Törzsgyűjteményi olvasótermek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Törzsgyűjteményi olvasótermeink közül a déli oldali olvasó terek látogathatók. Az itt és a katalógustérben elhelyezett számítógépeket használhatják az olvasók. A beiratkozott olvasók számára – saját eszközzel – a WiFi-szolgáltatás is hozzáférhető.

 

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy az Országos Széchényi Könyvtár nem kölcsönző könyvtár, dokumentumait csak helyben lehet használni.

A törzsgyűjteményi olvasótermek a VII. emeleten, a könyvtár teljes nyitvatartási idejében állnak az olvasók rendelkezésére. A földszinti aulában történő kötelező regisztráció után lépcsőn és lifttel közelíthetőek meg.

A könyvtár legnagyobb gyűjteménye, a törzsgyűjtemény öleli fel a mindenkori Magyarországon 1711 után és az 1600 után külföldön megjelent könyveket, a könyvtár teljes hírlap- és folyóiratállományát (eredetiben és mikrofilmen), valamint a kötelespéldányként beszolgáltatott elektronikus dokumentumokat.

Az Országos Széchényi Könyvtár nemzeti könyvtári feladatain túl a magyar nyelv- és irodalomtudomány illetve történettudomány szakkönyvtári funkcióit is ellátja, ezért a nyilvános könyvtári funkciókat ellátó Általános Olvasótermen felül külön történettudományi és irodalomtudományi szakolvasótermekkel is rendelkezik.

A cédula- és online katalógus használatához, a dokumentumok raktárból való igényléséhez a Tájékoztató Osztály munkatársai nyújtanak segítséget. Ld. még: A könyvtár használata, Tájékoztatás.

A kutatáshoz szükséges, előfizetéses adatbázisokat olvasóink mind a helyi számítógépeken, mind a helyi hálózatra csatlakozva saját laptopjaikon is használhatják.

Általános olvasóterem

A tágas, reprezentatív olvasóterem 154 férőhelyes, 16 számítógépes asztallal rendelkezik. Szabadpolcos állománya a különböző szakterületek legfontosabb kézikönyveiből kínál mintegy 40.000 kötetet, különös tekintettel a humántudományokra. Itt találhatóak meg a legfontosabb tájékoztatási segédletek, kézikönyvek és összefoglalások a művészettörténet, filozófia, vallástudomány, pedagógia, néprajz, továbbá a szociológia, statisztika, közgazdaság-tudomány, állam- és jogtudomány és a természettudományok területéről.
Itt kapott helyett a magyar nyelvtudományi kézikönyvtári állomány, valamint kortárs és klasszikus szépirodalmi művekből való válogatás is. Az olvasó szakrendje
Az Általános Olvasóterem középső részén elhelyezett fotelekből, üvegasztalokból, valamint két sor egymásnak fordított asztalból álló társalgási térben megengedett a csoportos tanuláshoz szükséges halk beszéd.

Az offline hordozón megjelent elektronikus dokumentumok szolgáltatása a Könyvkiadó állomáson történik. Ide tartoznak a kötelespéldányként beérkezett – nem zenei – CD és DVD dokumentumok, hajlékonylemezen megjelenő anyagok, beleértve a mellékletként beérkezett dokumentumokat is (hangkazetták, CD/DVD mellékletek).

Látássérült olvasóinknak ebben a teremben áll rendelkezésre egy felolvasó szoftverrel ellátott gép.

Az olvasóteremben a tájékoztató könyvtáros nyújt szakmai és technikai segítséget a nyilvántartásokban, a szabadpolcon illetve a könyvtári állományban való keresésben, valamint a raktári dokumentumok kiszolgálásában.
A Multimédiaolvasó és a dedikált hálózati pontok számítógépeit (NAVA, ELDORADO, OSZK-DK) valamint a videódokumentumok használatához szükséges eszközöket a Katalógustérben helyeztük el. Használatukhoz segítséget a Központi Tájékoztatásban kérhetnek.

Hírlapolvasó

A Hírlapolvasóban történik a raktárból felkért eredeti (nem mikrofilmezett és nem digitalizált) folyóiratok, hírlapok forgalmazása.

