Orientalisták az OSZK-ban

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2017/09/13

 

A havonta egyszer, szerdánként 17 órakor kezdődő előadások, beszélgetések és könyvbemutatók fő célja, hogy az érdeklődő nagyközönség is korszerű ismereteket szerezhessen a nemzetközi viszonylatban is jegyzett magyar kutatóktól – értesülve a különböző területeket és korszakokat érintő kérdésekről és a kutatás legújabb eredményeiről.

A magyar keletkutatást, annak különböző szakterületeit és eredményeit bemutató Orientalisták az OSZK-ban című kultúrtörténeti sorozat szerkesztője Tüske László főigazgató, arabista a PPTE oktatója.

A Kelet – ahogy látjuk. Interjú Tüske László főigazgatóval

 

A 2018/1 évad előadásai

 • Nomád fejedelmi tükör a sztyeppei forrásokban – Ivanics Mária előadása. 2018. február 21. 17 óra
 • Egy steppei nép ismeretlen írásának és nyelvének megfejtése: a kitan – Róna-Tas András előadása. 2018. március 21. 17 óra
  A kitan egy jelentős nép volt, amely nagyjából a magyar honfoglalással egyidőben elfoglalta Észak-Kínát és ott Liao dinasztia néven uralkodott 916 és 1125 között. Két írást is hátrahagyott, amelyek megfejtése ma is folyik. Az előadás az írás és a nyelv megfejtésének történetét és mai állását mutatja be, majd a kitan nyelv egy-két váratlan és szenzációszámba menő sajátságát ismerteti. Végül néhány példán azt mutatja be, hogy a magyar nyelv keleti hátterének jobb megismeréséhez hogyan járul hozzá a kitan nyelv ismerete.

 • A török-mongol hagyomány továbbélése Timur és a Timuridák perzsa és török kancelláriáiban (1370–1506) – Vásáry István előadása. 2018. április 25. 17 óra
  A mongol világbirodalom a 13. század közepére elérte legnagyobb kiterjedését, majd kisebb birodalomrészekre (ulusz) szakadt szét, melyek élén Dzsingisz leszármazottai uralkodtak. Közép-Ázsia Csagatájnak jutott, ezért a Csagatáj ulusz nevet kapta. E terület eredeti népessége a mongol hódításkor török és iráni volt, s a mongol elit is nyelvileg pár nemzedék alatt eltörökösödött. Egy ilyen törökké lett mongol törzsből, a Barlasz-ból számazott Timur Lenk is (1336–1405), aki bár nem volt a dinasztiát adó dzsingiszida család tagja, de 1370-től egyeduralkodóként vezette a közép-ázsiai török-mongol birodalmat, melyet halála után egészen 1506-ig utódai a Timuridák birtokoltak. Az előadás azt vizsgálja, hogy a mongol és török hagyomány hogyan és milyen formában maradt fenn és élt tovább Timur és a Timuridák perzsa és török nyelvű kancelláriáiban, amelyekben az állam muszlim jellegének megfelelően kétségkívül az arab betűs írásbeliség, az iszlám vallás és kultúra dominált.

 • „Szent Dzsingisz kán Fekete könyve” – mongol politikai prófécia a 19. századból – Birtalan Ágnes előadása. 2018. május 23. 17 óra
  Egy egyedülálló, szóbeli forrást, a „Szent Dzsingisz kán Fekete könyvét” vetette papírra 1873-ban, az akkori mongol fővárosban, Urgában Szentkatolnai Bálint Gábor, a vitatott örökségű, de a mongolisztikában kiemelkedő fontosságú gyűjtéseket végző kutató. Bálint elsőként jegyzett le terjedelmes beszélt nyelvi szöveg-corpust a volgai kalmükök és mongóliai halhák között. Anyagait ugyan nem jelenttette meg teljességében, de most több mint 100 évvel későbbi kiadásuk is igazi tudományos szenzáció tartalmilag és nyelvileg egyaránt.
  A halha nyelvi anyagban található a címadó mű, melynek más párhuzama eddig nem ismert. Ahogy a címéből is kiderül, valószínűleg volt írásos előzménye, de a Bálint-kézirat egy szóbeli változat lejegyzését tartalmazza.
  Az előadásban a forrás alapján szóba kerül a Dzsingisz-hagyomány 19. századi továbbélése, a buddhista és sámánista vallás megítélése, a mandzsu birodalmi keretekben élő mongolság identitástudata és politikai próféciái.

A rendezvénysorozat plakátja

A 2017/2 évad előadásai

A rendezvénysorozat plakátja

A 2017/1 évad előadásai

A rendezvénysorozat plakátja

További infomáció: pr@oszk.hu