformation in Mittel- und Südost Europa. Reformácia V Strednej Európe. Reformáció Közép-Európában. Eperjes, 2017. december 4–7.
 • Reformáció 300: a szabadság, egyenlőség, testvériség kérdése a reformkori egyházi sajtóban. Média és sajtótörténeti műhelykonferencia. MTA BTK TTI, 2017. december 12.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Dialogue between East and West. Kerekasztal-beszélgetés a Together for Europe. c. nemzetközi konferencián. Seminarzentrum Am Spiegeln, Johann-Hörbiger-Gasse 30, 1230 Wien, Austria. 2017. nov. 9–11.

Tudományos fokozatszerzés a tárgyévben (PhD és a fölött): 

 • Lonovics József szentszéki diplomáciai missziója” c. PhD-értekezés befejezése és benyújtása 2017. március 31-én.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/18-III. keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetemre benyújtott pályázat támogatásban részesült. (2017. szeptember–2018. január; 5 hónap)

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéken megbízott előadó a 2016/2017-os tanév I. és II. félévében. Kurzuscím: A reformkori országgyűlések  a vallásügyi viták tükrében (1790–1848)
 • Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéken megbízott előadó a 2017/2018-as tanév I. félévében. Kurzuscím: Egyházpolitika és társadalom a hosszú 19. században (Klestenitz Tiborral /MTA BTK TTI/ közösen)
 • A Kodolányi János Főiskola Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Intézeti Tanszékén megbízott előadó 2016/2017-os tanév I. és II. félévében, valamint a 2017/18-as tanév I. félévében. Kurzuscím: Idegen nyelv és interkulturális kommunikáció nyelvi coaching 1./ Szakmai idegen nyelv 1. (Latin)
 • Az ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszéken megbízott előadó a 2016/2017-es tanév I. félévében. Kurzuscím: Fejezetek Magyarország történetéből és a tantárgy pedagógiája.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Részvétel az ELTE Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék és az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány osztrák-magyar nyári egyetemén (2017. július 10–július 28.)

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

 • Magyar Katolikus Rádió. Műsorcím: Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. Szerkesztő: Soós Viktor Attila: 1, Az 1839/40-es országgyűlési tudósítások. (ápr. 6); 2. Religio és a nemzet – a bencés rend modernkori Magyarország kialakulásában vállalt szerepe. (ápr. 13.); 3. Lelkiismereti- és vallásszabadság a XIX. századi Veszprém megyei sajtóban II/1.rész. (okt. 26.); 4, Lelkiismereti- és vallásszabadság a XIX. századi Veszprém megyei sajtóban II/2.rész. (nov. 2.)

 

Baróthy Zoltán

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2016/2017. 2. félév: Szépirodalomírás 2. (óraadó oktatóként heti 2 óra)  
 • Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2016/2017. 2. félév: Reklámszövegírás 2. (óraadó oktatóként heti 2 óra)
 • Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2016/2018. 1. félév: Szépirodalomírás 1. (óraadó oktatóként heti 2 óra)
 • Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2016/2017. 1. félév: Reklámszövegírás 1. (óraadó oktatóként heti 2 óra) 

 

 

Boka László

Szerkesztett kötet:

 • Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 2. (szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó–reciti, Nagyvárad–Budapest, 2017. 332.

Könyvsorozat-szerkesztés:

 • Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái. A Kriterion Kiadó és az Országos Széchényi Könyvtár közös könyvsorozata. Sorozatszerkesztő Boka László és Filep Tamás Gusztáv. (2017-ben 1 kötet; 2014-től mindösszesen 4 kötet)
 • Bibliotheca Scientiae et Artis. A Gondolat Kiadó és az OSZK közös könyvsorozata. (Az OSZK éves Tudományos Ülésszakjain elhangzott előadások válogatott, szerkesztett tanulmányaival) Sorozatszerkesztő Boka László. (2017-ben 1 kötet; 2010-től mindösszesen: 9 kötet)

 • Amor Librorum. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös fakszimile-sorozata. (2009-től 2017-ig, évente 3; mindösszesen 23 kötet)

 • Nemzeti Téka. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös könyvsorozata. (Sorozatszerkesztő Boka László és Kégli Ferenc) (2017-ben 1 kötet; 2007-től mindösszesen: 18 kötet)

Folyóirat-szerkesztés:

 • A Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). (Évente 4 szám, 2010–)
 • A Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények (szerkesztőbizottsági tag). (Éves megjelenés, 2011–)

 • Az Irodalmi Magazin negyedéves irodalmi periodika (szerkesztőbizottsági tag). (Évente 4 szám, 2014–)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Fekete madarak. A vívódó, visszahúzódó Babits. (19081909)  In. „…ki mit lát belőle”. Nézőpontok Babits lírájának értelmezéséhez. Szerk., Kelevéz Ágnes – Lengyel Imre Zsolt, [MIT-konferenciák 4.], Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Bp., 2017. 73–88.
 • Pacifisták a Nyugat körén kívül – két példa. Dutka és Emőd. In. Kappanyos András (szerk.), E nagy tivornyán. Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp., 2017. 163–172.

 • Falakat tolva… Önéletírás és metafikció (Dragomán György: A fehér király). In. Bedecs László szerk., Kortárs magyar irodalom a bolgár fordítások tükrében. Szófia, 2017.

 • Apák, fiak, atyai mentorok. Jékely és Kuncz Aladár. In. Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 2. (szerk. Biro Annamária  Boka László) Partium Kiadó–reciti, Nagyvárad–Budapest, 2017. 241260.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Kincskeresők. Nagy visszatérők és Kolozsvár-élményeik. Helikon, XXVIII évf., 2017/15. (aug. 10) Kolozsvár, 69.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

Konferencia-előadások:

 • Kosztolányi és Babits Arany-képéről – száz év távlatában. OSZK Tudományos Ülésszak, Bp., 2017. november 23.
 • Weöres-játékok: költői és nyelvi virtuozitás. Könyvtárlat VII. JÁTÉKos évad – Nyelv és játék. OSZK, Bp., 2017. október 19.

 • Egy elfeledett nyomdász-dinasztia: a Sonnenfeldék. Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások III. konferencia. Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, 2017. szeptember 1315.

 • Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások III. konferencia (a konferencia titkárai: Biró Annamária és Boka László) Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, 2017. szeptember 1315.

 • Arany-hagyaték – Kultusz és hatástörténet. Rendhagyó tárlatvezetés. OSZK Múzeumok éjszakája, Bp., 2017. június 24.

 • Kincskeresők. Nagy visszatérők és Kolozsvár-élményeik. Árdeli tűnt AthénKolozsvár-dialógusok. A FISZ és az EMIL közös konferenciája, Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, 2017. május 2627.

 • Inspiring to read, teaching literature, making culture attractive. Among books in a Digital Era? New Spaces of Reading, Visegrad Conference, Warsaw  2017. május 1214.

 • Szakkönyvtári feladatok, múzeumi tartalmak, tudományos eredmények. Az OSZK mint tudományos, kulturális tér. Szakkönyvtári seregszemle – az IKSZ, az MKE Társadalomtudományi Szekciója és a KSH Könyvtár konferenciája, Bp., Központi Statisztikai Hivatal, 2017. március 21.

 • Archívum, identitás, spektrumbővítés. Az OSZK múzeumi funkciói. Országos múzeumigazgatói konferencia, Visegrád, Thermal Hotel, 2017. március 89.

 • Babits Mihály: líra és habitus. Ignácz Rózsa Irodalmi Klub, Kovászna, 2017. február 26.

 • A szív komédiája. Az Ady-Léda szerelem néhány relikviájáról. Könyvtárlat VI. TESTes évad  Szív. OSZK, Bp., 2017. január 19.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok:

 • Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások III. konferencia (a konferencia titkárai: Biró Annamária és Boka László) Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, 2017. szeptember 1315.
 • Arany 200. OSZK Tudományos Ülésszak (a konferencia titkárai: Rózsafalvi Zsuzsanna és Boka László) Bp., 2017. november 23.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Tóth Károly Antal – Tóth Ilona: Egy szamizdat az életünkben - az Ellenpontok. (Kriterion, Kolozsvár, 2017). A szerzőkkel beszélget, és a kötetet bemutatja Boka László irodalomtörténész és Filep Tamás Gusztáv eszmetörténész. OSZK, Bp., december 5.
 • A Vér városa. Ady és Juhász Gyula Nagyváradja. A Transilvanum Alapítvány 4. születésnapi gálája. Juhász Anna irodalmár kérdezi Dr. Boka László irodalomtörténészt, egyetemi docenst. MTA, Bp., 2017. november 13.

 • A magyar himnusz képes albuma – Az azonos című kötet kapcsán Nyakas Szilárd beszélget Boka Lászlóval és Szabó G. Zoltánnal. A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe a Budai várban. 2017. szeptember 1.

 • Propaganda az első világháborúban – Az azonos című kötet kapcsán a szerkesztő Boka Lászlóval beszélget Pozsony Ferenc és Bereczki Ibolya. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2017. augusztus 14.

 • 24 karát – Kortárs költők versei Arany János születésének 200. évfordulójára. Babiczky Tibor, Kiss Judit Ágnes, Parti Nagy Lajos költők és Boka László irodalomtörténész beszélget Visy Beatrix szerkesztővel. Bp., Nyitott Műhely, 2017. június 22. kultura.hu és litera.hu

 • IV. Publio Írói Klub. Boka László könyvkiadásról és a megváltozott olvasási szokásokról. Kocsis Nagy Noémi beszélget az írói klub vendégével, Boka László irodalomtörténésszel, egyetemi docenssel. Bp., Hadik Irodalmi Kávéház, 2017. június 14.

 • Propaganda az első világháborúban – Az azonos című kötet kapcsán a szerkesztő Boka Lászlót kérdezi Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár, illetve Csernáton, Haszmann Pál Múzeum, 2017. május 2425.

 • Értelmiségi karriertörténetek. A hasonló című kötetek kapcsán Boka László irodalomtörténésszel, szerkesztővel a Magyar kultúra napján beszélget Buda Attila irodalomtörténész és Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője. (A Kölcsey Olvasókör és a Könyvtárellátó Kft rendezvénye.) Bp., KSH Könyvtár, 2017. január 26.

 • Tipográfia régtől fogva”. A 450 éves nagyváradi nyomdászat története. (szerk. Boka László – Emődi András, Argumentum – OSZK, Bp., 2016) című kötet bemutatója. A szerkesztőkkel beszélget: Lakatos Attila, történész. Nagyvárad, Sonnenfeld-palota, 2017. január 22.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • Arany János 200. Az emlékév szakmai bizottságának felkért tagja, valamint az OSZK Arany bicentenáriumi évében szervezett programoknak a szakmai koordinátora. (Sudár Annamáriával)

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése (pl. NKA, Fulbright, Domus, Klebelsberg, OTKA, Bolyai, stb): 

 • KLEBELSBERG kutatói ösztöndíjak bírálata (bizottsági tag: 2009–2010–2011–2012–2013–2014–2015–2016–2017)
 • MTA Domus ösztöndíj témavezető:

  Boér Hunor 2017;

  Vallasek Júlia 2016–2017;

  Dénes Gabriella 2017–2018;

  Kocsis Lenke 2017–2018;

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • OSZK, Tudományos Bizottság. Bizottsági elnök. (2008–2017)

Kiállításrendezés:

 • A magyar hangosfilm plakátjai 1931-1944. Közös kiállítás a győri Rómer Flóris Múzeummal. OSZK, Bp., 2017. május 31. – október 7. (kurátor: Fekete Dávid, Kiállítás-szervezés és koordináció: Boka László)
 • „Más csak levelenként kapja a borostyánt”. Kincsek, kultusz, hatástörténet. OSZK, Bp., 2017. április 28. – november 25. (kurátorok: Rózsafalvi Zsuzsanna, Szemkó Mónika; Kiállítás-szervezés és koordináció: Boka László)

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • Köszöntő  Arany 200 – OSZK 2015 c. konferencia. (OSZK Tudományos Ülésszak), OSZK, Bp., 2017. november 23 – 24.
 • Köszöntő  A Reformáció könyvespolca c. konferencia. – Köszöntő, megnyitó, OSZK, Bp., 2017. október 16.
 • A magyar hangosfilm plakátjai 19311944 c. kiállítás finisszázs. – Köszöntő, megnyitó, OSZK, Bp., 2017. október 7.
 • Nebojszki László (szerk.), Baja és vidéke - kötetbemutató. – Köszöntő, OSZK, Bp., 2017. szeptember 5.
 • Pray-konferencia. - Megnyitó, OSZK, Bp., 2017. június 13.
 • Ernst-kódex (fakszimile kiadás és kísérő kötet) könyvbemutató. – Köszöntő, OSZK, Bp., 2017. április 25.
 • Hagyomány és megújulás. Kamarakiállítás az OSZK Könyvkiadó kincseiből. – Köszöntő, OSZK, Bp., 2017. március 9.
 • Magyarok a Kaukázusban c. könyvbemutató. – Köszöntő, OSZK, Bp., 2017. január 24.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • KönyvTÁRlat VII. (Játékos) évadról. (Katolikus Rádió, 2017. november 9.)
 • KönyvTÁRlat VII. (Játékos) évadról és nyitó estről. (M5 kulturális csatorna. 2017. október 19.)
 • Az OSZK Őszi Aranylás programsorozatról. (Tollal.hu
 • - Az első világháború arcai. Az OSZK első világháborús propaganda köteteiről. Kolozsvári Rádió.
 • KönyvTÁRlat Játékos évadról. (Karc FM, 2017. október)
 • Kutatók Éjszakájáról és Őszi Aranylás programsorozatról. (Fidelio.hu, 2017. október 16.)
 • OSZK Arany János bicentenáriumi programokról. (Rádió Bézs, 2017. szeptember 19.)
 • Az OSZK Aranylás programsorozatról. (M5, Hétvégi Belépő. 2017. szeptember 16.)
 • Az OSZ Őszi Aranylás és az Örkény színház produkciójáról (Aranyozás). (Fidelio, 2017. szeptember 15.)
 • A PKE Értelmiségi karriertörténetek 3. c. konferenciáról. (M1, 2017. szeptember 13.)
 • A 24 karát című kortárs verseskötetről az Arany bicentenárium kapcsán. (M5 Könyvjelző, 2017. szeptember 9.)Nebojszki László Felső-bácskai települések néprajzi-helyrajzi leírása 1859–60-ból c. kötetéről és annak megjelentetéséről. (Baja TV, 2017. szeptember 5.)
 • Kincsvadászat. Az OSZK tudományos eredményeiről, jelenleg futó projektjeiről, ígéretes terveikről. (Magyar Kurír, 2017. július 30.)
 • Az OSZK könyvkiadói tevékenységéről (Rádió Bézs, 2017. július 25.)
 • Az OSZK könyvkiadói tevékenységéről (Magyar Téka, szerk. Gyarmathy Dóra Magyar Katolikus Rádió, 2017, július 17.)
 • Az OSZK Múzeumok Éjszakája programok kapcsán. Magyar Hírlap, 2017. június 21.
 • A Hely: Ady és Nagyvárad. A századfordulós városról és miliőjéről. (Kossuth Rádió, 2017. április 28.)
 • A Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachja reprint kiadásáról. (Kossuth Rádió, 2017. március 5.)
 • Az Arany bicentenáriumról. (Kossuth Rádió 2017. március 5.)
 • OSZK sajtótájékoztató az Arany-emlékévről és egyéb kulturális programokról a Nemzet Könyvtárában (Hír Tv, 2017. január 20.)
 • Az OSZK programjairól, a 2017-es emlékévek fényében. (2017. január 18. M1)

 

 

Boreczky Anna

Önálló kötet:

 • The Budapest Concordantiae Caritatis. The Medieval Universe of a Cistercian Abbot in the Picture Book of a Viennese Councilman. Schöck Artprint Kft, 2017, 128 p.
 • A budapesti Concordantiae Caritatis. Egy ciszterci apát középkori univerzuma egy bécsi városi tanácsos képeskönyvében. Schöck Artprint Kft, 2017, 128 p.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Epizódok Apollonius király históriájának középkori hagyományozódástörténetéből. Szövegváltozatok és képi elbeszélések. In Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. (Szerk. Mikusi Balázs – Rózsafalvi Zsuzsanna – Sirató Ildikó), Bp.,  Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2017, [Bibliotheca Scientiae et Artis IX. – sorozatszerk., Boka László], 213–225.