Az olvasótermi polcokon kaptak helyet a hazai és külföldi sajtótörténeti művek, sajtóbibliográfiák és repertóriumok is a betűrendben elhelyezett, alapvető társadalomtudományi (történettudományi, szépirodalmi, irodalomtörténeti, nyelvtudományi, valamint könyv- és könyvtártörténeti) folyóiratok évfolyamai mellett. A Hírlapolvasó szakrendje
A terem 50 férőhelyes, 20 számítógépes asztallal. Az olvasóteremben található napi- és hetilapolvasó kényelmes fotelekkel áll rendelkezésre.
Az olvasóteremben a tájékoztató könyvtáros nyújt állandó szakmai és technikai segítséget a nyilvántartásokban illetve a hírlapállományban való keresésben.
A különböző olvasótermekben kihelyezett szabadpolcos folyóiratok teljes jegyzéke itt található.

Mikrofilmolvasó

A 30 mikrofilmolvasóval felszerelt Mikrofilmolvasóban tekinthetőek meg a korábbi évtizedekben állományvédelmi okokból mikrofilmre vett hírlapok, folyóiratok, illetve a Plakát- és Kisnyomtatványtár állományába tartozó, mikrofilmezett gyászjelentések, melyek nagy része raktárban helyezkedik el.

A mikrofilmek raktári kiszolgálási ideje kb. 20 perc. A legkeresettebb, digitálisan nem elérhető lapok mikrofilmes változatai olvasótermi szabadpolcon találhatóak.
A mikrofilmtekercsekről illetve -lapokról 3 szkenner segítségével másolatok készíthetőek, azok igény szerint CD-re vagy DVD-re másolva, vagy nyomtatásban vihetőek el.
A mikrofilmek használatában, azok korlátozott mértékű másolásában munkatársaink nyújtanak segítséget.
A mikrofilmezett periodikumok kereshetőek online katalógusunkban is, vagy a csak a hálózaton belül elérhető adatbázisból is.
A gyászjelentések egy részének kisfelbontású digitalizált változatai (1840-1990) elérhetőek itt.

Történettudományi szakolvasó

A szakolvasóterem 83 férőhellyel rendelkezik. 16 internetes munkaállomás biztosítja a zavartalan munkát. Mintegy 18.000 kötetes szabadpolcos állománya egyebek között magyar és egyetemes történeti forráskiadványokat, összefoglaló és korszaktörténeti monográfiákat, helytörténeti, genealógiai, egyház- és művelődéstörténeti munkákat tartalmaz.
A könyvek elhelyezése a teremben részben történelmi korszakok, részben a történelmi segédtudományok, valamint a történelmi kutatás különböző metszetei (gazdaságtörténet, művelődéstörténet stb.) szerint történik (az olvasó szakrendje). A kutatóknak, diákoknak, felhasználóknak állandó szaktájékoztató ügyelet áll rendelkezésére.

Irodalomtudományi szakolvasó

A szakolvasóterem 44 férőhelyes, 9 számítógépes asztallal. 16.000 kötetes állományát irodalomtudományi és irodalomtörténeti kézikönyvek, összefoglalások, monográfiák alkotják, továbbá a magyar szépirodalom legjelentősebb képviselőinek kritikai és életműkiadásai, valamint a világirodalom legjelesebb alkotásai, gyakran eredeti nyelven. Az olvasó szakrendje.  
Az irodalmi folyóiratok a Hírlapolvasóban vannak elhelyezve.
A tudományos kutatóknak, diákoknak, felhasználóknak állandó szaktájékoztatói ügyelet áll rendelkezésére.

A tájékoztató szolgálat elérhetőségei:

Személyesen A könyvtár nyitvatartási idejében
Telefonon (1) 224-3845, (1) 224-3848
E-mail inform[kukac]oszk.hu
Online űrlap Kérdezze a könyvtárost!
Postacím

Tájékoztató Osztály

Országos Széchényi Könyvtár

1276 Budapest Pf. 1205.