Címlap 2

Arany János-szavalóverseny

Magyarország bibliographiája 1712–1860 IX. Pótlások
Kiadványok

Petrik Géza nagy jelentőségű, eredetileg négy kötetes munkájának (Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712–1860, Budapest 18881892.) újabb kiegészítésével bővült a sorozat, amely az 1701 és 1800 között Magyarországon megjelent kiadványokat és a külföldön részben vagy egészében magyarul kiadott műveket írja le.

Gárdonyi Géza: Az egri csillagok I–II. kötet
Kiadványok

Gárdonyi Géza nagyszabású történelmi regénye a Gárdonyi-trilógiaként ismert mű első darabjának, Az egri csillagoknak hasonmás kiadását veheti kézbe az olvasó, ami az 1905-ös második kiadás óta Egri csillagok címmel jelenik meg. Új kiadványunk már kapható.

„Kedves Lajosom!” – forráskiadás
Hírek

Thallóczy Lajos (1857–1916) levéltáros, történész, akadémikus, az állami közigazgatás tagja, diplomata, állami tisztviselő volt; bohém magánélete és baráti köre is a sokszínű emberek sorába emelte őt. A Magyar Nemzeti Levéltár címzetes igazgatója, Reisz T. Csaba kézirattárunk anyagai alapján állította össze a forrásmunkát.

Kétszeres elismerés egy kiadványunknak
Hírek

A Szép Magyar Könyv 2016 versenyen, ismeretterjesztő kategóriában oklevelet nyert ifj. Bertényi Iván – Boka László: Propaganda az I. világháborúban című kiadványunk. E kötet ugyanakkor az Antall József Emlékdíjat is elnyerte. A grafikai munkát és a tördelést Vincze Judit kollégánk végezte.

Munkások ’56
Kiadványok

Új kiadványunk, az 1956-os Intézet Évkönyve a 2016 szeptemberében Egerben, több intézmény közreműködésével 1956 és a szocializmus: válság és újragondolás címmel megrendezésre került multidiszciplináris jelenkortörténeti konferencia egyik legnagyobb szakmai érdeklődést kiváltó centrumáról, a munkásságról és 56-os szerepvállalásáról szóló előadások szerkesztett anyagát tartalmazza.

Közösségi szolgálat könyvtárunkban
Hírek

Várjuk középiskolás diákok jelentkezését, akik a közösségi szolgálat teljesítése során szeretnének betekintést nyerni a nemzeti könyvtár mindennapjaiba. A közösségi szolgálatot teljesítő fiatalokat a kiállítások és egyéb kulturális programok szervezésébe vezetjük be.

La Fontaine összes meséi
Kiadványok

Kiadónk e kötettel tiszteleg a magyar mesevilág szerves részévé vált mesék és szerzőjük előtt, s indít útjára olyan népszerű fakszimile sorozatot, mely újra kézzelfoghatóvá kíván tenni ma már kevéssé hozzáférhető egykori klasszikusokat, sikerszerzőket vagy éppen ritka kiadványokat. Friss kiadványunk már kapható a könyvesboltunkban, illetve online is megrendelhető!

Digitalizálás és restaurálás – Arany János-emlékév 2017 az OSZK-ban
Oldal

Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére a nemzeti könyvtár digitalizálja az OSZK állományában lévő Arany-kéziratokat, valamint restaurálja és digitalizálja a Nagyszalontán őrzött hagyatékrészt is.