Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

 

Gyakran ismétlődő kérdések a kötelespéldány-szolgáltatással kapcsolatban

 

Hány megjelenési/előállítási példány fölött kell kötelespéldányokat szolgáltatni?

A nemzetközi kiadványazonosító számmal (ISBN-nel, ISMN-nel, vagy ISSN-nel) ellátott kiadványok esetében, megjelenési példányszámtól függetlenül kell kötelespéldányt küldeni, azért, hogy a számfelhasználást a nemzeti könyvtárban ellenőrizhessék és véglegesítsék. Nemzetközi kiadványazonosító számmal nem rendelkező nyomtatott kiadványok esetében csak a legalább 50 példányban előállított kiadványokra vonatkozik a kötelespéldány-beszolgáltatási kötelezettség. Ha egy kiadvány rendelkezik nemzetközi kiadványazonosító számmal és előállítási példányszáma nem éri el az 50 példányt csak 2 példányt kell a nemzeti könyvtár részére beszolgáltatni. Ha viszont egy kiadvány nem rendelkezik ISBN, ISMN vagy ISSN azonosítóval és megjelenési példányszáma nem éri el az 50 példányt nem kell belőle kötelespéldányt szolgáltatni.


Melyik kiadványtípusból hány darab a beküldendő kötelespéldány-mennyiség?

A legtöbb nyomtatott kiadványtípusból (pl. könyv, folyóirat, térkép, kotta) 6 + 1 példány a beszolgáltatási példányszám. Hat példányt az OSZK-nak, a 7. példányt, mint ún. helyi kiadványt a kiadó székhelye szerinti megyei hatókörű városi könyvtárnak vagy budapesti kiadó esetén az FSZEK-nek kell beszolgáltatni.
A fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadványokból (pl. CD-ROM, DVD-ROM, hangoskönyv, audio CD, pendrive-on megjelent konferenciaanyag stb.) 6 példány az OSZK-nak beszolgáltatandó példányszám.
Egyes kiadványtípusokból, mint a kisnyomtatványokból, a „print on demand” kiadványokból, vagy az 50 példánynál kevesebb példányban megjelent, ISBN-nel rendelkező kiadványokból csak 2 példányt kell beküldeni a nemzeti könyvtárnak.
Az online kiadványokból 1 példány az OSZK-nak beszolgáltatandó példányszám.

 

Kinek a feladata beszolgáltatni a kötelespéldányokat? A kiadóé vagy a nyomdáé?

Nyomtatott kiadványok esetében a nyomda feladata, elektronikus kiadványok és a nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változat esetében a kiadó kötelezettsége. Viszont mindkét esetben a beszolgáltatás teljesítéséért a kiadónak kell helytállnia.

 

Csak abból a kiadványból kell kötelespéldányokat szolgáltatni, amelyiknek van nemzetközi kiadványazonosítója (ISBN/ISSN/ISMN száma)?

Nem. Minden kiadványból kell kötelespéldányt szolgáltatni. Viszont, ha 50 példánynál kevesebb példányban jelenik meg egy nyomtatott kiadvány, csak akkor kell belőle 2 db kötelespéldányt küldeni az OSZK részére, ha rendelkezik nemzetközi kiadványazonosító számmal. Az egyéb hordozón megjelent kiadványok pl. hangoskönyvek, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok stb. esetében nincs megjelenési példányszámra vonatkozó korlátozás. Ezekből 6 példány a beszolgáltatási mennyiség.

 

Csak abból a kiadványból kell kötelespéldányokat szolgáltatni, amelyik kereskedelmi forgalomba kerül?

Nem. Kereskedelmi forgalomba kerüléstől függetlenül kell kötelespéldányt küldeni a megjelent kiadványokból.
 

Hová kell beszolgáltatni nyomtatott kiadványokból a helyi kiadványt, mint 7. példányt?

Budapesti székhelyű kiadó esetében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, vidéki székhelyű kiadó esetében a kiadó székhelye szerinti megyei hatókörű városi könyvtárnak. (A megyei hatókörű városi könyvtárak elérhetősége honlapunkon a kapcsolódó tartalmak alatti listában található.)
 

