A Zeneműtár használata

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Munkatársaink telefonon vagy emailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást. Kérdéseiket a zeneoszk.hu elektronikus levélcímen vagy – a Zeneműtár nyitvatartási ideje alatt – a (+36 1) 224-3778, ill. (+36 1) 224-3700/367 telefonszámokon tehetik fel.

 

Beiratkozás

Olvasóinknak már a beiratkozáskor jelezniük kell, milyen típusú dokumentumot szeretnének használni, ettől függően ugyanis a Zeneműtár olvasótermében különböző típusú olvasójegyre lehet szükségük.

A dokumentumok használata

A dokumentumok kérése
A tanulmányozni kívánt dokumentumok előkészítését telefonon, emailben, vagy online kérhetik – ebben az esetben a megrendelt tételek érkezéskor azonnal kézbe vehetők.
Az olvasótermünkben található kérőlapokon leadott rendelések teljesítését egy órán belül tudjuk vállalni. Új kérőlapot kedden, szerdán és csütörtökön 17 óráig, pénteken 16 óráig lehet leadni, az ezután jelzett kérést csak másnapra tudjuk előkészíteni. Szombaton raktári kiszolgálás nincs, a pénteken 14 óráig leadott megrendeléseket azonban erre a napra is elő tudjuk készíteni. Olvasóink korlátozott számú kérőlapot adhatnak le:
Z, ZR, Mus. pr. jelzetek: 30 db / nap
Ms. mus. jelzetek:15 db / nap
CD-felvételek:15 db / nap
Kiemelten értékes állományrészeink (Bártfai gyűjtemény, Esterházy-gyűjtemény, szerzői kéziratok) csak az osztályvezető előzetes engedélye nyomán kutathatók. A színházzenei gyűjtemény dokumentumai (Színház, Népszínház, ZB, ZBK, Ms. mus OE és OK jelzetek), illetve a különféle hagyatéki anyagok kizárólag előkészítéssel (tehát a kérés legalább egy nappal korábbi jelzése nyomán) tanulmányozhatóak. A hangarchívum dokumentumait (a CD-k kivételével) csak előzetes digitalizálás után tudjuk szolgáltatni, így a megrendeléseket ebben az esetben is egy nappal korábban kérjük leadni.

Az eredeti dokumentumok használata
A kézhez kapott dokumentumok kizárólag a Zeneműtár olvasótermében használhatók, a katalógusszekrényekhez vagy a könyvtár más olvasótermeibe sem vihetők át. A kéziratok használatát jelzetenként kutatónaplóban is rögzítjük, melyet az olvasó saját kezűleg tölt ki, és olvasható aláírásával igazol. A dokumentumok sérülését elkerülendő kérjük, hogy kéziratok használatakor olvasóink még saját személyes jegyzeteiket is csak ceruzával írják. Az Ms. mus. jelzetű kéziratok közül az olvasó egyidejűleg hármat tanulmányozhat. A kézhez kapott CD-felvételek az olvasóteremben található lehallgatóállomásokon önállóan használhatók.

A másolatok használata
Digitális másolatok: Olvasótermünkben jelenleg nincs mód digitális képfelvételek szolgáltatására. Az előzetes kérésre digitalizált hangfelvételek az olvasóteremben található lehallgatóállomásokon önállóan használhatók.
Mikrofilmek: A kikért mikrofilmek az olvasóteremben található mikrofilmolvasókon önállóan használhatók. A gépek kezeléséről az olvasószolgálatot ellátó kolléga ad felvilágosítást.

Visszaadás és félretétel
Kérjük, hogy a már nem használt dokumentumokat személyesen az olvasószolgálatot teljesítő könyvtárosnak adják vissza, pontosan jelezve, mely tételek kerülhetnek vissza a raktárba, s melyeket szeretnék a közeli napokban újra használni. Utóbbi dokumentumokat – legfeljebb két hétre – névre szólóan félretesszük, így azokat a következő látogatás előtt nem kell ismét megrendelni.

