Munkatársak publikációi, előadásai 2018-ban

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Bakonyi Zsuzsanna

Bánfi Szilvia

Bárány Zsófia

Baróthy Zoltán

Béres Judit

Boka László

Boreczky Anna

Borvölgyi Györgyi

Dancs Szabolcs

Danku György

Deák Eszter

Deák László

Dede Franciska

Elbe István

Eörsi László

Érdi Marianne

Farkas Gábor Farkas

Földesi Ferenc

Golub Xénia

Hangodi Ágnes

Heltai János

Hoffmann Gizella

Illyés Boglárka

Kakasy Judit

Keller Márkus

Kis Domokos Dániel

Konrád Eszter

Korondi Ágnes

Kovács Eszter

Kőrösi Zsuzsanna

Lénárt András

Mann Jolán

Mikusi Balázs

Oláh Krisztina

Pap Ágnes

Patonai Anikó Ágnes

Perger Péter

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

Ráczné Radó Rita

Rainer M. János

Rajnai Edit

Rózsafalvi Zsuzsanna

Samu Botond Gergő

Sárközi Réka

Simon Bernadett

Sirató Ildikó

Somlai Katalin

Szabó Piroska

Szabóné Kozma Katalin

Szádeczky-Kardoss Zsófia

Szebelédi Zsolt

Szegő Iván Miklós

Tabajdi Gábor

Tasnády Attila

Tokaji Erzsébet

Tóth Zsuzsanna

Varga Bernadett

Vasné Tóth Kornélia

Vilcsek Andrea

Visy Beatrix

Vizkeletyné Ecsedy Judit

Zichy Mihály

Zsupán Edina


 

Bakonyi Zsuzsanna

Tanulmány, könyvvfejezet:

 • Nemzeti nyelvek – nemzeti nyelvünk megjelenése a 16. századi nagyszombati misszilisekben= OSZK 215, Tanulmányok egy évforduló tiszteletére, Bibliotheca Nationalis Hungariae, Budapest, Gondolat Kiadó, 2018, 207–228.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kora újkori zoológia könyveinek vizsgálata, Állattani Közlemények, 2017/1–2. sz. 3–23. (Bakonyi Gáborral közösen)

Kritikák, recenziók:

 • A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai (Incunabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae II.), összeállította W. Salgó Ágnes, Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó, 2017. 258 oldal. Collectanea Sancti Martini V.

Tudományos fokozatszerzés:

 • Magyar nyelvű hivatalos írásbeliség a 16. századi Nagyszombatban. PhD

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • A Chronica Hungarorum OKR projectben való részvétel, a honlap angol szövegének fordítása, lektorálása, a Horváth-fordítás új jegyzeteinek elkészítése, szöveggondozás.

 

Bánfi Szilvia

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Siderius János Kisded gyermekeknek való catechismusa elsőnek vélt debreceni kiadása újabb szempontú vizsgálatáról. In Világító lámpás. Tanulmányok a 60 éves Győri L. János tiszteletére. (Főszerk. Fazakas Gergely Tamás), Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület – Debreceni Református Kollégium, 2018, 97–104.
 • Újabb adatok a katolikus könyvnyomtatás helyzetéről az Erdélyi Fejedelemségben (társszerző V. Ecsedy Judit). In Catholice reformare. A katolikus egyház a fejedelemség korában. (Szerk. Diósi Dávid és Marton József), Bp.–Kolozsvár, Szent István Társulat–Verbum, 2018, 73–106.
 • 450 évvel ezelőtt vette kezdetét a nyomtatás az erdélyi fejedelmi székhelyen, Gyulafehérváron. A hírneves tipográfus, Raphael Hoffhalter az unitáriusok szolgálatában (1567-1568). In OSzK 215 Tanulmányok egy évforduló tiszteletére, (Szerk. Deák Eszter – Dede Franciska), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2018, [Bibliotheca Scientiae et Artis XI. – sorozatszerk. Boka László], 229–245.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Kner Imre nyomdászati vonatkozású értékes könyvtárának ismeretlen epizódjáról, Magyar Grafika, 2018/6, 21–22.

Kritikák, recenziók:

 • A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai (W. Salgó Ágnes: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai) Könyvtári Figyelő, 2018/3, 435–437.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • Nyomtatott és illusztrált magyar vonatkozású könyvek tipográfiai feltárása a 18. század második felében (17511780) c. NKFI-OTKA (K 104231 számú) pályázatban tagként.

Tudományos igényű honlapszerkesztés:

 • Tipográfia Tudástár keretében a Clavis nyomda-adatbázis és a Kézisajtó kora c. honlap  (typographia.oszk.hu/html ) megújításának megkezdése

 

Bárány Zsófia

Egyéb írások:

Konferencia-előadások:

 • kinek fényes ész- és szívtulajdonságai mindenkor oly tisztelő hódolatra indítának” − Lonovics József levelezései. ÚNKP 2017/18 Konferencia. ELTE 2018. május 24.
 • A sajtó szabad: és mi ennek örülünk.” Sajtó és egyház IX. Pius árnyékában (1847−48). „Népek  Tavasza” konferencia az 1848-49 forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára.  2018. április 25-27., MTA VEAB 8200 Veszprém, Vár utca 37. (Laczkó Dezső Múzeum)
 • „… gyakoroljon roppant hatást a közvéleményre.” Az egyházi beszédek és a sajtó a reformkorban. Médiatörténeti mozaikok. 2018. december. 07. MTA BTK Médiatudományi Kutatócsoport. Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
 • A „közvélemény aranykora” és a reformáció emlékezete Veszprém vármegyében. Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon (1770–1820). Nemzetközi tudományos tanácskozás. Győr-Pannonhalma, 2018. április 25–27. (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Lendület Nyugat-magyarországi irodalom (1770–1820) Kutatócsoport
 • The possibilities of inter- and trans-confessionalism in the 19th century in Hungary using the example of the Council of 1822 and the Catholic Assemblies of the 1890s. Konzil und Minderheit. Internationales Symposion der Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung. (Pontificia Università della Santa Croce; Römisches Institut der Görres-Gesellschaft) Róma, 2018. okt. 10−14. (Klestenitz Tiborral – MTA BTK TTI − közös előadás)

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Egy elfeledett koronázás a reformkorban. Az utolsó pozsonyi uralkodókoronázás 1830 őszén. (Szerk.: Soós István) könyv bemutatása az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport új kiadványainak bécsi bemutatóján. Collegium Hungaricum, Bécs, 2018. nov. 29.
 • Esti beszélgetés Joseph Sievers-szel. Moderátor: Nyílt kerekasztal-beszélgetés a Vatikán szentírástudománnyal, bibliaértelmezéssel foglalkozó intézetének (Pontifical Biblical Institute) professzorával, Joseph Sievers-szel a zsidó–keresztény párbeszédről – 2018. június 26. 18.00; Új Város Központ (Budapest, Rákóczi út 29.)

Tudományos fokozatszerzés a tárgyévben:

 • PhD-fokozat megszerzése (summa cum laude minősítéssel)

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • ÚNKP  2017/18 B keret (Új Nemzeti Kiválóság Program)
 • Klebelsberg Ösztöndíj  2018. (október–november)

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • ELTE BTK (2017/2018/II.; 2018/2019/I.: 2 x 20 óra )

 • Kodolányi János Főiskola (2018/2019/I.: 1 x  15 óra)

Tv-, Rádió és online médiaszereplés:

 • Is there a future for Europe? Rövid interjú Somorjai Szabolccsal közösen a Together for Europe felkérésére:
 • „A sajtó szabad: és mi ennek örülünk.” Sajtó és egyház IX. Pius árnyékában. (1847-48) (20 perc) (Magyar Katolikus Rádió. Műsorcím: Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. Szerkesztő: Dr. Soós Viktor Attila)
 • „ . kinek fényes ész- és szívtulajdonságai mindenkor oly tisztelő hódolatra indítának”  egy diplomata-püspök levelezései a XIX. századból. (20 perc) (Magyar Katolikus Rádió. Műsorcím: Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. Szerkesztő: Dr. Soós Viktor Attila)

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Nemzetközi nyári egyetemen protokolláris megnyitó beszéd: Chance and responsibility: cultural interactions in the 19th century in Hungary, University of the Aegean – Dialop Summer School 2018; Syros, Görögország; 2018. szept. 1. – 2018. szept. 7.

 

Baróthy Zoltán

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2016/2017. 2. félév: Szépirodalomírás 2. (óraadó oktatóként heti 2 óra)  
 • Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2016/2017. 2. félév: Reklámszövegírás 2. (óraadó oktatóként heti 2 óra)
 • Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2016/2018. 1. félév: Szépirodalomírás 1. (óraadó oktatóként heti 2 óra)
 • Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 2016/2017. 1. félév: Reklámszövegírás 1. (óraadó oktatóként heti 2 óra)  

 

Béres Judit

Önálló kötet: 

 • József Attila Összes tanulmánya és cikke 1930–1937: Kritikai kiadás. Tverdota György (Szerk.); Veres András (Szerk.); Agárdi Péter; Bókay Antal; Buda Attila ; N. Horváth Béla; Sárközi Éva; Sipos Balázs; Szigeti Csaba; Török Sándor Mátyás; közreműködött Béres Judit; Csókás Máté; Farkas János László; H. Nagy Boglárka; Korda Eszter; Nothnagel Zoltán; Rigó Béla; Schulz Katalin; Tórizs Eszter; Valachi Anna. Budapest, József Attila Társaság L’Harmattan Kiadó, 2018, 1466 p.

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (főszerkesztő). Évente 12 szám (2017 januárjától) + 1 tematikus (Cselekvő Közösségek) szám 2018 áprilisában

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Béres Judit: Reading for Life: Biblio/ Poetry Therapy with Different Target Groups. In Repanovici, Angela; Koukourakis, Manolis; Khecyoyan, Tereza (Szerk.), Book Power in Communication, Sociology and Technology. Budapest, TRIVENT, 2018, 73-84.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Béres Judit: Irodalomterápia Litvániában – egy birštonasi konferencia margójára, Orvosi Könyvtárak, 2018/ január,   80-85.

Kritikák, recenziók: 

 • Béres Judit: Biblioterápia olasz módra, Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2018/ július, 50-52.

Egyéb írások: 

 • Béres Judit: Az év fiatal könyvtárosa 2018. Interjú Szüts Etelével, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2018/ július, 20-22.
 • Béres Judit: Az év fiatal könyvtárosa 2018 – különdíj. Interjú Jeneiné Ecseri Mariannal, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2018/ július, 23-25.

Konferencia-előadások: 

 • Béres Judit: Reading & Writing Myself: Biblio/poetry therapy for Women  p. 41. In IGEL2018 Program & Abstracts. 16th Biennial Meeting, July 25-28, 2018, Stavanger, Norway, Norwegian Reading Centre. National Centre for Reading, Education & Research, 68 p.,
 • Béres Judit: Kreatív és reflektív írás női irodalomterápiás csoportok önismereti munkájában p. 118. In Ács-Bíró, Adrienn; Maisch, Patrícia (Szerk.), Horizontok és dialógusok IV.: Absztraktkötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, 2018, 207 p.
 • Béres Judit: A biblioterápiás csoport mint könyvtári szolgáltatás – tapasztalatok és lehetőségek, KSZR-műhelynap,  Pécs, Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, 2018. február 21.
 • Béres Judit: Bibliotherapy Database Promoting Mental Health & Wellbeing (Poszter előadás), Digital Humanities 2018 c. konferencia, Budapest, ELTE Centre for Digital Humanities, 2018. május 28-31.

Egyéb publikáció: 

 • Oudenaren, John Van: A Digitális Világkönyvtár (ford. Béres Judit), Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2018/ március, 11-19.
 • Útmutató a babáknak és kisgyermekeknek nyújtott könyvtári szolgáltatásokhoz ( ford. Béres Judit; Szinger Veronika), Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2018/ szeptember, 7-26.

Tudományos fokozatszerzés a tárgyévben: 

 • habilitált doktor (neveléstudomány, PTE BTK)

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek c. EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 kódszámú pályázati konstrukció keretében megvalósuló Az én könyvtáram c. projektben szakértő, oktató, szerkesztő.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • A Pécsi Tudományegyetem BTK HFMI Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének adjunktusa.

 

Boka László

Önálló kötet: 

 • Peremek és középpontok. Tanulmányok a 20. század első felének magyar irodalmáról. Balassi, Budapest, 2018.

Szerkesztett kötet:

 • „Volt a hazának egy-két énekem”. Arany 200., Szerk. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna [Bibliotheca Scientiae et Artis X.] Gondolat KiadóOSZK, Bp., 2018. 193.
 • Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 3. (szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó–reciti, Nagyvárad–Budapest, 2018. 418.
 • Mercurius 201820162017. Országos Széchényi Könyvtár. Felelős szerk. Boka László. Szerk. Dede Franciska. OSZK, 2018. 7–8.
 • Kuncz Aladár: Monográfiák. Szerk. Boka László – Rózsafalvi Zsuzsanna, [Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái IV.] Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Bp., 2017. 340.

Könyvsorozat-szerkesztés:

 • Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái. A Kriterion Kiadó és az Országos Széchényi Könyvtár közös könyvsorozata. Sorozatszerkesztő Boka László és Filep Tamás Gusztáv. (2014-től mindösszesen 4 kötet)
 • Bibliotheca Scientiae et Artis. A Gondolat Kiadó és az OSZK közös könyvsorozata. (Az OSZK éves Tudományos Ülésszakjain elhangzott előadások válogatott, szerkesztett tanulmányaival ) Sorozatszerkesztő Boka László. (2010-től mindösszesen: 11 köte t)

Folyóirat-szerkesztés:

 • A Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). (Évente 4 szám, 2010–)
 • A Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények (szerkesztőbizottsági tag). (Éves megjelenés, 2011–)
 • Az Irodalmi Magazin negyedéves irodalmi periodika (szerkesztőbizottsági tag). (Évente 4 szám, 2014–)

Tanulmány, könyvfejezet:

 • „Orkeszterek zendülnek”. Sajtó, irodalom és konszolidáció. A Budapesti Újságírók Egyesületének 1911-es Almanachja. In A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1911. [Reprint kiadás] OSZK–Argumentum, Bp., 2018. 15–22.
 • Egy elfeledett nyomdászdinasztia – a Sonnenfeldék. In Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 3. (szerk. Biró Annamária – Boka László) Partium Kiadó- reciti, Budapest–Nagyvárad, 2018. 261–276.
 • Babits és Kosztolányi Arany-képéről – száz év távlatéban. In „Volt a hazának egy-két énekem”. Arany 200., Szerk. Boka László – Rózsafalvi Zsuzsanna, [Bibliotheca Scientiae et Artis X.], Gondolat KiadóOSZK, Bp., 2018. 104–132.
 • A szintézisíró, ifjú Kuncz Aladár. In Kuncz Aladár: Monográfiák. Szerk. Boka László – Rózsafalvi Zsuzsanna, [Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái IV.] Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Bp., 2017. 5–34.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A szintézisíró ifjú Kuncz Aladár. Lyukas Óra, (XXVII. évf. IX.) 2018/9. 19–21.
 • A benjámin, a pacifista, a kitaszított: Emőd Tamás. Irodalmi Magazin, 2018/4. 65–68.
 • Szócikkek egy képzeletbeli Emőd-lexikonhoz. Látó, (XXIX. évf.) 2018/7. 80–86.
 • A lírai disszonancia momentumai. Babits és Kosztolányi Arany-képe. III. Várad, 2018/6. 77–83.
 • A lírai disszonancia momentumai. Babits és Kosztolányi Arany-képe. II. Várad, 2018/5. 68–79.
 • A lírai disszonancia momentumai. Babits és Kosztolányi Arany-képe. I. Várad, 2018/4. 59–67.

Egyéb írások:

 • Propaganda az első világháborúban  Kutatási projekt, kiállítás, konferencia, könyvkiadás, kísérőrendezvények. Emlékévek, évfordulók 2015. Mercurius 2018–2016–2017. Országos Széchényi Könyvtár. Felelős szerk. Boka László. Szerk. Dede Franciska. OSZK, 2018. 9–13.
 • Hagyomány és megújulás. Az OSZK Könyvkiadó. Mercurius 2018–2016–2017. Országos Széchényi Könyvtár. Felelős szerk. Boka László. Szerk. Dede Franciska. OSZK, 2018. 51.
 • „Iszonyatos bukta, óriási hatás”  Törzsasztal-interjú Boka Lászlóval. Várad 2018/8. 96–113.
 • Felívelő pályán. Interjú Boka Lászlóval. Új Könyvpiac, 2018/június., illetve OSZK-blog:
 • Kincsvadászat Boka Lászlóval, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatójával. Új Ember, 2017. július 16. (Mértékadó c. melléklet), illetve: Magyar Kurír.
 • Radikális irodalmi hangok a sokarcú városban. A Holnap és Nagyvárad. [Interjú Boka Lászlóval. Készítette Rózsafalvi Zsuzsanna] Irodalmi Magazin, 2018/4. 31–36.