Konferencia-előadások:

 • Kelet és nyugat között. A Pray-kódex képsora, "A Pray-kódex munkacsoport első műhelykonferenciája", Bp., OSZK, 2017. június 13.
 • Justinianus császár lovasszobra? "Könyv és olvasója: a 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban", Bp., MTA, 2017. június 15–16.

 • Classical Protagonists in Medieval Postures. Body Language in Ottonian Manuscripts Illustrating Late Antique Texts, "44th Annual st. Louis Conference on Manuscript Studies", St. Louis, St. Louis University, 2017. október 13–14.

 • 4. Apollonius Pictus Reevaluated. Kurt Weitzmann’s Legacy and the Multi-layered Historicity of Medieval Manuscripts, "After the Carolingians", Princeton, Princeton University, 2017. november 30–december 2.

 • Antik hősök – középkori testbeszéd. A klasszikus irodalom alakjai karoling és Ottó-kori képeken, "Tóth Sándor emlékkonferencia", ELTE BTK Művészettörténet Tanszék, 2017. december 8.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Bestiarium Zircense. (Könyvbemutató előadás.) Szeged, Akadémiai Székház, 2017. szeptember 26.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • Concordantiae caritatis. In Hitre, tudásra – a Piaristák és a magyar művelődés. (Szerk. Koltai András), Budapest, 2017.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, 2017. tavaszi, 2017. őszi szemeszter, óraadó, ókeresztény és bizánci művészet, könyvfestészet

 

Borvölgyi  Györgyi

 

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Az első református főgondnok egykori könyvespolcáról. Néhány kötet Ráday Pál olvasmányai közül. In. A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából.(Szerk. P. Vásárhelyi Judit) Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Argumentum Kiadó, 2017, (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 9. – sorozatszerk. Monok István)  (megjelenés alatt, oldalszám még nincs)

Kritikák, recenziók: 

 • Egy elfeledett polgár a 19. századból: Hoffmann Alfréd : művelt könyvkiadó és modern vállalkozó (Simon Melinda: Hoffmann Alfréd és a dualizmus könyvkereskedelme) Könyvtári Figyelő, 27. (2017) 2., 262–265.

Konferencia-előadások: 

 • Az első református főgondnok egykori könyvespolcáról. Néhány kötet Ráday Pál olvasmányai közül, "A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok a reformáció korából" c. konferencia a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából, Bp., OSZK, 2017. október 16.

Egyéb publikáció: 

 • (Hegyközi Ilonával közösen) A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2015-ben. In. Magyar Könyvszemle,  132. (2016) 4, 493–512. (Megjelent 2017-ben)

 

 

 

Dalloul Zaynab

 

Tanulmány, könyvfejezet:    

 • Janus Pannonius antik reminiszcenciái a Carmen pro pacanda Italia c. dicskölteményében. In: Fordítás, tolmácsolás, értelmezés – OSZK – Tudományos Ülésszak konferenciakötet, 2017. korrektúrázva – megjelenés alatt
 • The Channel Between Janus Pannonius and the Antiquity. (Transmitting Media for the Panegyric Written to René of Anjou), In.: KNIHA, 2017. korrektúrázva – megjelenés alatt

Konferencia-előadások:       

 • Középkori és neolatin források Janus Pannonius dicskölteményeiben. (Különösen: Waltharius. Gesta Roberti Wiscardi). Elhangzott: III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet konferencia, ELTE BTK, 2017. nov. 16– 17.
 • The Channel Between Janus Pannonius and the Antiquity. (Transmitting Media for the Panegyric Written to René of Anjou), elhangzott: Printing Medium as the Object of Research of Booksellers', Publishers', Printers' and Collectors' Activities – international conference of the Slovak National Library, held from 22.–24. 5. 2017. in Martin

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Kiállítási katalógus, a Budapest Történeti Múzeum és a Muzeum Historyczne Miasta Krakowa közös kiállítása. Budapesti Történati Múzeum Vármúzeum, 2016. március 18július 24. Budapest, 2016.
 • Inc. 176: Misekönyv pálosok számára – Missale Fratrum Heremitarum Ordinis divi Pauli primi heremitae, [Basel, Johann Amerbach, c. 1490.], 186–187.
 • RMK III. 263: Zsolozsmáskönyv az esztergomi egyházmegye számára – Breviarium secundum usum almae Ecclesiae Strigoniensis, Venezia, Petrus Lichtenstein, Michael Prischviz költségén, 1524., 192–193.

Egyéb publikáció: 

 • Humanistes du bassin des Carpates III. Humanistes du Royaume de Hongrie par Péter Ekler, Farkas Gábor Kiss et István Monok, Turnhout, Brepols, 2017. Sorozat: Europa Humanistica 19. ISBN: 978-2-503-57571-1. Közreműködés a Dudith Andrásról szóló fejezetben, 193–236. Közreműködő munkatársak: Bíró Csilla, Jankovits László, Maurer Zsuzsa, Sarbak Gábor, Dalloul Zaynab, Zvara Edina

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • 2015–2018-ig terjedő három évben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülök.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • M5: 2017. augusztus: Ismeretterjesztő előadás a Thuróczy krónikáról.

 

Dancs Szabolcs

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Könyv, Könyvtár, Könyvtáros: Szerkesztőbizottság
 • Tudományos és Műszaki Tájékoztatás: Tanácsadó testület

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Descriptive metadata for long-term preservation and the bibliographic management of digital surrogates, CDA 2017: Výmena skúseností z prevádzky a budovania LTP archívov, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, 2017. pp. 96–107.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Hogyan fogunk katalogizálni a jövőben? – FRBR-alapú bibliográfiai feldolgozás a gyakorlatban, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(2). 2017. 10–16.
 • A könyvtáros mint rendszergondolkodó, avagy unalmas-e a szabványosítás, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(3). 2017. 16–19.
 • RDA-kitekintés: példák az anglo-amerikai katalogizálási szabályzat európai átültetéseire, Könyvtári Figyelő, 63(1). 2017. 85–89.
 • Bemutatkozik az ISNI, a nemzetközi szabványos névazonosító, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 64(4). 2017. 199–207.
 • Az RDA mint a katalogizálás új nemzetközi szabályzata? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(5). 2017. 9–17.
 • Röviden az RDA-ról, Könyvtári Figyelő, 63(2). 2017. 211–217.
 • A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 1. rész: Hitelesség szabványos alapokon, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(10). 2017. 7–15.
 • Oszd meg, és ne uralkodj! Beszámoló az OCLC EMEA regionális konferenciájáról, Könyvtári Figyelő, 63(3). 2017. 362–367.
 • A hiteles digitális másolatról és a másolati példányok bibliográfiai kezeléséről – 2. rész: Metaadatok, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(12). 2017. 3–11.
 • Miért szomorú a jogtisztázás polipja? Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(12). 2017. 20–23.
 • Új utakon az RDA – rövid jelentés a European RDA Interest Group 2017-es éves találkozójáról, Könyvtári Figyelő, 63(4). 2017. 589–590.
 • Information seeking and/or identity seeking: libraries as sources of cultural identity, Library Management, 39(1/2). 2018. 12–20.

Konferencia-előadások:

 • Information seeking and/or identity seeking: libraries as sources of cultural identity. Elhangzott: OCLC EMEA Regional Council Meeting, Berlin, 2017. február 21.
 • Oszd meg és ne uralkodj! Beszámoló az OCLC 2017-es regionális konferenciájáról. Elhangzott: Könyvtáros-teadélután, KSH Könyvtára, Budapest, 2017. március 7.
 • Bemutatkozik az ISNI, a nemzetközi szabványos névazonosító. Elhangzott: Könyvtáros-teadélután, KSH Könyvtára, Budapest, 2017. március 7.
 • A digitalizáció nemzetközi szerzői jogi helyzete. Elhangzott:: Csak (jog)tiszta forrásból. Források és forráskezelés a digitalizáció korában, József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya, 2017. október 2.
 • Supporting cultural identity and common historical narratives via digital library tools – a humble proposal. Elhangzott: Information interactions 2017, Univerzitná knižnica v Bratislave, Pozsony, 2017. október 17.
 • Descriptive metadata for long-term preservation and the bibliographic management of digital surrogates. Elhangzott: 2nd International Conference CDA 2017, Univerzitná knižnica v Bratislave, Pozsony, 2017. november 9.
 • A hiteles digitális másolat a könyvtáros szemével. Elhangzott: Barát vagy ellenség az információs kommunikációs technológia? Szakmai nap az adatvédelemről, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2017. november 30.
 • Copyright Clearance: identifying orphan works at NSL. Elhangzott: Meeting with the Competent National Authorities for the Orphan Works Database and for the Orphan Works Directive, EUIPO, Alicante, 2017. december 12.


 

Danku György

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • A Térképtörténeti Közlemények (szerkesztőbizottsági tag). Évente 1 szám (2016-tól)

Tudományos igényű honlapszerkesztés:

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Pierre Duval: Carte de la Hongrie a l’Autriche c. térképének állapotai in: Térképtörténeti Közlemények II. 2017 (megjelenés alatt)

Kritikák, recenziók:

 • Michael Ritter: Die Welt aus Augsburg: Landkarten von Tobias Conrad Lotter (1717–1777) und seinen Nachfolgen Földabrosz blog, 2017. március. 8.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • Willem Jansz. Blaeu: Európa hajózási térképe, 1621 körül. Földabrosz blog, . 2017. június 24.
 • Pierre Duval: Carte de la Hongrie a l’Autriche c. térképének állapotai (blogváltozat) Földabrosz blog, 2017. augusztus 23.

Konferencia-előadások:

 • A korai újkori térképek képi-tájképi sajátosságainak forrásairól, Cl. Ptolemaiosz: Geographia c. műve c. előadás; elhangzott a Kutatók éjszakája az Országos Széchényi Könyvtárban program keretében, 2017. szeptember 29.
 • Gróf Széchényi Ferenc térképgyűjteménye a számok tükrében, elhangzott az OSZK Tudományos ülésszakán, 2017. nov. 24.

Kiállításrendezés:

 • Kincsek gróf Széchényi Ferenc térképgyűjteményéből: egy kozmográfiai atlasz különlegességei 6. Németalföld aranykora: flamand és holland térképek, atlaszok. Kurátori munka, OSZK Térképtár, 2017. június 24.szeptember 29.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Kincsek gróf Széchényi Ferenc térképgyűjteményéből. Egy kozmográfiai atlasz különlegességei 6. Németalföld aranykora (flamand és holland térképek, atlaszok) című kiállítás apropóján az MTV készített az alapítói gyűjteményről egy riportot és interjút, amelyet a Minden tudás című műsorában sugároztak 2017. júl. 7-én

 

Deák Eszter

 

 • Széchényi Ferenc tudományos ülésszak az alapítás 215. évfordulójára 2017. november 24-én  szervezés és előadás:
 • Széchényi Ferenc mint kulturális mecénás  levelezése tükrében.

Egyéb publikáció: 

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • OKR Széchényi-Tudástár-projekt 20172018

 

 

Ekler Péter

 

Önálló kötet: 

 • Humanistes du bassin des Carpates III. Humanistes du Royaume de Hongrie par Péter Ekler, Farkas Gábor Kiss et István Monok. Ont collaboré Csilla Bíró, László Jankovits, Zsuzsanna Maurer, Gábor Sarbak, Dalloul Zaynab, Edina Zvara. Traduit par Péter Balázs. (Europa Humanistica, 19), Turnhout, Brepols, 2017, XLVIII, 629 p.

Konferencia-előadások:

 • Ekler Péter, Antik retorikai művek a Corvina könyvtárban, "I. Scriptorium konferencia", Vác, Püspöki Palota, 2017. május 12. (20')
 • Ekler Péter, Gyarmati Bíró Miklós Axiokhosz-kommentárja, "A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvő irodalma". III. Neolatin Konferencia, Debrecen, 2017. december 7. (20')

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • 2017-ben kitüntető oklevélben részesültem a 20132016 közötti Bolyai János Kutatási Ösztöndíjam (MTA) lezárását és értékelését követően.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Ekler Péter, Asztronómia/asztrológia Budán a XV. században – régi nyomtatványaink fényében, M5 csatorna, "Könyvjelző" c. műsor, forgatás: 2017. október 25.

 

Elbe István

 

Egyéb írások:

 • Kulturális Örökség napjai 2016 - Metamorfózis és szimbiózis. Mercurius 2017. 73

 

Eörsi László

 

Önálló kötet:

 • 1956 Erzsébetvárosban. Budapest, 2017, Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (Sárközy Rékával közösen)

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Szabadságharc Csepelen. In. Megkötések nélkül 1956-ról. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2017. 4753.
 • Szabadságharc Kőbányán, 1956. In. A forradalom vonzásában (Tanulmányok Szántó László tiszteletére). Pethő Nyomda Kft., Kaposvár, 2017. 253266.

Publicisztika:

 • Levéltári meglepetések. HVG, 2017. V. 25. 65.
 • Fő utca, 1956. Élet és Irodalom, 2017. VI. 16. 3.
 • Schmidt-kastély, 1956. Élet és Irodalom, 2017. X. 20. 3.

