Magyar ISBN és ISMN Iroda

 

A Magyar ISBN és ISMN Iroda a Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztály része.

Az iroda feladatai:

A kiadók rendelkezésére bocsátja az ISBN (International Standard Book Number = Nemzetközi Szabványos Könyvazonosító) ill. ISMN (International Standard Music Number = Nemzetközi Szabványos Kottaazonosító) számokat.

A beérkező kötelespéldányok alapján ellenőrzi és hiba esetén javítja vagy törli az ISBN-t vagy ISMN-t. Az esetleges törlés vagy javítás az OSZK nyilvántartására vonatkozik, és bekerül a Magyar Nemzeti Bibliográfiába. 2010-től Magyarország új azonosítója a 963 mellett a 615 országkód.

Az iroda címe:

Országos Széchényi Könyvtár Magyar ISBN és ISMN Iroda
1827 BUDAPEST Budavári Palota F épület, 311. Szoba
Tel: 224-3753, 487-8670 Fax: 487-8687
E-mail: isbn@oszk.hu, ismn@oszk.hu

Munkatársak:

Németh Róbert  (nemeth.robert@oszk.hu)
Tóth Eszter  (toth.eszter@oszk.hu)
Szilasiné Szmrtnik Márta (szmrtnik.marta@oszk.hu)
Rőder Péter