Munkatársak publikációi, előadásai 2013-ban

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Amberg Eszter

Bánfi Szilvia

Baumgartner Bernadette

Bánkeszi Katalin

Berkes Katalin

Bíró Csilla

Bódyné Márkus Rozália

Boka László

Boreczky Anna

Borsos Attila

Csillag Katalin

Dalloul Zaynab

Dancs Szabolcs

Deák Eszter

Ekler Péter

Elbe István

Eörsi László

Érdi Marianne

Farkas Gábor Farkas

Földesi Ferenc

Hangodi Ágnes

Heltai János

Hoffmann Gizella

Illyés Boglárka

Katona Anikó

Kelemen Éva

Keller Márkus

Kertész Balázs

Kis Domokos Dániel

Kovács Eszter

Kőrösi Zsuzsanna

Kötél Emőke

Lénárt András

Madas Edit

Mann Jolán

Mezey László Miklós

Mikusi Balázs

Nagy Györgyi

Pap Ágnes

Pászti László

Patonai Anikó Ágnes

Perger Péter

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

R. Kelemen Éva

Rainer M. János

Rajnai Edit

Rojas Mónika

Sárközy Réka Andrea

Somlai Katalin

Stemler Ágnes

Szőts Zoltán Oszkár

Szvorényi Róbert

Tabajdi Gábor

Tóth Máté

Tóth Zsuzsanna

Tóvizi Ágnes

Ungvári Krisztián

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit

Varga Bernadett

Vasné Tóth Kornélia

Vesztróczy Zsolt

Visy Beatrix

Zichy Mihály

Zsupán Edina


 

Amberg Eszter

Tanulmány, cikk:

 • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kultv.) legutóbbi módosításáról. = Korszerű könyvtár. (Szerk.: Dán Krisztina, Fehér Miklós) RAABE, 2013. február
 • Az 1997. évi CXL. törvény, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékének 2012. évi változásairól. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2013. 4. sz. 3-7. p.
 • A könyvtári feladatellátás megújulása. = Korszerű könyvtár. (Szerk.: Dán Krisztina, Fehér Miklós) RAABE, 2013. augusztus

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Könyvtárvilág. Az MKE webmagazinja.

 

Elektronikus megjelenés:

 

Kerekasztal-beszélgetés:

 • Szerzői jog és digitalizálás. Kézikönyv a gyakorlat számára. „Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért” MKE 45. Vándorgyűlése, Jogi Szekció, Eger, 2013. július 19. – kerekasztal résztvevő

 

 

Bánfi Szilvia

Tanulmány, cikk:

 • Ki és mikor nyomtatta Debrecenben a budapesti Egyetemi Könyvtárban őrzött Jansonius-féle Biblia pótlólag újraszedett leveleit? = Magyar Könyvszemle (129. évf.) 2013. 3. sz., 365-371.

 

Recenziók:

 • Csáki Árpád: Pálos misszió Háromszéken a 18. században. Az illyefalvi rendház és könyvei. Sepsiszentgyörgy, 2013. Székely Nemzeti Múzeum. /Székelyföldi könyvgyűjtemények 1. = Magyar Könyvszemle (129. évf.) 2013. 3. sz., 407-408.
 • Monok István: A művelt arisztokrata. A magyarországi főnemesség olvasmányai a XVI-XVII. században. Budapest-Eger, 2012. Kossuth Kiadó-Esterházy Károly Főiskola. /Kulturális örökség/ = Könyvtári Figyelő 2013. 3. sz. 571-573.

 

Előadások rendezvényeken:

 • A Bánffy család alsólendvai udvara – a 16. századi magyar kultúra egyik szellemi centruma. A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe az OSZK-ban, kiállítás és előadások Bp. OSZK, 2013. augusztus 30-án1500; augusztus 31-én 1100 és 1500.

 

 

Baumgartner Bernadette

 

Saját kötet:

 • Kisebbség a kisebbségben. A szatmár megyei németek a két világháború között. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2012. 264.

 

Saját szerzőségi tanulmánykötet könyvbemutatói:

 • Kisebbség a kisebbségben. A szatmári svábok a két világháború között, Kriterion könyvkiadó, Kolozsvár, 2012: OSZK február 19; Kolozsvár április 3; Szatmárnémeti és Nagykároly április 4; Kaplony április 5; Hódmezővásárhely április 22; Schwabisch Gmünd és Stuttgart október 6.

 

Kiállítás-rendezések:

 •  „Cseh Tamás arcai. Keresztül az életen” Cseh Tamás emléknap az OSZK-ban, január 22.
 • „Itt Szabad Európa Rádiója a szabad Magyarország hangja” kiállítás az OSZK-ban, október 31. 

 

Egyéb jelentős, nyilvános kulturális esemény:

 • A kaplonyi svábok története.  ismeretterjesztő előadás, Kaplony, augusztus 4.

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • „Borbándi Gyula: Portré hazatérés után” portréfilm, M1, február 26. 22:30
 • Borbándi Gyula hagyatékáról  http://videotar.mtv.hu/?k=Borb%C3%A1ndi+Gyula
 • Gondolat-Jel című műsorban beszélgetés a szatmári svábokról. Kossuth Rádió, június 30.

 

Bánkeszi Katalin

 

Szakmai beszámoló:

 • Borderless cooperation – strategy, integration and revival. The 7th world congress of Hungarian librarians in Budapest 28–29th May, 2013. In: Bulletin... (Budapest, OSZK) (2013), p. 18–19.
 • Határtalan együttműködés – stratégia, integráció, megújulás.Magyar könyvtárosok VII. világtalálkozója Budapesten, 2013. május 28–29. In: Mercurius (Budapest, OSZK), (2013), p. 18–19.

 

 

Berkes Katalin

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Mire jó egy szerelmi regény? (Enyedi György Aithiopika-fordítása) In: Források és hagyományképek. Szerk. Stemler Ágnes. Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis V. (megjelenés alatt)

 

Előadások konferencián, tudományos rendezvényeken:

 • Mire jó egy szerelmi regény? (Enyedi György Aithiopika-fordítása. „Források és hagyományképek”. Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. november 25.

 

Kiállítás-rendezés:

 

 

Bíró Csilla

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

Isten megismerésének lehetőségei és Dionüsziosz-Areopagitész hivatkozások Andreas Pannoniusnál In: Források és hagyományképek. Szerk. Stemler Ágnes, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat, Bp., 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis V.

Felemelkedési misztika és a hegy-metafora Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában In: Misztika a 16–18. századi Magyarországon, a PPKE-BTK Lelkiségtörténeti Műhelyének V. konferenciája – tanulmánykötet megjelenés alatt, 2013-as évszámmal.)

 

Kritikák, recenziók:

 • Petrőczi Éva, Kagylókürttel harangozni. Újabb tanulmányok a puritán irodalomból, Debrecen–Budapest, Hernád Kiadó, 2011, 135 l. (Nemzet, egyház, művelődés VI.) = Magyar Könyvszemle 2013/4. számában, megjelenés alatt.

Szöveggondozás, fordítás:

 • László Pál, Nagy emlekezetü Petrarcha Ferencznek a jó és gonosz szerencsének orvoslásáról irott két könyvecskéje (Kassa, 1720) In: Magyar Remekírók – Új Folyam: Magyarországi gondolkodók II. – 18. sz., szerk.: Lengyel Réka és Tüskés Gábor (megjelenés. alatt 2013-as dátummal)

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „Angelológia Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában”. Menny és pokol a barokk kori ember életében: a mindennapoktól a műalkotásokig. A PPKE-BTK Lelkiségtörténeti Műhelyének és az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoportjának VI. konferenciája, 2013. ápr. 5–6.
 • „A késő sztoa filozófiájának elemei Rajcsányi György Laurus tuta című lelkiségi művében.” I. Neolatin Konferencia, SZTE-BTK, 2013. nov. 7–9.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „Angelológia Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában”. Menny és pokol a barokk kori ember életében: a mindennapoktól a műalkotásokig. A PPKE-BTK Lelkiségtörténeti Műhelyének és az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoportjának VI. konferenciája, 2013. ápr. 5–6.
 • „A késő sztoa filozófiájának elemei Rajcsányi György Laurus tuta című lelkiségi művében.” I. Neolatin Konferencia, SZTE-BTK, 2013. nov. 7–9.

 

 

Bódyné Márkus Rozália 

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A Sonntags Zeitung: illusztrált német nyelvű hetilap a Vasárnapi Ujság szomszédságában. Az „Ország Tükre. Képes sajtó Magyarországon. 1780-1880" című, az OSZK és a Budapesti Történeti Múzeum által rendezett kiállításhoz kapcsolódó tudományos konferencián elhangzott előadás átdolgozott változata. Megjelenés folyamatban.

 

Kritikák, recenziók:

 • Bettina Jütte: Verlagslizenzierungen in der Sowjetischen Besatzungszone (1945-1949). De Gruyter, Berlin/New York, 2010. (= Archiv für Geschichte des Buchwesens, Studien, Bd. 8) című könyvéről, = Magyar Könyvszemle. Megjelenés folyamatban.

 

Elektronikus megjelenések:

 • A hazai német nyelvű sajtó kutatástörténete. A Hajnal István Kör 2009-es konferenciáján elhangzott előadás aktualizált változata, megjelenés alatt (Korall társadalomtörténeti folyóirat honlapján).

 

Rendszeres felsőoktatási tevékenység:

 • Ph.D. dolgozatok bírálatai, egyéb opponensség
 • Eseti felkérés: Germanisztikai PhD doktori szigorlati bizottságban való részvétel a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában, 2013. június

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • Részvétel az MTA Bölcsészettudományi Központ Irodalomtudományi Intézetének projektjében: Arany János műveinek kritikai kiadása, (fordítások készítése révén).

 

Boka László

 

Saját kötet:

 • Egyszólamú kánon? Tanulmányok és kritikák. Gondolat, Bp., [2012] 316.

 

Könyvsorozat-szerkesztés:

 • Bibliotheca Scientiae et Artis. Az OSZK és a Gondolat Kiadó közös könyvsorozata. Sorozatszerkesztő Boka László. (2010-től: 4 kötet); 2013-ban: Kötél Emőke, Rainer M. János szerk. Esemény és narratíva, Bibliotheca Scientiae et Artis IV.
 • Nemzeti Téka. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös könyvsorozata. (Sorozatszerkesztő Boka László és Kégli Ferenc) (2007-től: 13 kötet);
 • Amor Librorum. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös fakszimile-sorozata. (Szerkesztő munkatárs) Kossuth Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, (2009-től, évente 3 kötet)

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • A Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának tagja. Évente 4 szám. (2010-)
 • A Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények szerkesztőbizottságának tagja. Éves megjelenés (2011-)
 • A Várad című kulturális havilap állandó munkatársa.  Havi megjelenés. (2002-)
 • Az Országos Széchényi Könyvtár intézményi lapjainak (Mercurius illetve angol változata a Bulletin) szerkesztője. (2007-)

 

Tanulmánykötetbeli szerzőség:

 • Régiók és valóságépítmények - mint elbeszélői helyzetek és eszmetörténeti kontextusok In Bengi László, Hoványi Márton, Józan Ildikó (szerk.), „Visszhangot ver az időben” Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, Kalligram, Pozsony, 2013, 157-165.
 • Szerepek és zavarok. A hatalom árny(játéka)ai. Sütő András és Szilágyi Domokos esélye, Nyirő József vesszőfutása. In UŐ., Egyszólamú kánon? Gondolat, Budapest, 2012. 193−226.
 • Párhuzamos kánonelvek. In UŐ., Egyszólamú kánon? Gondolat, Budapest, 2012. 11−38.
 • Kánonok metszéspontjain: érték/határ/érték. Gondolatok az erdélyi irodalom önreflexív stratégiájáról, helyzetértelmezéseiről, kánonmodelljeiről. In UŐ., Egyszólamú kánon? Gondolat, Budapest, 2012. 59−123.

 

Kritikák:

 • Öntörvény(ű)ek. Miklós Ágnes Kata könyvéről. (A szóértés feltételei: Nemzedékváltási problémák a hetvenes évek romániai magyar irodalmában, Kolozsvár, Komp-Press, 2010.) Reciti.hu; 2013. április 12. http://reciti.hu/category/recenzio
 • Történelem - alulnézetből. Papp Sándor Zsigmond nagyregényéről. (Papp Sándor Zsigmond: Semmi kis életek, Libri Kiadó, Bp., 2011.) Tiszatáj online 2013. január 20; http://tiszatajonline.hu/?p=24228

 

Rövidebb írások, előszó, cikk:

 • Köszöntő. In Kovács Eszter – Kafer István (szerk.) Ave Tyrnavia! A nagyszombati egyetemi nyomda kiadványai Budapest – Esztergom - Nagyszombat, 2013. 10.
 • Előszó. In Kovács Bálint, Pál Emese (szerk.) Távol az Araráttól. Örmény könyvkultúra a Kárpát-medencében. Országos Széchényi Könyvtár – Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2013., 5.
 • Foreword. In Bálint Kovács – Emese Pál (ed.), Far away from Mount Ararat. Armenian Culture in the Carpathian Basin. National Széchényi Library – Leipziger Universitatsverlag, Budapest - Leipzig, 2013., 5.
 • „Kóczos, merész és fiatal”. Beszélgetés A Holnapról és a Holnaposokról (kerekasztal-beszélgetés írott változata; résztvevők: Boka László, Sipos Lajos; kérdezett: Péter I. Zoltán); Várad, 2012/11., 10-25.

 

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák:

 • Buza Péter (szerk.), Tábori bűnös Budapestje. (A szöveggyűjteményt összeállította Filep Tamás Gusztáv, lektorálta: Boka László) Bp., Budapest Városvédő Egyesület – Országos Széchényi Könyvtár, 2013. 190.
 • Jankovits László, Nobilis Ingenio - Janus Pannonius költészete, Irodalmi Jelen, 2013. (kiadói szerkesztő: Boka László) Arad, Magyar Pen Club és Concord Media Jelen, 2012. 188. /Irodalmi Jelen Könyvek/

 

Tudományos előadások, konferencia-részvétel:

 • A ferde tükrű emlékező és a „legnyugtalanabb kísérletező”. A Magyar Művészeti Akadémia Bánffy Miklós emlékkonferenciája. Bp., 2013. december 18.
 • Bánffy Miklós, a reneszánsz egyéniség és alkotó. Az Erdélyi Helikon íróinak jubileumi ünnepsége. MOM Kulturális Központ, Bp., 2013. november 21.
 • „Kopár, földhözragadt, szegény”? Jékely és az erdélyi irodalom. Petőfi Irodalmi Múzeum, Csillagtoronyban - Jékely 100 c. konferencia, Bp., 2013. november 15.
 • A Holnap ’kültagjai’ és a karrier. – az Értelmiségi karriertörténetek, írócsoportosulások c. konferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2013. július 5.
 • Értelmiségi karriertörténetek, írócsoportosulások. Irodalom- és társadalomtörténeti konferencia, Partiumi Keresztény Egyetem, 2013. július 5-6, Nagyvárad (a konferencia titkárai: Boka László egyetemi docens és Biró Annamária egyetemi adjunktus)
 • Váradi corso… Irodalmi és művészeti életutak Nagyváradon 1911 után. A Holnap után c. színházi és művészeti fesztivál nyitóelőadása. Szigligeti Színház, Nagyvárad, páholyelőcsarnok, 2013. április 18.
 • (Filep Tamás Gusztávval)
 • A kulturális transzfer lehetőségei. Nemzetközi konferencia a Kárpát-medencei örmény kultúráról. OSZK, 2013. április 5-6. A Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében – című kiállításhoz kapcsolódóan. Bp., 2013. április 5-6. (A konferencia és a tudományos projekt koordinátora: Boka László.)

