A Kézirattár használata

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Olvasóink!

A 279/2020. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján az Országos Széchényi Könyvtár különgyűjteményei, a Kézirattár, a Régi Nyomtatványok Tára, a Színháztörténeti és Zeneműtár, a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár és a Történeti Fénykép- és Videótár 2021. június 15-étől a koronavírus-fertőzés miatt kialakult járványügyi szabályok betartása mellett újra fogadja olvasóit.

Nyitvatartás: keddtől péntekig 10 és 17 óra között

A járványügyi szabályok betartása érdekében az olvasói nyilvános terek használatában bevezetett változtatások:

 • A különgyűjtemények olvasótermeibe csak előzetes hely- és időpontfoglalást követően tudunk kutatási lehetőséget biztosítani olvasóinknak. Kérjük, hogy lehetőség szerint tervezett látogatásuk előtt legalább 24 órával jelezzék foglalásukat. Kérjük, hogy amennyiben időpontfoglalásuk ellenére mégsem tudnak jönni, jelezzék, hogy másnak tudjuk kiadni a felszabadult helyet.
 • Amennyiben a Kézirattár, a Régi Nyomtatványok Tára, valamint a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár térképgyűjteményének közös olvasótermében szeretnének helyet foglalni (9 olvasói hely), a terkep@oszk.hu, a manuscriptum@oszk.hu vagy a regikonyv@oszk.hu e-mail-címre írjanak.
 • Minden helyfoglalási igényre válaszolunk, de a nyitvatartási időn kívül érkező e-maileket csak a következő nyitvatartási napon tudjuk feldolgozni, ezért az olvasók türelmét kérjük. E-mailes megkeresésükben lehetőség szerint tüntessék fel telefonos elérhetőségeiket, hogy esetleges ütközés esetén munkatársaink könnyebben tudjanak egyeztetni Önökkel.
 • Közös géphasználtra a járványügyi előírások miatt nincs lehetőség.
 • Dokumentum-előkészítésre vonatkozó kéréseiket szintén a fenti e-mail-címeken fogadjuk – a tervezett látogatásukat megelőző napon 12 óráig.
 • A korábbi szabályokhoz képest az egy időben kikért dokumentumok számát korlátozzuk; kérjük, minden esetben egyeztessenek erről az olvasószolgálatos kollégával.
 • A kézirattári dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyéb információ a (+36-1) 224-3890-es, a (+36-1) 224-3830-as, (+36-1) 224-3729-es, (+36-1) 487-8656-os telefonszámon,
 • a Régi Nyomtatványok Tára dokumentumaira vonatkozó tájékoztatás a (+36-1) 224-3700/776-os telefonszámon kérhető.
 • A különgyűjtemények dokumentumai továbbra is csak érvényes, legalább fél évre szóló olvasójegy birtokában kutathatók, napijegy kizárólag a katalógusok és a szabadpolcos állomány használatára jogosít.
 • Könyvtári beiratkozásra keddtől péntekig 16.30-ig van lehetőség. A havi, a féléves vagy éves olvasójeggyel rendelkező olvasók részére biztosított nejlontáskákat távozáskor nem kell leadni, elhasználódás esetén újakra cseréljük őket.
 • Továbbra is biztosítjuk a raktári könyvek félretételét, azonban a fizikai érintkezés minimalizálása érdekében a könyvek olvasók közötti cseréjére nincs lehetőség.
 • A különgyűjteményi raktárakból előrendelt, illetve a kézikönyvtári állományból az olvasóteremben használt könyvek és dokumentumok 72 órás karanténba kerülnek, olvasóink védelme érdekében ez idő alatt nem áll módunkban azok forgalmazása.
 • szabadpolcról levett könyvet használat után, kérjük, az erre a célra kijelölt helyre tegyék, hogy biztosíthassuk azok elkülönítését.
 • A fizikai érintkezés minimalizálása érdekében a dokumentummásolásra irányuló kéréseket táron belül a kérés mennyiségétől függő határidővel tudjuk teljesíteni, és elektronikus formában vagy postai úton küldeni. A szolgáltatás díjának kiegyenlítése átutalással vagy utánvéttel lehetséges. Kérjük, hogy dokumentummásolás-kérés esetén a tár munkatársaival egyeztessenek a határidőkről.

 

Munkatársaink telefonon vagy emailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást.
Kérdéseiket elektronikus levélben: manuscriptum[kukac]oszk.hu, vagy a (+36-1) 224-3700/890, a (+36) 30 311 3519, a (+36) 30 312 3782 vagy a (+36) 30 310 9377 telefonszámokon tehetik fel.

 

Tájékozódás a gyűjteményben

Felhívjuk kutatóink figyelmét, hogy az Országos Széchényi Könyvtár megalakulását (1802) követően, a Magyar Nemzeti Múzeum létrejötte (1810) után betagolódott a Múzeum szervezetébe, és egészen 1949-ig ebben a keretben működött. Ezért régi közlemények, bibliográfiai hivatkozások a legtöbb esetben a Múzeum nevét tüntetik fel a hivatkozott dokumentum őrzőhelyeként (Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára). Ez minden esetben az Országos Széchényi Könyvtárat fedi.