 

Farkas Gábor Farkas

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2011–)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Kopernikusz és az olvasók. In: A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában. Szerk. Laki János, Székely László. Budapest, L'Harmattan, 2017. 75–94

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

Konferencia-előadások:

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történettudományi Doktori Iskola, Piliscsaba. Egy gyilkosság mítosza? A legfrissebb Mohács-vita tanulsága.
 • Hungarika-projekt, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. Új Mitugrász. Megőrzés, nyilvántartás, szolgáltatás.
 • Printing Medium as the Object of Research of Booksellers‘, Publishers‘, Printers‘ and Collectors‘ Activities. Martin, Slovak National Library. The Odyssey of the Székely Chronicle and a Manuscript of Poems.
 • Tradíció és innováció – Muzeális gyűjteményeink helyzete, állapota, feldolgozottsága, digitalizálása, Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Egyházi Könyvtárak Egyesülete. Ősnyomtatványok, mint művelődéstörténeti források, Körkép a proveniencia-kutatásról és az egyházi gyűjteményekről.
 • Megemlékezés Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetről, halálának huszadik évfordulója alkalmából, Budapest, ELTE BTK KITI. Táblanyomatok, ősnyomtatványok, antikvák és Soltész Zoltánné.
 • Ige-Idők: A reformáció 500 éve, kérdések a jó halálról, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum. A magyar király sorsa a mohácsi csata után.
 • III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet konferencia. Budapest, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. A Festetics- és a Keszthelyi-kódexek provenienciájáról.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak): 

 • Chronica-projekt (OSZK)
 • Üstökös-kutató-csoport (MTAK–OSZK)

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága, titkár (2000–)
 • Kulturális Javak Bizottása, tag (2014–)
 

Földesi Ferenc

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Árkosi Benedek imádságoskönyvének két kéziratcsoportja (megjelenés alatt: a MKSZ és a MOKKA-R füzetei)

Konferencia-előadások:

 • Árkosi Benedek imádságoskönyvének kéziratai. A reformáció könyvespolca (OSZK, konferencia)
 • Történeti források az OSZK különgyűjteményeiben. Esterházy Károly Egyetem, Tört. Doktori Iskola
 • A Corvina Könyvtár európai kultusza (előadás a Szlovén Állami Televízió tudományos filmjében: Mátyás király közép-európai kultusza

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • A magyar irodalom ereklyéi (kiállításmegnyitó: Tata, Református Gimnázium)
 • Felix terra - Várad (egyháztörténeti kiállítás megnyitója, Bukarest, Román Történeti Nemzeti Múzeum)

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Keleti kéziratok az OSZK-ban (Iráni Állami Televízió)
 • Az OSZK Zeneműtára (M5)

 

Golub Xénia

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A grábóci monostor művelődés- és művészettörténeti jelentősége a korabeli írásos források tükrében. In. Magyarország és a keleti kereszténység  templomok, kultuszok, nyelvemlékek: Tanulmánykötet a Bolgár Ortodox Egyházközösség alapításának 100. évfordulója alkalmából. (Szerk. Menyhárt Krisztina, Dudás Mária), Bp., Bolgár Kulturális Fórum, 2016, 60–75.
 • The Iconographic Programme of the Wall-Painting Ensemble of the Monastery Church of Grábóc. In. Ниш и Византија: Зборник радова XIV. (Уред. Ракоција, Миша), Ниш, Град Ниш – Универзитет у Нишу – Нишки културни центар, 2016, 337–350.

Kritikák, recenziók:

 • Terdik Szilveszter: Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században. Művészet és reprezentáció, Athanasiana, 2016/43, 212–232.

Konferencia-előadások:

 • The Iconography of the Cantors’ Pews of the Orthodox Monastery Church of Grábóc, International Sympozium "Niš and Byzantium XV", Niš, University of Niš, 2017. június 3–4.

 

Heltai János

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A Biblia szerepe a magyar reformációban = Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Újszövetsége – Zsoltárok Könyve. Magyar nyelvre forgította Károli Gáspár. A mai magyar helyesíráshoz igazítva. – Jubileumi kiadás színes melléklettel. Budapest, 2017, Magyar Bibliatársulat, 7-19 l.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • A Régi Magyarországi Nyomtatványok Tudománytörténeti helyzete. Megjegyzések a bibliográfiai egység fogalmáról = Magyar Könyvszemle 2017, 106-114

Konferencia-előadások: 

 • A mennyei tudomány tiszta, világos folyamja. Adalékok a felekezeti tudatok kialakulásához az 1616-1619-es évek vitairatai és prédikációi alapján. Elhangzott: A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon elnevezésű 2017. május 18-20 Debrecenben megrendezett konferencián.
 • David Pareus személyes kapcsolatai magyar diákjaival. Elhangzott: Reformáció 500 Konferencia. Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem, Bartók terem
 • Nagyvárad, 2017. október 5-6.
 • Fejedelmi és egyházi reprezentáció kálvinista kiadványokban I. Rákóczi György korszakában Erdélyben. Elhangzott: A Reformáció Könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából elnevetésű konferencián az Országos Széchényi Könyvtárban 2017. október 16-án.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Pázmány Péter: Keresztyéni felelet a megdicsőült szentek tiszteletirül (1607). Sajtó alá rendezte Ajkay Alinka. Bp. 2017 (Pázmány Péter kritikai kiadás 8. kötet).  Könyvbemutató a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen 2017. március 14-én

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése: 

 • Öt Bolyai pályázatot bíráltam el a Bolyai Ösztöndíj kuratóriuma számára.

Doktori bizottsági munka: 

 • Opponens voltam Hargittay Emil: Pázmány Péter írói módszere és az életmű genezise című akadémiai doktori értekezésének 2017. április 25-én

Kiállítás-rendezés: 

 •   Társkurátora voltam a Nemzeti Múzeum Ige – Idők című kiállításának

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Heti 10 órában régi magyarirodalmat tanítok a Miskolci Egyetemen.
 • Kurátori vezetést tartottam a Nemzeti Múzeum, Ige –Idók elnevezésű kiállításán 2017. szeptember 30-án
 • Két vezetést tartottam a Budavári Könyvnapokon az RRt munkatársaival közösen létrehozott reformációs mini tárlaton az OSzK-ban 2017 augusztus végén.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Ötször öt percben interjút adtam a Kossuth Rádió Kincsestár című műsorának reformációs kiadványokról.

 

Hoffmann Gizella

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Az Erdélyi Unitárius Egyház legendás egyháztörténeti kéziratáról, In: A reformáció kincsei 3. Kötet. Szerkesztő: Kollega-Tarsoly István és Kovács Eleonóra. Tarsoly Kiadó, Budapest 2017., [végleges oldaszáml még nem ismert]
 • Rövid Historiája Az Cseh Országi Ecclésiák üldöztetésének… Észrevételek Comenius Historia persecutionum Ecclesiae Bohemicae című művének ismert és ismeretlen magyar fordításaihoz (1710 k.–1795). Műhelytanulmány – vázlat. In: Fordítás, tolmácsolás, értelmezés – Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka, 2016. november 24. = BIBLIOTHECA SCIENTIAE ET ARTIS 9. (Sorozatszerk. Boka László), Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2017., 50–64.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • IGE-IDŐK, A reformáció 500 éve, Magyar Nemzeti Múzeum, Kurátor: dr. Kiss Erika (Magyar Nemzeti Múzeum), Dr. Heltai János (Országos Széchényi Könyvtár) Az OSZK Kézirattának tíz kéziratáról ismertető. Előrelátható megjelenés 2018. február [a terjedelem jelenleg ismeretlen]:
 • Analekta 679. A Vizsolyi Biblia nyomdai kézirata.; Quart. Hung. 313. Pécsi disputa; Duod. Hung. 65. Alciatus-toldalék. 1596 k.; Quart. Hung. 3245/I-II. és 3246. Rimay–Madách-kódex (1629–1638), I–III. kötet; Fol. Eccl. Slav. 19. Az Apostolok cselekedetei és a Levelek egyházi szláv fordítása. 15–16. század Szerbia(?); Quart. Lat. 1177. [Augustana confessio.] Concordia. Pia et unanimi consensus repetita Confessio fideii et doctrinae… Lipsiae 1580.; Oct. Lat. 147. WAGNER, Jakob: Album amicorum et fautorum Jacobi Wagner Neosoliensis…. Francofurti ad Moenum 1574.; Oct. Lat. 150. ÚJFALVI Imre: Album amicorum Emerici Ujfalvi…; Quart. Lat. 1052. Praecipuarum enumeratio causarum … Per Christianum Franken [Francken]… Claudiopoli [Kolozsvár] 1753.; Oct. Hung. 69.  Sebes agynak késő Sisak, Déák Versekből Magiar Enekekben fordittattot… 17. sz.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • Széchényi Tudástár Projekt (tag)

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése: 

 • Klebelsberg-Kunó Ösztöndíj 2 hónap: 2017. július, október:  Kéziratos unitárius egyháztörténeti források a 16–18. században. (Kolozs Megyei Állami Levéltár, Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári  Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Uzoni Fosztó István–Kozma Mihály–Kozma János: Az Erdélyi Unitárius Egyház története. III/1. [kötet] Fordította: Márkos Albert. A latin szöveget az eredetivel egybevetette: Balázs Mihály. Sajtó alá rendezte: Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel. Kiadja a Magyar Unitárius Egyház. Kolozsvár, 2017., [ca. 1200 p.] [A Magyar Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/3/1.] Várható megjelenés 2018 áprilisa

 

Illyés Boglárka

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Traduttore, traditore? Massenet Werther című operájának magyar változatai. In Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. (Szerk. Mikusi Balázs – Rózsafalvi Zsuzsanna – Sirató Ildikó), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2017, [Bibliotheca Scientiae et Artis IX. –sorozatszerk. Boka László], 143–156.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Massenet és a budapesti operaélet, 1879–1894. Jules Massenet levelezése fővárosi közgyűjteményekben, Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2017, 389–411.

Kiállítás-rendezés: 

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • Massenet és Magyarország (kamarakiállítás), kiállítás-megnyitó előadás. Országos Széchényi Könyvtár, 2017. február 14.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Összefoglaló és beszélgetés a Massenet és Magyarország című kamarakiállításról. M5 (Kulturális Híradó), 2017. február 14-i adás.
 • Beszélgetés a Massenet és Magyarország kamarakiállításról. Elhangzott 2017. február 17-én a Klasszik Rádió reggeli műsorában.
 • Massenet és Magyarország ‒ kiállítás az OSZK Zeneműtárában. Összefoglaló és tárlatvezetés a Bartók Rádió Összhang c. műsorában (szerk. Katona Márta). Elhangzott 2017. március 7-én (ismétlés március 8-án).

 

Jávorka Brigitta

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Jávorka Brigitta: A jövő kompetenciái. In: XIII. Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciája 2016. november 17-19. Konferenciakötet. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2017. 94-100. old

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Bognár Noémi Erika, Jávorka Brigitta, Szabó Piroska, Tóth Máté: Az e-kötelespéldányok beszolgáltatásának szabályozása: nemzetközi kitekintés. In: Könyvtári figyelő, 27. (2017) 3., p. 351-361.
 • Jávorka Brigitta: A visegrádi országok könyvtárosainak további válaszai a digitális kor kihívásaira. In: Könyvtári figyelő, 27. (2017) 2., p. 251–256.

Konferencia-előadások: 

 • Jávorka Brigitta: Közösségfejlesztés könyvtári környezetben – nemzetközi kitekintéssel, „Könyvtár és Közösségek” – módszertani szakmai nap a Cselekvő Közösségek projekt keretében, Bp., OSZK, 2017.augusztus 28.
 • Jávorka Brigitta: Nemzetközi trendek a közművelődési könyvtárügyben; megyei, szakmai továbbképzés a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár szervezésében, Szeged, 2017. április 6.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • A könyvtári digitalizálás jelene és jövője - K2 konferencia, Országos Széchényi Könyvtár, 2017. szeptember 26.
 • A könyvszakma és a könyvtárak partnerkapcsolati lehetőségei - K 1.0 műhelynap, Országos Széchényi Könyvtár, 2017. november 10.
 • Könyvtárak új szerepben: Innovatív szolgáltatások - K2 konferencia, Országos Széchényi Könyvtár, 2017. november 30.

Kelemen Éva

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • "Útkeresések: Dohnányi Ernő Argentíbában (1948-1949)" In Dohnányi-tanulmányok 2017. (Szerk. Kusz Veronika - Ránki András), Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, 2017, 73-109.
 • "Dohnányi Ernő: Variációk egy gyermekdalra" (Bevezető tanulmány a szerzői autográf fakszimile kiadásához), Bp, Országos Széchényi Könyvtár, 2017.

Konferencia-előadások: 

 • "Féltő gondossággal...": Kodály művek Dohnányi Ernő interpretálásában,  Zenetudományi Konferencia  Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából. Bp. 2017. április 27-28.
 • .. muzsikai daraboknak Szerzőji ..: Zene a Széchényi családban, "Arany 200 – Széchényi 215", az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka, Bp. 2017. november 23-24.
 • Ovation from "Coast to Coast": Dohnanyi' s Concerts in North Amerika between 1921-1927, "Dohnanyi Day 2017",  An International Conference on the 140th Anniversary on Ernst von Dohnanyi’s Birth, Bp. 2017. december 7.
 • ...a Deaply Poetical Piece ... The Works of Zoltán Kodály in Ernő Dohnányi's interpretation, "A National Master in International Context'",  International Conference on the 50th Anniversary on Zoltán Kodály, Bp. 2017. december 8-10

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • A Zeneműtár Dohnányi-hagyatékának ismertetése: M1 közszolgálati tv-csatorna.
 • M5 tv-csatorna Lexikon – Könyvjelző műsorában: „Dohnányi Ernő családi levelei” c. könyvem és a Dohnányi-hagyatékban található intarzia berakásos díszdoboz bemutatása
 • Az M5 tv-csatorna Lexikon – Könyvjelző műsorában: "Művészetek vándora - a zeneszerző Csáth Géza" c. könyv bemutatása

 

Keller Márkus

Önálló kötet:

 • Lakhatás és lakáskérdés az 1950-es években. Budapest, OSZK – L’Harmattan, 2017.

 

Kis Domokos Dániel

 

Önálló kötet: 

 • A természetszerető Eötvös Loránd. Bp. Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 2017. 267 p.

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Presbiter. A Magyar Református Presbiteri szövetség lapja. Évente 6 szám. Szerkesztőbizottsági tag.

Egyéb írások: 

 • Nemcsak volt, hanem van is reformáció. Presbiter, 2017. 1. sz.
 • Miért van kereszt is a templomon. Presbiter, 2017. 2. sz.
 • Pap volt és presbiter - Arany János. Presbiter, 2017. 3. sz.
 • "Vérünkből vér vagy, dalod a mienk" - Arany János nagykőrösi szobra. Presbiter, 20107. 4. sz.
 • Lapelődünk, a Magyar Presbiter. Presbiter, 2017. 5. sz.
 • Az építkező egyház, 1941-1943. Presbiter, 6. sz.

Konferencia-előadások: 

 • Arany János körei: a művészet és tudomány határán. Esték a Hild-villában - művészetelméleti előadás-sorozat. MMA Magyar Művészeti Akadémia, Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. 2017. 1. félév, Arany János-emlékév. 2017. március 23.
 • A "színpadikus Kodály" - A Kodály-művek színpadi világa. Esték a Hild-villában - művészetelméleti előadás-sorozat. MMA Magyar Művészeti Akadémia, Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. 2017. 2. félév: Kodály Zoltán-emlékév. 2017. november 23.
 • Arany János "bizodalmas köre" és hatása a történettudományra: Szilágyi Sándor, Salamon Ferenc és Szabó Károly. Arany János-emlékév. Országos Széchényi Könyvtár Tudományos ülésszak 2017. november 23.

