A Kézirattár használata

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Kézirattár 2020. július 14-étől újra fogadja olvasóit – a koronavírus-fertőzés miatt kialakult járványügyi szabályok betartása mellett:

 

 • A könyvtárba történő belépéskor, kérjük, minden esetben használják a főbejáratnál elhelyezett érintésmentes kézfertőtlenítő automatákat!
  Az épületben való tartózkodás teljes időtartama alatt ajánlott, az olvasói terekben kötelező a maszk viselése.
  Kérjük, hozzon magával maszkot!

 

 • A különgyűjteményi olvasótermekben csak a saját gép használata megoldható, közös géphasználatra a járványügyi előírások miatt nincs lehetőség.

 

 • Az olvasóterembe csak előzetes hely- és időpontfoglalást követően tudunk kutatási lehetőséget biztosítani, foglalás nélkül az olvasóterem nem látogatható. Helyfoglalási kérésüket a manuscriptum[kukac]oszk.hu e-mail címre küldjék.

 

 • Dokumentum-előkészítésre vonatkozó kéréseiket a manuscriptum[kukac]oszk.hu e-mail címen fogadjuk – a tervezett látogatásukat megelőző napon 12 óráig. A kikért dokumentumokat átmenetileg a Térképtár olvasótermében (9 db olvasói hely) tudjuk szolgáltatni.

 

Nyitvatartás: keddtől csütörtökig 10 és 17 óra között

Munkatársaink telefonon vagy emailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást.
Kérdéseiket elektronikus levélben: manuscriptum[kukac]oszk.hu, vagy a (+36-1) 224-3700/890, a (+36) 30 311 3519, a (+36) 30 312 3782 vagy a (+36) 30 310 9377 telefonszámokon tehetik fel.

 

AZ OLVASÓTEREM HASZNÁLATA

Beiratkozás

Hozzáférés a dokumentumokhoz

A dokumentumok használata

Reprográfiai szolgáltatások

Tájékozódás a gyűjteményben

 


 

Beiratkozás

A Kézirattár eredeti dokumentumai csak érvényes, legalább fél évre szóló olvasójegy birtokában használhatók. A kutatás további feltétele a Tár vezetőjének engedélye, melyet a kutató által kitöltött Kutatási nyilatkozat alapján ad meg. A Tár kutatótermének segédkönyvtára napijeggyel, Kutatási nyilatkozat kitöltése nélkül is használható.

Az olvasóterem használata

A Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tára közös kutatótermét csak érvényes olvasójeggyel rendelkező kutatók látogathatják. Napijegy csak a segédkönyvtár használatára jogosítja fel a kutatót, eredeti dokumentumok kézbevételéhez legalább fél évre szóló olvasójegy és az illetékes Tár vezetője által láttamozott Kutatási nyilatkozat szükséges. Tilos a kutatóteremben telefonálni, a kutatás rendjét, nyugalmát bármi módon megzavarni. Tilos a behozott táskákat a kutatóasztalokhoz vinni, ezeket kérjük a kijelölt polcon elhelyezni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a teremben biztonsági kamera-rendszer működik.

 

Hozzáférés a dokumentumokhoz

A dokumentumok kikérése, megrendelése

A kutató dokumentum-előkészítést kérhet személyesen, megrendelőlap kitöltésével, vagy e-mailben (manuscriptum[kukac]oszk.hu), telefonon (232 3563, 2243-775). A megrendeléseket a következő napra tudjuk előkészíteni, kivéve a mikrofilmeket, melyeket azonnal tudunk szolgáltatni. Az e-mailben érkezett megrendeléseket akkor áll módunkban teljesíteni, ha azok legkésőbb előző nap a Kézirattár nyitva tartásának végéig beérkeznek. A pénteken – bármilyen módon – beérkezett megrendeléseket keddre szolgáltatjuk. A megrendelés teljesíthetőségének feltétele a pontos jelzet megadása. Középkori kéziratok mikrofilmen kutathatók, az eredeti kézbevételét a Tár vezetője engedélyezheti egészen indokolt esetben. Feldolgozatlan kéziratok kutatását a Tár vezetője írásban benyújtott, részletes kutatási terv alapján engedélyezheti. Zárt fondok használatához a Tár vezetője kizárólag a fond kurátorának írásos engedélye alapján járulhat hozzá.

Megrendelhető dokumentumok száma

Egy kutató adott napra az alábbi számú dokumentumot rendelheti meg:
Kódexek: 2 kötet
Újkori kötetes kéziratok: 3 kötet
Levelestár, Fond, Analekta: 5 pallium
Mikrofilm: 2 tekercs
A különböző jelzet-tartományokból összesen 5 kézirat rendelhető meg egy napra.

