A Színháztörténeti Tár használata

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A katalógusokon és segédleteken kívül a gyűjteményről további felvilágosítást minden esetben munkatársaink adnak. A Színháztörténeti Tár központi e-mailcíme: szinhaz@oszk.hu

 

Kutatási rend

A Színháztörténeti Tárban történő kutatás feltétele:

 • érvényes könyvtári olvasójegy, kutatói nyilatkozat
 • az osztályvezető engedélye iratok, valamint a grafikai és szcenikai dokumentumok kutatásához
 • osztályvezetői engedély a védett gyűjteményrészekbe tartozó muzeális és/vagy ún. érzékeny adattartalmú dokumentumok bármilyen technikával történő másolásához

Színháztörténeti dokumentum csak a Tár olvasótermében használható.

Raktári szolgálat: hétfőtől csütörtökig 16 óráig, pénteken 14 óráig.
Az anyag visszaadása: fél órával az olvasóterem zárása előtt.

Egy kutató egyidejűleg legfeljebb az alábbi mennyiségű dokumentumot használhatja:

 • fénykép: 20 db
 • kisnyomtatvány (színlap, műsorfüzet, szórólap): 4 doboz vagy 20 db
 • grafika és szcenikai dokumentum: 20 db
 • kézirat (analekta, levelestár ill. kötetes kézirat): 5 pallium vagy 5 db
 • fond: 2 doboz
 • mikrofilm: 2 tekercs
 • szövegkönyv: 5 db
 • szakkönyv: 5 db

A fenti mennyiség – grafikai, szcenikai dokumentumok, műsorfüzetek és szórólapok kivételével – egy nap folyamán többször is kérhető, az előző dokumentumok visszaadása után.
Egyes állományrészek csak mikrofilmen kutathatók.
Rendezetlen fondok, feldolgozatlan dokumentumok kutatása nem engedélyezett.
Kisnyomtatványra vonatkozó megrendelést – keddtől péntekig – másnapra, szcenikai dokumentumra és kéziratra vonatkozó kérést előzetesen egyeztetett időpontra áll módunkban teljesíteni.

Előrendelhető:

 • kisnyomtatvány: 4 doboz vagy 20 db
 • szcenikai dokumentum: 20 db
 • kézirat: 1 doboz, 5 pallium vagy 5 db

On-line előkészítés kérhető a kért dokumentum pontos jelzetének ismeretében.

A dokumentumok használata

 1. Kétrészes kérőlap kitöltése minden kért dokumentumról. (Kérjük a kérőlapot olvashatóan kitölteni!)
 2. A kéziratok esetleges hiányait a kéziratban elhelyezett jegyzéken jelezzük. Kérjük a kutatókat, hogy az átvétel után ellenőrizzék az anyag hiánytalanságát, és a hiányokat még a kutatás megkezdése előtt közöljék a teremfelügyelővel.
 3. A teremfelügyelő minden visszaadott dokumentumot a kutató jelenlétében tartozik ellenőrizni.
 4. A teremfelügyelő a használt anyag visszavételét a kutatóterem zárása előtt fél órával kezdi meg.
 5.  A teremfelügyelő a félretett dokumentumokat név szerint helyezi el. A félre tétel időtartama az utolsó kutatástól számított 14 nap.
 6.  A teremfelügyelő a félretett dokumentumokat név szerint helyezi el. A félre tétel időtartama az utolsó kutatástól számított 14 nap.
 7. Kérjük a kutatókat, hogy a használt dokumentumokat a legnagyobb gondossággal kezeljék. Tilos az anyag rendjét megbontani, azt bármi módon rongálni, az anyagból bármit - reprográfiai megrendelés esetén sem - kiemelni. Tilos szövegrészeket aláhúzni, bármit a dokumentumra rájegyezni. Tilos a dokumentum fölött írni.
 8. A Színháztörténeti Tár nem birtokosa az általa őrzött kéziratok szerzői jogainak. Szerzői jog hatálya alá eső kéziratok szövegének ismertetése, részben vagy egészben való közlésük csak a szellemi alkotóknak vagy jogutódainak az engedélyével történhet. A szerzői jog a szerző halála után 70 évvel szűnik meg. Minden további, szerzői joggal kapcsolatos kérdésre a szerzői jogról szóló rendelkezések az irányadók.
 9.  A Tár dokumentumairól készült másolatok publikálása esetén a kiadónak a közlés engedélyezését hivatalos levélben vagy elektronikus levélben kell kérnie, amely tartalmazza a sokszorosítandó dokumentumokat, valamint a kiadvány címét és paramétereit. Az Országos Széchényi Könyvtár a gyűjteményeiben található dokumentumok publikálása esetén engedélyezési díjat tartozik kiszabni. A dokumentumok közlése esetén a kiadó köteles feltüntetni, hogy az eredeti dokumentum az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának gyűjteményében található.
 10. A Színháztörténeti Tár anyagára vonatkozó hivatkozás formája a következő:
  Országos Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti Tár + jelzet. Rövidítve: OSzK SzT + jelzet.
  Szöveges annotációban: „Az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának gyűjteményéből.”
  Kérjük kutatóinkat, hogy a dokumentumok alapján készített publikációk (közlés, feldolgozás) bibliográfiai adatait írásban (akár elektronikus levél útján) szíveskedjenek az osztályvezetővel közölni.
 11. A Színháztörténeti Tár munkatársai a szokásos és alapvető referenciaszolgáltatás munkaigényén túlmenő tájékoztatásért, kutatási, dokumentumválogatási, bibliográfia-készítési stb. feladatok elvégzését óradíjas szolgáltatás keretében egyedi megállapodás mellett vállalják.