Budapesti székhelyű kiadó esetében, melyik Szabó Ervin Könyvtárnak kell beküldeni a helyi kiadványt, mint 7. példányt?

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárába, kell a helyi kiadványok 7. példányait beszolgáltatni. (1088 Budapest Szabó Ervin tér 1.) A kötelespéldányok személyes leadásának módjáról egyeztetést javaslunk az FSZEK Szerzeményezési és Feldolgozási Osztályával.

 

A kiadó székhelye szerinti helyi kiadványnak számító 7. példányt be lehet-e küldeni az OSZK-nak?

Nem. A helyi kiadványt közvetlenül a kiadó székhelye szerinti megyei hatókörű városi könyvtárnak kell küldeni, budapesti kiadó esetén pedig a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárának.
 

Kinek a kötelessége beszolgáltatni a nyomtatott helyi kiadványt?

A nyomda kötelessége a beszolgáltatás, de a kiadó is megküldheti azokat a saját székhelye szerint illetékes megyei hatókörű városi könyvtárnak, fővárosi kiadó esetén az FSZEK-nek.
 

Mit csinál a nemzeti könyvtár 6 db kötelespéldánnyal? Miért kell ennyit küldeni?

A 6 db kötelespéldányból csak 2 példány marad a nemzeti könyvtárban. A könyvtár 1 példányt archivál, 1 példányt pedig helyben használatra az olvasók rendelkezésére bocsát. A további 4 példányt szétosztja a kötelespéldányra jogosult országos szakkönyvtárak és egyetemi könyvtárak között.
 

Mi történik, ha elfelejtem beszolgáltatni a kötelespéldányokat?

Az elmaradt kötelespéldány-beszolgáltatás bármikor pótolható. A kiadványok szállítólevéllel együtt behozhatók személyesen, vagy feladhatók postán vagy futárszolgálat segítségével. Az elmaradt kötelespéldányok pótlását minden esetben szívesen fogadja a nemzeti könyvtár.
 

A kötelespéldányokon kívül kell-e még valamit mellékelni a „küldeményhez”?

Igen. Minden egyes beszolgáltatáshoz (postai csomaghoz, futárküldeményhez, személyes beszolgáltatáshoz) szükséges szállítólevél mellékelése 2 példányban. (Szállítólevél minta elérhető honlapunkon a kapcsolódó tartalmak alatt.)
 

Miért kell szállítólevelet mellékelni a kötelespéldányok mellé?

A szállítólevél tájékoztatást ad a kötelespéldány beküldőjéről (ügyintézőjéről), a beszolgáltatott kiadványokról (szerző, cím, ISBN/ISSN/ISMN ha van, beküldött példányszám, megjelenési példányszám, ár) Továbbá információt nyújt a beküldés dátumáról. A szállítólevél akár a csomag sérülése, akár a csomag elkeveredése, vagy utólagos reklamáció esetén segítséget nyújt az ügyintézéshez. A szállítólevél OSZK által lepecsételt és aláírt példánya a beadó számára átvételi elismervényként is szolgálhat.
 

Honnan vegyek szállítólevelet a kötelespéldány beküldéséhez?

Szállítólevél minta elérhető honlapunkon a kapcsolódó tartalmak alatt, de a beszolgáltató által saját kezűleg összeállított szállítólevelek is megfelelnek, amennyiben a szolgáltató feltünteti rajtuk a kormányrendeletben előírt adatokat ( szolgáltató neve, címe, kiadvány címe, szerzője, időszaki kiadványnál részegységszám, a kiadvány ISBN, ISSN, vagy ISMN azonosítója, beszolgáltatott mennyiség, megjelenési példányszám, kiadvány ára, beszolgáltatás dátuma).
 

A kötelespéldányokon felül szeretnék még ajándék példányokat küldeni az OSZK-nak, kihez forduljak?

Az OSZK Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztályával kell egyeztetni az OSZK-nak szánt ajándékpéldányokkal kapcsolatban.
 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-nek (röviden KELLO-nak) átadott példányok kötelespéldánynak számítanak-e?

Nem. A kötelespéldány-szolgáltatás független a KELLO-nak átadásra kerülő példányoktól.
 

Újabb kiadásokból kell-e kötelespéldányokat küldeni? Ha igen, hány darabot?

