A kötelespéldány-szolgáltatás

A kötelespéldány fogalma

A legáltalánosabban úgy fogalmazhatunk, hogy egy ország területén kiadott, vagy egyes kiadványok (pl. filmek) esetében forgalomba hozott, bármilyen tájékoztatást vagy gondolatközlést tartalmazó, nyilvános közlésre szánt kiadvány archiválás, bibliográfiai számbavétel és szolgáltatás céljára, jogszabályi előírás alapján ingyenesen és kötelezően szolgáltatandó példánya(i).

Az Országos Széchényi Könyvtár nem sokkal alapítását követően (1802) a magyar udvari kancellária jóvoltából kötelespéldány-jogot kap (ekkor még csak 1 példányt). Az eltelt évtizedek alatt rendeletek és törvények sokaságának köszönhetően a kötelespéldányok száma, szolgáltatási- és elosztási rendje állandóan változott. 1998-ban pld. a 16-ról 6 példányra csökkentet a kötelespéldányok száma. A hatályos kormányrendelet mind a nyomtatott, mind az elektronikus kiadványokra kiterjeszti a beszolgáltatási kötelezettséget.

A legtöbb országban törvény vagy rendelet kötelezi a kiadókat, a nyomdákat, vagy a forgalmazókat a beszolgáltatásra. Magyarországon a jelenleg hatályos jogszabály meghatározza a kötelespéldányok, a kötelespéldány-szolgáltatására kötelezettek és a kötelespéldányokból részesülők körét.

A kötelespéldány-szolgáltatás célja a kiadványok

  • nemzeti könyvtári, filmarchívumi gyűjtése és megőrzése,
  • nemzeti bibliográfiai nyilvántartása,
  • országos szakbibliográfiai nyilvántartása,
  • nyilvános könyvtári rendszerben való hozzáférhetővé tétele,
  • statisztikai számbavétele,
  • igazgatási feladatra történő rendelkezésre bocsátása,
  • megjelenési helyéhez kötődő, helyi gyűjtemények kialakítása.