 

Kovács Eszter

Önálló kötet: 

 • Iszlámismeret Csehországban a 16-17. század fordulóján. Bp., Országos Széchényi Könyvtár - Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2017. 247 p.

Szerkesztett kötet: 

 • Husz János és a huszitizmus hatása a magyarországi művelődésben. (Szerk. Kovács Eszter - Mészáros Andor), Esztergom-Budapest, Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, Országos Széchényi Könyvtár, ELTE BTK Vallástudományi Központ, 2017. 179.

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Kometa v roce 1680–1681 nad Horním Uhrami. In Okno do histórie (nielen) Skalky pri Trenčíne. (Szerk. Igor Zmeták)  Trenčín, Szlovákia, 2017. 42-45.
 • A magyarországi biblikus cseh és szlovák nyelvű énekek és versek tervezett repertóriuma és felhasználási lehetőségei. In Népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon. (Szerk. Szádoczki Vera) Budapest: MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2017.  67-71.
 • Jegyzetek Václav Budovec Antialkorán című művének magyar fordításához. In Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. (Szerk. Nádasdy Ádám, Rózsafalvi Zsuzsanna, Vasné Tóth Kornélia, Mikusi Balázs, Rózsafalvi Zsuzsanna, Sirató Ildikó) Budapest: OSZK; Gondolat, 2017. 43-49.

Konferencia-előadások: 

 • Myšlenky českých husitů a maďarských jezuitů o osmanské expanzi. "Printing Medium as the Object of Research of Booksellers', Publishers', Printers' and Collectors' Activities. " c. konferencia, Martin, 2017. május 22-24.
 • Kometa v roce 1680–1681 nad Horním Uhrami. "Okno do histórie (nielen) Skalky pri Trenčíne" c. konferencia, Trencsén, 2017. június 6.
 • Václav Hájek z Libočan v uherské jezuitské literatuře. "Vácalv Hájek z Libočan na Tetíně" c. konferencia, Tetín, 2017. november 17.
 • Czech and Hungarian Relationships in the Mirror of the Jesuit Drama until 1773. "Early Modern Exemplary Drama" c. konferencia, Prága, 2017. október 12-14.

Egyéb publikáció: 

 • V. Ecsedy Judit, Kovács Eszter (szerk.): Magyarország Bibliográfiája 1712-1860 IX.: Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860 c. művéhez. 1701-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), 2017. (ISBN:978-963-200-667-3)

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • OTKA 107667 Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum, a Památník národního písemnictví levéltárának gyűjteményében (vezető kutató: Mészáros Andor)
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: A magyarországi cseh és szlovák költészet nyomtatott emlékei 1700-ig. Az ösztöndíj időtartama: 2017. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • PPKE BTK történelem szak, óraadó tanár:
  2016/17 2. félév: Oktatás, kultúra és vallásgyakorlat a barokk korban
  2017/18 1. félév: Egyetemes történet 1700-1914

Doktori bizottsági munka: 

 • PPKE BTK, Történettudományi Doktori Iskola:
  2017. február 3. Bojtos Anita doktori szigorlatán bizottsági tag
  2017. április 6. Szuromi Kristóf nyilvános PhD védésén opponens.

 

Kőrösi Zsuzsanna

Elektronikus megjelenés:

 

Lénárt András

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Zsidó cserkészek. A Vörösmarty cserkészcsapat a háború előtt és után.  „Illegális ifjúsági munka”. Cserkészközösségek a diktatúrában. Szerk. Tabajdi Gábor. Budapest, 2o17, Magyar Cserkészszövetség, 39-46.

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • The Legacy of World War II and Belated Justice in the Hungarian Films of the early Kádár Era Hungarian Historical Review 6, no. 2 (2017): 300–327 (Bezsenyi Tamással közösen)

Publicisztika:

 • A budapesti csillagos házak. Új Kelet (Izrael), 2o17. December.

Lexikon-, katalógus szócikkek:

 

Lipthay Endre

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • "Te aranyok Aranya" (Petőfi Sándor). Előadás Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából kéziratok és barátságok tükrében. Szécsény, 2017. október 19. Kubinyi Ferenc Múzeum

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Az Országos Széchényi Könyvtár forrásai. Bemutató az ELTE (Vaderna Gábor) és ORZSE (Tamási Balázs) hallgatói számára. OSzK, Kézirattár, 2017 január 16.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • MTV M5 Lexikon, könyvjelző c. műsor keretében: Petőfi összes versei című kötet ismertetése és kéziratainak bemutatása. 2017. április 24.

 

Mann Jolán

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Dnevnik kao zrcalo identiteta (Dnevnici Miroslava Krleže i Sándora Máraija). [A napló mint az identitás tükre (Miroslav Krleža i Márai Sándor naplói)] In. Komparativna povijest hrvatske književnosti. Vrsta ili žanr XIX. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2016. godine u Splitu. Szerk.: Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić, Split, Zagreb, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017, 169–183. ISBN 978-953-163-451-9
 • Krleža szimfóniái – zene és irodalom kölcsönhatása. In. Kappanyos András (szerk.): E nagy tivornyán: Tanulmányok 1916 mikrotörténelméből, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. (424 p), 119–128.
  ISBN: 978-963-416-089-2

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Az 1956-os forradalom Miroslav Krleža naplóiban. In. Múltunk. Politikatörténeti folyóirat. Napló és történelem tematikus összeállítás, LXII. 2017/1.,  90–115. ISSN: 0864-960X

Kritikák, recenziók: 

 • Szakrecenzió a Jezična šetnja u šumi Striborovoj (prijevodi Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić na mađarski jezik) [Nyelvi séta Stribor erdejében (Ivana Brlić-Mažuranić Rég múlt idők meséi c. művének magyar fordításairól)] című tanulmányról. Libri et Liberi. Časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture (Journal of Research on Children’s Literature)

Konferencia-előadások: 

 • Književni kanon(i) u hrvatskim antologijama mađarske književnosti i u mađarskim antologijama hrvatske književnosti [Irodalmi kánon(ok) a magyar irodalom horvát és a horvát irodalom magyar antológiáiban] címmel előadás horvát nyelven a Zágrábi Egyetem BTK Komparatisztikai Tanszéke és a spliti Irodalmi Kör által 2017. szeptember 28-29-én Splitben közösen rendezett nemzetközi tudományos konferencián.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Könyvbemutató: Krúdy Gyula A vörös postakocsi c. regénye horvát fordításának (Crvena poštanska kočija, trans.: Kristina Katalinić, Zagreb, Disput, Hrvatsko filološko društvo, 2016.) megjelenése alkalmából: Balassi Intézet Zágráb, 2017. április 6.
 • 6. Krleža-fesztivál. Zágráb. 2017. június 29-től július 7-ig. Részvétek a július 7-i kerekasztal-beszélgetésen.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • A Zágrábi Egyetem BTK Hungarológia Tanszék (http://www.ffzg.hr/hungaro/) Óraadó tanár. Magyar irodalomtörténeti, művelődéstörténeti tárgyak: heti 3 szeminárium. Kéthetente 6 szeminárium.
 • Az ELTE Szláv és Balti Filológiai Tanszéke. Félállású tanársegéd. Horvát irodalomtörténeti és művelődéstörténeti tárgyak: heti 4 szeminárium

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Zrínyi Miklós: Adriai tengernek Syrenaia. M5 Kultúra (Lexikon), 2017. május 13.
 • A Hrvoje Vukčić Hrvatinić (1350. (?) – 1416.) spalatói hercegről elnevezett 1404-es glagolita írású gazdagon illuminált ún. Hrvoje misszálé – Missale Hervoiae ducis Spalatensis bemutatása. A Horvát Televízió forgatócsoportja: 2017. június 6.
 • Az Arany János-szavalóversenyről és az Arany János Családi Napról: Katolikus Rádió, 2017. november 21.

 

Mikusi Balázs

 

Szerkesztett kötet:

 • Goldmark Károly: Emlékek életemből. (Ford. Kecskeméti István, szerk. Mikusi Balázs), Bp. Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2017, 219.
 • Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. (Szerk. Mikusi Balázs - Rózsafalvi Zsuzsanna - Sirató Ildikó), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2017, [Bibliotheca Scientiae et Artis 9.], 263.

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Magyar Zene (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2010–)
 • Musicologica Austriaca (szerkesztőbizottsági tag). Online megjelenés. (2015–)

Tudományos igényű honlap-szerkesztés: 

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • „A színháztörténet egyik legkülönösebb experimentuma”. Mozart, Goldoni és Hevesi Sándor Mirandolinája. In Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. (Szerk. Mikusi Balázs – Rózsafalvi Zsuzsanna – Sirató Ildikó), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2017, [Bibliotheca Scientiae et Artis 9.], 133–142.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Joseph Haydn’s „Gloria Masses”, Haydn-Studien, XI/2 (September 2017), 201–222.

Konferencia-előadások: 

 • Van-e élet Kodály után? Magyar zenetörténeti kutatások a 21. század kezdetén. Meghívott előadás a MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottságának ülésén, MTA Székház Képes terme, 2017. január 24.
 • „Olyan baloldali hasznos idiótának tartottak”: Ligeti György és az 56-os forradalom. Meghívott előadás az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 1956 és a zenei élet című tudományos konferenciáján, Zeneakadémia, 2017. február 16–17.
 • „Easy to Sing for Every Throat”: Toward a Revised Aesthetics of 18th and 19th century Lieder. Előadás a The Future of Music History: International Conference of the Serbian Academy of Sciences and Arts keretében, Belgrád, 2017. szeptember 28–30.
 • „A Rózsavölgyi és Társa cs. és kir. udv. zenekereskedés monográfiája”: Id. Ábrányi Kornél kéziratban maradt kötetéről. Előadás a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság Hivatásosok és műkedvelők: A zenélés intézményesülése Magyarországon a középkortól napjainkig című tudományos konferenciáján, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2017. október 13–14.
 • French Publications in Joseph Haydn’s Music Library. Előadás az Universität für Musik und darstellende Kunst Europäische Netzwerke, Wien / Paris – Regionaler und überregionaler kultureller Transfer, 1750–1815 című konferenciáján, Bécs, 2017. november 20–21.
 • „A White Crow”: New Light on Sándor Veress’s Early Career (1926–1940). Előadás az A National Master in International Context: International Musicological Conference on the 50th Anniversary of Zoltán Kodály’s Death keretében, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2017. december 8–10.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • Hivatásosok és műkedvelők: A zenélés intézményesülése Magyarországon a középkortól napjainkig. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XIV. tudományos konferenciája, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2017. október 13–14.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • „Joseph Haydn kottatára (monográfia)” – MTA Bolyai-ösztöndíja
 • „Erkel Ferenc műhelye” – OTKA-pályázat, résztvevő kutató (vezeti: Szacsvai Kim Katalin, MTA BTK ZTI)

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése: 

 • NKFIH Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma PD Bizottság (tag)

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • International Association of Music Libraries (IAML) – Vice-President
 • Répertoire International des Sources Musicales tíztagú felügyelőbizottsága (Commission Mixte) – tag
 • Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság – elnök
 • Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Bizottsága – titkár
 • OSZK Tudományos Bizottság – tag

Doktori bizottsági munka: 

 • Malina János: Az 1776 és 1790 közötti eszterházi operaévadok kronológiája. PhD disszertáció, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. 2017. május 11. A doktori védési bizottság tagja.

Kiállítás-rendezés: 

 • Pom Pom, Mirr-Murr és a többiek. Kamarakiállítás az OSZK Zeneműtárában (2017. június 24. és szeptember 30. között)

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • 2017. május 14. Hétvégi belépő (M5 ) a Wolfgang Amadé Mozart levelei c. kötetről.
 • 2017. július 15. Ahol zene szól (Civil Rádió) a Wolfgang Amadé Mozart levelei c. kötetről.
 • 2017. szeptember 22. Egy zseni története (Magyar Hírlap) a Wolfgang Amadé Mozart levelei c. kötetről. (online is: http://magyarhirlap.hu/cikk/98613/Egy_zseni_tortenete)
 • 2017. szeptember 23. Lexikon – Könyvjelző (M5) a Wolfgang Amadé Mozart levelei c. kötetről.

 

Oláh Krisztina

 

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Térképtörténeti Közlemények (szerkesztőbizottsági tag). Évente 1 szám. Megjelenik 2017-től.

Tudományos igényű honlap-szerkesztés: 

Konferencia-előadások: 

 • Coelum Incognitum avagy fehér foltok az égbolton, elhangzott: a X. Balázs Dénes Tudománytörténeti Konferencia, Érd, Magyar Földrajzi Múzeum, 2017. szeptember 7.
 • Csillagképek története, elhangzott: XXXVIII. Megyei Csillagászati és Űrkutatási Hetek c. rendezvény, Szombathely, Savaria Egyetemi Központ, 2017. szeptember 27.
 • Coelum Incognitum – történeti áttekintés előadás, elhangzott: Kutatók Éjszakája a Térképtárban. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2017. szeptember 29.
 • A csillagászati földrajz oktatásának eszközei Magyarországon a 19. században, elhangzott: „Planetáriumok és bemutató csillagvizsgák szerepe az oktatásban VI.” c. konferencia, Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed Planetáriuma, 2017. november 20.

Egyéb publikáció: 

 • Megjelent térképek:
 • Lipszky autográf munkatérképének rétegekre bontása,
 • Lipszky János kéziratos névjegyzékeinek és térképvázlatainak közgyűjteményi őrzőhelyei.
 • In.: REISZ T. Csaba: A Lipszky-életmű kutatásainak újabb eredményei. Térképtörténeti Közlemények 2016, Országos Széchényi Könyvtár, 2017. p.145–158.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • A Danckerts atlaszok kiadástörténeti kutatása – tagként, Országos Széchényi Könyvtár, Térképtár, Budapest – Dr. Danku György kutatásvezető

 

Pap Ágnes

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Baktay Ervin Keleti levelei. In: Baktay Ervin: Keleti levelek. (Szerk. Frazer-Imregh Monika - Kelényi Béla - Válóczi Róbert), Bp., Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Műv. Múz., 2017. [Bibliotheca Hungarica Artis Asiaticae 5. - sorozatszerk. Fajcsák Györgyi], I. köt. 14-42.
 • Petőfi Indiában. In: Fordítás, tolmácsolás, értelmezés - nyelvi és irodalmi fordítás. (Szerk. Boka László - Mikusi Balázs - Rózsafalvi Zsuzsanna - Sirató Ildikó), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat Kiadó, 2017. [Bibliotheca Scientiae et Artis IX. - sorozatszerk. Boka László], 79-89.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Umrao Singh Sher-Gil in Hungary - His Figure in the Hungarian Newspapers. Kalakalpa, IGNCA Journal of Arts, Vol. II. No. 1, Guru Purnima 2017, 217-231.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Baktay Ervin: Keleti levelek. (A kötet kapcsán beszélgetnek: Frazer-Imregh Monika - Kelényi Béla - Pap Ágnes - Válóczi Róbert). Írók Boltja, Bp. 2017. szeptember 7. https://www.youtube.com/watch?v=kMMVam1k-OM

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés): 

 • A Keleti levelek bibliográfiai adatai. In: Baktay Ervin: Keleti levelek. (Szerk. Frazer-Imregh Monika - Kelényi Béla - Válóczi Róbert), Bp., Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Műv. Múz. 2017, [Bibliotheca Hungarica Artis Asiaticae 6. - sorozatszerk. Fajcsák Györgyi], II. köt. 250-256.

