Mi minősül kötelespéldánynak?

 

A beszolgáltatásra kötelezett kiadványok:
 • Magyarországon előállított és kiadott, vagy külföldön előállított és belföldön kiadott kiadvány meghatározott számú példánya, melyet az előállító szerv, vagy a kiadó, esetleg a forgalmazó köteles eljuttatni az arra jogosult intézményeknek. 
 • A kiadványok minden kiadási és előállítási változatából (kivéve a tárgyévi változatlan utánnyomást) kell kötelespéldányt szolgáltatni.
 • Kötelespéldányt kell szolgáltatni olyan kiadványból is melyeknek nyilvános közlését a bíróság megtiltotta, vagy ha az terjesztési korlátozás alá esik a kiadó intézkedése alapján.
A kiadvány részletes fogalma megtalálható honlapunkon a fogalomtárban.
 
Nem kell kötelespéldányt szolgáltatni:
 • az időszaki kiadvány kivételével gazdálkodó szervezet és gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy működésével kapcsolatban keletkezett, annak irattárában, kép- és hangfelvételtárában őrzött kiadványra,
 • az ügykezelésre szánt hivatali és üzleti nyomtatványokból,
 • a tervdokumentációra, a műszaki rajzra, a cikklistára, a kódszámjegyzékre, a vizsgakérdésre, a tételjegyzékre, a termékcsomagoláson lévő címkére, a kezelési útmutatóra, a havi rendszerességnél sűrűbben megjelenő kereskedelmi katalógusra, a termékismertetőre,
 • névjegyre
 • külföldi kiadású, Magyarországon előállított nyomtatott kiadványra,
 • közösségi tartalomszolgáltatón közzétett kiadványra,
 • azon kiadványra, amelynek nyilvánosságra hozatalához a szerzői jogról szóló törvény alapján a szerző nem adott engedélyt, az engedélyt visszavonta, vagy megtiltotta a további felhasználást, valamint
 • azon kiadványra, amely minősített adatot tartalmaz.
kivéve, ha a felsorolt dokumentumok kötelezettség alá eső kiadványok kiegészítő részei vagy mellékletei.