A Kézirattár használata

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Olvasóink!

Technikai okokból a kézirattári dokumentumok szolgáltatásában ideiglenesen korlátoznunk kell a kikérendő dokumentumok mennyiségét az alábbiak szerint:

Egy kutató egy alkalommal  

 • 1 darab kötetes kéziratot (több kötetes mű esetében is), 
 • illetve 3 darab szálas kéziratot (Analekta / Levelestár / Fond) rendelhet meg.  

A feldolgozatlan fondok szolgáltatása átmenetileg szünetel. 

Elnézésüket kérjük a kényelmetlenségért! 

Nyitvatartás:

 • Kedd, csütörtök 10:00–20:00
 • Szerda, péntek: 10:00–17:00
 • Szombat: 10:00–14:00

Kérjük, hogy lehetőség szerint tervezett látogatásuk előtt legalább 24 órával jelezzék foglalásukat. Kérjük, hogy amennyiben időpontfoglalásuk ellenére mégsem tudnak jönni, jelezzék, hogy másnak tudjuk kiadni a felszabadult helyet. 

Dokumentum-előkészítésre vonatkozó kéréseiket hétközben a tervezett látogatásukat megelőző napon munkaidő végéig várjuk.

Az olvasótermek használata:

 • Amennyiben a Kézirattár, a Régi Nyomtatványok Tára, valamint a Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár térképgyűjteményének közös olvasótermében szeretnének helyet foglalni (9 olvasói hely), a terkep@oszk.hu, a manuscriptum@oszk.hu vagy a regikonyv@oszk.hu e-mail-címre írjanak.
 • Minden helyfoglalási igényre válaszolunk, de a nyitvatartási időn kívül érkező e-maileket csak a következő nyitvatartási napon tudjuk feldolgozni, ezért az olvasók türelmét kérjük. E-mailes megkeresésükben lehetőség szerint tüntessék fel telefonos elérhetőségeiket, hogy esetleges ütközés esetén munkatársaink könnyebben tudjanak egyeztetni Önökkel.
 • Az egy időben kikért dokumentumok számát korlátozzuk; kérjük, minden esetben egyeztessenek erről az olvasószolgálatos kollégával.
 • A kézirattári dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyéb információ a (+36-1) 224-3890-es, a (+36-1) 224-3830-as, (+36-1) 224-3729-es, (+36-1) 487-8656-os telefonszámon,
 • a Régi Nyomtatványok Tára dokumentumaira vonatkozó tájékoztatás a (+36-1) 224-3700/776-os telefonszámon kérhető.
 • A különgyűjtemények dokumentumai továbbra is csak érvényes, legalább fél évre szóló olvasójegy birtokában kutathatók, napijegy kizárólag a katalógusok és a szabadpolcos állomány használatára jogosít.
 • Továbbra is biztosítjuk a raktári könyvek félretételét, azonban a fizikai érintkezés minimalizálása érdekében a könyvek olvasók közötti cseréjére nincs lehetőség.
 • szabadpolcról levett könyvet használat után, kérjük, az erre a célra kijelölt helyre tegyék, hogy biztosíthassuk azok elkülönítését.
 • A fizikai érintkezés minimalizálása érdekében a dokumentummásolásra irányuló kéréseket táron belül a kérés mennyiségétől függő határidővel tudjuk teljesíteni, és elektronikus formában vagy postai úton küldeni. A szolgáltatás díjának kiegyenlítése átutalással vagy utánvéttel lehetséges. Kérjük, hogy dokumentummásolás-kérés esetén a tár munkatársaival egyeztessenek a határidőkről.

 

Munkatársaink telefonon vagy emailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást.
Kérdéseiket elektronikus levélben: manuscriptum[kukac]oszk.hu, vagy a (+36-1) 224-3700/890, a (+36) 30 311 3519, a (+36) 30 312 3782 vagy a (+36) 30 310 9377 telefonszámokon tehetik fel.

 

Tájékozódás a gyűjteményben

Felhívjuk kutatóink figyelmét, hogy az Országos Széchényi Könyvtár megalakulását (1802) követően, a Magyar Nemzeti Múzeum létrejötte (1810) után betagolódott a Múzeum szervezetébe, és egészen 1949-ig ebben a keretben működött. Ezért régi közlemények, bibliográfiai hivatkozások a legtöbb esetben a Múzeum nevét tüntetik fel a hivatkozott dokumentum őrzőhelyeként (Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára). Ez minden esetben az Országos Széchényi Könyvtárat fedi.

Elektronikus katalógusok
A 2000-ig feldolgozott anyagban a kutatók az alábbi elektronikus katalógusból tájékozódhatnak: Arcanum – DVD, Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának katalógusai.