Igen. Minden új kiadásból kell kötelespéldányt küldeni, ugyanannyit mintha első kiadás lenne a kiadvány.
 

Utánnyomásból kell-e kötelespéldányokat küldeni? Ha igen, hány darabot?

Tárgyévi utánnyomásból nem kell kötelespéldányt szolgáltatni, de a nem tárgyévi utánnyomásból, amennyiben a kiadványban is szerepel az eredeti kiadástól eltérő új évszám (a nyomtatás éve) 2 példányt szükséges beküldeni az OSZK részére.
 

Egyéb hordozón megjelenő kiadványokból (pl. CD-ROM-ból, DVD-ROM-ból, audio CD-ből, hangoskönyvből, pendrive-on kiadott kiadványból) hány darab kötelespéldányt kell küldeni?

Ezekből a kiadványokból 6 példányt kell beszolgáltatni a nemzeti könyvtár részére, amiből a nemzeti könyvtár 4 példányt tovább oszt a kormányrendeletben meghatározott könyvtárak között.
 

Kereskedelmi forgalomba kerülő filmes DVD-ből, BRD-ből hány darab kötelespéldányt kell küldeni?

Mindkét kiadványtípus videoterméknek minősül, ezért 1 példányt kell beküldeni a nemzeti könyvtár részére.
(A Magyar Nemzeti Filmarchívumnak beküldendő kötelespéldányokról kérjük, tájékozódjanak az intézmény honlapján.)
 

Igaz, hogy az új rendelet szerint forgatókönyvből már nem kell kötelespéldányt küldeni a nemzeti könyvtárnak?

A hatályos rendelet szerint már csak a Magyar Nemzeti Filmarchívumnak kell forgatókönyvből kötelespéldányt küldeni. A beküldendő kötelespéldányok számáról kérjük, hogy tájékozódjanak az intézmény honlapján.

 

„Print on demand” kiadványokból kell-e kötelespéldányokat küldeni? Ha igen, hány darabot?

Igen, kell. Az igény szerint nyomtatott ún. „print on demand” kiadványokból 2 példányt kell a nemzeti könyvtár részére beszolgáltatni.
 

Kötésváltozatból kell-e kötelespéldányt küldeni? Ha igen, hány darabot?

Igen, a 6 példányban beküldött alapkiadáson felül a kötésváltozatokból is kell kötelespéldányokat küldeni. A kötésváltozatból (pl. fűzött, kötött változatból, díszkötésből) vagy a borítóváltozatból 2 példányt kell a nemzeti könyvtár részére beszolgáltatni.
 

Nyelvi változatokból kell-e kötelespéldányt küldeni? Ha igen, hány darabot?

Igen, a 6 példányban beküldendő magyar nyelvű kiadáson felül, a nyelvi változatokból is kell kötelespéldányokat küldeni. A nyelvi változatokból 2 példányt kell a nemzeti könyvtár részére beszolgáltatni. Ha egy Magyarországon kiadott kiadvány csak idegennyelven jelenik meg, az nem minősül nyelvi változatnak, természetesen abból 6 példányt kell beküldeni a nemzeti könyvtár részére.
 

Egyéb kiadásváltozatból, mint például gyűjtők számára készült limitált kiadásváltozatból, díszdobozos kiadásváltozatból, melléklettel megjelent kiadásváltozatból stb. kell-e kötelespéldányt küldeni? Ha igen, hány darabot?

Igen, az alapkiadáson felül, az egyéb kiadásváltozatokból is kell kötelespéldányokat küldeni. Két példányt kell a nemzeti könyvtár részére beszolgáltatni.
 

Ha pont 50 példányban jelenik meg a kiadvány, akkor kell-e kötelespéldányokat szolgáltatni?

Igen, kell szolgáltatni. A 49 példányban készült, kiadványazonosítóval nem rendelkező nyomtatott kiadványra már nem vonatkozik a beszolgáltatási kötelezettség. Viszont szívesen fogadunk egy ajándékpéldányt, hogy a nemzeti könyvtár archiválhassa a kiadványt az utókor számára, és a kiadvány adatai rögzítésre kerülhessenek a Magyar Nemzeti Bibliográfiában. Ez esetben az „50 alatti példányszámban készült.” megjegyzést kérjük feltüntetni a szállítólevélen.
 

