Szöveg – Emlék – Kép – Bibliotheca Scientiae et Artis 2.

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2012/06/11

Az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában megjelenő Bibliotheca Scientiae et Artis könyvsorozat második részéről recenzió jelent meg az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálján. Eközben már a sorozat – Az identitás forrásai: hangok, szövegek, gyűjtemények című – harmadik kötete is készül.

A sorozat második kötete: Szöveg Emlék  Kép
Szerkesztette: Boka László és P. Vásárhelyi Judit
A könyv az OSZK és a Gondolat Kiadó közös gondozásában a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg.

Az új kötet méltó folytatója s új őrzője kíván lenni az egykori OSZK-könyvek szellemi értékeinek, szándéka szerint a tudományok és a művészetek új tárát, szellemi tékáját nyújtva évről évre.

Kötetünk különböző diskurzív terek párbeszéd-lehetőségét abban a reményben szorgalmazza, hogy gyűjteményi jellege ellenére összehasonlító módszerrel sikerül egymás mellé rendelnie különböző tárgyú írásokat, módszereket, érveket, eredményeket. A sorozat előző kötetében megismert enciklopédikus szemlélet a tág kitekintés, vagyis a különböző perspektívák és vizsgálati módszerek révén most sem változott, az írások azonban nagyobb tematikus csomópontok köré szerveződnek.

A tanulmányok többsége ezúttal a régi magyar irodalom, könyv- és művelődéstörténet témakörébe illeszkedik. E könyvtörténeti blokkban – talán a még minden látogató emlékezetében élő, 2009-ben rendezett sikeres magyar kiállítás hatására – több, nyelvemlékekhez kapcsolódó írás is helyet kapott. Hangsúlyosan van jelen ugyanakkor több tanulmány is, amelyekben képek, illusztrációk elemzése, genezisünk felkutatása volt a tanulmányíró fő célja. Jelen kötetünk tehát e két meghatározó tematikai egység köré szerveződve igyekszik az olvasók elé tárni az intézmény vagy az ahhoz kötődő tudományosság új eredményeit.

A kötet adatai az OSZK online katalógusában.

Az első kötet ismertetője.