 

A dokumentumok használata

A kutató olvasójegyének leadása után átveszi a megrendelt kéziratot, és a kutatótermi naplóban aláírásával igazolja az átvételt. Kérjük, hogy az átvételkor ellenőrizzék a kézirat épségét, és a sérüléseket, hiányokat azonnal jelezzék a teremfelügyelőnek. A kutató egyszerre két dokumentumot használhat, megrendelt, félretett dokumentumait azonban a nap folyamán tetszés szerint cserélheti. A kutatóteremben jegyzeteléshez csak ceruza használható. Tilos a dokumentumok rendjét megbontani, épségét bármilyen módon veszélyeztetni. Attól a kutatótól, aki a kutatótermi szabályzatot nem tartja be, a kutatási engedély megvonható.

A dokumentumok visszaadása
A kutató a kéziratokat köteles a terem zárása előtt fél órával visszaadni. Ugyanekkor új dokumentum már nem adható ki. A teremfelügyelő a kézirat épségét ellenőrzi, és a visszavételt aláírásával igazolja a naplóban. Kérjük, hogy a kutatók egyértelműen jelezzék a felügyelő számára, ha a kéziratot még használni szeretnék a következő napokban.

A dokumentumok félretétele
A kutató kérésére a kéziratokat félretesszük a nevére kijelölt félretételi számon. Ettől függetlenül a kutató újabb dokumentumokat rendelhet a raktárból, ám ezek mindösszesen nem haladhatják meg a 10 darabot. A félretett dokumentumokat, ha a kutató nem kéri a további hosszabbítást, két hét elteltével visszaosztjuk a raktárba. Középkori kéziratok félretétele nem engedélyezett, ezeket minden alkalommal újra meg kell rendelni.

 

Reprográfiai szolgáltatások

Másolatok rendelése

A Tár dokumentumairól másolat rendelhető a kutatóteremben vagy e-mailben (manuscriptum@oszk.hu). A megrendelést csak pontosan és hiánytalanul megadott adatok alapján tudjuk fölvenni. Másolat-típusok: fénymásolat, digitális másolat. Egyes dokumentumokról, mindenekelőtt a bekötött kéziratokról műtárgyvédelmi okból fénymásolat nem rendelhető. A Kézirattár állományáról csak a Széchényi Könyvtár Reprográfiai osztálya készíthet másolatot.

Másolatok reprodukciója
A megrendelt másolatot a kutató csak kutatási célra használhatja fel. Amennyiben bármilyen hagyományos, papírformátumú kiadványban, elektronikus kiadványban vagy web-felületen reprodukálni kívánja, írásban közlési engedélyt kell kérni a Tár vezetőjétől, megjelölve a kiadvány bibliográfiai adatait. A reprodukció közlési díj – köteles, ennek nagyságát a Tár vezetője a Széchényi Könyvtár mindenkor érvényes szabályzata szerint határozza meg.

Szerzői jogok
A Kézirattár nem birtokosa az általa őrzött dokumentumok szerzői jogának, és nem feladata felelősséget vállalni ezen jogok betartatásáért. A kutató erkölcsi és jogi felelőssége, hogy a kéziratok szövegének felhasználása, részben vagy egészben történő közlése során a hatályos szerzői jog rendelkezései szerint járjon el.

Bibliográfiai hivatkozás
Kérjük kutatóinkat, hogy publikációikban bibliográfiai hivatkozásként az alábbi formulát alkalmazzák:
OSzK Kézirattár, jelzet

 

Tájékozódás a gyűjteményben

Felhívjuk kutatóink figyelmét, hogy az Országos Széchényi Könyvtár megalakulását (1802) követően, a Magyar Nemzeti Múzeum létrejötte (1810) után betagolódott a Múzeum szervezetébe, és egészen 1949-ig ebben a keretben működött. Ezért régi közlemények, bibliográfiai hivatkozások a legtöbb esetben a Múzeum nevét tüntetik fel a hivatkozott dokumentum őrzőhelyeként (Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára). Ez minden esetben az Országos Széchényi Könyvtárat fedi.

Elektronikus katalógusok
A 2000-ig feldolgozott anyagban a kutatók az alábbi elektronikus katalógusból tájékozódhatnak: Arcanum – DVD, Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának katalógusai.

Cédulakatalógusok
A 2000-ig feldolgozott anyagban a kutatók a kutatóterem folyosóján elhelyezett cédula-katalógusból tájékozódhatnak.