Konferencia-előadások:

 • Decentralizációs törekvések és irodalmi regionalitás-alakzatok a Partiumban és Erdélyben a 20. század első évtizedeiben. A Partiumi Keresztény Egyetem Az irodalom és a kultúra éltető közege: a lokális és a regionális című konferenciája. Nagyvárad 2018. november 5–6.
 • A fiatal, értekező Kuncz Aladár – monográfiái fényében. „A nekifeszült mentő akarat” című Kuncz Aladár-emlékkonferencia, Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 2018. október 4.
 • Könyvtár és identitás. Az OSZK kiadói és kiállítás-politikája. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése konferenciája [Országos Könyvtári Napok], MTA Könyvtár, Budapest, 2018. október 2.
 • „The book in Latvia”  Riga Book-seminar. Latvian National Library, 2018. május 10–12.
 • The favourite of the Gods: Petőfi – Azerbaijan International University, Baku. 2018. március 28.
 • Források és távoli torkolatok: Áprily és Kuncz Aladár. A kor falára című jubileumi Áprily-konferencia, Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2018. január 24–25.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Szamos és Kolozsvár-emlékezetek. Kerekasztal-beszélgetés: Tompa Andrea, Balázs Imre József és Boka László. KönyvTÁRlat VIII/2. – Emlékfolyamok. OSZK, Bp., 2018. december 13.
 • Pilla a tokban 5. A rejtőzködő elbeszélő, a kurátor. Múzeumelméleti kerekasztal. Résztvevők: Boka László, Hermann Veronika, Róka Enikő. Vezeti: Varga Benedek, az MNM főigazgatója. Budapest, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 2018. november 13.  
 • Saját szerzői tanulmánykötet könyvbemutatói: (Boka László: Peremek és középpontok Balassi, Bp., 2018):
  • Nagyvárad, Illyés Gyula könyvesbolt, Törzsasztal–sorozat. 2018. május 26. (Kőrössi P. József)
  • Kolozsvár, Bulgakov, az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvénye a Kolozsvári Magyar Napok keretében. 2018. augusztus 2 (Balázs Imre József)
  • Budapest, Balassi kiadó könyvesboltja. 2018. október 9. (Tverdota György és a Reményi József Tamás)
 • Ady, a századfordulós Nagyvárad és egyéb „boszorkányságok”. Az Irodalmi Magazin idei új tematikus lapszámai kapcsán beszélgetnek: Pataky Adrienn, Molnár Krisztina és Boka László. Őszi MARGÓ Fesztivál és könyvvásár, Várkert Bazár, Bp., 2018. október 18.
 • „Orkeszterek zendülnek”. A Budapesti Újságírók Egyesületének éves Almanachjai reprint kiadásai kapcsán beszélgetnek: Boka László, Szénási Zoltán, Visy Beatrix irodalomtörténészek, Őszi MARGÓ Fesztivál és könyvvásár, Várkert Bazár, Bp., 2018. október 18.
 • Száz év kaland. Erdély magyar irodalmáról. Kántor Lajos és Láng Gusztáv új kötetéről beszélgetnek: Láng Gusztáv, Markó Béla, Szörényi László. A beszélgetést vezeti: Boka László. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2018. szeptember 18.
 • Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái IV. [Monográfiák] A kötet kapcsán H. Szabó Gyula beszélget a szerkesztőkkel, Boka Lászlóval és Rózsafalvi Zsuzsannával. Kolozsvári Magyar Napok, 2018. augusztus 20.
 • Mindenen belül. X beszélget Y-nal. [Párbeszélgetés: Demény Péterrel író és Boka László irodalomtörténész] Petőfi Irodalmi Múzeum, 2018. június 12.
 • Arany-kötetek színpadon. A „Volt a hazának egy-két énekem”- ARANY 200 című kötetről és az OSZK Kiadó egyéb, Arany-bicentenáriumi kiadványairól a szerkesztőkkel, Boka Lászlóval és Rózsafalvi Zsuzsannával Vaderna Gábor irodalomtörténész beszélget. Bp., 2018. június 8. Ünnepi Könyvhét.
 • Fejezetek a magyarországi könyvtárügy történetéből (1944–1956). Szerk. Sonnevend Péter. (Bp., OSZK–Gondolat, 2018.) A kötetet bemutatja, valamint a szerzőkkel beszélget Boka László. MKE Könyvtáros klub, Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2018. április 21.
 • Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái IV. [Monográfiák] A kötet kapcsán Buda Attila beszélget a szerkesztőkkel, Boka Lászlóval és Rózsafalvi Zsuzsannával. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2018. április 21.
 • A magyar himnusz képes albuma. (OSZK–Argumentum, Bp. 2017) Vaszary Villa, Balatonfüred, 2018. január 19. A kötetet bemutatja, valamint Boka Lászlót, Szabó G. Zoltánt és Riskó Katát kérdezi: Praznovszky Mihály.

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése: 

 • Klebelsberg Kuno Ösztöndíj  – Bíráló Bizottsági tagság. 2018. évi pályázatok bírálata (78 db érvényes, 1 db érvénytelen). 2017. évi beszámolók soron kívüli bírálata (4 db). 2016. évi beszámolók bírálata (25 db).

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Emlék – Emlékmű – Műemlék. OSZK Tudományos Ülésszak. – Köszöntő, OSZK, Bp., 2018. november 22.
 • „A nekifeszült mentő-akarat”. Kuncz Aladár-emlékkonferencia az OSZK és az MMA szervezésében. – Köszöntő és megnyitó, OSZK, Bp., 2018. október 4.
 • Új könyvek a Reformáció könyvespolcán. Könyvbemutató – Köszöntő, OSZK, Bp., 2018. június
 • Kovács Eszter (szerk.): Husz János és a huszitizmus c. könyvbemutató – Köszöntő, OSZK, Bp., 2018. március 19.
 • Lakatos Éva–Herendi László (szerk.): Kikötőben maradt hajók c. könyvbemutató. (Nemzeti Téka 34.)  – Köszöntő, OSZK, Bp., 2018. január 22.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • László Andrea: Az értekező Kuncz Aladár az első világégés előtt (PKE, Nagyvárad, 2018. június) Mesteri dolgozat
 • Prém Mónika: Dragomán György prózavilága (PKE, Nagyvárad, 2018. június). Egyetemi szakdolgozat

 

Boreczky Anna

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Book Culture in Medieval Hungary. In The Art of Medieval Hungary. (Eds. Xavier Barral i Altet - Pál Lővei - Vinni Lucherini - Imre Takács). Roma, Viella, 2018, 283-303.
 • Képi bizonyosság? Problémák a Justinianus/Theodosius/Arcadius császár lovasszobrát ábrázoló rajz hitelessége körül. In A könyv és olvasója. A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban. (Szerk. Fábián Laura - Lovas Borbála - Haraszti Szabó Péter - Uhrin Dorottya). Budapest, MTA-ELTE-HECE, 2018, 279–289.

Konferencia-előadások: 

 • Die Budapester Concordantiae Caritatis Handschrift und die sogenannte Wiener Grosswerkstatt. "A budapesti Concordantiae Caritatis. Devóció és képi információáramlás a késő középkori Európában" c. nemzetközi konferencia az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport és az Österreichische Akademie der Wissenschaften Institut für Mittelalterforschung Abteilung Schrift und Buchwesen közös rendezésében. Bp., OSZK, 2018. április 18.
 • Classicism and Ottonian Illustration. Kurt Weitzmann and the Apollonius Pictus Reevaluated. Találkozó a Forschungskreis Kunst des Mittelalters rendezésében. Budapest, BTM, 2018. május 4–6.
 • Historiography and Propaganda in the Royal Court of King Matthias. Hungarian Book-culture in the Late Middle Ages and Beyond. "The Power of Media. Patronage, Presentation and Propaganda in the Early Modern Period (1450–1800) between the Mediterranean and Central Europe" c. nemzetközi konferencia a zágrábi Institute of Art History rendezésében. Split, City Museum, 2018. június 13–15.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • A budapesti Concordantiae Caritatis. Devóció és képi információáramlás a késő középkori Európában - nemzetközi konferencia; (A konferencia szervezője: Boreczky Anna) Bp., OSZK, 2018. április 18.
 • Emlék - Emlékmű - Műemlék - tudományos ülésszak; (A konferencia titkárai: Boreczky Anna, Dede Franciska, Szegő Iván) Bp., OSZK, 2018. november 22-23.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • ELTE, BTK, Művészettörétneti Intézet, 2018. tavaszi szemeszter, megbízott előadó, Késő antik és bizánci művészet kurzus (előadás).

 

 

Borvölgyi  Györgyi

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Az első református főgondnok egykori könyvespolcáról. Néhány kötet Ráday Pál olvasmányai közül. In. A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából.(Szerk. P. Vásárhelyi Judit) Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae - Argumentum Kiadó, 2017, (A Magyar könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 9.  Sorozatszerk. Monok István), 117–125.

Egyéb publikáció:

 • A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2016-ban In: Magyar Könyvszemle, 133. 4. sz. (2017): 473 – 499. (Megjelent 2018-ban)

Kiállításrendezés:

 • Könyv – Olvasmány – Gyűjtemény. Kamarakiállítás az Európai Könyvtörténeti gyűjtemény köteteiből. (2018. október 29 – 2018. december 22.)

 

 

Dancs Szabolcs

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Könyv, Könyvtár, Könyvtáros: Szerkesztőbizottság
 • Tudományos és Műszaki Tájékoztatás: Tanácsadó testület

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • The „Transition bibliographique” program: the French recipe for adopting RDA, Knižničná a informačná veda = Library and information science, 27. vol. 2017. pp. 151-161.
 • „RDA reborn” – a könyvtári referenciamodell és az átalakuló RDA – 1. rész: Bevezetés az IFLA LRM-be, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 65(3). 2018. pp. 141-152.
 • „RDA reborn” – a könyvtári referenciamodell és az átalakuló RDA – 2. rész: A 3R projekt, avagy az RDA megújulása, Tudományos és Műszaki tájékoztatás, 65(4). 2018. pp. 228-237.
 • Digitális szurrogátumok RDA-alapú feldolgozása költséghatékonyan – az edinburghi módszer, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(2). 2018. pp. 3-10.
 • A könyvtári szabványosítás egyes nemzetközi és hazai fejleményeiről, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(5). 2018. pp. 3-4.
 • Bevezető Tóvári Judit: A katalógus metamorfózisa. A Nyilatkozat a Nemzetközi Katalogizálási Alapelvekről (2016) fordítástervezetének terminológiai kérdései című cikkéhez, Könyvtári Figyelő, 64(3). 2018. pp. 363.
 • Még mindig arra a temetésre várnak . Az újgenerációs INTERMARC-ban rejlő ígéretek és kihívások (Peyrard, S. - Roche, M.: Still waiting for that funeral. The challenges and promises of a next-gen INTERMARC), Könyvtári Figyelő, 64(3). 2018. pp. 426-430.
 • Kulturális identitás a könyvtárakban, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(8). 2018. pp. 3-6.
 • Adat- és tudásmenedzsment a posztigazság korában. Mozaikok az INFINT Information Interactions 2018 nemzetközi konferenciáról, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(11). 2018. pp. 39-43. (Koltay Tiborral és Németh Mártonnal közösen)

Konferencia-előadások: 

 • Helyzetkép az RDA bevezetéséről. Elhangzott: NETWORKSHOP 2018, Eger, 2018. április 5.
 • Translating RDA into Hungarian: some issues. Elhangzott: RDA translators’ meeting, Danish Bibliographic Centre, Koppenhága, 2018. május 23.
 • “Tear down the wall!” Some models and obstacles of cooperation between libraries and publishers. Elhangzott: Information interactions 2018, Univerzitná knižnica v Bratislave, Pozsony, 2018. október 23.

Egyéb publikáció: 

 • Hrčková, A.: A könyvtári weboldalak optimalizálása: főbb alapelvek, sikeres projektek, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 27(8). 2018. pp. 18-25.

 

 

Danku György

Folyóirat-szerkesztés:

 • Térképtörténeti Közlemények (szerkesztőbizottsági tag) Évente 1 szám

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Gróf Széchényi Ferenc térképgyűjteménye a számok tükrében: Gyűjteményrekonstrukció és eredményei. in: OSZK 215  Tanulmányok egy évforduló tiszteletére. (szerk. Deák Eszter – Dede Franciska), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae  – Gondolat Kiadó, 2018 [Bibliotheca Scientiae et Artis XI. Sorozatszerk. Boka László], 76 – 106.

Tudományos igényű honlapszerkesztés:

 • Földabrosz térképtörténeti blog (szerkesztőbizottsági tag)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Novissima et accuratissima totius Angliae, Scotiae et Hiberniae tabula': states of the single-sheet map of the British Isles by the Danckerts. Journal of the International Map Collectors' Society, 2018. június, 16 – 25.
 • Egy ritka térképtöredék: Wolfgang Wissenburg Szentföld-térképe. Térképtörténeti Közlemények III., 2018. megjelenés folyamatban

Kritikák, recenziók:

 • Wolf, J. & Zimmermann, W. (hg.), Fliessende Räume: Karten der Donauraums 16501800 = Floating spaces: maps of tghe Danube region 16501800: Katalog zur internationalen Wanderausstellung des Intstituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen, und des Landesachivs Baden-Württemberg.  Regensburg: Schnell & Steiner, 2017. Recenzió. Földabrosz blog, megjelenés folyamatban

Egyéb írások:

 • Változó terek. A Duna menti térség történeti térképeken 1650-1800. A Baden-Württembergi Tartományi Központi Levéltár és a Dunai Sváb Történelmi és Országismereti Intézet térképkiállítása az Országos Széchényi Könyvtárban. Kiállításismertető. Földabrosz blog, 2018. okt. 19.

Konferenciaelőadások:

 • A Lazius-térképtől a Müller-térképig Magyarország-térképek a török korban. Elhangzott a Budai könyvünnep rendezvény keretében az OSZK Térképtárában, 2018. 8. 31-én

 

Deák Eszter

Szerkesztett kötet:

 • OSZK 215 – Tanulmányok egy évforduló tiszteletére. (Szerk. Deák Eszter – Dede Franciska), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae Gondolat Kiadó, 2018. [Bibliotheca Scientiae et Artis XI. Sorozatszerk. Boka László]

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Juraj Ribay a Ferenc Széchényi a založení Uherské zemské (dnešní anárodní Széchényiho) knihovny roku 1802 = Česko-mad’arské ob(z)ory : Kapitoly z dějin česko-mad’arských univerzitních vztahů, ed. Jiří Januška, Praha, Universita Karlova 2018, 167 177.
 • Széchényi Ferenc mint kulturális mecénás – levelezése tükrében = OSZK 215 – Tanulmányok egy évforduló tiszteletére. (Szerk. Deák Eszter – Dede Franciska), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae Gondolat Kiadó, 2018. [Bibliotheca Scientiae et Artis XI. Sorozatszerk. Boka László], 34 44.

Kritikák, recenziók: 

 • „Ezt köztünk! Isten áldja!” Széchenyi István válogatott levelei,  Magyar Könyvszemle 2018/2 (?)

Egyéb publikáció:

 • Kazinczy Ferenc Művei, Költemények III. k. , sajtó alá rendezte Debreczeni Attila, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó 2018. [ Kazinczy Ferenc művei , kritikai szövegkiadás, sorozatszerk. Debreceni Attila] A német levélszövegeket gondozta és fordította Deák Eszter és Doncsecz Etelka

 

Deák László

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Magyar verselés Arany János szerint és ma , In: „Volt a hazának egy-két énekem” – ARANY 200 (Szerk.Boka László, Rózafelvi zsuzsanna), Bibliotheca Scientiae &  Artis, Bibliotheca Nationalis Hungariae  Gondolat Kiadó, Budapest, 2018: 170–177.
 • Films About World War I in Hungary After 1945, In: Habsburg's Last War - The Filmic Memory (1918 to the Present), Studies in Central European History, Culture and Literature, Hannes Leidinger (editor), Günter Bischof (series editor), University of New Orleans Press, 2018: 151–173.
 • Irodalom és film kapcsolata 1896 után, a Tokaji Írótábor Évkönyve, XXVII., szerk. Borkuti László, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2018: 187–198.
 • A modernizmusok időfelfogása: Időszimbólumok a Szindbád (1971) című filmben – In: Az idő szemiotikája, Magyar Szemiotikai Tanulmányok 43–44, szerk.: Balázs Géza, Minya Károly, Pölcz Ádám, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2018: 189–196.
 • Állati filozófia és állati jelek a modernizmus végéről – In: Állati jelek, képek és terek, JEL-KÉP-TÉR 3., szerk. Tóth Szergej, Szirmai Éva, Újvári Edit, Szegedi Egyetem Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2018: 283–292.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Az imaginárius formái Bódy Gábor és Jeles András elméleti írásai és filmjei alapján, Filmszem, Budapest, 2017/(2018)/4 – Tél: 27–37.

Kritikák, recenziók: 

 • Reménytűz, Jelenczki István Öröktűz /-//. című portréfilmjéről, Magyar Napló, 2018. augusztus, 31–33.
 • Hamis Napszállta bűntudatkeltéssel, Magyar Idők, 2018. november 17.

Egyéb írások: 

Konferencia-előadások: 

 • Első világháborús filmek Magyarországon, előadás a Tokaji Írótáborban 2018. augusztus 19-én.
 • Egy sorsdöntő jelentőségű első világháborús hadititok értelmezései, előadás A titok szemiotikája (17. Semiotica Agriensis) konferencián, Eger, Esterházy Károly Egyetem, 2018. szeptember 29.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 

Dede Franciska

Szerkesztett kötet: 

 • OSZK 215 – Tanulmányok egy évforduló tiszteletére. (Szerk. Deák Eszter – Dede Franciska), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae Gondolat Kiadó, 2018. [Bibliotheca Scientiae et Artis XI. – sorozatszerk. Boka László], 271.

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A Hét kerekasztala. Gondolatok a szerkesztőről, a szerzőkről és a lapról a tízéves jubileumi szám kapcsán. In Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 3. (Szerk. Bíró Annamária – Boka László), Bp., Nagyvárad, Partium Kiadó – Reciti Kiadó (2018), 151–184.

Konferencia-előadások: 

 • A Hét et la France – Influences et présences françaises dans les vingt premières années de la revue, Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle című konferencia, Bp., MTA BTK ITI, Budapesti Francia Intézet, ELTE Egyetemközi Francia Központ, 2018. december 5–7.
 • Balatoni lapok, KönyvTÁRlat Emlékfolyamok VIII. Évad – Füredtől Keszthelyig, 2018. november 8.
 • Két évtized íróportréi A Hétben és az Új Időkben, Fotó és irodalom című konferencia, Bp., Mai Manó Ház, 2018. október 25–26.
 • Társaság és sport a századfordulón, KönyvTÁRlat Játékos Évad – Egészséges játék? Játékos egészség! 2018. május 3. 
 • Tündérvilág a Városligetben - A Gödöllői Művésztelep alkotóinak meseillusztrációiról, KönyvTÁRlat Játékos Évad – Mesés est, 2018. április 19. 

Konferenciaszervezés, titkári feladatok: 

 • Tudományos Ülésszak, az OSZK éves konferenciája (A konferencia titkárai: Boreczky Anna, Szegő Iván, Dede Franciska), Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 22–23.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • Klebelsberg Kuno-ösztöndíj elnyerése két hónap időtartamra Franciaországba (2018. június 25. – augusztus 25.)

 

Elbe István

Konferencia-előadások:

 • A Shakespeare-ház. Egy Kossuth-emlékjel az OSZK-ban. Az OSZK Emlék - Emlékmű - Műemlék c. 2018-as tudományos ülésszakára készült előadás. Elhangzott az OSZK-ban 2018. nov. 24-én a Széchényi-napon.