Elektronikus katalógusok
A 2000-ig feldolgozott anyagban a kutatók az alábbi elektronikus katalógusból tájékozódhatnak: Arcanum – DVD, Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának katalógusai.

Cédulakatalógusok
A 2000-ig feldolgozott anyagban a kutatók a kutatóterem folyosóján elhelyezett cédula-katalógusból tájékozódhatnak.

Fondjegyzékek
A személyi fondok részletes jegyzékei a kutatóteremben állnak a kutatók rendelkezésére.

Nyomtatott katalógusok

 • A Széchényi Könyvtár kéziratainak első nyomtatott katalógusa:
  Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Nationalis Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris, I-III. Sopron, 1815.
 • Az 1940-ig beszerzett latin nyelvű kódexek katalógusa:
  BARTONIEK Emma: Codices manu scripti Latini. Vol. 1. Codices Latini medii aevi. Budapest, 1940. (Catalogus Bibliothecae Musei Nationalis Hungarici - A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának címjegyzéke 12.)
 • Az 1940 után beszerzett latin nyelvű kódexek katalógusa:
  VIZKELETY, András: Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationalbibliothek. Budapest, 2007. (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, VI)
 • A német nyelvű kódexek katalógusa:
  VIZKELETY, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Bd. I. Széchényi-Nationalbibliothek. Budapest, 1969.
 • Az 1950-ig beszerzett magyar nyelvű újkori kötetes kéziratok katalógusa:
  Az Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa, 1-3. (Összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának dolgozói a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával működő munkaközösség részvételével.) Budapest, 1956.
 • A francia nyelvű kötetes kéziratok katalógusa:
  Az Országos Széchényi Könyvtár francia nyelvű kötetes kéziratainak katalógusa. - Catalogue des volumes manuscrits français. J. Hajdu Helga közreműködésével összeáll. Cz. Musztács Ágnes. Budapest, 1960. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 52)
 • A Széchényi Könyvtár és más budapesti gyűjtemények görög nyelvű kéziratainak katalógusa:
  KUBINYI Mária: Libri manuscripti Graeci in bibliothecis Budapestiensibus asservati. Budapest, 1956.
 • Az ószláv kéziratok katalógusa:
  Catalogue of the Slavonic Cyrillic Manuscripts in the National Széchényi Library. Ed. by Ralph CLEMINSON, Elissaveta MOUSSAKOVA, Nina VOUTOVA. Budapest, 2006. (CEU Medievalia, 9)

A kutatást segítő monográfiák, közlemények, nyomtatott és kéziratos segédletek

 • Az 1928-ig beérkezett kódexek művészettörténeti bemutatása:
  HOFFMANN Edith: A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi-Könyvtárának illuminált kéziratai. BUDAPEST, 1928. (Az OSzK Tudományos Kiadványai, 1)
 • Válogatott történeti források jegyzéke:
  Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban, 1789-1867. Budapest, 1950.
 • Arab kéziratok:
  GOLDZIHER Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár keleti kéziratai, I. = Magyar Könyvszemle 1880, 102-125.
 • Török kéziratok:
  GOLDZIHER Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár keleti kézirata, II. = Magyar Könyvszemle 1880, 222-243.
 • Héber kéziratok:
  KOHN Sámuel: A Magyar Nemzeti Múzeum héber kéziratai. = Magyar Könyvszemle 1877, 16-27.
 • A Széchényi Könyvtár és más budapesti könyvtárak román nyelvű kéziratai:
  POPA, Mircea: Manuscrise româneşti in bibliotecile budapestane. = Anuarul de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca. Extras. XXIII (1980).
 • Örmény kéziratok:
  P. FOGOLYÁN Vilmos András: Örmény kódexek az Országos Széchényi Könyvtárban. = Magyar Könyvszemle 1943, 16-23.
 • Olasz nyelvű kéziratok:
  ZAMBRA, Luigi: I manoscritti italiani nella Biblioteca Széchényi del Museo Nazionale Ungherese di Budapest. = Bibliofilia (Ed. Leo Olschki) 1911.
 • A Széchényi Könyvtár alkímiai kéziratai:
  SCOTTI, Andrea gépiratos jegyzéke. (Elhelyezve a Kézirattár kutatótermében.)
 • Berzeviczy Klára: Az Országos Széchenyi Könyvtár német nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa – Quart. Germ., Budapest, 1912. (Kézirat, elhelyezve a Tudományos Olvasóteremben.)

A segédkönyvtár katalógusa
A segédkönyvtár anyagáról a kutatóterem folyosóján elhelyezett cédula-katalógusban, illetve a könyvtár központi katalógusában tájékozódhat a kutató.

Feldolgozatlan dokumentumok
A 2000 után bekerült dokumentumokról, illetve a feldolgozatlan kéziratokról a Tár munkatársai belső nyilvántartás alapján adnak felvilágosítást.