Fondjegyzékek
A személyi fondok részletes jegyzékei a kutatóteremben állnak a kutatók rendelkezésére.

Nyomtatott katalógusok

 • A Széchényi Könyvtár kéziratainak első nyomtatott katalógusa:
  Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Nationalis Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris, I-III. Sopron, 1815.
 • Az 1940-ig beszerzett latin nyelvű kódexek katalógusa:
  BARTONIEK Emma: Codices manu scripti Latini. Vol. 1. Codices Latini medii aevi. Budapest, 1940. (Catalogus Bibliothecae Musei Nationalis Hungarici - A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának címjegyzéke 12.)
 • Az 1940 után beszerzett latin nyelvű kódexek katalógusa:
  VIZKELETY, András: Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationalbibliothek. Budapest, 2007. (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, VI)
 • A német nyelvű kódexek katalógusa:
  VIZKELETY, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Bd. I. Széchényi-Nationalbibliothek. Budapest, 1969.
 • Az 1950-ig beszerzett magyar nyelvű újkori kötetes kéziratok katalógusa:
  Az Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa, 1-3. (Összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának dolgozói a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával működő munkaközösség részvételével.) Budapest, 1956.
 • A francia nyelvű kötetes kéziratok katalógusa:
  Az Országos Széchényi Könyvtár francia nyelvű kötetes kéziratainak katalógusa. - Catalogue des volumes manuscrits français. J. Hajdu Helga közreműködésével összeáll. Cz. Musztács Ágnes. Budapest, 1960. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 52)
 • A Széchényi Könyvtár és más budapesti gyűjtemények görög nyelvű kéziratainak katalógusa:
  KUBINYI Mária: Libri manuscripti Graeci in bibliothecis Budapestiensibus asservati. Budapest, 1956.
 • Az ószláv kéziratok katalógusa:
  Catalogue of the Slavonic Cyrillic Manuscripts in the National Széchényi Library. Ed. by Ralph CLEMINSON, Elissaveta MOUSSAKOVA, Nina VOUTOVA. Budapest, 2006. (CEU Medievalia, 9)

A kutatást segítő monográfiák, közlemények, nyomtatott és kéziratos segédletek

 • Az 1928-ig beérkezett kódexek művészettörténeti bemutatása:
  HOFFMANN Edith: A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi-Könyvtárának illuminált kéziratai. BUDAPEST, 1928. (Az OSzK Tudományos Kiadványai, 1)
 • Válogatott történeti források jegyzéke:
  Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban, 1789-1867. Budapest, 1950.
 • Arab kéziratok:
  GOLDZIHER Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár keleti kéziratai, I. = Magyar Könyvszemle 1880, 102-125.
 • Török kéziratok:
  GOLDZIHER Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár keleti kézirata, II. = Magyar Könyvszemle 1880, 222-243.
 • Héber kéziratok:
  KOHN Sámuel: A Magyar Nemzeti Múzeum héber kéziratai. = Magyar Könyvszemle 1877, 16-27.
 • A Széchényi Könyvtár és más budapesti könyvtárak román nyelvű kéziratai:
  POPA, Mircea: Manuscrise româneşti in bibliotecile budapestane. = Anuarul de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca. Extras. XXIII (1980).
 • Örmény kéziratok:
  P. FOGOLYÁN Vilmos András: Örmény kódexek az Országos Széchényi Könyvtárban. = Magyar Könyvszemle 1943, 16-23.
 • Olasz nyelvű kéziratok:
  ZAMBRA, Luigi: I manoscritti italiani nella Biblioteca Széchényi del Museo Nazionale Ungherese di Budapest. = Bibliofilia (Ed. Leo Olschki) 1911.
 • A Széchényi Könyvtár alkímiai kéziratai:
  SCOTTI, Andrea gépiratos jegyzéke. (Elhelyezve a Kézirattár kutatótermében.)
 • Berzeviczy Klára: Az Országos Széchenyi Könyvtár német nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa – Quart. Germ., Budapest, 1912. (Kézirat, elhelyezve a Tudományos Olvasóteremben.)

A segédkönyvtár katalógusa
A segédkönyvtár anyagáról a kutatóterem folyosóján elhelyezett cédula-katalógusban, illetve a könyvtár központi katalógusában tájékozódhat a kutató.

Feldolgozatlan dokumentumok
A 2000 után bekerült dokumentumokról, illetve a feldolgozatlan kéziratokról a Tár munkatársai belső nyilvántartás alapján adnak felvilágosítást.