 

Kerekasztal-beszélgetések:

 • Forrás és átmenet: Szigligeti és kora. Bicentenáriumi kerekasztal-beszélgetés. (Boka László, Csorba László, Margócsy István) Nagyvárad, Szigligeti színház, páholyelőcsarnok. 2013. november 7.
 • „Én már rég a harangoké vagyok”. Jékely 100. Kerekasztal-beszélgetés (Jánossy Lajos, Péterfy Sarolt, Kovács András Ferenc, Szabó T. Anna; moderátor: Boka László) OSZK, Bp., 2013. október 30.
 • Képzelt Erdély(ek). Kerekasztal-beszélgetés három új könyv kapcsán. (György Péter, Tompa Andrea, Boka László) JAK-tábor, Szigliget, 2013. augusztus 28.
 • http://www.youtube.com/watch?v=DKlVif0UM3Y
 • Mérföldek, esztendők. Jékely 100. Kerekasztal-beszélgetés Jékely Zoltán emlékére. Kolozsvári Magyar Napok keretében. (Péterfy Sarolt, Vallasek Júlia, Boka László; moderátor: Lövétei Lázár László) Kolozsvár, New York Palota, 2013. augusztus 20.
 • KéPKEret. Irodalmi és művészeti beszélgetéssorozat; Házigazda: Boka László; vendég: Demény Péter. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2013. április 22.
 • Reprinttől az értékes hasonmásig. Pódiumbeszélgetés a fakszimile nyomtatványok mai helyzetéről. (Kőszeghy Péter, Kocsis András Sándor, Schöck Gyula; moderátor: Boka László) OSZK, Bp., 2013. március 20.

 

Könyvbemutatók:

 • Tábori bűnös Budapestje. (Budapesti Városvédő Egyesület - OSZK, 2013.) Könyvbemutató. OSZK, Bp., 2013. június 26. (Buza Péterrel és Zelei Miklóssal)
 • Zichy József utazásai. Amerikai és ázsiai útinapló. (OSZK - Széphalom, 2013) Könyvbemutató. OSZK, Bp., 2013. június 13. (Mezey Katalinnal)
 • Várad várának, az pogány török által megh szállásárul. (Partium Keresztény Egyetem - OSZK, 2013) Könyvbemutató. Nagyvárad, 2013. július 4, (Lakatos Attilával és Balla Tündével)

 

Saját szerzőségi tanulmánykötet könyvbemutatói:

 • Boka László, Egyszólamú kánon?, Gondolat, Bp., 2012
 • Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, - 2013. április 24. (Szegedy-Maszák Mihály)
 • Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, - 2013. május 6. (Láng Gusztáv)
 • Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, - 2013. május 16. (Balázs Imre József)
 • Szeged, Grand Café, - 2013. május 30. (Kovács Flóra és Filep Tamás Gusztáv)
 • Dunaszerdahely, Arthe Café, Vámbéry Polgári Társulás, - 2013. június 19. (Németh Zoltán és Görözdi Judit)
 • A Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat köteteinek bemutatója. (Gondolat Kiadó -OSZK; (résztvevők: Boka László, Buda Attila, Bácskai István). Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2013. január 23.
 • A Nemzeti Téka sorozat legújabb köteteinek bemutatója. (Gondolat Kiadó - OSZK) (Rózsa Mária: „Közfényt gyarapítni”; Szita Gábor - Wéber Tibor: „A kéziratoknak van lelkök”) OSZK, Bp., 2013. január. 22.

 

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Búvópatakok – Mélyfúrások. A magyar jobboldal – 1945 után. Az OSZK–1956-os Intézet konferenciája, OSZK, Bp., – köszöntő, 2013. december 11.
 • Ave Tyrnavia! – a nagyszombati egyetemi nyomda kiadványai. Kötetbemutató.  Országos Széchényi Könyvtár, Bp., – köszöntő, 2013. december 2.
 • Források és hagyományképek. Tudományos Ülésszak, OSZK, 2013/2014. I.; Országos Széchényi Könyvtár, Bp., – köszöntő, 2013. november 25.
 • Augustinus Moravus Olmucensis 500 c. nemzetközi szimpózium – (OSZK, ELTE, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet szervezésében) Országos Széchényi Könyvtár, Bp., - köszöntő és zárszó, 2013. november 13.
 • „Én már rég a harangoké vagyok” Jékely Zoltán centenáriumi kiállítás. Köszöntő. Bp., OSZK, 2013. október 30.
 • Krleza-emlékkiállítás. Kiállítás Miroslav Krleza születésének 120. évfordulója alkalmából. Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém, 2013. szeptember 20.
 • Szinnyei 100. AZ OSZK és a MKE Bibliográfiai szekciójának tudományos ülésszakja. A konferenciát megnyitja Boka László, tudományos igazgató. OSZK, Bp., 2013. szeptember 11.
 • Értelmiségi karriertörténetek, írócsoportosulások. Tudományos konferencia. Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék, Nagyvárad, július 4-5-6. A konferencia házigazdája Boka László.
 • A kulturális transzfer lehetőségei. Nemzetközi konferencia a Kárpát-medencei örmény kultúráról. OSZK, 2013. április 5-6. A konferenciát megnyitja Boka László.
 • Esemény és narratíva. Tudományos Ülésszak, OSZK. A konferenciát megnyitja Boka László tudományos igazgató. OSZK, Bp., 2013. január 22.

 

Kiállítás-rendezés, szervezés:

 • „Én már rég a harangoké vagyok” Jékely Zoltán centenáriumi emlékkiállítás és pódiumbeszélgetés-sorozat. OSZK, Bp., 2013. október 30. – 2014. január 24. (kurátor: Boka László és Péterfy Sarolt)
 • A teremtés dicsérete. Weöres Sándor és Illés Árpád. Kiállítás és centenáriumi pódiumbeszélgetés-sorozat. OSZK, Bp., 2013. szeptember 17. – november 17. (kurátor: Nemeskéri Erika és Földesi Ferenc)
 • Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében. (BTM, Bp., 2013. április 6. - szeptember 15.) (kurátor: Kovács Bálint és Pál Emese)
 • Könyv. Művészet. / Colophon. Arte., Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2013. március 21.- június 20. (kurátor: Boreczky Anna)
 • Az Ország Tükre. A képes sajtó Magyarországon 1780-1880. című kiállítás. Budapest Történeti Múzeum, Bp., 2012. szeptember – 2013. január (kurátor: Révész Emese)

 

Tv-, Rádió és online médiaszereplések:

 

Egyetemi oktatási tevékenységek:

 • Irodalom és művelődéstudomány – egyetemi éves előadássorozat (2010–). Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. Magiszteri képzés (MA II. évfolyam), Multikulturalitás, illetve Filozófia szakirányok.
 • Kortárs magyar irodalom – egyetemi féléves előadás és szemináriumsorozat, (2012–) Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék. BA. III. évfolyam.
 • Erdélyi magyar irodalom – egyetemi féléves előadássorozat, (2012–) Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék. BA. III. évfolyam.

 

Államvizsga bizottsági tagság:

 • Bizottsági elnök. Partium Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi tanszék. Nagyvárad, 2013. június 27-28.

 

Kuratóriumi testületi tagság, pályázati bírálatok:

 • NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés kollégiumi bírálatok (2012–)
 • Klebelsberg Kunó ösztöndíjak bírálata (2009–)

 

Boreczky Anna

 

Tudományos publikációk:

 • Liber decorum. Wehli Tünde köszöntése. Szerk. Boreczky Anna – Szakács Béla Zsolt, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet – Országos Széchényi Könyvtár – Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Argumentum, Bp. – Piliscsaba, 2013, Ars Hungarica 29/1–2. (2013. június).

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Egy avignoni kézirat a középkori Magyarországon, avagy a Ganoys-biblia vándorlásai. In: Liber decorum. Wehli Tünde köszöntése. Szerk. Boreczky Anna – Szakács Béla Zsolt, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet – Országos Széchényi Könyvtár – Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Argumentum, Bp. – Piliscsaba, 2013, Ars Hungarica 29/1–2. (2013. június), 18–27.
 • Széchényi Ferenc hóráskönyve és a 16. század eleji flamand könyvfestészet. In: Bibliotheca Scientiae et Artis IV. (Megjelenés folyamatban.)

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Kép és elbeszélés a 16. század eleji flamand könyvfestészetben. Széchényi Ferenc hóráskönyve. Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. január 21.
 • Picturing the Unknown. The Adventures of King Apollonius in the Realm of Imagination. Res Gestae – Res Pictae. Epen-Illustrationen des 13. bis 15. Jahrhunderts. Internationale Tagung. Wien, 2013. február 27 – március 1.

 

Konferencia-szervezés:

 • Hagyomány választás, hagyomány formálás. Illusztrált szövegek a késő antikvitástól a romanika felé vezető úton. Facing and Forming the Tradition. Illustrated Texts on the Way from Late Antiquity until the Romanesque Times. 2014. márciusában megrendezendő konferencia előmunkálatai.

 

 

Borsos Attila

 

Kiállítás-rendezés, szervezés:

 • A Gőzhangya hazatér....jubileumi emlékkiállítás id. Szinnyei József halálának 100 évfordulójára. – ami egyben a Hírlapolvasó Szinnyei teremmé átnevezését is tartalmazza. OSZK VII. szinti katalógus tér, 1913. szept. 11- dec. 1-ig. (Kurátor: Borsos Attila és Perjámosi Sándor

 

Csillag Katalin

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Világkiállítások – fényképek – emlékezések a 19. századból. In: Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Bp. Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 206-223.

 

Előadás:

 • A fényképészmester és a történelem: Müllner János, a józsefvárosi kép-krónikás.
 • Monarchia Klub, Bp., Józsefvárosi Nemzetiségek Háza, 2013. május 17.

 

Kiállításrendezés, -szervezés:

 • Tóth István fotóművész retrospektív kiállítása. Országos Széchényi Könyvtár, 2013. május 2 – június 16. (kurátori tevékenység)
 • Acél-Mű. Benkő Imre fotóművész kiállítása. Országos Széchényi Könyvtár, 2013. november 25 – 2014. január 12. (társ-kurátori tevékenység)

 

Dalloul Zaynab

 

Kritikák, recenziók:

 • Batthyány Ádám és az udvari kultúra Magyarországon (Recenzió Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén c. monográfiájáról) = Magyar Könyvszemle, 2013. dec. a várható megjelenése

 

Egyéb jelentős, nyilvános kulturális esemény:

 • A ColophonArte Könyvkiadó könyvművészeti kiállításán való tolmácsolás az OSZK rendezvényeinek keretében, valamint Antonio Bandirali fotóművész a Genezistől Dantéig. C. fotókiállításának megnyitóján való tolmácsolás, szintén az OSZK rendezvényeinek keretében, valamint az előző két kiállítás kísérő anyagainak fordítása: beszédek, szerződések, levelezés.

 

Dancs Szabolcs

 

Tanulmány, cikk:

 • Kto bude budovať naše katalógy? MARC a ONIX: starý koncept a nová perspektíva. In: ITlib, 16(1). 2013. pp. 37-39.
 • Hogyan építsünk nemzeti névteret? = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 22(7). 2013. pp. 22-29.
 • „A digitális felvilágosodás felé”: az ARROW program és az OSZK – digitalizálás, szerzői jog, innovatív megoldások. =  Könyvtári Figyelő, 59(3). 2013. pp. 465-484.

 

Előadások:

 • Kto bude budovať naše katalógy? Elhangzott: Digitálna knižnica, Jasna, Szlovákia, 2013. április 16.
 • Az OSZK és az ARROW. Elhangzott: ARROW konferencia, Budapest, 2013. május 13.
 • “A digitális felvilágosodás felé” : könyvtár, digitalizálás, szerzői jog. Elhangzott: Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. Vándorgyűlése, Eger, 2013. július 19.
 • Cultural Heritage under Copyright. Elhangzott: Colloquium of Library-Information employees from the V4 countries, Accessing Digital Content:Mass Digitisation, E Legal Deposit, Copyright Matters – Experiences in National Libraries, Budapest, 2013. november  25.

 

Deák Eszter

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Egy tudós eszmecsere dokumentumai – Schedius Lajos levelezése = Magyar Könyvszemle 2014. (37 l.)

 

Előszó:

 • Fontos kérdés, miképpen kelljen a’ gyermekeket természet szerént úgy nevelni, hogy egésségesek, nagyok, erössek és hosszú életűek lehessenek? / G. Domby Sámuel (ford.) Posonban és Pesten, Füskúti Landerer Mihaly’ betűivel, és költségével. 1807. 224. p. (Amor Librorum)

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • A Magyarországi tudóssok levelezése c. sorozatban (szerk. Szelestei N. László) Schedius Lajos levelezésének kiadása - OTKA-pályázat K 100446 keretében

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • Levélben értesítsen engem! c. kötet megjelenése kapcsán rövid beszélgetés. Civil rádió július 18-i adásában.

 

 

Ekler Péter

 

Könyvszerkesztés [=Conference-brochure]:

 • Augustinus Moravus Olomucensis 500. International symposium to mark the 500th anniversary of the death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467-1513). Budapest, National Széchényi Library, 13th November 2013. Ed. Péter Ekler, Institute for Literary Studies of the Hungarian Academy of Sciences – National Széchényi Library – Eötvös Loránd University, Budapest, 2013, 12.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Péter Ekler: Papias’ Ars and George of Trebizond’s Compendium: Two grammars based on the Institutiones grammaticae of Priscian. In: Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und West. Herausgegeben von Erika Juhász, Eötvös József Collegium, Budapest, 2013, Antiquitas – Byzantium – Renascentia V – Bibliotheca Byzantina 1, 327-337.

 

Elektronikus megjelenések:

 • http://www.iti.mta.hu/amo500.html (=Augustinus Moravus Olomucensis 500. International symposium to mark the 500th anniversary of the death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467-1513). Budapest, National Széchényi Library, 13th November 2013. [Abstracts.])

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „Olmützi Ágoston - Poetica, rhetorica, astronomia. (Adatok OlmütziÁgoston életéhez, műveihez I.” Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. január 21. (20’)
 • „Georg Henisch (1549–1618): editor, translator and commentator of Greek and Latin authors.” Atelier doctoral Europa Humanistica, Rome, 6-8 août 2013 (Róma, 2013. augusztus 8., 45')
 • „A Catalogus episcoporum Olomucensium helye Augustinus Moravus Olomucensis életművében. A Catalogus stilisztikai vizsgálata”. Humanista történetírás a XV–XVII. században – A XVIII. század magyarországi latin nyelvű irodalma. Szeged, 2013. november 7. (20’)
 •  „Augustinus Moravus' De modo epistolandi. The Letters of Augustinus Moravus to Filippo Beroaldo and Cassandra Fedele.” Augustinus Moravus Olomucensis 500. International symposium to mark the 500th anniversary of the death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467-1513). Budapest, National Széchényi Library, 13th November 2013. (20')
 • „The 1513 Edition of Bessarion’s Two Works.” Byzanz und das Abendland / Byzance et l’occident II. Studia Byzantino-occidentalia. Eötvös-József-Collegium, Budapest / Collège Eötvös József, Budapest. Internationale Konferenz / Colloque International. 25–29. November 2013 / 25–29 novembre 2013 (2013. november 28., 20')

 

Konferenciaszervezés:

 • „Augustinus Moravus Olomucensis 500. International symposium to mark the 500th anniversary of the death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467-1513).” Budapest, National Széchényi Library, 13th November 2013. (társszervező: Kiss Farkas Gábor)

 

Moderálás:

 • „Augustinus Moravus Olomucensis 500. International symposium to mark the 500th anniversary of the death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467-1513).” Budapest, National Széchényi Library, 13th November 2013.