 

Eörsi László

Önálló kötet:

 • A „budai srácok”Országos Széchényi Könyvtár, 2018.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Párhuzamos életrajzok: Dózsa László Pruck Pál. In Újratervezések. (Szerk. Keller Márkus – Tabajdi Gábor) 1956-os Intézet Évkönyve, Országos Széchényi Könyvtár, 2018. 258-282

Egyéb írások:

Konferencia-előadások:

 • 1918 és a sajtószabadság. Felkért hozzászóló Hajdú Tibor előadása után. Wesley Főiskola, nov. 18.
 • 1956 megítélése a rendszerváltás idején. Emlék – Emlékmű – Műemlék. Országos Széchényi Könyvtár, nov. 22.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Gáli József: A püspök madarai. Kerekasztal beszélgetés Rózsa Péterrel, Filep Tamás Gusztávval, Kőszeghy Péterrel és Szanyi Péterrel. Auróra, január 17.
 • Eörsi László: A „budai srácok” 1956. Pódiumbeszélgetés Vágvölgyi B. Andrással. Hegyvidéki Kultúrszalon, november 9.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Bánki Iván dokumentumfilmje Kopácsi Sándorról. Történész-szakértő: Eörsi László
 • Dudás József emlékezete. Előadások Drucza Attilával és Horváth Jánossal. Erdélyi Magyarok Egyesületének székháza, 2018. jan. 20.
 • Nagy Imre és társai pere. Előadás Mécs Imrével. Gyorskocsi u. 2018. jún. 15.
 • Tiltakozás a Nagy Imre emlékmű eltávolítása ellen. Az Eleven Emlékmű szervezésében, rövid előadások, számos résztvevővel együtt. Vértanúk tere, 2018. szept. 23.
 • Tankok és alakok. Városi sétavezetés, a Hosszúlépés szervezésében, 2018. okt. 22.
 • Megemlékezés Angyal Istvánról. Szabad Október Fesztivál, 2018. okt. 23.
 • A Kolorádó Kid vetítése. A filmről Vágvölgyi B. Andrással, a Nagy Imre Társaság programjának keretében. MÚOSZ, 2018. okt. 24.
 • A forradalmi Budapest. Mécs Imrével. Moderátor: Horváth Csaba. Tátra u. 20/b., 2018. okt. 25.
 • Városi sétavezetés diákoknak, a TTE szervezésében, 2018. nov. 4.
 • Tankok és alakok. Városi sétavezetés, a Hosszúlépés szervezésében, 2018. nov. 4.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • 1956, ünnepi beszéd Füzeki István emlékére. Országos Széchényi Könyvtár, 2018. okt. 24.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 • Gáli Józsefről – Klubrádió, Reggeli gyors, riporter: Dézsi János. 2018. jan. 16.
 • Az ügynöktörvényről – ATV, 2018. márc. 20.
 • Preszmajer Ágostonról – N1TV, Felderítő. 2018. máj. 10.
 • Eörsi Istvánról – Klubrádió, Saád Katával. Riporter: Márton Éva. 2018. jún. 11.
 • Nagy Imréről – Klubrádió, riporter: Szénási Sándor. 2018. jún. 18.
 • A Nagy Imre szoborról – Klubrádió, Reggeli gyors, riporter: Dézsi János. 2018. júl. 11.
 • A Nagy Imre szoborról – Klubrádió, riporter: Rózsa László. 2018. szept. 5.
 • Az 1956-os forradalomról – Hit Rádió, 2018. okt. 23.
 • Az 1956-os forradalomról – Klubrádió, Reggeli gyors, riporter: Pikó András. 2018. okt. 24.
 • Az 1956-os megtorlásról – M5 TV, Wittner Máriával és Zinner Tiborral. Moderátor: Trombitás Kristóf. 2018. nov. 5.

 

Érdi Marianne

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Széchényi Ferenc könyvgyűjteményét jellemző kötéstípusok. A 18. századi könyvek kötéstechnikája.  In OSZK 215 – Tanulmányok egy évforduló tiszteletére. (Szerk. Deák Eszter – Dede Franciska), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae Gondolat Kiadó, 2018. [Bibliotheca Scientiae et Artis XI. – sorozatszerk. Boka László], 107–127.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Fimplakátok újratöltve, Mercurius 2015-2016-2017 / 38-39.
 • Farkas Péter könyvszobrász, Papíripar, 2017. LXI évf. 3-4. sz., 41-44.

Konferencia-előadások: 

 • Muzeális gyűjtemények komplex védelme, EKE konferencia , Nyíregyháza, 2018. június 25-27.
 • A Székely krónika a restaurátorműhelyben, Kutatók éjszakája, Bp., OSZK 2018. szeptember 28.
 • A restaurátor szemével - a kódexkiállítás és ami mögötte  van, " A pompás kódexekről" A Restaurátor Szakosztály előadói napja, Bp., OSZK, 2018. december 10.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • A Restaurátor Szakosztály tevékenysége, A Restaurátor Szakosztály előadói napja, Bp., OSZK, 2018. május 7.
 • Tömeges állományvédelmi eljárások, A Restaurátor Szakosztály előadói napja, Bp., BFL, 2018. november 27.
 • A pompás kódexekről, A Restaurátor Szakosztály előadói napja, Bp., OSZK, 2018. december 10.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Tömeges állományvédelmi eljárások – savtalanítás, fertőtlenítés gyakorlati tapasztalatai. Kerekasztal beszélgetés (résztvevők: P. Holl Adrien, Hajdú Zsófia és a restaurátorok) Bp., BFL, 2018. november 27.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • Könyvkötés-történeti kutatócsoport
 • Corvina-munkacsoport

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet, Papír-bőr specializáció, óraadó, Bőr technikatörténet, tárgyismeret, szak szerinti művészettörténet

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztályának elnöke
 • Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság alapító tagja

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • 2018. február: Az Arany kéziratok restaurálása kapcsán Rékai Gáborral rádióriport Rádió Bézs, Kossuth Rádió - Irodalmi Újság
 • 2018. március: Forgatások az Arany kéziratok restaurálása kapcsán: Hétvégi belépő, M5, Tudomány minden napra,
 • Kossuth rádió riport a restaurálásról: Közelről Bak Anita riportja,
 • 2018. április Forgatás M5 Mesteremberek: Mit csinál a könyvrestaurátor?
 • 2018. október RTL klub telefonos interjú a Székely krónika kapcsán
 • 2018. október 18 Rádióinterjú a Székely krónika kapcsán: Klasszik Rádió 92.1-en a reggeli Nyitány című műsor Literatúra rovatában

 

Farkas Gábor Farkas

Szerkesztett kötet: 

 • „Üstököst látni” Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei, szerk. Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett, Zsoldos Endre, Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ, Jaffa Kiadó, 2017 (Lichniae ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae – Érdekességek az MTA Könyvtárából, sorozatszerkesztő: Monok István). 600 p. – ISBN 978 963 475 020 8

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2011 – )

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Andrássy Ignác Biblia pauperuma. = Művészettörténeti Értesítő, 66(2017), 321–328. (M. Horváth, K. Körmendy, Zs. Szebelédi) [2018-ban jelent meg!]
 • Andrássy Ignác Thuróczy-krónikája . = Magyar Könyvszemle, 134(2018), 222–227.

Konferencia-előadások: 

 • International Mother Language Day (IMLD) – 500 Years of the Belarusian Book-printing. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. The First Printed Book in Hungary and the Birth Date of Skaryna.
 • XII Библионет, Република Србија, Нови Сад, Библиотека Матице српске. Old books, Hungarica and their preservation.
 • Emlék – Emlékmű - Műemlék. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. Az eltűnt Thuróczy nyomában.

Konferenciaszervezés, titkári feladatok: 

 • „Üstököst látni” Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei (2018. január 22.)

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • Chronica-projekt

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága, titkár (2000 – )
 • Kulturális Javak Bizottása, tag (2014 – )
 • MOKKA-R, elnök (2018)

 

Földesi Ferenc

Tudományos igényű honlapszerkesztés: 

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Árkosi Benedek imádságoskönyvének két kéziratcsoportja.  In A reformáció könyvespolca, (Szerk. P. Vásárhelyi Judit), Bp., Argumentum – OSZK, 2018, 126–136.
 • A pannóniai Gyulai Pál peripatetikus dialógusa Pallas templomának lakójáról. In Lymbus 2018, 1–51.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • 9 tételleírás és 1 tárgycsoportleírás In A Corvina könyvtár budai műhelye, Kiállítási kalauz (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 2018.

Kiállításrendezés: 

 • A Corvina könyvtár budai műhelye, OSZK, 2018. nov. 6 – 2019. febr. 9. Részvétel a koncepcionális tervezésben és a megvalósításban.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Bartók Rádió, Súgólyuk, 2018. dec. 1., 10.00: A Corvina könyvtár budai műhelye

 

Golub Xénia

Szerkesztett kötet: 

 • Српска саборна црква у Табану. Трагом нестале Српске вароши. (Уред. Тамаш Чаки, Ксенија Голуб), Будимпешта, Историјски Музеј Будимпеште – Српски Институт, 2018. A kiállítási vezető szerb nyelvi változatának társszerkesztője, egyik szerzője (társszerzők: Csáki Tamás, Terdik Szilveszter, Vukovits Koszta)

Tudományos igényű honlapszerkesztés: 

 • Szerb műveltség Budán a 19. század első felében. Arcok a szerb és a magyar kultúra panteonjából című digitális alkalmazás (47 p., 205 kép) szerzője, szerkesztője

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A Szentséges Istenszülő csodáinak budai kiadása (1817) . In OSZK 215 – Tanulmányok egy évforduló tiszteletére. (Szerk. Deák Eszter – Dede Franciska), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2018. [Bibliotheca Scientiae et Artis XI. – sorozatszerk. Boka László], 171 – 184.
 • Adalékok a pomázi szerbek 17 18. századi történetéhez, In Bizánc vonzásában. (Szerk. Nacsinák Gergely András), Debrecen, Görögkatolikus Metropólia, 2018. 49 – 71.
 • The Iconography of the Cantors’ Pews of the Orthodox Monastery Church of Grábóc (Грабовац) , In Ниш и Византија: Зборник радова XVI. (Уред. Ракоција, Миша), Ниш, Град Ниш – Универзитет у Нишу – Нишки културни центар, 2018. 417 – 428.
 • Szerb székesegyház a Tabánban. Az eltűnt Rácváros emlékezete. (Szerk. Csáki Tamás), Bp., Budapesti Történeti Múzeum – Szerb Intézet, 2018. A kiállítási vezető társszerzője (Csáki Tamás, Terdik Szilveszter, Vukovits Koszta mellett)
 • The Serbian Orthodox Cathedral in Buda. Rememberances of the Bygone Tabán Suburb. (Ed. Tamás Csáki), Bp., Budapest History Museum – Serbian Institute, 2018. Az angol nyelvű kiállítási vezető  társszerzője (Csáki Tamás, Terdik Szilveszter, Vukovits Koszta mellett)

Egyéb írások: 

 • Nekrológ Szilárdfy Zoltánról , Otthonunk Pomáz, 2018/1. 6 – 7.

Kiállításrendezés: 

 • Szerb székesegyház a Tabánban. Az eltűnt Rácváros emlékezete (Budapesti Történeti Múzeum) c. magyar–szerb nemzetközi együttműködésben létrejött kiállítás (2018. november 8–2019. február 17.) társkurátora (Kurátor: Csáki Tamás, további társkurátorok: Terdik Szilveszter, Vukovits Koszta)

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • Elementáris. Gyurity Milán képzőművész kiállítása a budapesti Szerb Kulturális Központban. 2018. február 16. Megnyitóbeszéd

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Interjúk a Szerb székesegyház a Tabánban. Az eltűnt Rácváros emlékezete (Budapesti Történeti Múzeum) c. kiállításról, megnyitó: 2018. november. 8. Civil Rádió, Színpad-kép; Magyar Rádió Szerb nemzetiségi műsor; Magyar Rádió "Egy hazában" c. műsor; Vároš RTV
 

Hangodi Ágnes

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Könyvtári Figyelő (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2006-)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • A Könyvtári Intézet határon túli könyvtári szakemberek számára szervezett továbbképzései (2002-2017), Mercurius 2015-2016-2017., 74-77.

Konferencia-előadások: 

 • A Könyvtári Intézet továbbképzési lehetőségei a hátrányos helyzetű felhasználók ellátása érdekében, " Könyvtárak a hátrányos helyzetű emberek szolgálatában" c. konferencia, Szolnok, Verseghy Ferenc Könyvtár, 2018. november 30-december 1.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • Ünnepi kuratóriumi ülés Kovács Máté születésének 112. évfordulója alkalmából; (Az ülés titkára: Hangodi Ágnes) Bp., MTA Könyvtár és Információs Központ, 2018. november 12.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Oktatás: segédkönyvtáros képzés, könyvtártörténet, hivatás, etika – Könyvtári Intézet
 • Vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagi tevékenység: segédkönyvtáros képzés
 • OKJ-s segédkönyvtáros központi írásbeli vizsgatételsorok készítése és lektorálása
 • Lektori tevékenység a Könyvtári Figyelő szerkesztőségében
 • Közreműködés könyvtári akkreditált továbbképzési programok tervezésében, írásában

 

Heltai János

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A Biblia szerepe a magyar reformációban = Új Testamentum, azaz a mi Urunk Jézus Krisztusnak Újszövetsége – Zsoltárok Könyve. Magyar nyelvre forgította Károli Gáspár. A mai magyar helyesíráshoz igazítva. – Jubileumi kiadás színes melléklettel. Budapest, 2017, Magyar Bibliatársulat, 7 – 19.
 • Fejedelmi és egyházi reprezentáció kálvinista kiadványokban I. Rákóczi György korszakában Erdélyben =. A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából.  Szerk  P. Vásárhelyi Judit. Budapest Argumentum Kiadó Országos Széchényi Könyvtár 2017, 97–107 (A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei 9)
 • Die persönlichen Beziehungen des Heidelberger Theologiprofessors David Pareus zu seinen ungarischen Studenten von 1598 bis 1621 = Religiös motivierte Migrationen zwischen dem östlichen Europa und dem deutscen Südwesten vom 16. bis 19. Jahrhundert. Herausgeben von Christine Absmeier, Matthias Asche, Márta Fata, Annemarie Röder und Anton Schindling unter Mitarbeit von Patrick Schiele. 2018 W. Kohlhammer Verlag Stuttgart, 237–253.
 • A mennyei tudomány tiszta világos folyamja – Adalékok a felekezeti tudatok kialakulásához az 1616–1619-es évek vitairatai és prédikációi alapján = A reformáció emlékezete: Protestáns és katolikus és katolikus értelmezések a 16–18. században, főszerk, Száraz Orsolya, szerk. Fazakas Gergely Tamás. Imre Mihály. Debrecen, Bebreceni Egyetemi Kiadó, 2018, 197–207.
 • Fejedelmi és egyházi reprezentáció kálvinista kiadványokban I. Rákóczi György korszakában Erdélyben = A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából.  Szerk  P. Vásárhelyi Judit. Budapest Argumentum Kiadó Országos Széchényi Könyvtár 2017, 97–107. (A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei 9)
 • Die persönlichen Beziehungen des Heidelberger Theologiprofessors David Pareus zu seinen ungarischen Studenten von 1598 bis 1621 = Religiös motivierte Migrationen zwischen dem östlichen Europa und dem deutscen Südwesten vom 16. bis 19. Jahrhundert. Herausgeben von Christine Absmeier, Matthias Asche, Márta Fata, Annemarie Röder und Anton Schindling unter Mitarbeit von Patrick Schiele. 2018 W. Kohlhammer Verlag Stuttgart, 237–253.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • A Régi Magyarországi Nyomtatványok Tudománytörténeti helyzete. Megjegyzések a bibliográfiai egység fogalmáról = Magyar Könyvszemle 2017, 106 – 114.

Konferencia-előadások: 

 • A mennyei tudomány tiszta, világos folyamja. Adalékok a felekezeti tudatok kialakulásához az 16161619-es évek vitairatai és prédikációi alapján. Elhangzott: A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon elnevezésű 2017. május 18 – 20. Debrecenben megrendezett konferencián.
 • David Pareus személyes kapcsolatai magyar diákjaival. Elhangzott: Reformáció 500 Konferencia. Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem, Bartók terem. Nagyvárad, 2017. október 5 – 6.
 • Fejedelmi és egyházi reprezentáció kálvinista kiadványokban I. Rákóczi György korszakában Erdélyben. Elhangzott: A Reformáció Könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából elnevetésű konferencián az Országos Széchényi Könyvtárban 2017. október 16-án.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Pázmány Péter: Keresztyéni felelet a megdicsőült szentek tiszteletirül (1607). Sajtó alá rendezte Ajkay Alinka. Bp. 2017 (Pázmány Péter kritikai kiadás 8. kötet).  Könyvbemutató a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen 2017. március 14-én

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése: 

 • Öt Bolyai pályázatot elbírálása a Bolyai Ösztöndíj kuratóriuma számára.

Doktori bizottsági munka: 

 • Opponenség Hargittay Emil: Pázmány Péter írói módszere és az életmű genezise című akadémiai doktori értekezésének 2017. április 25-én

Kiállítás-rendezés: 

 • Társkurátorság a Nemzeti Múzeum Ige – Idők című kiállításának

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Heti 10 óra a régi magyar irodalomról a Miskolci Egyetemen.
 • Kurátori vezetés a Nemzeti Múzeum, Ige –Idők elnevezésű kiállításán 2017. szeptember 30-án
 • Két vezetés a Budavári Könyvnapokon az RRt munkatársaival közösen létrehozott reformációs minitárlaton az OSzK-ban 2017. augusztus végén.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Ötször öt percben interjú a kossuth Rádió Kincsestár című műsorának reformációs kiadványokról.

 

Hoffmann Gizella

Szerkesztett kötet: 

 • Uzoni Fosztó István –Kozma Mihály–Kozma János: Az Erdélyi Unitárius Egyház története. III/I. Fordította: Márkos Albert. A latin szöveget az eredetivel egybevetette: Balázs Mihály. Sajtó alá rendezte: Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel. Kiadja a Magyar Unitárius Egyház – A Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület – Országos Széchényi Könyvtár, Budapest–Kolozsvár, 2018., [1200 p.] [A Magyar Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/3/1.] Nyomdában.

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Uzoni Fosztó István –Kozma Mihály–Kozma János: Az Erdélyi Unitárius Egyház története. III/I. Fordította: Márkos Albert. A latin szöveget az eredetivel egybevetette: Balázs Mihály. Sajtó alá rendezte: Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel. Kiadja a Magyar Unitárius Egyház – A Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület – Országos Széchényi Könyvtár, Budapest–Kolozsvár, 2018., [1200 p.] [A Magyar Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/3/1.] Nyomdában [Utószó: Hoffmann Gizella]

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • Uzoni Fosztó István–Kozma Mihály–Kozma János: Az Erdélyi Unitárius Egyház története. III/I. Fordította: Márkos Albert. A latin szöveget az eredetivel egybevetette: Balázs Mihály. Sajtó alá rendezte: Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel. Kiadja a Magyar Unitárius Egyház – A Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület – Országos Széchényi Könyvtár, Budapest–Kolozsvár, 2018., [1200 p.] [A Magyar Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/3/1.] Nyomdában Nyomdai előskészítés: Hoffmann Gizella     

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • Széchényi Tudástár Projekt, Széchényi Ferenc tudománypolitikai és művelődéstörténeti levelezése, magyar és német nyelvű levelek.