Amennyiben egy kiadvány többféle hordozón is megjelenik (pl. nyomtatott formátumban, CD-ROM-on, online változatban), mindegyik változatból kell-e kötelespéldányokat szolgáltatni? Melyik változatból hány darabot kell küldeni?

Igen, minden megjelenési változatból szükséges kötelespéldányt szolgáltatni. Nyomtatott formátumból 6 példányt az OSZK-nak, 1 példányt a kiadó székhelye szerinti megyei hatókörű városi könyvtárnak vagy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak kell küldeni. A CD-ROM-on megjelent változatból 6 példányt, az online változatból pedig 1 példányt kell a OSZK-nak benyújtani.
 

A kiadványokhoz tartozó mellékletekből (CD-ROM, DVD-ROM, audio CD, kártyacsomag, térkép, 3D-s szemüveg, játék, hobbimodell stb.) is kell kötelespéldányokat szolgáltatni?

Igen. A kormányrendelet szerint, kötelespéldányként csak teljes egész kiadványok szolgáltathatók. Ezek a kiadványok csak mellékleteikkel együtt tekinthetők teljes kiadványnak.
 

A mellékleteket kinek kell beszolgáltatnia?

Amennyiben már a nyomdában bele kerülnek a kiadványokba a mellékletek, a nyomdának kell beszolgáltatni azokat. Ha a kiadó a nyomtatás után utólag helyezi el a kiadványokba a mellékletet, gondoskodnia kell arról, hogy a kötelespéldányokhoz is kerüljön belőlük, akár utólagos beküldéssel is.
 

A kiadványterjesztéséhez szükséges vonalkódot honnan lehet igényelni?

A kiadványokhoz igényelhető kiadványazonosítókból (ISBN-ből, ISMN-ből és ISSN-ből) általában a nyomdák elő tudják állítani a terjesztéshez szükséges vonalkódot. Amennyiben a kiadvány nem tartozik a nemzetközi kiadványazonosítók számadási körébe, termékkódot lehet igényelni a terjesztéshez. A termékkódot a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.-nél lehet kérelmezni.
 

Hová kell küldeni a kötelespéldányokat? / Személyes beszolgáltatás esetén hová kell leadni a példányokat?

Az Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztálya, a 3. szinten a 302-es szobában fogadja a kötelespéldányokat. Kérjük, hogy a kiadványokat tartalmazó csomagokat is minden esetben az osztály nevére címezzék, hogy mielőbb célba érjenek a küldemények.
Pontos cím:
Országos Széchényi Könyvtár, Kötelespéldány- és Kiadványazonosító-kezelő Osztály
1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
 

Az ügyfélfogadási idő lejárta után hová és hogyan lehet behozni a kötelespéldányokat?

Kérjük, hogy lehetőleg ügyfélfogadási időben hozzák a kötelespéldányokat. (hétfőt-csütörtök 8.00-16.30, péntek 8.00-14.00) Szükség esetén van mód a kötelespéldányok leadására ügyfélfogadási időn kívül is. A nemzeti könyvtár szolgálati bejáratánál lévő porta mellett található egy zárható kötelespéldány-szekrény, amelyben el lehet helyezni az ügyfélfogadási időn kívül leadott kötelespéldányokat. Kérjük, hogy minden esetben dátummal ellátott szállítólevéllel, esetleg kísérőlevéllel lássák el a szekrényben hagyott küldeményt, hogy követhető legyen, hogy honnan és pontosan mikor érkezett a csomag. A portán szolgálatot teljesítő OSZK-s munkatársaknak nincs módjukban átvételi elismervényt adni a beszolgáltatásról, ezért, amennyiben erre szükségük van, azt a küldeményhez csatolt kísérőlevélben/szállítólevélben jelezzék, és utólag megküldjük a megadott elérhetőségre az igazolást a beszolgáltatásról. (A zárható szekrénybe behelyezhető csomag mérete nem haladhatja meg a 30cmx25cmx25cm-es méretet.)
 

Az OSZK reklamációjára küldött kötelespéldányok esetében kell-e külön jelzés a küldeményre?