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • Bolyai János kutatási ösztöndíj (2013-2016)

 

Elbe István

 

Önálló kötet (társszerzőként):

 • Kárpátalja. Budai Ákos – Elbe István – Tóth Anikó, Ketzal Kiadó, Bp., 2013. Magyar Szemmel. 346. [útikönyv]

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • „Hódoló tisztelettel…” Dedikált könyvek és levelek Kossuth Lajos könyvtárából. In: Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció, Bp., Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 121–131.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „Hódoló tisztelettel…” Dedikált könyvek és levelek Kossuth Lajos könyvtárából. Tudományos ülésszak, OSZK, Bp., 2013. január 21.

 

Könyvbemutató:

 • Szathmári Pap Károly: Erdély képekben. [hasonmás kiad.] Kriterion Kvk., Kolozsvár, 2012. Kriterion könyvbemutató, OSZK, Bp., 2013. február 19.

 

Kiállításrendezés:

 • Talpra magyar! – Kultusz és emlékezet. Kiállítás, OSZK, Bp., 2013. március 15 – április 27. ;
 • Árvízi krónika. Kiállítás, OSZK, Bp., 2013. március 26 – július 13.

 

Megnyitó és köszöntő beszédek:

 • A „Gőzhangya” hazatér… - Szinnyei József kiállítás. Megnyitó, OSZK, Bp., 2013. szeptember 11.
 • India magyar szemmel. Magyar utazók Indiában. Köszöntő, OSZK, Bp., 2013. október 1.

 

Eörsi László

 

Önálló kötet:

 • „Megbombáztuk Kaposvárt” (A kaposvári Csiky Gergely Színház és a kultúrpolitika). Napvilág Kiadó – 1956-os Intézet Alapítvány–, 2013. 224 pp.

 

Honlapszerkesztés:

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Fegyveres ellenállás 1956 novemberében a Széna tér körzetében. In: Esemény és narratíva. Országos Széchényi Könyvtár, Gondolat Kiadó, 2013. Szerk. Kötél Emőke és Rainer M. János
 • 1956 képe az 1990 utáni jobboldali-konzervatív narratívakban. In: Búvópatakok. Az 1956-os Intézet Alapítvány Évkönyve, 2013. Szerk. Rainer M. János

 

Publicisztika, rövidebb írások:

 • „Málnási” és az állambiztonság (Molnár Sándor) = Élet és Irodalom 2013. III. 22.
 • Eörsi István, 1956–57. = Élet és Irodalom, 2013. X. 11. 6,
 • „Napi félmillió, hogy itt ülök” (KGMTI, 1956). = Élet és Irodalom, 2013. X. 18.

 

Könyvbemutató:

 • „Megbombáztuk Kaposvárt” A kaposvári Csiky Gergely Színház és a kultúrpolitika. (Napvilág Kiadó – 1956-os Intézet Alapítvány, Bp. 2013. (Budapesten és Kaposvárott)

 

 

Érdi Marianne

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A pergamen és a cserzetlen bőr felépítése, viselkedése, károsodása a műtárgyrestaurálás tükrében. In: ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 13. Szerk. Kovács Petronella, Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, 2013, 85-98.
 • A pergamenből és a cserzetlen bőrből készült tárgyak restaurálásának lehetőségei, a kezelés hatása a műtárgyakra. In: ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 13. Szerk. Kovács Petronella, Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum, 2013, 99-118.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „A pergamenből és cserzetlen bőrből készült tárgyak restaurálásának lehetősége; a kezelések hatása a műtárgyakra”. PNYME Restaurátor Szakosztály Szakmai nap, OSZK, Bp., 2013. február 25.
 • „A pergamen és a cserzetlen bőr felépítése, viselkedése és károsodása” PNYME Restaurátor Szakosztály Szakmai nap, OSZK, Bp., 2013. február 25.
 • „Bekövetkezett dokumentumkárosodások okai és felismerése”. Egy a múltunk – őrizzük egyazonképp a jövőnek! Egyházi és határon túli magyar levéltárosok I. mesterkurzusa"  BFL, 2013 október16.

 

Konferenciaszervezés:

 • A PNYME Restaurátor Szakosztályának elnökeként szakmai előadói napok szervezése
 • - 2013: február 25 OSZK;
 • - május 27. OSZK;
 • - október 28. Postamúzeum;
 • - december 9 BFL.

 

Kiállításrendezés:

 • Társkurátor a Rejtélyes vízjelek - Teplic papírmalom 400 éves öröksége című OSZK-MAPAVIT kiállításon. OSZK 2013.szeptember 03 – 2013. november 16
 • OSZK kiállításainak előkészítése 2013

 

Oktatás:

 • Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet (24 ó)
 • OSZK KI könyvtáros képzés (8 ó)

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság
 • Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztály

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • Kultúrmorzsák Terézvárosi TV 2013. december

 

 

Farkas Gábor Farkas

 

 

Elektronikus tanulmányok (OSZK-blog)

 

Tanulmányok:

Könyvismertetés:

 • Balla Tünde, Lakatos Attila: Várad várának, az pogány török által megh szállásárul. Szalárdi János emlékirata Várad 1660. évi veszedelméről. = Magyar Könyvszemle, 129(2013) 405–407.
 • Ekler Péter: „Margarita poetica.” A humanista alapműveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig. Antológia. = Erdélyi Múzeum, 75(2013) 4. p. [Megjelenés folyamatban.]

 

Fontosabb előadások:

 

Szerkesztés:

 • Borsa Gedeon: Andreas Hess. Szerk. P. Vásárhelyi Judit, Perger Péter. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA_R Egyesület Füzetei, 6.), Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2013. 215 p.

 

 

Földesi Ferenc

 

Szöveggondozás, fordítás

 • Tersztyánszky János: A régi és új Kassa (3. fejezet: A Szent Erzsébet templom). Kassa, 1733. Bev., ford., jegyz.
 • Széless György: Az esztergomi vár maradványainak leírása, Esztergom, 1764. Bev., ford., jegyz.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken

 • Weöres Sándor és Illés Árpád. A magyar nyelv és a magyar könyv ünnepe, OSZK; két előadás
 • Weöres – az „értelmetlen” versek problémája. Nagy Károly Városi Könyvtár, Bicske
 • Janus Pannonius és a magyarországi humanizmus. Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata
 • Régi magyar utazási irodalom (15-18. század), OSzK, Könyvtárlat

 

Könyvbemutató szervezése:

 • Geschichte der ungarischen Literatur. OSZK

 

Moderálás:

 • Legszebb alkotás a séta – Pódiumbeszélgetés moderálása: Lábass Endre, Várnagy Tibor. OSZK

 

Kiállításrendezés:

 • A teremtés dicsérete. OSZK

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • 18. századi tudóslevelezés, OTKA

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • Weöres Sándor és Illés Árpád. Bartók Rádió
 • Weöres Sándor és Illés Árpád. Belépő Kossuth Rádió,
 • Weöres Sándor és Illés Árpád. Promontor TV

 

 

Hangodi Ágnes

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Kötelékben a könyvtárosokért. Bényei Miklós és a Könyvtári Intézet közös erőfeszítései a könyvtáros pálya jobbításáért. In: A könyvtártörténettől a jövő internetéig. Tanulmányok a 70 éves Bényei Miklós köszöntésére. Szerk. Boda István. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2013. 55-70. [Bartos Évával közösen]

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Kötelékben a könyvtárosokért. Bényei Miklós és a Könyvtári Intézet közös erőfeszítései a könyvtáros pálya jobbításáért = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 22. (2013. február), 24-35. [Bartos Évával közösen]

 

Cikk, publicisztika, rövidebb írások:

 • A Kovács Máté Alapítvány ünnepi ülése = Könyvtári Levelező/lap, 2013/ 2. 10-12

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Akkreditált továbbképzések és OKJ-s képzések a Könyvtári Intézetben. Könyvtárostanárok őszi szakmai napja, OSZK, Bp., 2013. november 6.
 • Új jogszabályok a felnőttképzésben. Segédkönyvtáros képzőhelyek országos értekezlete, OSZK, Bp., 2013. november 22.
 • A digitális írástudás és kompetenciái a Könyvtári Intézet képzéseiben. Műhelybeszélgetés az Országos Könyvtárügyi Konferencia tézisei alapján, OSZK, Bp., 2013. november 26.

 

Heltai János

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A perikópakutatás lehetséges kontextusai és módszere. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. Tomus XVII. – Fasciculus I. Miskolc 2012, 45-50.
 • A kassai hitvita. In: Docendo discimus. Doktorandusz hallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Doktori Iskolájából. Szerkesztette Huszti Tímea. Miskolc 2013, 15- 29. Martis Zsomborral közös tanulmány.

 

Könyvbemutató:

 • Imre Mihály: Az isteni és emberi szó párbeszéde: tanulmányok a 16.-18. századi protestantizmus irodalmáról. Sárospatak 2012 2013 március Debreceni Egyetem Magyar Irodalomtudományi Intézet.
 • Protestáns mártiorológia a kora újkorban. Szerk. Csorba Dávid, Fazakas Gergely, Imre Mihály, Tóth Zsombor. Debrecen 2012 (Studia Litteraria LI. Évf. 2012/3-4) 2013 október Petőfi Irodalmi Múzeum

 

Tudományos bizottsági tagságok:

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság
 • Miskolci Egyetem Egyetemi Doktori Tanács
 • Miskolci Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
 • Irodalomtudományi Doktori Iskola törzstag és elnökhelyettes

 

Rendszeres felsőoktatási tevékenység:

 • Miskolci Egyetem heti 10 óra
 • Opponens voltam 2013. okt. 11-én Őze Sándor: Az apokaliptikus időszemlélet a korai reformáció időszakában című akadémiai doktori értekezésének.

 

Hoffmann Gizella

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Von des Graffen Nicolas Serini todt... Adalék Zrinyi Miklós halálának hiteles történetéhez egy korabeli ágensi jelentés tükrében, = ItK 117(2013), Adattár, 1-9. 464-472.
 • Az mi Országunknak veszszedelme... Lymbus, megjelenés alatt (2013)
 • Hoffmann Ottó (1925–2012) tudományos tevékenysége, bibliográfia (sajtó alatt)

 

Kiállítás:

 • KönyvTÁRlat III/1.: Bűnök és szenvedélyek – Hamisítvány (!?) –  sorozat keretetében Hamisítvány-e az, aminek nem ismerjük a tartalmát? – A Rohonci-kódex rejtélye Literáti Nemes Sámuel antikvárius (17961842),a könyvgyűjtő és hamisító,.Láng Benedek előadásához kamarakiállítás: 2013. szeptember 26.

 

Illyés Boglárka

 

Kiállításrendezés:

 • Zágon Géza Vilmos Párizsban 1912–1914. (Kamarakiállítás), Országos Széchényi Könyvtár, 2013. március 26 – 2013. május 31.

 

Megnyitó beszéd:

 • Zágon Géza Vilmos Párizsban 1912–1914. Kiállítás-megnyitó előadás. Országos Széchényi Könyvtár, 2013. március 26.

 

Előadás konferencián, tudományos rendezvényen:

 • Zágon Géza Vilmos, az új magyar zene párizsi követe. Évfordulók nyomában – Zenetudományi konferencia, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2013. december 5.

 

Rádiós interjúk:

 • Beszélgetés a Zágon Géza Vilmos Párizsban 19121914 című kiállításról. Elhangzott a Magyar Katolikus Rádió Akvarell című műsorában 2013. április 3-án.
 • Beszélgetés a Zágon Géza Vilmos Párizsban 19121914 című kiállításról. Elhangzott a Bartók Rádió Muzsikáló reggel című műsorában 2013. április 17-én.

 

Katona Anikó

 

Önálló kötet (kiállítási katalógus!):

 • Visegrád Karma. A rendszerváltás plakátjai. Kiállítási katalógus. Budapest, Bakelit Multi Art Center, 2013.

 

Honlap-szerkesztés:

 • Budapest Poster Gallery honlap szerkesztés, életrajzok és tanulmányok írása, feltöltése (budapestposter.com)

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A háború képe. A hadifestők és a Sajtóhadiszűllás viszonya az első világháborúban – a bécsi Állami Levéltár iratai alapján. In: Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerkesztette: Kötél Emőke – Rainer M. János. Bp. Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2013. Bibliotheca Scientiae et Artis IV.
 • Mediális különbségek, továbbélő képi sémák. A sajtókép és a plakát. In: Történetek Budapest Múltjából, 2013… - szerkesztés alatt
 • Ungarische Plakate des Ersten Weltkriegs: Ikonografie der Propaganda – im internationalen Kontext. In: Hungary in Context. Studies on Art and Architectu​re. Szerk. Tüskés Anna, Tóth Áron, Székely Miklós. Budapest, CentrArt, 2013.

 

Cikk, publicisztika, rövidebb írások (pl. előszavak is):

 • „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország”. Mallász Gitta és Dallos Hanna. = Artmagazin 61. 11. évf. 2013/7 (2013. szeptember). 38-48.
 • Az úti cél: Budapest. Ifj. Richter Aladár és a harmincas évek idegenforgalmi propagandája. = Artmagazin 60. 11. évf. 2013/6 (2013. július). 32-40.
 • Filmek, revük, sztárok. Réz-Diamant Tibor plakátjai. = Artmagazin 59. 11. évf. 2013/5 (2013. június). 42-48.
 • A dicsőséges magyar plakát. 1. Bottlik József. = Artmagazin 58. 11. évf. 2013/4 (2013.. május). 38-46.

 

Aukciós katalógus szerkesztés és tanulmányok írása:

 • Budapest Poster Gallery, 1. aukció. Aukciós katalógus. Szerk. Katona Anikó és Várkonyi Ádám.  2013.
 • A katalógusban szereplő tanulmányok (szerző: Katona Anikó): Fényes: Adolf: Lipik, Biró Mihály: Hentesárugyár, Bortnyik Sándor: Lysoform, Biró Mihály: Nyugat, Kónya Sándor: Te, sötétben bujkáló…, Ismeretlen: Pestvidéki Versenyegylet, Ismeretlen: Magyarok bejövetele.

 

Előszavak, rövid tanulmányok:

 • A sokféleség jegyében. Előszó a Magyar Plakát Társaság kiállításához. Róma, Magyar Plakát Társaság, 2013. november.
 • Darvas Árpád plakátok. Kiállítási katalógus. Budapest, Ponton Galéria. 2013.
 • A független Magyarország napja. Június 19. június 20. 2 db OSZK blogbejegyzés.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Artmagazin Lapbemutató. 2013. július 2.
 • Extreme Net plakátkiállítás: „A magyar plakátról”. 2013.november 14.

 

Kiállításrendezés:

 • „Március 15 – Kultusz és emlékezet” kiállítás a Plakát- és Kisnyomtatványtár 5. szinti kiállítóterében. 2013. március – június
 • „Március 15 plakátok tükrében” plakátkiállítás az Ereklye-tér előtti folyosón. 2013. március – június.

 

Egyéb jelentős, nyilvános kulturális esemény:

 • Rendszeres tárlatvezetések a „Március 15 – Kultusz és emlékezet” kiállításon, ehhez kapcsolódó múzeumi órák.

 

Kiállításmegnyitók:

 • A Magyar Plakát Társaság kiállítása Pécsett. Pécsi Galéria, 2013. július 26.
 • Válogatás az ötvenes évek plakátjaiból, a Budapest Poster Gallery gyűjteményéből. Kisüzem, 2013. szeptember 11.
 • A Magyar Plakát Társaság kiállítása Budapesten. Olasz Kultúra Intézete. 2013. október 1.
 • Polish Signs. BKF-es grafikushallgatók kiállítása. Budapest, Lengyel Intézet. 2013. október 18.
 • Konecsni György, a plakáttervező. (Tervek, vázlatok). Budapest, Műgyűjtők Háza. 2013. november 5.