 

Illyés Boglárka

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • L’ambassadeur parisien de la nouvelle musique hongroise, Géza Vilmos Zágon. Sa carrière et sa correspondance choisie, Studia Musicologica, 58/2 (2017), 255–293.

Konferencia-előadások: 

 • Egy zenei levél anatómiája. Saint-Saëns magyarországi turnéjának előzményei és háttere, Bp., OSZK Tudományos Ülésszak, 2018. november 22‒23.

Szakfordítás:

Weisz Boglárka, L’organisation financière de la Hongrie angevine : institutions et personnes. In Périphéries financières angevines. Institutions et personnes. In Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l’administration de territoires composites (XIIIe-XVe siècle). (Dir. Serena Morelli), Rome, École Française de Rome, 2018, 95-111.

 

Kakasy Judit

Konferencia-előadások:

 • Étudiants hongrois à la Sorbonne dans les années 1920 (Illyés Gyula, József Attila), Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle című konferencia, Bp., MTA BTK ITI, Budapesti Francia Intézet, ELTE Egyetemközi Francia Központ, 2018. december 5–7.

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés):

 • Tarján Tamás műveinek bibliográfiája. Ex Symposion, 2018/100, 50-51.

 

Keller Márkus

Szerkesztett kötet

 • 1956-os Intézet 23. Évkönyve, Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, 2018

Tanulmány, könyvfejezet

 • Bevezetés. In 1956-os Intézet 23. Évkönyve, Országos Széchényi Könyvtár – 1956-os Intézet Alapítvány, 2018
 • Inventing postwar modern mass housing in East and West. The Experimental Housing Estate in Óbuda and the Hansviertel Berlin in comparative perspective, EAUH Conference 2018. augusztus 29-szeptember 1.
 • Wie wohnt mann sozialistisch? 2018. 06. 19., Universität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte
 • Kísérleti lakótelepek a 60-as években, Magyar Nemzeti Galéria rendezendő "Keretek és műfajok” – című Minikonferencia, Budapest, 2018.02.04.
 • A hatvanas évek mint emlékezeti hely. Emlék – Emlékmű – Műemlék. Tudományos ülésszak. 2018/11/22 - 2018/11/23.
 • Versuchswohnsiedlungen in Wien und Budapest, Stadträume des 20. Jahrhunderts in den Donaumetropolen Wien und Budapest", Budapest, 10.-11. Nov. 2017
 • A lakástulajdon szerzésének állami támogatása, Az Intézményi és kulturális transzferek a 20. századi Magyarországon: átvétel, hibridizáció és elutasítás műhelykonferencia, 2018. szeptember 24.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók

 • Hajnal-estek 6., A lakhatás történetének kutatása a fővárosban. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület és Budapest Főváros Levéltára rendezésében 2018. január 17-én, 17.30

 

Kis Domokos Dániel

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Presbiter. A Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja. Évente 6 szám. Szerkesztőbizottsági tag.

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Arany János bizodalmas köre és hatása a történettudományra. Szilágyi Sándor, Salamon Ferenc és Szabó Károly. In. „Volt hazának egy-két emlékem” Arany 200. (Szerk. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2018, [Bibliotheca Scientiae et Artis 10. Sorozatszerk., Boka László], 54 – 66.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Emlékezés R. Várkonyi Ágnesre, a nagy Rákóczi-kutatóra. In. Palócföld, 2018/3. 26 – 35.

Egyéb írások: 

 • Súlyosabb ítélet [Benkő István]. Presbiter, 2018/1. 12.
 • Isten nevében, előre! [Vass Mihály és Szántó Imre]. Presbiter/3. 8.
 • Őrálló az őrállóról. [Papp Vilmos Parajdi Mester Lászlóról] Presbiter, 2018/4. 18.
 • 110 éve született Kulifay Imre, a párizsi magyar egyház lelkipásztora. (1908 – 1986). Presbiter, 2018/6.

Konferencia-előadások: 

 • A csúcshódító Eötvös Loránd. Vetítettképes előadás. Rendező: Téry Ödön Turista Baráti Társaság. Virányosi Közösségi Ház, 1125. Bp. Szarvas Gábor út 8/C : Június 5.

Kiállításrendezés: 

 • Színházi családok, színházi dinasztiák. helyszín Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tár. 2018. június 23-tól július 14. Meghosszabbítva október 16-ig.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • Országos Széchényi Könyvtár, a Színháztörténeti Tár és a Zeneműtár folyosóján.
 • Július 4. Színházi családok, színházi dinasztiák c. kiállítás megnyitója. Helyszín Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tár. 2018. június 23-tól július 14. Meghosszabbítva október 16-ig.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Színházi családok, színházi dinasztiák c. kiállításról. M5 Kulturális Híradó, 2018. július 11. Kultural ID 3323360
 • Eötvös Lorándról. Kossuth Rádió, A Hely. Üllői út. október 19. péntek, 11:07.

 

 

Konrád Eszter

Konferencia-előadások: 

 • Sienai Szent Bernardin kultusza a középkori Magyarországon. Budapest, MTA-BTK Irodalomtudományi Intézet, REBAKUCS-felolvasóest; 2018. június 26.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • Munkatárs  A Meditationes Vitae Christi hosszú olasz változatának kritikai kiadása (KH_18) című projektben
 • Kutatócsoport-vezető: Dr. Falvay György Dávid, ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék

 

Korondi Ágnes

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A Vita et transitus Sancti Hieronymi keletközép-európai és magyarországi elterjedéséről. In A könyv és olvasója: A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban. (Szerk. Fábián Laura – Lovas Borbála – Haraszti Szabó Péter – Uhrin Dorottya) Bp., MTA-ELTE HECE, 2018, 193‒211.
 • Eucharisztikus imádságok a késő középkori magyar nyelvű imakönyvekben. In Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. (Szerk. Szelestei N. László) Budapest, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2018, 133‒150. (Megjelenés előtt.)
 • Hungarian Psalm Translations and Their Uses in Late Medieval Hungary. In Psaltirile în limbi naționale și începuturile identităților lingvistice/Vernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic IdentitieVernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic Identities. (Eds.Vladimir Agrigoroaei ‒ Ana Dumitran) Alba Iulia ‒ Poitiers, Museikon, Muzeul Național al Unirii ‒ CESCM, 2018, ? (Megjelenés előtt.)

Konferencia-előadások: 

 • Eucharisztikus imádságok a késő középkori magyar nyelvű imakönyvekben, XI. Lelkiségtörténeti Konferencia: Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon, Bp., PPKE BTK, MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2018. április 6‒7.
 • Párbeszéd a passióról: az Apor-kódex Pszeudo-Anzelm dialógusa és kelet-közép-európai rokonai, A dialógus formái a magyar régiségben (1450–1750), Kolozsvár, a BBTE BTK, Magyar Irodalomtudományi Intézet (Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely), MTA BTK ITI, KAB, RefoRC, 2018. május 3‒5.
 • Late Medieval Hungarian-Language Prayer Books: Types, Sources, Users, Gebetsliteratur im Spätmittelalter und der Reformation/ Devotional Literature in the Middle Ages and Early Modern Period, Kolozsvár, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Refo RC, BBTE, Eberhard-Karls-Universität (Tübingen), Universität Koblenz-Landau, 2018. május 31‒június 2. 
 • Hungarian Psalm Translations and Their Uses in Late Medieval Hungary, Vernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic Identities, Gyulafehérvár, Museikon, Muzeul Național al Unirii (Alba Iulia), CESCM (Poitiers), 2018. június 27‒28.
 • Szent Lúcia „fénye” Európában és a késő középkori Magyarországon (plenáris előadás), Fény és árnyék. Interdiszciplináris párbeszéd VII., Bolyai Társaság, BBTE, Kolozsvár, 2018. október 20
 • Szent Jeromos, az auctor a késő középkori magyar nyelvű kódexekben, Emlék – Emlékmű – Műemlék. Tudományos ülésszak, Bp., OSZK, 2018. november 22‒23.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • A Székelyudvarhelyi Kódex hasonmás kiadásának (A Nyújtódi kódex (1526/28) fakszimile kiadása. Készült Székelyudvarhely egykori Római Katolikus Főgimnáziuma, a mai Tamási Áron Gimnázium alapításának 425. évfordulója alkalmából, Bp., Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018) bemutatása Székelyudvahelyen a Tamási Áron Gimnázium alapításának 425. évfordulójára rendezett ünnepségsorozat keretében 2018. november 10.-én.

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés): 

 • Introduction to the facsimile edition of the textbook of László Szalkai, Archbishop of Esztergom. In Szalkai Codex: The textbook of László Szalkai, Archbishop of Esztergom: Facsimile edition with a Hungarian and English introduction. (Ed. and intro. Gábor Sarbak) Esztergom, Esztergom Cathedral Library ‒ Roman Catholic Collection of Sárospatak, XXXIII‒LII.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Öt dolgozat bírálata és zsűrizés a XXI. ETDK Magyar irodalom I.: A középkor és kora újkor irodalma c. szekciójában, Kolozsvár, 2018. május 26.

 

Kovács Eszter

Önálló kötet:

 • Mészáros Andor – Kovács Eszter – Marta Pató – Miloš Sládek: Hungarikumok  a Cseh Irodalmi Múzeum levéltárában (Literární archiv,  Památník národního písemnictví). Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2018. 542 p.
 • Marta Pató – Miloš Sládek – Mészáros Andor – Kovács Eszter: Hungarika ve sbírkách LA PNP. Bp., ELTE Eötvös Kiadó 2018. 536 p.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Friedrich Madeweis: Tractatus cometographicus ., v Žilině u Alžběty Dádanky leta 1681. In „Üstököst látni”: Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei (szerk.Farkas, Gábor Farkas; Szebelédi, Zsolt; Varga, Bernadett; Zsoldos, Endre) Bp., Jaffa Kiadó, MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017. 419 – 486.
 • Szlovák vagy cseh? A Tractatus Cometographicus nyelvi kérdései In „Üstököst látni”: Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei (szerk.Farkas, Gábor Farkas; Szebelédi, Zsolt; Varga, Bernadett; Zsoldos, Endre) Bp., Jaffa Kiadó, MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017. 515 – 525.
 • Kovács Eszter, Kővári Réka: Georgius Zrunek: Harmonia Pastoralis [Vianočná omša F-dur] I. (kritikai kiadás és kísérő tanulmány). In A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon (11 – 18. század). (szerk. Kilián István) Bp., Ráció Kiadó, 2017. 547–605.
 • Kovács Eszter, Kővári Réka: Harmonia Pastoralis [Vianočná omša F-dur] II. (kritikai kiadás és kísérő tanulmány) In A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon (1118. század). (szerk. Kilián István) Bp., Ráció Kiadó, 2017. 607 – 647.
 • Kovács Eszter, Kővári Réka: Prosae Pastorales (kritikai kiadás és kísérő tanulmány) In A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon (1118. század). (szerk. Kilián István) Bp., Ráció Kiadó, 2017. 649–678.
 • Kovács Eszter, Kővári Réka: De nativitate Domini nostri Jesu Christi (kritikai kiadás és kísérő tanulmány) In A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon (1118. század). (szerk. Kilián István) Bp., Ráció Kiadó, 2017. 821–831.
 • Biblikus cseh nyelvű liturgikus népénekek az Eucharisztiáról és az Úrvacsoráról a 17. századi magyarországi énekeskönyvekben. In Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon. (Szerk. Szelestei N. László) Bp., MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2018. 151–158.

Konferencia-előadások:

 • Cseh husziták és magyar jezsuiták gondolatai a törökveszélyről és a keresztény összefogásról. "Hétköznapok az oszmán uralom idején; egyén és közösség viszonya" konferencia, Bp., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézet, 2018. május 24–25.
 • Szlovák vagy cseh? A Tractatus Cometographicus nyelvi kérdései. "Kométák a magyar kultúra napján a nemzeti könyvtárban, Az 1680-as üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei" konferencia, Bp. Országos Széchényi Könyvtár, 2018. január 22.
 • Biblikus cseh nyelvű liturgikus népénekek az Eucharisztiáról és az Úrvacsoráról a 17. századi magyarországi énekeskönyvekben "Eucharisztia és Úrvacsora a 16–18. századi Magyarországon" konferencia, Bp. XI. Lelkiségtörténeti Konferencia. MTA‒PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 2018. április 6‒7.
 • 18th century Nativity plays in Slovak. " ( Elmélet Elmélet és gyakorlat a 17–19. század színpadán (Források, hatások, latin és anyanyelvi szövegek, utak a hivatásos színjátszás felé) Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre (Sources, influences, texts in Latin and in the vernacular, ways towards professional stage" Eger, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont , Irodalomtudományi Intézet – Eszterházy Károly Egyetem, 2018. szeptember 6–8.
 • Ovid’s Poems in the Printed Books of Sixteenth- and Seventeenth-Century Hungary. "Roma aeterna MMXVIII The afterlife of Ovid in the Culture of Central Europe" konferencia, Prága, Cseh Tudományos Akadémia (České akademie věd)  – Károly Egyetem (Univerzita Karlova), 2018. november 9 – 10.
 • Václav Hájek z Libočan emlékezete a 18. századi magyarországi jezsuita irodalomban. "Emlék-Emlékmű-Műemlék" tudományos ülésszak, Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 22.

Kritikák, recenziók: 

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon (11–18. század) kötet angol nyelvű bemutatása, Eszterházy Károly Egyetem, Eger, 2018. szeptember 6.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, óraadó tanár.
  2017/18 tavaszi félév: Magyarország története 1703-1848: Reprezentáció és udvari kultúra az újkorban; A katolikus neveléstörténet forrásai és alkalmazható tanulságai
  2018/2019 őszi félév: A nemzetszerveződés és a nemzeti átalakulás, vallás, katolicizmus Közép-Európában a 19. és a 20. században

Doktori bizottsági munka: 

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2018. március 13. Habilitációs bizottság titkára (Maciej Szymanowski)

 

Kőrösi Zsuzsanna

Tudományos igényű honlap szerkesztése

 • Harminc éve történt – Emlékezés 1988. október 23-ára. Válogatás az OSZK 1956-os Intézet Oral History Archívumának interjúiból. (Válogatás, szerkesztés) http://www.rev.hu/hu/19881023

Tanulmány, könyvfejezet

 • „Vigyázzunk magunkra!” Mozaikok az 1963-as amnesztiával szabadult politikai foglyok életútjából. In: Újratervezések. Magyarország a jelenkorban. Évkönyv XXIII. (Szerk. Keller Márkus–Tabajdi Gábor), Bp., OSZK, 2018, (megjelenés alatt)

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák

 • Minden a mienk! Everthing is ours! Budapest, Kassák Múzeum, 2018, 82.
 • Az 1956-os menekültválság egyéni motivációi visszaemlékezések tükrében. Magyarország és a migráció c konferencia, Bp., Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), 2018. május 10.
 • Szemelvények cserkészek narratív identitásaiból. Emlék–Emlékmű–Műemlék című konferencia, Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 22.

 

 

Lénárt András

Tanulmány, könyvfejezet

 • “Sisi Redux: The Empress Elisabeth and Her Cult in Post-Communist
 • Hungary,” in Sissi’s World: The Empress Elisabeth in Memory and Myth. Eds. Hametz,
 • Maura and Heidi Schlipphacke. London: Bloomsbury Academic, 2018

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok

 • Bezsenyi Tamás – Lénárt András: „Maguknál így soha nem lesz Amerika!” A bűnözés és a rendőrség ábrázolása a Kádár-korszak játékfilmjeiben. Magyar Rendészet, XVII. évfolyam, 2017/5. 105-126

 • Kritikák, recenziók

 • Ki van útban? – Heiner Müller: Mauser. Felszámolás egy részben – Az OSA Archívum előadása. http://szinhaz.net/2018/01/09/lenart-andras-ki-van-utban/

Konferencia-előadások

 • The Yellow Star Houses of Budapest project in 2014. Transnational meets Local. Vienna Wiesenthal Institute - EHRI, 2018. november 19-20.
 • Schutzpass. Emlék – Emlékmű – Műemlék, OSZK, 2018. november 22-23.
 • Race against time. TheTime Dimension During and Regarding the Holocaust: In real Time and in Retrospect International Conference, Yad Vashem, 2018. December 17-19

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók

 • Pataki Éva: Másutt – a Korda testvérek c. filmjének bemutatója. Nyitott műhely, 2018. november 6.
 • „Transnational meets Local” Roundtable Vienna Wiesenthal Institute - EHRI, 2018. november 19-20.

 

Mann Jolán

Szerkesztett kötet: 

 • Pritz, Pál (szerk.); Mann, Jolán (szerk.); Marchut, Réka (szerk.); Sipos, Balázs (szerk.): Napló és történelem, Budapest, Magyarország: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (2018) , 244 p.  ISBN: 9786155309076 REAL

Tudományos igényű honlapszerkesztés: 

Tanulmány, könyvfejezet: 

1Konferencia-előadások: 

 • „Repülünk Pannónia fölött”: Miroslav Krleža útirajzai címmel előadás az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszéke által A tudomány mindenkié. Találkozások szláv kultúrákkal, irodalmakkal és nyelvekkel című konferencián. A konferencia időpontja és helyszíne: 2018. szeptember 27. Kecskemét. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár     
 • Putopis kao žanr na primjerima putopisne proze Ferenca Fejtőa i Miroslava Krleže (Az útleírás műfaja Fejtő Ferenc és Miroslav Krleža útirajzainak példáján) címmel kétnyelvű előadás a Zágrábi Egyetem BTK Hungarológai Tanszéke által szervezett Szimpóziumon Fejtő Ferenc halálának tizedik és születésének száztizedik évfordulója alkalmából. A konferencia időpontja és helyszíne: 2018. október 13. Zágráb, Zágrábi Egyetem BTK Tanácsterem
 • Prevara ili ideal? Hrvatsko-ugarska nagodba u Krležinim djelima (Csalás vagy eszmény? A horvát-magyar kiegyezés Krleža műveiben) címmel horvát nyelvű előadás a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete, a PTE Bölcsészettudományi Kar Horvát Tanszéke, a PAB Szlavisztikai Bizottsága és a Vajdasági Horvátok Kulturális Intézete által szervezett XIV. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos konferencián. A konferencia időpontja és helyszíne: MTA Székház Pécs, 2018. október 19.
 • „Ady Endre mindannak fájdalmas szintézisét jelenti, ami e földgolyón magyar” – Miroslav Krleža Ady-képe címmel előadás az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet által rendezett "Üdvözlet a győzőnek" című 1918 mikrotörténelméről tartott interdiszciplináris konferencián. A konferencia időpontja és helyszíne: 2018. október 24. MTA Zenetudományi Intézet

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • 7. Krleža-fesztivál. Zágráb. 2018. július 1-től július 7-ig. Részvétel a július 7-i kerekasztal-beszélgetésen. Programfüzet: 21, 22. o.

Egyéb publikáció: 

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 

 

Mikusi Balázs

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Magyar Zene  (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2010–)
 • Musicologica Austriaca ( szerkesztőbizottsági tag). Online megjelenés. (2015–)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • „Letészem a lantot”. Mosonyi Mihály első Arany-megzenésítése (1863) . In „Volt a hazának egy-két énekem”: ARANY 200. (Szerk. Boka László – Rózsafalvi Zsuzsanna), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2018, [Bibliotheca Scientiae et Artis 10.], 67–77.
 • Ki volt „Graf Zizini”? Adalék a Haydn-kottatár rekonstrukciójához . In OSZK 215 – Tanulmányok egy évforduló tiszteletére. (Szerk. Deák Eszter – Dede Franciska), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae  Gondolat Kiadó, 2018, [Bibliotheca Scientiae et Artis 11.], 185–193.
 • Giuseppe Sartis „Idalide” und Johann Gottlieb Naumanns „Cora” – Die Eroberung Perus in Eszterház und Eisenstadt . In Joseph Haydn & „Die Neue Welt”. Bericht über das Symposium der Internationalen Joseph Haydn Privatstiftung Eisenstadt im Rahmen der 23. Internationalen Haydntage vom 13. bis 15. September 2011. (Szerk. Walter Reicher, Christine Siegert, Wolfgang Fuhrmann), Wien, Hollitzer, 2018, [Eisenstädter Haydn Berichte, Band 11], 211–231.
 • Három szócikk a The Cambridge Haydn Encyclopedia számára (Szerk. Caryl Clark – Sarah Day-O’Connell), Cambridge, Cambridge University Press, 2019:  Eszterháza and Eisenstadt , 106–111;  Freemasonry , 132–134;  Publishers and Publishing , 317–320.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Joseph Haydn vonósnégyes-gyűjteménye, Alba Regia 46 (2018), 101–114.

Konferencia-előadások: 

 • „It needed some ennoblement”: Liszt’s Last Rákóczi Arrangement in Context. Előadás a 20th Biennial International Conference on Nineteenth-Century Music keretében, University of Huddersfield, 2018. július 2–4.
 • „Némi nemesbülést igényelt”: Liszt utolsó Rákóczi-feldolgozásának hátteréről. Előadás az Interpretáció és előadói gyakorlat. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XV. tudományos konferenciája keretében, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2018. október 12–13.
 • The 25-Year-Old Hungarian Musicological Society in Historical Context. Előadás a Musicological Societies as Intermediaries between Society, Musical Life and Academia. Conference in Honor of the 150th Anniversary of the Royal Society for Music History of The Netherlands keretében, Utrecht, 2018. november 22–24. [Minthogy családi okok miatt nem volt módom személyesen kiutazni, a kiküldött előadást távollétemben felolvasták.]
 • Mozart Revisited: The Discovery of an Unknown Manuscript. Előadás a Hermes Public Lectures sorozat keretében, Central European University (Budapest), 2018. november 26.
 • „Die Qual der Wahl”: Eine Geschichte der Esterházy-Forschung in Spiegel der Quellen. Előadás a Musik Quellen Denken. Prozesse der Re- und Dekonstruktion in Wissenschaft und Praxis. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Musikwissenschaft keretében, Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen (IKM) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Bécs), 2018. december 6–8.

Konferenciaszervezés, titkári feladatok: 

 • Interpretáció és előadói gyakorlat. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XV. tudományos konferenciája, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2018. október 12–13.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Értékőrzés a zenei gyűjteményekben (kerekasztalbeszélgetés), FSZEK Zenei Gyűjtemény, 2018. május 10.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • „Joseph Haydn kottatára (monográfia)” – MTA Bolyai-ösztöndíja
 • „Erkel Ferenc műhelye” – OTKA-pályázat, résztvevő kutató (vezeti: Szacsvai Kim Katalin, MTA BTK ZTI)

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése: 

 • NKFIH Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma PD Bizottság (tag)
 • NKFIH „Élvonal” – kutatói kiválósági program szakértői csoport (tag)

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • International Association of Music Libraries  (IAML) – alelnök
 • Répertoire International des Sources Musicales  elnöksége – kooptált tag
 • Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság – elnök
 • Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Bizottsága – titkár
 • OSZK Tudományos Bizottság – tag

Doktori bizottsági munka: 

 • Doktori oppozíció  – Bálint Angéla: Előadói kreativitás és interpretáció a hegedűjátékban a 18. század végén és a 19. század elején. DLA disszertáció, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2018. május 8.

Kiállításrendezés: 

 • Társkurátor –  Kis zenék nagy mestere: Pethő Zsolt zeneszerző emlékkiállítása. Nagy István Képtár (Baja), 2018. január 17. – június 30.

 

 

Oláh Krisztina

Folyóirat-szerkesztés:

 • Térképtörténeti Közlemények 2017 (szerkesztőbizottsági tag). Évente 1 szám.

Tudományos igényű honlap-szerkesztés:

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Oláh K. – Gede M.: Presentation of changes int he legend of celestial globes using virtual 3D models (13th ICA Conference on Digital Approaches to Cartographic Heritage. Madrid) Auth Cartogeolab 13. 2018. 257–263.
 • Gy. Danku, K. Oláh: ’NOVISSIMA ET ACCURATISSIMA TOTIUS ANGLIAE, SCOTIAE, ET HIBERNIAE TABULA’ States of the single-sheet map of the British Isles by the Danckerts, in IMCoS Journal, 2018 June, No. 153. 16–25.
 • Planisphaerium Coeleste: The publishing history of Seutter’s star chart, in IMCoS Journal, 2018 September, No. 154. 23–29.

Egyéb írások: 

Konferencia-előadások: 

 • Presentation of changes in the legend of celestial globes using virtual 3D models, 13th ICA Conference on Digital Approaches to Cartographic Heritage. Madrid, 2018. április 18 – 20.
 • Az első magyar szintvonalas térkép alkotójáról, Térképészeti Tudományos Nap, MTA Budapest, 2018. december 7.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • 2015-től, A Danckerts atlaszok kiadástörténeti kutatása – Országos Széchényi Könyvtár, Térképtár, Budapest – kutató

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Csillagtérkép-történeti bemutató az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának anyagából, Csillagászattörténeti speciálkollégium keretében (ELTE) mint meghívott előadó, OSZK Térképtár  – 2018. március 21.
 • Holland térképészeti tudás a 17. században, Debreceni Egyetem, BTK Néderlandisztika Tanszék, Holland gyarmatok speciálkollégium, mint meghívott előadó  – 2018. október 18.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Csillagtérkép Hunyadi Mátyás könyvtárának falán – térképkészítés A Corvina Könyvtár budai műhelye című kiállításra – Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 5. – 2019. február 9.

 

Pap Ágnes

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Kelet és Nyugat találkozása - East and West, egy folyóirat és szerkesztői, Orpheus Noster, 2018/2, 7-17.

 

Patonai Anikó Ágnes

Egyéb írások:

 • Megrajzolt történetek. Kiállítás az OSZK-ban: Jókai Mór volt az egyik legkorábbi magyar képregényszerző, a kortárs alkotók világára egyéni vizuális látásmód és üzenet jellemző, Magyar Hírlap, 2018. május 17.

 • Kockák nem csak kockáknak, Vasárnapi Hírek, 2018, május 12.

Konferencia-előadások:

 • Két ünnep, "Üdvözlet a győzőnek" c. Interdiszciplináris konferencia 1918 mikrotörténelméről az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet rendezésében Bp., MTA BTK ITI, 2018. október 24-26.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Kerekasztal-beszélgetés az Országos Széchényi Könyvtárban május 14-én nyíló KÉP-REGÉNY-TÖRTÉNET: A kilencedik művészet ikonjai Magyarországon kiállítás kurátoraival, Patonai Anikó Ágnessel és Szűts-Novák Ritával az OSZK-ból és Szép Eszterrel az MKSZ-től. A beszélgetést vezeti: Vass Róbert, az MKSZ ügyvivője 14. Budapesti Képregényfesztivál, Budapest, Dürer kert, 2018. május 14.
 • KönyvTÁRlat VII/9. Játék és képregény – Kép-regény-történet – Országos Széchényi Könyvtár, beszélget Szűts-Novák Rita, Patonai Anikó Ágnes és Szép Eszter, a KÉP–REGÉNY–TÖRTÉNET – A 9. művészet ikonjai Magyarországon című kiállítás kurátorai és Bayer Antal, vezeti Zsigó Bianka, OSZK  2018. május 31.
 • KÉP-REGÉNY-TÖRTÉNET finisszázs, beszélgetés Dunai Tamással, 2018. július 26.

Egyéb publikáció:

 • Bevezető (Szép Eszter, Szűts-Novák Rita, Patonai Anikó Ágnes) = KÉP-REGÉNY-TÖRTÉNET- A kilencedik művészet ikonjai Magyarországon, kiállítási katalógus, OSZK, 2018, 7.
 • Irodalom és képregény, = KÉP-REGÉNY-TÖRTÉNET- A kilencedik művészet ikonjai Magyarországon, kiállítási katalógus, OSZK, 2018, 29-30,
 • Kép és szöveg kölcsönhatása a barokk emblémában = KÉP-REGÉNY-TÖRTÉNET- A kilencedik művészet ikonjai Magyarországon, kiállítási katalógus, OSZK, 2018, 9-10.

Kiállítás-rendezés:

 • KÉP-REGÉNY-TÖRTÉNET, (társkurátor Szép Eszterrel (Magyar Képregény Szövetség) és Szűts-Novák Ritával (OSZK) 2018. máj. 24-2018. júl. 26., OSZK VI.
 • Ezerszer Júlia: arcok és kérdőjelek (társkurátor Szűts-Novák Ritával, OSZK) 2018. november 20- 2019. márc. 9. OSZK Ereklyetér

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 

 

Perger Péter

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Újabb adalékok a kolozsvári unitárius nyomda (1697—1703) történetéhez, Keresztény Magvető, 2018/1, 128-151.

Konferencia-előadások: 

 • Régi magyarországi csillagászati nyomtatványok , „Kométák a magyar kultúra napján a nemzeti könyvtárban, Az 1680-as üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei" c. konferencia, Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2018. január 22.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • Nyomtatvány, kézirat és oklevél leírások
  • A Központi Antikvárium 146. aukciója. 2018. május 25. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2018, 284, 374, 420 – 422, 426, 428, 429, 253, 468. tételek
  • A Központi Antikvárium 147. aukciója. 2018. június 1. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2018, 13, 38, 52, 63, 112, 113, 115, 120, 122, 127, 128, 131, 150 – 157, 160 – 161, 183, 184. tételek
  • A Központi Antikvárium 148/1. aukciója. 2018. november 30. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2018, 4, 23, 30 – 37, 58, 61, 91, 113, 116, 117, 142, 145, 146, 166 – 168, 170, 194 – 199. tételek
  • A Központi Antikvárium 148/2. aukciója. 2018. december 7. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2018, 6, 7, 9, 12, 87, 113 – 115, 119, 120, 122 – 125, 269, 350, 351, 359 – 364. tételek
 • Régi magyar könyvekkel kapcsolatos szakértői munkák, kutatói, olvasói, kollegáktól érkezett kérdések tisztázása, töredékek meghatározása.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság, tag

 

 

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

Szerkesztett kötet: 

 • A reformáció könyvespolca: Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korában. (Szerk., P. Vásárhelyi Judit), Bp., Argumentum Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, 2017 (Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei, 9.), 148 l.

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2000-től)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A reformáció zsoltárkönyve – Psalterium-kiadások Európában. In A reformáció könyvespolca: Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korában. (Szerk. P. Vásárhelyi Judit), Bp., Argumentum Kiadó, Országos Széchényi Könyvtár, 2017, [Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei, 9], 72-84.
 • A reformáció százéves évfordulója a heidelbergi egyetemen. In A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon. Protestáns és katolikus értelmezések a 16-18. században. (Főszerk. Száraz Orsolya, szerk. Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály), Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018, 13-25.

Kritikák, recenziók: 

 • Die Hungarica-Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. (Hrsg. v. Brigitte Klosterberg und István Monok, Alte Drucke 1495-1800, Bd. I. A-O, Bd. II. P-Z, bearbeitet von Attila Verók, Budapest, MTA Könyvtár és Információs Központ, 2017 (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 40/1-2), Magyar Könyvszemle, 2018/2, 237-240.

Egyéb írások: 

 • A zsoltár- és Kálvin-fordító Szenci Molnár Albert. Irodalmi Magazin, 2017/4., 26-28.
 • A reformáció 500 éves évfordulója az OSZK-ban. Mercurius 2015-2016-2017, Bp., OSZK, 2018, 24-25.
 • Kerekasztal-beszélgetések a régi könyvekről. Mercurius 2015-2016-2017, Bp., OSZK, 2018, 59.
 • Szenci Molnár Albert dokumentumok az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében. Szél-járás, 2017/4., 31-37.
 • Tápláló áldott forrás. Véget értek a Szenci Molnár Albert napok. Szél-járás, 2017/4., 81.
 • Ünnepi könyvtörténeti konferencia az Országos Széchényi Könyvtárban a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából. EKE Hírlevél, 2017/4., 10.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • Molnár Dávid: Szenci Molnár Albert és Filiczki János angol nyelvű szócikkek lektorálása. Ezek  a szócikkek a Companion to Humanism in East Central Europe – Vol. 1. Humanism in the Kingdom of Hungary című 2019-ben, Berlinben, a De Gruyter kiadónál megjelenendő enciklopédia számára készültek. A Szenci Molnár Albert szócikk magyar nyelvű változatát  a Magyar Könyvszemle fogja 2019-ben közreadni.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Új könyvek a reformáció könyvespolcán. A reformáció kezdete 500. emlékéve alkalmából az OSZK által megjelentetett tudományos kiadványok bemutatása. (A kötetek kapcsán beszélgetnek: Tasi Réka, Varga Bernadett és P. Vásárhelyi Judit). OSZK, Bp., 2018. május 20. 

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • 2017. július 1-től az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Támogatott Kutatócsoport vezetője 

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • A Magyar Bibliatársulat Alapítvány Kuratóriuma
 • Törzstag a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 2013. szeptember 1-től
 • Reneszánsz-Barokk Kutatócsoport
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság
 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
 • Ókortudományi Társaság

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Egyetemi Tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 2013. szeptember 1-től.

Doktori bizottsági munka: 

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar 2018. május 25. elnök Dóbék Ágnes doktori szigorlatán és  Barkóczy Ferenc és környezete című PhD dolgozatának munkahelyi vitáján.

 

Ráczné Radó Rita

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Radó Rita: A Holland Nemzeti Könyvtár digitalizálása, In: Könyvtári figyelő. 28. (2018) 1., p. 91-97.
 • Péter Kiszl, Rita Radó and Péter Miklós Hubay: From Divergence to Convergence in Hungarian Librarianship: Towards a Common Digital Platform. In. LIBRI 68. (2018)   4. p. 315-329.

Kritikák, recenziók: 

 • Radó Rita: Magyar irodalom a világhálón - Szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 27. (2018) szeptemberi p. 46-49. 

Konferencia-előadások: 

 • Könyvtárak funkciói a digitális korban - Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár és Információtudományi Intézet Könyvtár Tanszék - 2018. április 20.
 • Könyvtári szervezetfejlesztés a digitalizálás korában - Lehetőség és feladat  - K2 Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások - Egyetemi technológiai kutatások konferencia, Bp. OSZK - 2018.05.25.
 • Novel function of libraries in the digital era: Challenges and Tasks - ICAHIS konferencia, Budapest, 2018.06.14-17.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • Duna Régió Stratégia program - magyar nyelvű hajózási szakirodalmi bibliográfia összeállítása

 

Rainer M. János

Önálló kötet:

 • Rainer M. János: Századosok. Budapest, 2018, Osiris – OSZK, 403 old.

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Rainer M. János: Magyar posztsztálinizmus. In Gyarmati György – Pihurik Judit (szerk.): Metszetek bolsevizmusról, sztálinizmusról. Budapest – Pécs, 2018, Magyar Történelmi Társulat – Kronosz Kiadó – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
 • Rainer M. János: Lehetséges hagyomány. A Kádár-korszak demokratikus ellenzéke és elődei. In Balázs Eszter – Koltai Gábor – Takács Róbert (szerk.): Homoklapátolás nemesércért. A 70 éves Standeisky Éva tiszteletére. Budapest, 2018, Napvilág, 174-183.
 • Rainer M., János: János Kádár (1912-1989). Die letzte Generalsekretaer der ungarischen Kommunisten. In Sabrow, Martin – Schattenberg, Susanne (Hg.): Die letzten Generalsekretaere. Kommunistische Herrschaft im Spaetsozialismus. Berlin, 2018, Christoph Links Verlag, 65-88.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Rainer M., János: Discourses of Contemporary History in Hungary after 1989. A Fragmented Report. East Central Europe, 44 (2017), 216-248.

Egyéb írások:

 • Rainer M. János: A nyugatosodás makacs hívője – Kende Péter 90. Mozgó Világ, 2018. 1. sz. 101-103.
 • Pikó András (s. a. r.): Kultúrharc a buborékban. Pódiumbeszélgetés Bán Zsófiával, Lővei Pállal, Radnóti Sándorral és Rainer M. Jánossal. Mozgó Világ, 2018. 11. sz. 15-28.