 

Pászti László

 

Szerkesztett kötet: 

 • Térképtörténeti Közlemények. Főszerk. Pászti László. 1. kötet (2016). Bp., OSZK, 2017. (ISSN 2560-0656)

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Catastrum, évnegyedes katasztertörténeti folyóirat (szerkesztő, ISSN 2064–5805), 2013–

Tudományos igényű honlap-szerkesztés: 

 • Földabrosz. Térképtörténeti blog, 2016–

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Lipszky János Tabula generalis Regni Hungariae című térképének utóélete. In: Térképtörténeti Közlemények 1. 2017. (39–46. o.)
 • Hungarika-térképek a Humboldt Egyetem Földrajzi Intézetének térképgyűjteményében. In: Térképtörténeti Közlemények 1. 2017. (59–94. o.)
 • Edmund von Zuccheri Magyarország-térképei. In: Térképtörténeti Közlemények 1. 2017. (115–127. o.)
 • Kiegészítés a Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzékéhez. In: Térképtörténeti Közlemények 1. 2017. (129–144. o.)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Magyar hadtudományi munkák bibliográfiája, 1850–1880. In: Hadtörténelmi Közlemények, 2017/4. (1057–1127. o.)

Egyéb írások: 

 • Edmund von Zuccheri Magyarország-térképei. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2016. december 12.
 • Kiegészítés a Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzékéhez 1. A Mappa generalis 1833. évi kiadása. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2017. január 11.
 • Kiegészítés a Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzékéhez 2. Az Alduna vidéke Alsólupkótól a Veteráni-barlangig. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2017. január 25.
 • Kiegészítés a Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzékéhez 3. Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel ismeretlen címváltozatú Magyarország-térképe. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2017. február 08.
 • Kiegészítés a Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzékéhez 4. François-Sulpice Beudant Magyarország-térképei. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2017. február 15.
 • Kiegészítés a Lipszky-térképek és feldolgozásaik jegyzékéhez 5. A „Society for the Diffusion of Useful Knowledge” Osztrák Birodalom-térképei. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2017. február 22.
 • Greipel Edvárd, egy 200 éves magyar nyelvű világatlasz kiadója. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2017. április 20.
 • Debrecenben jártunk 1. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2017. június 16.
 • Belgrád visszavétele 1717. augusztus 18-án. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2017. augusztus 18.
 • Debrecenben jártunk 2. Egy város tragédiája 1944 nyarán. In: Földabrosz, térképtörténeti blog. 2017. augusztus 30.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Könyvbemutató – Térképtörténeti Közlemények 1. (2016). OSZK, 2017. november 28.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 

Patonai Anikó Ágnes

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Mozikánon. A magyar filmművészet megteremtésének irodalmi alapjai. In: Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2017, [Bibliotheca Scientiae et Artis 9. – sorozatszerk., Boka László], 159-177.
 • Az országos gyásztól a szénszünetig: magyar mozik 1916 novembere és 1917 márciusa között. in: E nagy tivornyán: Tanulmányok 1916 mikrotörténelméből. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. szerk. Kappanyos András, 243-253.

Egyéb írások: 

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Tompa 200 - kerekasztal-beszélgetés, 2017. szept. 29.

Kiállítás-rendezés: 

 • "Nincs talán még elfeledve a dal..." Tompa 200 

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • "Nincs talán még elfeledve a dal..." Tompa 200 kiállításmegnyitó 2017. máj. 23.
 • "Nincs talán még elfeledve a dal..." Tompa 200 vándorkiállítás megnyitó, Kecskemét 2017, szept. 25.

 

Perger Péter

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Régi magyarországi csillagászati nyomtatványok. In „Üstököst látni”: Az 1680-as üstökös művelődés-és tudománytörténeti emlékei. (Szerk. Farkas Gábor Farkas, et al.), Bp., MTA Könyvtár és Információs Központ Jaffa Kiadó, 2017, [Lichniae ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae, Érdekességek az MTA Könyvtárából  –sorozatszerk., Monok István], 390–405, 565–574.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • A jegenyei missale, Magyar Könyvszemle, 2018, lektorálásra átadva.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • Nyomtatvány, kézirat és oklevél leírások
 • A Központi Antikvárium 142. aukciója. 2017. május 26. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2017, 70, 71, 155, 211, 212, 215, 216, 217, 225, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 237, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 362, 364 tétel.
 • A Központi Antikvárium 143. aukciója. 2017. június 2. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2017, 4, 5, 28, 35, 49, 85, 88, 90, 91, 100, 116, 120, 127, 128, 129, 130, 146, 191 tétel.
 • A Központi Antikvárium 144. aukciója. 2017. november 24. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2017, 12, 21, 183, 187, 188, 189, 193, 202, 206, 208, 209, 216, 220, 275, 276, 278, 279, 296, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 351, 352 tétel.
 • A Központi Antikvárium 145. aukciója. 2017. december 1. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2017, 63, 96, 105, 108, 110, 111, 117, 118, 148, 149,
 • Régi magyar könyvekkel kapcsolatos szakértői munkák, kutatói, olvasói, kollegáktól érkezett kérdések tisztázása, töredékek meghatározása. Kb. évi 15.

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése: 

 • Nyomtatott és illusztrált magyarországi és magyar vonatkozású művek tipográfiai feltárása a 18. sz. második felében (1751-1780) című, OTKA K 104231 számú projektben való részvétel

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság, tag

 

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

 

Szerkesztett kötet: 

 • Károli Gáspár Újszövetség és Zsoltárok könyve. Károli Gáspár fordításának revideált kiadása (1908) a mai magyar helyesíráshoz igazítva, jubileumi kiadás, színes melléklettel. (A mellékletet szerkesztette P. Vásárhelyi Judit),  Bp., Magyar Bibliatársulat alapítvány, Kálvin Kiadó, 2017, 440 + 56.

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2000-től)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Mantskovit Bálint: Index Biblicus. Vizsoly 1593. In Mantskovit Bálint:  Index biblicus: Azaz az egész Szentírás könyveinek kencsére vezérlő, mutató és indító lajstroma, Vizsoly, 1593,  Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület, Hernád Kiadó, 2016. Kísérő tanulmány a facsimile kiadáshoz, 2-24.
 • A Biblia és magyar fordításai a Károli-Biblia előtt. In Károli Gáspár Újszövetség és Zsoltárok könyve. Károli Gáspár fordításának revideált kiadása (1908) a mai magyar helyesíráshoz igazítva, jubileumi kiadás, színes melléklettel. Bp., Magyar Bibliatársulat alapítvány, Kálvin Kiadó, 2017, 20-27.
 • Ablaß und Gnaden Büchlein ... , Wimpaissing an der Leitha, 1601. In Lelkiség és irodalom: Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. (Szerk. Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit et aliae), Bp., MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2017, 509-516.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • A régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai feldolgozása, Magyar Könyvszemle,  2017/1, 102-105. 

Egyéb írások: 

 • A 210 éves marosvásárhelyi Teleki Téka (Teleki-Bolyai könyvtár). In  Magyar örökség: Laudációk könyve, IV. (Szerk. Poprády Géza), Bp., Magyar Örökség és Európa Egyesület, 2016,  123-125.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • Petrik Géza, Magyarország bibliographiája 1712—1860. IX. Pótlások (szerk. Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit) Bp., OSZK, 2017, 495.
 • Szabó András, Coetus Ungaricus, a wittenbergi magyar diáktársaság, 1555-1613, Bp., Balassi - MTA BTK ITI Reneszánsz Osztály, 2017 (Humanizmus és reformáció), 381.

Konferencia-előadások: 

 • Szenci Molnár Albert pályája, "A reformáció első évszázadának kulturális paradigmái." című  előadássorozat a reformáció 500. évfordulója alkalmából, Bp., Károli Gáspár Református Egyetem, 2017. május 11.
 • A reformáció százéves évfordulója a heidelbergi egyetemen,  "A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században " c. konferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmából, Debrecen, Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, 2017. május 18-20.
 • Új lehetőségek a régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai feltárásában, "Tradíció és innováció. Muzeális gyűjteményeink helyzete, állapota, feldolgozottsága, digitalizálása" c., az Országos Könyvtári Napok - "Csak tiszta forrásból!" keretében az Egyházi Könyvtárak Egyesülése és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által szervezett konferencia,  Bp., Szabó Ervin Könyvtár, 2017. október 2.
 • Psalterium Ungaricum, A Reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korában c. konferencia a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából, Bp., OSZK,  2017. október 16.
 • Szenci Molnár Albert dokumentumok az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében, a XLVIII. Szenczi Molnár Albert Napok keretében, Szenc (Szlovákia), CSEMADOK, 2017. november 11.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • A Reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korában címmel 2017. október 16-án az OSZK-ban tartott könyvtörténeti konferencia megszervezése a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából a Reformáció 500 Emlékbizottság támogatásával.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Szabó András, Coetus Ungaricus, a wittenbergi magyar diáktársaság, 1555-1613, Bp., Balassi - MTA BTK ITI Reneszánsz Osztály, 2017 (Humanizmus és reformáció). (Könyvbemutató.) Balassi Kiadó, Bp., 2017. szeptember 28.
 • Károli Gáspár Újszövetség és Zsoltárok könyve. Károli Gáspár fordításának revideált kiadása (1908) a mai magyar helyesíráshoz igazítva, jubileumi kiadás, színes melléklettel. Bp., Magyar Bibliatársulat alapítvány, Kálvin Kiadó, 2017. (Könyvbemutató.) Magyar Bibliatársulat Alapítvány, Bp., 2017. október 24.

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése: 

 • 2017. július 1-től az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Támogatott Kutatócsoport vezetője 

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • A Magyar Bibliatársulat Alapítvány Kuratóriuma
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság
 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság
 • Ókortudományi Társaság
 • törzstag a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 2013. szeptember 1-től.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Egyetemi Tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 2013. szeptember 1-től.

Doktori bizottsági munka: 

 • Károli Gáspár Református Egyetem Hittudomány Kara, 2017. április 10-én opponens és a bíráló bizottság tagja Trajtler Dóra Ágnes: A helyes hatalomgyakorlás és az uralkodó iránti hűség politika-teológiai kérdései: Bethlen Gábor Magyar Királyságban tett első hadjárata idején, a korabeli magyarországi, illetve magyar szerzőségű nyomtatványok tükrében (1617-1621) című PhD dolgozatának nyilvános védésén.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • A Kossuth Rádió Kincsestár című műsora számára 2017. november 3-án adott interjúk a következő témákban:

A Vizsolyi Biblia

 • Szenci Molnár Albert bibliakiadásai (Hanaui Biblia, 1608. és Oppenheimi Biblia, 1612)
 • Psalterium Ungaricum. Herborn 1607.

 

Ráczné Radó Rita

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • A Holland Nemzeti Könyvtár digitalizálása, Könyvtári Figyelő, 2018 1.szám (megjelenés alatt)

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • Az Országos Könyvtári Platform kidolgozása; a rendszer funkcionális felépítésének megtervezése - 2017. január 23-26., Mátraháza, MTA Üdülő
 • Az Országos Könyvtári Platform tender kiírás állása – Tájékoztató és szakmai beszélgetés az OSZK informatikai fejlesztési projektjéről, az Országos Könyvtári Platform  megvalósításáról, valamint a szoftverbeszerzésre kiírt közbeszerzési eljárás állásáról és menetéről az új könyvtári platform érdekében szándéknyilatkozatot aláíró könyvtárak számára - 2017. október 19., OSZK, Díszterem
 • Országos Könyvtári Rendszer Projekt tájékoztató a megyei hatókörű városi könyvtárak számára - 2017. november 14., OSZK, Díszterem

Egyéb publikáció: 

 • Az elektronikus és a papíralapú könyvek szövegértésre, szemfáradtságra és érzékelésre gyakorolt hatásának összehasonlító elemzése, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 64. évf. 2017. 6. p. 317-318.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • Duna Régió Stratégia program - magyar nyelvű hajózási szakirodalmi bibliográfia összeállítása

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • OSZK digitalizálási tevékenysége és tervei - Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár és Információtudományi Intézet Könyvtár Tanszék - 2017. október 20. - előadás
 • OSZK fejlesztési tervei az informatikai megújulás tükrében -  Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár és Információtudományi Intézet Könyvtár Tanszék - 2017. november 17. - előadás

 

Rainer M. János

 

Önálló kötet:

 • Rainer M. János: Nagy Imre. Budapest, 2017, Kossuth Kiadó, 64 old. (Sorsfordítók a magyar történelemben.)

Könyvfejezet:

 • Rainer M., János: Pamjaty o 1956 gode v szegodnyjascsnyej Vengrii. In Sztikalin, Alekszandr: Vengerszkij krizisz 1956 goda v isztoricseszkoj perszpektyive. Moszkva, 2016, Unyiverszityet Dmitrija Pozsarszkogo, 7-19.

Könyvszerkesztés:

 • Rainer M. János – Valuch Tibor (szerk.): Munkások ’56. Budapest, 2017, Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, 260 old.

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Rainer M. János: A státuszvesztés történetei. Századosok 1948-1956. In Borbély Zoltán, Kristóf Ilona (red.): Acta Academaie Agriensis. Nova series Tom. XLIV. Sectio Historiae. Tanulmányok Gebei Sándor 70. születésnapjára. Eger, 2017, Líceum Kiadó, 593-601.
 • Rainer M. János: Nagy Imre értelmiségi bázisa. In Volosin Hédi (szerk.): Lázadó értelmiség. Bp., [2017] Bibó István Közéleti Társaság, 50-63.
 • Rainer M., János: Consequences of 1956: Short-term, Long-term, Remembrance. In Rogulski, Rafal et al. (eds.): European Remembrance. Symposium of European Institutions dealing with 20th century History. Lectures, Discussions, Commentaries. Warsaw, 2016, European Network Remembrance and Solidarity, 230-238.
 • Rainer M. János: A „horthysta” és a munkástanács - századosok 1956-ban. In Rainer M. János – Valuch Tibor (szerk.): Munkások ’56. Budapest, 2017, Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, 139-153.
 • Rainer M. János: 1956 – következmények, hatások és emlékezet. In Wencz Balázs (szerk.): Évkönyv 2016–2017. A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Évkönyve. Esztergom, 2017, Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára, 321-332.