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • Kontakt Rádió interjúja: a rendszerváltás-kori plakátokról (2013. május 21.)

 

 

Kelemen Éva

Elektronikus megjelenés:

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „Művészetek vándora – A zeneszerző Csáth Géza.” KönyvTárlat. Az Országos Széchényi Könyvtár irodalmi és kultúrtörténeti programsorozata. Múzsák és szentek. IX. „1000x ölel Józsi – Csáth Géza est. Budapest, 2013. május 23.
 • „A kéziratoknak is van lelkök...Hagyatékok az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában”. A forráskutatás múltja és jelene a magyar zenetudományban. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság X. tudományos konferenciája. Budapest, 2013. október 4-5.

 

Kiállításrendezés:

 • „Áthallások – Weöres Sándor megzenésített versei.” Kamarakiállítás az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában. 2013. október 16. – 2014. január 31.

 

Kiállításmegnyitó, tárlatvezetés:

 • „Áthallások – Weöres Sándor megzenésített versei.” Kamarakiállítás az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában.
 • Megnyitó előadás: 2013. október 16.
 • Tárlatvezetés: 2013. november 25. Széchényi-emléknap

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • J. Győri László: Szimfónikus költemény prózában. Kelemen Éva zenetörténész Csáth Gézáról. = Muzsika 56/7 (2013. július) 15-17. interjú www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=article&id_article=3682
 • Weöres Sándor megzenésített verseiről (riporter Házi Hunor) = Belépő. MR1 Kossuth Rádió 2013. október 16.
 • Weöres Sándor megzenésített verseiről = Akvarell. A Magyar Katolikus Rádió kulturális ajánlóműsora (szerk. Zanati Zsófia). 2013 októbere

 

Egyéb médiaszereplés:

 • Az MR3 Bartók Rádió Muzsikáló reggel című műsorának „Ellenpont” és „Tárgyeset” rovataiban. Műsorvezető: Bősze Ádám.
 • Több felvett anyagból már elhangzott: 2013. május 16. Dohnányi Ernő díszdobozáról; 2013, június 18. Benedetto Marcello: Estro poetico armonico-járól; 2013. július 02. „Alig buktatott” – a matematikus Kacsoh Pongrácról

 

Közművelődési tevékenység:

 • Az ürömi József Nádor Általános Iskola és Alapfokú művészetoktatási intézmény zongora-tanszaki munkájának segítése: zsűrizés, vizsgáztatás. (2010 óta folyamatosan)

 

 

Keller Márkus

 

Könyvfejezet:

 • Munkástanácsok a baloldali diskurzusban. In Események és narratíva. Történetiség-elbeszélés(ek)-interpretáció. Szerk.: Kötél Emőke-Rainer M. János, Budapest, Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2013
 • Strategie oder Anpassung? Die christliche Mittelschichten nachdem Zweiten Weltkrieg. In Ivica Sute- Zeljko Holjevac (Hg.): Alte und neue Eliten im pannonischen Raum seit 1945. 38. Internationales kulturhistorisches Symposion, Mogersdorf, Zagreb, 2012, 207-217.

 

Kritikák, recenziók:

 • Séta a forrásértelmezés kedélytelen bugyraiban. Kovács I. Gábor: Elitek és iskolák, felekezetek és etnikumok. Társadalom- és kultúratörténeti tanulmányok. In Korall 50.2012/4.210-216.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • A lakáskérdés percepciói 1945-1960 MTA-ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport 2013. július 4.
 • Socialist modernity? An attempt at adapting classic modern architecture, made in Hungary at the end of the 1950s: Óbuda Experimental Housing Estate. Cities&Societies in Comparative Perspective. 11th International Conference on Urban History, Prague, 29 August-1 September 2012

 

 

Kertész Balázs

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A magyarországi obszerváns ferencesek krónikájának szerzőségéhez. In: Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről. I–II. Szerk. Medgyesy S. Norbert – Ötvös István – Őze Sándor, Bp., 2013, I, 164–186.
 • Újabb adatok a magyarországi obszerváns ferencesek történetéhez és Werbőczy István életéhez. Megjelenés alatt a Bibliotheca Scientiae et Artis következő kötetében.
 • A Gyulaiak és az obszerváns ferencesek. Megjelenés alatt a Solymosi László professzor 70. születésnapjára készülő, 2014-ben megjelenő tanulmánykötetben.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • V. László-kori levél- és beszédgyűjtemény a Bajor Állami Könyvtár Clm 8482 jelzetű kódexében. = Ars Hungarica 39. (2013) 100–105.

 

Előadások konferencián, tudományos rendezvényeken:

 • Újabb adatok a magyarországi obszerváns ferencesek történetéhez és Werbőczy István életéhez. Tudományos Ülésszak, OSzK, 2013. január 21.

 

Kerekasztal-beszélgetés:

 • Részvétel az alábbi, nemzetközi projekt-megbeszélésen: Franciscan Observants and the Construction of Europe. Planning workshop for the Observant research project. CEU, 2013. november 23.

 

Könyvbemutató:

 • Formularium maius Ordinis Sancti Pauli Primi Heremite. Textedition des Pauliner-Formulariums aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Cod. Lat. 131. der Universitätsbibliothek zu Budapest). Mit einem Anhang: Fragmentum formularum Strigoniense Paulinorum. Herausgegeben von Beatrix F. Romhányi und Gábor Sarbak. Bp. 2013. – 2013. december 9. ELTE BTK.

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • Tagja vagyok annak a munkacsoportnak, amely 2009-ben OTKA pályázat keretében megkezdte Laskai Osvát († 1511) ferences szerzetes Sermones de sanctis című, 112 beszédet magában foglaló munkájának internetes kiadását. Az első OTKA ciklust (2009–2012) követően 2012. október 1-jén elkezdődött a második, 2015-ig tartó OTKA ciklus (K 104716).  A kiadás a következő honlapon tekinthető meg: http://sermones.elte.hu
 • Tagja vagyok a koldulórendek középkori történetét kutató nemzetközi MARGEC programnak (http://margec.tge-adonis.fr).
 • Tagja vagyok annak a munkacsoportnak, amely a MARGEC program keretében a középkori magyarországi koldulórendek gazdálkodására vonatkozó források kiadásán dolgozik. Margec (dossier blanc de l’ANR) 2012–2016. Projektvezető: Marie-Madeleine de Cevins (Université Rennes), Ludovic Viallet (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand). A projektben résztvevő országok: Franciaország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia.

 

 

Kis Domokos Dániel

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Presbiter, a Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja, (évi 1-6 szám) Szerkesztőbizottsági tag, a Magyar Presbiter rovat szerkesztője

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A király, illetve a fejedelem körül – XIV. Lajos udvarában. Dangeau márki és Szathmári Király Ádám naplója. In: Rákóczinak dicső kora, PoliPrint, Beregszász, 2012, [2013] Szerk. Csatáry György, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Rákóczi-füzetek, XCI, 143-180.
 • Párizs és környéke – Rákóczi Franciaországban: Párizs, Versailles, Marly, Grosbois. In: A hazáért és a szabadságért. Tanulmányok II. Rákóczi Ferencről, koráról és emlékezetéről. Szerk. Miklós Péter, Belvedere Meridionale, Szeged, 2013, 177-206.

 

Cikk, publicisztika, rövidebb írások:

 • Händel halála. Az úr asztalához készülőknek intelmül és biztatásul. = Presbiter, 2013/2. 6.
 • Magyar mártírok Távol-Keleten. Cseszkó Gyula magyar református orvos és felesége. = Presbiter, 2013/3. 4-5.
 • A megkegyelmezett magyar maradék. = Presbiter, 2013/4. 4-5.

 

 

Kovács Eszter

 

Önálló kötet:

 • Käfer István-Kovács Eszter: Ave Tyrnavia! Opera impressa Tyrnaviae typis Academicis 1648-1777. Budapestini-Strigonii-Tyrnaviae, Typis Universitatis Tyrnaviensis, 2013. 284.

 

Honlapszerkesztés:

 • Az 1800 előtti magyarországi népénekek adatbázisa. Készült a TÁMOP-IDI-III.4.-4 keretében, Szelestei Nagy László vezetésével. (biblikus cseh nyelvű népénekek feltöltése)

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Charintus, a gyermeki szeretet példája. Nagyszombatban nyomtatott iskoladráma-program az Uherské Hradiště-i jezsuita kollégium számára In: Szín-játék-költészet. Tanulmányok a nyolcvanéves Kilián István köszöntésére. Szerk. Czibula Katalin –Demeter Júlia –Pintér Márta Zsuzsanna, Bp.-Nagyvárad, Partium – Protea Egyesület – Reciti, 2013. 270-275.
 • Tradice a obnova Řádu sv. Kláry v Uhrách. In: Okno do obnovy. Kulturno-historická príloha katalógu Ora et Ars Skalka 2013. Szerk. Igor Zmeták, Trenčín, 2013. 36-39.
 • Nově objevený fragment českého textu z Békešské Čaby. In: Bibliotheca Antiqua 2013. Olomouc, Vědecká knihovna Olomouci-Sdružení knihoven ČR, 2013. 62-69.
 •  

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Tradice a obnova Řádu sv. Kláry v Uhrách. Ora et Ars, Trenčín, 2013. június 20.
 • Nově objevený fragment českého textu z Békešské Čaby. Bibliotheca Antiqua 2013. Olomouc, 2013. október 30-31.
 • Cseh nyelvű beszámoló a tolnai csatáról Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. január 21.

 

Oktatás:

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem- Bölcsészettudományi Kar, történelem szak, 2012-2013. II. szemeszter, heti 4 óra

 

Ph.D. dolgozatok bírálatai, egyéb opponensség:

 • MA dolgozat bírálat, Szuromi Kristóf: Törökkép alakulása 17. században című dolgozatának bírálata, Pázmány Péter Katolikus Egyetem-BTK, történelem szak, záróvizsga időpontja: 2013. június 25.

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • Szent Adalbert Közép és Kelet-Európa Kutatócsoport
 • „Áhítati irodalom a Kárpát-medencében a kora-újkorban” TÁMOP-IDI-III.4.-4 (vezető kutató: Szelestei Nagy László)
 • OTKA 104231 Nyomtatott és illusztrált magyarországi és magyar vonatkozású könyvek tipográfiai feltárása a 18. sz. második felében (1751-1780) (vezető kutató: V. Ecsedy Judit)
 • OTKA 107667 Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum, a Památník národního písemnictví levéltárának gyűjteményében (vezető kutató: Mészáros Andor)

 

 

Kőrösi Zsuzsanna

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A keresztény középosztály élettörténeti emlékezete. In: Búvópatakok – a feltárás. Évkönyv XVII. Szerk. Rainer M. János, Bp., 1956-os Intézet – Országos Széchényi Könyvtár, 2013, 47–104. p.

 

Elektronikus megjelenés:

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • .„A bosszútól az amnesztiáig”. Büntetőpolitika, jogsértések és megtorlás 1956 és 1963 között című konferencián A politikai elítéltek társadalmi visszailleszkedése életútinterjúk alapján címmel tartottam előadást. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 2013. április 5

 

Könyvbemutató:

 • Elmozdulás. Munkáskultúra és életmódreform a Madzsar-iskolában c. kötetet mutattam be és moderáltam az azt követő beszélgetést. Írók Könyvesboltja. Petőfi Irodalmi Múzeum, Kassák Múzeum. 2013. február 5. 16.00 óra.

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • Iron Curtain Stories nemzetközi kutatási projectben (a prágai Post Bellum kordinálásával)

 

Kötél Emőke

 

Könyvszerkesztés:

 • Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Bp., 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 320.
 • Anyanyelv(ek) – Oktatáspolitikai stratégiák – Karrierkövetés. Szerk. Kötél Emőke. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Bp., 2013, Határhelyzetek IV., 530.
 • PhD konferencia 2010. Szerk. Kötél Emőke. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Bp., 2013. 340.
 • Kataszter – Vajdaság. A Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményei – adatbázis-frissítés. Gyorsjelentés. Szerk. Kötél Emőke. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Bp., 2013. 120.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Vicc és egypercesek. A redukció olvasatai. In: Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Bp., 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 305-313.

 

Cikk, publicisztika, rövidebb írások, előszó:

 • Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Bp., 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 7-10.
 • Anyanyelv(ek) – Oktatáspolitikai stratégiák – Karrierkövetés. Szerk. Kötél Emőke. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Bp., 2013, Határhelyzetek IV. 4-7.
 • PhD konferencia 2010. Szerk. Kötél Emőke. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Bp., 2013. 4-7.
 • Kataszter – Vajdaság. A Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményei – adatbázis-frissítés. Gyorsjelentés. Szerk. Kötél Emőke. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Bp., 2013. 7-10.

 

Szöveggondozás, fordítás:

 • Takács Zoltán: Felsőoktatási határ/helyzetek. Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2013., MTT Könyvtár 15. 390.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Vicc és egypercesek. A redukció olvasatai. Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2012. január 30.
 • Kohlhaas-olvasatok: Kleist/Hajnóczy/Márton. Szövegutcákon. Téli séták A fűtővel – A Szegedi Tudományegyetem BTK Modern Magyar Irodalom Tanszének működő Hajnóczy Péter hagyatékgondozó Műhely konferenciája. 2013. február 26.

 

Moderálás:

 • „Gulácsy emléke kísért” – Valóság és varázslat. A teremtés dicsérete. Weöres Sándor és Illés árpád. Pódiumbeszélgetés-sorozat a költő születésének 100. évfordulója alkalmából. OSZK, 2013. november 5.
 • „Nem újak, nem is régiek” – Archaikum és modernitás. A teremtés dicsérete. Weöres Sándor és Illés Árpád. Pódiumbeszélgetés-sorozat a költő születésének 100. évfordulója alkalmából. OSZK, 2013. december 5.

 

Kiállításrendezés:

 • Pokoli könyvek. Kamarakiállítás. 2013. június 22. – 2013. augusztus

 

Egyéb jelentős, nyilvános kulturális esemény:

 • A KönyvTÁRlat sorozat programjai; kapcsolódó kamarakiállítások.