Mint minden kötelespéldány-küldemény esetében, a reklamációra küldött csomagnál is kérjük feltüntetni a címzettként az OSZK Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztályát, továbbá az OSZK-s ügyintéző nevét is. Ha a kísérőlevélben, vagy a szállítólevélen feltüntetik, hogy reklamációra küldték a kiadványokat, az megkönnyíti és meg is gyorsítja munkánkat. A pontos címzéssel nagymértékben megelőzhető a csomagok elkallódása.
 

Mennyi időn belül kell a kötelespéldány-hiánypótlást megtenni?

A felszólító levél kézhezvételétől számított 15 napon belül a szolgáltató köteles a szolgáltatni elmulasztott kötelespéldányt az OSZK-nak megküldeni vagy benyújtani. Az OSZK a megjelenést követő 15. nap után bármikor kérheti az elmaradt kötelespéldányok beküldését a szolgáltatótól, mert a kötelespéldány-beszolgáltatásra vonatkozóan nincs elévülési idő.
 

A kötelespéldányok átvételéről visszaigazolást szeretnék. Hogyan jelezzem ezt?

Amennyiben személyesen nyújtja be a kötelespéldányokat a szolgáltató az OSZK-nak, a kötelespéldányok átadásakor kell jelezni ezt az igényét. (Egyébként a szállítólevél OSZK által lepecsételt másodpéldánya igazolja a kötelespéldányok leadását.) Ha postán vagy futárszolgálaton keresztül küldi a kötelespéldányokat, a szállítólevélhez kell csatolnia írásos kérelmét a visszaigazolás igényéről és annak módjáról (pl., hogy postán, vagy e-mailben kéri a visszaigazolást.)
 

Hogyan jutok el az OSZK-ba?

Az OSZK megközelíthetőségéről pontos leírást talál a könyvtár honlapján a Megközelítés menüpontban és itt az oldalon jobbra, a kapcsolódó tartalmak alatt.
 

Hogyan történik a pályázati igazolás kérése? Milyen adatokat kell megadni hozzá?

Pályázati igazolások kiállításához a pályázó írásos kérelmére van szükségünk, melyet e-mailben küldhet el a koteles@oszk.hu e-mail címre. A kérelemben fel kell tüntetni a pályázó intézmény hivatalos megnevezését, eddig megjelent kiadványait és azt, hogy hova szándékozik benyújtani pályázatát (NKA Könyvkiadás Kollégiuma, NKA Képzőművészet Kollégiuma stb.). A pályázati igazolások kiadásának pontos menetéről honlapunkon a Pályázati igazolások menüpont alatt találhatnak részletes információkat.
 

Külföldi–magyar közös kiadású kiadványok esetén kinek a feladata a kötelespéldányok beszolgáltatása? Hány példányt kell szolgáltatni?

Közös kiadásban megjelent kiadvány esetében a magyarországi székhellyel rendelkező kiadó kötelessége a kötelespéldány-beszolgáltatás. A beszolgáltatási példányszám megegyezik az önálló kiadásban megjelent kiadványok beküldési példányszámával. Amennyiben közös kiadás esetén mindkét kiadó magyarországi székhellyel rendelkezik, javasoljuk, hogy szerződéskötéskor a társkiadók egyezzenek meg a kötelespéldány-szolgáltatás teljesítéséről.
 

Milyen gyakorisággal kell a kiadói jelentéseket megküldeni az OSZK-nak?

A kormányrendelet évi egyszeri kiadóijelentés-küldési kötelezettséget ír elő a saját kiadói számazonosítóval rendelkező kiadók/szolgáltatók számára. Az éves kiadói jelentést a megjelenési évet követő év március 15-ég kell eljuttatni elektronikus formában a kiadoijelentes@oszk.hu e-mail címre, az OSZK részére. Honlapunkon a Kapcsolódó tartalmak alatt kiadói jelentés sablon is elérhető.
 

A nyomdának mint szolgáltatónak is kell éves jelentést küldenie?

A nyomdának csak akkor kell kiadói éves jelentést küldenie, ha rendelkezik saját kiadásban kiadott kiadványokkal. Ha igen, akkor csak ezekről a kiadványokról kell éves jelentést készíteni az OSZK számára, a nyomdában előállított más kiadók által kiadott kiadványokról nem.
 