Cédulakatalógusok
A 2000-ig feldolgozott anyagban a kutatók a kutatóterem folyosóján elhelyezett cédula-katalógusból tájékozódhatnak.

Fondjegyzékek
A személyi fondok részletes jegyzékei a kutatóteremben állnak a kutatók rendelkezésére.

Nyomtatott katalógusok

 • A Széchényi Könyvtár kéziratainak első nyomtatott katalógusa:
  Catalogus manuscriptorum Bibliothecae Nationalis Hungaricae Széchényiano-Regnicolaris, I-III. Sopron, 1815.
 • Az 1940-ig beszerzett latin nyelvű kódexek katalógusa:
  BARTONIEK Emma: Codices manu scripti Latini. Vol. 1. Codices Latini medii aevi. Budapest, 1940. (Catalogus Bibliothecae Musei Nationalis Hungarici - A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának címjegyzéke 12.)
 • Az 1940 után beszerzett latin nyelvű kódexek katalógusa:
  VIZKELETY, András: Mittelalterliche lateinische Handschriften der Széchényi-Nationalbibliothek. Budapest, 2007. (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, VI)
 • A német nyelvű kódexek katalógusa:
  VIZKELETY, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Bd. I. Széchényi-Nationalbibliothek. Budapest, 1969.
 • Az 1950-ig beszerzett magyar nyelvű újkori kötetes kéziratok katalógusa:
  Az Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa, 1-3. (Összeáll. az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának dolgozói a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával működő munkaközösség részvételével.) Budapest, 1956.
 • A francia nyelvű kötetes kéziratok katalógusa:
  Az Országos Széchényi Könyvtár francia nyelvű kötetes kéziratainak katalógusa. - Catalogue des volumes manuscrits français. J. Hajdu Helga közreműködésével összeáll. Cz. Musztács Ágnes. Budapest, 1960. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai 52)
 • A Széchényi Könyvtár és más budapesti gyűjtemények görög nyelvű kéziratainak katalógusa:
  KUBINYI Mária: Libri manuscripti Graeci in bibliothecis Budapestiensibus asservati. Budapest, 1956.
 • Az ószláv kéziratok katalógusa:
  Catalogue of the Slavonic Cyrillic Manuscripts in the National Széchényi Library. Ed. by Ralph CLEMINSON, Elissaveta MOUSSAKOVA, Nina VOUTOVA. Budapest, 2006. (CEU Medievalia, 9)

A kutatást segítő monográfiák, közlemények, nyomtatott és kéziratos segédletek

 • Az 1928-ig beérkezett kódexek művészettörténeti bemutatása:
  HOFFMANN Edith: A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi-Könyvtárának illuminált kéziratai. BUDAPEST, 1928. (Az OSzK Tudományos Kiadványai, 1)
 • Válogatott történeti források jegyzéke:
  Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban, 1789-1867. Budapest, 1950.
 • Arab kéziratok:
  GOLDZIHER Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár keleti kéziratai, I. = Magyar Könyvszemle 1880, 102-125.
 • Török kéziratok:
  GOLDZIHER Ignác: A Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár keleti kézirata, II. = Magyar Könyvszemle 1880, 222-243.
 • Héber kéziratok:
  KOHN Sámuel: A Magyar Nemzeti Múzeum héber kéziratai. = Magyar Könyvszemle 1877, 16-27.
 • A Széchényi Könyvtár és más budapesti könyvtárak román nyelvű kéziratai:
  POPA, Mircea: Manuscrise româneşti in bibliotecile budapestane. = Anuarul de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca. Extras. XXIII (1980).
 • Örmény kéziratok:
  P. FOGOLYÁN Vilmos András: Örmény kódexek az Országos Széchényi Könyvtárban. = Magyar Könyvszemle 1943, 16-23.
 • Olasz nyelvű kéziratok:
  ZAMBRA, Luigi: I manoscritti italiani nella Biblioteca Széchényi del Museo Nazionale Ungherese di Budapest. = Bibliofilia (Ed. Leo Olschki) 1911.
 • A Széchényi Könyvtár alkímiai kéziratai:
  SCOTTI, Andrea gépiratos jegyzéke. (Elhelyezve a Kézirattár kutatótermében.)
 • Berzeviczy Klára: Az Országos Széchenyi Könyvtár német nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa – Quart. Germ., Budapest, 1912. (Kézirat, elhelyezve a Tudományos Olvasóteremben.)

A segédkönyvtár katalógusa
A segédkönyvtár anyagáról a kutatóterem folyosóján elhelyezett cédula-katalógusban, illetve a könyvtár központi katalógusában tájékozódhat a kutató.

Feldolgozatlan dokumentumok
A 2000 után bekerült dokumentumokról, illetve a feldolgozatlan kéziratokról a Tár munkatársai belső nyilvántartás alapján adnak felvilágosítást.