Kötelespéldányok beszolgáltatása

Felhívjuk tisztelt partnereink figyelmét, hogy a Magyar Posta már nem kézbesít leveleket és csomagokat a nemzeti könyvtár régi postacímére (1827 Budavári palota F. épület),
ezért kérjük, hogy a 1014 Budapest Szent György tér 4–5–6. címet használják.
Megértésüket köszönjük.

 

A kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezettek köre

 

 • nyomtatott kiadvány esetében a nyomda,
 • nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változata és a külföldön előállított és belföldön kiadott kiadvány esetében a kiadó,
 • fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadvány esetében a kiadó,
 • online elektronikus kiadvány esetében az első magyarországi kiadó,
 • film esetében a magyar filmelőállító és a magyar filmgyártó vállalkozás
 • külföldön előállított és Magyarországon forgalomba hozott vagy bemutatott film esetében az első magyarországi forgalmazó
 • jogutódlással történő megszűnés esetén a szolgáltatók jogutódja
 • jogutód nélküli megszűnés esetén a szolgáltató tagja, alapítója

 

A kötelespéldányt a szolgáltató ellenszolgáltatás nélkül szolgáltatja a jogosult részére. A kötelespéldány szolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a szolgáltatót terhelik. A postán vagy fuvarozó útján továbbított kötelespéldány-küldeményt a feladónak teljes mértékben díjmentesítenie kell.

A kötelespéldány szolgáltatásának kötelezettségét akár a nyomda, akár a kiadó viseli, a szolgáltatás teljesítéséért a kiadó köteles helytállni.

Kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá eső kiadványok és beszolgáltatási példányszámuk

A kormányrendelet értelmében ellenszolgáltatás nélkül kell kötelespéldányt szolgáltatni minden olyan kiadványból,

 • amely Magyarországon került kiadásra és Magyarországon állították elő;
 • amely Magyarországon került kiadásra és külföldön állították elő;
 • amely legfeljebb 50 példányszámban készült, és rendelkezik nemzetközi kiadványazonosító számmal;
 • amelyet egyedi igény szerint nyomtatnak (ún. „print on demand” kiadványok);
 • amelynek nyilvános hozzáférhetővé tételét az ügyészség vagy a bíróság – részben vagy egészben – felfüggesztette vagy megtiltotta;
 • amely a kiadó intézkedése alapján terjesztési korlátozás alá esik,
 • olyan filmből, amelyet külföldön állítottak elő és Magyarországon került forgalomba.

A kormányrendelet által előírt beszolgáltatási példányszám a legtöbb kiadványtípus esetében 6 OSZK + 1 megyei hatóköri városi könyvtári példány, de egyes kiadványokból csak 2, illetve 1 példányt kell szolgáltatni a nemzeti könyvtárnak.

Az Országos Széchényi Könyvtárba 6 példányban beérkező nyomtatott kiadványokból csak 2 példány marad a nemzeti könyvtár állományában. Ebből egy példányt archivál, egy példányt pedig helyben használatra az olvasók rendelkezésére bocsát, illetve szükség esetén igazgatási célokra használ fel. A további 4 példány szétosztásra kerül az országos szakkönyvtárak és egyes egyetemi könyvtárak között.

A helyi kiadványokból az OSZK-ba küldendő 6 példányon felül további 1 példányt kell szolgáltatni, budapesti kiadó esetén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak (FSZEK), vidéki kiadó esetén a kiadó székhelye szerint illetékes megyei hatókörű városi könyvtárnak.

A helyi kiadvány fogalma megtalálható honlapunkon a fogalomtárban.

A kormányrendelet szerint a nemzeti könyvtárnak egy, illetve két példányban szolgáltatandó kötelespéldányok nem kerülnek tovább osztásra, hanem az OSZK gyűjteményében maradnak.

 

Kiadványok, amelyekből 6 + 1 példányt kell szolgáltatni:
(6 példány az OSZK-nak, 1 példány a megyei hatókörű városi könyvtárnak, ill. az FSZEK-nek)

 • nyomtatott könyv, tankönyv, foglalkoztató könyv és min. 16 oldalt elérő füzetes kiadvány első és minden további kiadása (pl. 2. kiadás, 4. bővített kiadás stb.)
 • időszakosan megjelenő nyomtatott kiadvány: hírlap, folyóirat, évkönyv, konferenciák időszakosan megjelent kiadványa, időszakosan megjelenő adat- és címtár, bibliográfia, repertórium stb., időszakosan megjelenő egyéb kiadvány (jelentés, beszámoló, közlemények, tanulmánygyűjtemény, antológia stb.), sorozat, cserelapos kiadvány
 • nyomtatott térkép, atlasz, földgömb
 • nyomtatott kotta, zenemű

Kiadványok, amelyekből 6 példányt kell szolgáltatni:
(6 példány az OSZK-nak)

 • fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadvány (CD-ROM, DVD-ROM, zenei CD lemez, hangoskönyv, pendrive-on kiadott kiadvány, pl. konferencia anyag stb.)