Konferencia-előadások:

 • 2018. márc. 5. Kolozsvár, Korunk Akadémia, Kelet-Európa antikommunista lázadásai c. előadás
 • 2018. ápr. 12. Eger, Kepes Intézet, A Magyar Nemzet nyolcvan éve c. konferencia, Magyar Nemzet és rendszerváltás c. előadás
 • 2018. ápr. 14. Cambridge (UK), BASEES Annual Conference 2018, Remembering and Forgetting the post-war revolutions in Eastern Europe: the case of 1956 c. keynote speech
 • 2018. április 27. Eger, EKE, Történelemtudományi Doktori Iskola 2018 tavaszi előadássorozata, Rendszerváltás Kelet-Európában 1989 c. előadás
 • 2018. okt. 23. Budapest, Vera and Donald Blinken Open Society Archives (CEU), A
 • Nagy Imre-per filmje c. bevezető előadás
 • 2018. okt. 25., Eger, az EKE ÉK-Magyarország kutatócsoport + EKE Történelemtudományi Intézete nemzetközi régiótörténeti tudományos konferenciája, 1918-19 egri krónikása: Somfai János c. előadás
 • 2018. nov. 6. Bp., Rotary Club Szt. Gellért, Századosok – kollektív és személyes biográfia
 • c. előadás
 • 2018. nov. 15. Bp., Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 5. Magyar Közigazgatástörténeti Konferencia, A Kádár-korszak – újabb megközelítések és értelmezések c. nyitó előadás
 • 2018. dec. 4. Bp., Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Nagy Imre első miniszerelnöksége c. bevezető előadás a Nagy Imre kormányának jegyzőkönyvei I. köt. c. forráskiadás bemutatóján

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • 2018. márc. 9. Budapest, FUGA Kortárs Építőművészeti Központ, Keller Márkus Szocialista lakhatás? c. könyvének bemutatása
 • 2018. szept. 11. Budapest, MTA BtK Történettudományi Intézete, Bencsik Péter – Mitrovits Miklós (szerk.) 1956 csehszlovák dokumentumai c. forráaskiadvány bemutatása
 • 2018. szept. 23. Budapest, Nagy Imre-szobor, az Eleven emlékmű kerekasztal-beszélgetése a Nagy Imre-szobor áthelyezéséről (Ungváry Rudolffal, Donáth Annával, Jánosi Katalinnal, Hegedüs Istvánnal, Eörsi Lászlóval, moderátor Rényi Ágnes)
 • 2018. okt. 3. Budapest, Fapados Szalon, kerekasztal-beszélgetés a kultúrharcról (Lövei Pállal, Bán Zsófiával, Radnóti Sándorral, moderátor Pikó András)
 • 2018. nov. 13., Eger, Kepes Központ, Kepes Irodalmi Estek, Beszélgetés a Századosok c. könyvről, Molnár Ferenccel.
 • 2018. nov. 16., Bp., Közös Halmaz Filmfesztivál, Így tévedünk mi – Segíti-e a múltfeldolgozást a tévhitek cáfolata? c. kerekasztal-beszélgetés (Ablonczy Balázs, Máté Gábor, Rainer M. János, Zsigmond Zsolt)

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység

 • Eszterházy Károly Főiskola, Történettudományi Intézete, Jelenkori Magyar Történelem Tanszék; uo. Történettudományi Doktori Iskola, egyetemi tanár

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek

 • 2018. okt. 22. Tiszaújváros, ünnepi beszéd október 23-ára (a város polgármesteri hivatala felkérésére)

 

Rajnai Edit

Önálló kötet: 

 • Miklósy Gyula naplója (1886–1888) , Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2018 (Studia Theatralica 5.), 678 p. (szöveggondozás, bevezető, jegyzetek, mutatók)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • „S lábához esve, mond: »Kegyelmes herceg«” : Arany János és Egressy Gábor a színpadi szövegmondásról. In „Volt a hazának egy-két énekem” : Arany 200. szerk. Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna. Bp., OSZK –Gondolat, 2018, 13–30. (Biblioteca scientiae & artis 10.)

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • „Irjátok a mi tollatokra jön” : Egressy Gábor családi levelezése (1841 – 1865) . sajtó alá rend. Szalisznyó Lilla. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017 [2018] (Csokonai könyvtár. Források. Régi kortársaink 19.), I–II. (Deák Ágnessel)

Rózsafalvi Zsuzsanna

 

Önálló kötet:

 • „Én kis hazám a nagy hazában”. A nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum kézirattári dokumentumai.  Szerk. és bev. tan. Rózsafalvi Zsuzsanna. Bp., - Nagyszalonta, Országos Széchényi Könyvtár – Arany János Művelődési Egyesület, 2018.  320 p.

Szerkesztett kötet:

 • „Volt a hazának egy-két énekem” ARANY 200, Szerk., Boka László  – Rózsafalvi Zsuzsanna.  Bp., Országos Széchényi Könyvtár,  2018. [Bibliotheca Scientiae & Artis 10., sorozatszerk. Boka László], 194 oldal

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Novella a fókuszmondatról és Tarrakonoff Annáról. In. A kispróza nagymestere, Tanulmányok Jókai Mór novellisztikájáról. Szerk. Hansági Ágnes  – Hermann Zoltán. Balatonfüred, Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2018., 240-248.
 • Az Országos Széchényi könyvtárban található Arany János-kéziratokról. In. Önarckép álarcokban. Kiállításkatalógus. Főszerk. Vaderna Gábor, Budapest, Petőfi irodalmi Múzeum, 2018.252-259.
 • Rédey Tivadar kapcsolati hálója levelezése tükrében. In. Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Szerk. Biró Annamária- Boka László,  Reciti – Partium Kiadó Budapest – Nagyvárad, 2018, 229-240.
 • Arany János, Ráth Mór – és az Arany Album. In. „Volt a hazának egy-két énekem” ARANY 200, Szerk. Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna. Bp., OSZK–Gondolat Kiadó, 2018. [Bibliotheca Scientiae & Artis 10., sorozatszerk. Boka László],78-90.

Egyéb írások:

 • Radikális irodalmi hangok a sokarcú városban. A Holnap és Nagyvárad. [Interjú Boka Lászlóval. Készítette Rózsafalvi Zsuzsanna]. Irodalmi Magazin, 2018/4. 31–36.

Konferencia-előadások:

 • Arany János és Petőfi Sándor barátsága kézirataik tükrében. Aszódi Evangélikus Gimnázium, 2018. március 14.
 • Kuncz egyetemi éveinek ismeretlen forrásai.  Kuncz Aladár-emlékkonferencia, OSZK, 2018. október 4.
 • "Hogyan készüljünk a haza felszabadítására?” – A vesztes háború hatása a Kisfaludy Társaság működésére. Üdvözlet a győzőnek – Konferencia az első világháború mikrotörténetéről. MTA ITI Konferencia. 2018. október 24.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Tekintet. Vásznon innen és túl. Czimbal Gyula fotóművésszel beszélget Rózsafalvi Zsuzsanna. Törley Szalon, Budatétény. 2018. május 22.
 • Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös Bibliotheca Scientiae et Artis című sorozatának legújabb, 10. kötetének bemutatója a „Volt a hazának egy-két énekem” ARANY 200 című kötetről valamint az OSZK Kiadó egyéb, Arany-bicentenáriumi kiadványairól. A szerkesztőkkel, Boka Lászlóval és Rózsafalvi Zsuzsannával Vaderna Gábor irodalomtörténész beszélgetett. (OSZK), 2018. június 8.
 • Kuncz Aladár összegyűjtött munkái. Boka László, Filep Tamás Gusztáv, H. Szabó Gyula, Rózsafalvi Zsuzsanna. Kolozsvár, Kriterion Kiadó, Bocskai-ház (Óváry terem), 2018. augusztus 21.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • Jókai Mór Kritikai Kiadás

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység:

 • PPKE- Történettudományi Intézet Közgyűjteményi szakember képzése, 2018 tavaszi félév

Kiállítás-rendezés:

 • Széchényi család kincsei (a Kézirattár munkatársaival közösen)

 

 

Samu Botond Gergő

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Olasz repülő által ledobva (a mieink által nagy gonddal elkobozva) Első világháborús röplapok az olasz frontról az OSZK gyűjteményéből In Per Aspera ad Astra 2018/2 7-22.

Egyéb írások: 

Konferencia-előadások: 

 • Jótékonysági bélyegek az OSZK első világháborús gyűjteményéből, "Jótékonyság az első világháborúban" c. konferencia, Dunaújváros, Magyar Papírmúzeum Alapítvány, 2018. május 28.
 • Történelem alulnézetből. Válogatás az Országos Széchényi Könyvtár szöveges plakátjaiból, "Háborús hétköznapok IV." c. konferencia, Budapest, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 2018. december 6-7.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Az intézmény veszteségei a II. világháborúban. III. Hadtörténész Sörest 100 éves a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bp. 2018. november 17.

Kiállítás-rendezés: 

 • Az első világháború térképeken: Határviták Kamarakiálllítás a Térképtárban. 2018.09.11 - 2019.04.27. Kiállított anyag válogatása, szöveg, plakát stb. szerkesztése, fizikai összeállítás, kiállítás vezetések.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • M5 2018. szeptember 12."Térképeken az első világháború"
 

Sárközy Réka

Önálló kötet: 

 • Kinek a történelme? Emlékezet, politika, dokumentumfilm. Bp.,Országos Széchényi Könyvtár – Gondolat Kiadó, 2018. 285 p.

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A többszörösen újratervezett plakát, avagy ki van a képen? 1956-os Intézet Évkönyve. Országos Széchényi Könyvtár 2018.

Konferencia-előadások: 

 • Dialogic Memory In Hungarian Documentary Films, Border Crossings International Conference – "Határátlépések" c. konferencia, Csíkszereda, Sapientia Egyetem 2018. április 20-21.
 • "Ki van aképen?" CEECOM 2018 Conference ’Communicative Space – Political Space’ c. konferncia Szeged, Szegedi Tudomány Egyetem, 2018. május 30 - június 1.
 • The Memory of The 1956 Reviolution After Ther Regime Change. Prague Spring 50 Years Later (A Prágai tavasz 50 évvel később) - Prága, a Cseh Tudományos Akadémia szervezésében június 13-15.
 • "Nagypapák és nagymamák" Tudományos ülésszak Bp., OSZK.2018. november 23.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Kerekasztal beszélgetés résztvevője Pataki Éva: Másutt c. dokumentumfilmjének bemutatóján a Nyitott Műhelyben 2018. november 7-én.

Tudományos fokozatszerzés a tárgyévben: 

 • Habilitáció, Színház és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • Kaleidoscope – The Fifties in Europe c. európai pályázati konzorcium partnereként tartalomfejlesztés az OSZK Fényképtárának képeiből

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Kommunikáció és Média Intézet 3 nappali, 3 levelező kurzus,
 • Színház és Filmművészeti Egyetem televíziós műsorkészítő szak 1 kurzus

Doktori bizottsági munka: 

Kiállítás-rendezés: 

 • Kiállítás Szabó Dénes fotográfus képeiből a Zirci Műemlékkönyvtárban 2018. október –november hónapba, kurátor

 

Simon Bernadett

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Egyhamar vissza nem térő alkalom. A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának részvétele az 1896-os Millenniumi Kiállításon.In OSZK 215 – Tanulmányok egy évforduló tiszteletére. (Szerk. Deák Eszter – Dede Franciska), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2018. [Bibliotheca Scientiae et Artis XI. – sorozatszerk. Boka László], 144-161.
 • „Modern Tündérvár épül” – Ős-Budavára a Városligetben. [2018. április 24-én, a Liget Budapest Projekt a „Ujjé a Ligetben” nagyszerű – szórakozás és szórakoztatás a Városligetben c. szimpóziumon tartott előadásom írásos változata.] – Megjelenés alatt.

Konferencia-előadások:

 • „Modern Tündérvár épül” – Ős-Budavára a Városligetben, „Ujjé a Ligetben nagyszerű – szórakozás és szórakoztatás a Városligetben” c. szimpózium, Bp., Budapest Főváros Levéltára, 2018. április 24.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • 2018. október 13-29. között az OSZK delegáltjaként részt vettem a „Könyvtár ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése, Kövér László, az Országgyűlés elnöke által meghirdetett programon.

 

Sirató Ildikó

Önálló kötet: 

 • Horváth Andrea, Sirató Ildikó, galeria.hu. Az akttól a zsánerképig. Bp., Holnap Kiadó, 2018. 348 p.

Szerkesztett kötet: 

 • Lőrinc Katalin, A test mint szöveg. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2018. 159 p.
 • Miklósy Gyula naplója 1886-1888, s.a.r., előszó és jegyz. Rajnai Edit. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2018. 678 p.

Könyvsorozat-szerkesztés: 

 • Studia Theatralica. Országos Széchényi Könyvtár (sorozatszerkesztő Sirató ildikó) 2018-ban 2 kötet

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Színpad. Előadóművészetek technikája. Évi 4 szám. (szerkesztőbizottsági tag 2008-tól)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Hamlet él! Az első magyar Shakespeare-fordítások (magyarítások) dramaturgiájáról in Élet és halál Shakespeare életművében. 400 éves jubileum, szerk. Almási Zsolt, Fabiny Tibor, Pikli Natália. Bp. : Reciti, 2017. 189-202. p.
 • A „különc” gróf Kegyencze a színpadon in „Tántoríthatatlan elvhűség, sziklaszilárd jellem, lovagias becsület” Teleki László gróf küzdelmes élete és rejtélyes halála, szerk. Debreczeni-Droppán Béla. Bp. : Magyar Nemzeti Múzeum, 2017.  215-226. p.
 • 200 éves az aradi magyar színészet. „Nyelvünk keletünk díszét Aradon mutogatva kifejték / A játszó színben. Nyelv! Magyar! Édes Öröm!” / 200 de ani de teatru maghiar în Arad in Arad a Bánság és Partium határán. Arad színházi múltja és jelene / Aradul între Banat şi Partium. Viaţa teatrală arădeană, szerk. / red. Fekete Károly. Kölcsey Egyesület / Asociaţia Kölcsey, Arad, 2018. 7-13. p. / 7-13. p.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Válságok, vetélytársak, veszteségek. A Nemzeti Színház az új század elején (1894-1922). Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 4. sz. 2017/2018-as évad, 2017. december—2018. január, 36-41. p. [180 / 15 Nemzeti történet negyedik rész] 
 • Klasszikus repertoár. Hevesi Sándor a Nemzeti élén (1922-1932). Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 5. sz. 2017/2018-as évad, 2018. január-február, 38-43. p. [180 / 15 Nemzeti történet ötödik rész]; Hevesi Sándor, Miért kell a Kamaraszínház? Vál., szerk. Sirató Ildikó, uo. 3. p. 
 • Színpadi illúzió. Németh Antal színháza (1935-1944). Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 6. sz. 2017/2018-as évad, 2018. február-március, 40-45. p. [180 / 15 Nemzeti történet hatodik rész]; [Németh Antal] Hiszek… vál., szerk. Sirató Ildikó, uo. 3. p. 
 • Színház és politika. Az 1945-ös újrakezdés és a Major—Gellért—Marton-korszak. Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 7. sz. 2017/2018-as évad, 2018. március-április, 40-45. p. [180 / 15 Nemzeti történet hetedik rész] 
 • A hajléktalan Nemzeti. 1965-2002 – lebontástól a felépítésig. Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, V. évf. 8. sz. 2017/2018-as évad, 2018. április-május, 38-43. p. [180 / 15 Nemzeti történet nyolcadik rész]; Vámos László, Makacs hitünk, vál., szerk. Sirató Ildikó, uo. 3. p. 
 • Nemzeti színházakról – másként. Szcenárium, VI. évf. 5. sz., 2018. május, 23-40. p., Szcenárium, VI. évf. 6. sz., 2018. szeptember, 34-41. p. 
 • Legyen (új) Nemzeti Színház! Az épület 2002-es megnyitása – igazgatók és koncepciók. Nemzeti. A Nemzeti Színház magazinja, VI. évf. 2. sz. 2018/2019-es évad, 2018. október-november, 34-39. p. [180 / 15 Nemzeti történet befejező rész] 
 • Mit tudnak az észtek? Két momentum a DRAAMA észt színházi fesztiválok tapasztalataiból. Színpad, 2018. december 32-35. p.

Kritikák, recenziók: 

 • Szezonális musical. Tolcsvay László – Müller Péter – Müller Péter Sziámi: Isten pénze (musical). Rendező: Hargitai Iván. Veszprémi Petőfi Színház, bemutató: 2017. december 15. Séd, IV. évf. 2018. 1-2. sz. 11-12. p.
 • A harmadik randevú – Egyetemi Színpadi Találkozó Veszprémben. 2018. november 29.

Egyéb írások: 

 • Piroska Katalin, Piroska István, Az aradi magyar színjátszás 130 éve (1818-1948) II. kötet (1905-1949). Előszó. Arad : Concord Media Jelen, Irodalmi Jelen Könyvek, 2017. 5-6. p.

Konferencia-előadások: 

 • A nemzeti (magas)kultúra és a közönségízlés. Elit és / vagy popularitás (Kansallinen korkeakulttuuri vs. yleisön maku. Eliitti tai / ja populaarisuus) in A 19. század és a jövő (1800-luku ja tulevaisuus – 19th-Century Studies and Visions of the Future). A finnországi interdiszciplináris 19. század kutatóhálózat (1800-luvun tutkimuksen verkosto) évenkénti konferenciasorozatának jubileumi, 10. tanácskozása, Helsinki, 2018. január 25-27.
 • „Értekezés a módszerről.” Néhány színház-szociológiai kérdés vizsgálati módszereinek történeti perspektívái in Színház és néző. Színháztudományi konferencia (DOSZ Filozófia- és Irodalomtudományi Osztályai szervezésében), ELTE, 2018. március 8-9.
 • A színházpolitika dramaturgiája. Politika és színház viszonyváltozásai a színháztörténeti folyamatban in Színházi politika / politikai színház, Pécsi Tudományegyetem BTK, 2018. április 20-21.
 • 200 éves az aradi magyar színészet. Köszöntő. Előadás az ünnepi szimpóziumon, Arad, 2018. június 16.
 • Therapy, Integration, Art. Theatre Companies of People with Down Syndrome in Hungary in IFTR / FIRT World Congress, Belgrade, 2018. Theatre and Migration. Theatre, Nation and Identity: Between Migration and Stasis, Performance and Disability Working Group, 2018. július 8-13. Belgrád
 • Közép-Európa a Baltikumban? Az észt kultúra közép-európai vonásairól. Előadás a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének és a Kortárs Közép-Európai Regény Kutatócsoportjának közös, Közép-Európa a komparatisztikában című konferenciáján, 2018. október 18-19. KRE Benda Kálmán Szakkollégium
 • Liliomfi – a múlt tükre, vagy a jelené? Szigligeti vigasz-vígjátékától (1849), Makk Károly filmjén (1954) át a Sztalker Csoport változatáig (2015). Előadás az OSZK Emlék – Emlékmű – Műemlék című tudományos ülésszakán, 2018. november 22-23.
 • Színházi struktúra – organizmus vagy mechanizmus? Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány Újjáépítés és államosítás című konferenciáján, MTA Székház, Kisterem, 2018. december 3.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Hol volt Kerényi Ferenc, mielőtt megérkezett volna Madáchékhoz Csesztvére? in Kerényi-nap, Kiskőrös, 2018. március 7.
 • Góg János, A Parnasszus lépcsőjén, könyvbemutató est, Csongrád, 2018. március 28.
 • Piroska Katalin, Piroska István, Az aradi magyar színjátszás 130 éve (1818-1948) II. kötetének bemutatója, OSZK, 2018. március 29.
 • Eifert János fotókiállításának megnyitója és Lőrinc Katalin A test mint szöveg című kötetének bemutatója, Budapest, Marczibányi téri Művelődési Központ, 2018. április 12.
 • MITEM – Madách International Theatre Meeting, Nemzeti Színház, Budapest, 2018. április 10-29. Részvétel kerekasztal-beszélgetésen és közönségtalálkozók vezetése az Észtországból érkezett előadások után (William Boyd Vágyakozás, Tallinni Városi Színház, 2018. április 18., August Kitzberg Vérfarkas, R.A.A.A.M. Színház, 2018. április 26.) A kerekasztal-beszélgetés (2018. április 21.) szerkesztett leirata megjelenik 2 részben: Szcenárium, VI. évf. 5. sz., 2018. május, 23-40. p., , VI. évf. 6. sz. 2018. szeptember, 34-41. p. Beszámoló 
 • Lőrinc Katalin A test mint szöveg című kötetének bemutatója, OSZK, 2018. ápr. 26.
 • Rokonok a színpadon. A mai észt és finn színházról, Kalevala Baráti Kör, 2018. május 31.
 • Madách emlékbeszéd Csesztvén a Madách Napok ünnepségén, 2018. október 6.
 • Miklósy Gyula naplója, könyvbemutató, OSZK, 2018. október 30.
 • Részvétel a III. VESZT (Veszprémi Egyetemi Színpadi Találkozó) rendezvényein (Veszprém, 2018. november 13-18.), Dikció akció. Beszélgetés Mácsai Pállal, Veszprém, Dubniczay-palota, 2018. november 13.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • OTKA, Zenetudományi Intézet (tag)

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése: 

 • Pályázatbírálat: postdoc.
 • MMA Alkotói Ösztöndíjas témavezetése-tutorálása

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • MTA Irodalomtudományi Bizottsága Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága, és
 • Néprajztudományi Bizottsága Tánctudományi Munkabizottsága tagja
 • IFTR / FIRT (Nemzetközi Színháztudományi Társaság) tagja
 • ITI (Nemzetközi Színházi Intézet) Magyar Központja tagja
 • OISTAT (Szcenográfusok, Színházépítészek és -technikusok Nemzetközi Szervezete) Magyar Központja tagja
 • ASSITEJ (Gyermek- és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetsége) Magyar Központja tagja
 • TeaTS (Finn Színháztudományi Társaság) tagja
 • SUS (Finnugor Társaság), Helsinki tagja
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja, felügyelőbizottságának elnöke
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja
 • Klárika 100 Alapítvány kuratóriumának elnöke
 • Magyar-Észt Társaság tagja
 • Kalevala Baráti Kör tagja
 • Reguly Társaság tagja
 • Bozsik Yvette Társulat Alapítványa felügyelőbizottságának tagja
 • Mensa HungarIQa tagja

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Pannon Egyetem, Veszprém, MFTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Színháztudományi Intézeti Tanszék, (részfoglalkoztatású) egyetemi docens 2018. szept. 20-ig
 • ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Az uráli népek folklórja és irodalma program, témavezető oktató
 • Magyar Táncművészeti Egyetem, óraadó oktató
 • Részvétel az észtországi színház- és táncművészeti felsőoktatási képzést értékelő héttagú nemzetközi akkreditációs ellenőrző bizottság munkájában, EKKA (Észt Felsőoktatási Minősítő Szervezet), Tallinn, Viljandi, 2017. október 29—november 4.
 • Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL) Abteilung Finno-Ugristik, szerződéses óraadó és témavezető oktató (2018 tavaszi félév, Sommer Semester)
 • A magyar színjátszás évszázadai (Maðarsko pozorište kroz vekove), egyetemi előadás a Belgrádi Egyetem Filológiai Karának Hungarológiai Tanszékén (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu), 2018. május 24.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Mi az, hogy észt és finn színház? Podcast interjú (Moór Márton), 2018. január 15.
 • Ötös. Beszélgetés Sugár Ágnessel, Klub Rádió, 2018. július 13. 
 • Részvétel a Draama 2018, és a Balti Színházi Fórum programjain, Tartu, Észtország, 2018. szeptember 3-9., Interjú, 2018. szeptember 9. (Ivika Saaroja)
 • Beszélgetés Sugár Ágnessel A magyar színjátszás rövid története című kötetről. Klubrádió, 2018. december 17. (felvétel időpontja)

 

Somlai Katalin

Tanulmány, könyvfejezet

 • Sorsközösségben. Mester Miklós Felsővadászon. In Honukban otthontalanok. Tanulmányok az 1951. évi budapesti kitelepítések történetéből. Szerkesztette: Gyarmati György és Palasik Mária. ÁBTL-Kronosz, Budapest-Pécs, 2018. 275-286.
 • Élettörténetek története. Az Oral History Archívum születése. In Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története.

Kritikák, recenziók

 • Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk)

Konferencia-előadások

 • A Századoktól Rugonfalváig. Mester Miklós emlékezete. – OSZK Tudományos Ülésszak 2018. november 22.
 • A kulturális és tudományos kapcsolatok, mint a nyugati nyitás előkészítője, különös tekintettel a magyar-olasz relációra. – Cold War History Research Center, Budapest: A szovjet blokk és a hidegháború c. tudományos konferencia. 2018. december 13.

 

Szabó Piroska

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Könyvtári Figyelő (rovatszerkesztő). Évente 4 szám. (2018 júliusától)

Kritikák, recenziók: 

 • Olvasótermekből tanulóterek: a könyvtárak mint az informális tanulás színterei (Better library and learning space: projects, trends and ideas, ed. by Les Watson), Könyvtári Figyelő, 28. (2018) különszám, p. 79-92.

Konferencia-előadások: 

 • Könyvtári terek a megújulás szolgálatában: nemzetközi kitekintés a Könyvtártudományi Szakkönyvtár új szerzeményei alapján, Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások – K2 továbbképzési sorozat: A jövő könyvtári terei, Országos Széchényi Könyvtár, 2018. április 20.
 • Új oktatási és tanulási módszerek a könyvtárakban, Digitális tartalom, digitális szolgáltatás – K2 továbbképzési sorozat: Oktatástámogatás elektronikus és online eszközökkel, Országos Széchényi Könyvtár, 2018. december 4.

 

Szabóné Kozma Katalin

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Orczy Lőrinc ármentesítő és folyószabályozó munkássága a Felső-Tisza vidékén, Történeti Földrajzi Közlemények, 2018. 2. 59.-68.

Konferencia-előadások: 

 • A filantropizmus megjelenése egy 19. század közepén íródott leánynevelő olvasókönyvben (Sztankó-Csapliczky Lilla: Erkölcsnemesítő beszélyek), OSZK, Tudományos Ülésszak, Bp. 2018. november 22-23.
 • Egy 19. század eleji német olvasókönyv vizsgálata filológiai- és tartalomelemzéssel, PEME XVII. PHD-konferencia, Bp. 2018. november 15.
 • Nevelési törekvések a felvilágosodás kori és reformkori gyermekkönyvek olvasmányanyagában, Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések, XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Bp., ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2018. november 8-10.

Egyéb publikáció: 

 • Ajánló bibliográfia a Kárpát-medence történeti földrajzához, Történeti Földrajzi Közlemények, 2018. 1. 198-221.
 • Ajánló bibliográfia a magyar történeti földrajz tudománytörténetéhez, In  A magyar földrajz szerencsi műhelye, Tanulmányok dr. Gál András kutató-tanár és gimnáziumi igazgató tiszteletére. (szerk. Horváth Gergely), Szerencs, 2018, 351-354.

 

Szádeczky-Kardoss Zsófia

Önálló kötet: 

 • Szabó Zoltán. Bp.,  Kortárs – Országos Széchenyi Könyvtár, 2018, 570, [1] p. (Tokaji Nagy Erzsébettel közösen)

Konferencia-előadások: 

 • "Kullancsként akad belénk a múltunk” – a Szabó Zoltán-pályakép összeállítása, "Rodostója volt London" c. emlékülés Szabó Zoltán tiszteletére, Bp., MMA, 2018. május 10. (Tokaji Nagy Erzsébet közösen)
 • A külföldi könyvtárközi kölcsönzés előszobájában - Lelőhelyezés az Országos Széchényi Könyvtárban. "Múlt, jelen és jövő a könyvtárközi kölcsönzésben" c. XVIII. Országos ODR konferencia. Tatabánya, JAMK, 2018. október 15.

 

Szebelédi Zsolt

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Szócikkek (memorabilis-mensuro) In A Magyarországi Középkori Latinság Szótára VI. K–M. — Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae VI. K–M, (szerk. Szovák Kornél), Bp., Argumentum Kiadó, 2017, 298–312.
 • Szócikkek (manuca-margo). In A Magyarországi Középkori Latinság Szótára VI. K–M. — Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae VI. K–M, (Szerk. Szovák Kornél), Bp., Argumentum Kiadó, (2017) 245–257.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Andrássy Ignác Biblia pauperuma, Művészettörténeti Értesítő 2017, 321-328.

Kritikák, recenziók:

 • (Kovács Eszter Iszlámismeret Csehországban a 16-17. század fordulóján), Magyar Könyvszemle, 2018/1, 235–237.

 

Szegő Iván Miklós

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Életút-interjú Granasztói György történésszel. In: Szabados szabadság. Granasztói György válogatott írásai. Magyar Szemle Könyvek, Budapest, 2018. 15-82.
 • „A kádári hatalom üzemi szintű kiépítése az 1956-os forradalom leverése után és a vállalatvezetők fluktuációja 1957 és 1982 között”. [megjelenés alatt az OSZK 1956-os Intézet 2018-as évkönyvében.]

Egyéb írások:

 • Matrózfelkelés a Cattarói-öbölben
 • Nőnap 1918-ban – nem akkor és nem úgy, mint ma
 • Danzigtól Triesztig! – a szláv Közép-Európa tervei az 1918-as laibachi konferencián
 • Köztes-Európa vagy Kelet-Közép-Európa: törékeny országlánc lett a békeszerződések eredménye
 • A fehérek győznek a finn polgárháborúban
 • Helsingfors a vörös gárda kezében
 • Béke Finnországgal: „a háborúban elfásult lélek közönyösen megy el mellette”
 • A délszláv egységállam gyötrelmes megalakulása
 • Felemás korlátok: a német, az osztrák-német és a magyar köztársaságok kikiáltása 1918-ban
 • Az első világháború vége: a fegyverszünet bizonytalanságba taszítja Magyarországot
 • Őszirózsás forradalom – egy polgári demokratikus kísérlet, megosztott elitekkel
 • „Baráti vérszerződés” – a német Mitteleuropa-tervek 1918-ban
 • “Friendly blood contract” – German Mitteleuropa plans in 1918
 • Revolutionaries, Coupsters or Counter-revolutionaries? How were the Bolsheviks seen 100 years ago?
 • Women’s Day in 1918 – Not when and not like today
 • The summer of 1918: Spanish flu appeared in Budapest, mailmen collapsed on the streets of Berlin
 • The peace at Brest-Litovsk and the transformation of international power relations
 • Mutiny of Sailors at the Bay of Cattaro
 • What did Lenin want?
 • “American Hungarians should come home”
 • From Danzig to Trieste! – Plans of the Slavic Central Europe at the Congress of Laibach in 1918
 • The great revolt in Pécs and the turn of Washington politics against the Monarchy

Konferencia-előadások:

 • Eger az 1918-as országos sajtóban; „1918: vég és kezdet” - nemzetközi régiótörténeti tudományos konferencia. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézet, 2018. október 24-25.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok:

 • Emlék – Emlékmű – Műemlék – tudományos konferencia. (A konferencia titkárai: Boreczky Anna, Dede Franciska, Szegő Iván Miklós.) Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 22-23.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • OSZK 1956-os Intézet-OHA életútinterjú-készítési projektek.

 

Tabajdi Gábor

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Újratervezett egyháztörténetek. A fővárosi keresztény ifjúsági közösségek és a kádárizmus. In: Évkönyv XXIII. Újratervezések. Magyarország a jelenkorban (Szerk.: Keller Márkus - Tabajdi Gábor) Bp., OSZK-1956-os Intézet, 2018, 130-174.
 • Keresztény kisközösségek nyomában– cserkészgyűjtemények In: Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története (Szerk.: Apor Péter – Bódi Lóránt – Horváth Sándor – Scheibner Tamás) Bp.,  MTA-BTK, 2018, 209-218.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Osztálytabló. Az egyházi elhárítás munkatársai a nyolcvanas években, Betekintő 2018/3

Kritikák, recenziók:

 • Book review: A terror hétköznapjai: A kádári megtorlás, 1956–1963 [The everyday weekdays of terror: The reprisals of the Kádár Regime, 1956–1963]. By Zsuzsanna Mikó. Budapest: Libri, 2016. 286 pp. Hungarian Historical Review 2018/1, 179-183
 • Kémtörténet másként (Majtényi György – Mikó Zsuzsanna – Szabó Csaba (szerk.): Kémek, korok, életek. Erica Glaser Wallach és Noel H. Field története) Levéltári közlemények 2017/7, 506-511.

Egyéb írások:

 • Ámor Háza— A szocialista hírszerzés titkos objektumai Budapesten. IPM 2018/8, 24-29.
 • Titkosszolgálati kukkolás Budapesten (1945—1989). IPM 2018/ 4, 34-37.

Konferencia-előadások

 • Újratervezés korszakokon át: Pálffy József pályaképe. „Útkeresés két korszak határán” c. konferencia, Győr, Közi Horváth József Népfőiskola, 2018. augusztus 25.
 • Az állambiztonságról alkotott kép változásai (1990–2018). Historiográfiai áttekintés és problématérkép, „Emlék – emlékmű – műemlék” c. konferencia, Bp., OSZK, 2018 november 22-23.

 

Tasnády Attila

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • OSZK 215 – Tanulmányok egy évforduló tiszteletére. (Szerk. Deák Eszter – Dede Franciska), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae Gondolat Kiadó, 2018. [Bibliotheca Scientiae et Artis XI. – sorozatszerk. Boka László]
 • „A képzőművészet olcsó könyvtára”. 1959 és 1970 között kiadott sokszorosított grafikák az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárában     194–204.
 • Szigorúan ellenőrzött nyomatok A magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között című kiállításhoz kapcsolódó tanulmánykötet (szerkesztés alatt)
 • A múlt idő jele a három „t” - 1959 és 1961 között kiadott grafikák az OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtárában

Konferencia-előadások: 

 • Konferencia a Szigorúan ellenőrzött nyomatok - A magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között című kiállítás alkalmából 2018. november 8., Herman Ottó Múzeum-Miskolci Galéria Rákóczi-háza

 

Tokaji Erzsébet

Önálló kötet:

 • Tokaji Nagy Erzsébet – Szádeczky-Kardoss Zsófia: Szabó Zoltán. Budapest, Kortárs Könyvkiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2018. 570 p.

 

Tóth Zsuzsanna

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Helyzetjelentés. In: "Volt a hazának egy-két énekem" - Arany 200,  (Szerk. Boka László - Rózsafalvi Zsuzsanna), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat Kiadó, 2018, [ Bibliotheca Scienticae et Artis X. - sorozatszerk. Boka László], 178-191.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • A Zárkő restaurálása. In: ISIS, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 18., Székelyudvarhely, Haás Rezső Múzeum, 2018. 7-17, 153-157. román nyelven

Konferencia-előadások:

 • Hogyan készültek a kódexek?, Kultúrális Örökségnapok, Bp. OSZK, 2018. szeptember 1.
 • Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött corvinák kötésének készítéstechnikája, Mentés Eredetiben, Bp. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár, 2018. szeptember 24.
 • Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött corvinák kötésének készítéstechnikája, Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia, Székelyudvarhely, 2018. október 1-5.
 • Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött corvinák kötésének készítéstechnikája, Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztályának Szakmai Napja, OSZK, 2018. december 10.

Egyéb publikáció:

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka:

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság, tagság
 • PNYME Restaurátor Szakosztály, tagság
 • Magyar Papír- és Vízjelkutatók Társasága, tagság

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben:

 

Varga Bernadett

Tanulmány, könyvfejezet:

 • Az első pesti nyomda felszerelése, könyvdíszei és kiadványai = OSZK 2105: Tanulmányok egy évforduló tiszteletére, szerk. Dede Franciska et al., Bp., OSZK, 2018 (Bibliotheca Scientiae et Artis, 11), 254–271.

Kritikák, recenziók:

 • „Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem”: Emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára, szerk. Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények Kiadványai), 2015, MKsz 134(2018), 116–122.

Konferencia-előadások:

 • Evangélikus nyomdászok Magyarországon a 16–17. században, A reformáció öröksége – 2018, Evangélikus Országos Múzeum, 2018. november 22. 18.00.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók:

 • Új könyvek a reformáció könyvespolcán, OSZK, 2018. május 30. 15.00.
 • Benne: V. B., Hát én, Uram mit szóljak te előtted? Keresztúri Bíró Pál és a Mennyei társalkodás, Bp., OSZK, 2017. bemutatója.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak:

 • „Nyomtatott és illusztrált magyarországi és magyar vonatkozású könyvek tipográfiai feltárása a 18. század második felében (1751−1780)” című, 104231 azonosítójú NKFI-OTKA-program tagja (vezető kutató Vizkeletyné Ecsedy Judit).

 

Vasné Tóth Kornélia

Önálló kötet: 

 • Jottányit se 48-ból! Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékezete, Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár, 2018. (kiállítási katalógus az azonos című kiállításhoz), 52 p.
 • Nagy László Lázár kisgrafikai világa, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2018., 160 p.

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka): 

 • Kisgrafika (szerkesztőbizottsági tag és lektor, 2011-től). Évente 4 szám.