 

Oktatás:

 • Kutatói szakkollégium. Határon túli magyar irodalom és (tan)könyvkiadás – workshopvezető, tutor. Balassi Intézet 2012. december – 2013. december

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • Hajnóczy Hagyatékgondozó Műhely, Szeged
 • HVG Felsőoktatási különszám – munkatársként
 • A politikai elit felsőoktatási preferenciái - munkatársként

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • Civil Rádió – Egy órában a KönyvTÁRlatról

 

 

Lénárt András

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • „Egyes igazgató elvtársak fetisizálják a régi tanerőket” – A jobboldali hagyomány a Rákóczi Ferenc Gimnáziumban. In: Búvópatakok – A feltárás. Évkönyv XVIII. 2012. Szerk. Rainer M. János. Budapest, OSZK – 1956-os Intézet Alapítvány, 2012, 208-267. p.
 • A Köztársaság téri kommunista pártház ostroma a tudósítások kereszttüzében. In: Esemény és narratíva. történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke — Rainer M. János. Budapest, 2013, Bibliotheca Nationalis Hungariae  – Gondolat, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 82-106. p.
 • „Kisnyilasok” a Belügyminisztérium aktáiban. In: A jobboldal és az állambiztonság 1945 - 1989. Szerk. Ungváry Krisztián. Budapest, Jaffa, 2013, 319-352. p. (Paksa Rudolffal közösen)
 • A megtalált ellenség. Egy nyilasok ellen folytatott nyomozás a hatvanas években. In: A jobboldal és az állambiztonság 1945 - 1989. Szerk. Ungváry Krisztián. Budapest, Jaffa, 2013, 353-399. p.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • „Kiszabadulva” – 56-os diákok nyugati kalandozásai az ötvenes-hatvanas évek fordulóján. = Forrás, 2013. május, 31-51. p.
 • Elfeledett szembenézés. Holokauszt és emlékezés Fábri Zoltán Utószezon c. filmjében.= Buksz, 2013. ősz, 245-256. p. (Szász Anna Lujzával és Zombory Mátéval közösen)
 • Derült égből. Páger Antal hazatérésének körülményei. = 2000, 2013. / 11. sz., 59-76. p.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • S. Nagy Katalin lakáskultúráról szóló kutatása c. előadás a Társadalom -> Történet című műhelybeszélgetésen. 2013. március 20., 20. század hangja Archívum és Kutatóműhely, Nyílt Társadalom Archívum (OSA),  MSZT Kvalitatív Szekciója
 • Nyilasper zsidók nélkül. Nyilas fegyveres pártszolgálatosok ellen folytatott per a nyilvánosságban c. előadás a Forradalom – performativitás – struktúra című konferencián, 2013. május 9-10. Debrecen, ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport
 • Testi erőszak mint elterelő művelet. A zuglói nyilasperben ábrázolt erőszakos cselekedetek című előadás a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi konferenciája, Sümeg, 2013. augusztus 22–24.
 • Challenges of secondary socio-historical analysis on sociological interviews című előadás a Opening up Social History Repositories: New Technologies and New Methods c. konferencián, 2013. szeptember 25-27., CEU és International Association of Labour History Institutions (IALHI)

 

Konferenciaszervezés:

 • A Társadalom -> Történet című műhelybeszélgetésen. 2013. március 20., 20. század hangja Archívum és Kutatóműhely, Nyílt Társadalom Archívum (OSA),  MSZT Kvalitatív Szekciója

 

Könyvbemutató:

 • 2013. június 19. Tabajdi Gábor: A III/III. krónikája. ELTE BTK, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Doktori Programja (könyvbemutató)

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 

Madas Edit

 

Könyvfejezet

 • Der Heilige Gerhard, Bischof von Csanád In: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Hrg. v Bahlcke, Joachim – Rohdewald, Stefan – Wünsch, Thomas, De Gruyter-Verlag, 2013. 544-553.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • „Kintornáljatok bölcsen” Zsoltározás a liturgikus gyakorlatban, zsoltárok a közösségi és magánájtatosságban. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban. Szerk. Gábor Csilla – Korondi Ágnes – Luffy Katalin – Tóth Zsombor – Balogh F. András, Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2013, 193–201.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • A magyar „szent királyok” közép-európai kultusza liturgikus és hagiográfiai források tükrében = Ars Hungarica 39 (2013), 143–152
 • Az MTA új levelező tagjainak bemutatása (Beszélgetés) = Magyar Tudomány, 2013. 12. sz. 1529-1530.

 

Elektronikus megjelenés:

 • Magyarországi gyűjteményekben őrzött kódexek és kódextöredékek = OTKA Magazin, OTKA honlap

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Írásbeliség – szóbeliség – irodalom. Mandulavirágzási tudományos napok. Tudomány – egyetem. Pécs, 2013. február 25.
 •  „Az égbe bál van, minden este bál van …” Mennyei metaforák a Sándor-kódexben. Budapest, PPKE Menny és pokol a barokk-kori ember életében: a mindennapoktól a műalkotásig. Barokk irodalom- és lelkiség kutatócsoport VI. konferenciája, Budapest, 2013. április 6.
 • A középkori magyar irodalomról. Pannonhalma, 2013. április 26.
 • A Halotti Beszédről. Boldva, 2013. július 5.
 • A középkori magyar nyelvű kódexekről. Tata, Népfőiskola, 2013. szeptember 26.

 

Könyvbemutató:

 • Énekek Szent László király tiszteltére (Zeneakadémia, Egyházzene Tanszék – A Magyar Egyházzenei és Liturgikus Intézet, Bp., Piarista Rendház kápolnája, 2013. március 6.)
 • Énekek Szent László király tiszteltére (Győr, Szent László napok, Győri székesegyház, 2013. június 26.)
 • Az Érsekújvári kódex új kiadásáról. (Forráskiadás, forráskutatás, tudománytörténet-konferencia, ELTE, 2013. október 17.
 • – Az Érsekújvári kódex új kiadásának bemutatója. (MTA Nyelvtudományi Intézet, 2013. november 12.)

 

Tudományos bizottsági tagság:

 • MTA I. Osztály;
 • MTA Irodalomtudományi Bizottság;
 • Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa;
 • MTA Művelődéstörténeti Bizottság;
 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság (elnök);
 • Comité International de Paléographie Latine;
 • International Medieval Sermon Studies Society,
 • OTKA Irodalomtudományi zsűri,
 • Biblissima tudományos tanácsadó testület (Párizs);

 

Folyóirat szerkesztőségi tagság:

 • Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottság

 

Rendszeres felsőoktatási tevékenység:

 • PPKE Doktori Tanács
 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Tanács

 

Oktatás:

 • Témavezetés: Radó Cecília (PPKE), a dolgozat elkészült

 

Ph.D. dolgozatok bírálatai, egyéb opponensség:

 • Zvara Edina habilitációs dolgozatának bírálata

 

Doktori bizottságban való tagság:

 • Bolonyai Gábor habilitációs bizottságában tagság; Őze Sándor doktori bizottságában tagság; Vladár Zsuzsa habilitációs bizottságában tagság

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport vezetése
 • CEU Klaniczay Gábor: Szimbólumok, amelyek összekapcsolnak és megosztanak közösségeket: a szentkultusz, mint a lokális, regionális és univerzális identitás ösztönzője és kifejezője, szenior kutató
 • Károli Gáspár Református Egyetem, romhányi Beatrix: Laskai Osvát Sermones de samctis c. művének kritikai kiadása, szenior kutató

 

Mann Jolán

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Krležina nepročitana »hungarica«. Nepoznati hungarološki tekstovi u rukopisnoj ostavštini Miroslava Krleže. [Krleža olvasatlan »hungaricá«ja. A Krleža-hagyaték ismeretlen hungarológiai szövegei.] In. Zbornik Komparativna povijest hrvatske književnosti, sv. XV.: (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe, Split–Zagreb, Književni krug Split–Filozofski fakultet, Zagreb, 2013., 59–72. o. [Elhangzott „Az ismeretlen Krleža: a szövegtől a népszerű képzetekig” címmel a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia, a Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Karának Komparatisztikai tanszéke és a Spliti Irodalmi Kör szervezésében 2012. szeptember 26–28-án Splitben megrendezett 15. horvát összehasonlító irodalomtudományi nemzetközi tudományos konferencián.]
 • A horvát-magyar közös múlt emlékezete Marija Jurić Zagorka írónő műveiben. In. Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció, (szerk. Kötél Emőke, Rainer M. János), Bp., OSZK–Gondolat Kiadó, 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis 4., str. 224–241. o.

 

Cikk, publicisztika, rövidebb írások:

 • Krleža harmadszor – Az OSZK Miroslav Krležáról készült kamarakiállítása a Veszprémi Petőfi Színház előcsarnokában. In: Mercurius 2013, OSZK. (Rövidhír).

 

Honlapszerkesztés:

 • Az OSZK Weöres Sándorról és Illés Árpádról készült internetes tartalomszolgáltatásának (http://weores-illes.oszk.hu/) szerkesztése, az Örkény István-honlap, a Magyar nyelvemlékek-honlap gondozása.

 

Szöveggondozás, fordítás:

 • István Lőkös: Od Kaptola do Ludoviceuma – A Kaptoltól a Ludovikáig: horvát nemzettudat és magyarságélmény Miroslav Krleža életművében, Budapest, Croatica, 2013. (ISBN 978-615-5239-28-1) című kétnyelvű kötet horvát részének szöveggondozása.

 

Bibliográfiakészítés:

 • Online bibliográfiák kiegészítése: Örkény István-honlap; Magyar nyelvemlékek-honlap

 

Elektronikus megjelenések:

 • Az OSZK blogjának összeállításai: 43 darab blogbejegyzés (irodalmi, kultúrtörténeti évfordulós összeállítások)

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Mađarska recepcija djela Ranka Marinkovića. (Ranko Marinković műveinek magyar recepciója) Ranko Marinković horvát íróról szóló konferencia születésének 100. évfordulója alkalmából Zágrábban 2013. február 22-én a Horvát Írószövetség szervezésében.

 

Kerekasztal-beszélgetés:

 • Vujicsics Tihamér egy versmegzenésítésének története (Krleža: Szanobori dal) és Krleža egy Csuka Zoltán műfordítóhoz írt kiadatlan levelének ismertetése a 2. Miroslav Krleža Fesztiválon 2013. július 7-én Zágrábban az író emlékházában.

 

Kiállításrendezés:

 • A magyarul tudó horvát klasszikus. Miroslav Krleža című OSZK-kiállítás adaptációja (Sudár Annamáriával): Veszprémi Petőfi Színház, Veszprém (2013. szept. 20. – 2011. október 20.)

 

Oktatás:

 • Zágrábi Egyetem Hungarológia szak: heti 6 óra (kéthetente 12)

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • A 2013 során az OSZK-ba került Vujicsics D. Sztoján-hagyaték szakmai kuratóriumának tagja.

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 

Mezey László Miklós

 

Tudományos publikációk:

 • Régi elszánás – mai rezignáció. Bevezetés Somkuti Gabriella verseihez. In: Somkuti Gabriella: Mindennapok lépcsőfokain. Versek. Magánkiadás. (Akaprint ny.) Bp., 2013. 3-8.
 • Bevezető. In: Négy évtized termése. Labádi Lajos szentesi főlevéltáros személyi bibliográfiája (1974-2013). Szerk. Georgiádes Ildikó, Tánczos Roland. Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára. Szentes, 2013. 3-14.

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. Felelős szerkesztő.

 

Kritikák, recenziók:

 • Száz éve született Páldy Róbert. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2013/2. 50-52.
 • Az Ország Tükre – a képes sajtó tükre. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2013/2. 50-52.
 • Könyvtárosok – a költő, a novellista, az életrajzíró. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2013/5. 55-64.
 • Száz év huszonhat magyar regénye. Eötvös Károlytól Szilágyi Istvánig. (Lukács János: Könyvekrül). = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2013/8. 60-64.
 • Egy magyar sorssal sújtott politikus. Pásint Ödön életrajza. (Nóvé Béla: Hivatása: kisebbségmentő. Pásint Ödön pályaképe) = Magyar Szemle, 2013/7-8. 155-161.
 • A megnevező költészettől az ábrázolás felé. (Bobory Zoltán: Hósorsú eskük) = Vár, 2013/3. 72-77.

 

Könyvbemutató:

 • Mezey László Miklós Vissza című novelláskötetének bemutatása. Beszélgetés Horváth Sándor Domokossal. Győri Könyvszalon. Nemzeti Színház, Győr, 2013. október 25.
 • Somkuti Gabriella: Mindennapok lépcsőfokain. Széchényi Emléknap – Nemzedékek találkozása. OSZK, Bp., 2013. november 25.

 

Mikusi Balázs

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Haydn’s „British Music Library”. In: The Land of Opportunity: Joseph Haydn and Britain. Szerk. Richard Chesser – David Wyn Jones, London, British Library, 2013, 112–136.
 •  „Vajjon egy henye milliomosnak hány ezere ér föl e száz forinttal?” Clara Schumann adománya a Nemzeti Zenede javára. In: Esemény és narratíva: Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 183–205.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Haydn Il Distratto kísérőzenéje és a „színházi szimfónia” esztétikája. = Magyar Zene 51/3. (2013. augusztus), 249–281.
 • More than a copy: Joseph Haydn’s Menuet al roverso. = HAYDN: The Online Journal of the Haydn Society of North America 3/2. (Fall 2013).
 •  „How many thousands of a lazy millionaire are tantamount to these hundred forints?” Clara Schumann’s donation to the National Conservatory in Pest. = Studia Musicologica 53/4. (September 2012), 459–485.

 

Kritikák, recenziók:

 • György Ligeti: Of Foreign Lands and Strange Sounds. Szerk. Louise Duchesneau – Wolfgang Marx. = Fontes Artis Musicae, 60/1. (January-March 2013), 38–40.
 • Adam Gellen: Brahms und Ungarn: Biographische, rezeptionsgeschichtliche, quellenkritische und analytische Studien. = Notes 69/4. (March 2013), 544–546.
 • David Schulenberg: The Music of Wilhelm Friedemann Bach. = Fontes Artis Musicae 60/2. (April-June 2013), 132–133.

 

Cikk, publicisztika, rövidebb írások (pl. előszavak is):

 • Öregségem utolsó halálos bűne. [Rossini Kis ünnepi miséjéről]. MÜPA Magazin, 2013. augusztus–október. (Online utánközlés: fidelio.hu, 2013. október 11.)

 

Szöveggondozás, fordítás:

 • Peter Bloom: Berlioz és Wagner: Fejezetek két művész életéből. = Magyar Zene 51/1. (2013. február), 5–23.

 

Elektronikus megjelenések – 3 bejegyzés az OSZK blogján:

 • (1) A zene ünnepe a csillagászati nyár kezdetén (2013. június 21.)
 • (2) Bartók: „Műveimben a magyar hatás a legerősebb” (2013. október 1.)
 • (3) Egy született európai: Liszt Ferenc (2013. október 22.)

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Joseph Haydn’s Music Library. Előadás az International Association of Music Libraries (IAML) éves konferenciáján, Bécs, 2013. július 28. – augusztus 2.
 • Johann Nepomuk Dunkl emlékalbuma. Meghívott előadás az A forráskutatás múltja, jelene és jövője a magyar zenetudományban c. konferencián (= Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság X. tudományos konferenciája), Budapest, 2013. október 4–5.
 • Joseph Haydn kottagyűjteménye. Meghívott előadás a IAML Magyar Nemzeti Csoport és a MKE Zenei Szekció közös ülésén, Budapest, 2013. november 21.
 • Joseph Haydn’s String Quartet Collection. Előadás a The String Quartet from 1750 to 1870: From the Private to the Public Sphere c. konferencián, Lucca, 2013. november 29. – december 1.
 • Elischer Boldizsár kottagyűjteménye. Meghívott előadás a Magyar Goethe Társaság közgyűlésén, 2013. december 6.

 

Kerekasztal-beszélgetés:

 • Hang-források: Kerekasztal-beszélgetés a hazai hangdokumentumok jövőjéről, Budapest, 2013. november 13.

 

Kiállításrendezés:

 • A Talpra magyar! – Kultusz és emlékezet c. kiállítás (2013. március 15. – április 27.) zenetörténeti társkurátora.
 • Dante a zenében. Múzeumok éjszakája (2013. június 22.)

 

Megnyitó és köszöntő beszédek:

 • Megnyitó beszéd az Országos Idegennyelvű Könyvtár és az OSZK Feltalálni a valóságot: Giuseppe Verdi művei c. bicentenáriumi kiállításán, 2013. október 9.

 

Tudományos bizottsági tagságok:

 • International Association of Music Libraries, Bibliography Commission – alelnök
 • Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság – elnökségi tag
 • OTKA Művészeti és Kulturális Tárgyú Kutatások – zsűritag

 

Ph.D. dolgozatok bírálatai, egyéb opponensség:

 • opponens Tallián Tibor az MTA doktora címért folytatott eljárásában (Schodel Rozália és a hivatásos magyar operajátszás kezdetei, védés 2013. március 4-én)

 

Doktori bizottságban való tagság:

 • Bírálóbizottsági tag Fazekas Gergely PhD eljárásában (J. S. Bach és a zenei forma két kultúrája, 2013. január 22.)
 • Bírálóbizottsági tag Solymosi Tari Emőke PhD eljárásában (Lajtha László színpadi művei, 2013. szeptember 19.)

