RDA-HU munkacsoport

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A Dancs Szabolcs kezdeményezésére és elnökletével 2016-ban megalakult RDA-HU intézményközi munkacsoport távlati célját tekintve az RDA (Resource Description and Access=Forrásleírás és Hozzáférés) bibliográfiai keretrendszer magyarországi bevezetésének előkészítésére és koordinálására jött létre. Feladatai közé tartozik az új kommunikációs formátumok (MARC21, BIBFRAME) implementálásának előmozdítása (l. Munkaanyagok), valamint az RDA és a kapcsolódó dokumentumok (az IFLA könyvtári referenciamodellje, a katalogizálás új nemzetközi alapelvei) magyar nyelvre való átültetése is, ezzel összefüggésben pedig a terminológiai kérdések tisztázása, a könyvtári szakszókincs megújítása.

Tagok és az általuk képviselt szervezetek:

A munkacsoport vezetője Dancs Szabolcs.

Tagok:

 • Balázs László osztályvezető, FSZEK
 • Bubonyicz Andrea, OSZK Kurrens Könyvfeldolgozó Osztály
 • Eszenyi-Bakos Kinga, Budapesti Gazdasági Egyetem PSZK Könyvtár
 • Gál Viktória, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 • Gombos Zsuzsanna osztályvezető, OSZK Humántudományi Bibliográfiai Koordinációs Iroda
 • Hubay Miklós Péter, Petőfi Irodalmi Múzeum
 • Kasza Zsófia osztályvezető-helyettes, MTA Könyvtár és Információs Központ, Gyűjteményszervezési Osztály
 • Kovács Zsolt, Budapesti Gazdasági Egyetem PSZK Könyvtár
 • Megyeri Andrea bibliográfus, FSZEK feldolgozó csoport
 • Dr. Némethi-Takács Margit egyetemi adjunktus, DE BTK Könyvtár- és Információtudományi Tanszék
 • Seresné Könyves Tóth Zsuzsa, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 • Székelyné Török Tünde osztályvezető, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Gyűjteményszervezési Osztály
 • Dr. Tóvári Judit főiskolai tanár, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
 • Vass Johanna, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
 • Zászkaliczky Borbála osztályvezető, Országgyűlési Könyvtár, Gyűjteményszervezési Osztály

Örökös tagunk Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár egykori főigazgató-helyettese, aki a kezdetekben témafelvetéseivel, gyakorlati javaslataival kiváló előmozdítója volt az RDA átültetésének.

 

Az RDA bevezetése

Az RDA bibliográfiai keretrendszer lefordítása, bevezetésének előkészítése hosszas folyamat, amelyet tovább nyújt, hogy a szabályzatot az ún. 3R projekt keretében a 2017 augusztusában kiadott könyvtári referenciamodell alapján átdolgozták.

Terveink szerint a bevezetésnek – a nemzetközi gyakorlattal összhangban – a hatályos szabványok elemzésével, az ún. nemzeti alkalmazásprofil kialakításával szeretnénk megalapozni. Az átállást készítheti elő az RDA-hoz való igazodás okán definiált új MARC 21-mezők használata, illetve az adatpublikáláshoz javasolt RDA-s elemkészlet és értékszótárak implementálása is. Mindebben szeretnénk – az ország könyvtáros szakembereivel együttműködve – a szélesebb értelemben vett szakmának támogatást nyújtani. A témára fókuszáló workshopok, tutorialok segítik a szakma képviselőit az új megközelítésekkel való ismerkedésben, valamint módszertanok kidolgozásával szeretnénk gördülékenyebbé tenné az átállást.

 

Munkaanyagok

A RDA-HU munkacsoport tevékenysége során született alábbi dokumentumokat hangsúlyosan munkaanyagként adjuk közre.

A közölt szövegek, tábl ázatok „terminológiai összecsiszolása” jelenleg zajlik, nem tekinthetők tehát véglegesnek, ugyanakkor úgy gondoltuk, közreadásukkal nem csupán közös gondolkodásra invitálhatjuk a szakmát, hanem egyszersmind megfelelő tájékoztatást nyújthatunk az eddigi és várható eredményekről.

Várjuk a szakmai közönség hozzászólását, véleményét a következő címen: dancs.szabolcs@oszk.hu

 

 

Az RDA-ról magyar nyelven megjelent írások