Publicisztika:

 • Rainer M. János: Nagy Imre, 1956 és a szocializmus. Örökségünk. 1956-2016. 2016. évf. 4-14.
 • Rainer M. János: Vásárhelyi Miklós emlékezete. Élet és Irodalom, LXI. évf. 40. sz. 2017. okt. 6. 10.

Rajnai Edit

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • „könnyebbnek találtam Thália zászlaja alá esküdni.” Arany János a színházban. In „Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”: Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai (Szerk. Cieger András), Bp., OSZK–MTA BTK–Universitas Kiadó, 2017, 37–66.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

Konferencia-előadások:

 • „S lábához esve, mond: »Kegyelmes herceg«”: a 19. századi színpadi szövegmondásról, Országos Széchényi Könyvtár, tudományos ülésszak, 2017. november 23.

Kiállítás-rendezés:

„…legyen eszme- és alakhű, mégis szabad...”: kiállítás Shakespeare összes műveinek első magyar kiadásáról az Arany János-év alkalmából, Országos Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti Tár, 2017. október 5. – 2018. január 31

 

Rózsafalvi Zsuzsanna

 

Önálló kötet:

 • „Más csak levelenként kapja a borostyánt…” Kincsek, kultusz, hatástörténet.
  A katalógust szerkesztette, a kísérő tanulmányt és az egyes szövegeket írta: RÓZSAFALVI Zsuzsanna, a kiállítás kurátora.
  OSZK, Budapest, 2017., 296 p.

Szerkesztett kötet:

 • Fordítás, tolmácsolás, értelmezés
  Szerk. MIKUSI Balázs - RÓZSAFALVI Zsuzsanna - SIRATÓ Ildikó.
  OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2017.
  [Bibliotheca Scientiae & Artis 9., sorozatszerk. BOKA László], 264 p.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Arany János. In. Református emlékhelyek – A templom, az iskola és…   In: A reformáció kincsei II. A Magyarországi Református Egyház. szerk. KOLLEGA TARSOLY István – KOVÁCS Eleonóra. Tarsoly Kiadó, Bp., 2017. 382–385 p.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Meghalni jobb? - Gábor Andor elfeledett írásai az első világháború idejéből. In. E nagy tivornyán: Tanulmányok 1916 mikrotörténelméből. szerk. KAPPANYOS András. Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. 69-80 p.
 • Eötvös Károly és a Révai Testvérek. In. Két évforduló között. Eötvös Károly tanulmányok. szerk PRAZNOVSZKY Mihály Veszprém, 2017. 46-57p.
 • Arany 200 az Országos Széchényi Könyvtárban. Lyukasóra, 2017/4.,  83-86 p.
 • Arany János műveinek kiadástörténete. Irodalmi Magazin, 2017/3., 14-18 p.
 • Dante hat soráról. In. Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. szerk. MIKUSI Balázs, RÓZSAFALVI Zsuzsanna, SIRATÓ Ildikó, OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2017.
  [Bibliotheca Scientiae & Artis 9., sorozatszerk. BOKA László].

Konferencia-előadások:

 • Tudományos ülésszak (2017. november 24.)
  Előadás és konferencia-elnöklés
  Arany és az Arany-album
 • Arany János-emlékkonferencia Irodalomtörténeti Társaság és Bartók Béla Művelődési Ház szervezésében. 2017. szeptember 16.
  A Toldi kéziratainak keletkezéstörténetéről
 • Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások (Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, 2017. szeptember 13–15. )
  Rédey Tivadar kapcsolati hálója
 • Kutatók éjszakája. OSZK. 2017. szeptember 29.
  A Toldi trilógia kézirategyüttese.
 • KMÉM Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet 2017. november 17. München.
  „A kéziratok rejtelmei”- Arany Jánosra emlékezve
 • Könyvtárlat. Játékos évad – Fordítás és ferdítés.2017. november 9.
  Arany János és az első Shakespeare összkiadás 
 • ...mert Magyarországon legnehezebb könyvet eladni”. Jókai Mór és Révay Mór János: egy magyar könyvkiadó regénye. - Habsburg Történeti Intézet. 2017. december 14.

 Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Arcképek az Osztrák-Magyar Monarchiából: Jókai Mór. -  Habsburg Történeti Intézet. 2017. december 17.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • PPKE BTK - 2017 tavasz A közgyűjteményi rendszerünk kialakulásának kezdetei

 
Kiállítás-rendezés:

 • „Más csak levelenként kapja a borostyánt” Arany János 200. 2017. április 28 - 2017. december 20.

 

Samu Botond Gergő

 

Konferencia-előadások: 

 • A megszállt Lille hétköznapjai az OSZK világháborús gyűjteményének tükrében Háborús hétköznapok III. c. konferencia, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2017. december 7.

Kiállítás-rendezés: 

 • Az I. világháború térképeken: Válogatás a gyűjteményből. Anyaggyűjtés, konzultáció szakértőkkel (Hadtörténeti Múzeum, Szerb Intézet stb.) tárgyfeliratok és kísérőszöveg, korabeli papírmakettek készítése, szkenneltetés, a kiállítás felépítése, a kiállítás plakátjának elkészítése, vezetések (Kutatók éjszakája, csoportok).

Sárközy Réka

Önálló kötet:

 • ’56 Erzsébetvárosban. Kerületi Hősök nyomában. Budapest, 2017,  Erzsébetváros Önkormányzata. (Eörsi Lászlóval közösen)

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Pongrácz Tibor-Valastyán Tamás (szerk.): A tanúsítás bizonyosságai. Debreceni Almanach 9.  2017. Megkísérelt engesztelés 252-257.

 • Sárközy Réka: Nyomozás egy régi gyilkosság ügyében. Kaphatunk-e választ múltat kutató kérdéseinkre?  In.: Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. sorozatszerk: Boka László. Bibliotheca Nationalis - Gondolat Könyvkiadó 2017. 259-263.

Kritikák, recenziók:  

 • Sárközy Réka: A valóság feltérképezői. In: Filmvilág LX évfolyam 7. sz. 2017. július 48 p.

 

Simon Bernadett

 

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • „Nagy ünnep lesz ez!” A Millenniumi Kiállítási Értesítő ígérete. In Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. (Szerk. Mikusi Balázs – Rózsafalvi Zsuzsanna – Sirató Ildikó), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2017, [Bibliotheca Scientiae et Artis IX. –sorozatszerk., Boka László], 229-242.
 • Ezredéves álmok – az 1896-os Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás a Városligetben. [2017. május 11-én, a Liget Budapest Projekt a Városliget változó szerepe Budapest történtében c. szimpóziumon tartott előadásom írásos változata a www.varosligetpark.hu oldalán.] – Feltöltés alatt.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • „… a dicső millennium évében fogok kilépni a gimnáziumból…” Részlet Zemplén Győző: Életem tükre című naplójának, 1896. évi bejegyzéseiből, Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2017, 413-436.

Konferencia-előadások: 

 • Ezredéves álmok - Az 1896-os Millenniumi Ezredéves Országos Kiállítás a Városligetben, „A Városliget változó szerepe Budapest történetében” c. szimpózium a Városliget múltjáról, Bp., Hotel Benczúr, 2017. május 11.

 

Somlai Katalin

Honlapszerkesztés:

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Somlai Katalin: Kettős hatalom a megszállás után: munkástanácsok és forradalmi bizottságok utóvédharcai Magyarországon 1956-ban, különös tekintettel Békés megyére. In Megkötések nélkül 1956-ról. Kárpát-medencei tudományos konferencia, Beregszász, 2016. November 4. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2017. 78-99. o.
 • Somlai Katalin: Egy elfogadva elvetett eszmény? A munkásönkormányzatiság kérdése a gazdasági mechanizmus reformjának előkészületeiben, 1965-66. In Évkönyv XXII. 2016-2017. Munkások ’56. Országos Széchényi Könyvtár-1956-os Intézet Alapítvány, Budapest, 2017. 210-216. o.
 • Katalin Somlai: Ungheria ’56: il disgelo politico e la rivoluzione visti dalla diplomazia italiana. In La rivoluzione ungherese del 1956 e l’Italia. Szerkesztette: András Fejérdy. Rubettino, 2017. 115-130. o.
 • Somlai Katalin: Sorsközösségben. Mester Miklós Felsővadászon. In Kitelepítettek. Szerkesztette: Gyarmati György és Palasik Mária. ÁBTL, Budapest, 2017. Várható megjelenés: 2017. december.

Kritikák, recenziók:

 • Romano Pietrosanti: Imre Nagy, un ungherese comunista. Vita e martirio di un leader dell’ottobre 1956 c. monográfiájáról recenzió a Nagy Imre Ház részére.

Elektronikus megjelenés:

 

Szabó Piroska

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Bognár Noémi Erika, Jávorka Brigitta, Szabó Piroska, Tóth Máté: Az e-kötelespéldányok beszolgáltatásának szabályozása: nemzetközi kitekintés, Könyvtári Figyelő, 27. (2017) 3., p. 351-361.

Kritikák, recenziók:

 • (Marketing)forradalom a könyvtárban (Ben Bizzle: Start a revolution: stop acting like a library), Könyvtári Figyelő, 27. (2017) különszám, p. 95-97.
 • Változó funkciók, átalakuló könyvtári terek és gyűjtemények (Space and collections earning their keep: transformation, technologies, retooling, ed. by Joseph Hafner and Diane Koen), Könyvtári Figyelő, 27. (2017) különszám, p. 98-101.
 • Fókuszváltás - közkönyvtárak közösségépítő szerepben (Julie Biando Edwards, Melissa S. Robinson and Kelley Rae Unger: Transforming libraries, building communities: the community-centered library), Könyvtári Figyelő, 27. (2017) különszám, p. 103-105.

Konferencia-előadások:

 • Csikász-Nagy Ágnes és Szabó Piroska: A könyvtári szolgáltatások új távlatai – Ízelítő a Könyvtártudományi Szakkönyvtár új szerzeményeiből, Könyvtárak új szerepben: Innovatív szolgáltatások - K2 konferencia, Országos Széchényi Könyvtár, 2017. november 30.

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka):

 • Egy lappangó Ady-kézirat - a Nyugat első nemzedéke és az olvasás, avagy: ki mit tart a nachtkaszlin?, egyéjszakás kamarakiállítás, Múzeumok éjszakája, Országos Széchényi Könyvtár, 2017. június 24.

 

Szebelédi Zsolt

 

Szerkesztett kötet:

 • „Üstököst látni”: Az 1680-as üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. (Szerk., Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett, Zsoldos Endre, Bp., MTA Könyvtár és Információs Központ−Jaffa, 2017, 598.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Szebelédi Zsolt, Fordítási és értelmezési problémák Szerémi György Epistolájában = Fordítás, tolmácsolás, értelmezés, szerk. Boka László, Bibliotheca Nationalis Hungariae–Gondolat Kiadó, 2017, 37–44.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Jacques Dalarun: Boldogságos Ferenc atyánk megtalált életrajza. (A szöveget fordította Varga Imre Kapisztrán, a latin fordítást lektorálta: Szebelédi Zsolt) Bp., Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, 2017.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások:

 • Ambrus Somogyi. In Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. (Ed. David Thomas, John Cheswort) Leiden-Boston, 2017, 947-953.

Egyéb publikáció:

 • Jacob Schnitzler, Disputatio Astronomica De Stellis Erraticis Extraordinariis seu Cometis. In: Szerk. Farkas Gábor Farkas – Szebelédi Zsolt – Varga Bernadett: „Üstököst látni”: Az 1680-as üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Bp., MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, 2017, 343-389.
 • Somogy Lipót szombathelyi püspök levele herceg Koháry Ferenc alkancellárnak. In: Szerk. Balogh Margit, Bakó Balázs: A Szombathelyi egyházmegye zsinatai. Bp., MTA BTK Történettudományi Intézet, Bp, 2017, 60–65. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti Források; 10.)
 • A szombathelyi zsinat javaslata a nemzeti zsinatnak. In: Szerk. Balogh Margit, Bakó Balázs: A Szombathelyi egyházmegye zsinatai. Bp., MTA BTK Történettudományi Intézet,75-108. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Egyháztörténeti Források; 10.)

Tudományos fokozatszerzés a tárgyévben:

 • Szerémi György Epistolájának nyelvi elemzése. PhD disszertáció.

 

 

Szvorényi Róbert

 

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Veit Marchthaler történeti munkája Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemről In Scientiarum miscellanea: Latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15–18. században, (Szerk. Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid), Szeged, Lazi, 2017 (Convivia Neolatina Hungarica, 2), 45-52.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • A magyar szólások és közmondások első gyűjteménye, Baranyai Decsi János Adagiorumának (1598) mutatója, szerk. Kovács Gábor Krisztián, Bp, 2016.

 

Tabajdi Gábor

Könyvszerkesztés:

 • "Illegális ifjúsági munka" Cserkészközösségek a diktatúrában. Szerk. Tabajdi Gábor. Budapest. Magyar Cserkészszövetség, 2017.

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Tabajdi Gábor: Felülírt szavak. A kereszténydemokrácia értelmezései Magyarországon (1945-1989). In: Fordítás, tolmácsolás, értelmezés. Szerk.: Bíró Csilla - Visy Beatrix. OSZK-Gondolat, 2017, 243-252.
 • "Illegális ifjúsági munka" (1945-1989) In: "Illegális ifjúsági munka" Cserkészközösségek a diktatúrában. Szerk. Tabajdi Gábor. Budapest. Magyar Cserkészszövetség, 2017, 11-17.
 • Kádár János és a keresztény ifjúság. In: "Illegális ifjúsági munka" Cserkészközösségek a diktatúrában. Szerk. Tabajdi Gábor. Budapest. Magyar Cserkészszövetség, 2017, 189-196.

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Tabajdi Gábor: Kádár János és az egyházak. In: Rubicon 2017/4, 48-57.

Kritikák, recenziók:


Publicisztika (pl. előszavak), rövidebb írások:

 • Tabajdi Gábor: Titkos lakások Budapest. In: Interpress Magazin, 2017/7, 16-21.
 • Tabajdi Gábor: A pesti "Fehér Ház" titkai. In: Interpress Magazin, 2017/9, 46-51.
 • Tabajdi Gábor: Az ÁVH titkos épületei 1956-ban. In: Interpress, Magazin 2017/11, 34-39.

 

Elektronikus megjelenés:

 

Tasnády Attila

 

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • "Nemcsak kereskedők vagyunk, - hanem a kultúra munkásai is". A Képcsarnok Vállalat szépirodalmi témájú metszetei az 1960-as években = Fordítás-tolmácsolás-értelmezés, szerk. RÓZSAFALVI Zsuzsanna, SIRATÓ Ildikó, MIKUSI Balázs, Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat, 2017 ( Bibliotheca Scientiae et Artis 9), 201-213.