Másolatrendelés

Fénymásolat
Az olvasóteremben kutató látogatóink naponta 25 oldal gyorsmásolást kérhetnek, amelyet egy órán belül elkészítünk számukra. Ennél nagyobb mennyiséget a hivatalos megrendelőlap kitöltésével lehet igényelni a könyvtár reprográfiai osztályán keresztül. A kéréseket az osztályvezető hagyja jóvá, egyedi dokumentumok esetén a megrendelővel való előzetes egyeztetés után. Kérjük, hogy amennyiben nem teljes kottát kívánnak másoltatni, a kért oldalakat gondosan sorolják fel a megrendelőlapon, és egyúttal papírcsíkok becsúsztatásával jelöljék meg az eredeti dokumentumban is.Kurrens, bolti forgalomban is kapható kottanyomtatványokról teljes másolatot nem adunk ki! Részletes árlista

Digitális másolat
Dokumentumainkról digitális másolatok is rendelhetők, amelyeket a könyvtár reprográfiai osztályának munkatársai készítenek el. A kéréseket az osztályvezető hagyja jóvá, egyedi dokumentumok esetén a megrendelővel való előzetes egyeztetés után. Hangarchívumunk dokumentumairól az érvényes jogszabályok értelmében sajnos nem áll módunkban másolatokat készíteni. Részletes árlista

Felhasználási feltételek
Egyéni felhasználás: A másolatokat egyéni kutatás céljára adjuk ki, így azok harmadik személynek nem adhatók tovább.
Publikáció

 • Engedélyezési díj: amennyiben a megrendelt, vagy már korábban átvett másolatot a megrendelő publikálni szeretné, közvetlenül a Zeneműtár osztályvezetőjével kell kapcsolatba lépnie. (NB: Publikációnak számít az adott kotta nyilvános hangverseny keretében való megszólaltatása is.) A közlési díjat az osztályvezető az Országos Széchényi Könyvtár különgyűjteményeire érvényes szabályozás alapján határozza meg, és attól csak különösen indokolt esetben térhet el.
 • Szerzői jogok: az Országos Széchényi Könyvtár szerzői jogvédelem alatt álló művek kottájáról is kiadhat másolatot, ilyen esetben azonban a jogbirtokos felkutatása és az előadáshoz, ill. publikációhoz szükséges engedély megszerzése teljes egészében a megrendelőre hárul.
 • Hivatkozás: A Zeneműtár dokumentumait a következő formában kérjük hivatkozni: Országos Széchényi Könyvtár, Zeneműtár + jelzet, rövidítve: OSZK Zeneműtár + jelzet

Egyéb szolgáltatások

A gyűjteménnyel kapcsolatos alapvető felvilágosításon túl a Zeneműtár munkatársai előzetes egyeztetés alapján vállalhatják összetettebb kutatói feladatok (bibliográfia-készítés, kiállításhoz való anyagválogatás stb.) elvégzését is. Ilyen megbízás esetén a feladatra fordított munkaórákat a könyvtár a mindenkori átlagos rezsiórabér szerint számlázza a megrendelőnek.

Tájékozódás a gyűjteményben

Katalógusok

Online katalógusok, adatbázisok
Az OSZK központi katalógusában (Nektár) nyomtatott és kéziratos kották, CD-k, archív (78-as fordulatszámú) hanglemezek, zenei tárgyú könyvek és kéziratok kereshetők. Az immár nem bővülő HEKTOR adatbázisban több mint 17.000 nyomtatott kotta és számos (részben zenei tartalmú) könyv kereshető. Összehasonlító forráselemzéshez javasoljuk a Répertoire International des Sources Musicales (RISM) nemzetközi zenei forrásbibliográfia ingyenes adatbázisát.

Cédulakatalógusok

 • Nyomtatott kották (1945 utáni beszerzés, Z jelzet): leíró- és szakkatalógus, szerzői gyorskatalógus és sorozati katalógus
 • Nyomtatott kották (1945 előtti beszerzés, Mus. pr. jelzet): müncheni rendszerű, muzeális leíró katalógus, hozzá kapcsolódó (a dalszövegírók neve, ill. zenei műfajok szerint kereshető) szakkatalógussal
 • Kéziratos kották (Ms. mus. jelzet, illetve az Esterházy-archívum Ms. mus. I, II, III, IV, OE és OK jelzetei): leíró- és szakkatalógus
 • Színházzenei gyűjtemény (Népszínház és Színház jelzet): muzeális leíró katalógus
 • „Operabánya” (ZB és ZBK jelzet): a budapesti Operaház egykori kottatárának leíró gyorskatalógusa
 • Zenei hangfelvételek: zeneszerző, szerzői közreműködő, cím, szövegkezdet, történelmi személynév, földrajzi név szerint kereshető leíró katalógus, ill. sorozati- és szakkatalógus
 • Zenei hangfelvételek előadói katalógusa: szólisták, zenekarok, együttesek neve alapján
 • Prózai hangfelvételek: leíró- és szakkatalógus, ill. előadói katalógus
 • Kiegészítő katalógusok
  • kézikönyvtár: a könyvek leíró katalógusa; a gyűjtemény részét képező magyar nyelvű zenei folyóiratokról az olvasóteremben található lista ad felvilágosítást
  • zenei képek leíró katalógusa: a fényképen látható személyek, épületek, hangszerek szerint
 • Speciális katalógusok
  • Szövegkezdeti katalógus: a nyomtatott állományban található, magyar szövegű vokális művek első szövegsora (táncdalok, kuplék esetében gyakran a refrén) szerint kereshető
  • Bártfai gyűjtemény: a kéziratos és nyomtatott kötetekből álló zárt gyűjtemény leíró- és szakkatalógusa
  • Répertoire International des Sources Musicales (RISM): az 1770 előtt született zeneszerzők magyarországi egyházi- és világi gyűjteményekben fellelhető kéziratos zeneműveit, valamint az 1800 előtt kiadott zeneműveket tartalmazza (incipites leíró katalógus, ill. műfajok és lelőhely szerinti szakkatalógus