Tájékozódás a gyűjteményben

Cédulakatalógusok

 • Magyar műsorkönyvtár betűrendes katalógusa
 • Idegen nyelvű műsorkönyvtár betűrendes katalógusa
 • Mikrofilmezett színdarabok betűrendes katalógusa
 • Fényképek betűrendes katalógusa
 • Grafikai gyűjtemény betűrendes katalógusa
 • Szcenikai gyűjtemény betűrendes katalógusa
 • Kézirat- és irattári gyűjtemény betűrendes és tematikus katalógusa
 • Műsorkönyvtár tematikus katalógusa
 • Szakkönyvtár betűrendes és szakkatalógusa
 • Folyóiratok betűrendes és topográfiai katalógusa
 • Színházi eseménynaptár
 • Mikrofilm-katalógus
 • Jegyzékek a fondok (gyűjtemények, hagyatékok) anyagáról

A színlapok és egyéb kisnyomtatványok városnév, azon belül színháznév szerint betűrendbe, azon belül időrendbe rendezettek.

Nyomtatott katalógusok:

 • Hankiss Elemér–Berczeli A. Károlyné: A Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvek bibliográfiája. XVIII–XIX. század. (Közrem.:) Jordáky Lajos. (Kiad. az) Országos Széchényi Könyvtár. Bp. 1961. 481 p.
 • Belitska-Scholtz Hedvig–Berczeli A. Károlyné: Barokk, klasszicista és romantikus díszlettervek Magyarországon. (Kiad. a) Magyar Színházi Intézet. Bp. 1976. 122 p.
 • Belitska-Scholtz, Hedvig–Somorjai, Olga: Das Kreuzer-Theater in Pest (1794–1804). Eine Dokumentation zur Bühnengeschichte der Kasperl-Figur in Budapest. Wien-Köln-Graz, 1988, Böhlau. 155 S. (Maske und Kothurn, Beiheft 12.)
 • Iratok a Nemzeti Színház történetéhez: Pukánszkyné Kádár Jolán kiadatlan levéltári gyűjtésének fondjegyzéke. Feld. és a bevezetőt írta: Berlász Piroska. Szerk. Belitska-Scholtz Hedvig. (Közread. az) Országos Széchényi Könyvtár. Bp. OSZK, 1988. 254 p.
 • Petrik Géza: Magyarország bibliographiája, 1712–1860 – Bibliographia Hungariae 1712–1860. 8. köt. Függelék: Hazai, 18. századi színlapok, gyászjelentések és szentképek bibliográfiája; Nyomda és kiadástörténeti mutató az 1701–1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványokhoz: A 6. kötet kiegészítése; (Összeáll. Borsa Gedeon, szerk. V. Ecsedy Judit.) Bp. OSZK, 1991. 574 p.
 • Belitska-Scholtz, Hedvig–Somorjai, Olga: Theaterbibliothek und Spielplan der deutschen Theater in Pest und Ofen zwischen 1770–1850. (Mitarb.:) Elisabeth Berczeli und Ilona Pavercsik. Bp. Argumentum, 1995. 2 db (1276 p.)