 

 

Tóth Máté

 

Önálló kötet: 

 • Arapovics Mária, Balázs-Legeza Borbála, Barátné dr. Hajdu Ágnes, Beke Márton, Brüll Edit, Csonka-Takács Eszter, Fehér Miklós, Gulyás Gabriella, Harkai Nóra, Kajári Gabriella, Kleisz Teréz, Ládi László, Németh Lilla, Péterfi Ferenc, Tóth Máté, Varga Katalin, Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés – módszertani útmutató, Szerkesztette: Arapovics Mária és Vercseg Ilona. Budapest, Szentendre, Szabadtéri Néprakzi Múzeum, NMI Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft., Országos Széchényi Könyvtár, 2017. 152 p.
 • Mária Arapovics, Borbála Balázs Legeza, Ágnes Barát-Hajdu, dr., Márton Beke, Edit Brüll, Eszter Csonka-Takács, Miklós Fehér, Gabriella Gulyás, Nóra Harkai, Gabriella Kajári, Teréz Kleisz, László Ládi, Lilla Németh, Ferenc Péterfi, Máté Tóth, Katalin Varga, Ilona Vercseg: Community Development - Methodological guide, Ed. Mária Arapovics and Ilona Vercseg, Budapest, Szentendre, Hungarian Open Air Museum, NMI Institute for Culture Nonprofit Ltd., National Széchényi Library. 2017. 129 p.

Szerkesztett kötet: 

 • Könyvtári Figyelő, 2017. (27. évf.) Cselekvő Közösségek, aktív közösségi szerepvállalás különszám

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Könyvtári Figyelő (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2015-től)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Béres Judit, Nagy Andor, Tóth Máté: Közösségépítés a könyvtárban – jó gyakorlatok = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2017. (26. évf.) 4. sz. 42-52. p.
 • Bognár Noémi Erika, Jávorka Brigitta, Szabó Piroska, Tóth Máté: Az e-kötelespéldányok beszolgáltatásának szabályozása. Nemzetközi kitekintés = Könyvtári figyelő, 2017. (27. évf.) 3. sz. 351-361. p.
 • Bognár Noémi Erika – Bognárné Lovász Katalin – Jávorka Brigitta – Tóth Máté = Könyvtári Figyelő, 2017. (27. évf.) Cselekvő Közösségek, aktív közösségi szerepvállalás különszám, 17-27. p.
 • Tóth Máté: A Közösségek Hete könyvtári programjai.  Egy országos gyorsfelmérés adatai = Könyvtári Figyelő, 2017. (27. évf.) Cselekvő Közösségek, aktív közösségi szerepvállalás különszám, 28-35. p.

Egyéb írások: 

Tóth Máté: A vendégszerkesztő bevezetője = Könyvtári Figyelő, 2017. (27. évf.) Cselekvő Közösségek, aktív közösségi szerepvállalás különszám, 13-16. p.

Konferencia-előadások: 

 • Tóth Máté: Digitalizálás az Európai Unióban. Go Digital – A közgyűjteményi digitalizáció aktuális kérdései, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2017. május 2.
 • Tóth Máté: Book reading promotion. Trends and Good practices = New Spaces of Reading. Visegrad Conference, Varsó, 2017. május 16-17.
 • Tóth Máté: From „provider of information” to „generator of social capital” – the perception of public libraries in the 21st century = Symposium on Management of Cultural Heritage and Libraries in Local Governments 6-8 September 2017, Bursa
 • Tóth Máté: Könyvtári digitalizálás Magyarországon = A könyvtári digitalizálás jelene és jövője, K2 korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások műhelynap. 2017. szeptember 26.
 • Tóth Máté: Libraries as generators of social capital in partnership with other sectors = In Partnership with Museums, International Conference, Eger, 2017. November 20-21.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pdagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, egyetemi adjunktus, heti 8 óra.

Doktori bizottsági munka: 

 • 2017. november 16. Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, opponens

Tóth Zsuzsanna

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Tóth Zsuzsanna: A Magyarországon élő evangélikus szlovákok rézveretes kötései és kialakulásuk, ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor füzetek 17, 64-78.,  és 153-157. román nyelven

Konferencia-előadások:

 • "Nyomozás a restaurátor műhelyben", Kutatók éjszakája, OSZK, 2017. szeptember 29.
 • Kő vagy papír? - A nagyváradi színház Zárkövének restaurálása, Erdélyi Magyar RestaurátorTovábbképző konferencia, Székelyudvarhely, 2017. október 2-7.
 • Helyzetjelentés... (Az Arany János Emlékmúzeum megújulásáról), OSZK Tudományos Ülésszaka, 2017. október 23.
 • Helyzetjelentés... (Az Arany János Emlékmúzeum megújulásáról), Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátos Szakosztályának Szakmai Napja, 2017. december 14.
 • Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel):
 • Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörténeti bizottságának tagja
 • Papír- és Nyomdaipari műszaki Egyesület restaurátor Szakosztályának tagja
 • Magyar Papír- és Vízjelkutatók Társaságának vezetőségi tagja

 

Ungváry Krisztián

Önálló kötet:

 • A szembenézés hiánya. Felelősségre vonás, iratnyilvánosság és átvilágítás Magyarországon 1990-2017. Budapest 2017 Szerző kiadása

Könyvfejezet:

 • The Hungarian Theatre of War. In: Karl-Heinz Frieser (szerk.): Germany and the Second Word War; VIII.), The Eastern Front 1943-1944: The War in the East and on the Neighbouring Fronts. Oxford: Oxford University Press, 2017. 1297 p. (ISBN:9780198723462)

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Robert Grünbaum, Heike Tuchscheerer (szerk.):1956 Aufbruch im Osten: Die Entstalinisierung in Ostmitteleuropa und ihre Folgen. Konferencia helye, ideje: Berlin, Németország, 2016.10.23-2016.10.24. Berlin: Metropol Verlag, 2017. 231 p. (ISBN:9783863313555)

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Alapi Gyula ismeretlen levele Rákosi Mátyáshoz. In: ARCHIVNET 17:(3) Paper. 1 p. (2017)
 • Milgram-kísérlet honvédekkel: A Nyugati Megszálló Csoport közreműködése a holokausztban. In: BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 65:(4) pp. 5-33. (2017)

Kritikák, recenziók:

 • Ügynökök tanúja könyvet ír. In: BETEKINTŐ (1) pp. 1-9. (2017)

Publicisztika:

 • Amire van igény: Zsidó olimpikon a Vaskereszt Lovagkeresztjével. In: ÉLET ÉS IRODALOM LXI:(44) p. 9. 1 p. (2017)
 • Csicskák és mamelukok a centrális erőtérben. In: MAGYAR NEMZET 2017:(július 17) 1 p. (2017)
 • A megismerhetőség határa. In: HETI VILÁGGAZDASÁG 11:(11) pp. 18-20. (2017)
 • A megismerhetőség határa. In: HVG.HU Paper. (2017)
 • Európa megmentője? In: HVG.HU Paper. (2017)
 • A kitörés és a béke angyalai. In: INDEX (ONLINE) (2) p. 2. 1 p. (2017)
 • Horn Gyula azaz "Harcos" és a mágnesszalagok. In: INDEX (ONLINE) p. 1. 1 p. (2017)

 

Varga Bernadett

 

Önálló kötet:

 • „Hát én, Uram, mit szóljak te elötted?”: Keresztúri Bíró Pál és a Mennyei társalkodás, Bp., OSZK, 2017, 215. p.

Szerkesztett kötet (ide teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):

 • „Üstököst látni”: Az 1680-as üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei, szerk. Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett, Zsoldos Endre, Bp., MTA Könyvtár és Információs Központ−Jaffa, 2017. 598. p.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Még egyszer a Todoreszku-Horváth könyvtárról, Művészettörténeti Értesítő, 2017/2, sajtó alatt

Kritikák, recenziók:

 • Tipográfia régtől fogva: A nagyváradi nyomdászat 450 éves története, Magyar Grafika, 61(2017)/1., 33−35.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):

 • „Kincseit a nemzetnek szánta”: 150 éve született Todoreszku Gyula (Kamarakiállítás a Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tára folyosóján 2016. 09. 16-tól 2017. 01. 28-ig), Mercurius, 2015−2017, sajtó alatt.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Mit csinál a régi könyves könyvtáros? (Előadás és kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Berkesi Judit, Ferling Bernadett, Für Anikó, Habsburg György, Kátai Mihály, Koch Csaba, Lala bohóc, Mászáros László, Milánkovich Dorottya, OFF-Biennále, Pechtol Zsolt, Rutkai Bori, Ruttkay-Mikllián Eszter, Szvorák Katalin, Takács Nóra, Takács Orsolya, Tóth Ancsa, Varga Bernadett.) Ablak a világra-rendezvénysorozat, 10. jubileumi alkalom, Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest, 2017. november 14.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • „Nyomtatott és illusztrált magyarországi és magyar vonatkozású könyvek tipográfiai feltárása a 18. század második felében (1751−1780)” című, 104231 azonosítójú NKFI-OTKA-program tagja (vezető kutató Vizkeletyné Ecsedy Judit).

 

Vasné Tóth Kornélia

 

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Kisgrafika (szerkesztőbizottsági tag és lektor, 2011-től). Évente 4 szám.

Tudományos igényű honlap-szerkesztés: 

 • Magyar Ex libris, - A magyar ex libris életet bemutató honlap szerkesztése, szövegek írása (2014-től)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Műgyűjtés és ex libris. Az ex libris gyűjtés szokásrendszere, bemutatása, In. Hobbinyelvek, Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái, szerk. Balázs Géza – Minya Károly, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2017., 135–157.
 • Képbe karcolt költészet: egy Kosztolányi-vers ex librisen, In. Fordítás, tolmácsolás, értelmezés, BSCA 9., sorozatszerk.: Boka László, szerk.: Mikusi Balázs – Rózsafalvi Zsuzsanna – Sirató Ildikó, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2017, 185–200.
 • A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban (A 2017. november 15-én Krakkóban elhangzott angol nyelvű előadás magyar szövege), Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017. december, 14-19.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Egy vers ihlette ex libris, Kisgrafika, 2017/1., 2–4.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Tompos Ernő (1907–1989), Kisgrafika, 2017/1., 58.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Elekes Vencel (1917–1981), Kisgrafika, 2017/2., 7-9.
 • Egy vers ihlette ex libris, Néző Pont, 2017. június /nyár, 252–257.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Pinterits Tibor (1897–1942), Kisgrafika, 2017/3., 910.
 • „Arany 200”. Arany János és művei ex libriseken, Kisgrafika, 2017/4., 2–4.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Ebergényi Tibor (1912–1987), Lux Gyula (1884–1957), Kisgrafika 2017/4., 6–7.
 • A köz szolgálatában. Halla Aurél (1880–1959) érdi és országos hatókörű tevékenysége, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, Érd, 2017, 20. sz. (megjelenés alatt)

Kritikák, recenziók: 

 • Írj, s megmondom ki vagy! Egy tudós könyvtáros és egy költő bibliográfiája, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017/06., 44–49.
 • Quintessenz der internationalen Exlibris-Literatur. A nemzetközi ex libris irodalom esszenciája, Kisgrafika 2017/4., 13–14.

Egyéb írások: 

 • „Kalandos papírtörténet”. Papírrégiségek, ex librisek Dunaújvárosban, Kisgrafika, 2017/1., 4.
 • A bázeli Egyetemi Könyvtárban..., Kisgrafika, 2017/1., 12.
 • A magyar kultúra szószólói, az ex librisek, Kisgrafika, 2017/2., 4-6.
 • Ex libris tárlat a magyar kultúra napján Miskolcon, Magyar Grafika, 2017/1. sz., 20–24.
 • A nagy triász: Arany–Petőfi–Tompa ex libriseken, E-NyéK (Nyelvünk és Kultúránk), 2017. június 16.,
 • Józsa János festő- és grafikusművész grafikai retrospektív kiállítása, Kisgrafika, 2017/3., 2-4.
 • A „fausti ember”. Bemutatkozik Nagy Sándor Zoltán grafikusművész, Kisgrafika, 2017/3.., 5-7.
 • The Hungary-related Bookplates of the Rudomino Library of Moscow in a Hungarian and International Context, Ekslibrisy związane z Węgrami w Bibliotece im. M. I. Rudomino i ich kontekst międzynarodowy, In. Księga abstraktów /Book of abstract, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekslibris: znak własnościowy – dzieło sztuki”  /International Science Conference, „Ex libris: mark of ownership – piece of art”,  15th November 2017, Pedagogical University of Cracow, Cracow, 53–54. (angol–lengyel nyelvű absztrakt)
 • Nemzetközi tudományos ex libris konferencia Krakkóban (2017), Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2017. december, 12-19.
 • Jovicza Ignác korai munkássága egy 1916-ban íródott levél tükrében, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, Érd, 2017, 20. sz. (megjelenés alatt)

Konferencia-előadások: 

 • A nagy triász: Arany–Petőfi–Tompa ex libriseken, Arany 200. esszékonferencia", Széphalom,  Magyar Nyelv Múzeuma, 2017. június 24.
 • The Hungary-related Bookplates of the Rudomino Library of Moscow in a Hungarian and International Context, „Ex libris: mark of ownership – piece of art” c. tudományos konferencia,  Lengyelország, Krakkói Pedagógiai Egyetem, 2017. november 15.  (angol nyelvű előadás)
 • Nemzeti panteon – a nagy triász (Arany, Petőfi, Tompa) ex libriseken, „Arany 200 - OSZK 215 c. tudományos ülésszak, Országos Széchényi Könyvtár, 2017. november 23.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Pest-Budai Árverezőház, Budapest, 2017. április 8. (könyvbemutató a KBK országos találkozója keretében)
 • Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Kazinczy Ferenc Múzeum, Sátoraljaújhely, 2017. június 23. (könyvbemutató)

Kiállítás-rendezés: 

 • Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Pest-Budai Árverezőház, 2017. április 8. (A tárlat április 30-ig volt megtekinthető.)