Kiadványok, amelyekből 2 példányt kell szolgáltatni:
(2 példány az OSZK-nak)

 • nyomtatott könyv, tankönyv, foglalkoztató könyv és min. 16 oldalt elérő füzetes kiadvány olyan utánnyomása, amelyben azonos ISBN, de más megjelenési vagy nyomtatási év szerepel, mint az eredeti kiadásban
 • nyomtatott kiadvány kiadási változata (nyelvi változat, kötésváltozat, borítóváltozat, gyűjtői változat stb.)
 • legfeljebb 50 példányban sokszorosított, nemzetközi azonosító számmal rendelkező nyomtatott kiadvány
 • igény szerint nyomtatott kiadvány (print on demand)
 • a kisnyomtatványok közül a kultúráért felelős miniszter által jóváhagyott típusok, melyek az útmutató 2. számú függelékben vannak felsorolva

Kiadványok, amelyekből 1 példányt kell szolgáltatni:
(1 példány az OSZK-nak)

 • online elektronikus kiadvány
 • nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változata 
  (Amennyiben a kiadónak nincs módjában ezt a változatot beszolgáltatni, kiválthatja a beküldést további egy nyomtatott példánnyal, melyet külön szállítólevéllel, a példány funkciójának megjelölésével ellátva kell az OSZK részére benyújtani.)

A kiadványtípusok fogalommagyarázata megtalálható honlapunkon a fogalomtárban.

Mivel a kiadványok összes típusát és használt elnevezését lehetetlen kimerítően felsorolni, ha az itt felsoroltak között nem szereplő kiadvány típusában hasonlít e jegyzékben szereplő bármely kiadvány típusára, akkor az arra vonatkozóan megállapított számú kötelespéldányt kell szolgáltatni.

Kötelespéldányként csak hibátlan, teljes példányok szolgáltathatók. A hibás vagy nem teljes példányt a szolgáltató az értesítéstől számított 15 napon belül köteles hibátlan példányra kicserélni, illetve kiegészíteni.

A kötelespéldány-beszolgáltatás módja

1. A beszolgáltatás helye

A hat, egyes kiadványtumtípusok esetében a kettő (aprónyomtatványok, kiadási változat, legfeljebb 50 példányban készült, egyedi igény alapján nyomtatott kiadvány) vagy az egy (pl.videodokumentum) kötelespéldányt az Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány- és Kiadványazonosító-kezelő Osztályának kell beszolgáltatni. Pontos cím és elérhetőség:

Országos Széchényi Könyvtár,
Kötelespéldány- és Kiadványazonosító-kezelő Osztály
1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
Tel.: (1) 224-3840, (1) 224-3837, (1) 487-8651
Fax: (1) 202-0804

A kötelespéldányok beküldése történhet:

 1. Postai szolgáltatások igénybevételével (levélpostai küldeményként, csomag küldeményként)
 2. Futárszolgálaton keresztül
 3. Személyes beszállítással

- a könyvtár megközelíthetősége gyalogosan - a könyvtár megközelítése gépjárművel A Kapcsolódó tartalmak menüpont alatt honlapunkról letölthető mindkét megközelítési mód pontos leírása.

A kötelespéldányok átvétele a III. szinten a 302. szobában történik: 

Hétfő–csütörtök  8.00 – 16.30

Péntek                  8.00 – 14.00 

HÉTVÉGÉN NINCS LEHETŐSÉG KÖTELESPÉLDÁNYOK LEADÁSÁRA!

A Kötelespéldány- és Kiadványazonosító-kezelő Osztály a gyorslift folyosó felől nyíló szolgálati bejáraton keresztül közelíthető meg. A gépjárművel történő szállítás esetén rendszám leadása szükséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy taxik sem hajthatnak be a palota sorompóval lezárt területeire, ezért javasoljuk ez esetben is a Szent György tér felöli gyorslift használatát.

Osztályunk a hatályos kormányrendeletben meghatározott, Országos Széchényi Könyvtárba küldendő kötelespéldányokat kezeli. Más könyvtárak részére történő példányok (pl. FSZEK vagy megyei könyvtárak 7. példánya, valamint a kötelespéldányokon felüli plusz példányok) küldése és felajánlása esetén kérjük, szíveskedjenek közvetlenül az érintett könyvtárakhoz fordulni.

A helyi vonatkozású kiadványokból az Országos Széchényi Könyvtáron kívül 1 példányt kell szolgáltatni, a kiadó székhelye szerinti megyei hatókörű városi könyvtárnak, illetve budapesti kiadó esetén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak:

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár,
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

2. A beszolgáltatás határideje

A szolgáltatónak a kötelespéldányokat legkésőbb a megjelenés napját követő 15. napig kell szolgáltatni.
Videotermék és diafilmek kötelespéldányait a forgalomba hozataltól számított 30 napon belül kell szolgáltatni.

3. A beszolgáltatás dokumentálása

A kötelespéldányokat szállítólevél kíséretében kell beszolgáltatni.

A Kapcsolódó tartalmak menüpont alatt honlapunkról letölthető szállítólevél minta, de a nyomtatványboltokban kapható szállítólevél is megfelel. De bármilyen kísérőlevelet elfogadunk, amely a szükséges adatok hiánytalanul szerepelnek. A szállítólevélnek tartalmaznia kell a beszolgáltató nevét, telephelyének címét, a kiállító személy nevét és telefonszámát, a beszolgáltatás keltét, továbbá a kiadvány megnevezését, szerzőjének (több szerző esetén, a kiadvány elsőként feltüntetettnek) nevét, a kiadvány azonosító (ISBN, ISSN vagy ISMN) számát, amennyiben rendelkezik ilyennel, árát (értékét), illetve a beszolgáltatott kötelespéldány számot és a megjelenési példányszámot.

A behajtási rendről részletes tájékoztató itt érhető el.