Digitalizálás

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az OKR-projekt kiemelt célja a Digitalizáló Osztály bázisára épülő, a hosszú távú digitális megőrzés céljait szolgáló Digitalizáló Központ létrehozása. A Központban nagy tömegű, szolgáltatási célú, ám ugyanakkor állományvédelemi szemléletű digitalizálásra készülünk. Ehhez igazítjuk majd a helyszín infrastruktúráját és annak berendezését is, folyamataink megújuló rendszerét, az új dokumentum-utak logisztikáját is.

A Nemzeti Könyvtár gyűjteményének sokszínűségéhez illeszkedik majd a beszerzendő digitalizáló eszközök széles palettája, valamint az azokat működtető, illetve könyvészeti- és kötészeti tevékenységgel, képi utófeldolgozással foglalkozó könyvtárosok munkáját szervező és segítő Digitalizálást Támogató Keretrendszer is.

A Digitalizáló Központ létrehozásával szorosan összefügg az állományvédelmi eszközparkunk jelentős mértékű megújítása is, amely nélkül nem lenne megvalósítható muzeális gyűjteményünk ilyen módon való feldolgozása.

A Digitalizáló Központ munkáját digitalizálási tervek mentén szervezzük, melyekben az érdeklődésre számot tartó dokumentumok mellett az veszélyeztetett eredetik mentése is kiemelt fontossággal bír. Ezen tervek hangsúlyos részeként jelennek meg a kiemelt tartalmi szolgáltatásokba kerülő dokumentumok is.

Ezen fejezetben alapozzuk meg a meglévő mikrofilmes szolgáltatásaink megújítását is, amely az olvasótermi eszközparkunk részleges cseréjét, illetve az ott szolgáltatott tartalmak digitalizálását és digitális formában való szolgáltatását célozza meg.

A Digitalizáló Központ digitalizálási kompetenciaközpontként is működik majd, megpróbálva segítséget nyújtani, módszertant és eszközkészletet kínálva a hazai és határon túli magyar könyvtáraknak és közgyűjteményeknek saját digitalizálási terveik megvalósításához, esélyt teremtve az egységes szemléletű könyvtári digitalizálás céljának eléréséhez.