Tudományos igényű honlapszerkesztés: 

 • Magyar Ex libris – A magyar ex libris életet bemutató honlap szerkesztése, szövegek írása (2014-től)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Nemzeti panteon. A nagy triász (Arany, Petőfi, Tompa) ex libriseken, In. „Volt a hazának egy-két énekem” Arany 200, Bibliotheca Scientiae et Artis 10., szerk. Boka László – Rózsafalvi Zsuzsanna, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2018, 151–169.
 • Diáknyelvi időutazás. A magyar diáknyelv és szótára (1898) értelmezéséhez, In. Diáknyelv – diákszótár. Egy anyanyelvi pályázat legjobb munkái, Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest, 2018, 13–34.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Gulyás Mihály (1934–2008), Kisgrafika, 2018/1. sz., 9-10.
 • Die Exlibris in  der Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, an der Jahrhundertwende, Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, April 2018, 4–7.  (német nyelvű cikk)
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Reisinger Jenő (1908–1971), Kisgrafika, 2018/3. sz., 7–9.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Holl Jenő (1885–1938), Kisgrafika, 2018/4. sz., 7–8.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Kovrig Károly (1888-1968), Kisgrafika, 2018/4. sz., 8–9.

Kritikák, recenziók: 

 • Karl F. Stock, Quintessenz der internationalen Exlibris-Literatur. Bibliographien und Nachschlagewerke für Forscher und Sammler /Quintessence of the international Bookplate Literature. Bibliographies and Reference Works for Researchers and Collectors, Band I–III., Graz, 2017., Magyar Könyvszemle, 2018/2. sz.,  240-243.
 • Tompa Mihályra emlékezve. A „Szuhay Mátyás” hármas újrakiadása, Kisgrafika, 2018/4. sz., 13–14.

Egyéb írások: 

Konferencia-előadások: 

 • Kódfejtés - ex librisekbe zárt üzenetek, előadás „A titok szemiotikája” c. tudományos konferencián, 2018. szeptember 29. (Eger, a vár egyik előadóterme)

Konferenciaszervezés, titkári feladatok: 

 • XXXVII. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus, Prága (Csehország), 2018. augusztus 28 – szeptember 2.  (részvétel Magyarország képviseletében)

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Nagy László Lázár kisgrafikai világa, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2018. október 3. (könyvbemutató)
 • A Nagy László Lázár kisgrafikai világa c. könyv bemutatója a Don Quijote Cegléden c. kiállításon, Cegléd, Ceglédi Galéria, 2018. október 11.

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése: 

 • Kutatótanári pályázat bírálata a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében, 2018. január–február

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • 2018-ban felvételt nyertem a Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Bizottságának Könyvtörténeti Munkabizottságába.

Kiállításrendezés: 

 • Jottányit se 48-ból! Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékezete, Az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár 1848–49-es kiállítása, 2018. március 5. – 2019. február 3. (kurátor) Az év folyamán többször tárlatvezetés.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Jottányit se 48-ból! Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emlékezet. A kiállítás és a katalógus bemutatóvideója, 2018. febr. 14., https://www.youtube.com/watch?v=v1t0HgEq5V8
 • A modern ex libris születése és felvirágzása (előadás az Országos Könyvtári Napok keretében), Veszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 2018. október 4.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • Jottányit se 48-ból! Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékezete, Az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár kiállítása (kurátor), 2018. március 5. megnyitó és tárlatvezetés.
 • Nagy László Lázár kisgrafikai világa, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2018. október 3.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés: 

 

Vilcsek Andrea

Kritikák, recenziók: 

 • Papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében - Koncz Pál könyvéről. Könyv Könyvtár Könyvtáros, 2018/3.

Egyéb írások: 

 • A corvina-kötések díszítésének általános jellemzői. Összefoglaló a corvinák könyvkötéséről a Bibliotheca Corvina Virtualis honlapon

Konferencia-előadások: 

 • Bookbindings from the incunabula collection of the National Széchényi Library, "Incunabula: people, places, products and their relationships"  című konferencia, Edinburgh, National Library of Scotland, 2018. október 24.
 • A corvinák kötésének díszítése, "Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia", Székelyudvarhely, 2018. október 1 – 5.
 • A corvinák kötésdíszítésének felmérése, "Mentés eredetiben - Állományvédelem és restaurálás" című konferencia, Budapest, MNL Országos Levéltára, 2018. szeptember 24.
 • Beszámoló Nicholas Pickwoad könyvkötés-történeti kurzusáról, PNYME Restaurátor Szakosztály Szakmai előadói nap, Budapest, 2018. március 26.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • Kötésleírások az OSZK corvináiról. Bibliotheca Corvina Virtualis, Virtuális Corvinák, Kötés aloldalon.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka: 

 • Az MTA Művelődéstörténeti Bizottság Könyvtörténeti Munkabizottságának tagja
 • A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztálya vezetőségi tagja
 • A CERL Bookbindings Working Group tagja

 

Visy Beatrix

Szerkesztett kötet:

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Száműzetések – a belső emigráció formái Kertész Imre prózájában = Transzkulturalizmus és bilingvizmus az irodalomban, (Transkulturalizmus a bilingvizmus v literatúre), szerk. Németh Zoltán, Magdalena Roguska, Nitra, 2018, 151–164.
 • Arany János a kortárs költészetben. A palimpszeszt formái Tóth Krisztina és Parti Nagy Lajos verseiben = „Volt a hazának egy-két énekem”, Arany 200, szerk. Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna, BScA 10., Bp., Gondolat–OSZK, 2018, 133–150.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Saramago csodálatos utazásai. Vágy, hit, hatalom, reprezentáció, ÉS, 2018/ 43. szám, 2018. október 26.
 • A félelem nüanszai. Újvidék, korhangulat, elnyomás Tolnai Ottó Világpor és Virág utca 3 című köteteiben, Tiszatáj, 2018/6, 78 – 84.
 • Az Istenhez fordulás lehetőségei és alakzatai a 20. századi magyar lírában, Alföld, 2018/3.
 • Fénykép és szöveg, fénykép az irodalomban, elméleti közelítések, Helikon, Irodalom- és kultúratudomány Szemle, Fénykép és irodalom, 2017/4, 463 – 500. [valójában 2018 eleje]

Kritikák, recenziók: 

 • A nyúlon túl, Mán-Várhegyi Réka: Mágneshegy, Műút, 2018/67.
 • „Kedves V.!”, Visky András: Nevezd csak szeretetnek, Alföld, 2018/9.
 • Ez már volt, ez már megesett”, Szvoren Edina, Verseim, Szépirodalmi Figyelő, 2018/5.
 • Hollywood után, Bán Zoltán András: Betűtészta, ÉS, 2018/ 40. szám, 2018. október 5.
 • Tárgyias szégyenek, Németh Gábor Dávid: Banán és kutya, ÉS, 2018/ 35. szám, 2018. augusztus 31.
 • A Vörös ötven (sz)árnyalata , Anne Carson: Vörös önéletrajza, ÉS, 2018/ 33. szám, 2018. augusztus 17.
 • Minden ártér”, Kemény István: Nílus, ÉS, 2018/ 31. szám, 2018. augusztus 3.
 • Nyelvpiercingek szögesdrótból, Tolnai Ottó: Szeméremékszerek, ÉS, 2018/ 29. szám, 2018. július 20.
 • Ex libris, Visky András : Nevezd csak szeretetnek; Aczél Géza: (szino)líra 2.; Mohácsi Balázs: hungária út, hazafelé;André Ferenc: szótagadó, ÉS, 2018/ 26. szám, június 29.
 • Jičínben, hej . Berta Ádám: A haramiák, ÉS, 2018/13. szám, 2018. március 29.
 • Vesztegzár a Barázda Hotelben, Deres Kornélia : Bábhasadás, Műút, 2018/65.
 • Ami az emberé Áfra János: Rítus , ÉS, 2018/2. január 12.

Konferencia-előadások: 

 • A félelem nüanszai. Újvidék, korhangulat, elnyomás Tolnai Ottó: Világpor és Virág utca 3 című köteteiben
 • [Szét]tördelt hagyományok – Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre, 2016. március 8.
 • Az utazás csodái Saramago regényeiben. – Vágy, hit, hatalom, reprezentáció „valós” meséi a portugál történelemben
 • Utazás és spiritualitás a klasszikus és a neolatin kultúrákban / Voyages et spiritualité dans les cultures classiques et néolatines, az ACRIL (Artes CRItica Linguistica) és a Francia Kapcsolat kutatócsoport szervezésében, Pázmány Péter Tudományegyetem, 2018. május 17 – 18.
 • Mozivásznon élni (Mándy és a mozi) Közép-Európa a komparatisztikában, A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének és Kortárs Közép-Európai Regény Kutatócsoportjának közös konferenciája, 2018. október 18–19.
 • Színészportrék – kép, film, szöveg transzmediális viszonyai Mándy Iván: Zsámboky mozija című művében
 • Fotográfia és irodalom, Szegedi Tudományegyetem, Francia Tanszék, Mai Manó Ház, 2018. október 25 – 26.
 • Filmgyári capriccio – kép, film transzmediális lehetőségei a Régi idők és Zsámboky mozijá ban
 • „Egy ember álma” – Mándy 100 – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, 2000 Irodalmi és Társadalmi havi lap közös konferenciája, 2018. n ovember 22 – 23.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Január 18. Könyvbemutató: Visy Beatrix: Madártávlat és halszemoptika, Kelet Kávézó, a szerzővel Margócsy István beszélgetett.
 • Március 21. A Helikon Irodalom- és Kultúratudományi Szemle Fénykép és irodalom című számának bemutatója. Visy Beatrix (szerkesztő) beszélgetőtársai: Milián Orsolya és Lénárt Tamás (szerzők) voltak, a beszélgetést Földes Györgyi vezette a Kelet Kávézó és Galériában.
 • Április 3. Újraolvasva – Mészöly, R észtvevők: Földényi F. László esztéta, Németh Gábor író, Visy Beatrix irodalomtörténész. A beszélgetést Bazsányi Sándor irodalomkritikus vezeti.

 • Április 11. Alaktan, undorfin, magasház - a Jelenkor Kiadó költészetnapi estje a Katona József Színházban. Aczél Géza, André Ferenc, Mohácsi Balázs köteteinek bemutatója. A kötetek bemutatása és moderátor.

 • Május 4. Szegénységábrázolás a kortárs magyar irodalomban (Tar Sándor, Borbély Szilárd, Kiss Tibor Noé) Ungarisches Institut München E.V., Müncheni Magyar Intézet Egyesület és a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom, Pax Romana Müncheni Csoport, München
 • Június 13. Kritikustusa - első könyvek előnyben, Baróthy Zoltán (Az Amcsalat hegység tiszta levegője), Fitos Adrián (Készülődés) és Simon Bettina (Strand) című szövegeiről beszélget: Hermann Veronika, Szekeres Niki, Visy Beatrix. Három Holló. Június 14. Baróthy Zoltán: Az Amcsalat hegység tiszta levegője című prózakötetének bemutatója. A kötet bemutatása és moderálás. Farm Gastrobár December 7. Mészöly-interpretációk, Szöveg, kép, nyelv, film. Előadó.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • PPKE Senior Akadémia, tudományos-ismeretterjesztő előadássorozat, felkért előadó, 20. századi magyar irodalom, négy alkalom
 • Bevezetés a biblioterápiába, akkreditált tanfolyam a Petőfi Irodalom Múzeum szervezésében, felkért előadó irodalomelmélet és alkalmazott irodalomtudomány témakörben

 

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit

Önálló kötet:

 • Petrik Géza: Magyarország bibliographája 1712 – 1860. IX. Pótlások, 1701 – 1800. Összeáll.: Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 2017. 495 l.

Tudományos igényű honlap-szerkesztés: 

 •  Tipográfia Tudástár keretében a Kézisajtó kora c. honlap  (typographia.oszk.hu/html ) megújításának megkezdése

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Das deutschsprachige Bücherangebot kroatischer Druckereien im 18. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien. Hrsg.: Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer. Bremen, Ed. Lumiere 2017., 93 – 102. (Presse und Geschichte, Neue Beiträge, Bd. 106)
 • Újabb hamis impresszumú könyvek. In: Lelkiség és irodalom. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. (Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, etc.) Budapest , MTA – PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport., 487 – 491. (Pázmány Irodalmi műhely, 17.)
 • A marosvásárhelyi könyvnyomtatás kezdetei. In: A Telekiek és a kultúra. A 2016. októberi marosvásárhelyi konferencia tanulmányai. Marosvásárhely 2017,  Masterdruck ny., 183 – 212.
 • Újabb adatok a katolikus könyvnyomtatás helyzetéről az Erdélyi Fejedelemségben (társszerző Bánfi Szilvia). In: Catholice reformare. A katolikus egyház a fejedelemség korában. Szerk.: Diósi Dávid és Marton József. Bp. – Kolozsvár 2018, Szent István Társulat – Verbum. 73 – 106.
 • Mottos in printers" devices  thoughts about the Hungarian usage. In: Typographorum emblemata. The printer's mark in the context of Early Modern culture. Ed.: Anja Wolkenhauer and Bernhard F. Scholz. Berlin – Boston 2018, De Gruyter – Saur. 333 – 346. (Schriftmedien  – Written Media, Bd. 4.)
 • Zsolna: egy különleges nyomdahely. In: "Üstököst látni". Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Szerk.: Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett, Zsoldos Endre. Ford.: Katona Tünde, Kovács Eszter, Szebelédi Zsolt. budapest 2017, MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó. pp. 487 – 510. (Lichniae ex Bibliotheca Academicae Scientiarum Hungaricae)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Bécsi nyomdák  – magyar könyvek. In: Magyar Grafika 2017. 5. 74 – 79.
 • Sopron nyomdászata. In: Magyar Grafika 62. 2018. 4. sz. 59 – 64.
 • Könyvnyomtatás Békés megyében. Békés megye Magyarország nyomdászati térképén. In: Magyar Grafika 62. 2018. 6. sz. 24 – 36.

Kritikák, recenziók: 

 •  Agáta Klimeková – Janka Ondrousková, Bibliografia územne slovacikálnych tlací 19. storocia. Zv. 17. Martin 2016., Slovenská národná kniznica (Retrospektivna Bibliografia, Séria A. Knihy) In: Magyar Könyvszemle 133. 2017. 376 – 379.
 • Mizera Tamás  – Nagy Andor – Verók Attila: A könyvkiadó egri Líceum. Történet és kiadványjegyzék, I. 1755 – 1852, II. 1853 – 1949. Budapest – Eger, Kossuth Kiadó EKE 2017 (Kulturális örökség). In: Magyar Könyvszemle 134. 2018. 101 – 104.

Konferencia-előadások: 

 • Unrealized periodicals. Előadás a Periodika v minulosti a súcanosti (Periodicals in the past and present) c. nemzetközi konferencián, Bratislava, Univerzitná Kniznica, 2017. szeptember 12 – 13.
 • Zsolna: egy különleges nyomdahely. Előadás a Kométák a Magyar Kultúra Napján a Nemzeti Könyvtárban. Az 1680-as üstökös  művelődés- és tudománytörténeti emlékei c. konferencián, Országos Széchényi Könyvtár, 2018. január 22.

 

Zichy Mihály

Önálló kötet: 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Apponyi Sándorné elfeledett ajándékozása. OSZK 215 – Tanulmányok egy évforduló tiszteletére. (Szerk. Deák Eszter – Dede Franciska), Bp., Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, 2018. [Bibliotheca Scientiae et Artis XI. – sorozatszerk. Boka László]. 131–143. o.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • A Thallóczy-kötet szóbeli bemutatója: A magyar nyelv és a magyar könyv ünnepe a Budai Várban c. rendezvénysorozaton 2018.08.31.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Előadás „Recsk és az ÁVH” címmel a táborról és a hatalom természetéről a Józsa Judit Galéria „Ős – Kép Szalon” c. előadás-sorozata keretében. 2018.11.21.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 

Zsupán Edina

Önálló kötet: 

 • Zsupán Edina, Földesi Ferenc, A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási Kalauz / The Corvina Library and the Buda workshop. A Guide to the Exhibition. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2018, 244 p. 
 • A corvina könyvtár budai műhelye. Díszlapok / The Corvina Library and the Buda Workshop. Illustrated pages. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2018, 25 p.

Tudományos igényű honlapszerkesztés: 

 • Corvina-honlap: felelős szerkesztő (folyamatos)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Bogáti Fazakas Miklós viszonya forrásszövegeihez. In Ács Pál, Szentmártoni Szabó Géza, S. A. R., Bogáti Fazakas Miklós históriás énekei és bibliai parafrázisai 1575 1598 (Régi Magyar Költők Tára, XVI. századbeli magyar költők művei). Bp., Balassi Kiadó, 2018, 471 ‒478.
 • Dániel Kiss, Edina Zsupán: Eine Catullhandschrift in der Bayerischen Staatsbibliothek und ihre verlorene Doppelgängerin. In Storie di libri e tradizioni manoscritte dall’Antichità all’Umanesimo. In memoria di Alessandro Daneloni, hrsg. Cecilia Mussoni, Srefano Rocchi, Giovanni Cascio (Münchener Italienstudien – Band 5). München, Herbert Utz Verlag, 2018, 13‒24.
 • Kék és (arany)sárga: a festékek és az aranyozás vizsgálata mint a kodikológiai rekonstrukció eszközei. In A könyv és olvasója. A 14-16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban. (Szerk. Fábián Laura, Lovas Borbála, Haraszti Szabó Péter, Uhrin Dorottya), Bp., MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, 2018, 231‒238.
 • Plinius laurentumi villájának leírása Vitéz János kódexében. In Új Forrás 2018/szeptember

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 • A corvina-kiállítás teljes szöveganyaga
 • A corvina-kiállítás audiovizuális eszközeinek teljes anyaga (tematikus összeállítások az egyes kódexekhez bőséges magyarázatok kíséretében)

Konferencia-előadások: 

 • Előadás a Corvina-könyvtárról a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vivat Matthias Rex! című emlékkonferenciáján Párkányban 2018. november 16-án
 • A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye címmel előadás Nagyváradon a Szent László Egyesület meghívásában 2018. november 28-án

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • 2014– (OTKA K 112283) „A görög kultúra itáliai és  magyarországi recepciója a 15-16. században” (székhelye: ELTE BTK, Görög Tanszék)
 • 2012‒ OTKA (K 104951) Régi Magyar Költők Tára XVI/13
 • 2014‒ „Mitteleuropäische Schulen” Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Schrift- und Buchwesen (projektvezető: Dr. Maria Theißen)

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • Magyar Bizantinológiai Társaság (elnökségi tag)

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka): 

 • A Corvina Könyvtár budai műhelye. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban 2018. november 6. és 2019. február 9. között . Kurátor

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • A Corvina Könyvtár budai műhelye. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban 2018. november 6. és 2019. február 9. között . M egnyitóbeszéd

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Rádiók:  Kossuth, Classic, Jazzy, Karc
 • TV:  Duna (Katolikus Krónika, Magyar Krónika), ATV (Start Plusz), ECHO (Híradó), M5 (Híradó), HÍR TV (Paletta)