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • 2013. január: interjú Katona Mártával a 2012 végén megjelent Pernye-kritikakötetről (részletei a Bartók Rádió több műsorában is elhangzottak)
 • 2013. április: Beszélgetés Katona Mártával a 200 éve született Richard Wagner és Hector Berlioz kapcsolatáról (Bartók Rádió)
 • Interjú az MTV1 Így készült… – Erkel: István király c. műsorban (M1, 2013. augusztus 31., 14:50 – 15:20)

 

Nagy Györgyi

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Források és hagyományképek. Szerk. Stemler Ágnes. Gondolat Kiadó –Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis V. (Megjelenés folyamatban.)

 

Kritikák, recenziók:

 • Jubileumi könyv és nyomdatörténeti szimpózium legrégibb folyamatosan működő nyomdánkról, Szerkesztette Zentai Csilla, Debrecen, Alföldi Nyomda Zrt. Méliusz Műhelye, 2011 = Magyar Könyvszemle 2013/4. szám (Megjelenés folyamatban.)

 

Cikk, publicisztika, rövidebb írások:

 • Szent Biblia. A deak vulgata editióból magyarra fordította nagy-szombati P. Káldi György, In: A kód: Bethlen 1613, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett Bethlen emlékkiállítás katalógusa, szerk. Kiss Erika, Budapest, MNM, 2013. (Megjelenés folyamatban.)
 • Wolphius, Joannes, Sacrum nuptiale, In: A kód: Bethlen 1613, Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett Bethlen emlékkiállítás katalógusa, szerk. Kiss Erika, Budapest, MNM, 2013. (Megjelenés folyamatban.)

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Források és hagyományképek Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. november. 25.

 

Pap Ágnes

 

Elektronikus megjelenések:

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • The correspondance between Umrao Singh Sher-Gil and Mari Jászai. = Amrita Sher-Gil - the Magyar connection. Symposium. 2013. január 29. New Delhi – HICC;
 • Adalékok Umrao Singh Sher-Gil tudós portréjához levelei alapján. = Amrita Sher-Gil és az indiai-magyar művészeti kapcsolatok. Magyar Művészeti Akadémia. 2013. november 4-5.

 

Kiállításrendezés:

 • India magyar szemmel. Magyar utazók Indiában (OSZK, Katalógustér)

 

Pászti László

 

Önálló kötet:

 • A magyar honvédsereg harcászata az 1848–49-es szabadságharcban, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Line Design, Budapest, 2013, A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára, 271.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmány

 • A természeti viszonyok befolyása a harci cselekményekre az 1848/49-es szabadságharc példáján = Hadtörténelmi Közlemények, 2013/3. 767-790.

 

Kiállításrendezés

 • Egy kozmográfiai atlasz különlegességei 3. Hungarika-térképek gróf Széchényi Ferenc könyvtáralapító térképgyűjteményéből. 2013. június 22. - december 21. OSZK Térképtár

 

 

Patonai Anikó Ágnes

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • „Egy kis utálat és megvetés, egy kis hazafiság, egy kis dicsvágy. Jókai Mór Könyves Kálmán című drámájáról. In: Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények. Szerk. Boka László – Földesi Ferenc – Mikusi Balázs, Bp., Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2012, Bibliotheca Scientiae et Artis III., 115-132.
 • Kulturális minták a Ristori-vita szövegeiben. In: Esemény és narratíva. Történetiség, elbeszélés(ek), interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Bp., Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 164-182.

 

Előadások konferencián, tudományos rendezvényeken:

 • „Kulturális minták a Ristori-vita szövegeiben”. Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. január 21.

 

Perger Péter

 

Könyvszerkesztés:

 • Borsa Gedeon, Andreas Hess, Szerk. P. Vásárhelyi Judit – Perger Péter, Bp., OSZK – Argumentum Kiadó, 2013, A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 6.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • M. Tótfalusi Kis Miklós örmény betűi. In: Távol az Araráttól, Örmény kultúra a Kárpát-medencében. Szerk. Kovács Bálint – Pál Emese, Bp., Országos Széchényi Könyvtár – Budapesti Történeti Múzeum, 2013, 44—51.
 • The Armenian Types of Miklós M. Tótfalusi Kis. In: Far Away from Mount Ararat, Armenian Culture in the Carpathian Basin. Ed. Bálint Kovács -- Emese Pál, Bp., National Széchényi Library – Leipziger Universitätverlag – Budapest History Museum, 2013, 44—51.
 •  

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • M. Tótfalusi Kis Miklós örménybetűi. Távol az Araráttól, Örmény kultúra a Kárpát-medencében. OSZK, Bp., 2013. április 5-6.

 

Tudományos bizottsági tagságok:

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság, tagság

 

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

 

Könyvszerkesztés:

 • Borsa Gedeon: Andreas Hess. Szerk. P. Vásárhelyi Judit – Perger Péter. Argumentum Kiadó, Bp., 2013, A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei, 6., 221.

 

Folyóirat-szerkesztés:

 • A Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának tagja

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Szenci Molnár Albert meg nem valósult Martyrologium-fordítása = Studia Litteraria 51/3-4, (2012.), 112-123.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Szenci Molnár Albert szerepe az európai kálvinista fejedelemségek eszmei és politikai kapcsolatrendszerében (The role of Albert Szenci Molnár in the exchange of ideas and politics between the European Calvinist principalities.  Exchange of Information and Knowledge between Europe and Divided Hungary, 1541–1699. Budapest, ELTE Történeti Tanszék. 2013. április 5. 

 

Moderálás:

 • Elnöklés a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Irodalomtudományi Doktori Iskolája által rendezett Filológia és Irodalom című konferenciája egyik szekciójában, Piliscsabán 2013. szeptember 4-én.

 

Tudományos bizottsági tagságok:

 • A Magyar Bibliatársulat tagja
 • Az Irodalomtörténeti Társaság tagja
 • Az OTKA Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiuma Magyar Irodalomtörténet – Modern Filológia Zsürijénak tagja
 • Az Ókortudományi Társaság tagja

 

Rendszeres felsőoktatási tevékenység

 • 2013. szeptember 1-től egyetemi tanár és törzstag a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Irodalomtudományi Doktori Iskolájában.

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés

 • A Civil Rádió március 19-én közvetítette a V. Ecsedy Judittal és P. Vásárhelyi Judittal készült interjút az OSZK Könyv- és Művelődéstörténeti Kutatások Osztályán folytatott OTKA Kutatásokról. Ezek a projektek a következők: az Régi Magyarországi Nyomtatványok (1656-1670) 4. kötete megjelenését lehetővé tevő publikációs pályázat (OTKA Pub K. 85 330) és a XVIII. századi magyar vonatkozású nyomtatott és illusztrált könyvek feltárására irányuló kutatás (OTKA K 68257)

 

Rainer M. János

 

Könyvfejezet:

 • Az 1956-os forradalom jelentésváltozatai – az 50. évfordulón túl. Esemény és struktúra. In: Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Budapest, 2013, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat, Budapest, 2013, 107-117.
 • Az államszocializmus, mint történelmi tapasztalat – Magyarországon. In: Összhang: Tudomány a gazdaságban és a társadalomban. Korfordulón – a XX. század öröksége és a XXI. század kihívásai. Szerk. Bessenyei József, Eger, 2012, Líceum Kiadó, 25-35. [2013. évi megjelenés]

 

Könyvszerkesztés:

 • Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Budapest, 2013, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat, Budapest, 2013, 320 p. /Bibliotheca Scientiae et Artis/
 • Búvópatakok – széttekintés. Évkönyv XIX. 2013. Szerk. Rainer M. János, Budapest, 2013. Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, 280 p.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • A Kádár-korszak kutatása – közelmúlt és közeljövő = Korunk, 2013. 10/3-13.

 

Kritikák, recenziók.

 • Rainer M. János: Kerék alá vetnek – két könyv a közelmúltról = Holmi, 2013. 10/1333-1336.

 

Publicisztika, rövidebb írások:

 • Előszó. In: Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Budapest, 2013, Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat, 7-10.
 • Előszó. In: Búvópatakok – széttekintés. Évkönyv XIX. 2013. Szerk. Rainer M. János, Budapest, 2013, Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, 7-9.

 

Előadások, konferencián, rendezvényeken:

 • Parlamentarizmus 1945-89 c. ea. EKF Történész-szakkollégium. ápr. 18. Eger,
 • Sorsfordulók – sorsfordítók c. sorozat: Nagy Imre sorsfordulói c. ea. Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, jún. 5. Eger,
 • Nagy Imre történelmi szerepe és emlékezete c. ea. Nagy Imre Társaság jubileumi közgyűlése.jún. 28. Nyíregyháza,
 • Nagy Imre és Donáth Ferenc c. ea. Politikatörténeti Alapítvány, Donáth Ferenc emlékkonferencia: szept. 5. Bp.
 • Az 1956-os magyar forradalom hagyománya és emlékezete c. ea. Párizs, Magyar Kulturális Intézet, okt. 23.
 • 1956 mint ünnep c. ea. Pax Romana Egyesület – Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, nov. 17. Bp.,
 • 45th Annual Convention, János Kádár and Kádárism: new perspectives c. ea. Association for Slavonic, Eastern European and Eurasian Studies nov. 21. Boston (USA), ,
 • Századosok 1.0 c. előadás Búvópatakok – mélyfúrások c. konferencia: – 1956-os Intézet Alapítvány,  dec. 11. Bp., OSZK

 

Konferenciaszervezés:

 • Búvópatakok – mélyfúrások c. konferencia – 1956-os Intézet Alapítvány dec. 11. Bp., OSZK,

 

Kerekasztal-beszélgetés:

 • Akadémiai Kiadó: Könyvek a közelmúltról. Kerekasztalbeszélgetés. (Résztvevők Pók Attila, László János, Rainer M. János) márc. 27. Bp. MTA Klubja
 • Nagy Imre Emlékház: Beszélgetés Méray Tiborral az 1953-as kormányprogram 60. évfordulóján jún. 6. Budapest,
 • FUGA, XX. század. Beszélgetések a történelemről c. sorozat, vezeti: Varga László, résztvevők Kukorelly Endre, Rainer M. János. nov. 5. Bp.,

 

Könyvbemutató:

 • Búvópatakok – a feltárás c. könyv bemutatása ápr. 9. Bp., 1956-os Intézet:
 • Nagy Imre Emlékház: Gál Éva: Lejáratás és bomlasztás. Tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében valamint Pajkossy Gábor: Lőcsei Pál a forradalomban és a megtorlás idején 1956-1958: c. könyveinek bemutatása jún. 18. Bp.
 • Trójai faló a Belügyminisztériumban c. könyv bemutatása okt. 7. Bp., ÁBTL
 • A kolozsvári Korunk c. folyóirat 2013. évi 10., Kádár-korszakkal foglalkozó számának bemutatása okt. 17. Bp., ÁBTL

 

Tudományos bizottsági tagság:

 • MTA Történettudományi Bizottsága
 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, Bölcsészettudományi Kollégium
 • MTA Bolyai Ösztöndíj-bizottság

 

Folyóirat szerkesztőségi tagság:

 • Múltunk
 • Rubicon
 • Journal of Cold War Studies (Harvard University)

 

Oktatás:

 • Eszterházy Károly Főiskola, Történettudományi Intézete, Jelenkori Magyar Történelem Tanszék; uo. Történettudományi Doktori Iskola.

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • Búvópatakok kutatócsoport vezetése

 

Rajnai Edit

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés

 • Kék és Fekete. Városi színpártolás az 1840-es évek elején In: Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke, Rainer M. János. Bp., OSZK–Gondolat, 2013, 152–163. (Biblioteca Scientiae & Artis)

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Kék és Fekete. Városi színpártolás az 1840-es évek elején, Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. január 21.

 

Kiállításrendezés:

 • „Pillantás a titkos dossziéba”. Gobbi Hilda (1913–1988), OSZK Színháztörténeti Tár, Bp., 2013. június 6. – szeptember 28.

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • MTA-ELTE Válságtörténet a XIX.-XX. században Kutatócsoport

 

 

Rojas Mónika

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés

 • Paraguayi magyarok-magyarok Paraguayban In: Esemény és narratíva. Történetiség –elbeszélés(ek)- interpretáció. Szerk. Boka László, Bp., Gondolat Kiadó– Országos Széchényi Könyvtár, 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis, 314-320.

 

Előadások konferencián, tudományos rendezvényeken:

 • Hírünk a nagyvilágban. Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. január 21.

 

 

Sárközy Réka Andrea

 

Könyvfejezet:

 • Egy különös barátság története. In: A fényképezőgép mindig a lételemem volt... Emlékülés dr. Szentpétery Tibor tiszteletére. Szerk. Czaga Viktória. Budapest, 2013, II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft, 25-33. / Pesthidegkúti Helytörténeti Füzetek 1./
 • Filmen átélt rituálé: Koltay Gábor Trianonja. In: Búvópatakok – széttekintés. Szerk. Rainer M. János. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, 2013, 249-283. /Évkönyv XIX. 2013./

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Állami filmfinanszírozás a rendszerváltás után (Kinomatografie nad propast/Filmova reforma  v Mad’arsku) = Cinepur, 2013. 2/ 9.  http://cinepur.cz/article.php?article=2446
 • A Krónikás humánuma.= Filmvilág, 2013. 11/6-8.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Egy különös barátság története című előadás a Dr. Szentpétery Tibor emlékkonferencián 2013. április 20. Klebersberg Kultúrkúria
 • A Krónika humánuma című előadás a Sára Sándor – Gaál István emlékkonferencián, 2013. szeptember 27–28. ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
 • Változások a dokumentumfilmek múltszemléletében című előadás a Paradigmák versengése a művészetben című konferencián 2013. november 19. Magyar Művészeti Akadémia
 • A „kommunizmus bűnei” dokumentumfilmen (Biszku Béla esettanulmánya) Búvópatakok – mélyfúrások című konferencia 2013. december 11. OSZK 1956-os Intézet – Oral History Archívum, 1956-os Intézet Alapítvány

 

Oktatás:

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BtK, Média Intézet, heti 6 óra (tavaszi szemeszter), ill. 4 óra (ősz szemeszter)

 

Ph.D. dolgozatok bírálatai, egyéb opponensség:

 • Színház és Filmművészeti Egyetem, 2 doktori (DLA) disszertáció bírálata

 

Somlai Katalin

 

Honlapszerkesztések:

 • www.visszaemlekezesek.hu portál főszerkesztője, 2013-ban erre a helyre négy életútinterjú (Bálint György, Gruberné Hegedűs Györgyi, Gúth Zoltán, Ivánfi Jenő) részben készítése, minden esetben szöveggondozása, fotókkal, dokumentumokkal való kiegészítése
 • www.memoryofnations.eu  a cseh Paměť národa által létrehozott, a közép-kelet-európai kommunista korszak tanúit felvonultató portálra nyolc (Gúth Zoltán, Gugler Annamária, Schlaffer Ferenc, Gyenes Zsuzsanna, Ivánfi Jenő, Mester Katalin, Bakay Tibor, Ordódy Bálint) életútinterjú készítése, szöveggondozása, fotókkal, dokumentumokkal való kiegészítése
 • www.mistapametinaroda.cz mobilalkalmazás számára a fenti interjúk adaptalása, történeteik megírása, és az interjúalanyok illegális határátlépésének helyszíneiről készült leírások

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Békés megye, 1956 – Kitekintéssel a Nemzetőrségre. In. „A néppel tűzön-vízen át!” Nemzetőrjelvény. Tudományos konferencia a Nemzetőrségről. Szerk. Bokodi-Oláh Gergely, Budapest, Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa, 2013, 34-53. p.
 • Önrendelkezési illúziók. Önkormányzatiság Békés megye kistelepülésein a kommunista restauráció első heteiben. In. Események és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Budapest, Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis IV., 53–64. p.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Békés megye, 1956 – kitekintéssel a nemzetőrségre c. előadás a Nemzetőrjelvény – Tudományos konferencia a nemzetőrségről. 2013. május 28., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Díszterem, rendező: 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa

 

Könyvbemutató:

 • A visszaemlékezések.hu portál, valamint a nemzetközi „Iron Curtain” projekt bemutatása 2013. április 9., 1956-os Intézet Alapítvány, rendező.