Csak a nyomtatott kiadványokról kell éves jelentést küldeni?

Nem, minden kiadványtípusnak szerepelnie kell az éves jelentésben. Pl. nyomtatott kiadványnak, fizikai adathordozón megjelent elektronikus kiadványnak, online kiadványnak.
 

Milyen gyakran kell kötelespéldányokat szolgáltatni az OSZK-nak? Mi történik, ha nem tudom a rendeletben megadott időközönként beszállítani a kötelespéldányokat?

A beszolgáltatás határideje a kiadvány megjelenésének napját követő 15. nap. Amennyiben a szolgáltató nem tudja ezt a határidőt tartani, számíthat az OSZK munkatársainak kötelespéldány-bekérő megkeresésére. Egyébként a beszolgáltatási határidő lejárta után, bármikor lehetőség van a be nem küldött kötelespéldányok beküldésére addig, amíg az OSZK nem él azzal a jogával, hogy a kiadó terhére megvásárolja a be nem szolgáltatott kiadványokat. A vásárlási szándékról viszont minden esetben írásban tájékoztatja a kiadót, hogy a szolgáltatónak a jogérvényesítés előtt legyen lehetősége pótolni a hiányokat.
 

Meg tudják-e mondani, hogy melyik kiadványainkból adtunk be eddig kötelespéldányokat?

Igen, a kiutalt ISBN azonosító számok alapján le tudjuk keresni ezt az adatot. Egyébként a kiadók is megnézhetik az OSZK honlapon a könyvtár online katalógusában (www.oszk.hu), a „Keresés a katalógusban” címszó alatt, a kiadó nevére keresve, hogy mely kiadványaikból érkeztek kötelespéldányok a nemzeti könyvtárba.
 

Jelezni kell-e az OSZK-nak, ha egy előzetes ISBN, ISMN vagy ISSN azonosítóval rendelkező tervezett kiadvány mégsem jelenik meg?

Igen. ISBN és ISMN azonosítóval rendelkező kiadvány esetén a Magyar ISBN és ISMN Irodának, ISSN azonosítóval rendelkező kiadvány esetén a Magyar ISSN Nemzeti Központnak szükséges jelezni, ha egy kiadvány, melyhez előzetes nemzetközi azonosító számot utaltunk ki, mégsem jelenik meg.
 

A kiadónak vagy a nyomdának kell-e jeleznie az OSZK számára, ha a neve, címe vagy elérhetőségi adatai megváltoztak?

Igen. Nyilvántartásaink aktualizálása és a problémamentes ügyintézés érdekében, kérjük minden esetben a változások jelzését, az alábbi e-mail címen: koteles@oszk.hu .
 

Hogyan kell online kiadvány kötelespéldányát beszolgáltatni?

Az online kiadványok beszolgáltatása az OSZK honlapján keresztül történhet, az erre kialakított webes beszolgáltatási felületen keresztül, mely a beszolgáltató regisztrációja után használható. A webfelületen történő beszolgáltatás részleteiről honlapunkon külön menüpont ad tájékoztatást: Online hozzáférésű elektronikus dokumentumok beszolgáltatása
 

Mi az a maximális fájlméret, amit tud fogadni az online kiadványok feltöltésére kialakított rendszer?

300 MB-nál nagyobb méretű fájlokat jelenleg nem tud kezelni a fogadó rendszer. Ennél nagyobb fájlok esetén, kérjük egyeztessenek az OSZK-s munkatársakkal. Az online fogadó felület jelenleg fejlesztés alatt áll, ezért ez hamarosan már nem lesz probléma.
 

Hogyan kell a nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változatot beszolgáltatni?

A nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változat beszolgáltatása is az OSZK honlapján keresztül történhet, az erre kialakított webes beszolgáltatási felületen keresztül, mely a beszolgáltató regisztrációja után használható. Ez megegyezik az online kiadványok beadási felületével, de a beszolgáltatás folyamatában kiválasztható, hogy milyen típusú e-kiadványt kíván beadni a beszolgáltató a „Beszolgáltatás típusa” pontban. A Beszolgáltatás menetének rövid leírása honlapunkon itt érhető el: Online hozzáférésű elektronikus dokumentumok beszolgáltatása