2007

Mercurius 2006

Mercurius 2006
Országos Széchényi Könyvtár
Szerkesztette: Ekler Péter
OSZK, Budapest, 2007., 28 old.
ISSN 1589 4738

1 700,- Ft
Elfogyott

Bulletin 2006

Bulletin 2006
Országos Széchényi Könyvtár
Szerkesztette: Ekler Péter
Fordította: Tímár Eszter
OSZK, Budapest, 2007., 28 old.
ISSN 1589 004x

Nyelv: 
Angol
2 000,- Ft
Elfogyott

Dictionarium 1604 - Szenci Molnár Albert szótára

Dictionarium 1604 - Szenci Molnár Albert szótára
Dictionarium 1604 Das Wörterbuch von Albert Molnár
Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka. 2004. október 29.
Nationalbibliothek der Ungarlandischen Reformierten Kirche Wissenschaftliche Tagung, 29. Oktober 2004.
Szerkesztette: Szabó András
Az összefoglalásokat fordította: Klemm László
OSZK–Osiris Kiadó, Budapest, 2007., 296 old.
[Libri de libris, sorozatszerk. Gyurgyák János, Monok István]
ISBN 978 963 389 903 8

Nyelv: magyar-német

2 900,- Ft
Kapható

Formulae puerilium colloquiorum - Dicta Graeciae sapientum – Libellus Elegantissimus – Civilitas Morum

Formulae puerilium colloquiorum - Dicta Graeciae sapientum – Libellus Elegantissimus – Civilitas Morum
Bitskey István tanulmányával [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter]
Készült. a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának RMIR O 12., ill. a Késmárki Evangélikus Líceum Könyvtárának N 5364, RAR. 11 jelzetű példányai alapján
Bibliotheca Hungarica Antiqua 40.
OSZK – Balassi Kiadó – MTA Irodalomtud. Int., Budapest, 2007., 217 +56 old
ISBN 978 6963 506 705 3 (Fakszimilie)
ISBN 978 963 506 726 8 (Tanulmány)

3 000,- Ft
Elfogyott

Dézsmabérlet, hadellátás, katonaállítás

Dézsmabérlet, hadellátás, katonaállítás
A Rákóczi-szabadságharc hétköznapjai a „tót impériumban"
(Egy magángyűjtemény dokumentumai: 1692, 1704–1706)
Közreadja és a bevezetőt írta: Bánkúti Imre
Lymbus kötetek 2.
OSZK–Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet–Magyar Országos Levéltár–Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2007., 201 old.
ISBN 963 631 188 9

980,- Ft
Kapható

Mátyás-graduale

Mátyás-graduale
A bev. tanulmányt és a képmagyarázatokat írta: Soltész Zoltánné
A tanulmány szövegét Földesi Ferenc gondozta
Fényképezte: Hapák József
Az előszót írta: Monok István
OSZK–Kossuth Kiadó, Budapest, 2007., 204 oldal
ISBN 978 963 095 585 0

 

14 900,- Ft
Elfogyott

Lymbus 2006

Lymbus 2006. Magyarságtudományi forrásközlemények
Főszerkesztő: Ujváry Gábor
OSZK–Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont–Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet–Klebelsberg Kuno Alapítvány–Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, 2007.
364 oldal
ISSN 0865 0632

2 600,- Ft
Kapható

Festetics-kódex

Festetics-kódex. Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve
Elektronikus dokumentum
Szerkesztette: Kertész Balázs, Káldos János
Budapest, OSZK MEK, 2007. CD-ROM
ISSN 1788-1188
ISBN 978-963-200-528-7

3 500,- Ft
Elfogyott

Tabula Hungariae: Lázár térképe és változatai

Tabula Hungariae. Lázár térképe és változatai, Ingolstadt, 1528.
Elektronikus dokumentum
Budapest, OSZK MEK, 2007. DVD-ROM

ISSN 1788-1188
ISBN 978-963-200-532-4

3 500,- Ft
Kapható

Egy nyomdaműhely titkaiból

Egy nyomdaműhely titkaiból. Gyomai Kner Nyomda 1882-2007
Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. 2007. május 15 – július 14. Budapest, 2007.
Szerkesztette: Füzesné Hudák Julianna
Országos Széchényi Könyvtár – Gyomai Kner Nyomda Zrt.,
Budapest – Gyomaendrőd, 2007., 223 oldal
ISBN 978 963 200 527 0

1 500,- Ft
Kapható
Tartalom átvétel