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • A prágai Post Bellum intézet által koordinált nyolc közép-kelet-európai országot átfogó „Iron Curtain Stories”, valamint a „Memory of Nations” projektek magyarországi koordinálása, a projektekben való részvétel.

 

Stemler Ágnes

 

Könyvszerkesztés:

 • Források és hagyományképek. Szerk. Stemler Ágnes. Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis V. (megjelenés alatt)

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Mátyás Flórián és a történeti nyelvtudomány kibontakozása. In: Források és hagyományképek. Szerk. Stemler Ágnes, Bp., Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis V. (megjelenés alatt)

 

Bibliográfiakészítés:

 • Bibliographie linguistique : de l’année 2012 et complément des années précédentes = Linguistic bibliography : for the year 2012 and supplement for previous years. publ. par le Comité International Permanent des Linguistes. Ed. by René Genis, Hella Olbertz, Sijmen Tol and Eline van der Veken. – Leiden–Boston, BRILL, 2013.
 • A magyar nyelvtudomány válogatott bibliográfiájának összeállítása 2012-re.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Nyelvhasonlítás – nyelvrokonsági elméletek a 19. század első felében. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének „Régi magyar nyelvi források kiadásra való előkészítése és kiadása” című OTKA kutatócsoportjának konferenciája. ELTE BTK, Bp., 2013. október 18.
 • Mátyás Flórián tanulmánya a Halotti Beszédről. Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. november 25.

 

Konferenciaszervezés:

 • Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. január 21.
 • Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének „Régi magyar nyelvi források kiadásra való előkészítése és kiadása” című OTKA kutatócsoportjának konferenciája, ELTE BTK, Bp., 2013. október 17–18.
 • Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. november 25.

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben

 • Részvétel a Régi magyar nyelvi források kiadásra való előkészítése és kiadása című K 81537 számú OTKA pályázati kutatócsoportban.

 

Szőts Zoltán Oszkár

 

Honlapszerkesztés:

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • "Szerencsém van a tekintetes parancsnokságot felkérni..." - Az Országos Széchényi Könyvtár levelezése az első világháborús katonai tábori újságok beszerzése tárgyában. In: Esemény és Narratíva. Történetiség - elbeszélés(ek) - interpretáció. Szerkesztette: Boka László – Kötél Emőke – Rainer M. János, Bp., Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2013, Bibliotheca, Scientiae & Artis IV. 252-270.
 • Egy elfelejtett kísérlet - az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye. In: Tavaszi Szél. Spring Wind. Szerkesztette: Keresztes Gábor. Budapest, Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2013. I. kötet. 131-136.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Bajza József halálának 75. évfordulójára. = Honismeret 2013/1, 23-25.
 • Id. Szinnyei József halálának 100. évfordulójára. = Honismeret 2013/4, 14-16.
 • A nemzeti könyvtár balkáni feladatai – Bajza József 1915-ös memoranduma. = Lymbus 2012-2013. (Megjelenés folyamatban.)

 

Cikk, publicisztika, rövidebb írások:

 • Winnetou és a Medveölő - Karl May kiállítás = Mercurius, 2012. 22-23. (megjelent: 2013)

 

Elektronikus megjelenések:

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Egy elfelejtett kísérlet – az Országos Széchényi Könyvtár volt első világháborús gyűjteménye. Doktoranduszok Országos Szövetsége Tavaszi Szél konferenciája, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 2013. május 31. - június 1.
 • Bemutatkozik a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztálya. Kárpát-Medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora, Ópusztaszer, 2013. július 11-13.
 • A Történelem- és Politikatudományi Osztály 2013. évi tevékenysége. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Tudományos Osztályai vezetőinek I. konferenciája, Kiskunhalas, 2013. december 13-15.

 

Konferenciaszervezés:

 • Mit keres a Korona a címerben? A Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály történettudományi előadásokkal egybekötött kerekasztal-beszélgetése. ELTE BTK, Budapest, 2013. november 7.

 

Megnyitó és köszöntő beszédek:

 • Köszöntő: Mit keres a Korona a címerben? A Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály történettudományi előadásokkal egybekötött kerekasztal-beszélgetése. ELTE BTK, Budapest, 2013. november 7.

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktorandusz Önkormányzat, elnök
 • Doktoranduszok Országos Szövetsége, Történelem és Politikatudományi Osztály, elnök
 • Magyar Történelmi Társulat, rendes tag
 • Nagy Háború Blog, állandó szerző
 • Első világháború – a 100. évfordulós page, állandó szerző

 

 

Szvorényi Róbert

 

Szöveggondozás, fordítás:

 • „Várad várának, az pogány török által megh szállásárul…” – Szalárdi János emlékirata Várad 1660. évi veszedelméről. Szerk. Balla Tünde – Lakatos Attila. Országos Széchényi Könyvtár – Bp., Partium – Nagyvárad, 2013, 223.A latin szövegek fordítása, gondozása.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „Joannes Jacobinus szöveghelyei Baranyai Decsi Jánosnál”. Tudományos Ülésszak, OSzK, Bp., 2013. január 21.
 • „A Báthory Zsigmondnak ajánlott történeti művek előszavai”. I. Neolatin Konferencia, Humanista történetírás a XV–XVII. században szekció, Szeged, 2013. november 7.

 

Tabajdi Gábor

 

Önálló kötet

 • A III/III. krónikája. Budapest, Jaffa, 2013.
 • Kiegyezés Kádárral. Budapest, Jaffa, 2013.

 

Honlapszerkesztés:

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Az állambiztonság terei. In: Esemény és narratíva. Történetiség — elbeszélés(ek) — interpretációk. Szerk. Kötél Emőke — Rainer M. János. Budapest, OSZK — 1956-os Intézet Alapítvány, 2013, 72-81. p.
 • Kereszténydemokraták a politikai rendőrség célkeresztjében. In: Búvópatakok. A jobboldal és az állambiztonság 1945-1989. Szerk. Ungváry Krisztián. Budapest, 1956-os Intézet Alapítvány – Jaffa, 2013, 183-220. p.
 • Egy tipikus jobboldali összeesküvő: Matheovits Ferenc és a pártállam. In: Búvópatakok. A jobboldal és az állambiztonság 1945-1989. Szerk. Ungváry Krisztián. Budapest, 1956-os Intézet Alapítvány – Jaffa, 2013, 221-256. p.
 • Állambiztonság- propaganda - történetírás. In: Titkos történetek - Válogatás a Betekintő folyóirat első öt évfolyamából. Szerk. Cseh Gergő Bendegúz — Krahulcsán Zsolt — Müller Rolf — Takács Tibor. Budapest. ÁBTL-L'Harmattan, 2013, 69-81.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • „A belső elhárítás és az amnesztia” című előadás. „A bosszútól az amnesztiáig. Büntetőpolitika, jogsértések és megtorlás 1956 és 1963 között” című konferencián HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2013. április 5
 • „Búvópatakok – mélyfúrások címmel. A magyar jobboldal – 1945 után” c. konferencián tervezett előadás: Kádár János és a „jobboldal”2013, december 11., OSZK-1956-os Intézet.

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • TV-műsorok (HírTV – Retrográd, 2013. június 11.; MTV – Angi jelenti, 2013. október 23.; ATV- Könyvjelző, 2013. november)

 

 

Tóth Máté

 

Tanulmány, cikk:

 • Mobilizált könyvtári szolgáltatások = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2013. (22. évf.) 5. sz. 3-21. p.
 • Villanyolvasás, villanykönyv - a K2 kísérleti műhely 2013. évi rendezvényei = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2013. (22. évf.) 11. sz. 27-35. p.

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Mobilized library services – what do we offer, what our users want? In: Proceedings of 21st BOBCATSSS Symposium, Ankara, 23-25 January 2013.
 • Könyvtárak a közösségi oldalakon In: Korszerű könyvtár, kiegészítő kötet, Tóth Máté – Winkler Anna; Budapest, Raabe kiadó 2013. április.
 • The university library website as a virtual study environment In: Tóth Máté – Szalacsi Alexandra; Hargadon S., Hirsch S. (szerk.) Library 2.013 Worldwide Virtual Conference. 2013.10.18-2013.10.19.

 

Tanulmánykötet szerkesztése:

 • E-könyvek a könyvtárban Válogatás az elmúlt öt év szakirodalmából (2008-2012) – szerk. Hegyközi Ilona – Tóth Máté. elektronikus könyv. Budapest, Könyvtári Intézet, 2013. 171 p.

 

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

 • Mobilized library services – what do we offer, what our users want? 21st BOBCATSSS Symposium, Ankara, 23-25 January 2013.
 • The university library website as a virtual study environment. Tóth Máté – Szalacsi Alexandra; Library 2.013 Worldwide Virtual Conference. 2013.10.18-2013.10.19.
 • Az Enumerate projekt. Networkshop 2013. március 26-28.
 • Az Enumerate projekt. Etnográfus szakmai nap, 2013. október 10. Miskolc – Mályi
 • Találkozások – a könyvtár a multikulturális társadalomban (Norvégia). Győri könyvszalon, 2013. október 26. Győr

 

Tóth Zsuzsanna

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Kő vagy papír? – A Zárkő restaurálása címmel előadást tartottam a Papír- és Nyomdaipari Egyesület Restaurátor Szakosztálya által szervezett szakmai napon 2013. május 27-én.
 • A kétszínű oromszegő címmel előadást tartottam Székelyudvarhelyen az Erdélyi Magyar Restaurátor továbbképző konferencián2013. október 6-án.

 

Tóvizi Ágnes

 

Lexikon-, katalógus szócikkek:

 • A kód: Bethlen 1603. Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Múzeum, szerk. Kiss Erika, [Budapest 2013, megjelenés alatt] Metszetekről és könyvekről írt katalógustételek (összesen hat darab).

 

 

Ungvári Krisztián

Önálló kötet:

 • Осада Будапешта.: 100 дней Второй мировой войны. Moszkva: Centrpoligraf, 2013. 445 p.
 • Budapest ostroma. 7. javított és bővített kiadás. Budapest: Corvina Kiadó, 2013. 364 p.

 

Könyvszerkesztés:

 • Búvópatakok. A jobboldal és az állambiztonság 1945-1989. Budapest 2013 Jaffa

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Társadalmi ellenállás a Kádár-rendszerben és az állambiztonság. In: Búvópatakok. A jobboldal és az állambiztonság 1945-1989. Budapest 2013 Jaffa, 13-80.
 • Kisgazdapárti politikusok és az állambiztonság. In: Búvópatakok. A jobboldal és az állambiztonság 1945-1989. Budapest 2013 Jaffa, 81-142.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Ungarn: Erinnerungskultur und politische Konflikte. = Südosteuropa Mitteilungen 53:(3-4) pp. 180-192. (2013)
 • Umstrittener Umgang mit dem Holocaust in Ungarn. = Europaische Rundschau 40:(1) pp. 113-116. (2013)
 • Irrwege und Sonderwege: Sackgassen des Nationalismus in Ungarn = Europaische Rundschau 41:(2) pp. 41-52. (2013)
 • Antiszemitától a rabbifestőig = Artmagazin 11:(5) pp. 48-53. (2013)

 

Kritikák, recenziók:

 • Nyílt levél Mezey Katalinhoz. =Élet és Irodalom LVII:(37) p. 12. (2013)
 • Hazudni az igazságig=Népszabadság 57:(március 29.) p. 12. (2013)

 

Publicisztika, rövidebb írások:

 • Rassistische Antifaschisten: Die "Genese" der Deutschenfrage in Ungarn. =Sonntagsblatt:(3) pp. 7-8. (2013)
 • Amire van igény=Élet és Irodalom LVII: p. 11. (2013)
 • A jereváni rádió=Népszabadság 57:(?) p. 12. (2013)

 

Szöveggondozás, fordítás:

 • Richard J. Evans: A harmadik birodalom (születése)1. és (hatalmon) 2. kötet, szaklektor

 

Egyéb jelentős, nyilvános kulturális esemény:

 • Ludwig Múzeum tárlatvezetés 2013. október 12

 

Megnyitó és köszöntő beszédek:

 • OSA Don-kanyar kiállítás megnyitó 2013. január 12.

 

Oktatás:

 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 2013 tavaszi félév 12 alkalom 24 óra,
 • Színház és Filmművészeti Egyetem 20 óra

 

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit

 

Szakfolyóiratbeli tanulmány:

 • Zrínyi és a marosvásárhelyi nyomda. In: Magyar Grafika  57. évf. 2013. 2. 76-79.

 

Kritika, recenzió:

 • URS, Otilia: Catalogul cărţii româneşti vechi din Biblioteca Academiei Româna Filiala Cluj-Napoca. Cluj-Napoca 2011, Ed. Mega. = Magyar Könyvszemle 129. 2013. 117-118.

 

Előadás konferencián, tudományos rendezvényen:

 • Ismerjük-e régi nyomdászainkat? -- Tudományos emlékülés Fülöp Géza születésének 85. évfordulója alkalmából, ELTE BTK Tanácsterem, 2013. december 12.

 

Részvétel kutatócsoportban, tudományos projektben:

 • Nyomtatott és illusztrált magyarországi és magyar vonatkozású művek tipográfiai feltárása a 18. sz. második felében (1751—1780) című OTKA projektben vezető kutató, azonosító szám K 104231, futamidő 2012—2016.

 

Varga Bernadett

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Schola triumphata és Pallas Dacica: Ünnepélyes búcsúvizsga, avagy fejedelmi önreprezentáció = Források és hagyományképek, szerk. Stemler Ágnes, Gondolat Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2013, Bibliotheca Scientiae et Artis V, (megjelenés alatt)

 

Lexikon- és katalógus szócikkek:

 • Magyar nyelvű beszédgyűjtemény Károlyi Zsuzsanna temetésére: Exequiae principales, az az Halotti pompa = A kód Bethlen 1613, A Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás katalógusa, szerk. Kiss Erika, Bp., MNM, 2013, (megjelenés alatt).
 • Kálvin Institutiojának első magyar fordítása: Szenci Molnár Albert, Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas..., Hanau, Aubry, Schleich, 1624. = A kód Bethlen 1613, A Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás katalógusa, szerk. Kiss Erika, Bp., MNM, 2013, (megjelenés alatt)
 • Martin Opitz gyászbeszéde Károlyi Zsuzsanna temetésén: Exeqiuarum coeremonialium ... Susannae Caroli …libelli duo, Albae-Iulae [!], Andream Valaszutium et Martinum Mezlenium, 1624. = A kód Bethlen 1613, A Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás katalógusa, szerk. Kiss Erika, Bp., MNM, 2013, (megjelenés alatt).
 • Pataki Füsüs János királytükre: Pataki Füsüs János, Kiralyoknak tüköre ..., Bartfan, Klösz Jakab, 1626. = A kód Bethlen 1613, A Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett kiállítás katalógusa, szerk. Kiss Erika, Bp., MNM, 2013, (megjelenés alatt).

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Schola triumphata és Pallas Dacica: Ünnepélyes búcsúvizsga, avagy fejedelmi önreprezentáció, Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. január 21.

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben

 • Az 1800 előtti magyarországi imádságok adatbázisának építésében való részvétel. A projekt vezetője: Dr. Szelestei Nagy László, PPKE. (Lásd: http://ima.btk.ppke.hu/)

 

 

Vasné Tóth Kornélia

 

Tanulmányok:

 • Kereskényi Gyula, Érd helytörténész plébánosa, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (megjelenés alatt)
 • A Szent Iván-éj eredete, az ünnep hagyományozódása az érdi kistérségben, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok (Megjelenés folyamatban.)

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • A szubjektum és az emlékezet, Csiby Mihály kisgrafikáinak recepciója, In: Esemény és narratíva, Történetiség, elbeszélések, interpretáció, Gondolat Kiadó, Budapest, 2013., 242-251.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Ex libris KBK, a Kisgrafika Barátok Köre kiállítása (a kiállításmegnyitó szövege), = Kisgrafika 2013/1. sz., 5-8.
 • A Nap színt ad a virágnak, a Művészet az Életnek, = Kisgrafika 2013/2. sz., 2-3.
 • Az ex libris 100 éve kerek évfordulókon (1903-2003), = Kisgrafika 2013/2. sz., 7-8.
 • Rácz Mária Ibolya ex libris gyűjtő, a szegedi KBK titkára (születésnapi köszöntő), = Kisgrafika 2013/3. sz., 2-4.
 • Költőtársak ex libriseken, Bakacsi Lajos két új portrégrafikája, = Kisgrafika, 2013/3. sz., 4-5. 
 • A magyar ex libris szakirodalom óriása, Galambos Ferenc (1910–1988), = Kisgrafika 2013/4. sz., 4-6.
 • A magyar ex libris szakirodalom óriása, Galambos Ferenc (1910–1988), = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2013. december, 46-69.

 

Cikkek, rövidebb írások:

 • Kérdések és válaszok, www.manyszi.hu, = Édes Anyanyelvünk, 2013/1. sz., 15.
 • Kérdések és válaszok, www.manyszi.hu, = Édes Anyanyelvünk, 2013/3. sz., 18.
 • Kiállítás és könyvbemutató Szegeden, = Kisgrafika 2013/4. sz., 11.
 •  

Recenziók:

 • Oriol M. Diví, avagy a katalán ex libris fénykora, = Kisgrafika 2013/1. sz., 13-14.
 • Nutidens exlibriskunstnere. Kortárs ex libris készítők (A Frederikshavn Kunstmuseum kiadványsorozata), = Kisgrafika 2013/4. sz., 13-14.

 

Előadások:

 • Bemutatjuk, bemutatkozik Tavaszy Noémi grafikusművész – előadás a Kisgrafika Barátok Körében Tavaszy Noémi grafikusművész 85. születésnapja alkalmából (Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Bp., Horánszky u. 13.) 2013. január 2.
 • Galambos Ferenc, a szakíró és ex libris gyűjtő – a Kisgrafika Barátok Köre összejövetelén (Helyszín: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Bp., Horánszky u. 13.) 2013. október 2.

 

Kiállítás megnyitása:

 • Ex libris KBK. A Kisgrafika Barátok Köre kiállítása (Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Bp. VIII., Szabó E. tér 1.) 2013. február 6.
 • Ex libris KBK a H13-ban (Helyszín: Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, Budapest) 2013. május 3.

 

Hazai folyóirat szerkesztőségi tagság:

 • A Kisgrafika folyóirat szerkesztője vagyok.

 

Vesztróczy Zsolt

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés

 • Egyházi népoktatás és szlovákkérdés a közigazgatási bizottságok jelentéseiben Felső-Magyarországon (1900–1918). In: Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség.  Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2011. évi, győri konferenciájának kötete. Szerk. Lukács Anikó, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület, 2013, 111-120.
 • A magyar politikai élet szlovák karikatúrák tükrében (1876-1900). In: Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) - interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. János, Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2013, 132-146.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • Nemzetiségi kérdés, autonómia, oktatáspolitika. Megjegyzések Hévízi Józsa „Etnikai és vallási megosztás szerint arányosított önkormányzatok a Magyar Királyságban” című írásához. = Történelemtanítás. Online történelemdidaktikai folyóirat, Új folyam 4/3-4. (2012) 

 

Kritikák, recenziók:

 • Nemzetek és előítéletek. (Kiss Gy. Csaba: Nemzetek és előítéletek. Esszék tanulmányok az Adriától a Balti tengerig) = Magyar Napló, 2013/11. 67.
 • A Coburgok és Szlovákia = Klió, 2013/4. 62-64.

 

Előadások konferencián:

 • „A dualista rendszer szlovák karikatúrák tükrében, 1875-1890”. Tudományos Ülésszak, OSZK, Bp., 2013. január 21.

 

 

Visy Beatrix

 

Tanulmánykötetbeli megjelenés:

 • Nyitott és zárt világirodalom. In: Nyitott/zárt Magyarország, Politikai és kulturális orientáció 1914-1949, szerk. Feitl István, Bp., Napvilág, 2013, 184-195.
 • „[A] cserje teste” – szövegtest és szövegmozgás a Valse triste-ben. In: Valse triste, a Szombathelyen, Celldömölkön és Csöngén 2013. április 26-28-a között rendezett Valse triste-konferencia szerkesztett és bővített anyaga, szerk. Fűzfa Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2013, 125-132.
 • „Tőle tanultam látni” – A fénykép narratív esztétikája Lengyel Péter prózájában. In: „Figyeljétek a mesélő embert”, szerk. Radvánszky Anikó, Bp., Ráció Kiadó, 2013, 76-91.
 • Holnapelőtt: alapkövek és bazaltkockák – Rövidpróza és a Két sötétedés. In: „Figyeljétek a mesélő embert”, szerk. Radvánszky Anikó, Bp., Ráció Kiadó, 2013, 112-132.
 • "Én állok minden fülke-fényben" - az Eszmélet (kép)(keret)e. In: Eszmélet, a Balatonalmádiban, Balatonszárszón 2012. szeptember 28-30-a között rendezett Eszmélet-konferencia szerkesztett és bővített anyaga, szerk. Fűzfa Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2013, 200-206.

 

Szakfolyóiratbeli tanulmányok:

 • „Öreg csont, ifjú csont”: A haláltánc mesterei: Babits és Weöres = Jelenkor, 2013/7-8, 807-813.
 • A csoportkép mint mise en abyme – a fénykép szerepe és leírása Závada Pál, A fényképész utókora című regényében = Alföld, 2013/5, 98-105.
 • "Én állok minden fülke-fényben" - az Eszmélet (kép)(keret)e = Vigília, 2013/3.
 • A leleményes bűvészinas és az intermedialitás kora, Brian Selznick: A leleményes Hugo Cabret = Holmi, 2013/2, 261-266.

 

Kritikák, recenziók:

 • Hófehérke és egy darabka tenger, Tóth Krisztina: Akvárium = Holmi, 2013/10, 1321-1325.
 • Halálra hantolva, Darvasi László: Vándorló sírok = Holmi, 2013/8, 1059-1069.
 • Töprengések egy élőmű felett, Kemény István: Állástalan táncosnő, Összegyűjtött versek 1980-2006, Kemény István: A királynál = Holmi, 2013/5, 681-688.
 • Umnitzerék, Eugen Ruge: A fogyatkozó fény idején = Élet és Irodalom, 2013, április 9.
 • Van, és legyen is, Szvoren Edina: Nincs, és ne is legyen = Holmi, 2013/4, 533-536.
 • Fedőneve „Barát”, Györe Balázs: Barátaim, akik besúgóim is voltak = Új forrás, 2013/2.
 • Kis kerti psycho, Jenei László: Bluebox = Holmi, 2013/1, 115-125.

 

Elektronikus megjelenések:

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Kibeszélés és/vagy elhallgatás - a költői megnyilatkozás útjai József Attila és Pilinszky János költészetében. Bakája a mindenségnek - József Attila és Pilinszky-konferencia 2013. ápr. 11. József Attila Társaság
 • „[A] cserje teste” – szövegtest és szövegmozgás a Valse triste-ben. „Egyik nyár, akár a másik”? Valse triste-konferencia, Szombathely–Celldömölk–Csönge, 2013. április 26–28. A 12 legszebb magyar vers konferenciasorozat 12. állomása.
 • „Öreg csont, ifjú csont”: A haláltánc mesterei: Babits és Weöres. „Beszélhetnek a kortársak…” Irodalomtudományi konferencia Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet rendezésében, 2013. május 2–3.
 • Őrült-e minden fűszál? – a vers minimuma (Weöres Sándor egysoros költeményeiről) „tánc volnék, mely önmagát lejti” Konferencia Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke és a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézete szervezésében, 2013. szeptember 17-18.
 • A rájátszás öröme – a 12 legszebb vers a kortárs költészetben. „Elhull a virág, eliramlik az élet...”? Szeptember végén-konferencia Koltó-Nagybánya, 2013. szeptember 27-29.
 • A fénykép tere – ekphraszisz és határátlépés. Térérzékelések – Térértelmezések, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola nemzetközi műhelyszemináriuma 2013. november 29–30.

 

Kerekasztal-beszélgetés:

 • Y-generáció, beszélgetéssorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban kortárs szerzők műveiről középiskolások és huszonévesek számára, résztvevő. A beszélgetések időpontjai: 2013. január 28. (Tóth Krisztina: Pixel), február 27. (Janne Teller: Semmi), március 20. (Závada Péter: Ahol megszakad)
 • Weöres Sándor 100 éves, pódiumbeszélgetés az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék szervezésében, 2013. október 16.

 

Könyvbemutató:

 • „Figyeljétek a mesélő embert” Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről, szerk. Radvánszky Anikó, Budapest, Ráció, 2013, könyvbemutató a Ráció Kiadó rendezésében 2013. december 3-án. A kötetet bemutatja Kálmán C. György és Visy Beatrix

 

Egyéb jelentős, nyilvános kulturális esemény:

 • La Divina Licitazione, Mini aukció az OSZK-ban, 2013. június 22. szervező, az árverési katalógus és a ppt-vetítés összeállítása, a rendezvény lebonyolításának koordinálása.

 

Oktatás:

 • PPKE, Biblioterápia Szakképzés, oktatott tárgyak: irodalomelmélet, alkalmazott irodalomtudomány, óraadó (2012/2013 tavaszi félév, 8+8 óra)
 • Bevezetés az irodalomterápiába című felnőttképzési tanfolyam a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében, oktatott tárgyak: irodalomelmélet, alkalmazott irodalomtudomány, (2013 őszi félév, 2+4 óra)

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • Babits Kutatócsoport, Babits kritikai kiadás, OTKA: K 105283

 

 

Zichy Mihály

 

Önálló kötet:

 • Gróf Zichy József utazásai.  I. Ázsiai útinapló 1875-76 – II. Amerikai útinapló 1877 – Széphalom Könyvműhely - Országos Széchényi Könyvtár Bp. 2013.;  1-281. p. + színes mellékletek (ázsiai útinapló) – 1-115. p. (amerkai útinapló) + színes mellékletek.

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • Zichy József útinaplóiról:
 • Katolikus Rádió/Akvarell – adás: 2013.06.07.09:04 (készítette: Szabó Csilla)
 • Civil Rádió/111 perc – a Civil Rádió délutáni magazinja – adás: 2013.06.13.16:00 (készítette: Elekes Irén)
 • Kossuth Rádió/ Vasárnapi Újság – adás: 2013.08.04 (készítette: Cservenka Judit)
 • Klasszik Rádió – adás: 2013.10.07.17:20 (készítette: Hankó Viktor)

 

Zsupán Edina

 

Könyvszerkesztés:

 • Jankovits László, Nobilis ingenio. Janus Pannonius költészete. Szerk. Szőcs Géza — Magyar Pen Klub, Arad, 2012. Irodalmi Jelen Könyvek.

 

Kritikák, recenziók:

 • Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel. Hrsg. von Christian Gastgeber, Ekaterini Mitsiou, Ioan-Aurel Pop, Mihailo Popović, Johannes Preiser-Kapeller, Alexandru Simon. Verlag der ÖAW, Wien 2011 (ÖAW Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 409. Band, Veröffentlichungen zur Byzanzforschung Band XXVII), = Ostkirchliche Studien. (Hrsg. vom Ostkirchlichen Institut an der Universität Würzburg) Megjelenés folyamatban.

 

Szakmai lektorálás:

 • 2013. április: Szakmai lektorálás az Acta Antiqua számára
 • Dániel Kiss, A Renaissance Manuscript of Catulus, Tibullus  and Propertius: Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Codex Latinus Medii Aevi 137 and Cologny, Bibliotheca Bodmeriana, Ms. Bodmer 141 = Acta Antiqua Hung. 2012/52. 249-271.

 

Előadások konferencián, rendezvényeken:

 • Karácsonyi szerelem. Egy főpap breviáriuma. Könyvtárlat, OSZK, 2013. december 19.
 • "Filikos..." Eine griechische Bemerkung am Rand einer Handschrift aus dem Besitz von Johannes Vitéz de Zredna (Wien, ÖNB. Cod. 141). Byzanz und das Abendland II. Internationale Konferenz, Eötvös József Collegium Budapest, 25-29. November 2013.
 • „Neminem latere arbitror …Bessarion in Buda immer noch?” Augustinus Moravus Olomucensis 500. Nemzetközi ülésszak, OSZK, Budapest, 2013. november 13.
 • „Történeti források funkcióváltása alkalmi művekben. Johann Schwartzkopf leírása August, Braunschweig-Lüneburg hercege könyvtáráról.” Humanista történetírás a XV-XVII. században. A XVIII. század magyarországi latin nyelvű irodalma. I. Neolatin Konferencia, Szeged, 2013. november 7-9.
 • „A Bibliotheca Corvina és az Országos Széchényi Könyvtár.” Magyar Könyvtárosok 45. Vándorgyűlése (Bibliográfiai Szekció), Eger, 2013. július 19. 

 

Kerekasztal-beszélgetés:

 • Corvina Graeca-workshop (tárgy: Naldo Naldi műve egy részletének értelmezése). Budapest, ELTE BTK, Görög nyelv és irodalom Tanszék, 2013. április 10.

 

Kiállításrendezés:

 • „Sorsunk Itália” Kiállítás az OSzK Kézirattárában a Múzeumok éjszkáján. (a Janus Pannonius és Itália c. tárló elkészítése)
 • „A Genezistől Dantéig” Kiállítás az OSzK-ban. ( kurátor)
 • „Monumentum Ancyranum. A XVI. század legnagyobb régészeti felfedezése.” Kiállítás az OSzK Kézirattárában

 

Vezetések:

 • Vezetés a Kézirattárban a Colloquium of Library-Information employees from the V4 countries c. workshop résztvevői számára (angol) 2013. november 25.
 • Észt könyvkötő-restaurátorok (Tallin) látogatása a Kézirattárban, a Damascenus-corvina bemutatása 2013. szeptember 12.
 • Vezetés a dél-afrikai nagykövet számára a Kézirattár anyagából (angol) 2013. május 9.
 • Vezetés az osztrák kultuszminiszternek (Klaniczay Gábor, CEU) a Képes Krónikáról és C. M. .imakönyvéről (német) 2013. április 22.
 • Vezetés a Monumentum Ancyranum-kiállításon (az Eötvös Collegium diákjai számára, Horváth László és Mészáros Tamás tanárok kíséretében) 2013. április 12.

 

Részvétel kutatócsoportokban, tudományos projektekben:

 • 2009-2013. OTKA (K 75 693) „Corvina Graeca” (székhelye: ELTE BTK, Görög Tanszék)
 • 2012- OTKA (K 104951) Régi Magyar Költők Tára XVI/13

 

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb médiaszereplés:

 • 2013. június 13. rádióinterjú „A Genezistől Dantéig” c. kiállítás kapcsán
 • 2013. május 3. interjú a Katolikus Rádióban a „Monumentum Ancyranum felfedezése” c. kiállítás kapcsán