Tudástárak – tematikus szolgáltatások

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Országos Széchényi Könyvtár állományát és létszámát tekintve a legnagyobb, és a(z egyik) legjelentősebb magyar közgyűjtemény. A 1605/2016. (XI. 8.) kormányhatározat példátlan fejlesztési lehetőséget biztosít az intézmény és rajta keresztül a magyar könyvtárügy számára.

Olyan kivételes alkalom adódik hát számunkra, hogy a digitális kultúra működési feltételeinek megteremtésével a magyar kultúra jelentős részét nem csak közkinccsé, hanem az információgazdálkodás részéve is tehetjük egyben. Sőt (a dolog természetéből adódóan), a történelemben először egyben a globális kultúrgazdaság szerves részévé is avatjuk a magyar kulturális örökséget.

A tudástárak fejlesztésének mindezek mellett azonban igen hangsúlyosan további célokat is szolgálnia kell:

  • lehetőséget kell teremteni a felhasználóink számára, hogy ne csak passzív, hanem aktív felhasználóként – sőt, akár tartalom-előállítóként is megjelenhessenek a rendszerben;
  • szolgálnia kell az OSZK intézménypolitika céljait: a fejlesztéseknek elő kell segítenie az intézmény újra definiálását a közgyűjteményi térben (itthon és külföldön egyaránt); a fejlesztésnek szolgálnia kell az intézmény társadalmi beágyazottságát;
  • A könyvtár ideájának válsága a 21. század elején tetőzött a világban – szerencsésebb helyeken már le is csengett, s a könyvtárak szerencsésen újra definiálták helyüket a társadalom szövetében. Biztosítanunk kell projektünk keretén belül, hogy a hazai kultúrpolitika is felhasználhassa az újonnan születő fejlesztéseket céljai elérése érdekében (pl. kulturális alapellátás).

Ehhez valósítunk meg olyan kiemelt tartalomfejlesztéseket, amelyek egyszerre szolgálják a fentebb definiált célokat.