Nyomtatott katalógusok

 • Bártfai gyűjtemény
  Murányi Róbert Árpád: Thematisches Verzeichnis der Musiksammlung von Bartfeld (Bártfa). Bonn: G. Schröder, 1991.
 • Esterházy gyűjtemény
  – Haydn [Joseph] művei az Országos Széchényi Könyvtár zenei gyűjteményében. Szerk. és bev. Vécsey Jenő. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959.
  Somfai László: „Albrechtsberger-Eigenschriften in der Nationalbibliothek Széchényi Budapest”. Három részben: Studia Musicologica 1 (1961), 175–202; 4 (1963), 179–190; 9 (1967), 191–220.
  Kecskeméti István: „Süssmayr-Handschriften in der Nationalbibliothek Széchényi, Budapest”. Két részben: Studia Musicologica 2 (1962), 283–320; 8 (1966), 297–377.
  Regesten der Esterházyschen Acta Musicalia und Acta Theatralia in Budapest. Szerk. Josef Pratl és Heribert Scheck. Tutzing: Hans Schneider, 2004. (Eisenstädter Haydn-Berichte 4.)
 • Egyéb zenei kéziratok
  Isoz Kálmán: Zenei levelek. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, 1924. (Maguk a dokumentumok a Kézirattárban kutathatók.)
  Lavotta Rezső: Kéziratos zeneművek. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára, 1940.
  Eckhardt Mária: Franz Liszt's music manuscripts in the National Széchényi Library, Budapest. Ford. Mészáros Erzsébet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986. (Studies in Central and Eastern European music 2.)
  Mikrofilmek címjegyzéke. Zenei gyűjtemény. Vegyes eredetű rezidenciális zeneműkéziratok I. Összeáll. Nagy Zoltán. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1981.
 • Zeneműnyomtatványok bibliográfiái
  Dedinszky Izabella: Zeneművek: az 1936–1940. évkör szakkönyvészete. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1944.
  Magyar könyvészet 1945–1960: a Magyarországon nyomtatott zeneművek szakosított jegyzéke. Szerk. Pethes Iván, Vavrinecz Veronika, Vécsey Jenő. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1969.
  Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája. Szerk. Vavrinecz Veronika, Kelemen Éva. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1970–2001. (A bibliográfia 2001 utáni kötetei honlapunkon olvashatóak.)
 • Diszkográfiák
  Magyar Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája. Szerk. Vavrinecz Veronika, Kelemen Éva. Budapest: 1970–2001. (A bibliográfia 2001 utáni kötetei honlapunkon olvashatóak.)
  Pócsiné Munkácsi Gabriella: Irodalmi hanglemezek Magyarországon: diszkográfia. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1975.

Kéziratos katalógusok
Hárich János: Joseph Haydn kéziratainak tematikus katalógusa. Budapest, 1928.
Hárich János: Gregor Joseph Werner műveinek tematikus katalógusa. Budapest, 1932.

Jegyzékek
A Zeneműtárban található magyar nyelvű folyóiratok jegyzéke.

Segédkönyvtár
Gyűjteményünk használóit munkájukban mintegy 6.500 kötetes szakkönyvtár segíti. Az utóbbi néhány esztendő gyarapodása az online katalógusban, a régebbi irodalom az olvasóterem folyosóján található cédulakatalógusban is kereshető. 

Tájékoztatás
Munkatársaink telefonon vagy emailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást.
Kérdéseiket a zeneoszk.hu elektronikus levélcímen vagy – a Zeneműtár nyitvatartási ideje alatt – a (+36 1) 224-3778, ill. (+36 1) 224-3367 telefonszámokon tehetik fel.