Cselekvő közösségek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001

 A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, projektgazda konzorciumi vezetésével, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.  és az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) konzorciumi tagok közreműködésével valósul meg 3.000.000.000 Ft-os összköltségvetésből. A projekt 2016. szeptember 16-án indult és 36 hónapon át, 2019. szeptember 15-ig tart.

A múzeumi, könyvtári és közművelődési területen működő kulturális intézmények egyre növekvő társadalmi szerepvállalását a kulturális közösségfejlesztési folyamatok szolgálatába állító és ezáltal a magyar társadalom kohézióját hathatósan elősegítő projekt célja, hogy képessé tegye a civil szervezeteket, az önkormányzatokat és helyi kulturális intézményeket az aktivitásukban megerősített közösségek és kezdeményezéseik befogadására, támogatására, a közösségi aktivitás fenntartására. A fejlesztés szakmai hátteret biztosít ahhoz, hogy a helyi kulturális közösségek képessé váljanak közösségfejlesztési folyamatok valamint önkéntes programok megvalósítására és fenntartására.

A projekt közvetlen célcsoportját a közösségfejlesztési folyamatokat elindítani kívánó civil, egyházi és egyéb szervezetek, önkormányzatok, intézmények és azok munkatársai, továbbá a kulturális intézmények és munkatársai, a projekt képzésein részt vevő személyek illetve a közösségfejlesztő mentorok jelentik. Közvetett célcsoportjának a közösségfejlesztési folyamatokat elindítani kívánó települések, településrészek lakosai és közösségeik, a társadalmiasítottan működő kulturális intézmények településeinek lakosai és közösségeik, valamint a képzéseken részt vevők munkáltató kulturális intézményei tekinthetők.

A fenti célok és célcsoportok elérését a konzorcium résztvevői az alábbi szakmai tevékenységek folytatásával biztosítják:

 • kutatásokon és a nemzetközi és hazai gyakorlatok adaptálásán alapuló módszertani fejlesztések, közösségfejlesztő, illetve kulturális közösségfejlesztő modellek kidolgozása (kutatás, módszertani fejlesztések pl. intézményi önkéntesség, mélyszegénység közösség általi enyhítése, közösségfejlesztési folyamatok hatékonyságának mérése, stb.)
 •  18 db közösségfejlesztést célzó kulturális intézményi együttműködéssel kapcsolatos mintaprojekt által a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények közös szakmai-módszertani támogatása, az intézményközi együttműködések elősegítése, TOP nyertes projektek népszerűsítése rendezvényekkel és kiadványokkal - "Jó gyakorlatok" bemutatása, népszerűsítése
 •  országos lefedettséget biztosító 72 fős kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat és megyei irodák létrehozása
 •  a helyi kulturális intézmények képessé tétele a közösségi aktivitás és az és önkéntes programok eredményeinek fenntartására
 •  A kulturális intézményrendszer felkészítése a közösségfejlesztési folyamatok támogatására, közösségi kezdeményezések befogadására, önkéntességi tevékenységek adaptációjára, valamint a projekt eredményeinek fenntartására képzésekkel, országos és nemzetközi szakmai konferenciák, szakmai találkozók lebonyolításával, valósul meg
 •  magyar és angol nyelvű tudományos és ismeretterjesztő kiadványok kiadása
 •  gamification (játékosítás) elvére épülő, közösségi folyamatokat generáló és egyben a kulturális intézményrendszert is megismertető on-line alkalmazás fejlesztése
 •  a projekt eredményeinek folyamatos kommunikációja és disszeminációja, szakmai és lakossági tájékoztatást szolgáló online felületek kialakítása
 • monitoring és kutató-fejlesztő tevékenységek (a projektben kidolgozott egységes módszertan alkalmazásának folyamatkövetése és kutató-fejlesztő tevékenységek)

 Várható projekteredmények

Indikátorok

 • 360, mentorok által gondozott helyi közösség

Szakmai eredmények:

 • 360, módszertani fejlesztéssel elért település, településrész
 • 72 fő, a településekhez, településrészekhez kapcsolódó mentorhálózatban tevékenykedő kulturális közösségfejlesztő mentor
 • 54  társadalmiasítottan működő intézmény
 • 420 fő, a közösségi fejlesztésekkel kapcsolatos képzéseken részt vevő kulturális intézményben dolgozó szakember

(Forrás: http://mokk.skanzen.hu/a-cselekvo-kozossegek-aktiv-kozossegi-szerepvalla...)

 Az Országos Széchényi Könyvtárban a Könyvtári Intézetben létrehozott  projektcsapat dolgozik a feladatok megvalósításán, szoros együttműködésben a két konzorciumi partnerrel.

További részletes információk, friss hírek a projekt honlapján  olvashatók.

Híreink: