Szervezetfejlesztés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az OSZK munkafolyamatainak újragondolása, az ehhez igazított szervezeti struktúra kialakítása az Országos Könyvtári Platform által meghatározott működés mentén. Mind ezek alapján javaslattétel az SZMSZ módosítására. Mindezeket követnie kell a szabályzatok megújításának.

A vezetés gyors, pontos és napra kész tájékoztatását igyekszik előmozdítani a MIS (Manager Information System) rendszer kialakítása.

A folyamatos változások, a megújulási kényszer a vezetőket és a munkatársakat is kihívás elé állítja. Ezen változások kezelésében, megélésében segít a szervezeti kultúraváltás és a vezetői kompetencia fejlesztés. A továbbiakban a belső kommunikáció jobbításával visszük tovább ezeket a folyamatokat.

Az informatikai megújulás részeként fejlesztésre kerül az iktatórendszer, mely a digitalizált dokumentum kezelés bevezetésével növeli a nyilvántartás biztonságát, gyorsítja az ügyintézést, egyszerűsíti az ügymenetet.

Ugyancsak a megújulás részét képezi a gazdasági informatikai rendszer modernebb, több tudással rendelkező, nagyobb biztonságot nyújtó rendszerre cserélése.

A Könyvtári Intézet kompetencia központ szerepkörének erősítését szolgálja az országos hatókörű szolgáltatások korszerűsítése, továbbfejlesztése.

A kulturális statisztika (KultStat) gondozásának feladatköre az Országos Széchényi Könyvtárhoz, azon belül a Könyvtári Intézethez került. A jelenleg működő adatgyűjtő rendszer jelentős korszerűsítésre szorul, melynek keretében az online adatgyűjtés támogatásán felül széleskörű lekérdezési lehetőséget biztosítunk, valamint olyan rugalmas rendszert kívánunk kialakítani, amely eszközöket ad az adatszolgáltatást érintő jogszabályi változások követésére.

A Könyvtári Intézet koordinálja a könyvtárosok továbbképzését, akkreditált tanfolyamokat kínál a rendszeres szakmai fejlődés támogatására. A projekt keretében új alapokra helyezzük az oktatási tevékenységet, és megteremtjük a személyre szabott, rugalmasan elvégezhető, elektronikusan támogatott továbbképzés feltételeit (E-learning). Távoktatási rendszert építünk ki, amely sokrétű tanulási lehetőséget biztosít, és az oktatásszervezést is jelentősen megkönnyíti. Fokozatosan növeljük a távolról elvégezhető tananyagok arányát. A rendszert a partnerkönyvtárak is használhatják saját oktatási tevékenységük menedzselésére.