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Egy vers ihlette ex libris, Ferencvárosi Művelődési Központ, Budapest, Haller u. 27., 2017. február 1. (előadás a Kisgrafika Barátok Köre alkalmán)
 • Tárlatbemutató a Plakát- és Kisnyomtatványtár grafikai anyagából a debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskola diákjainak, OSZK, Plakát- és Kisnyomtatványtár, 2017. május 25.
 • Arany 200. Arany János és költőtársai ex libriseken, Ferencvárosi Művelődési Központ, Budapest, Haller u. 27., 2017. október 4. (előadás a Kisgrafika Barátok Köre alkalmán)

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • Jegyes könyvek, jeles olvasók, Miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 2017. január 19. (kiállításmegnyitó)
 • Ex libris és képkultúra, Pest-Budai Árverezőház, 2017. április 8. (kiállításmegnyitó)
 • Józsa János festő- és grafikusművész grafikai retrospektív kiállítása, gödi József Attila Művelődési Ház, 2017. május 5. (kiállításmegnyitó)
 • Kép – írás. Ürmös Péter válogatott illusztrációi, H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Budapest, 2017. szeptember 5. (kiállításmegnyitó)
 • Ex libris KBK – a Kisgrafika Barátok Köre kiállítása a Hegyvidéki Kulturális Szalonban, Budapest, 2017. november 20. (kiállításmegnyitó)

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • A Könyvlexikon, Könyvjelző c. műsorban az M5 tévécsatornán bemutattam az Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek c. könyvemet. Többször leadásra került, pl. 2017. március 11. (17 óra 15 perctől), március 19. (18 óra 18 perctől), március 31. (18 óra 57 perctől) stb.
 • Ex libris és képkultúra c. könyvem és egyéb ex libris irányú tevékenységem kapcsán a Magyar Narancs újságírójának velem folytatott interjúja. – 2017. november 24. (megjelenés alatt)

 

Visy Beatrix

Önálló kötet:

 • Madártávlat és halszemoptika. Irodalomkritikák, Műút-könyvek 34., Műút, Miskolc, 2017, 327 p
 • VISY Beatrix, „Nem ahogy ma szokás” A narráció jegyei, szépirodalmi elbeszélőszerkezetek Babits Mihály Az európai irodalom története című művében, Budapest, Balassi Kiadó, 2017, 184 p.
 • Szerkesztett kötet (ide teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is):
 • 24 karát Kortárs költők versei Arany János születésének 200. évfordulójára, vál. szerk. Visy Beatrix, Országos Széchenyi Könyvtár, 2017, 168 p.
 • Fénykép és irodalom, Helikon, 2017/4.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • VISY Beatrix, „Szálljatok szét, gyötrő szavak!” – a kimondás és a hallgatás képzetei Babits Mihály költészetében = „Ki mit lát belőle” Nézőpontok Babits lírájának értelmezéséhez, szerk. Kelevéz Ágnes, Lengyel Imre Zsolt, MIT-konferenciák, Bp., 2017, 179-189.
 • „Öreg csont, ifjú csont” A haláltánc mesterei: Babits és Weöres = „Beszélhetnek a kortársak" Esszék és tanulmányok Weöres Sándorról, szerk. Radvánszky Anikó, Bp., Ráció Kiadó, 2017.
 • VISY Beatrix, „ha szétszakad ajkam, akkor is”. A kimondás, kiáltás képzetei, motívumai Babits háborúellenes költeményeiben = E nagy tivornyán: Tanulmányok 1916 mikrotörténelméből. szerk. Kappanyos András, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017, 217-228.
 • VISY Beatrix: A talpaspohár görbülete (Szvoren Edina: Pertu), bolgár nyelven, A kortárs magyar irodalom, bolgár nyelvű tanulmánygyűjtemény, Szófia, 2017.
 • Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:
 • Élfények és derítőlapok, Nádas Péter: Világló részletek, Alföld, 2017/10.
 • „Ki szórta szét ki szórta szét” Tolnai Ottó: Világpor, Tolnai Ottó: Gogol halála & Virág utca 3. Alföld, 2017/6.

Kritikák, recenziók:

 • Mi, demensek, Patak Márta: Enyhítő körülmények között, ÉS, 2017/45. november 10.
 • Élfények és derítőlapok, Nádas Péter: Világló részletek, Alföld, 2017/10.
 • Szeretni bolondulásig, Olivier Bourdeaut: Merre jársz, Bojangles, ÉS, 2017/41. október 13.
 • Kockázatokról és mellékhatásokról, Tóth Kinga: Holdvilágképűek, ÉS, 207/37. szeptember 15.
 • Ötkarikás oxigénharc, Szijj Ferenc: Növényolimpia, ÉS, 2017/33. augusztus 18.
 • Élni, ölni, halni, Csaplár Vilmos: Leona és Leó, ÉS, 2017/29. július 21.
 • Lengőbordák, Láng Orsolya: Bordaköz, ÉS, 2017/28. július 14.
 • Metafizikai gyorstalpaló, Rakovszky Zsuzsa: Célia, ÉS 2017/26. június 30.
 • „Ki szórta szét ki szórta szét” Tolnai Ottó: Világpor, Tolnai Ottó: Gogol halála & Virág utca 3. Alföld, 2017/6.
 • Hazai ízek ma – Húszan a húszéves Skizóról, Hévíz, 2017/3. (online: http://www.litera.hu/hirek/hazai-izek-ma-huszan-a-huszeves-skizorol)
 • Hattyúáldozat, Czinki Ferenc: A pozsonyi metró, ÉS, 2017/25. június 23.
 • „Törtfehér hiátus”, Hevesi Judit: Holnap ne gyere. ÉS, 2017/21. május 26.
 • Varratok a vásznon, Lanczkor Gábor: Nem élhetsz odabent. Ekphraszisz-esettanulmányok, Irodalmi Szemle, 2017/5.
 • Hogy hívták Lót feleségét? Takács Zsuzsa: A sóbálvány. ÉS, 2017/18. május 5.
 • Örök riválisom. Elena Ferrante: Briliáns barátnőm, ÉS, 2017/14. április 7
 • Igekötő vagy tenyészhím. Németh Zoltán: Állati férj, ÉS, 2017/9. március 3.
 • A magányos sirály rítusai. Jász Attila: el, Vigilia, 2017/2, 150–152.
 • Tér-kép e táj. Szálinger Balázs: 360°, ÉS, 2017/5. február 3.
 • Így éreztek ők. Szilasi László: Amíg másokkal voltunk, ÉS, 2017/1. január 6.
 • Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk):
 • Idő-sajtó és örök irodalom, A Budapesti Újságírók Egyesületének 1910-as Almanachja – bevezető tanulmány

Konferencia-előadások:

 • Trauma, test, nyelv – Borbély Szilárd A Testhez című kötetének traumaértelmezése, elhangzott: A trauma reprezentációi, interdiszciplináris nemzetközi konferencia - Les fables du trauma, colloque pluridisciplinaire, 2017. május 26-27. / les 26-27 mai 2017, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Francia Kapcsolat Kutatócsoport
 • Kritikusmaszkok: bába, kánonalkotó, sértett esztéta – Balassa Péter kritikusi, irodalomtörténészi szerepeiről, elhangzott: Metakritika, KULTOK VI. 2017. október 13–14. Debrecen
 • „Száműzetések” – külső és belső emigráció, identitás Kertész Imre regényeiben, elhangzott: Transzkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban, Nemzetközi tudományos konferencia, 2017. november 6-7., Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
 • „Uram, nem birom rímbe kovácsolni dicsőségedet.” – megszólítás, Istenkép(zet)ek, az Én megjeleníthetőségének lehetőségei a 20. századi istenes költészetben, elhangzott: Hitvallás és irodalom, Debreceni Irodalmi Napok, 2017. november 6-8.
 • Arany János a kortárs magyar lírában, elhangzott: Tudományos Ülésszak, Országos Széchényi Könyvtár, 2017. november 23-24.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben, szerk. BÍRÓ Csilla, VISY Beatrix, BScA 8., Bp., Gondolat-OSZK, 2016, - könyvbemutató, 2017. január 18.
 • Balassa 70, Újraolvasva, Petőfi Irodalmi Múzeum, kerekasztal-beszélgetés, 2017. február 28.
 • Hány szólamú a kánon? A Jelenkor folyóirat ez évben kritikusok szavazatai alapján állította össze az elmúlt harminc év legjobb verseit és verseskönyveit. Mit mutat meg, és mit takar el egy ilyen lista? A beszélgetést vezeti: Szegő János, vendégek: Kőrizs Imre, Visy Beatrix, Líracsúcs versfesztivál 2017, Millenáris, 2017. április 21-23.
 • 24 karát Kortárs költők versei Arany János születésének 200. évfordulójára, vál. szerk. Visy Beatrix, Országos Széchenyi Könyvtár, 2017. – könyvbemutató, 2017. június 22. Nyitott Műhely
 • Van egy borító. Szeretem. Kortárs képzőművészek, tervezőgrafikusok az Esterházy-művek régi és új borítóiról, írók a legkedvesebb könyvborítóikról. Moderátor: Visy Beatrix.Esterházy-fesztivál a Teslában, 2017. november 4-5.,
 • Kezdőmondat Tamás Kincsővel, A székelyföldi szerzővel Módos asszony üres kézzel című regényéről Visy Beatrix irodalomtörténész beszélget, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2017. december 6.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Babits Kutatócsoport
 • Francia Kapcsolat PPKE kutatócsoport
 • NKA alkotói ösztöndíj

 

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit

Önálló kötet:

 • Petrik Géza: Magyarország bibliographája 1712--1860. IX. Pótlások, 1701--1800. Összeáll.: Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 2017. 495 l.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Das deutschsprachige Bücherangebot kroatischer Druckereien im 18. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien. Hrsg.: Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer. Bremen, Ed. Lumiere 2017., 93-102. (Presse und Geschichte, Neue Beiträge, Bd. 106)
 • Újabb hamis impresszumú könyvek. In: Lelkiség és irodalom. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. (Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, etc.) Budapest , MTA--PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport., 487-491. (Pázmány Irodalmi műhely, 17.)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Bécsi nyomdák – magyar könyvek. In: Magyar Grafika 2017. 5. 74-79.

Konferencia-előadások:

 • Unrealized periodicals. Előadás a Periodika v minulosti a súcanosti (Periodicals in the past and present) c. nemzetközi konferencián, Bratislava, Univerzitná Kniznica, 2017. szeptember 12-13.

 

 

Zichy Mihály

Konferencia-előadások:

 • „A terror fantáziája. Tanulságok és kérdőjelek az ’50-es évek Magyarországáról.” 2017. február 18. Rákosligeti Katolikus Kör Ligeti KultKör programsorozat keretében.
 • Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium – Premonrtei Esték sorozat:
 • 1. 2017. február 16.  A recski fogolytábor – emlékezés a kommunizmus áldozataira.
 • 2. 2017. március 2.  A Zichy család története a reformkorban és a szabadságharc alatt.
 • 3. 2017. március 23. Zichy József utazásai Amerikába és Ázsiába.
 • ’56 és a nemesség érintettsége – konferencia Fóton 2017. április 22. a Történelmi Családok Egyesülete szervezésében. – Előadás „Adalék ’56 előzményeihez: a recski kényszermunkatábor” címmel. Témája a címben + ’56-os vonatkozások.
 • „A 20. század barbársága a recski megsemmisítő tábor példáján, a középkori keresztény állameszme tükrében” címmel az Ősi Örökségünk c. programsorozat keretében – Info Park 2017.09.19.
 • Előadás az „Információszolgáltatóknak a jogfosztottságról – Gulág, Recsk, Hortobágy tükrében” című szakmai programon. Rendező: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciója. Allambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2017.10.26.
 • A magyar arisztokrácia 1947-2017 között. Konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében. PPKE 2017.12.01 Bp. 1088 Szentkirályi u. 28-30. Előadás „Elitcsere … ?!” címmel.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • A Kézirattár bemutatása ELTE BTK hallgatóknak 2017. március 31. – Vér Eszter Virág egyetemi szemináriumi csoportja.

 • A Kézirattár bemutatása ELTE BTK történész doktorandusz hallgatóknak (vez. tanár [Kurucz Györgyné] Krász Lilla). Hadtörténeti iratok, Magyar Asszonyok Könyvtára levélmásolat-gyűjtemény, könyvtár-és Kézirattár-történet, katalógusok 2017. ápr. 20.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • Interjú a Katolikus Rádió részére a Hétéves Háború és Szempci Molnár Ferenc szerző témájában. 2017.07.12.
 • Interjú az M5 csatorna „Lexikon, Könyvjelző” c. műsora számára – Zichy József könyvének bemutatása. OSZK Apponyi-terem 2017.10.25.
 • Interjú az M5 csatorna „Lexikon, Könyvjelző” c. műsora számára – Zichy Péter „Miért?” c. könyvének bemutatása. OSZK VII. szint. 2017.11.20.

Zsupán Edina

Szerkesztett kötet:

 • A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. Proceedings of the International Conference organised by the Hungarian Pavillion at the EXPO Milan 2015 and the Hungarian National Library. Ed. Edina Zsupán, Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2017 [De Bibliotheca Corviniana ‒ Supplementum Corvinianum IV.]
 • Tudományos igényű honlap-szerkesztés:
 • Corvina-honlap (az új változat szerkesztés alatt)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • The Corvina Praise. On the Evolution of a Genre. In A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. Proceedings of the International Conference organised by the Hungarian Pavillion at the EXPO Milan 2015 and the Hungarian National Library. Ed. Edina Zsupán, Bp, Országos Széchényi Könyvtár, 2017, [De Bibliotheca Corviniana ‒ Supplementum Corvinianum IV.], 77‒87.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A Corvina Könyvtár „első” címerfestője: stílushűség és imitáció. A Philostratos- és a Ransanus-corvina provenienciájához, Művészettörténeti Értesítő, 2017 (megjelenés alatt)

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • A Home of Arts and Muses. The Library of King Matthias Corvinus. Proceedings of the International Conference organised by the Hungarian Pavillion at the EXPO Milan 2015 and the Hungarian National Library. Ed. Edina Zsupán, Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2017 [De Bibliotheca Corviniana ‒ Supplementum Corvinianum IV.] (a kötet olvasószerkesztői munkálatai is, névmutató, kódexmutató összeállítása, fordíttatás, fordítások lektorálása)

Konferencia-előadások:

 • Évszázadokon átívelő filológia: Jankovich Miklós Curtius Rufus-kódexe: előadás a Nyitott Napok 9. c. előadássorozat keretében, ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2017. február 22
 • Alexander Cortesius, De Matthiae Corvini Hungariae regis laudibus bellicis carmen – kéziratos és nyomtatott kiadásban: Az értelmezés hatalma III. A kora újkori kéziratos nyilvánosság működésének módszertani kihívásai és tanulságai c. konferencia, Bp., MTA BTK ItI, 2017. március 29.
 • Neue Ergebnisse zur Arbeitsstruktur der Budaer Miniatorenwerkstatt: Die Bibliothek als Herrschermedium in Ostmitteleuropa: Die Bibliotheca Corviniana von König Matthias c. konferencia, Collegium Hungaricum, 2017. május 23.
 • The Description of Pliniy’s Villa at Laurentum in a Codex of Archbishop Johannes Vitéz (Vienna, ÖNB, Cod. 141): The Renaissance Studiolo in Europe c. konferencia, Esztergom, Vármúzeum 2017. május 9-10.
 • Kék és (arany)sárga: a festékek és az aranyozás vizsgálata mint a kodikológiai rekonstrukció eszközei: A könyv és olvasója. A 14-16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban c. konferencia, MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017. június 15-16.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • 2017. június 2.: Pytheas Kiadó
 • A győri corvináról címmel előadás a Pytheas Kiadóban a győri corvina 550. születésnapja alkalmából rendezett kiadói ünnepségen

Kiállítás-rendezés:

 • A Corvina Könyvtár budai műhelye c. kiállítás kurátora (az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2018. március 9. és június 10. között)

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

Televíziós szereplés

 • 2017. október 6. M5 Mindentudás c. műsor, beszélgetés a corvinákról
 • 2017. június 12.: interjú az Ernszt-kódexről az M5 számára
 • 2017. június 6. interjú az isztambuli corvinák kérdésköréről egy horvát dokumentumfilmben, amely a Hrvoje-missaléről szól

Rádió

 • 2017. július 16. (adásban) Az Ernszt-kódexről a Katolikus Rádió számára