Címlap 2

A magyar kultúra napja

Január 22.

Megtekinthető a Perczel-glóbusz

Kiadványok

A könyvtárügyet érintő új szabványok és egyéb szabályozó dokumentumok
Hírek

Az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság (OKSZB) 2015-ben elfogadott, a 2015–2020-as időszakra érvényes munkatervében foglaltak az OSZK OKR projektje keretében mára jelentős részben megvalósultak.

Nemzetközi konferencia a könyvtári katalogizálás új útjairól
Hírek

A „European RDA Interest Group” (EURIG) 2019-es évi közgyűlésére Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban került sor. A rendezvényen 23 ország 36 képviselője vett részt. A közgyűlést megelőző nemzetközi konferencián előadások hangzottak el az RDA múltjáról, jelenéről, az átültetések eddigi tapasztalatairól.

Emléktábla-avatás Cegléden
Hírek

Cegléd város alapításának napján került sor az idén elhunyt Nagy László Lázár ceglédi grafikusművész emléktáblájának felavatása. A művész kisgrafikai munkásságáról munkatársunk, Vasné dr. Tóth Kornélia szerzőségével az OSZK jelentetett meg átfogó kiadványt. A mű szerzője mondott emléktábla-avató beszédet.

Körkép az egyetemi kutatásokról – K2 továbbképzési sorozat
Rendezvények

A Könyvtári Intézet 2019. május 21-én 10 órától Körkép az egyetemi kutatásokról címmel szakmai műhelynapot szervez a Digitális tartalom, digitális szolgáltatás – K2 továbbképzési sorozat keretében könyvtárunk VI. emeleti Dísztermében.

Két munkatársunkat választotta levelező és rendes tagjai sorába a Magyar Tudományos Akadémia
Hírek

Madas Editet rendes taggá, Rainer M. Jánost levelező taggá választotta a Magyar Tudományos Akadémia.

Egyházzenei hangverseny a Pasaréti téri templomban
Hírek

Az OSZK énekkara szeretettel hívja az érdeklődőket egyházzenei hangversenyére 2019. május 20-ára, a Pasaréti ferences templomba.

A pók és a méh
Kiadványok

Kiadványboltunkban már kapható A pók és a méh című tanulmánykötet. Mikusi Balázs huszonnégy tanulmánya kivételesen intim bepillantást enged a bécsi klasszika remekműveibe.

Az erdélyi unitárius egyház története – könyvbemutató
Rendezvények

A III/I. könyv a kolozsvári unitárius eklézsia üldöztetéseiről, templomaik, iskoláik, parókiájuk elvételéről; az unitáriusok hivatali tisztségektől való megfosztásáról; a tordai, hévízi, szentháromsági, káli, gálfalvi és sinfalvi eklézsiák évtizedekig tartó sanyargatásáról szól. A bemutató május 9-én, 16.30 kezdődik.